The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Norazizah Azmi, 2019-04-25 01:51:32

BUKU PROGRAM MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG SMKBBST 2018

MAC SMKBBST 2018

Keywords: MAC SMKBBST 2018

ATUR CARA MAJLIS

7.45 PAGI : PENDAFTARAN
8.40 PAGI
: KETIBAAN TETAMU DAN JEMPUTAN
9.00 PAGI : NYANYIAN LAGU NEGARAKU
: NYANYIAN LAGU NEGERI SELANGOR
10.00 PAGI : BACAAN DOA
: BACAAN AYAT SUCI AL-QURAN

: SESI UCAPAN
 UCAPAN ALU-ALUAN PENGETUA SMK BBST
 UCAPAN YDP PIBG
 UCAPAN PERASMIAAN

: MONTAJ

: PENYAMPAIAN ANUGERAH 1
(ANUGERAH PENCAPAIAN CEMERLANG PPKI ,
NILAM, HEM DAN KURIKULUM)

: PENYAMPAIAN ANUGERAH 2
(ANUGERAH KOKURIKULUM )

: PERSEMBAHAN

: PENYAMPAIAN ANUGERAH 3
(ANUGERAH PENCAPAIAN CEMERLANG KURIKULUM
TINGKATAN 1 DAN TINGKATAN 2)

: PENYAMPAIAN ANUGERAH 4
(ANUGERAH PENCAPAIAN CEMERLANG KURIKULUM
TINGKATAN 4)

12.00 TENGAH HARI : JAMUAN
12.20 TENGAH HARI : BERSURAI

1

RASIONAL DAN KONSEP

PENGENALAN

Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan merupakan agenda tahunan SMK
Bandar Baru Salak Tinggi bagi menghargai pelajar-pelajar yang cemerlang dalam
bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah. Kecemerlangan pelajar mencerminkan

perkembangan serta kemajuan sekolah dalam melahirkan modal insan dan
seterusnya membuktikan sekolah adalah sebagai satu institusi pendidikan yang
berwibawa. Kecemerlangan dalam setiap penilaian akan melahirkan pelajar
cemerlang, berkualiti dan berjaya dalam pelbagai bidang pada masa hadapan.
Secara tidak langsung, majlis ini juga merupakan medium untuk mengeratkan
hubungan antara sekolah dengan persatuan ibu bapa dan guru (PIBG) serta
masyarakat setempat.

OBJEKTIF

1. Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang serta berpotensi
dalam bidang akademik, kokurikulum , kepimpinan serta sahsiah.

2. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada usaha semua pihak iaitu pelajar,
guru, PIBG dan ibu bapa dalam meraih kecemerlangan dalam kurikulum,

kokurikulum serta sahsiah bagi tahun 2018.
3. Mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa dengan warga pendidik SMK

Bandar Baru Salak Tinggi.
4. Sebagai motivasi kepada pelajar-pelajar SMK Bandar Baru Salak Tinggi agar sentiasa

berazam ingin maju, berlumba-lumba menuju kejayaan dan setanding dengan orang
yang telah berjaya.
5. Membantu membentuk kemenjadian pelajar dan membina budaya sekolah yang

cemerlang dengan aktiviti yang bersifat positif.
6. Mengembangkan bakat pelajar dari segi kepimpinan, keyakinan terhadap diri

sendiri, individu yang berpengetahuan , berkebolehan dan berkemahiran.

SASARAN 2
Pelajar Cemerlang Pendidikan Khas Tahun 2018
Pelajar Cemerlang Tingkatan 1 Tahun 2018

Pelajar Cemerlang Tingkatan 2 Tahun 2018
Pelajar Cemerlang Tingkatan 4 Tahun 2018
Pelajar Cemerlang Tingkatan 6 bawah Tahun 2018
Pelajar Cemerlang PT3 Tahun 2018
Pelajar Cemerlang SPM Tahun 2018
Pelajar Cemerlang STPM Tahun 2018

Pelajar Terbaik MUET
Pelajar Cemerlang Kokurikulum Tahun 2018
Pelajar Anugerah Nilam Tahun 2018

FALSAFAH, WAWASAN, VISI DAN MISI

FALSAFAH SEKOLAH

Proses pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi
merupakan satu usaha yang berterusan selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan Wawasan Negara untuk membentuk pelajar bersahsiah terbilang,
cemerlang dalam bidang Kurikulum dan Kokurikulum berlandaskan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

WAWASAN SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi mempunyai Wawasan
ke arah:

 Mewujudkan sekolah yang Unggul, Cemerlang, Gemilang di peringkat daerah,

negeri dan Negara.
 Melahirkan pelajar yang berkualiti dan cemerlang dari segi pendidikan

sahsiah, fizikal, dan rohani serta patuh kepada ajaran agama.
 Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga,

masyarakat, dan negara ke arah keharmonian, kemajuan dan kemakmuran
negara.

VISI SEKOLAH
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI SEKOLAH
 Berazam untuk melonjakkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum

melalui pendekatan yang berkesan dan inovatif
 Berazam untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, dan memiliki

sahsiah cemerlang melalui pelbagai program yang efektif.
 Berazam untuk memupuk budaya kerja yang berintegriti dan berusaha

mengadakan permuafakatan bestari dengan pelbagai komuniti setempat.

VISI PIBG
SMK BBST sepakat memberi sokongan kepada sekolah untuk terus

Cemerlang dan Terbilang

MISI PIBG
Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan

3

SEUNTAI KATA PEMBUKA BICARA

Kata Alu-aluan
Ketua Sektor Pengurusan Sekolah JPNS

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Terima kasih atas undangan dan memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua
kata dalam buku atur cara ini. Syukur kehadrat Illahi kerana saya diberi kesempatan untuk bersama-
sama dengan hadirin dan murid-murid dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan pada hari
ini.

Tahniah dan syabas kepada murid-murid yang berjaya mencapaian kejayaan. Anda merupakan
generasi pelapis yang akan mewarisi negara ini pada masa hadapan. Jadi hasrat dan harapan tinggi
yang dipertaruhkan kepada anda diibaratkan seperti menyemai benih yang baik untuk mendapatkan
hasil yang berkualiti.

Anda masih muda. Perjalanan untuk memburu kecemerlangan akademik, masih jauh dan
terbentang luas di hadapan. Oleh sebab itu, usah persia kesempatan yang ada, kerana kata
hukamak, “barang siapa yang tidak mahu maju dalam mencari ilmu, maka jiwanya umpama lampu
yang kehabisan minyak, makin lama makin malap dan kemudian menjadi gelap.” Sementara Alvin
Toffler, seorang penulis terkenal pernah menyatakan bahawa, “ Bidang pendidikan pada abad ini
sangat penting dan mesti berupaya melahirkan pelajar yang kreatif, yang mampu menyelesaikan
masalah dan boleh berfikir secara kritis,”.Demikianlah perihal kepentingan penguasaan ilmu.

Penguasaan ilmu-ilmu moden seperti sains dan teknologi dalam kalangan rakyat akan dapat
meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Menyedari akan kepentingan penguasaan ilmu-
ilmu ini di peringkat sekolah, maka anda adalah antara golongan yang sangat diharapkan untuk men-
capai kecemerlangan dalam bidang ini. Namun, penekanan dalam kedua-dua bidang ini ( IQ dan
EQ ) sahaja adalah masih tidak memadai. Alasannya, kita tidak berhasrat melahirkan generasi yang
pincang; yang hanya terdidik minda tetapi tidak terdidik akhlak. Oleh hal yang demikian aspek pem-
bangunan sahsiah diri dan kecerdasan kerohanian ( SQ ) mesti diberi keutamaan. Rasionalnya,
pakej tiga dalam satu ini adalah bertujuan untuk menjadikan anda sebagai insan yang seimbang dan
dapat memenuhi antara tuntutan dunia dan akhirat agar anda dapat mencapai kecemerlangan hidup
di dunia dan kecemerlangan di akhirat.

Di samping itu, aspek kemahiran insaniah ‘soft skill’ tidak boleh dikesampingkan; penghayatan
nilai-nilai patriotisme yang disemai melalui pembelajaran mata pelajaran sejarah, ketrampilan
komunikasi, kreativiti, inovasi, kepimpinan, pengurusan organisasi dan sebagainya perlu dikuasai
ketika anda terlibat dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Para bijak pandai ada
membuat tamsilan iaitu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa
bagai mengukir di atas air. Justeru, fikir-fikirkanlah.

Dalam pada itu, kerajaan tidak mahu rakyatnya masih lagi memiliki minda kelas ketiga ketika
kerajaan sudahpun membangunkan infrastruktur kelas pertama. Ketrampilan anak-anak dalam
pelbagai disiplin ilmu adalah sangat diharapkan oleh kerajaan. Sesungguhnya tenaga kerja yang
mahir dan kompeten merupakan aset terpenting bagi melestari dan menjayakan misi nasional ini.

Sehubungan dengan itu, saya amat berharap dan berdoa agar murid-murid yang diraikan dalam
majlis hari ini dapat mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan dari semasa ke semasa agar
dapat menjadi insan yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Sekian. Terima kasih.

HAJI ABU HANIPAH @ FAUZI BIN ZAHARI 4
Ketua Sektor Pengurusan Sekolah,
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.

SECORET BICARA PENYEDAP RASA

Kata Alu-aluan Yang Dipertua PIBG

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam
buku atur cara ini. Saya bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan hadirin dan murid-murid yang
diraikan pada hari ini.

Pendidikan merupakan nadi kemajuan dan kejayaan sesebuah negara. Oleh itu, pe­rancangan pendidikan
negara harus dirangka dengan sebaik-baiknya agar mampu melahirkan generasi berilmu pengetahuan,
mempunyai kemahiran dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Jadi, Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) memang dirangka untuk mencapai hasrat murni itu. Kita berharap agar
murid-murid hari ini benar-benar menjadi insan yang berguna mengikut acuan dan matlamat yang kita
harapkan berdasarkan pelan tersebut. Dengan kata lain, bidang pendidikan merupakan bidang yang
paling penting dan merupakan satu bentuk pelaburan yang perlu diberikan perhatian demi kemajuan
negara.

Saya sedar bahawa Kementerian Pendidikan sedang berusaha untuk melahirkan modal insan yang
mempunyai minda kelas pertama iaitu individu atau kelompok dalam masyarakat yang mampu
menguasai sesuatu bidang ilmu yang tinggi, berdaya saing, akhlak yang hebat, budaya kerja cemerlang,
berintegriti, menjunjung nilai-nilai murni, dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat
dan negara. Murid yang menjadi modal insan ini perlu dilahirkan mengikut acuan budaya, kesenian dan
warisan tanah air kita. Hal ini demikian kerana merekalah yang akan menjaga agama, bangsa, dan
negara. Hanya dengan perancangan yang baik dan berterusan kita mampu melahirkan modal insan yang
berkualiti.

Saya menyeru semua murid supaya menjadi murid yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk
memajukan diri. Murid-murid perlu menguasai banyak ilmu kerana dunia hari ini penuh dengan cabaran
serta menuntut perubahan secara holistik dalam pelbagai bidang. Oleh itu, institusi pendidikan
bertanggungjawab untuk menentukan hala tuju dalam melahirkan generasi yang berkualiti seperti yang
diharapkan. Di samping itu, murid-murid perlu menguasai teknologi maklumat yang tidak dapat
dipisahkan daripada kehidupan kita pada hari ini. Jadi, gunakan teknologi maklumat untuk tujuan
kebaikan dan bukannya menyalahgunakan teknologi tersebut.

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid yang berjaya menerima sijil kecemerlangan
sempena Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan pada hari ini sebagai bukti anda telah berusaha
dengan gigih dan menjadi tiket untuk anda melangkah lebih jauh ke hadapan. Moga anda terus
memperoleh kejayaan yang cemerlang dan menjadi kebanggaan sekolah ini. Tingkatkan usaha anda
dengan beristiqamah agar kecemerlangan tersebut akan terus dicapai dari semasa ke semasa. Saya
mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh warga sekolah ini dan khususnya kepada murid-murid
yang sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan.

Sekian. Terima kasih.
HAJI HELMY BIN ARSHAD
Yang Dipertua PIBG,
SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang.

5

SEUNTAI KATA PEMBUKA BICARA

Kata Alu-aluan Pengetua SMK BBST

Bissmillahhirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayah-NYA, Majlis Anugerah Cemerlang
pada tahun ini dapat diadakan seperti yang dirancang. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima
kasih dan selamat datang kepada para hadirin, khasnya kepada perasmi majlis ini. Kehadiran tuan puan
ke majlis ini, diharapkan akan menyerikan lagi perjalanan majlis ini.

Sesungguhnya, usaha mencari ilmu bukan sahaja memerlukan kesabaran dan kesungguhan, malah
pengorbanan juga. Jatuh bangun adalah lumrah. Kita perlu tabah menghadapi pelbagai cabaran dan
tekanan yang mendatang. Semakin banyak dugaan dan ujian yang ditempuh dalam proses pencarian
ilmu, semakin bernilailah ilmu yang diperoleh. Kejayaan yang diraih pada hari ini adalah hasil usaha
gigih dan keazaman yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan. Jelaslah, keazaman dan disiplin diri
adalah formula kejayaan bagi setiap pelajar yang inginkan kejayaan.

Saya berharap anak-anak pelajar akan terus mengorak langkah bagi menyemarakkan budaya ilmu dan
meningkatkan nama sekolah di persada antarabangsa dan seterusnya memartabatkan institusi
pendidikan negara dalam usaha melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan aras tinggi,
kreatif, inovatif, mempunyai jati diri yang tinggi dan sahsiah mulia. Sekalung penghargaan diucapkan
kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini.

Akhir kata, ayuh anak-anak pelajar, para ibu bapa dan semua warga SMKBBST sekalian, ayuh kita
teruskan perjalanan hidup ini dengan memperbaiki diri dan ajaklah orang lain untuk bersama-sama
memperbaiki diri mereka semoga hidup kita diberkati dan diredhai oleh Allah SWT serta terhindar
daripada sebarang kerugian kerana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Saidina Ali ada mengatakan
“Beruntunglah (cemerlang) orang yang hari ini lebih baik dari semalam, rugilah (tertipu) orang
yang sama keadaannya hari ini dengan semalam dan celakalah orang yang hari ini lebih teruk daripada
semalam.” Moga-moga ada manfaatnya.

Sekian,terimakasih.
HAJI MOHAMAD YUSRI BIN DAHRUMI
Pengetua,
SMK Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang.

6

JAWATANKUASA INDUK

PENASIHAT : Tuan Haji Mohamad Yusri bin Dahrumi
PENGERUSI I (Pengetua SMK BBST)
PENGERUSI II
NAIB PENGERUSI : Tuan Haji Helmy bin Arshad A.I.S
(YDP PIBG)
PENYELARAS
SETIAUSAHA : Pn Salina binti Kamsari
(Penolong Kanan Pentadbiran )
BENDAHARI Pn Nurul Illunilhayati binti Mat Ludin
AJK (PK Tingkatan 6)

: Tuan Haji Saifunazif bin Mat Yatim
(NYDP PIBG)

: Pn Misliah binti Ahmad@Jono
(Penolong Kanan HEM)
Pn Hanizam binti Mohd Rosly
(Penolong Kanan Kokurikulum)

: Pn Siti Khairani binti Alias
(Penolong Kanan Petang)
: Pn Muzailah binti Mustapha
(Penolong Kanan Program Pendidikan Khas Integrasi )

: Pn Siti Romdiah binti Bakron (GKMP Bahasa)
Pn Zainon binti Jalani (GKMP Kemanusiaan)
Pn Rauziah binti Mohd Ayob (GKMP Sains dan Math)
En Norshamsul Azlan bin Mohd Nor
(GKMP Teknik dan Vokasional)

: Pn Norazlina binti Mat Ariffin (SU Kurikulum Perdana)

Pn Hjh Suraini binti Awang Che Mat (SU Kurikulum T 6)
Pn Nor Sa’adah binti Mohd Masri (SU Kurikulum PPKI)
Pn Farah binti Lamun @ Jailani (SU PIBG)
Pn Faten Rufaidah binti Zainal Azman (SU Kokurikulum)
Pn Nor Asmin binti Safee (SU HEM)

: Pn. Norizam binti Yong

: Semua AJK PIBG dan Semua Guru SMK BBST 7

JAWATANKUASA PELAKSANA

‘FLOOR MANAGER’ : PN HJH ROHANI BINTI OTHMAN
PENYELARAS : PN SITI ROMDIAH BT BAKRON

Penilai Penerima Anugerah Dan Hadiah dan Cenderamata
Jemputan Pn Fuaziah binti Fa’at (K)
Pn Rosni binti Ibrahim @ Nasir
Unit Kurikulum Pn Noorazah binti Abd Aziz
Pn Zanira bt Azaming @ Azmi (K) Pn Fazilah binti Razali
Pn Nur Izzah binti Sauki Pn Rahayu binti Rany
Pn Suhaila Waheeda binti Sairi Pn Jamaah binti Zainal
Pn Hjh Anida binti Sidek Pn Hjh Husniza Hayati bt Che Husain
Pn Roslina binti Hassan Cik Nur Yasmin
Pn Nor Sa’adah binti Mohd Masri Muhammad Zahin Norshamsul Azlan
(5SK)
Unit Kokurikulum Muhammad Fahmi bin Mansor (5PP2)
Zarith Iskandar Mohd Khafizan (4GKT)
Pn Azizah binti Seliman Mohamad Akhmal Mohamad Faizal
Pn Faten Rufaidah binti Zainal Azman (5PSV)

Unit HEM Penulis Teks Ucapan / Kata Aluan
Pn Nor Asmin bt Safee Pn Hamizah binti Yeop Yahya (K)
Pn Rozita Mohamad
Juruacara Pn Hafizah Bt Hj Abu Bakar
Pn Nik Noraihan bt Abd Hamid (K)
Pn Suriani bt Yusuf
Cik Siti Nurbaya bt Mahadzir
Pn Siti Zamhemrah bt Mat Ghani

Sijil Buku Program
Pn Puvana a/p Palanisamy (K) Pn Norazizah binti Azmi (K)
Pn Hazwani bt Darmawi Pn Suriana bt Suratman
Pn Roslin bt Abd Razak Pn Rafhan Ezdiani bt Razali
Pn Nurul Fathiah bt Mohd Azman Pn Fariza Bt Mohd Isa
Pn Nurul Syazaliza Bt Yahya Pn Ahya Kautsar bt Ahmad Termizi
Pn Noor Hidah bt Mokhtar
8

JAWATANKUASA PELAKSANA

Penyelia Penerima Anugerah Penyelia Penerima Anugerah
Penerima Anugerah Penerima Anugerah Ajk Pelajar
Pn Noordziyah bt Mat Isa (K) Azzra Faqrunnisa Abdul Ghafar
Pn Zuhaimi bt Mat Hassan (5GKT)
Pn Nor Azah bt Zainuddin Nur Izzani Norizar (5GKT)
Pn Karimah bt Mokhtar Nik Nur Alia Nik Marzukee (4SRT)
Pn Hjh Zarina bt Ibrahim Daaniyah binti Abdul Aziz (4SK)
Pn Nor Alwiyah bt Ahamad Shofi Siti Nur Ain Shariza bt Mohd Latif
Pn Rozilah bt Razalai
Pn Sarina bt Salleh (4PP1)
Faizatul Syuhada bt Ismail (4STA)
Pn Nazrawati bt Abdullah Nik Puteri Dania Nik Mat (4ST)
Pn Marziean binti Mohd Shapian Azzri Irfan Afandy Mohamad Zaris
Pn Noor Aida bt Husain (3 BAKTI)
En Adib Nazhan Iskandar Zulkarnain Ahmad (3 JUJUR)
Muhd Affiq Akid Mohd Tamizi
(3 IKHLAS)

PENYELARAS : PN ZAINON BINTI JAILANI

Sambutan Dan Protokol Pendaftaran
Pengetua Pn Hjh Bahariah Bt Bahari (K)
YDP PIBG & NYDP PIBG Pn Aishah Riah bt Awang
PENTADBIR Pn Maliza bt Awang
AJK PIBG Pn Noor Liza binti Zeni
GKMP Pn Suhana bt Baharuddin
Pn Musalwa bt Ma’arof (K) Pn Rosmaini bt Abdullah
Pn Hjh Azidah bt Hashim Pn Nor Azyyati bt Che Aladin
Mohd Danial Nabil b. Mohd Yusof (5ST) Pn Rasyidah bt Shafii
Linggesh a/l Manogaran (5ST) Pn Nazrah bt Jalaluddin
Siti Intan Umairah bt Khadzar (5SK) Pn Bama a/p Periasamy
Nur Farishah Hanis bt Hanif (3BK)
9
Hanis Zafirah binti Hashim (4PP2)
Muhammad Yatimi Yusoff (4PP1)

JAWATANKUASA PELAKSANA

Jamuan Vip Jamuan Ibu/Bapa/Guru/Pelajar
Pn Rosiah Bt Ismail (K) Pn Wan Khairizan Bt Meor Abdullah (K)
Pn Hjh Noor Razalina bt Mohd Pn Hjh Siti Azizah bt Kasim
Rasyid Pn Siti Suryani bt Malat
Pn Norzakiah Bt Abd Razak Pn Rahanem bt Mohd Raside
Datin Paduka Rosnani bt Abd Latif Pn Rosnani Bt Mohd Guth
Pn Habsah bt Jaafar Pn Rathnamala a/p Ratinavelu
Pn Asiah Bibi bt Mohidin Pn Wahidah bt Ahmad
AJK PIBG
Persembahan
Pn Evawanialisza bt Muhamad (K) Kad Jemputan Vip / Kad Ucapan Terima
Pn Yusmarani bt Abd kadir Kasih/Penghantaran Kad
Pn Sharifah bt Bahari Pn Azean Azlinda Bt Abdul Samad (K)
Pn Chuah Gaik Suan Pn Hajah Siti Aisah bt Jais
Pn Rabunah bt Saleh Pn Tu Siew Yen
Noorhani binti Abdul Karim

Bacaan Doa
En. A. Razak bin Baharuddin

PENYELARAS: PN RAUZIAH BT AYUB

Pengendalian Jubah Backdrop/Hiasan Pentas
Pn Anidah bt Harun (K) Pn. Mazuin binti Mustafa (K)
Pn Hajah Norleha bt Soronto
Pn Normah bt Abu Bakar Sebelum Majlis
Pn Hjh Nariman bt Marzuki Pn Azidah binti Abd Aziz
Pn Nur Asiah bt Abdul Manap Pn Maswani binti Daud
Pn Suhaila bt Muhamad Pn Nurul Asyida bt Mohd Subbri
Cik Nur Hidayah
Selepas Majlis
Meja Vip Pn Hjh Che Azhani bt Che Omar
Pn Suraya bt Arshad (K) Pn Amirul Nur Akimi bt Abdullah
Pn Nik Sakura bt Shamlee En. Suhaimi bin Muda
Pn Nibrasul huda bt Mohd Darus Cik Siti Nadiah
Pn Hjh Rosmawati Bt Basha
10

JAWATANKUASA PELAKSANA

Persiapan Dewan Sebelum Majlis Persiapan Dewan Selepas Majlis
Pn Devagi a/p Parianan (K) Pn Hjh Azizah bt Yahya (K)
Pn Hjh Zanariah bt Nordin Pn Noor Hafizah bt Ramli
Pn Salizawati bt Abd Kadir
Pn Rozaidah bt Abdul Latif Pn Asmasuhaida bt Ibrahim@Ja’afar
Pn Haslinda bt Hassan Pn Hjh Ruhaya bt Daud
Pn Anny Azlina bt Ahmad Pn Siti Fatimah binti Abd Haidir
Pn Nor Sheila bt Reslan Pn Koh Chuk Sin
Pn Aniza bt Mamat Pn Normah bt Dahroji
Pn Rozita bt Aluai Pn Herlina bt Hamidi
Cik Nik Fairus Hasanatul Huda Ngah
Ibrahim
Pn Norliza bt Hamzah
Cik Siti Nur Syafiah binti Majid
Cik Nadia Saufie binti Awang Damit

AJK Pelajar Keceriaan dan Kebersihan
Alya Aqilah bt Azraf (5SK)
Nik Nurdina Kamalin bt Muswadi Izuan Sebelum Dan Selepas Majlis
(5STA)
Fatimah Az Zahraa’ Zulialaludin (5SA) Pn Rosmawati bt Othman (K)
Nurin Syahida Roslan (5SA) Pn Suraya bt Mahmud
Iman Zarith Mohd Rahmat (4ST) Pn Zuraini bt Che Ali
Nahimudin Ibrahim Hyder Ali (4ST) Pn Nor Azira bt Muda
Najumudin Ibrahim Hyder Ali (4PN) Pn Cik Norasyikin bt Che Mohamed
Muhammad Alif Mohamad Rizal (3BK) Pn Habsah Bt Mohamad
Pn Nor Aziani bt Yaacob
Banner/Publisiti Khairrun Nor Zulaikha Khairrul Anuar
Pn Rosnah binti Latif (K) (5SK)
Pn Suryati bt Ismail Divyasri a/p Gunalan (5ST)
Rose Julia Muhd Shaharin (5PP1)
Nuraini Abdul Malek (5PP2)
Muhammad Noorhafiz Noor Ibrahim
(3AB)
Nabil Irfan Suhameri (3 Gigih)

11

JAWATANKUASA PELAKSANA

PENYELARAS: ENCIK NORSHAMSUL AZLAN BIN MOHD NOOR

Dokumentasi Persembahan Multimedia
Pn Hajah Rosnani Bt Said (K) Pn. Salwa Hanim Md Akhir (K)
Pn Kasmimi Bt Hassan Pn Norul Yusenazuin bt Yusof
Pn Yusmimi binti Yusof
Fotografi
En Hairul Amin Bin Abd Rahman
(K)
Pn Suhaila Waheeda binti Sairi
Kumpulan EGS

Siar Raya Trafik
En. Mohd Shukri Bin Nordin (K) Pn Norazrieta Abdul Rahman (K)
En Jumakatim Mukri En Ahmad Izzat Afifi Bin Razli
En Muhamad Rusdi Yanto bin Johari Kadet Polis
En Fadzil Amri bin Rusdi
En Muhammad Hanis bin Salleh

Penyediaan & Pengangkutan - Disiplin Dan Kecemasan
Peralatan dan Kerusi En Muhammad Daniyals Abd Hamid
En. Mohd Hisham bin Zakaria (K) (K)
En. Mohd Razi Bin Mohd RahimEn. Pn Azamima Bt Razali
Kamaruddin bin Mustapha Pn Fauziah bt Mat Isa
En. Norlizy Bin Ghazali
En Khazin Amin Bin Che Wan Hamat

12

ANUGERAH KECEMERLANGAN 2018

SENARAI
PENERIMA ANUGERAH

13

ANUGERAH KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN KHAS

BIL PENCAPAIAN TERBAIK DI DALAM KELAS KED TAHAP
1 AHMAD FARIHIN BIN AHMAD ZAIDI 1
2 MUHAMAD HANIF FAHIM BIN RAHIMAN 2 KSSM 1A
3 MUHAMMAD AIMAN HAKIMI BIN NOOR AZAM 3 KSSM 1A
4 NURLISA BALQIS BINTI MOHD NADJIB 1 KSSM 1A
5 ISTIAQ MUBARAK BIN ISMAT 2 KSSM 2A
6 MUHAMMAD ZAFRAN BIN MOHD AZIZI 3 KSSM 2A
7 NUR QISTINA ANIS BINTI ZAHIRUDIN 1 KSSM 2A
ARAS RENDAH

8 ERNA FATIHAH MD JAMAN 2 ARAS RENDAH

9 SAIYIDAH NUR ANIS BINTI HAMDZUN 3 ARAS RENDAH

10 NUR SYAMILA NAFISAH BINTI MUSA 1 ARAS SEDERHANA

11 FARAH SYUHADAH BINTI MOHD MUNER 2 ARAS SEDERHANA

12 NUR SYAHDINA BINTI IBRAHIM 3 ARAS SEDERHANA

13 SOFEA IRDINA BINTI NORIZAMAN SHAH 1 ARAS TINGGI

14 SYED BUKHARY BIN SYED AZMI 2 ARAS TINGGI

15 SITI NUR HARYANI BINTI JAMALUDDIN 3 ARAS TINGGI
4 A NURLISA BALQIS BINTI MOHD NADJIB TERBAIK
KESELURUHAN PPKI14

ANUGERAH NILAM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH
16 SESHAALANEI A/P SEAGARAN
ANUGERAH NILAM
(306 buah buku)

ANUGERAH APRESIASI HEM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH

17 NURUL SYUHAIBAH BT SAMSURI ANUGERAH DEDIKASI (PENGAWAS
18 MUHAMMAD AZMI BIN AKMAL PUSAT SUMBER)
19 AHMAD ILYA ADLI BIN ISMAIL
20 AMZAR SYAFIQ BIN MOHD SHAHRIL ANUGERAH DEDIKASI (PENGAWAS
SEKOLAH)

ANUGERAH DEDIKASI (PENGAWAS
SEKOLAH)

ANUGERAH DEDIKASI (PRS)

21 NOOR EMMIRUL IQRAN BIN NOORUL- ANUGERAH GEMILANG SAHSIAH
HADI (ASRAMA)

22 SYED ABDUL AZIIZ BIN SYED AHMAD ANUGERAH SAHSIAH TERPUJI
AL-HABSHI (MURID CONTOH SMKBBST)

23 MUHD NAZRUL AFIQ BIN MOHD ZAMBRI KETUA TINGKATAN TERBAIK 2018
[5PSV]

24 HAIZAL HAZIQ BIN HAIROM KETUA TINGKATAN TERBAIK 2018
[2 BAKTI]

25 NUR DANIA BINTI ROHAIZAT KETUA TINGKATAN TERBAIK 2018
[2 DEDIKASI]

26 SITI NUR SHAFIQAH BT MOHD RAFIZA TOKOH PEMIMPIN SVG 15
27 MUHAMMAD FIRDAUS BIN SAMIT
TOKOH PEMIMPIN
(KETUA MURID SMKBBST)

ANUGERAH
KECEMERLANGAN PT3

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH
28 HANIS HAIDA INSYIRAH BINTI HAIRUL RIDUAN PT3
29 SUHEIL BIN OMAR PT3
30 NIK SYAREENA AIDA BINTI NIK AHMAD FAIZUL PT3
31 ELLHAM FIRDAUSI BIN MD ARIFF PT3
32 NASYRAH AZMI BINTI AMRAA PT3
33 SAFWA AZALEA BINTI SHAHRULNIZAM PT3
34 DANISH FITRI BIN ROSLAN PT3
35 NASREEN SURAYA BINTI AHMAD SAIFUNAZIF PT3
36 ADIBAH BINTI MOHD AZILAN PT3
37 AISYAH BINTI AHMAD KASSIM PT3
38 NURKHADIJAH FARHANA BINTI FAKARULNAIN PT3
39 AINA ZAHIRAH BINTI MOHAMD AZMAN PT3
40 NUR LYCIA NISRIENA BINTI RAZIDY PT3
41 BHARUROSHEN. R A/L RAJENDRAN PT3
42 NUR SABRINA BINTI MOHD SHUKRI PT3
43 TENGKU AINUR AFIQAH BINTI TENGKU AZMAN PT3

ANUGERAH BESTARI PT3 [Terbaik Keseluruhan]

28A HANIS HAIDA INSYIRAH BINTI HAIRUL RIDUAN
16

ANUGERAH
KECEMERLANGAN SPM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH TERBAIK
SPM MATA PELAJARAN
44 MUHAMMAD ISKANDAR
DZULKARNAIN BIN AZEZULL FIZIK, KIMIA, BIOLOGI,
MATEMATIK TAMBAHAN,
MATEMATIK MODEN

45 MARYAM MUNIRAH BINTI JAMALUDIN SPM

46 IFFAH IRDINA BINTI MOHAMAD SPM SAINS
ADHAN SPM
SPM PENDIDIKAN SENI
47 AISYAH BINTI ZULKIFLI VISUAL

48 NUR AZRA FATHINI BINTI KHAIRUL
ANUAR

49 AKMAL BIN MISWAN SPM BAHASA MELAYU

50 NURUL AQILAH NAJWA BINTI MOHD SPM
HAIRUL

51 MUHAMMAD SHAFI IHSANUDDIN BIN SPM GEOGRAFI
ABDUL HAMID

52 KIRTHIGAA A/P MANOGARAN SPM

53 NUR IZZATI INSYIRAH BINTI SPM
ZAHARUDIN

54 AJRAA AZMI BINTI AMRA SPM SAINS RUMAH TANGGA,
SPM KESUSASTERAAN
55 MUHAMMAD NAZMI AMIR BIN RAMLI SPM MELAYU

56 AISHAH BINTI NOOR AZIZI SEJARAH. ,
B.ARAB,TASAWWUR
ISLAM, PEND. SYARI’AH
ISLAMIAH, PEND. AL-
QURAN & AL- SUNNAH

57 NOOR ALISSA BT AB RAZAK SPM PERNIAGAAN

58 MUHAMMAD DANIAL MUKHRIZ BIN SPM
MOHAMMAD SABRI

59 SHAUN SAEGA ANAK AGAS SPM PENDIDIKAN MORAL 17

ANUGERAH
KECEMERLANGAN SPM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH TERBAIK
SPM MATA PELAJARAN
SPM
60 SHAUN MITCHELL CHONG
SPM
61 MUHAMMAD HAZIQ ALHAFIZ BIN
RAZMAN

62 MASTURINA MARSYA BINTI IBRA-
HIM

63 MUHAMMAD IMRAN HAIKAL BIN SPM
MOHD FOUZI
SPM
64 EMYLIA ERINA BINTI ROSLAN SPM
65 HARIZ SYAHMI BIN HAZANDY SPM
66 NUR AMIRA BINTI NOR AMINUDDIN SPM
67 NURUL ADILLA BINTI SYAMSUIR

68 I'ZAZ NURNABILAH BINTI AHMAD SPM GRAFIK KOMUNIKASI
ZEFRIL TEKNIKAL

69 MUHAMMAD AIMAN IRFAN BIN SPM
SHAHREL SPM
SPM
70 ARIFF ZIKRI BIN ZULKEFLEE
SPM
71 NUR NABILAH SYAHIRAH BINTI SPM
ZAIRI

72 MUHAMMAD HAZIQ DANIEL BIN
MOHD HASLA

73 NUR DALILA BINTI AZAHAR 18

ANUGERAH
KECEMERLANGAN SPM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH TERBAIK
MATA PELAJARAN

74 AMIRA BATRISYIA BINTI AZIZ SPM

75 HANI SYAKIRAH BINTI JAMALUDDIN SPM SAINS KOMPUTER

76 NUR ARISHA BINTI ABD RAHMAN SPM
SPM
77 MUHAMMAD MUZZAMIL BIN SPM
MOHAMAD YUSOF SPM

78 MUHAMMAD HAZMAN BIN MOHD
SOFEE

79 NURIN IZZATI BINTI ASRI BAHASA INGGERIS

80 SUCHITA A/P MURUGAN SPM BAHASA TAMIL

81 MUHAMMAD 'ALLAM BIN OMAR SPM PENDIDIKAN ISLAM

82 NUR ATHIQA AYUNI BINTI YU- SPM PRINSIP PERAKAUNAN
SAINEY SPM HIASAN DALAMAN ASAS

83 MUHAMAD HAZIQ BIN MOHAMAD
RAZALI

ANUGERAH BESTARI SPM – TERBAIK KESELURUHAN SPM 2018

44A MUHAMMAD ISKANDAR DZULKARNAIN BIN AZEZULL

19

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 6 BAWAH

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH

84 NUREEN FATINI BINTI FINDEE PENCAPAIAN CEMERLANG
85 NUR ARIFFAH BINTI MAIZURIN 6 BAWAH
86 NURUL NAJWA BINTI MD NIZAM
PENCAPAIAN CEMERLANG
6 BAWAH

PENCAPAIAN CEMERLANG
6 BAWAH

87 NABILA SHAZLIN IZWANIE BINTI MOHD PENCAPAIAN CEMERLANG
NAIM 6 BAWAH

88 NURUL ATIKAH BINTI HKOIRUS SALIH PENCAPAIAN CEMERLANG
89 NOR IQLIMA AL MAQWA BINTI YUSOFF 6 BAWAH

PENCAPAIAN CEMERLANG
6 BAWAH

90 MIOR MUHAMMAD EHSAN BIN MUHAMAD PENCAPAIAN CEMERLANG

FADZLI 6 BAWAH

91 FARAH NABILAH BINTI MOHD RIZAM PENCAPAIAN CEMERLANG
92 NOR FARAWAHIDA BINTI RAZALI 6 BAWAH

PENCAPAIAN CEMERLANG
6 BAWAH

20

ANUGERAH
KECEMERLANGAN STPM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH TERBAIK MATA
93 NUR AISYAH BINTI NOR AHMAD PELAJARAN
94 NUR FARAH AMNI BINTI MOHAMAD RANI
95 ATHIRA FARAHIYAH BINTI SAHARUDIN STPM BAHASA
96 NURUL NADHIRAH BINTI ROSHIDI STPM MELAYU
97 AN'NUR AISYAH BINTI MOHD ZAINEY
BAHASA
MELAYU

STPM MUET
STPM
STPM PENGAJIAN
PERNIAGAAN
& MUET

98 SARAH ELLINA BINTI JANUDIN STPM SEJARAH
STPM PENGAJIAN
99 SITI ZULAIKHA BINTI ABD AZIZ STPM PERNIAGAAN
STPM
100 NOR DIYANA SYAFIQAH BINTI HASZLI STPM PENGAJIAN AM

101 TENGKU NURNABILAH ILYANA BINTI
TENGKU AZMAN

102 HAFIZAH IZZATI BINTI HANIZAR

103 MUHAMMAD FAHAMI SHAMIL BIN ROSLAN STPM

104 FATIN SYAFIQAH BINTI ABDUL SHAM STPM

105 NURAZIRA FARHANA BINTI NURAZMAN STPM

106 MOHAMAD FADZIL BIN SABARUDIN STPM

107 NURFATIN AFIQAH BINTI MOHAMAD FAIZAL STPM
STPM
108 TENGKU NUR AZREEN ADRINA PUTERI 21
BINTI TENGKU LONG AZHAR

ANUGERAH
KECEMERLANGAN STPM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH TERBAIK MATA
109 NUR SYAFIQAH BINTI SAFRI PELAJARAN

STPM

110 MOHAMMAD LUQMAN ARIFF BIN AZIZAN STPM
111 ALIFF ZAFFRY BIN ZAINUDI
112 SITI NUR AISYAH BINTI MUHAMAD MALEK STPM MUET
113 AININ SOFIYA BINTI AMIR SHARIFUDIN
114 WAN ZUKRINA BINTI JAMIL STPM
115 MUHAMMAD HAKIMI BIN HAMDAN
116 NURUL IZZAH BINTI YUSOF STPM

STPM

STPM

STPM

117 SYAHIRRA BINTI ISMAIL STPM

118 NURDINA SYAMIERA BINTI MOHD ROSDI STPM
119 NURUL NADIAH BINTI HAMDAN STPM

120 AHGILAH A/P VEERAPPAN STPM

ANUGERAH BESTARI STPM 2018 [Terbaik Keseluruhan]

93A NUR AISYAH BINTI NOR AHMAD
22

ANUGERAH PENCAPAIAN
TERBAIK KOKURIKULUM

PENCAPAIAN TERBAIK KELAB DAN PERSATUAN - PNB

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH

121 NURINA SAFIYA BINTI MOHAMED HAIRUL ANUAR KELAB DAN
122 AIN NADIA BINTI FAUZI PERSATUAN
123 NURUL IZZATI BINTI SHAIFUL RIZAL
PNB

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT BERUNIFORM - SILAT

124 SITI NUR SYAFIQAH BT MOHD RAFIZA KEBANGSAAN
125 MUHAMMAD HAFIZ IKHWAN B. MOHAMAD RAZI

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT BERUNIFORM - TAEKWONDO

126 ZARITH ISKANDAR B.MOHD KHAFIZAN

127 AHMAD ILYA ADLI B. ISMAIL

128 MUHAMMAD AZHAM B. ZARUL AHMAD

129 MUHAMMAD NUR LUQMAN BIN FIRDAUS ANTARABANGSA
130 DANIAL HAZIM BIN MUHAMMAD AZRIN NG KEBANGSAAN 23
131 ADNIN RAIS BIN AHMAD RIZAL
132 NUR ADRIANA SYUHADA BINTI ERWAN SHAH
133 NUR QAIDATUL ANISSA BINTI ERWAN SYAH
134 AISYAH BINTI ZULKIFLI

ANUGERAH PENCAPAIAN
TERBAIK KOKURIKULUM

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT BERUNIFORM – PENTAULIAHAN
PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH

135 NABIL BIN MOHD ZAIDIN PEGAWAI WARAN 1 KRS
136 ARMAN BIN SUHAIMI PEGAWAI WARAN 2 KRS

137 NOR NAZURA BINTI BAHAROM

138 MUHAMMAD REDZA BIN MOHAMAD NIZAM SARJAN KRS
139 AINA FARISHA BINTI MOHD FAEZAL
140 NURUL FAQIHAH BINTI MOHAMAD SADRI
141 NUR SYAZWANI BINTI ABD KHALID
142 NUR QISRINA BATRISYIA BINTI NASARUDIN
143 SITI AISYAH BINTI MASYOP

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT BERUNIFORM - PANDU PUTERI

144 AMNI NISRINA BINTI AKMAL ANTARABANGSA
145 HAIZATUL NYLEA HELMY
146 NUR AININ SOFIYA BINTI ZULKEFLI 24
147 DANAPRIYA A/P THANABALAN
148 NURUL BALQIS BIN MOHD SHAHRIL
149 SARAH MADIHA BINTI MOHD SUZILAN
150 NUR ADEEBAH AL HUDA BINTI NOR HISHAM

ANUGERAH PENCAPAIAN
TERBAIK KOKURIKULUM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH

151 AZZAHROTUN NAJIHA BINTI MOHD RAZIF

152 WARDINA BATRISYIA BINTI MUHAMMAD
KHAIRUL NIZAM
KEBANGSAAN
153 MARDINA BINTI MAZLAN NEGERI

154 NIRANJANA A/P THANABALAN

155 ADIBAH ADRIANA BINTI MD SAZUKI

156 HANIS HAIDA INSYIRAH BINTI HAIRUL RIDUAN

157 NASYRAH AZMI BBINTI AMRAA

158 TENGKU AINUR AFIQAH BINTI TENGKU AZMAN

159 NURULIANA BINTI AFENDI

160 ARISYA MAISARAH BINTI NOR AZLISHAM

161 AMIRATUL BALQIS BINTI ALL ASHARI

162 ADLINA SYAFIA BINTI AHMAD ZAILAN

155 ADIBAH ADRIANA BINTI MD SAZUKI

156 HANIS HAIDA INSYIRAH BINTI HAIRUL RIDUAN

157 NASYRAH AZMI BBINTI AMRAA

158 TENGKU AINUR AFIQAH BINTI TENGKU AZMAN

159 NURULIANA BINTI AFENDI

160 ARISYA MAISARAH BINTI NOR AZLISHAM

161 AMIRATUL BALQIS BINTI ALL ASHARI

162 ADLINA SYAFIA BINTI AHMAD ZAILAN 25

ANUGERAH PENCAPAIAN
TERBAIK KOKURIKULUM

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT BERUNIFORM - PENGAKAP LAUT
BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH

163 MUHAMMAD AKMAL HAZIM BIN MHD ISMAIL ANUGERAH
164 MUHAMMAD IMRAN HAIKAL BIN MOHD FOUZI PENGAKAP RAJA

165 MUHAMMAD IMADUDDIN BIN DWI INDRATNO ANUGERAH RAMBU
166 HAFIZ AIMAN BIN HASSAN AZHARI PENGAKAP REMAJA
167 LINGGESH A/L MANOGARAN

168 NURUL SYAHIRAH BINTI NOR HISHAM

169 DAANIYAH BINTI ABDUL AZIZ

170 ILHAMI NUR SYAMINI BINTI ISMAIL FAHMI

171 AHMAD HAZIQ NAJMI BIN MOHD SUFIYAN ANUGERAH RAMBU
172 NIK PUTERI DANIA BINTI NIK MAT PENGAKAP MUDA
173 MUHAMMAD NAJWAN AISAR BIN MOHD AZHAR

174 MUHAMMAD HAZZIQ BIN MOHD NAJIB

175 SARAH RUMAYSA BINTI DZULKIFLI

176 MUHAMMAD IQBAL HAIKAL BIN PASLI 26

ANUGERAH PENCAPAIAN
TERBAIK KOKURIKULUM

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH
177
178 AMIRA BATRISYIA BINTI AZIZ
179
180 MARYAM MUNIRAH BINTI JAMALUDIN PUTERI TENGAH
181 MASTURINA MARSYA BINTI IBRAHIM
182
183 ATHIRAH UMAIRAH BINTI ABDUL JALIL
184
185 IDA ERYATI BINTI YUSRI
186
187 NURUL AIN BINTI MAT TAMIZI
188
189 FAIZATUL SYUHADA BINTI ISMAIL
190
191 FATIN NUR ILYANA BINTI MOHAMAD KAMAL PUTERI KECIL
192 NUR NABILA BINTI SHAMSUL ANUAR
193
194 NURUL ANISHAH WAHIDA BINTI ABDUL KARIM
195
196 NUR ANIS NAJIHAH BINTI MOHD ROSDI

WAN NURUL HANNAN BINTI WAN ABDUL FATTAH

FATIN NAJWA BINTI AROSIDIN

NAJIBATUL HUDA BINTI MOHD RIDHUAN
NURSHAHIRA BINTI KHAIRUDDIN

RABIATUL ADAWIYYAH BINTIMUHAMMAD IZZAT PUTERI BONGSU &
RAJA NUR ANIS BINTI RAJA MOHAMED JAIDI PUTERI KECIL

AMIRRA AFIFA BINTI OTHMAN SUMAN

‘AINUL HUSNA BINTI MUSTAFA KAMAL

NUR ALIAH BINTI CHE ADENAN 27

ANUGERAH PENCAPAIAN
TERBAIK KOKURIKULUM

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT SUKAN DAN PERMAINAN - TENIS

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH ANUGERAH

197 MUHAMMAD ZHAFREE SIDDIQ BIN KAMARUL PERINGKAT
ZAMAN KEBANGSAAN

198 MUHAMMAD ZHAHIN IELYAS BIN KAMARUL
ZAMAN

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT SUKAN DAN PERMAINAN - BOLING

199 ANDRIANA BINTI AZIZ PERINGKAT
200 MUHAMAD ALIF BIN MOHAMAD RIZAL KEBANGSAAN
201 MUHAMMAD DANISH BIN AZIZ
PERINGKAT
NEGERI

202 PUTRI SYAFEERA AQISHA SIRAJUDDIN

PENCAPAIAN TERBAIK UNIT SUKAN DAN PERMAINAN - BOLA BALING

203 IKMAL SYAHARIL BIN IKMAL HISYAM PERINGKAT
204 MUHAMMAD HAIKAL ASYRAF BIN SHAMSUL KEBANGSAAN

28

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 1

KEDUDUKAN DI DALAM KELAS [BERDASARKAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018]

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS

205 HAZIQ AIMAN BIN HANIZAR 1 1 ABU BAKAR
2 1 ABU BAKAR
206 ALIF KHUSYAIRI BIN AHINAYADUL-
LAH

207 NUR NEILLY AQILAH BINTI JAMALULIL 3 1 ABU BAKAR

208 SITI NURHASEENA SOFEA BINTI 1 1 SAIDINA UMAR
HASRUL 2 1 SAIDINA UMAR
3 1 SAIDINA UMAR
209 SITI AISYAHTUR RODHIYAH BINTI 1 1BAKTI
MOHD HAMZAH MURGHAYAH 2 1BAKTI
3 1BAKTI
210 ATHIRAH SOPHIA BINTI MOHD SOFI 1 1BUDI
2 1BUDI
211 SITI UMAIRAH SOFIYA BINTI SHAIK 3 1BUDI
MOHD NAJUIB 1 1YAKIN
2 1YAKIN 29
212 NURUL ULFAH MUZFIRAH BINTI
MASRIAL

213 NUR INSYIRAH AFRINA BINTI
SHAHREL

214 NUR MAISARAH BINTI MOHAMAD
ZAMRI

215 SYED IDLAN DANIAL BIN SYED AH-
MAD BASHAH

216 KHAYRIN KHALISA BINTI MAZLAN

217 HAIKAL HAZIQ BIN HAIROM

218 NURUL AQILAH NADIRA BINTI MOHD
HAIRUL

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 1

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
3 1YAKIN
219 MUHAMMAD FARREZ ILHAM BIN 1 1CEKAL
BAHARUDIN 2 1CEKAL
3 1CEKAL
220 NADYA ADRIEANA NADIRA BINTI 1 1GIGIH
NOOR AZAM 1GIGIH
2 1GIGIH
221 NUR SHAKILA BALQIS BINTI 1JUJUR
SHALYMIE 3 1JUJUR
1 1JUJUR
222 AZIRA FAZWA BINTI ASRI 2 1MULIA
3 1MULIA
223 NIK NAJWA AMIRAH BINTI NIK 1 1MULIA
NAHARUDIN 2 1TEKUN
3 1TEKUN
224 SYARIFAH NURAMIRA AFWAN 1 1TEKUN 30
BINTI WAN ABDUL HALIM 2
3
225 FATIN SYUHADAA BINTI ALPI

226 NUR ANIS FARZANA BINTI
SHAHROL AMRI

227 NURIN KAMILIA BINTI MOHD
KAMAL

228 NUR SYAZWANIE NAJWA BINTI
MOHD NASUHA

229 NUR SHAZANA BINTI JA'AFAR

230 SITI NUR AISHA BINTI OTHMAN

231 NUREEN AREYNA BINTI HAS-
SAN

232 NUR IMAN DANIA BINTI RIZMAN
MAS

233 MUHAMMAD HAFIZ HAKIMI BIN
ELIAS

234 ARDINI SYAHIRAH BINTI AZRIN

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 1

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
1IKHLAS
235 MAIZATUL ATIKAH NABILAH BINTI 1 1IKHLAS
ABDUL KAHAR 2 1IKHLAS
1 HARMONI
236 NUR FARIHIN SYUHADA BINTI 1 HARMONI
MOHD ZAQUAN 1 HARMONI

237 NUR ARNIESHA BINTI RADUAN 3

238 FARIS SYAFI BIN MUHAMMAD 1
NAJIB 2
3
239 MUHAMMAD HASBULLAH BIN
HAMZAH

240 PUTERI FARISYA AINA BINTI
FAZLEE

TERBAIK KESELURUHAN TINGKATAN 1

214A NUR MAISARAH BINTI MOHAMAD ZAMRI

205A HAZIQ AIMAN BIN HANIZAR

215A SYED IDLAN DANIAL BIN SYED AHMAD BASHAH

31

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 2

KEDUDUKAN DI DALAM KELAS [BERDASARKAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018]

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
1 2AB
241 AHMAD AMIR AQASHAH BIN AHMAD 2 2AB
QUSHAIRI 2AB
3 2SU
242 NURSABRINA IZZATI BINTI ZULKIFLI 1

243 MOHAMMED DANISH IRSHAD BIN
MOHAMMED ROSLAN

244 NUR SYAZA ATIRAH BINTI SAIDI

245 UMMU HANY SUEHAYLA BINTI ISMAIL 2 2SU
3 2SU
246 MUHAMMAD FAIZ BIN MOHAMED 1 2BAKTI
SITHIK 2 2BAKTI
3 2BAKTI
247 MUHAMMAD HARIZ HILMAN BIN
HAMIZON

248 MUHAMMAD FARIZ IZHAN BIN
FADDLY

249 NUR ATIKAH BINTI MUHAMAD FAISAL

250 ANIS KHAIREEN BINTI ABD MALEK 1 2BUDI

251 NIK ABDUL HAKIM BIN NIK AMRAN 2 2BUDI

252 ALIA BATRISYIA BINTI SHAHHIRAN 3 2BUDI

253 XAYNE ANAK AGAS 1 2YAKIN

254 AIN MAISARA BINTI AHMAD ZAIDI 2 2YAKIN

255 MAIZATUL AINA BINTI MOHD SHARIF 3 2YAKIN 32

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 2

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
2CEKAL
256 NURUL AIDA IZZATI BINTI MUZAIDI 1 2CEKAL
2 2CEKAL
257 MUHAMMAD AMIRUL HADI BIN ABU 3 2GIGIH
BAKAR 1 2GIGIH
2GIGIH
258 TENGKU NURAMNI RUSYDA BINTI 2JUJUR
TENGKU AZMAN 2JUJUR
2JUJUR
259 KHAIRUN NADIAH BINTI TAJUDDIN 2HARMONI
2HARMONI
260 ADIB BIN KAMARUDDIN 2 2HARMONI
3 2MULIA
261 RABIATUL ADAWIYYAH BINTI 1 2MULIA
MUHAMMAD IZZAT 2 2MULIA
3 2TEKUN
262 MUHAMMAD SYAZWAN BIN ZAHARI 1 2TEKUN 33
2
263 MUHAMMAD NURUR RAHMAN BIN 3
AHMAD BASOEKI 1
2
264 AHMAD NABIL FIRDHAUS BIN AHMAD
FADZIL

265 AWATIF HANNAN BINTI MOHD YAZID

266 NURUL FARAH AMIRAH BINTI
HAMZAH

267 SYARIFAH NURBALQIS BINTI SYED
SYAHRIZAL

268 NURUL IMAN ZULAIKA BINTI MOHD
HASNI

269 NURUL BALKIS BINTI RIDZA

270 NURUL NADHIRAH BINTI ZULFAKRI 3
1
271 MUHAMMAD FARIS AIMAN BIN 2
ABDUL AZIZ

272 DAYANA DARWISYAH BINTI
MUHAMAD SABRI

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 2

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
2TEKUN
273 MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN 3
KAMARUL AZMAN

TERBAIK KESELURUHAN TINGKATAN 2

253A XAYNE ANAK AGAS 1 2YAKIN

241A AHMAD AMIR AQASHAH BIN AHMAD 2 2ABU BAKAR
QUSHAIRI

250A ANIS KHAIREEN BINTI ABD MALEK 3 2BUDI

242A NURSABRINA IZZATI BINTI ZULKIFLI 4 2ABU BAKAR

251A NIK ABDUL HAKIM BIN NIK AMRAN 5 2BUDI

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 4

KEDUDUKAN DI DALAM KELAS [BERDASARKAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017]

BIL NAMA PENERIMA KEDUDUKAN KELAS
1 4 SA
274 NURUL ELYA NATASHA BINTI MOHD ZUKI 2 4 SA
3 4 SA
275 NUR AMALINA BINTI BAHARUM 1 4 STA 34

276 KHALEEDA BINTI MOHAMMAD FADZIL

277 NUR AISYAH NAURAH BINTI MOHAMAD
FAUZI

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 4

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
2 4 STA
278 CHELSEA REZYKA BT MD SAZALI
3 4 STA
279 NURUL HIDAYAH BINTI MOHAMAD
AZAM SHAH 1 4 ST
2 4 ST
280 NUR SYAMIMI BINTI SHANAN 3 4 ST

281 BATRISYIA HANI BINTI RIZALI HADI

282 MUHAMMAD AZFAR BIN SAIPULIZAN

283 MUHAMMAD HAZIQ BIN RUSLI 1 4 SK

284 NABIL BIN MOHD ZAIDIN 2 4 SK
3 4 SK
285 SITI SARAH KORINA BINTI ABDUL
QAYYUM 1 4 GKT
2 4 GKT
286 WAN QAISARA NADIAH BINTI WAN 3 4 GKT
AHMED ZAHREEN 1 4 PP1
2 4 PP1
287 AHMAD ILYA ADLI B. ISMAIL 3 4 PP1
1 4 PP2
288 MUHAMMAD IZZUL HAZIQ BIN ABDUL 2 4 PP2
LATIFF

289 NURUL ATHIRAH BINTI HARUN

290 AINA NADHIRAH BINTI MOHD ZULKIFLI

291 NUR HANI NATASHA BINTI
MUSSYARIMAN

292 YASMIN AMIRAH BINTI MOHAMAD
FAUZI

293 AISYAH FATINI BINTI AIZAL

294 ANIS NATASHA BT MOHD HASSIN 3 4 PP2

295 SITI NUR SOBRINA BINTI SHAMSIR 1 4 PSV
2 4 PSV 35
296 SITI `AISYAH HUMAIRA BINTI MOHD
MAZLAN

ANUGERAH KECEMERLANGAN
TINGKATAN 4

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH KEDUDUKAN KELAS
2 4 PSV
296 SITI `AISYAH HUMAIRA BINTI MOHD 3 4 PSV
MAZLAN 1 4 SRT
4 SRT
297 MUHAMMAD SYAFIRUL IKRAM BIN 4 SRT
MESKAM 4 GEO
4 GEO
298 NUR HIDAYAH BINTI MOHD HASNI 4 GEO

299 NORSYAZANA BINTI MOHD SUMADI 2 4 TI
4 TI
300 NUR WAHIDA BINTI HAZMIN 3 4 TI
4MPV
301 NUR FARAWARDINA BINTI RAZALI 1 4MPV
2 4MPV
302 RABIATUL ADAWIAH BINTI AB HALIM 3
ALKHALIL 4 PP1
4 STA
303 BALQIS AQILAH BINTI HUSSIN HUSAINI 4 STA
4 ST
304 SITI NUR AISYAH BINTI MOHD JABIR 1 4 ST 36

305 MUHAMMAD HANIFAH BIN AZIZI 2

306 NUR ALIA NATASHA BINTI ROSLI 3

307 SITI AISHAH BINTI MASYOP 1
2
308 MUHAMMAD DANIAL SYAZWAN BIN 3
MOHD TAHIR

309 MUHAMMAD SHAHRIL BIN MOHD
KHAIROL

TERBAIK KESELURUHAN TINGKATAN 4

289A NURUL ATHIRAH BINTI HARUN 1
NUR AISYAH NAURAH BINTI MOHAMAD
277A FAUZI 2
278A CHELSEA REZYKA BT MD SAZALI 3
280A 4
281A NUR SYAMIMI BINTI SHANAN 5

BATRISYIA HANI BINTI RIZALI HADI

ANALISIS KEP

37

PUTUSAN PT3

38

ANALISIS KEP

39

PUTUSAN SPM

40

ANALISIS KEPU

41

UTUSAN STPM

42

PENGHARGAAN

Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
Pejabat Pendidikan Daerah Sepang

Majlis Perbandaran Sepang
En. Abu Hanipah @ Fauzi Bin Zahari
Tn. Hj Helmy Bin Arshad A.I.S, YDP PIBG SMKBBT
Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK BBST
Penerima Anugerah Majlis Anugerah Cemerlang

Dan

Individu-individu yang terlibat secara langsung
dan tidak langsung dalam menjayakan
Majlis Anugerah Cemerlang 2018


Click to View FlipBook Version