The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mas_inram, 2019-12-12 22:05:59

TAKWIM SEKOLAH SKKKT 2020

[TAKWIM SEKOLAH] 2020SK KEM KABOTA TAWAU 1

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN JANUARIMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

29 A
30 I PENDAFTARAN MURID PK HEM/SU HEM
SU Sekolah
MESYUARAT PENGURUSAN DAN
31 S PENDAFTARAN MURID PK HEM/SU HEM
PENTADBIRAN SEKOLAH BIL 1/2020
SPL KPM
1 R CUTI TAHUN BAHARU
Guru Bertugas Mingguan
Penyelaras PBS
Pelancaran Jom ke Sekolah
PERHIMPUNAN MINGGUAN 1 Penyelaras Tahun
Pelancaran Ops Salah Laku
UBK
1 2 K TAKLIMAT PENATARAN PBD KEPADA (Fasa 1) Disiplin
IBUBAPA TAHUN 1(TRANSISI)
Ujian Diagnostik Tahun 2,3,4,5 dan 6 Taklimat Ibu bapa murid Tahun 1 KWAPM
Taklimat SPBT
Penyelaras Transisi
PROGRAM TRANSISI
SPL KPM

KP PAI
3 J Bacaan Yaasin PROGRAM TRANSISI
Penyelaras Transisi
4 S SABTU PERTAMA
5 A
Guru Bertugas Mingguan
-Taklimat Rancangan Makanan Guru RMT
Tambahan (RMT) untuk ibu bapa
PERHIMPUNAN MINGGUAN 2
6 I Tahun 1 Guru Kantin

-Taklimat Ringkas Unit Kantin Penyelaras Transisi
2 PROGRAM TRANSISI SPL KPM

KP BI/Penyelaras PSS
7 S Semai BI-Speak It Right PROGRAM TRANSISI
Penyelaras Transisi
8 R PROGRAM TRANSISI Penyelaras Transisi
9 K PROGRAM TRANSISI Penyelaras Transisi


SK KEM KABOTA TAWAU 2

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

Bacaan Yaasin KP PAI
MAJLIS PERMUFAKATAN IBU BAPA DAN Penyelaras Tahun 6
10 J PROGRAM TRANSISI
GURU TAHUN 6 SIRI 1 SESI 2020 Penyelaras Transisi
( 2.00 Petang) SPL KPM
KURSUS KEPIMPINAN UBK
MESYUARAT UNIT DISIPLIN
11 S
APDM/UBK/DISIPLIN/PPDa APDM/UBK/DISIPLIN
BIL 1/2020 SPL KPM
12 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 3
Guru Bertugas Mingguan
Mengedarkan Salinan Aspek/TUMS
13 I Semua SU Setiap Unit
kepada PPS (SKPMg2) /Jan-Mac
Penyelaras Ceria 4M
Saringan Ceria 4M
14 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
15 R Laporan Kendiri Kantin Jan/01 Guru Kantin
16 K
17 J Bacaan Yaasin PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI Penyelaras Transisi
KP PAI
Semua KP
MESYUARAT SEMUA PANITIA BIL 01/2020 Semua Penyelaras Unit
Mesyuarat Semua Penyelaras Unit
Kurikulum Bil 01/2020 SABTU KETIGA Mesyuarat 3K/Kebajikan/Bantuan Kurikulum
18
S
3 DIALOG PRESTASI PANITIA BIL 01/2020 SPBT Bil.1/2020 3K/Kebajikan/Bantuan
Dialog Prestasi Penyelaras Unit Kurikulum SPBT
Bil 01/2020 SPL KPM
SU PIBG
19 A
MESYUARAT AJK PIBG BIL 1/2020 SPL KPM
20 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 4 Guru Bertugas Mingguan
Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
21 S PROJECT BASED LEARNING:BAJA KP RBT
KOMPOS(MURID)
22 R PLC BM (peer coaching) Penyelaras PLC
23 K *cuti Yang diperuntukan oleh KPM

24 J *cuti Yang diperuntukan oleh KPM
25 S TAHUN BAHARU CINA
4
26 A TAHUN BAHARU CINA

SK KEM KABOTA TAWAU 3

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN FEBRUARIMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

Guru Bertugas Mingguan
27 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 5 Penyelaras PSS
PELANCARAN PROGRAM NILAM 2020 SPL KPM
28 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
29 R PLC MATH (peer coaching) Penyelaras PLC
5 30 K Hantar Borang Penilaian Kebersihan PK HEM
Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan Twu
KP PAI
-Hantar laporan RMT-PPD
31 J Bacaan Yaasin Guru RMT
-Laporan Kendiri Kantin Jan/02
Guru Kantin
1 S SABTU PERTAMA
2 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 6
PEMANTAUAN DALAMAN FAIL DAN
3 I PELAKSANAAN PBD BIL 1,2020 Pelancaran Program Sahsiah Terpuji Guru Bertugas Mingguan
(Fasa 1 SSDM 2.0)
Penyelaras PBS
(PENJAMINAN KUALITI) – 3.2.2020 –
14.2.2020
KP BI/Penyelaras PSS
Semai BI-Speak It Right Penyelaras PLC
S
4
6 PLC BI (peer coaching) SPL KPM
5 R
KCJ SIRI 1(Pagi & Petang) Penyelaras KCJ
6 K Kemaskini Fail SPBT
SPBT
Bacaan Yaasin KP PAI
7 J PERJUMPAAN DENGAN Penyelaras Ceria 4M
IBU/BAPA/PENJAGA CERIA 4M(Pagi) SPL KPMSK KEM KABOTA TAWAU 4

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

PK Kurikulum
Mesyuarat Kurikulum SU Kurikulum
SK Kem Kabota Bil 01/2020
SU JKPAK
(SKPMG2 Unit Kurikulum 2020 ,Pelan
PK KoKurikulum
Strategik,Taktikal dan Operasi Unit
MESYUARAT UNIT
SU KoKurikulum
8 S Kurikulum 2020 Dan Takwim Unit-Unit AKTIVITI KOKURIKULUM 1 RMT/KWAPM/KANTIN BIL.1/2020 Unit RMT/KWAPM/KANTIN
Kurikulum 2020 ) SPL KPM
Dialog Presatsi Kurikulum Bil 01/2020
Setiausaha JKPAK
MESYUARAT KEWANGAN DAN JKPAK SPL KPM
BIL 1/2020
9 A
Guru Bertugas Mingguan
PERHIMPUNAN MINGGUAN 7 Semua penolong Kanan
10 I
PEMANTAUAN PdPc 1 Semua KP

11 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
KP PJPK
UJIAN KECERGASAN GURU DAN MURID
12 R Penyelaras PLC
PLC SAINS(peer coaching) SPL KPM
7 13 K
KP PAI
14 J Bacaan Yaasin Laporan Kendiri Kantin Feb/01
Guru Kantin
PK KoKurikulum / SU Koko
SABTU KETIGA PK HEM/ SU HEM
15 S MESYURAT HEM BIL 1/2020
MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 1/2020 SPL KPM

16 A
PELANCARAN PROGRAM MENTOR Guru Bertugas Mingguan
17 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 8
MENTEE UBK
18 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
Penyelaras PLC
8 19 R PLC SEJARAH (peer coaching) SPL KPM
Taklimat Pelaksanaan “ED5” dan KP MT
“Lampu” – Guru Tahap 1(PAGI) dan
20 K Penyelaras PLC
Tahap 2(PETANG)
SPL KPM
PLC TMK (peer coaching)

SK KEM KABOTA TAWAU 5

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

Bacaan Yaasin
PROGRAM MOTIVASI UPSR 2020 FASA KP PAI
21 J 1:BENGKEL TEKNIK MENJAWAB Penyelaras Tahun 6
SOALAN UPSR(Petang) SPL KPM

Semua KP
Mesyuarat Semua Panitia Bil 02/2020
Semua Penyelaras Unit
Mesyuarat Semua Penyelaras Unit Kurikulum
Kurikulum Bil 02/2020
22 S PK KoKurikulum
Dialog Prestasi Panitia Bil 02/2020
AKTIVITI KOKURIKULUM 2 SU KoKurikulum
Dialog Prestasi Penyelaras Unit
SPL KPM
Kurikulum Bil 02/2020

23 A


SK KEM KABOTA TAWAU 6

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN MACMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN
PERHIMPUNAN MINGGUAN 9 Program Motivasi Guru Bertugas Mingguan
24 I
( Persediaan UPSR) UBK
25 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
Penyelaras PLC
26 R PLC RBT /TMK (peer coaching) SUNTIKAN BCG TAHUN 1 & 6 UNIT KESIHATAN
SPL KPM
-Hantar laporan RMT-PPD
-Hantar Borang Penilaian Guru RMT
9 27 K Kebersihan Kantin- PPD, Jabatan PK HEM
Kesihatan Tawau
KP PAI
28 J Bacaan Yaasin Laporan Kendiri Kantin Feb/02
Guru Kantin
PK KoKurikulum/SU Koko
MESYUARAT UNIT
AKTIVITI KOKURIKULUM 3 SU Sukan
29 S APDM/UBK/DISIPLIN/PPDa
MERENTAS DESA Unit APDM/UBK/DISIPLIN/PPDa
Bil 2/2020

1 A
Guru Bertugas Mingguan
PERHIMPUNAN MINGGUAN 10
Pelancaran Sumbangan DWEN KP PJPK
2 I AKTIVITI SEGAK FASA 1 2020 (Murid) Fasa 1 UBK


Semai BI-Speak It Right
Penyeragaman Kaedah P & P Tahap KP BI/Penyelaras PSS
3 S
10 1(Pagi) dan Tahap 2(Petang)(Tahun KP MT
3,4,5 dan 6)
Penyelaras PLC
Penyelaras Unit Kebajikan dan
4 R PLC PAI/BA/MORAL (peer coaching) KEMASKINI DATA MURID ASNAF Insurans
SPL KPM

5 K Kempen Sayangi Buku Teks Unit SPBT


SK KEM KABOTA TAWAU 7

[TAKWIM SEKOLAH] 2020Bacaan Yaasin KP PAI
6 J Writing Workshop For Year 1 – 6 FIRE DRILL KP BI
(Pupils) Penyelaras 3K
7 S SABTU PERTAMA

SU PIBG
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-32 Penceramah daripada Ketua Kem
8 A
SEMINAR IBU BAPA Wawasan Negara Kundasang
SPL KPM
PERHIMPUNAN MINGGUAN 11
Guru Bertugas Mingguan
Mengumpul Hasil Penilaian
9 I KEMPEN TANDAS BERSIH Semua SU Setiap Unit
Aspek/TUMS kepada PPS (SKPMg2) UNIT 3K
/Jan-Mac
Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
PROGRAM PENGHASILAN PROJEK KP RBT
10 S
BERTEMA(Murid) Penyelaras PLC
PLC PKS/MUZIK (peer coaching) SPL KPM
11 11 R
Penyelaras PLC
12 K PLC PJK (peer coaching)
SPL KPM
KP PAI
Bacaan Yaasin
13 J KEM BESTARI SOLAT SIRI 1 Laporan Kendiri Kantin Mac/01 Penyelaras Kem Bestari Solat

Guru Kantin
14 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
Pengerusi Kelab Staf
15 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (PERJALANAN - KURSUS PERKEMBANGAN STAF)
SPL KPM
Pengerusi Kelab Staf
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KURSUS PERKEMBANGAN STAF)
16 I SU PIBG
SEMINAR GURU
SPL KPM
Pengerusi Kelab Staf
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KURSUS PERKEMBANGAN STAF)
17
S
SPL KPM
18 R CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KURSUS PERKEMBANGAN STAF) Pengerusi Kelab Staf
SPL KPM
19 K CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
20 J CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


SK KEM KABOTA TAWAU 8

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


21 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (SABTU KETIGA)

22 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 12 Guru Bertugas Mingguan
24 S Ujian Pertengahan Penggal 1 SUP Dalaman
25 R Ujian Pertengahan Penggal 1 SUP Dalaman
26 K Ujian Pertengahan Penggal 1 SUP Dalaman
12 Bacaan Yaasin
PROGRAM MOTIVASI FASA 2: KP PAI
27 J PEMBANGUNAN KENDIRI YANG Penyelaras tahun 6
HOLISTIK ( Petang) SPL KPM

Mesyuarat Kurikulum SK Kem Kabota
Bil 02/2020
Pk Kurikulum
(Persediaan Ujian Pertengahan Penggal SU Kurikulum
1,Peperiksaan Penggal 1 dan PBS
AKTIVITI KOKURIKULUM 4 SU JKPAK
28 S Penggal 1)
SU KoKurikulum
Dialog Presatsi Kurikulum Bil 02/2020
SU KoKurikulum
MESYUARAT KEWANGAN DAN JKPAK SPL KPM
BIL 2/2020

29 ASK KEM KABOTA TAWAU 9

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN APRILMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

30 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 13 Guru Bertugas Mingguan
31 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
1 R
Penyelaras PLC
2 K PLC BM/BI (lesson study)
SPL KPM
KP PAI
13 3 J Bacaan Yaasin SU PIBG/PIBK/e-Sarana

Unit
PROJEK BERSAMA PIBG (Pagi)
Mesyuarat 3K/Kebajikan/Bantuan 3K/Kebajikan/Bantuan/
4 S MESYUARAT AJK PIBG BIL 2/2020 SPBT Bil.2/2020 SPBT
(Malam)
SPL KPM

5 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 14 Guru Bertugas Mingguan
6 I PENGISIAN ONLINE PAJSK / PPSi KELAS TERBERSIH
UNIT KEBERSIHAN
(SEPANJANG BULAN APRIL)
7 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
Penyelaras PLC
14 8 R PLC MATH/SAINS (lesson study) SPL KPM
9 K PERTANDINGAN MELUKIS POSTER Unit Kesihatan
10 J GOOD FRIDAY
11 S
12 A
Guru Bertugas Mingguan
Semua Penolong Kanan
PERHIMPUNAN MINGGUAN 15 KEMPEN TANDAS BERSIH Semua KP
13
I
15 PEMANTAUAN PdPc 2 UNIT 3K

14 S Semai BI-Speak It Right Mengemaskini Buku Stok SPBT KP BI/Penyelaras PSS SPBT


SK KEM KABOTA TAWAU 10

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

Penyelaras PLC
15 R PLC SEJ/RBT (lesson study) Laporan Kendiri Kantin Apr/01 Guru Kantin
SPL KPM
Penarafan Kebersihan
16 K Tandas Sekolah Penyelaras 3K
17 J Bacaan Yaasin KP PAI

MESYUARAT PENGURUSAN DAN SU Sekolah
MESYUARAT UNIT
18 S PENTADBIRAN RMT/KWAPM/KANTIN BIL 2/2020 Unit RMT/KWAMP/KANTIN
BIL 2/2020 (SABTU KETIGA) SPL KPM
19 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 16
Mengedarkan Salinan Aspek/TUMS Sambutan Hari Jadi Fasa 1 Guru Bertugas Mingguan
20 I Semua SU Setiap Unit
kepada PPS (SKPMg2) /Apr-Jul (Jan-Apr)
UBK

Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
21 S Ceramah & Bengkel Teknik Menjawab Penyelaras Tahun 6
Soalan BI UPSR(Murid) SPL KPM
22 R

23 K
16 Bacaan Yaasin
Pelancaran Program Lampu”UPSR” KP PAI
Tahap 2/”ED5” Tahap 1 (Pagi) Penyelaras Tahun 6
24 J
PROGRAM MOTIVASI UPSR FASA SPL KPM
3:BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN
UPSR VERSI “MRSM”(Petang)

MESYUARAT AJK PIBG BIL 2/2020 PK KoKurikulum /SU Koko
25 S MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 2/2020 Mesyuarat HEM Bil 2/2020
(Malam) PK HEM /SU HEM
SPL KPM
26 A
SK KEM KABOTA TAWAU 11

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN MEIMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN
PERHIMPUNAN MINGGUAN 17 Laporan Sistem Penarafan Guru Bertugas Mingguan
27 I
Keselamatan Sekolah (SPKS) PK HEM
KP BI/Penyelaras PSS
Semai BI-Speak It Right
28 S KEMASKINI DATA MURID ASNAF KEBAJIKAN MURID
PLC PAI/MORAL/B.ARAB (lesson study)
SPL KPM
Hantar Borang Penilaian Kebersihan
17 29 R Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan PK HEM
Tawau
-Hantar laporan RMT-PPD Guru RMT
30 K
-Laporan Kendiri Kantin Apr/02 Guru Kantin
1 J HARI PEKERJA
2 S SABTU PERTAMA
3 A
4 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 18 Guru Bertugas Mingguan
5 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
Program Celik Matematik Tahap 1 dan KP MT
6 R Tahap 2(Murid) Penyelaras PLC
PLC MUZIk (lesson study) SPL KPM
7 K HARI WESAK
Bacaan Yaasin KP PAI
18 8 J BENGKEL MENJAWAB SOALAN SEJARAH KP Sejarah
SIRI 1 TAHUN 5 DAN TAHUN 6(Murid)
PENGHANTARAN RUMUSAN PBD SEM 1 Penyelaras PBS

2020
Mesyuarat Semua Panitia Bil 03/2020
Semua KP
Mesyuarat Semua Penyelaras Unit
Semua Penyelaras Unit
Kurikulum Bil 03/2020
9 S Mengemaskini Maklumat SPBT Kurikulum
Dialog Prestasi Panitia Bil 03/2020 SPBT
Dialog Prestasi Penyelaras Unit SPL KPM
Kurikulum Bil 03/2020


SK KEM KABOTA TAWAU 12

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


10 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 19 Guru Bertugas Mingguan
11 I
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SUP Dalaman
12 S PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SUP Dalaman
13 R PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SUP Dalaman
14 K PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SUP Dalaman
KP PAI
19 15 J Bacaan Yaasin Laporan Kendiri Kantin Mei/01 KP RBT
PROJEK KEBUN SEKOLAH (Murid)
Guru Kantin
Majlis Penyerahan Sumbangan Pengerusi Kelab Staf
Kepada anak Yatim dan Murid KP PAI
16 S MAJLIS BERBUKA PUASA STAF (Petang) SABTU KETIGA
Miskin (Tegar) sempena Program Unit Kebajikan/Bantuan
Istiqbal dan Ihya Ramadhan (Pagi) SPL KPM
17 A
18 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 20 Guru Bertugas Mingguan
Hantar Borang Penilaian Kebersihan KP BI/Penyelaras PSS
Semai BI –Speak It Right
19 S Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan PK HEM

Tawau
Guru RMT
-Hantar laporan RMT-PPD Guru Kantin
20 20 R PLC PJK/TMK (lesson study) -Laporan Kendiri Kantin Mei/02 PK HEM

GOTONG-ROYONG SPL KPM
21 K *cuti yang diperuntukan oleh KPM
22 J *cuti yang diperuntukan oleh KPM
23 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24 A HARI RAYA AIDIL FITRI
25 I HARI RAYA AIDIL FITRI
26 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 R CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 K CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29 J CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 S PESTA KEAMATAN
31 A PESTA KEAMATAN


SK KEM KABOTA TAWAU 13

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN JUNMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

1 I CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 S CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 R CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 K CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 J CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 S HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA YANG DIPERTUAN AGONG (SABTU PERTAMA)
7 A CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Guru Bertugas Mingguan
8 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 21 LATIHAN SUKAN
SU Sukan
KP BI/Penyelaras PSS
9 S Semai BI-Speak It Right LATIHAN SUKAN
SU Sukan
10 R LATIHAN SUKAN SU Sukan
Hari Menandatangani Rekod Profil SU Sukan
11 K LATIHAN SUKAN
21 Murid PK/SU HEM
12 J Bacaan Yaasin LATIHAN SUKAN KP PAI
SU Sukan
PK Kokurikulum
AKTIVITI KOKURIKULUM 5
SU Kokurikulum
13 S SAMBUTAN HARI GURU DAN HARI Pengerusi Kelab Staf
RAYA PERINGKAT SEKOLAH
SPL KPM
14 A
15 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 22 Guru Bertugas Mingguan
KP BI/Penyelaras PSS Guru
16 S Semai BI-Speak It Right Laporan Kendiri Kantin Jun/01 Kantin
22 KURSUS SEMAKAN TAHUN 5 PANITIA KP PJPK

17 R PJPK(Petang) AKTIVITI KOKUM 6 PK KoKurikulum
SUKANTARA SU Sukan

SPL KPM


SK KEM KABOTA TAWAU 14

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

SU Sukan
18 K SUKANTARA Kempen Sayangi Buku Teks Guru SPBT
SPL KPM
19 J Bacaan Yaasin KP PAI
Mesyuarat Kurikulum SK Kem Kabota Bil PK Kurikulum
03/2020 SU Kurikulum
MESYUARAT UNIT
(Persediaan Ujian Pertengahan Penggal 2
Setiausaha JKPAK
20 S dan PBS Penggal 2) SABTU KETIGA APDM/UBK/DISIPLIN/PPDa
Unit APDM/UBK/DISIPLIN/
Dialog Presatsi Kurikulum Bil 03/2020 BIL 3/2020
PPDa
MESYUARAT KEWANGAN DAN JKPAK BIL SPL KPM
3/2020
21 A
Guru Bertugas Mingguan
22 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 23

KP BI/Penyelaras PSS
23 S Semai BI-Speak It Right SUKAN DAN OLAHRAGA KE30 SU Sukan
SPL KPM
SUKAN DAN OLAHRAGA KE-30 AKTIVITI SU Sukan
24 R
KOKURIKULUM 7 SPL KPM
23 25 K SUKAN DAN OLAHRAGA KE-30 SU Sukan
SPL KPM
Penyelaras Tahun 6
PROGRAM KHAS KECEMERLANGAN UPSR CUTI PERISTIWA 1 PK KoKurikulum
26 J 2020: ISU AKADEMIK BERKEPERLUAN MESYUARAT KOKURIKULUM BIL 3/2020 Mesyuarat HEM Bil 3/2020 SU KoKurkikulum
KHAS (Petang) (POST MORTEM SUKAN) PK/SU HEM
SPL KPM
27 S
28 ASK KEM KABOTA TAWAU 15

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN JULAIMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

PERHIMPUNAN MINGGUAN 24 Hantar Borang Penilaian Kebersihan
Guru Bertugas Mingguan KP
29 I Pertandingan Roket Air (Murid) Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan
SN
Tawau
PK HEM
KP BI/Penyelaras PSS Guru
-Hantar laporan RMT-PPD
30 S Semai BI-Speak It Right -Laporan Kendiri Kantin Jun/02 RMT
24 Guru Kantin
1 R
2 K
3 J Bacaan Yaasin KP PAI
4 S SABTU PERTAMA
5 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 25
PEMANTAUAN DALAMAN FAIL DAN Guru Bertugas Mingguan
6 I PELAKSANAAN PBD BIL 2,2020. Penyelaras PBS
(PENJAMINAN KUALITI – 6.7.2020 –
17.7.2020)
7 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
8 R
25 9 K KCJ SIRI 2 (Pagi Dan Petang) KP PAI/Penyelaras KCJ
SPL KPM
10 J Bacaan Yaasin KP PAI
PK KoKurikulum
CERAMAH KESELAMATAN BIDANG SU KoKurikulum
11 S AKTIVITI KOKURIKULUM 8
SOSIAL UNIT 3K
SPL KPM
12 A
Guru Bertugas Mingguan
26 13 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 26 Semua Penolong Kanan
PEMANTAUAN PdPc 3
Semua KP

SK KEM KABOTA TAWAU 16

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


14 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
Pertandingan Reka Cipta Sains (Murid) KP SN
15 R Laporan Kendiri Kantin Jul/01
Guru Kantin
16 K
17 J Bacaan Yaasin KP PAI
SU Sekolah
MESYUARAT PENGURUSAN DAN MESYUARAT UNIT
18 S SABTU KETIGA Unit RMT/KWAPM/KANTIN
PENTADBIRAN BIL 3/2020 RMT/KWAPM/KANTIN BIL 3/2020
SPL KPM
19 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 27 Guru Bertugas Mingguan
Mengumpul Hasil Penilaian Sambutan Hari Jadi Fasa 2 Semua SU Setiap Unit
20 I
Aspek/TUMS kepada PPS (SKPMg2) (Mei-Julai) UBK
/Jan-Mac
21 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
22 R
27 PERTANDINGAN REKA BENTUK Hantar Borang Penilaian Kebersihan KP RBT
K
23
MAKANAN(MURID) Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan PK HEM
Tawau
KP PAI
-Hantar laporan RMT-PPD
24 J Bacaan Yaasin Guru RMT
-Laporan Kendiri Kantin Jul/02
Guru Kantin
25 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
SK KEM KABOTA TAWAU 17

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN OGOSMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

27 I CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
28 S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
29 R CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
30 K CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
31 J HARI RAYA AIDIL ADHA
1 S HARI RAYA AIDIL ADHA (SABTU PERTAMA)
2 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
PERHIMPUNAN MINGGUAN 28
Guru Bertugas Mingguan
AKTIVITI SEGAK FASA 2/2020 (Murid)
3 I KP PJPK
PELANCARAN BULAN KEBANGSAAN Penyelaras PSS
2020
4 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
5 R
6 K
KP PAI
7 J Bacaan Yaasin KEM BESTARI SOLAT SIRI 2 Penyelaras Kem Bestari
28 Solat
Semua KP
Semua Penyelaras Unit
Mesyuarat Semua Panitia Bil 04/2020 Kurikulum
Mesyuarat Semua Penyelaras Unit PK KoKurikulum
Kurikulum Bil 04/2020 Mesyuarat 3K/Kebajikan/Bantuan
8 S AKTIVITI KOKURIKULUM 9 SU KoKurikulum
Dialog Prestasi Panitia Bil 04/2020 SPBT Bil.3/2020
Unit
Dialog Prestasi Penyelaras Unit
3K/Kebajikan/Bantuan
Kurikulum Bil 04/2020
SPBT
SPL KPM
9 A

SK KEM KABOTA TAWAU 18

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

PERHIMPUNAN MINGGUAN 29
Mengedarkan Salinan Aspek/TUMS Guru Bertugas Mingguan
10 I Semua SU Setiap Unit
kepada PPS (SKPMg2) /Ogos-Nov


11 S Semai BI Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
12 R
13 K
KP PAI
J
Bacaan Yaasin
14

Laporan Kendiri Kantin Ogos/01
29 Guru Kantin
Mesyuarat Kurikulum SK Kem Kabota
Bil 04/2020
(Persediaan Peperiksaan UPSR ,Akhir PK Kurikulum
Tahun Dan PBS Penggal 2) SU Kurikulum
15 S SABTU KETIGA
Dialog Presatsi Kurikulum Bil 04/2020 Setiausaha JKPAK
MESYUARAT KEWANGAN DAN JKPAK SPL KPM
BIL 4/2020

16 A
Guru Bertugas Mingguan
17 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 30

Semai BI-Speak It Right
PROGRAM PERSEMBAHAN KP BI/Penyelaras PSS
18 S KP TMK
MULTIMEDIA (Murid)


19 R
20 K AWAL MUHARRAM (MAAL HIJRAH)
30 Bacaan Yaasin KP PAI

21 J BENGKEL ASAS PENGATURCARAAN KP TMK
MICROBIT (Murid)
PROGRAM SOLAT HAJAT DAN IZIN
ILMU MOHON RESTU PERDANA TAHUN KP PAI
22 S
6 2020 SPL KPM


23 ASK KEM KABOTA TAWAU 19

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


24 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 31 Guru Bertugas Mingguan
25 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
26 R

Hantar Borang Penilaian Kebersihan

27 K Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan PK HEM
Tawau

31 KP PAI
Bacaan Yaasin KP Sejarah
-Hantar laporan RMT-PPD
28 J PROGRAM KEMERDEKAAN -Laporan Kendiri Kantin Ogos/02 Guru RMT
‘KENALI SEJARAHWAN’(Murid) Guru Kantin

29 S
30 A
SK KEM KABOTA TAWAU 20

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN SEPTEMBERMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

31 I HARI KEBANGSAAN
1 S
2 R PEPERIKSAAN UPSR SUP Luaran
32 3 K PEPERIKSAAN UPSR SUP Luaran
4 J
5 S SABTU PERTAMA
6 A
7 I PEPERIKSAAN UPSR SUP Luaran
8 S PEPERIKSAAN UPSR SUP Luaran
9 R
10 K
KP PAI
PK KoKurikulum
33 11 J Bacaan Yaasin PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM Ketua Penasihat TKRS
SPL KPM
PK KoKurikulum
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
12 S Ketua Penasihat TKRS
AKTIVITI KOKURIKULUM 10
SPL KPM
PK KoKurikulum
13 A PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM Ketua Penasihat TKRS
SPL KPM
14 I CUTI PERISTIWA 2
KP BI/Penyelaras PSS Guru
15 S Semai BI-Speak It Right Laporan Kendiri Kantin Sept/01
Kantin
34 16 R HARI MALAYSIA

PENUTUPAN BULAN KEBANGSAAN Penyelaras PSS
17 K
2019 (11.00 -1.00) SPL KPM
18 J Bacaan Yaasin KP PAI


SK KEM KABOTA TAWAU 21

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

SU PIBG
MESYUARAT UNIT SU PEWANIS
19 S HARI KELUARGA BERSAMA PIBG SABTU KETIGA APDM/UBK/DISIPLIN/PPDa Unit APDM/UBK/DISIPLIN/PPDa
BIL 4/2020
SPL KPM
20 A
Guru Bertugas Mingguan
PERHIMPUNAN MINGGUAN 35 Semua PK
21 I
PEMANTAUAN PdPc 4 Semua KP

22 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
23 R
35 24 K
25 J Bacaan Yaasin Lawatan ke Rumah Orang Tua KP PAI
(DWEN) UBK
PK KoKurikulum
AKTIVITI KOKURIKULUM 11
SU KoKurikulum
26 S MESYUARAT KOKURIKULUM BIL Mesyuarat HEM Bil 4/2020 PK/SU HEM
4/2020
SPL KPM
27 A

SK KEM KABOTA TAWAU 22

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN OKTOBERMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

28 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 36 Guru Bertugas Mingguan
Hantar Borang Penilaian Kebersihan KP BI/Penyelaras PSS PK
29 S Semai BI-Speak It Right
Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan Tawau HEM
-Hantar laporan RMT-PPD Guru RMT
30 R
36 -Laporan Kendiri Kantin Sept/02 Guru Kantin
1 K
2 J Bacaan Yaasin KP PAI
3 S HARI JADI YANG DIPERTUA NEGERI SABAH (SABTU PERTAMA)
4 A
PERHIMPUNAN MINGGUAN 37
Guru Bertugas Mingguan
5 I PENGISIAN PAJSK SEM 2 2020
KP PJPK

6 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
7 R Penyerahan Kwapm Unit Kwapm
8 K
Bacaan Yaasin
KP PAI
37 9 J PENGHANTARAN RUMUSAN PBD SEM Penyelaras PBS
2 2020
SU Sukan
Unit
Mesyuarat 3K/Kebajikan/Bantuan
10 S BULAN SUKAN NEGARA 3K/Kebajikan/Bantuan
SPBT Bil 4/2020
SPBT
SPL KPM
11 A
12 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 38 Guru Bertugas Mingguan
13 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
38 14 R

Kabota Got Talent(Murid) KP BI
15 K Laporan Kendiri Kantin Okt/01
Guru Kantin

SK KEM KABOTA TAWAU 23

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


16 J Bacaan Yaasin KP PAI
SU Sekolah
MESYUARAT PENGURUSAN DAN
Unit
PENTADBIRAN BIL 4/2020 (Pagi) SABTU KETIGA MESYUARAT UNIT RMT/KWAPM/KANTIN
S
17
MESYUARAT AJK PIBG BIL 3/2020 RMT/KWAPM/KANTIN BIL 4/2020 SU PIBG
(Malam)
SPL KPM
18 A
19 I PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SUP Dalaman
20 S PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SUP Dalaman
21 R PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SUP Dalaman
39 22 K PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SUP Dalaman

23 J Bacaan Yaasin KP PAI
24 S
25 A
26 I PERHIMPUNAN MINGGUAN 40 Guru Bertugas Mingguan

27 S Semai BI-Speak It Right KP BI/Penyelaras PSS
Hantar Borang Penilaian Kebersihan
28 R PK HEM
Kantin- PPD, Jabatan Kesihatan Tawau
29 K MAULIDUR RASUL
KP PAI
-Hantar laporan RMT-PPD
30 J Bacaan Yaasin Guru RMT
40 -Laporan Kendiri Kantin Okt/02
Guru Kantin
PK KoKurikulum
SU KoKurikulum
KARNIVAL KOKURIKULUM
31 S Semua Penyelaras UnIt
(Kelab/Persatuan & Unit Beruniform)
KoKurikulum
SPL KPM
1 A

SK KEM KABOTA TAWAU 24

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN NOVEMBERMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN
Guru Bertugas Mingguan
PERHIMPUNAN MINGGUAN 41
Semua SU Setiap Unit
Mengumpul Hasil Penilaian Aspek/TUMS
2 I Penyelaras PSS
kepada PPS (SKPMg2) /Jan-Mac
MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP Semua KP
SPL KPM
KP BI/Penyelaras PSS
Penyelaras PSS
Semai BI-Speak It Right Kemaskini KWAPM
3 S Semua KP
MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP
Unit KWAPM
SPL KPM
41 Penyelaras PSS
MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP Semua KP
4 R Pemulangan Buku Teks
Unit SPBT
SPL KPM
SAMBUTAN MAULIDUR RASUL
5 K KP PAI
PERINGKAT SEKOLAH

6 J CUTI PERISTIWA 3
7 S SABTU PERTAMA
8 A
Guru Bertugas Mingguan
PERHIMPUNAN MINGGUAN 42 Sambutan Hari Jadi Fasa 3 Penyelaras PSS
9 I
MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP (Ogos-Nov) Semua KP
SPL KPM
KP BI/Penyelaras PSS
42 Semai BI-Speak It Right Penyelaras PSS
10
S
MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP Semua KP
SPL KPM
Penyelaras PSS
11 R MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP Semua KP
SPL KPMSK KEM KABOTA TAWAU 25

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

Penyelaras PSS
Semua KP
12 K MINGGU PSS BERSAMA PANITIA MP Laporan Kendiri Kantin Nov/01 Guru Kantin
SPL KPM

13 J *cuti yang diperuntukan oleh KPM
14 S HARI DEEPAVALI
15 A
16 I *cuti yang diperuntukan oleh KPM
RAPTAI PENUH MAJLIS ANUGERAH PK KoKurikulum
17 S
PELAJAR CEMERLANG SU KoKurikulum
PK KoKurikulum
MAJLIS ANUGERAH PELAJAR SU KoKurikulum
18 R JAMUAN AKHIR TAHUN STAF (Malam)
CEMERLANG 2020 Pengerusi Kelab Staf
43 SPL KPM
19 K CUTI PERISTIWA 4
HARI MENANDATANGANI REKOD
20 J PROFIL MURID SEMESTER 2 PK HEM
SU HEM
GOTONG-ROYONG
21 S CUTI AKHIR TAHUN
22 A CUTI AKHIR TAHUN
23 I CUTI AKHIR TAHUN
24 S CUTI AKHIR TAHUN
25 R CUTI AKHIR TAHUN
26 K CUTI AKHIR TAHUN
27 J CUTI AKHIR TAHUN
28 S CUTI AKHIR TAHUN
29 A CUTI AKHIR TAHUN

SK KEM KABOTA TAWAU 26

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


BULAN DISEMBERMINGGU TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM KO-KURIKULUM HEM TINDAKAN/CATATAN

30 I
1 S
2 R

3 K
4 J
5 S SABTU PERTAMA
6 A
7 I
8 S
9 R
10 K
11 J
12 S
13 A
14 I
15 S
16 R
17 K
18 J
19 S SABTU KETIGA
20 A
21 I
22 S

23 R
24 KSK KEM KABOTA TAWAU 27

[TAKWIM SEKOLAH] 2020


25 J HARI KRISMAS
26 S
27 A

28 I
29 S PENDAFTARAN MURID PK/SU HEM
30 R PENDAFTARAN MURID PK/SU HEM
MESYUARAT PENGURUSAN BIL SU Sekolah
31 K
1/2021 SPL KPM
*Tertakluk kepada sebarang perubahan
Disediakan Oleh :


……………………………………..
(MARNI BINTI MALLA )
Setiausaha Sekolah,
SK Kem Kabota Tawau.


Disahkan Oleh :


......................................................
(FATIMAH BINTI HJ MAKHDIROL)
Guru Besar Cemerlang,
SK Kem Kabota Tawau.SK KEM KABOTA TAWAU 28

[TAKWIM SEKOLAH] 2020

SK KEM KABOTA TAWAU 29


Click to View FlipBook Version