The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rastislav.michal, 2019-04-16 10:30:47

Westend Plazza Brochure

Westend Plazza Brochure

OBSAH

CONTENTS03 O PROJEKTE ABOUT THE PROJECT

04 LOKALITA LOCATION
06 VYBAVENOSŤ AMENITIES10 ŠTANDARDY STANDARDS

15 PÔDORYSY FLOOR PLANS
28 DEVELOPER DEVELOPERO PROJEKTEABOUT THE PROJECTNAJNOVŠÍPROJEKT
VO WESTENDBIZNIS ZÓNE 15 160 m 2 PRENAJÍMATEĽNÁ KANCELÁRSKA PLOCHA BUDOVY T
Rentable office area of building T


PRENAJÍMATEĽNÁ KANCELÁRSKA PLOCHA BUDOVY Z
16 000 m 2 Rentable office area of building ZPRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA OBCHODNÝCH PRIESTOROV
3 900 m 2 Rentable area of retail space

THE LATEST PROJECT


IN THE WESTEND 5 200 m 2 VEĽKOSŤ TYPICKÉHO PODLAŽIA
Typical floor size
BUSINESS ZONE SKLADOVÉ PRIESTORY


1 220 m 2 Storage area
POČET PARKOVACÍCH MIEST
1 102 Parking placesPOČET NADZEMNÝCH PODLAŽÍ
9 Number of above-ground floors
POČET PODZEMNÝCH PODLAŽÍ
4 Number of under-ground floorsFOOD COURT GASTRO PREVÁDZKY
6 Food court unitsKONGRESOVÉ SÁLY
3 Congress halls


03

LOKALITALOCATION
IDEÁLNA ADRESA Westend biznis zóna vyrástla na strategickom mieste neďaleko centra mesta a diaľničných obchvatov, ktoréZ HĽADISKA smerujú na Viedeň, Prahu, Brno a Budapešť. Odštartovala tak dynamický rozvoj celej mestskej štvrte Bratislavy
na rozhraní Starého Mesta, Kramárov a Lamača.


DOSTUPNOSTI
Westend ponúka moderné kancelárske a obchodné priestory s dostatkom parkovacích miest a výbornou dopravnou

dostupnosťou. Samozrejmosťou sú služby, ktoré robia z  Westendu komfortné pracovné prostredie. Výhodou je

bezprostredná blízkosť oddychovej zóny Železná studienka s množstvom príležitostí na relax a šport.
Westend business area has grown in a strategic location near the city centre, as well as in close proximity to

motorway connections to Vienna, Prague, Brno and Budapest. In this way it has triggered dynamic development

throughout urban areas of Bratislava to the Old City, Kramáre and Lamač.


IDEAL ADDRESS
Westend offers modern office and retail space with plenty of parking and excellent transport links. An integral part
IN TERMS OF are the services that make Westend a comfortable working environment, such as the advantage of nearby Železná


ACCESSIBILITY studienka park with numerous opportunities for relaxation and sport.04

BRNO 131 KM 8
PRAGUE 328 KMMIN. DOSTUPNOSŤ AUTOM

Accessible by car


1‘ SAV
SAV
Slovak Academy of Science SAV


3‘ Mestský obchvat

Ring road

Diaľnica D1, D2

Motorway D1, D2


Vojenská nemocnica Bratislava

Military Hospital Bratislava


Lesopark Železná studienka
Železná studienka forest park


5‘ Tesco

Shopping Tesco


Kaufland

Shopping Kaufland 9 6


Nemocnica Kramáre
Hospital Kramáre 5


8‘ Staré Mesto 7

Old Town 3
13 CENTER
Železničná stanica

Railway Station 1 4 12 10

10‘ Aupark ŽILINA 202 KM

Shopping Aupark KOŠICE 405 KM
11 15
Eurovea 2

Shopping Eurovea

15‘ Autobusová stanica

Bus Station

14
20‘ Letisko M. R. Štefánika VIENNA 79 KM

M. R. Štefánik Airport BUDAPEST 200 KM

30‘ Letisko Schwechat Viedeň

Vienna Airport Schwechat

1. RIEKA DUNAJ/DANUBE RIVER 6. SLOVENSKÝ ROZHLAS/SLOVAK RADIO 11. MOST SNP/SNP BRIDGE
2. MOST APOLLO/APOLLO BRIDGE 7. KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE/CHURCH OF THE HOLY TRINITY 12. KATEDRÁLA SV. MARTINA/ST. MARTIN’S CATHEDRAL

3. MICHALSKÁ BRÁNA/MICHAEL’S GATE 8. TELEVÍZNA VEŽA KAMZÍK/KAMZÍK TV TOWER 13. MOST LAFRANCONI/LAFRANCONI BRIDGE

4. BRATISLAVSKÝ HRAD/BRATISLAVA CASTLE 9. SLAVÍN/SLAVÍN 14. PRÍSTAVNÝ MOST/PRÍSTAVNÝ BRIDGE
E65 05
5. PREZIDENTSKÝ PALÁC/PRESIDENTIAL PALACE 10. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO/SLOVAK NATIONAL THEATRE 15. STARÝ MOST/OLD BRIDGE
D2

VYBAVENOSŤ Diaľnica D1, D2 RENT Predaj a požičovňa bicyklov VelocityMotorway D1, D2
Velocity bike sales and rentals
Zastávky MHD (mestské autobusové Lekáreň
AMENITIES a trolejbusové linky, prímestské linky, nočné spoje) Pharmacy

Public transport stops (urban and suburban lines including night lines)
Všeobecný lekár
Reštaurácie General practitioner
Restaurants
Zubná ambulancia
Slovenská pošta Dentist
PODNIKATEĽSKÉ Slovak Post Office Veterinár

Bankomat
Veterinary
PROSTREDIE S BOHATO ATM ATM Hotel

Galéria Cubicon, Kaufland, Tesco, potraviny vo Westend Square
Hotel
VYBAVENÝM OKOLÍM Cubicon Gallery, Kaufland, Tesco, grocery at Westend Square Kongresové centrum


Vojenská nemocnica Bratislava Congress hall
Military Hospital Bratislava Notár

Lesopark Železná studienka, Horský park § Notary

Železná studienka forest park, Horský Park
Lanovka
Bežecká a cyklistická trasa Cableway
BUSINESS LOCATION Jogging and cycle path Volejbal, tenis


WITH EXTENSIVE AMENITIES SAV Slovenská akadémia vied Volleyball, tennis
Slovak Academy of Science

ZOO ZOO
Materské školy Zoo
Kindergartens
Plaváreň Mokrohájska
Fitness centrum Swimming pool Mokrohájska
Fitness center
Stavebné a domáce potreby OBI
Kaderníctvo Building and household goods OBI
Hair salon
Detské ihrisko
Kvetinárstvo Children‘s playground
Florist

Železničná stanica Železná studienka
Train station Železná studienka


P Parkovisko
Parking
06

VIENNA 79 KM

BUDAPEST 200 KM


ZOO


CENNTERRENTER 500 M
C

P PAATTRRÓÓNNKKAA
P


250 M

WESTEND PLAZZA

ATM P

SAV
§

P ATM


RENT
PRAGUE 328 KM
BRNO 131 KMP07

ENERGETICKÁ A EKONOMICKÁEFEKTÍVNOSŤ BUDOVY


NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI
HIGHEST LEVEL BUILDING ENERGY

AND ECONOMIC EFFICIENCY


BOHATÁ OBČIANSKAVYBAVENOSŤ


V NAJBLIŽŠOM OKOLÍ
NUMEROUS AMENITIES NEARBY

IDEÁLNA ADRESA Z HĽADISKADOSTUPNOSTI USPOKOJÍAJ NAJNÁROČNEJŠÍCH KLIENTOVIDEAL ADDRESS IN TERMS

OF ACCESSIBILITY FOR EVEN

THE MOST DEMANDING CLIENTS

MODERNÉ VYBAVENIE


A FLEXIBILITA PRIESTOROVSPĹŇAJÚ NAJPRÍSNEJŠIEMEDZINÁRODNÉ NORMY
MODERN FITTINGS AND FLEXIBILITY
OF SPACE THAT MEET THE HIGHEST


INTERNATIONAL STANDARDS

ŠTANDARDYSTANDARDS
¡ vstup do budovy a strážna služba 24/7
Entry and security service 24/7

¡ veľkoformátová keramická dlažba vo vstupnej hale
VYSOKÁ KVALITA ¡ bezbariérový vstup do objektu
Large-format ceramic paving in the entrance lobby


REALIZÁCIE ¡ technická údržba, upratovacia a čistiaca služba
Barrier-free accessPRIESTOROV ¡ bezpečnostný turniket pri vstupe do kancelárskych priestorov umožňujúci prístup prostredníctvom
Technical maintenance, and cleaning services


SPĹŇAJÚCA bezdotykovej identifikačnej karty so širokou škálou využitia s možnosťou prispôsobenia rôznym

štandardom bezpečnosti jednotlivých nájomcov, možnosť rozšírenia systému na podlažie nájomcu

MEDZINÁRODNÉ Security turnstiles at office entrance. Unique ID cards adaptable to tenants’ security requirements,
system can be extended to tenants’ floor

POŽIADAVKY ¡ bezpečnostné kamery (CCTV) na fasáde objektu (vstup do administratívnej časti, nádvorie, vjazd/
výjazd z areálu, vjazd/výjazd z garáží, všetky únikové východy, zamestnanecké vstupy, hlavné
priehľady na vonkajšie parkovacie plochy)

Security cameras (CCTV) on building facade (entrance to the administration, courtyard, entrance/exit of
the complex, entrance/exit of the garage, all exits, employee entrances, outdoor parking area)

¡ flexibilné kancelárske priestory, ktoré poskytujú efektívne dispozičné členenie pre všetky typy

obchodných aktivít

HIGH QUALITY DESIGN SPACE Flexible office space, providing efficient spatial layouts for all business activities

THAT MEETS INTERNATIONAL ¡ eliminovanie nadbytočných nákladov spojených s realizáciou duplicitných kuchynských kútov, recepcií,
zasadacích miestností a sociálnych zariadení

REQUIREMENTS Elimination of costs associated with duplicate kitchen corners, receptions, meeting rooms and toilets

¡ vertikálne rozvody silnoprúdu inštalované zbernicovým systémom, ktorý zabezpečuje prívod
elektrickej energie na administratívne poschodia

Vertical distribution of heavy current bus systems ensures electricity supply to administrative floor

¡ inteligentný systém riadenia prostredia v budove (BMS)
Intelligent management system environment (BMS)

¡ elektrická požiarna signalizácia (EPS) v celom objekte

Fire alarm system throughout the complex
¡ evakuačný rozhlas (ER) v celom objekte

Evacuation (ER) system throughout the complex

¡ detekcia CO v garážach
CO detection in the underground parking areas

¡ dieselagregát zálohujúci protipožiarne systémy, bezpečnostné systémy a výťahy

Diesel-generator fire protection systems, security systems and lifts

¡ okenný systém v module 1,35 umožňuje veľkú variabilitu vnútorných priestorov
Module 1.35 window system facilitates flexibility of internal space

¡ otvárateľné okná v module 2,70 10
Module 2.70 openable windowsŠTANDARDYSTANDARDS

EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
EXTERIOR BLINDS


DEMONTOVATEĽNÝ KAZETOVÝ
PODHĽAD
SUSPENDED CEILING

ENERGETICKÁ A EKONOMICKÁ ELEKTRICKÁ POŽIARNA
SIGNALIZÁCIA
FIRE ALARM SYSTEM
EFEKTÍVNOSŤ BUDOVY CHLADENIE A VYKUROVANIE

ŠTVORTRÚBKOVÝMI FAN COILAMI
NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI COOLING AND HEATING
BY FOUR-PIPE FAN COILS


ZABUDOVANÉ SVIETIDLO
EMBEDDED LIGHT


NASÁVACIA ŠTRBINA
SUCTION GAP

OTVÁRATEĽNÉ OKNÁ
HIGHEST LEVEL BUILDING OPENABLE WINDOWS


ENERGY AND ECONOMIC SYSTÉM ŠTRUKTÚROVANEJ KABELÁŽE,
DÁTA A ELEKTRO ZÁSUVKY
EFFICIENCY Z PODLAHOVÝCH ŠKATÚĽ
STRUCTURED CABLING SYSTEM,
ELECTRICAL FLOOR BOX

DUTINOVÁ PODLAHA
RAISED FLOOR


12

1. NADZEMNÉ PÔDORYSY RETAIL Z 1 314,40 m 2 2

RETAIL T
575,97 m
PODLAŽIE FLOOR PLANS FOODCOURT 980,51 m 2
KONGRESOVÉ CENTRUM 390,65 m 2
CONGRESS CENTER


BUDOVY Z a T SÚ NAVZÁJOM PREPOJENÉ.
BUILDINGS Z AND T ARE INTERCONNECTED.
1 ABOVE-GROUND
ST

FLOOR


15

2. NADZEMNÉ PÔDORYSY OFFICE Z 1 151,80 m 2 2

RETAIL Z
410,20 m
PODLAŽIE – VZOROVÉ FLOOR PLANS RETAIL T 618,10 m 2
ČLENENIE PRIESTORU SHARED OFFICES 1 743,20 m 2BUDOVY Z a T SÚ NAVZÁJOM PREPOJENÉ.
BUILDINGS Z AND T ARE INTERCONNECTED.2 ABOVE-GROUND
ND
FLOOR – SAMPLE SPACE


DIVISION

16

3. – 4. NADZEMNÉ PÔDORYSY OFFICE Z 2 131,1 m 2 2


OFFICE T
3 115,9 m
PODLAŽIE – VZOROVÉ FLOOR PLANS BUDOVY Z a T SÚ NAVZÁJOM PREPOJENÉ.ČLENENIE PRIESTORU BUILDINGS Z AND T ARE INTERCONNECTED.


3 – 4 ABOVE-GROUND
TH
RD
FLOOR – SAMPLE SPACE


DIVISION

17 14

5. NADZEMNÉ PÔDORYSY OFFICE Z 2 127,1 m 2 2


2 603,4 m
OFFICE T
PODLAŽIE – VZOROVÉ FLOOR PLANS BUDOVY Z a T SÚ NAVZÁJOM PREPOJENÉ.ČLENENIE PRIESTORU BUILDINGS Z AND T ARE INTERCONNECTED.


5 ABOVE-GROUND
TH
FLOOR – SAMPLE SPACE


DIVISION

18

6. – 7. NADZEMNÉ PÔDORYSY OFFICE Z 2 122,8 m 2 2


OFFICE T
2 603,4 m
PODLAŽIE – VZOROVÉ FLOOR PLANS BUDOVY Z a T SÚ NAVZÁJOM PREPOJENÉ.ČLENENIE PRIESTORU BUILDINGS Z AND T ARE INTERCONNECTED.


6 – 7 ABOVE-GROUND
TH
TH
FLOOR – SAMPLE SPACE


DIVISION

19

8. NADZEMNÉ PÔDORYSY OFFICE Z 2 119,2 m 2PODLAŽIE – VZOROVÉ FLOOR PLANS
ČLENENIE PRIESTORU


8 ABOVE-GROUND
TH
FLOOR – SAMPLE SPACE


DIVISION

20

9. NADZEMNÉ PÔDORYSY OFFICE Z 2 119,2 m 2PODLAŽIE – VZOROVÉ FLOOR PLANS
ČLENENIE PRIESTORU


9 ABOVE-GROUND
TH
FLOOR – SAMPLE SPACE


DIVISION

21

1. PODZEMNÉ PÔDORYSY VEREJNÉ PARKOVISKO/PUBLIC PARKINGPODLAŽIE FLOOR PLANS FIRST COME-FIRST SERVE
1 UNDER-GROUND
ST
FLOOR


WESTEND SQUARE PARKING

22

2. – 4. PODZEMNÉ PÔDORYSY PARKOVANIE PRE NÁJOMCOV/PARKING FOR TENANTSPODLAŽIE FLOOR PLANS
2 – 4 UNDER-GROUND
ND
TH
FLOOR

23

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTYSELECTED COMPLETED PROJECTSARVAL SLOVAKIA24

IBM BAUMITOFFICE ROKA 2016/OFFICE OF THE YEAR 2016


Absolútny víťaz


Overall winner


25

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTYSELECTED COMPLETED PROJECTSERNST & YOUNG CIJ AWARDS 2017Best Office Lease

OFFICE ROKA 2017 / OFFICE OF THE YEAR 2017


Kancelária ako DNA firmy

Office as a company‘s DNA
26

PROFESIA OFFICE ROKA 2017/OFFICE OF THE YEAR 2017
Absolútny víťaz

Overall winner


27

DEVELOPERDEVELOPERSpoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., patrí vďaka svojim viac ako 18-ročným skúsenostiam
medzi lídrov realitného trhu nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Pobočky

spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve. Portfólio J&T REAL ESTATE, a. s.,
PROFIL zahŕňa množstvo ocenených projektov, ktoré dotvárajú celkový charakter miest. Zaoberá

sa realizáciou kancelárskych, rezidenčných, hotelových a priemyselných projektov.

SPOLOČNOSTI Medzi významné patria aj zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby

lyžiarskych areálov. J&T REAL ESTATE, a. s., je členom skupiny J&T Real Estate Holding, a. s.

– realitného investora, ktorý vlastní a spravuje aktíva vo výške viac ako 800 miliónov eur,
s budúcimi plánovanými investíciami v objeme 1,5 miliardy eur.


COMPANY PROFILE

With over 18 years’ experience, J&T REAL ESTATE is a leading real estate developer
in Slovakia and throughout Central Europe – with branches in Bratislava, Prague and

Moscow. The company’s portfolio includes award-winning buildings and landmark

projects, as well as significant office, residential, industrial, hotel, and tourism projects,

including ski resort construction. J&T REAL ESTATE is a full-service development arm of J&T
REAL ESTATE HOLDING – a strong real estate investor that owns and manages assets of

over€800 million EUR with an additional 1,5 billion EUR in the pipeline.


NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY

KEY PROJECTS


River Park, Bratislava, Slovak Republic Panorama Business II, Bratislava, Slovak Republic
Panorama City, Bratislava, Slovak Republic Eperia Shopping Mall, Prešov, Slovak Republic
Zuckermandel, Bratislava, Slovak Republic Grand Hotel Kempinski High Tatras*****, Slovak Republic

Karloveské rameno I, II, Bratislava, Slovak Republic Kempinski Hotel River Park*****, Bratislava, Slovak Republic
Zelené Terasy Devín, Bratislava, Slovak Republic Hotel Baltshug Kempinski Moscow*****, Moscow, Russian Federation
Westend Gate, Bratislava, Slovak Republic Prosek Point, Praque, Czech Republic
Westend Square, Bratislava, Slovak Republic Rezidence Kampa, Praque, Czech Republic
Tower 115, Bratislava, Slovak Republic Rezidence Jeseniova I, II, Praque, Czech Republic

28

J&T REAL ESTATE, a. s.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava


Slovenská republika
Spoločnosť Westend Crossing, a.s., investor projektu, si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť rozsah služieb

uvedených v tomto dokumente, ako aj ich podmienky poskytovania. Zobrazované vzorové riešenie, vnútorná

dispozícia, priečky, zariaďovacie predmety, jednotlivé prvky interiéru a exteriéru sú nezáväzné. Vizualizácie +421 2 59 41 82 00 +421 903 421 729
architektúry a interiérov majú iba ilustračný charakter. inf[email protected] [email protected]

www.jtre.sk www.westend.sk
The project investor Westend Crossing, a.s. reserves the right to change, at any time, the range of services referred to herein, as well as the terms
and conditions for the provision thereof. The displayed show designs, interior layouts, partitions, furnishing accessories, individual interiors and
exteriors and exterior elements are only illustrative. The visualizations of architecture and interiors are for illustrative purpose only.


Click to View FlipBook Version