The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SAM Sultan Hisamuddin kali ke-30

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-44282097, 2022-04-07 23:34:02

BUKU PROGRAM MAT PIBG 2022

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SAM Sultan Hisamuddin kali ke-30

SEKOLAH AGAMA MENENGAH SULTAN HISAMUDDIN

SENARAI KANDUNGAN

BIL KANDUNGAN MUKA SURAT
1 Tentatif Program 1
2 Ucapan Penasihat PIBG (Pengetua)
3 Ucapan Yang Dipertua PIBG 2–3
4 Senarai Ahli Jawatankuasa Induk Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30 4–5
5 Senarai AJK Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30
6 Ahli Jawatankuasa PIBG 2021/2022 6
7 Kehadiran Mesyuarat AJK PIBG 2021/2022 7
8 Notis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30 8
9 Agenda Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30 9 – 10
10 Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-29 11
11 Laporan Aktiviti Tahunan PIBG 2021/2022 12
12 Laporan Kewangan PIBG 2021 13 – 20
13 Usul / Cadangan PIBG 21 – 22
14 Lampiran: Borang Kehadiran Mesyuarat Agung PIBG kali ke-29 23 – 27
28 – 32
33 – 41

TENTATIF PROGRAM

9.30 pagi : Pautan link diberi

9.30 – 10.00 pagi : Pendaftaran ibu bapa – dalam talian (Google Form)

10.00 – 12.30 tengahari : Mesyuarat Agung PIBG

10.00 – 10.05 pagi : Pembukaan Mesyuarat

10.05 – 10.10 pagi : Kata-kata aluan Yang Dipertua PIBG

10.10 – 10.30 pagi : Ucapan Penasihat (Pengetua)

10.30 – 10.40 pagi : Membentang & menerima Minit Mesyuarat Agung kali ke 29

10.40 – 10.45 pagi : Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan PIBG SAMSHSB Sesi 2020/2021

10.45 – 11.00 pagi : Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan berakhir 31 Disember 2021

11.00 – 11.15 pagi : Membahaskan usul/cadangan

11.15 – 11.20 pagi : Pembentangan Sumbangan PIBG 2022

11.20 – 11.25 pagi : Pembubaran AJK PIBG 2020/2021

Perlantikan pengerusi sementara

11.25 – 11.50 pagi : Pemilihan AJK PIBG sesi 2022/2023

11.50 – 12.10 tengahari : Taaruf barisan AJK PIBG 2022/23

12.10 – 12.20 tengahari : Hal-hal lain

12.20 – 12.28 tengahari : Ucapan Penangguhan

- YDP PIBG

- Penasihat PIBG

12.28 – 12.30 tengahari : Penangguhan mesyuarat

1

UCAPAN PENASIHAT PIBG

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana atas limpah kurnia-Nya segala perancangan dan usaha yang jitu, maka
Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-30 dapat diterjemahkan hari ini. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang
dapat hadir pada hari ini ini. Kehadiran ibu bapa menunjukkan komitmen yang tinggi bagi merealisasikan visi dan misi
sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah pelajar. Tidak dilupakan
juga sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua guru dan AJK PIBG yang berhempas pulas dan
menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjayakan majlis kali ini.

Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 telah menggariskan hala tuju penglibatan
ibu bapa dan komuniti dalam 3 gelombang iaitu Gelombang 1 (2013 – 2015): Menyokong penglibatan ibu bapa dan
inisiatif sektor swasta, Gelombang 2 (2016 – 2020): Memantapkan penglibatan dan Gelombang 3 (2021 – 2025):
Menggalakkan lebih banyak inovasi daripada sektor swasta.

Namun pada tahun 2020 dan 2021 menyaksikan negara telah dilanda penularan wabak Covid-19. Persoalannya,
adakah keadaan ini akan membantutkan hala tuju pelibatan ibu bapa dan sektor swasta terhenti begitu sahaja?
Sudah tentulah jawapannya tidak. Malah 3 gelombang yang telah digariskan itu perlu dilaksanakan dengan lebih
pantas demi memastikan semua murid berpeluang untuk mengecapi kejayaan. Tiada sebarang istilah halangan bagi
kita dalam menempuh perjalanan membina kemenjadian murid. Malah semua pihak termasuk sekolah, ibu bapa dan
komuniti perlu berinteraksi dalam memastikan kemenjadian murid dapat dicapai melalui penyediaan persekitaran
pembelajaran yang sesuai.

2

Umumnya mengetahui bahawa kefahaman sekolah menjadi tempat pembelajaran murid sudah tidak relevan lagi
malah proses pembelajaran di rumah (PDPR) yang diperkenalkan oleh KPM mulai tahun 2020 mengukuhkan lagi
kefahaman di atas. Kementerian Pendidikan Malaysia (2013, Ekshibit 7-11) menakrifkan sistem pembelajaran ialah
sesuatu proses pembelajaran boleh berlaku melangkaui kawasan sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam
komuniti. Untuk itu, sekolah mesti menyediakan jalinan hubungan kerja positif antara sekolah dengan ibu bapa dan
komuniti. Kita perlu fahami bahawa apabila disebut Ekosistem Pembelajaran ia bermaksud murid dapat merasai
suasana dan ruang belajar melalui teknologi, pandangan dunia, kuasai pemikiran kritikal, reflektif pengalaman
persekitaran murid, interaksi sosial seperti filem kehidupan, talian internet, buku-buku, keluarga, kawan-kawan dan
komuniti.

Oleh yang demikian, kemenjadian murid di atas boleh dipacu secara komunikasi dua hala antara sekolah dengan
kerjasama ibu bapa yang dapat diterjemahkan melalui rasa tanggungjawab yang dikongsi bersama antara ibu bapa
dan guru bagi memastikan pembelajaran berkualiti untuk murid, meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam
membantu pembelajaran murid dan memperluaskan peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan
keberhasilan anak-anak mereka. Manakala kemenjadian murid juga boleh dicapai secara kerjasama sekolah dengan
komuniti melalui rasa sukarela daripada pertubuhan-pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan pelbagai
perkhidmatan dan memberi manfaat kepada sekolah setempat dan menggalakkan pelibatan murid dalam
pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut.

Akhir sekali, saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi
kerjasama yang baik dalam melaksanakan pelbagai program sekolah. Hanya dengan kerjasama semua pihak secara
berterusan maka anak-anak didik sekolah ini dapat terbina sebagai insan yang cemerlang dari segi sahsiah, akademik
dan kokurikulum. Sekian sahaja, saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Sekian, terima kasih.
MOHAMAD RAHMAN BIN SULAIMAN
PENGETUA
SAM SULTAN HISAMUDDIN

3

UCAPAN YANG DIPERTUA PIBG

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini
sempena Mesyuarat Agung PIBG SAM Sultan Hisamuddin Sg. Bertih kali ke-30 secara dalam talian. Terima kasih
diucapkan kepada ibu bapa yang memberi kerjasama dalam menyatakan usul mesyuarat pada hari ini.

Sebagai Yang Dipertua PIBG sekolah ini, saya sentiasa mengambil perhatian yang serius terhadap segala masalah
yang dihadapi oleh barisan pentadbir dan tenaga pengajar sekolah ini yang berpenat lelah dalam mendidik anak-anak
kita. Pastinya para guru dan pentadbir menghadapi pelbagai rintangan dan dugaan yang melibatkan tenaga, emosi
dan ketahanan mental yang bukan sedikit terutama dalam memastikan pembelajaran anak-anak dapat dijalankan
sebaiknya. Saya sangat-sangat berharap guru-guru dan barisan pentadbir di sekolah ini akan terus dapat
memberikan komitmen sepenuhnya bersama-sama PIBG berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan murid dalam
akademik mahupun kokurikulum.

Oleh itu, saya berharap agar pihak ibu bapa dapat sama-sama memberikan sepenuh komitmen kepada pihak
sekolah agar anak-anak kita dapat diberikan didikan secara menyeluruh dan tidak menyerahkan tanggungjawab
mendidik kepada pihak sekolah semata-mata. Ibu bapa sepatutnya lebih prihatin terhadap tingkah laku dan
kesungguhan anak-anak kita yang belajar di sekolah ini. Budaya memasyarakatkan sekolah, seharusnya sentiasa
diamalkan oleh ibu bapa kerana sekolah merupakan tempat anak-anak kita menerima pendidikan. Ibu bapa yang
mempunyai sifat prihatin terhadap pendidikan anak-anak, mereka akan sentiasa mengambil tahu tentang
perkembangan pembelajaran anak-anak dan sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah dengan memberikan buah
fikiran dan apa jua sumbangan yang boleh meningkatkan prestasi sekolah.

4

Sebagaimana yang kita maklum, pendidikan pada era pandemik ini bukan mudah untuk ditempuhi baik pada
pihak sekolah, guru, ibu bapa mahupun murid. Oleh itu kerjasama dan toleransi antara semua pihak amat diperlukan
agar pendidikan dapat diteruskan dan hasrat ibu bapa serta pihak sekolah untuk melahirkan modal insan yang
syumul dapat direalisasikan. Dalam usaha kita untuk menjana kecemerlangan ini juga, pihak PIBG menyokong segala
usaha pihak sekolah mengadakan pelbagai aktiviti dan turut memberi sumbangan dalam bentuk kewangan untuk
pelbagai aktiviti kurikulum, kokurikulum mahu pun hal kebajikan murid di sekolah ini.

Saya juga menyeru kepada para ibu bapa agar mengambil kesempatan dan juga ruang, malahan jangan sesekali
melepaskan peluang sekiranya dihubungi oleh pihak sekolah untuk hadir ke sekolah bagi berbincang permasalahan
anak-anak tuan-puan. Kecemerlangan sesebuah sekolah bukan sahaja bergantung kepada hebatnya guru-guru
mengajar, pakarnya pihak pentadbir mengurus sekolah, malahan perlu seiringan dengan kecemerlangan murid dari
aspek akademik, sahsiah dan kokurikulum serta komitmen padu para ibu bapa dan komuniti setempat.

Saya selaku YDP PIBG sekolah ini, sangat-sangat berterima kasih atas segala kerjasama, sumbangan idea dan
tenaga yang diberikan oleh pihak pengurusan sekolah, guru-guru dan kakitangan serta ibu bapa, waris/penjaga yang
sentiasa sama-sama senang, sama-sama susah dalam menjayakan setiap aktiviti yang dianjurkan oleh PIBG.

Saya tahu bukan mudah untuk guru-guru mengorak langkah dalam melaksanakan pembelajaran yang berkesan
pada setiap masa tetapi saya percaya semuanya boleh diatasi jika kita bergerak sederap bersama dalam
memastikan kecemerlangan anak-anak kita. Akhir bicara, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada
semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Mudah-mudahan
pengorbanan dan niat murni kita semua membuahkan kejayaan kepada anak-anak SAMBERT.
Sekian, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ABD AZIZ BIN BADU
YDP PIBG
SAM SULTAN HISAMUDDIN

5

SENARAI AHLI JAWATANKUASA
MESYUARAT AGUNG PIBG KE-30

PENASIHAT 1 : TN HJ MOHAMAD RAHMAN BIN SULAIMAN
PENASIHAT 2 (PENGETUA)
PENASIHAT 3 : PN ZAWIYAH BINTI MAAMUR
PENASIHAT 4 (PK PENTADBIRAN)
PENGERUSI : PN NAHARIAH BINTI OMAR
TIMBALAN PENGERUSI (PK HAL EHWAL MURID)
SETIAUSAHA : PN SABARIAH BINTI MUHAMMAD
BENDAHARI (PK KOKURIKULUM)
: EN ABDUL AZIZ BIN BADU
(YANG DIPERTUA PIBG)
: EN SUZAILI BIN SUPAAT
(NAIB YANG DIPERTUA PIBG)
: PN SUZANA BINTI AHMAD WAKID
(SETIAUSAHA PIBG)
: PN HARTINIE BINTI MOHAMAD ZAINAL
(BENDAHARI PIBG)

6

SENARAI AJK MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-30

BIL UNIT / AJK BIL UNIT / AJK BIL UNIT / AJK

Unit Pendaftaran Unit Usul PIBG Unit Protokol
Pn Nor Juliana binti Hussin (K) Pn Farhana Zeela binti Ahmad Fadzil (K) Pn Nabilah binti Mohd Khalil
Pn Maizatul Naemah Binti Shafie Pn Rohayah binti Salkon Pn Nailissulha binti Mohamad Mukeree
1 2 Pn Huzaimah binti Omar 3
Pn Noraini binti Samingan Pn Norazira binti Ahmad
Pn Zatul Iffah binti Abdul Wahab Pn Fariza binti Haspar En Mohd Zulkifli bin Mohd Zin
Pn Zamziha binti Kamsani
Pn Saadiah binti Mokhtar
Pn Suharni binti Sudiro

Unit Jamuan (Doorgift) Unit Buku Program
Pn Azliza binti Abu hanipah (K) Pn Junaiza binti Abd Nasir (K) Pembaca Doa
Pn Susila binti Mahmood Pn Ain Syafiqah binti Nor Aihan En Muhammad Lutfi bin Bahari (K)
4 Pn Hamimah binti Othman 5 Cik Noor Sairah binti Syarifuddin 6 En Mohd Lokman bin Mohd Khairani

Pn Noor Izura binti Yusoff Cik Norizan binti Abdul Wahab En Muhammad Sayifullah bin Masiron
En Mohd Azdi bin Ab Muttalib Pn Roslina binti Idris

Unit Sijil & Cenderamata Unit Multimedia Unit Teknikal
Pn Zurina binti Tukiau (K) Pn Nor Fazlyana binti Abdul Wahab En Muhd Aimaduddin bin Mohd Rabeh (K)
Pn Nurul Azra binti Mohamed Ismail Cik Fatimah Az-Zahra binti Mahmudin En Lokman Al-Khakimiy bin Mohd Ehsan
7 Pn Salatul Aini binti Abdul Rani 8 9 En Shaiful Azizan bin Sidek
Pn Asiah binti Ahmad
Pn Sepiah binti Adam Cik Irmawati binti Kassim En Mohd Ali bin Suparman
Dato Azizan bin Hj Ayob Cik Afifah binti Abdil Kodi En Tarseh Hanapiah
Pn Heli Suriani binti Saari

Unit Persiapan dan Pengemasan
Tempat
Pn Nurmurni binti Ismail (K) Unit Dokumentasi Unit Teks Ucapan
Pn Husna Al Amani binti Samsuddin Pn Siti Mariam binti Ismail (K) Pn Sa’adiah binti Abu Bakar (K)
10 Pn Nur Azura binti Aziz 11 Sakinahtul Helmiyah binti Mohd Kamal 12
Pn Akalili Najwa binti Sanusi Pn Salya binti Abdul Samad
Pn Nor Shaminah binti Mustafa Kamalu Pn Rafizah binti Hamzah
En Muhammad Zamri bin Che Rus
En Mohd Mumtaz bin Mohd Nor

13 Unit Pencatat Minit Pengacara Majlis
Pn Nor’aishah binti Samid K) 14 Pn Norhani binti Jaludin
Pn Norlelawati binti Sukiman 7
Pn Siti Nazahiah binti Abdul Rahman
Pn Nor Azila binti Pitah

AHLI JAWATANKUASA PIBG SESI 2021/2022

PENASIHAT
EN MUHAMMAD RAHMAN BIN SULAIMAN

PN ZAWIYAH BINTI MAAMUR
PN. NAHARIAH BINTI OMAR
PN SABARIAH BINTI MUHAMMAD

YANG DI PERTUA PIBG
EN. ABDUL AZIZ BIN BADU

TIMBALAN YANG DI PERTUA PIBG
EN. SUZAILI BIN SUPAAT

SETIAUSAHA KEHORMAT BENDAHARI KEHORMAT
PN SUZANA BINTI AHMAD WAKID PN. HARTINIE BINTI MOHAMMAD

ZAINAL

UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT ICT & JURU AUDIT
AKADEMIK EKONOMI PEMBANGUNAN SAHSIAH PUBLISITI IBU BAPA

AJK IBU BAPA AJK IBU BAPA AJK IBU BAPA AJK IBU BAPA AJK IBU BAPA PN ZAMZIHA BINTI
EN MUHAMMAD DATO' AZIZAN BIN EN. MUHAMMAD PN.HELI SURIANI EN TARSEH KAMSANI
SAYIFULLAH BIN ZAMRI BIN CHE HANAPIAH
HJ AYOB BT SAAR JURU AUDIT
MASIRON EN MOHD RUS PN ZATUL IFFAH AJK GURU GURU
MUMTAZ BIN EN. MOHD AZDI PN SITI MARIAM
AJK GURU MOHD NOR BIN AB MUTTALIB BINTI ABDUL PN.NURMURNI
PN ROHAYAH WAHABI BINTI ISMAIL BINTI ISMAIL
BINTI SALKON AJK GURU AJK GURU
PN AZLIZA BINTI PN.ZURINA BINTI AJK GURU 8
ABU HANIPAH PN SEPIAH BINTI
TUGIYO
ADAM

KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG SESI 2021/2022

BIL NAMA AJK JAWATAN BIL 1, BIL 2, BIL 3,
PENGETUA / PENASIHAT 1 10/10/2021 12/2/2022 30/3/2022
1 EN MUHAMMAD RAHMAN BIN SULAIMAN PEN KANAN AKADEMIK / PENASIHAT 2
PEN KANAN HEM / PENASIHAT 3 √ √ √
2 PN ZAWIYAH BINTI MAAMUR PEN KANAN KOKURIKULUM / PENASIHAT 4 √ √ √
√ √ √
3 PN NAHARIAH BINTI OMAR YANG DIPERTUA PIBG √ √ o
NAIB YANG DIPERTUA PIBG √ √ √
4 PN SABARIAH BINTI MUHAMMAD √ √ o
SETIAUSAHA √ √ √
5 EN. ABDUL AZIZ BIN BADU BENDAHARI √ o √
AJK IBUBAPA √ o o
6 EN. SUZAILI BIN SUPAAT AJK IBUBAPA √ √ √
AJK IBUBAPA √ √ √
7 PN SUZANA BINTI AHMAD WAKID AJK IBUBAPA √ √ o

8 PN. HARTINIE BT MOHAMAD ZAINAL

9 EN. DATO AZIZAN BIN HJ AYOB

10 EN. MUHAMMAD ZAMRI BIN CHE RUS

11 PN. HELI SURIANI BT SAARI

12 EN. MUHAMMAD SAYIFULLAH BIN
MASIRON

9

KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG SESI 2021/2022

BIL NAMA AJK JAWATAN BIL 1, BIL 2, BIL 3,
13 EN MOHD MUMTAZ BIN MOHD NOR AJK IBU BAPA 10/10/2021 12/2/2022 30/3/2022
14 EN MOHD AZDI BIN AB MUTTALIB AJK IBUBAPA
15 PN ZATUL IFFAH BINTI ABDUL WAHAB AJK IBUBAPA √ o √
16 EN TARSEH HANAPIAH AJK IBU BAPA √ o √
17 PN. ZURINA BINTI TUGIYO √ √ √
18 PN. SEPIAH BINTI ADAM AJK GURU √ o √
19 PN ROHAYAH BINTI SALKON AJK GURU √ √ √
20 PN AZLIZA BINTI ABU HANIPAH AJK GURU √ o o
21 PN SITI MARIAM BINTI ISMAIL AJK GURU √ √ √
22 PN ZAMZIHA BINTI KAMSANI AJK GURU √ √ o
23 PN NURMURNI BINTI ISMAIL JURU AUDIT IBUBAPA √ √ o
JURU AUDIT GURU √ o √
√ o o

10

NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-30
11

AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-30

1. Kata-kata aluan Yang Dipertua PIBG
2. Ucapan alu-aluan Penasihat (Pengetua)
3. Membentang & menerima Minit Mesyuarat Agung kali ke-29
4. Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan PIBG SAMSHSB Sesi 2020/2021
5. Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan berakhir 31 Disember 2021
6. Membahaskan usul/cadangan
7. Pembentangan Sumbangan PIBG 2022
8. Pembubaran AJK PIBG 2020/2021 & Perlantikan pengerusi sementara
9. Pemilihan AJK PIBG sesi 2022 – 2023
10. Taaruf barisan AJK PIBG 2022/2023
11. Hal-hal lain
12. Ucapan penangguhan
13. Penangguhan mesyuarat

12

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29
SAM SULTAN HISAMUDDIN

TARIKH : 10 OKTOBER 2021 (AHAD)
MASA : 10.00 PAGI
TEMPAT : BILIK MESYUARAT SAMSHSB & PELANTAR GOOGLE MEET (HIBRID)
Agenda:
1. Ucapan YDP PIBG sesi 2020/2021
(En. Abdul Aziz bin Badu)
1.1 Mengalu-alukan kehadiran semua.
1.2 Ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan usul.
1.3 Harapan agar pihak sekolah dapat terus memberi komitmen sepenuhnya bersama PIBG dalam
usaha meningkatkan kecemerlangan murid.
1.4 Harapan kepada ibu bapa agar dapat sama memberi komitmen kepada pihak sekolah dan tidak
menyerahkan tanggungjawab mendidik kepada pihak sekolah semata-mata.
1.5 Menyatakan bahawa kerjasama dan toleransi antara semua pihak amat diperlukan agar
pendidikan dapat diteruskan dan hasrat ibu bapa serta pihak sekolah untuk melahirkan modal
insan yang syumul dapat direalisasikan.
1.6 Menyatakan bahawa pihak PIBG menyokong segala usaha pihak sekolah dalam mengadakan
pelbagai aktiviti serta turut memberi sumbangan dalam bentuk kewangan untuk pelbagai aktiviti
kurikulum, ko-kurikulum dan hal kebajikan murid.

13

2. Ucapan Penasihat (Pengetua)
(Tn. Hj Mohamad Rahman bin Sulaiman)
2.1 Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Menyuarat
Agung PIBG kali ke-29.
2.2 Perkembangan Kurikulum.
2.2.1 Terdapat beberapa kesan daripada pelaksanaan PDPR seperti masalah talian dan
kemampuan ibu bapa menyediakan peranti untuk anak-anak.
2.2.2 Gred Purata Sekolah (GPS) SPM 2020 : 3.72
2.2.3 Gred Purata Sekolah (GPS) SMA 2020 : 3.13
2.2.4 Guru-guru sentiasa berusaha dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti dan program
seperti PMK, kelas kecemerlangan, program panitia-panitia subjek serta program
anjuran unit kaunseling.
2.3 Perkembangan Hal Ehwal Murid.
2.3.1 Kutipan dana untuk disampaikan kepada murid-murid yang memerlukan dilihat
sejauh mana keterlibatan mereka tidak dapat mengikuti PDPR dengan sempurna.
2.3.2 Mengadakan ziarah cakna ke rumah murid.
2.3.3 Dana Bakul Makanan dan bantuan peranti (tablet dan telefon bimbit) disalurkan
kepada murid-murid yang terlibat.
2.3.4 Program kerohanian iaitu ceramah dan tazkirah menerusi siaran langsung youtube.
2.3.5 Program perhimpunan mingguan dilaksanakan dua minggu sekali.
2.3.6 Program ‘BIAH SOLEHAH’ untuk membina sahsiah murid yang dilaksanakan kepada
murid menengah atas setiap malam menggunakan pelantar Google Meet.

14

2.4 Perkembangan Ko-kurikulum.
2.4.1 Walaupun dalam situasi pandemik, penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti secara
atas talian amat menggalakkan sama ada di peringkat daerah, negeri dan juga
kebangsaan.
2.4.2 SAMSHSB telah mendapat tempat untuk acara catur dan memanah di peringkat
SUKMAS dan MSSD.
2.4.3 Ibu bapa boleh mendapatkan maklumat daripada anak-anak menerusi saluran yang
disampaikan oleh guru kelas.

2.5 Makluman tambahan semasa.
2.5.1 Peperiksaan pertengahan tahun telah dilaksanakan pada bulan Ogos 2021 secara
atas talian.
2.5.2 Pihak pentadbiran merancang untuk mewujudkan tabung dana untuk beberapa
program besar sekolah iaitu pembinaan surau, menaik taraf sistem ICT (capaian
internet), pembelian van untuk pengangkutan murid asrama dan kemudahan riadah.

2.6 Ucapan terima kasih kepada semua ahli PIBG yang telah berusaha menyumbang tenaga
dalam membantu kecemerlangan sekolah.

3. Pembentangan dan Penerimaan Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-28
(Setiausaha : Pn. Suzana binti Ahmad Wakid)
Pencadang : En. Muhammad Afra bin Bakhtiar
Sokongan : Pn. Hanita binti Ahmat Sharif
PIBG bersetuju menangguhkan kenaikan sumbangan ibu bapa daripada RM100 kepada RM150.

15

4. Pembentangan dan Penerimaan Laporan Aktiviti Tahunan PIBG SAMSHSB Sesi 2020/2021
(YDP PIBG : En. Abdul Aziz bin Badu)
Merujuk buku program (flipbook) muka surat 13 hingga muka surat 20.

5. Pembentangan dan Penerimaan serta Meluluskan Penyata Kewangan Berakhir 31 Disember
2020.
(Bendahari : Pn. Hartinie binti Mohamad Zainal)
Merujuk buku program (flipbook) muka surat 23 hingga muka surat 27.

Pencadang : Pn. Fadiah binti Mohamed Salleh
Sokongan : Pn. Zurina binti Tugiyo

6. Pembentangan Usul / Cadangan
Merujuk buku program (flipbook).

Perkara 1 hingga 8 : tiada cadangan / bantahan
Perkara 9 hingga 16 : tiada cadangan / bantahan
Perkara 17 hingga 23 : tiada cadangan / bantahan
Perkara 24 hingga 31 : tiada cadangan / bantahan
Perkara 32 hingga 36 : tiada cadangan / bantahan
Perkara 37 hingga 40 : tiada cadangan / bantahan

7. Tiada pemilihan AJK PIBG pada mesyuarat kali ke 29. Oleh itu AJK PIBG sesi 2020/2021
dikekalkan bagi tahun 2021/2022. Barisan AJK adalah seperti berikut:

16

BIL NAMA JAWATAN NO KAD PENGENALAN 17
1 Tn Hj Mohamad Rahman bin Sulaiman Penasihat 1 670725-10-5399
2 Pn Zawiyah binti Maamur Penasihat 2 680723-10-5386
3 Pn Nahariah binti Omar Penasihat 3 710205-10-5540
4 Pn Sabariah binti Muhammad Penasihat 4 680712-10-5030
5 En Abdul Aziz bin Badu Yang Dipertua 750902-08-6177
6 En Suzaili bin Supaat Naib Yang Dipertua 670525-10-5837
7 Pn Suzana Binti Ahmad Wakid Setiausaha 780615-10-5192
8 Pn Hartinie binti Mohd Zainal Bendahari 770111-10-5552
9 Dato’ Azizan bin Hj Ayob AJK (Ibu Bapa) 1 720715-10-5179
10 Pn Heli Suriani binti Saari AJK (Ibu Bapa) 2 790720-10-5222
11 En Muhamad Zamri bin Che' Rus AJK (Ibu Bapa) 3 720616-02-5755
12 En Mohd Sayifullah bin Masiron AJK (Ibu Bapa) 4 771004-10-5877
13 En Mohd Mumtaz bin Mohd Nor AJK (Ibu Bapa) 5 750401-10-5835
14 En Mohd Azdi bin Mohd Yunus AJK (Ibu Bapa) 6 811014-06-5809
15 Pn Zatul Iffah Bt Br Wahab AJK (Ibu Bapa) 7 770721-14-5906
16 En Tarseh Hanapiah AJk (Ibubapa) 8 640104-08-6095
17 Pn Rohayah Bt Salkon AJK (Guru) 1 740527-10-5284
18 Pn Zurina Bt Tukiau AJK (Guru) 2 770620-01-6726
19 Pn Azliza Bt Abu Hanipah AJK (Guru) 3 781126-10-5276
20 Pn Sepiah Binti Adam AJK (Guru) 4 750823-03-5726
21 Pn Siti Mariam binti Ismail AJK (Guru) 5 760409-02-6014
22 Pn Zamziha binti Kamsani Juru audit Ibu Bapa 761021-01-7482
23 Pn Nurmurni bt Ismail Juru audit Guru 800114-08-6208

8. Hal-hal Lain
8.1 En. Sarifuddin bin Md Nor : Mohon pihak sekolah memandang serius besi penutup
longkang di asrama puteri yang tidak ditutup sepenuhnya.
Respon pengetua: Akan diambil tindakan
8.2 Bapa kepada Amirul Danish tingkatan 2 Ibnu Nafis : Memberi cadangan agar pihak
sekolah memastikan semua pekerja kantin telah mendapat suntikan vaksin.
Respon pengetua : Akan dimaklumkan kepada pengusaha kantin
8.3 Pn. Hanita binti Ahmat Sharif : Mencadangkan telefon awam di luar pagar dialihkan ke
dalam kawasan sekolah bersebelahan pondok keselamatan, untuk mengatasi masalah hari
hujan.
Respon pengetua : Kawasan dalam sekolah telah disediakan telefon awam dan telefon
awam yang berada di luar kawasan sekolah bukan di bawah tanggungjawab pihak sekolah.
8.4 Bapa kepada murid tingkatan 4 Ibnu Sina : Apakah tindakan pihak sekolah kepada murid
yang belum mengambil vaksin.
Respon pengetua :
i. Kemasukan pada bulan Oktober hanya untuk murid tingkatan 5 sahaja manakala
tingkatan 1 hingga 4 masih PDPR.
ii. Setakat ini, KPM tiada halangan untuk murid-murid yang belum mendapat vaksin datang
ke sekolah namun perlu berhati-hati dan menjaga SOP.

18

8.5 Pn. Soleha binti Yatim : Tindakan kecurian wang dan barang yang berlaku di kalangan
murid asrama.
Respon PK HEM :
i. Kehilangan wang / barang adalah daripada kecuaian murid sendiri seperti tidak
mengunci locker, meletak wang secara terbuka (di atas katil).
ii. Pihak sekolah tidak boleh sewenang-wenang bertindak tanpa saksi.
iii. Saranan kepada ibu bapa untuk tidak memberi duit poket yang banyak melebihi
RM30.00 seminggu.
iv. Pihak sekolah akan membuat pemantauan dari semasa ke semasa.

8.6 Bapa kepada Nurqaisarah dan Rusaidi Sakwan : mencadangkan kepada pihak pengurusan
asrama agar memantau locker setiap murid dalam keadaan baik dan selamat untuk
sebarang penyimpanan barang.
Respon YDP PIBG :
i. Pemantauan memang sentiasa dilaksanakan namun perlu kerjasama murid menggunakan
secara berhemah.
ii. Peruntukan untuk mengganti yang rosak perlu mendapat kelulusan kementerian.

9. Ucapan Penangguhan
Ucapan terima kasih daripada tuan pengetua dan YDP PIBG kepada ibu bapa dan guru dan
berharap dapat terus menjalinkan kerjasama yang baik.

19

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.30 pagi dengan bacaan Surah Al-Asr dan Tasbih Kaffarah.

Dicatat oleh :

Pencatat minit 1 : Pn. Roslina binti Idris
Pencatat minit 2 : Pn. Susila binti Mahmood
Pencatat minit 3 : Pn. Nor Azila binti Pitah

Pencatat minit 1, Pencatat minit 2, Pencatat minit 3,

….……………. ……………….. ………………..
(Pn. Roslina binti Idris) (Pn. Susila binti Mahmood) (Pn. Nor Azila binti Pitah)

Disemak oleh :

….…………….
(En. Abdul Aziz bin Badu)
YPD PIBG
SAM Sultan Hisamuddin
Sungai Bertih, Klang

20

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG 2021/2022

BIL TARIKH PERKARA

Mesyuarat Agung PIBG kali ke 29

1 10 Oktober 2021 Kaedah : 1. Bersemuka – Billik mesyuarat SAM Sultan Hisamuddin
2. Atas talian

Kehadiran : 53 orang guru & 161 orang ibu bapa (214 orang)
( 33 orang bersemuka di bilik mesyuarat / 181 orang secara atas talian)
Oktober 2021 –
2 April 2022 Mesyuarat AJK PIBG

3 18 Oktober 2021 Majlis tautan Mahabbah dan Perpisahan (dengan Kerjasama Kelab Muazzof)

4 5 – 23 Oktober Program Vaksinasi pelajar dengan Kerjasama PPD Klang dan STK Klang
2022
6 Januari 2022
5 31 Mac 2022 Gotong Royong Kembali ke Sekolah (dengan kerjasama unit 3K HEM)

6 November 2021 Sanitasi berjadual (dengan Kerjasama unit 3K)
Mac 2022
Tabung Sumbangan Khas Bencana Banjir

7 Disember 2021 Sumbangan terkumpul dan tambahan dari akaun PIBG : RM15000.00
Jumlah pelajar yang terlibat dengan banjir : 100 orang
Agihan bagi seorang pelajar : RM 150.00

8 Oktober 2021 – Kelas kecemerlangan dengan kerjasama unit Kurikulum
Februari 2022

21

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG 2021/2022

BIL TARIKH PERKARA

9 Januari 2022 Pembangunan : pemasangan PA sistem untuk 7 kelas peperiksaan

10 1 – 25 Februari Projek sumbangan SPM 2021
2022 Jumlah sumbangan : RM 2610.00

11 21 Mac 2022 Program pendaftaran tingkatan 1

12 Oktober 2021 – Mac Program Bacaan Yasin, munajat untuk pelajar-pelajar SPM 2021 dengan
2022 kerjasama BADAR

13 Mac 2022 Projek makanan sunnah untuk pelajar-pelajar SPM

14 Sepanjang tahun Pembiayaan naik taraf dan pembaikan prasarana sekolah & penyelenggaraan
premis

15 Sepanjang tahun Membantu dan menyokong semua program pihak sekolah

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

………………………………… ……………………………………
(PN SUZANA BINTI AHMAD WAKID) (EN ABDUL AZIZ BIN BADU)
YDP PIBG

22

LAPORAN KEWANGAN PIBG 2021 (KESELURUHAN)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BULAN JANUARI – DISEMBER 2021

BIL PENDAPATAN RM BIL PERBELANJAAN RM
BAKI BERAKHIR PADA 1/1/2021
SUMBANGAN IBU/BAPA PENJAGA 85,284.12 32,422.00
9,560.00
1 PIBG 101,260.50 1 Program Akademik / Kecemerlangan
2 Kecemerlangan 58,717.50 162.00
3 Lain-lain 3,054.00 2 Program HEM 32,464.00
4 Akaun Tumpang 12,715.00
5 Hibah Bank 3 Program Kokurikulum 44.20
6 Sumbangan KISB Covid-19 91.85 20,197.30
7 Sumbangan Bencana Banjir 19,600.00 4 Pentadbiran 19,000.00
15,381.00 7,020.00
Jumlah 5 Caj bank 120,869.50
Disediakan oleh: 296,103.97 175,234.47
PUAN HARTINIE BINTI MOHAMMAD ZAINAL 6 Sumbangan KISB Terjejas Covid-19 296,103.97
BENDAHARI PIBG
TARIKH : 31.12.2021 7 Sumbangan Terjejas Banjir Guru / Murid 23
Disemak oleh:
PUAN NURMURNI BINTI ISMAIL 8 Bayaran balik Yuran Online
JURUAUDIT WAKIL GURU JUMLAH
TARIKH : 31.12.2021
BAKI BERAKHIR PADA 31/12/2021

Jumlah

Disahkan oleh:

ENCIK ABDUL AZIZ BIN BADU
YDP PIBG
TARIKH : 31.12.2021

Disemak oleh:

PUAN ZAMZIHA BINTI KAMSANI
JURUAUDIT IBUBAPA PIBG
TARIKH : 31.12.2021

LAPORAN KEWANGAN PIBG 2021
(KECEMERLANGAN AKADEMIK)

1. PROGRAM AKADEMIK / KECEMERLANGAN

BIL PERKARA RM

1 Makan Minum Calon SPM 2020 RM 9,367.00

2 Kelas Kecemerlangan RM 3,390.00

3 Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar MAKEP '19 RM 19,665.00

JUMLAH RM 32,422.00

24

LAPORAN KEWANGAN PIBG 2021
(HAL EHWAL MURID)

2. PROGRAM HEM RM
BIL PERKARA RM 1,450.00
RM 4,450.00
1 Servis Bulanan COWAY Aspuri RM 500.00
2 Program Gotong-Royong & Sanitasi Sekolah RM 650.00
3 Program Ziarah Cakna HEM RM 1,200.00
4 Program Unit Disiplin RM 1,310.00
5 Papan tanda keselamatan
6 Program LCC bersama MPK RM 9,560.00

JUMLAH

25

LAPORAN KEWANGAN PIBG 2021
(KO-KURIKULUM)

3. PROGRAM KOKURIKULUM RM
BIL PERKARA RM 162.00

1 UKP Peg. Waran KRS Negeri Selangor

JUMLAH RM 162.00

26

LAPORAN KEWANGAN PIBG 2021 (PENTADBIRAN)

4. PENTADBIRAN RM
BIL PERKARA RM 1,119.98
1 Bayaran Bil Streamyx Bulanan RM 7,293.20
2 Cenderamata Guru Akhir Tahun 2020 dan 2021 RM 3,390.00
3 Penyelenggaraan elektrik dan bangunan RM 198.00
4 Sumbangan Top Up pelajar untuk PdPR RM 412.00
5 Cenderahati dan Konsultasi agensi luar RM 600.00
6 Elaun Setiausaha dan Bendahari tahun 2021 RM 1,000.00
7 Sumbangan Pembedahan Amzar (Kemalangan) RM 2,500.00
8 Pembelian Laptop PIBG RM 1,820.00
9 Sumbangan Majlis Khatam Al-Quran RM 2,500.00
10 Sumbangan Hari Raya kepada pelajar Asnaf RM 523.10
11 Sumbangan PPV di STK RM 490.00
12 Pembelian Mesin Pencetak Bilik Disiplin RM 375.00
13 Pembelian RTK untuk pelajar RM 1,217.72
14 Saguhati dan penghargaan Guru Kelas RM 470.00
15 Sumbangan pelajar terjejas banjir RM 220.00
16 Bayaran balik yuran lebihan RM 4,185.00
17 Bayaran balik Sumbangan KWAPM RM 1,300.00
18 Mesyuarat Agong Tahunan PIBG kali ke-29 RM 2,850.00
19 Pembelian set PA System Ujian Mendengar SPM
RM 32,464.00
JUMLAH

27

USUL/CADANGAN PIBG

BIL CADANGAN NAMA PENCADANG NO. TELEFON JAWAPAN

PENGURUSAN

1. Memohon ruang menunggu pelajar untuk Norazlina Hanim bt 0122221185 Akan dilaksanakan jika ada peruntukan
pelajar Shamsudin kewangan

Menerapkan pengamalan zikir pagi dan Mohd Azrul bin Razak 0193799160 Telah dan sedang dilaksanakan seawal
2. petang di kalangan pelajar agar menjadi jam 7:00 pagi hari persekolahan

amalan harian

3. Memperluaskan kapasiti surau Hasnah bt Ibrahim 0123563065 Pihak sekolah dengan Kerjasama PIBG
sedang mengusahakan pembinaan surau
sekolah

Mencadangkan agar membuat bumbung di Akan dilaksanakan jika ada peruntukan
sepanjang laluan pejalan kaki di luar sekolah kewangan
4. hingga ke bus stop atau sehingga simpang Azli Aziffi bin Ahmad 0192818100

masuk ke sekolah

Menambahbaik kemudahan sekolah seperti
dewan peperiksaan, makmal sains,
perpustakaan dilengkapkan dengan Nor Asmawati bt Akan dilaksanakan jika ada peruntukan
5. penghawa dingin supaya pelajar lebih selesa. Sulaiman 0122031679 kewangan

Mungkin boleh bekerjasama dengan Alumni
Hisamuddin Sg. Bertih

Mengutamakan aspek keselamatan dengan Nor Asmawati bt Keselamatan adalah keutamaan pihak
memperbaiki tingkap-tingkap Sulaiman sekolah. Permohonan baik pulih telah
6. sekolah/asrama yang telah pecah supaya 0122031679 dilakukan. Sedang menunggu proses
Tarseh Hanapiah 0162976982 seterusnya
kelihatan lebih cantik dan menarik Padang taman memerlukan permohonan
kepada pihak yang berwajib. Akan
7. Menyediakan tempat parking di padang diusahakan bersama-sama dengan PIBG
bersebelahan sekolah

28

USUL/CADANGAN PIBG

BIL CADANGAN NAMA PENCADANG NO. TELEFON JAWAPAN

AKADEMIK

Mewujudkan program pelajar/anak angkat Nor Asmawati bt 0122031679 Akan dimaklumkan kepada semua pihak
dengan bertujuan untuk membantu pelajar Sulaiman mengenai program ini jika dipersetujui
8. yang kurang berkemampuan supaya semua ibu bapa
mereka dapat meneruskan belajar tanpa
rasa rendah diri atau keciciran.

Menggunakan Google Classroom untuk Mohd Najib bin Md 0126857936 Semua guru telah menggunakan Google
semua kelas/mata pelajaran supaya Kassim Classroom sejak PdPR
pelajar-pelajar mudah merujuk
9. nota/latihan, juga berguna apabila guru-
guru tidak dapat menghadiri kelas,
pelajar-pelajar boleh belajar secara tidak
bersemuka di GC.

29

USUL/CADANGAN PIBG

BIL CADANGAN NAMA PENCADANG NO. TELEFON JAWAPAN

HAL EHWAL MURID

10. Mohon hari pulang asrama dari hari jumaat Siti Noraisyah bt 0192950284 Kebenaran balik bergantung kepada
ke hari sabtu pagi Arippin surat siaran KPM selepas 1 April. Buat
masa ini masih terikat dengan SOP 3.0
11. Mengambil tindakan tentang ketiadaan air Sulina bt Ahmad 0126810900 pelajar tidak boleh balik kecuali dengan
di asrama kebenaran KPM
Pihak sekolah sedang berusaha untuk
12. Membaiki pintu bilik wudhu’ perempuan Sulina bt Ahmad 0126810900 mamasang paip daripada luar ke dalam
tandas untuk menampung keperluan air
13. Membaiki pembentungan asrama Siti Mastura bt Mat 01121935881 asrama
Zan Pintu tersebut akan diganti dengan
langsir kerana pintu tersebut telah
banyak kali dibaiki
Tiada masalah pembentungan di asrama

Mohon pihak sekolah membenarkan Peraturan masih terikat dengan SOP
pelajar asrama pulang bertemu keluarga 2 KPM 3.0. Jika ada perubahan sekolah
14. minggu sekali seperti kebiasaan sebelum Sazali bin Samsudin 0165268515 akan maklumkan melalui surat siaran
Iswandi bon Abd 0194299256 Terdapat air CUCKOO di asrama lelaki
Covid-19 Rahman sumbangan daripada penjaga pelajar
tingkatan 1
15. Mohon memasang penapis air Coway di
blok asrama lelaki

30

USUL/CADANGAN PIBG

BIL CADANGAN NAMA PENCADANG NO. TELEFON JAWAPAN

HAL EHWAL MURID

16. Menukar pintu di bilik wudhu’ perempuan Ruslina bt Musa 0163986491 Pintu tersebut akan diganti dengan
langsir kerana pintu tersebut telah
17. Menyelesaikan masalah ketiadaan air di Ruslina bt Musa 0163986491 banyak kali dibaiki
bilik air asrama puteri Pihak sekolah sedang berusaha untuk
mamasang paip daripada luar ke dalam
18. Mempelbagaikan makanan di kantin Suharni bt Sudiro 0126889917 tandas untuk menampung keperluan air
asrama
Jika ramai pelajar yang membeli di
kantin, pihak kantin akan menyediakan
pelbagai makanan. Setakat ini ramai
pelajar yang tidak ke kantin kerana
membawa bekal dari rumah

Mencadangkan longkang di hadapan Noor Hasikin Binti 0124670952 Bergantung kepada peruntukan LPBT
laluan masuk asrama puteri ditutup. Omar asrama. Setakat ini longkang di depan
Memandangkan sudah beberapa kali aspuri telah ditutup kecuali sepanjang
19. kejadian pelajar jatuh tersungkur apabila depan bilik, untuk memudahkan
kaki pelajar termasuk ke dalam longkang. pembersihan longkang
Ini amat membahayakan keselamatan
pelajar.

Memohon sumbangan RM5 dari setiap
keluarga untuk menampung kos RELA Bergantung kepada persetujuan ibu
20. yang ditugaskan untuk mengawal lalu Abdul Aziz bin Badu 0192495253 bapa dalam MAT PIBG tahun ini

lintas di kawasan sekolah

31

USUL/CADANGAN PIBG

BIL CADANGAN NAMA PENCADANG NO. TELEFON JAWAPAN
Memperluaskan sukan yang sedia ada KOKURIKULUM
01121935881 Sekolah tiada kemudahan padang
21. seperti bola baling, bola tampar dan lain- Siti Mastura bt Mat permainan untuk aktiviti sukan luar.
lain. Zan Walau bagaimanapun, unit kokurikulum
berusaha untuk mendapatkan
persetujuan guna sama padang MPK
untuk aktiviti kokurikulum.

BIL CADANGAN NAMA PENCADANG NO. TELEFON JAWAPAN

PIBG

Tiada

32

33

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
0102129697 970417106036 GURU
1 10/10/2021 9:46:08 ADIBAH NUR BINTI MOHAMAD BASIR 0166202306 960623465022 GURU
0192851719 770316105214 GURU
2 10/10/2021 9:55:06 AIN SYAFIQAH BT NOR AIHAN @ MOHD FAIZAL 0172776946 860517386242 GURU
0173295326 851123146276 GURU
3 10/10/2021 9:45:25 AKALILI NAJWA BT SANUSI 0123221507 780715105384 GURU
0176940508 940426105740 GURU
4 10/10/2021 12:27:51 ASIAH BINTI AHMAD 0192131193 740214105152 GURU
0124694659 770111105552 GURU
5 10/10/2021 9:41:20 FARHANA ZEELA BINTI AHMAD FADZIL 0162200794 781014105554 GURU
0173124843 790506015138 GURU
6 10/10/2021 10:05:13 FARIZA BINTI HASPAR 0193542541 790325105556 GURU
0133900819 650515106985 GURU
7 10/10/2021 9:41:32 FATIMAH AZ-ZAHRA' BINTI MAHMUDIN 0198779297 831104015344 GURU
0132074096 670725105399 GURU
8 10/10/2021 10:48:22 HAMIMAH BINTI OTHMAN 0172775925 861007435109 GURU
0124212791 800215145430 GURU
9 10/10/2021 15:04:57 HARTINIE BINTI MOHAMMAD ZAINAL 0193789326 710205105540 GURU
0182129002 711106086246 GURU
10 10/10/2021 11:15:21 HUSNA AL AMANI BINTI SAMSUDIN 0139524146 940904115514 GURU
0176870204 770125105588 GURU
11 10/10/2021 9:38:38 HUZAIMAH BINTI OMAR 0136457231 910224146002 GURU
013 2019984 770901105872 GURU
12 10/10/2021 9:43:01 IRMAWATI BINTI KASSIM 0196954261 790228105642 GURU
0166653112 900312085562 GURU
13 10/10/2021 10:24:54 JAMALUDDIN BIN JAFFOR 0132310233 841023075504 GURU
0122471277 851010105304 GURU
14 10/10/2021 9:59:03 JUNAIZA BINTI ABD NASIR

15 10/10/2021 15:24:15 MOHAMAD RAHMAN BIN SULAIMAN

16 10/10/2021 9:52:43 MOHD LUQMAN BIN MOHD KHAIRANI

17 10/10/2021 9:52:19 NABILAH BT MOHD KHALIL

18 10/10/2021 9:57:33 NAHARIAH BT OMAR

19 10/10/2021 10:18:40 NAILISSULHA BT MOHD MUKRI

20 10/10/2021 10:23:07 NAZIEFAH BINTI ABDUL AZIZ

21 10/10/2021 14:45:29 NOOR IZURA BINTI YUSOF

22 10/10/2021 10:44:16 NOOR SAIRAH BINTI SYARIFUDDIN

23 10/10/2021 10:56:18 NOR' AISHAH BINTI SAMID

24 10/10/2021 10:25:02 NOR AZILA BINTI PITAH

25 10/10/2021 14:46:21 NOR FAZLYANA BINTI ABDUL WAHAB

26 10/10/2021 9:59:50 NOR HANI BINTI JALUDIN

27 10/10/2021 10:00:16 NOR JULIANA BINTI HUSSIN

34

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
0176890582 820504026030 GURU
28 10/10/2021 10:50:31 NORAZIRA BINTI AHMAD 0132684593 811229085292 GURU
013-2742303 700629-10-6310 GURU
29 10/10/2021 10:03:18 NORIZAN BINTI ABDUL WAHAB 0199558257 841229035778 GURU
0173397009 851024016222 GURU
30 10/10/2021 9:43:56 NORLELAWATI BINTI SUKIMAN 0172902597 810312105050 GURU
0173742379 970516106568 GURU
31 10/10/2021 9:46:36 NUR AZURA BINTI AZIZ 012782840 740529045254 GURU
0132316419 740527105284 GURU
32 10/10/2021 9:49:19 NUR SHAMINAH BINTI MUSTAFA KAMALU 0196184932 690511105324 GURU
0135146650 800324085430 GURU
33 10/10/2021 9:57:33 NURUL AZRA BT MOHAMED ISMAIL 0133080591 720211105298 GURU
010-6559920 680712105030 GURU
34 10/10/2021 10:01:48 RABI'ATUL ADAWIAH BINTI ADENAN 01137939242 960326015586 GURU
0173476055 851209145856 GURU
35 10/10/2021 10:21:16 RAFIZAH BINTI HAMZAH 0136507616 810411055036 GURU
01121644639 750823035726 GURU
36 10/10/2021 9:53:57 ROHAYAH BINTI SALKON 0193137127 810606055167 GURU
0126889917 750619105280 GURU
37 10/10/2021 9:52:01 ROSLINA BINTI IDRIS 01110785407 760201055406 GURU
013- 2758557 780615105192 GURU
38 10/10/2021 9:44:04 SA'ADIAH BINTI ABU BAKAR 0133501660 680723105386 GURU
0123804182 770620016726 GURU
39 10/10/2021 11:17:43 SAADIAH BINTI MOKHTAR 01121156441 781126105276
0122712348 830829105668 GURU, IBU BAPA
40 10/10/2021 9:41:35 SABARIAH BINTI MUHAMMAD 0122227031 800114086208 GURU, IBU BAPA
0123804182 770620016726 GURU, IBU BAPA
41 10/10/2021 9:59:12 SAKINAHTUL HELMIYAH BT MOHD KAMAL GURU, IBU BAPA

42 10/10/2021 9:41:37 SALATUL AINI BT ABDUL RANI

43 10/10/2021 10:18:40 SALYA BINTI ABDUL SAMAD

44 10/10/2021 9:54:12 SEPIAH BT ADAM

45 10/10/2021 9:50:11 SHAIFUL AZIZAN BIN SIDEK

46 10/10/2021 9:58:45 SUHARNI BINTI SUDIRO

47 10/10/2021 9:51:34 SUSILA BINTI MAHMOOD

48 10/10/2021 19:21:32 SUZANA BINTI AHMAD WAKID

49 10/10/2021 9:48:26 ZAWIYAH BINTI MAAMUR

50 10/10/2021 9:53:54 ZURINA TUGIYO

51 10/10/2021 9:59:47 AZLIZA BINTI ABU HANIPAH

52 10/10/2021 10:05:11 NOR FARIZAH BINT ABDUL WAHAB

53 10/10/2021 9:46:20 NURMURNI BINTI ISMAIL

54 10/10/2021 9:59:33 ZURINA TUGIYO

35

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
0172657066 770608086465 IBU BAPA
55 10/10/2021 10:07:30 ABD RASYID DZULKIFLI 0122777910 /
0192620922 670731-08-5013 IBU BAPA
56 10/10/2021 10:21:07 AHMAD DAMANHURY B. IBRAHIM 0192272823
0193803210 740827105171 IBU BAPA
57 10/10/2021 10:23:31 AHMAD RAHIMI BIN ISMAIL 0182955024 771206025760 IBU BAPA
58 10/10/2021 11:16:06 AMALINA MD AMIN 019-2563084 810206085186 IBU BAPA
59 10/10/2021 10:05:03 ANAHARIYAH BINTI MAT 0172154475 750806105358 IBU BAPA
60 10/10/2021 10:26:30 ANIS SAZIRA BINTI BAKRI 0192818100 790828105785 IBU BAPA
61 10/10/2021 11:35:00 ARBAIE BIN HASHIM 0123480043 780219087439 IBU BAPA
62 10/10/2021 9:48:17 AZLI AZIFFI BIN AHMAD 0193601632 831127025174 IBU BAPA
63 10/10/2021 10:30:36 AZMAHANI BINTI AZMI 0133377667 710313105839 IBU BAPA
64 10/10/2021 10:46:57 AZMI BIN ABD RAZAK 01133369843 770505105395 IBU BAPA
65 10/10/2021 9:43:24 BADRUL HISHAM BIN ISMAIL 0192269407 771227036389 IBU BAPA
66 10/10/2021 9:55:59 CHE AZLEN BIN CHE MAT 0162136121 770119115392 IBU BAPA
67 10/10/2021 10:47:20 CHE KU SITI SAFURA BINTI CHE KU ABDULLAH 0196132708 750318095015 IBU BAPA
68 10/10/2021 10:01:38 DZULHAZMI BIN ROSLI 0192502773 750508016664 IBU BAPA
69 10/10/2021 10:47:05 FADIAH BINTI MOHAMED SALLEH @ ZAINAL 016-6177096 750319085206 IBU BAPA
70 10/10/2021 10:07:38 FAIZIAH BT HAJI MOHAMED KASSIM 01127066356 740417-02-5689 IBU BAPA
71 10/10/2021 10:43:12 FAKARAZI BIN AHMAD 019 3187012 820430085088 IBU BAPA
72 10/10/2021 10:00:50 FAZIRAT AZREEN ZAINUDIN 0123780851 781120146704 IBU BAPA
73 10/10/2021 11:46:59 HABIBAH BINTI OTHMAN 012-2140095 810829025432 IBU BAPA
74 10/10/2021 10:25:58 HAMEEZA BINTI HASANAN 011-19912723 801118 - 4 - 5804 IBU BAPA
75 10/10/2021 12:08:13 HARYANIE BINTI AHMAD @ HARON 0172454513 830722-10-5190 IBU BAPA
76 10/10/2021 11:43:06 HASMIZAH BINTI HASIBULLAH 0123486054 770118105678 IBU BAPA
77 10/10/2021 15:18:14 HAWALINDA BT ABDUL RAHIM 019 271 0766 790720105222 IBU BAPA
78 10/10/2021 10:23:28 HELI SURIANI BINTI SAARI 0192215191 740207085835 IBU BAPA
79 10/10/2021 10:01:28 HUZEIR BIN ABDUL WAHID 0193259848 631003107841 IBU BAPA
80 10/10/2021 10:22:37 IDRIS BIN ISMAIL 770122-04-5276 IBU BAPA
81 10/10/2021 11:33:54 ISMALIZA BINTI ISMAIL

36

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
194299256 811102025743 IBU BAPA
82 10/10/2021 10:02:18 ISWANDI BIN ABD RAHMAN 017 3722582 741027086202 IBU BAPA
012 7366513 780505 14 5089 IBU BAPA
83 10/10/2021 10:44:01 JARIAH BINTI SAHUDIN 0182325546 711129-10-6289 IBU BAPA
013-228 5714 780720065743 IBU BAPA
84 10/10/2021 9:59:50 JOHAN HAFIZ BIN MUHAMAD HADZRI
0123620130 888888 IBU BAPA
85 10/10/2021 10:05:27 KAMARUNIZAM BIN MANSOR
0173037387 650102-41-5296 IBU BAPA
86 10/10/2021 11:16:19 KHAIDIR BIN ABDULLAH 017-6825022 671116-10-5144 IBU BAPA
0132258881 771001055026 IBU BAPA
87 10/10/2021 10:46:16 KHAIRUL NIZAM BIN ABU / SITI AISAH BINTI 0192495209 780810105390 IBU BAPA
SAIDIN 0193764318 760214105898 IBU BAPA
0123686310 760829105835 IBU BAPA
88 10/10/2021 10:18:48 MAHANI BINTI WASIMAN 0108647904 701108065044 IBU BAPA
0126541734 761118045025 IBU BAPA
89 10/10/2021 10:47:28 MAHROM BINTI JAILANI 0133541664 790611105119 IBU BAPA
01121265519 710205086001 IBU BAPA
90 10/10/2021 10:45:49 MAHYON MINHAJ 0193759770 790417105481 IBU BAPA
019 375 9770 790417105481 IBU BAPA
91 10/10/2021 10:59:33 MARDIAH BINTI MOHAMMAD NAPIAH 0182152955 670909015021 IBU BAPA
01127319517 /
92 10/10/2021 11:10:30 MASNIDAH BINTI ISHAK 01155549517 810204105977 IBU BAPA
0132640726
93 10/10/2021 11:09:38 MASNIZAM BIN MOHD SHARIF 0192249937 811014065809 IBU BAPA
012-6335996 770711016801 IBU BAPA
94 10/10/2021 10:04:24 MAYATUN BINTI OTHMAN 012 6998785 801209-02-5285 IBU BAPA
0183242674 730906106069 IBU BAPA
95 10/10/2021 9:55:38 MD AZIZI BIN SAPAR 012 2395816 800527016021 IBU BAPA
012-3363 023 781229055187 IBU BAPA
96 10/10/2021 11:27:49 MOHAMAD FAZILAH ROSLI@MISWAN 811105-10-5845 IBU BAPA

97 10/10/2021 11:30:32 MOHAMAD KHAIRI BIN MOHD YUNUS

98 10/10/2021 10:17:39 MOHAMAD RAZIK BIN MOHAMAD LOKMAN

99 10/10/2021 10:20:07 MOHAMAD RAZIK BIN MOHAMAD LOKMAN

100 10/10/2021 9:48:59 MOHAMAD SHARIFFUDIN BIN OTHMAN

101 10/10/2021 10:00:31 MOHD AFRA BIN BAKHTIAR

102 10/10/2021 10:21:54 MOHD AZDI BIN AB MUTTALIB
103 10/10/2021 9:44:24 MOHD FADHLI BIN MOHAMED BASIR
104 10/10/2021 10:47:46 MOHD FAIRUS FAZLY BIN MOHD RASHID
105 10/10/2021 10:02:34 MOHD FAUZI AZIZ BIN MAAMOR
106 10/10/2021 10:18:46 MOHD HISHAM BIN MAT ARIF
107 10/10/2021 10:14:06 MOHD JANIZAM BIN ZOLKIPLI
108 10/10/2021 10:48:55 MOHD KAMIZAL BIN ABDUL RAHIM

37

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
012-6912917 830621-10 -5757 IBU BAPA
109 10/10/2021 10:02:05 MOHD KHAIROLAH BIN BURHAM 01116235575 700615055321 IBU BAPA
0192423322 740725105349 IBU BAPA
110 10/10/2021 10:28:40 MOHD SHAH BIN MUSTAPHA 0132660123 750705085677 IBU BAPA
0172031596 800623086345 IBU BAPA
111 10/10/2021 11:19:10 MOHD SHAHAR BIN HASHIM 01139072366 750825105441 IBU BAPA
0126335299 IBU BAPA
112 10/10/2021 10:30:27 MOHD SHAHARUDIN SAUD 01119489022 771103105485 IBU BAPA
013-3430723 800520086203 IBU BAPA
113 10/10/2021 12:29:59 MOHD SHAHRIL BADAR 0172630968 770101-10-5911 IBU BAPA
01110232885 770830105313 IBU BAPA
114 10/10/2021 11:38:03 MOHD SHUKRI BIN SIMON
0132157630 850117146187 IBU BAPA
115 10/10/2021 10:49:15 MOHD ZAKI ABD KADIR
0193888065 070318100495 IBU BAPA
116 10/10/2021 10:02:32 MOHD ZULKIFLI BIN ZABRI 0192800063 IBU BAPA
0172384180 771004105877 IBU BAPA
117 10/10/2021 10:34:07 MUHAMAD HANAFI BIN YAHYA 0138770340 750909025909 IBU BAPA
019 2533041 IBU BAPA
118 10/10/2021 10:00:56 MUHAMMAD FAZLI BIN ABDUL SHUKOR 0122712348 741008115012 IBU BAPA
018-3803767 650902-10-5085 IBU BAPA
119 10/10/2021 12:26:41 MUHAMMAD KHAIRI BIN SALIHIN IHIN 011-58608542 IBU BAPA
0132601397 791124105167 IBU BAPA
120 10/10/2021 10:51:41 MUHAMMAD LAILI DZULHELMI BIN MUHAMMAD 0164750094 830829105668 IBU BAPA
LUTFI 0146377160 751209-12-5856 IBU BAPA
0122221185 841118-06-5528 IBU BAPA
121 10/10/2021 10:01:03 MUHAMMAD SAYIFULLAH BIN MASIRON 019-2793487 760204-10-5122 IBU BAPA
0183748449 771015105768 IBU BAPA
122 10/10/2021 10:48:25 NOOR DARMAWATI BINTI OSMAN 0176441434 750404016088 IBU BAPA
790624715020
123 10/10/2021 11:13:46 NOOR SHARINA BT SALLEH 740319105490
840422085406
124 10/10/2021 10:24:04 NOR AZMAN BIN SHARI 760626105712

125 10/10/2021 11:44:21 NOR AZMI BIN IBOS

126 10/10/2021 10:06:23 NOR FARIZAH BT ABDUL WAHAB

127 10/10/2021 15:38:15 NOR RAUDHAH BT ISMAIL

128 10/10/2021 12:14:07 NOR ZULIANA BINTI JAAFAR

129 10/10/2021 9:59:36 NORASHIKIN BINTI MOHD

130 10/10/2021 10:54:53 NORAZIAN BINTI ABDUL GHANI

131 10/10/2021 10:47:24 NORAZIMAH BINTI MOHAMAD@ATAN

132 10/10/2021 10:22:08 NORAZLINA HANIM BINTI SHAMSUDIN

133 10/10/2021 11:50:42 NORHAFIZA BINTI AHMAD

134 10/10/2021 11:41:02 NORHAIDAH BT HASSAN

135 10/10/2021 10:01:24 NORHALIZAH BINTI MISMAN

38

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
0173672492 880608045222 IBU BAPA
136 10/10/2021 9:42:05 NORHANA BINTI RAZALI 01111541064 830929105032 IBU BAPA
0122174441 660517115024 IBU BAPA
137 10/10/2021 10:20:44 NORHIDAYAH BINTI IBRAHIM 01121049902 781209055294 IBU BAPA
0123895310 730104106024 IBU BAPA
138 10/10/2021 9:59:42 NORMAH AB GHANI 135148326 780602105820 IBU BAPA
0176819872 770801105322 IBU BAPA
139 10/10/2021 10:46:24 NORMASLINA BT BAHARUDIN 012-9346129 940127-10-5732 IBU BAPA
0182633122 IBU BAPA
140 10/10/2021 10:46:21 NORSANGIDAH BINTI ABDUL MANAN 0182358302 781117035106 IBU BAPA
0183745100 600921105624 IBU BAPA
141 10/10/2021 11:51:42 NORZARIAH BT ABDUL GHANI 0183745100 770905105052 IBU BAPA
0133449254 770905105052 IBU BAPA
142 10/10/2021 14:52:07 NUR AZMAH BINTI MOHAMAD SALEH 0126300375 690124105533 IBU BAPA
0126530345 670330105052 IBU BAPA
143 10/10/2021 9:54:55 NUR FARHANA BINTI JAAPAR 012 3697891 730407035315 IBU BAPA
0173886604 710213105882 IBU BAPA
144 10/10/2021 10:29:29 NUR FARIZA BT MAT YUSOFF 012-979-9729 810114085028 IBU BAPA
0122131879 820205035658 IBU BAPA
145 10/10/2021 10:45:06 RAFEAH BINTI NAIM 0182624815 691126045091 IBU BAPA
0193869748 780417035314 IBU BAPA
146 10/10/2021 10:22:28 RAFIDAH BINTI MD HASHIM 0132274897 720831035294 IBU BAPA
0126966109 720404115310 IBU BAPA
147 10/10/2021 10:25:19 RAFIDAH MD HASHIM 019-4001709 711103085782 IBU BAPA
0126920144 741229-01-6771 IBU BAPA
148 10/10/2021 10:18:51 RAFIHAN SARIPAN 016-6177094 851026105376 IBU BAPA
0192859120 770328-10-5174 IBU BAPA
149 10/10/2021 10:44:49 RASHIDAH BINTI MAT RASAT 761110125290

150 10/10/2021 10:46:16 RIDUAN BIN IDRIS

151 10/10/2021 10:29:58 ROHANA BINTI JAHARI

152 10/10/2021 10:17:24 ROHANA BINTI PAAI

153 10/10/2021 10:04:05 ROSLAILA BINTI ABDUL KADIR

154 10/10/2021 10:46:04 ROSLE BIN ABIDIN

155 10/10/2021 10:22:16 ROSMAINIZA BINTI HUSIN@CHE HAMAT

156 10/10/2021 11:14:26 ROSNANI BINTI ISMAIL

157 10/10/2021 9:48:50 ROSNANI BINTI SALLEH

158 10/10/2021 10:03:12 ROSNITA BINTI MOHAMAD

159 10/10/2021 9:46:12 ROZAINUDIN B.BUANG

160 10/10/2021 12:03:55 ROZIANA MOHAMAD YUSUP

161 10/10/2021 10:26:07 ROZLINA RAMLAN

162 10/10/2021 10:46:47 RUAYDA BINTI AMIL

39

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
01139581408 711030106246 IBU BAPA
163 10/10/2021 10:03:25 SA'ADIAH BINTI SHARIF 0193114008 680717105726 IBU BAPA
0107801173 801021105304 IBU BAPA
164 10/10/2021 10:45:19 SABARIAH BINTI RASIMIN 0123652601 770524085561 IBU BAPA
0173082723 800904015420 IBU BAPA
165 10/10/2021 10:18:02 SA'DIAH BINTI ISMAIL 0163052445 731102105268 IBU BAPA
0122486337 780510146238 IBU BAPA
166 10/10/2021 10:19:11 SAIFUL RIZAL BIN SAFIAN 0183965448 670429105095 IBU BAPA
0196749918 800519-02-5171 IBU BAPA
167 10/10/2021 10:17:46 SALLINA BT MOHAMAD SALLEH 01163571212 821106086235 IBU BAPA
0122890989 710810065313 IBU BAPA
168 10/10/2021 10:01:37 SALUAH BINTI YATIN 0122658268 780412035390 IBU BAPA
0123203462 730604085207 IBU BAPA
169 10/10/2021 9:43:45 SAMIHAH BINTI SUHAIMEE 0192498964 821206105296 IBU BAPA
0123975232 710901105528 IBU BAPA
170 10/10/2021 10:45:24 SARIF BIN MOHD NOR 0129769827 720202105616 IBU BAPA
0193701212 810405105068 IBU BAPA
171 10/10/2021 10:03:17 SHAHRIZAM BIN ISMAIL@ARIFFIN 0123244260 820321105852 IBU BAPA
01128279515 821019105530 IBU BAPA
172 10/10/2021 11:32:56 SHAHRUL NIZAM BIN KAMARUDIN 0192416084 750615105574 IBU BAPA
0172187273 830810016454 IBU BAPA
173 10/10/2021 10:41:52 SHAHRULANUAR BIN DA 0182654965 830723065362 IBU BAPA
0182565345 720531105510 IBU BAPA
174 10/10/2021 10:02:26 SHARIFAH ZAINUN BT SYED MOHAMED NOR 019-2950284 841103-10-5152 IBU BAPA
810326105246 IBU BAPA
175 10/10/2021 10:09:14 SHARIPUDDIN BIN MOHD HALIDI 162487351 790313105428 IBU BAPA
0122168043 720913105882 IBU BAPA
176 10/10/2021 10:31:18 SITI AISAH BT DAUD 0192600039

177 10/10/2021 10:33:35 SITI ARBAIAH BINTI PALIL

178 10/10/2021 9:56:40 SITI AZLELA BINTI JAILANI

179 10/10/2021 10:13:27 SITI HAIDAH BINTI ABDUL HAMID

180 10/10/2021 10:10:05 SITI HAJAR BINTI ABDULLAH

181 10/10/2021 9:54:23 SITI HAJAR BINTI NORDIN

182 10/10/2021 10:26:05 SITI HASNAH MOHD HANEEFS

183 10/10/2021 10:48:02 SITI HAWA BINTI ABDUL SAMAD

184 10/10/2021 10:02:22 SITI HAWA BINTI ROMLI

185 10/10/2021 10:50:27 SITI MASLINA BT SARANOR

186 10/10/2021 10:02:50 SITI NORAISYAH BINTI ARIPPIN

187 10/10/2021 10:00:00 SITI ROHANI BINTI AMRAN

188 10/10/2021 10:06:14 SITI SAAMAH BINTI ZAINUDDIN

189 10/10/2021 10:05:12 SITI SALMIAH BINTI HMZAH

40

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-29

BIL TIMESTAMP NAMA NO TEL NO IC JAWATAN
126799124 790918105332 IBU BAPA
190 10/10/2021 11:49:15 SITI ZAHARAH BT ABDUL RAHIM 193008586 770327016006 IBU BAPA
01126903240 710511615020 IBU BAPA
191 10/10/2021 10:01:52 SITI ZAHARAH BT AHMAD HUDZORI 012-3232560 791003-01-5202 IBU BAPA
01133198135 810321105554 IBU BAPA
192 10/10/2021 9:57:09 SUGIHARTI BINTI MUHAMAD YASIN 0123617237 801017015170 IBU BAPA
0192718811 770415086418 IBU BAPA
193 10/10/2021 10:46:59 SUHAILE SALIKOLATI 012-2586383 760105-01-6618 IBU BAPA
012-2586383 760105-01-6618 IBU BAPA
194 10/10/2021 10:51:48 SUHANA BINTI ADAMAN 0126378336 781113105330 IBU BAPA
012-4300140 670531015635 IBU BAPA
195 10/10/2021 12:24:16 SUHANA BT JAMAL 0162976982 640104086095 IBU BAPA
0123883246 840505035068 IBU BAPA
196 10/10/2021 10:01:17 SUYARNI BINTI MOHD RAZALI 192533677 800305085814 IBU BAPA
0193122797 780119146382 IBU BAPA
197 10/10/2021 10:17:29 SUZANA BINTI MOHAMED RASHID 0193215683 790120-11-5152 IBU BAPA
0183739930 781109-10-6015 IBU BAPA
198 10/10/2021 11:54:01 SUZANA BINTI MOHAMED RASHID 0172631034 720106105122 IBU BAPA
0122716272 750810085206 IBU BAPA
199 10/10/2021 10:00:45 SYAFIDAH BINTI MOHD ZIN 0133772481 761021017482 IBU BAPA
0122793745 780610105378 IBU BAPA
200 10/10/2021 10:02:08 SYED AHMAD FAISAL BIN SYED MOHAMED 0172298586 770721145906 IBU BAPA

201 10/10/2021 11:29:22 TARSEH HANAPIAH

202 10/10/2021 11:34:47 WAN NAFISAH BT WAN MAHAMOOD

203 10/10/2021 10:17:26 YUHANIZ MOHD YUSOP

204 10/10/2021 10:45:53 YUSNIZA YUNOS

205 10/10/2021 10:00:37 ZAHARAH BINTI MOHD @ ABDULLAH

206 10/10/2021 10:20:09 ZAHARIN BIN ZAHARUDIN

207 10/10/2021 10:18:17 ZAITON BINTI ARIFFIN

208 10/10/2021 10:01:48 ZALINA BINTI SAHAK

209 10/10/2021 10:29:10 ZAMZIHA KAMSANI

210 10/10/2021 10:26:34 ZARINA BINTI MUHAMAD RASID

211 10/10/2021 11:34:21 ZATUL IFFAH BT ABD WAHAB

41

PENGHARGAAN

Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah
bekerjasama untuk menjayakan Majlis Mesyuarat Agung PIBG SAM Sultan
Hisamuddin kali ke-30 terutamanya Yang Dipertua dan Naib Yang
Dipertua PIBG, Pengetua, barisan pentadbir, AJK PIBG, guru-guru, staf
sokongan, ibu bapa dan penjaga, murid-murid serta seluruh warga SAM
Sultan Hisamuddin.

Semoga permuafakatan antara guru dan ibu bapa, penjaga dan komuniti
dapat membantu dalam perkembangan dan kemajuan murid secara
berterusan ke arah melahirkan warganegara yang celik akal dan
berwawasan.

Kain yang carik cuma dihujung
Dibuat alas mengelap kendi
Budi yang baik tetap dijunjung
Tahun hadapan berjumpa lagi

Sekian, terima kasih.


Click to View FlipBook Version