The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PANDUAN MENULIS RUMUSAN UNTUK PELAJAR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anday8621, 2021-04-20 10:44:47

PANDUAN MENULIS RUMUSAN 2021

PANDUAN MENULIS RUMUSAN UNTUK PELAJAR

PANDUAN UMUM
RUMUSAN
2021

CIKGU JOSEPHINE ANAK EMAS

Tema atau isu serta kata kunci tidak dinyatakan

01 dalam soalan.

02 Baca dan teliti semua bahan untuk kenal
pasti tema dan fokus perbincangan.

Calon perlu mengenal pasti SEMUA

03 fokus yang terdapat dalam semua

bahan.

Fokus perbincangan mungkin

04 berkaitan dengan punca,

langkah, kesan, halangan,
ciri-ciri atau manfaat.

Kenal pasti 2 atau 3 fokus berdasarkan petikan dan

grafik yang diberikan.

05

Hanya isi tersurat daripada petikan dan grafik

sahaja diterima sebagai fokus 1, fokus 2 dan

06 fokus 3. Isi tersirat tidak diperlukan.

Calon perlu mengemukakan 8 isi

07 lengkap (Isi wajib diambil daripada setiap
bahan dan menyentuh setiap fokus)

Kesimpulan perlu mengandungi

08 elemen cadangan dan kesan

cadangan. Mesti memasukkan
TEMA / ISU yang dibincangkan.

09 Rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan

Jawapan hendaklah ditulis dalam

10 bentuk esei.

11 Markah rumusan : 30 markah
(Isi - 20 / Bahasa -10)

Markah bahasa dinilai secara holistik.
[Cemerlang 8-10, Baik 5-7, Sederhana
3-4, Lemah 1-2]

LANGKAH 1: TEKNIK MENULIS PENDAHULUAN

Pendahuluan rumusan mengandungi 2 atau 3 fokus, iaitu :

Pendahuluan 2 fokus

Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. (2 markah)
Rumusan membincangkan fokus 1. (1 markah)
Rumusan membincangkan fokus 2. (1 markah)

Pendahuluan 3 fokus

Rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. (2 markah)
Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. (1 markah)

LANGKAH 2: ISI PENTING

Fokus 1, Fokus 2 dan Fokus 3

01merujuk kepada aspek perbincangan

dalam petikan atau grafik.

02 Dua atau tiga isi boleh digabungkan dalam
satu ayat. Ayat isi mempunyai subjek dan

predikat.

Abaikan setiap contoh, misalan, 03
seperti dll. Berikan perhatian kepada
isi utama atau isi penting sahaja.

04 Isi wajib diambil dalam semua petikan
atau grafik yang diberikan.

SINONIM

LANGKAH KESAN

Usaha, cara, kaedah, Impak, Akibat, Implikasi, natijah,
pendekatan, strategi, kekurangan, kelemahan
cadangan
KEPENTINGAN
FAKTOR
Kebaikan, kelebihan, manfaat,
Sebab, punca, potensi faedah, keperluan, harapan,
kelebihan, keuntungan

8

SINONIM

KEBURUKAN PERANAN CIRI-CIRI

Kelemahan, Tanggungjawab, Kriteria, sifat
kekurangan fungsi, tugas

MASALAH

Kekangan, halangan, rintangan, cabaran, penghalang,
kerenah, dugaan, sekatan, hambatan

9

KATA KUNCI

CARA / LANGKAH / USAHA / KEPENTINGAN / KEBAIKAN / FAKTOR / PUNCA / SEBAB
STRATEGI / CADANGAN / FAEDAH / MANFAAT / KELEBIHAN
KAEDAH / PENDEKATAN kerana
mampu oleh sebab
perlu dapat
berupaya lantaran
hendaklah telah disebabkan oleh
boleh menyebabkan
patut akan berpunca daripada
untuk
mesti faktor lain

wajar

boleh

harus

KATA KUNCI

MASALAH / HALANGAN / PERANAN / TANGGUNGJAWAB / CIRI-CIRI / KRITERIA / SIFAT
KEKANGAN / CABARAN / TUGAS / FUNGSI
KERENAH / DUGAAN / SEKATAN antara ciri
kriteria lain
masalahnya antara peranan
bersifat
halangannya peranan lain bercirikan
antara sifat
kekangannya tanggungjawab lain

cabarannya berfungsi sebagai

batasannya berperanan

PENANDA WACANA

___(Fokus 1)____ialah/adalah/termasuklah_____
Selain itu, __________________
Seterusnya,_________________
Di samping itu,_____________
Selanjutnya,___________
Akhir sekali,_________________

12

LANGKAH 3: PENUTUP / KESIMPULAN

2 markah Ditulis dalam satu ayat.

Terdiri daripada tema, cadangan
(contoh: haruslah, hendaklah, perlulah)

dan kesan cadangan (contoh: agar,
supaya)

Kesimpulan hendaklah dibuat berdasarkan tema bahan, cadangan dan kesan
cadangan.

Contoh:

Kesimpulannya, Cadangan Tema Kata hubung Kesan/Harapan
Kesimpulannya agar/supaya
semua pihak semangat dapat melahirkan
hendaklah patriotisme generasi yang
mempunyai
bersama-sama semangat cinta
memupuk akan negara.

14

CONTOH MENULIS RUMUSAN :

Rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme (Fokus 1)
dan tanggungjawab generasi muda. (Fokus 2)

Tanggungjawab generasi muda (Fokus 1- Bahan Petikan) ialah generasi muda perlu
membina kejayaan negara [1] dan mementingkan kecemerlangan dalam pendidikan. [2] Selain itu,
generasi muda perlu membantu pihak kerajaan bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara
[3] serta memastikan Malaysia akan terus berpegang pada konsep keadilan dan kesaksamaan. [4]
Di samping itu, generasi muda perlu mengisi perjuangan kemerdekaan [5] dan memastikan prinsip
demokrasi akan terus diamalkan oleh setiap rakyat di negara ini. [6]

Usaha meningkatkan semangat patriotisme generasi muda (Fokus 2 – Bahan Petikan) ialah
pihak kerajaan mengadakan kempen kibarkan Jalur Gemilang dan menyambut Hari Malaysia.
(Fokus 2 – Bahan Grafik)

Kesimpulannya, semua pihak hendaklah bersama-sama memupuk semangat patriotisme agar
dapat melahirkan generasi yang mempunyai semangat cinta akan negara.

( 104 patah perkataan)

Perkataan yang dikira sebagai satu
perkataan

KATA NAMA KHAS GELARAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Jelita Yang Berhormat Sebastian Ting

KATA GANDA TARIKH

Langkah-langkah (1 pp) 28 Disember 1986

KATA SENDI ANGKA

di / ke – tidak dikira sebagai 1 pp (NOMBOR/PERKATAAN)
di Malaysia (1 pp) 15, 36, 98
ke rumah (1 pp) Enam puluh lima ribu, tiga puluh ribu


Click to View FlipBook Version