The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ain2832, 2019-12-25 06:25:33

PPROF2020

EMEL: [email protected]

NAMA :__________________________________________

NO. JPNS:__________________________________________

ISI KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

Sekapur Sirih 1
Barisan Pentadbir SMK Sri Andalas 2

1.0 Maklumat Am
Sejarah Sekolah 3
Carta Organisasi Sekolah 2020 5
Pelan Kelas Tahun 2020 6
Visi dan Misi serta Huraian 7
Piagam Sekolah, Budaya Kerja 8

Moto Sekolah, Lencana Sekolah 9
Lagu Sekolah dan Ikrar Sekolah 10
Tagline Menteri Pendidikan Malaysia 11
Skop Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 12
Senarai Nama Guru Mengikut Opsyen dan Anggota Kumpulan
Pelaksana 2020 13
Senarai Nama Guru Tingkatan dan Guru Pembantu 19
Pakej Mata Pelajaran Yang ditawarkan bagi tingkatan 4 & 5 21
Pakej Mata Pelajaran Yang ditawarkan bagi tingkatan 1, 2 & 3 22

Senarai Yuran Dan Bayaran Tambahan Persekolahan 23
Jadual Waktu Persekolahan 2020 24
Penggal Persekolahan 2020 26
Hari Kelepasan Am Negeri Selangor 27
Tarikh dan Aktiviti Penting Sekolah 28
2.0 Takwim 29
3.0 Jadual Kerja
3.1 Pentadbir 41
3.2 Guru Bertugas Mingguan dan Guru Penyayang 44
3.3 Jadual Penyemakan Buku Latihan 49

4.0 Pengurusan Organisasi 52
5.0 Pengurusan Kurikulum 65
6.0 Pengurusan Hal Ehwal Murid 86
6.1 Sasaran Kerja 106
7.0 Pengurusan Kokurikulum 111
8.0 Pengurusan Kewangan 122
9.0 Pengurusan Pejabat 134
10.0 Pengurusan Infrastruktur 137
11.0 Pengurusan Sumber Manusia 141

12.0 Pengurusan Komuniti 145

SEKAPUR SIREH
HAJAH NOREHA BINTI HAILANI
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
Bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin–Nya jua dapat saya merakamkan
hasrat dan bicara buat guru-guru SMK Sri Andalas bagi sesi 2020. Terlebih dahulu saya
ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada
Jawatankuasa Buku Pengurusan Sekolah yang telah berjaya menyediakan Buku
Pengurusan Sekolah sesi 2020.

Besarlah harapan saya agar guru-guru dapat memanfaatkan buku ini dalam
menjalankan tugas sepanjang tahun 2020. Hal ini demikian kerana, tahun 2020
merupakan tahun ketujuh kita menempuh gelombang Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia(PPPM) 2013-2025 dan merupakan tahun terakhir dalam gelombang 2 (2016-
2020). Selaras dengan PPPM, maka menjadi keutamaan agar setiap murid berupaya
bersaing pada peringkat global melalui 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran

berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwi bahasa, etika dan kerohanian serta
identiti nasional. Sehubungan dengan itu, Kelas Abad 21 hendaklah giat dipraktikkan
dari semasa ke semasa bagi melonjakkan keberhasilan murid bertaraf dunia melalui
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi(KBAT) yang menggunakan alat berfikir i-Think,
pembelajaran maya, kolaborasi dan lain-lain mestilah terus ditingkatkan. Seiring dengan
itu, pembelajaran dan pemudahcaraan PdP secara maya menggunakan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (TMK) seperti “Google Classroom” dan penggunaan
pelbagai bahan bantu mengajar diharapkan agar menjadi amalan setiap guru SMK Sri
Andalas. Oleh itu marilah kita berganding bahu dalam mengharungi cabaran arus
gelombang PPPM agar berjaya merealisasikannya.

Dengan yang demikian, diharap semua warga sekolah dapat menghayati dan berusaha
gigih bagi merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran selari dengan visi dan misi
kementerian bak kata pepatah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dalam pada itu,
demi kecemerlangan profesion perguruan, guru-guru disarankan menyempurnakan
tugasan yang diamanahkan berpandukan arahan pentadbiran, persekitaran berkualiti,
Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti(SPSK) dan mengikut piawaian Standard Kualiti
Pendidikan Malaysia (SKPMg2) yang baharu mulai tahun 2017. Melalui SKPMg2 ini,
Standard 4 iaitu standard PdP adalah untuk memastikan potensi murid
diperkembangkan secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum dan
berterusan. Sama-samalah kita berusaha dengan gigih, ikhlas dan berdoa kepada Tuhan
agar SMK Sri Andalas terus unggul dalam mencapai pendidikan berkualiti tinggi selari
dengan slogan “Kebijaksanaan dan Ketangkasan Menjana Keberhasilan PPPM”.

Sekian, terima kasih.

‘Ilmu Teras Kejayaan’

Hjh Noreha Binti Hailani,
Pengetua SMK Sri Andalas.

1 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

2 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

1.0MAKLUMAT

AM
Orang yang gagal akan
nampak alasan pada setiap peluang,
manakala orang yang berjaya.
akan nampak peluang dalam setiap
alasan.

2 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Andalas (SMKSA) terletak di Taman Sri Andalas, Klang lebih
kurang 5 km dari bandar Klang. Sekolah ini dikelilingi oleh taman perumahan dan berhampiran

dengan taman rekreasi, iaitu Taman Rakyat dan juga Balai Bomba dan tidak jauh dari Hospital Besar
Tengku Ampuan Rahimah, Klang.

Sekolah ini telah ditubuhkan pada 1 Disember 1994. Pada awal penubuhannya, sekolah ini telah
berkongsi kemudahan bangunan dengan sebuah sekolah rendah, iaitu Sekolah Kebangsaan Taman

Sri Andalas yang terletak bersebelahan. Bangunan sekolah ini telah disiapkan sepenuhnya dan mula
digunakan pada 4 Januari 1997.

Pengetua pertama SMKSA ialah Puan Zaharah binti Mahmud, dibantu oleh En. Ishak Mohd Joned

sebagai Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan En. Abd. Aziz bin Abd. Jalil sebagai Guru Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid. Pada permulaannya bilangan guru adalah seramai 13 orang, kakitangan
sokongan seramai 3 orang dan 135 orang murid di tingkatan satu dan peralihan. Bagi membantu

pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru (PIBG) pula telah ditubuhkan pada 22 Januari
1995.

Pada sesi persekolahan 1996, SMKSA telah menerima pengetua baharu, iaitu Puan Saliyah binti

Ahmad dan pada 1 Julai 1996 beliau telah digantikan oleh Tn Hj. Fardi bin Abdullah Shakur. Semasa
pentadbiran Tn. Hj. Fardi, bangunan Makmal Komputer untuk murid-murid ICT telah dibina pada
tahun 2002 dan bangunan Surau Al Huda pula siap dibina pada tahun 2005. Tuan Hj. Fardi telah

bersara pada 2 Julai 2005 dan digantikan oleh Pn. Hjh Rahmah binti Arshad pada 16 Julai 2005.

Dataran Perhimpunan Berbumbung telah dibina semasa

pentadbiran Pengetua Pn. Jamilah binti Ali untuk memberi
keselesaan kepada murid-murid semasa perhimpunan dan
telah dirasmikan pada 10 November 2010 oleh Yg. Bhg. Tuan

OMS P. Thiagarajan. Beliau ialah seorang ahli perniagaan dan
penyumbang terbesar dalam pembinaan bumbung tersebut.


Bangunan blok D atau Teta pada awalnya dibina untuk kegunaan mata pelajaran vokasional, iaitu

Kejuruteraan Elektrik. Subjek tersebut tidak ditawarkan di sekolah ini menyebabkan bangunan itu
digunakan untuk kelas-kelas akademik biasa dan dijadikan bilik kaunseling mulai tahun 2010.

Pada akhir tahun 2014, Pn. Siti Norlaila binti Md. Shihab telah menggantikan Pn. Jamilah sebagai
pengetua dan beliau telah berpindah ke SMK Kota Kemuning pada tahun 2016. Sebelum berpindah,

beliau sempat mengadakan Karnival Serias untuk mengumpul dana sekolah. Dana tersebut telah
digunakan untuk pembesaran pentas dan laluan ke-2 berhampiran Makmal ICT. Kedua-dua projek

tersebut siap dibina semasa pentadbiran Pn. Hjh. Kalsom binti Redzuan pada tahun 2018. Laman


3 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020


Suci Hati pula telah dibina di hadapan Bilik Rawatan berserta dengan sebuah mural yang sangat
menarik hasil ilham daripada beliau dan siap dibina pada tahun yang sama.


Pada Julai 2019, SMKSA telah menerima seorang Pengetua Cemerlang dan berpengalaman dari
SMK Batu Unjur, Klang. Beliau ialah pengetua ke-8, iaitu Hjh Noreha binti Hailani. Antara

pembaharuan yang bakal dilaksanakan dalam masa terdekat adalah mewujudkan Bilik Bestari untuk
kegunaan ‘Google Classroom’ dan pelbagai lagi perancangan yang bakal dilaksanakan pada masa
hadapan.


Selama 25 tahun penubuhannya, SMKSA telah diterajui oleh seramai 8 orang pengetua dan telah
mengalami pelbagai transformasi, terutamanya dalam pertambahan prasarana, keceriaan dan juga
penambahan tenaga pengajar yang kini berjumlah 120 orang serta bilangan murid hampir mencecah

1800 orang. SMKSA akan terus memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat bagi
melahirkan generasi yang berilmu dan bermoral bagi mengharungi hidup yang penuh cabaran agar
agama, bangsa dan negara terus dibela serta dipertahankan.
4 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020CARTA ORGANISASI PENGURUSAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI ANDALAS TAHUN 2020

PENGETUA

PIBG


PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG
HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN & KURIKULUM KOKURIKULUM KANAN PETANG

PEMBANTU
GURU PK PETANG
KAUNSELING GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN GURU KANAN SAINS & GURU KANAN TEKNIK & 1. Geografi
BAHASA MATEMATIK VOKASIONAL 2. Sejarah
1. Bahasa Melayu 1. Matematik 1. Reka Bentuk Teknologi 3. P.Jasmani & P. Kesihatan
2. Perakaunan
1.PRS 2. Bahasa Inggeris 2. Matematik Tambahan 3. Perniagaan 4. Pendidikan Islam
3. Biologi
3. Bahasa Cina
2.SLAD 4. Bahasa Tamil 4. Fizik 4. Sains Komputer 5. Pendidikan Seni Visual
6. P.Sivik & Kewarganegaraan
3.PPDa 5. Amalan BM 5. Kimia 5. Asas Sains Komputer 7. Tasawwur Islam
6. Bahasa Arab 6. Sains 6. Ekonomi 8. Pendidikan Moral
9. Pengetahuan Sains Sukan

HAL EHWAL MURID PERSATUAN/ KELAB BUKAN
PENTADBIRAN KURIKULUM AKADEMIK
1. Bimbingan Kaunseling KELAB/ BADAN PERSATUAN KO 1. Kompang KOPERASI
2. Disiplin 1. Perancang Kemajuan 1. Jadual Waktu/MMI PERMAINAN BERUNIFORM AKADEMIK 2.. Komputer &
3. SPBT Sekolah 2. Penilaian & 1. Bola Baling 3. Rukun Negara MAJALAH
4. Data Murid/ SMM/ 2. Kewangan Peperiksaan 2. Badminton 1. Kadet Bomba 1. B. Melayu 4. Fotografi
SSDM/APDM 3. Data/ Statistik 3. Pusat Sumber 3. Bola Keranjang 2. Kor Kadet Polis 2. B. Inggeris 5. Koperasi

5. Biasiswa & Kebajikan 4. SPSK 4. Panitia 4. Bola Sepak 3. Kadet Remaja 3. B. Cina 6. Pengguna
6. Kantin 5. SKPMg2 / NKRA 5. MBMMBI 5. Sepak Takraw Sekolah(KRS) 4. B. Tamil 7. Seni & Budaya
7. Kesihatan/ Kebersihan/ 6. LADAP 6. Intervensi(2M) 6. Bola Tampar 4. Kadet Pertahanan 5. RBT 8. Dr Muda
Keselamatan(Prog 3K) 7. Pembangunan Sukan 7.Pencerapan Guru 7. Hoki Awam(KPA) 6. Geografi&Sejarah (KELAB BONUS)
8. Pengawas Sekolah 8.Semakan Buku 8. Bola Jaring 5. Bulan Sabit Merah 7. Sains&Matematik 1. Ketua & Pen.Ting
9. PPDa 8. Pengurusan SPS Latihan & Nota 9. Olahraga/ Malaysia(BSMM) 8. Pend Islam 2. SLAD
10. Pencegahan Jenayah 9. Pembangunan Sukan 9.Program Google 10. Sofbol 6. Seni Silat Gayong 9. Pend Moral 3. Pengawas

11. Kedai Buku Sekolah Classroom/ i-THINK 11. Ragbi 7. Puteri Islam 10. Pend Seni Visual 4. Pusat Sumber
12. Pengurusan Kelas 10. Pengurusan Pejabat & 10.KBAT/i-Think 12. Catur 8. Pengakap 11. Kelas Kemahiran 5. Quarter Master
13. Penyiasatan Murid AKP 11. Kumpulan Inovasi 13. Petanque AL-Quran(KKQ) 6. SPBT Sekolah/Daerah
Cicir Kreatif/Kajian 7. PRS
14. Bencana Tindakan 8. Majalah
15.Stor & Aset Alih 9. Audio
16. Pengurusan Kelas GURU, STAF & MURID 10. Pencegahan Jenayah
9.


5 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020CARTA ORGANISASI PENGURUSAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI ANDALAS TAHUN 2020

PENGETUA

PIBG


PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG
HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN & KURIKULUM KOKURIKULUM KANAN PETANG

PEMBANTU
GURU PK PETANG
KAUNSELING GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN GURU KANAN SAINS & GURU KANAN TEKNIK & 1. Geografi
BAHASA MATEMATIK VOKASIONAL 2. Sejarah
1. Bahasa Melayu 1. Matematik 1. Reka Bentuk Teknologi 3. P.Jasmani & P. Kesihatan
2. Perakaunan
1.PRS 2. Bahasa Inggeris 2. Matematik Tambahan 3. Perniagaan 4. Pendidikan Islam
3. Biologi
3. Bahasa Cina
2.SLAD 4. Bahasa Tamil 4. Fizik 4. Sains Komputer 5. Pendidikan Seni Visual
6. P.Sivik & Kewarganegaraan
3.PPDa 5. Amalan BM 5. Kimia 5. Asas Sains Komputer 7. Tasawwur Islam
6. Bahasa Arab 6. Sains 6. Ekonomi 8. Pendidikan Moral
9. Pengetahuan Sains Sukan

HAL EHWAL MURID PERSATUAN/ KELAB BUKAN
PENTADBIRAN KURIKULUM AKADEMIK
1. Bimbingan Kaunseling KELAB/ BADAN PERSATUAN KO 1. Kompang KOPERASI
2. Disiplin 1. Perancang Kemajuan 1. Jadual Waktu/MMI PERMAINAN BERUNIFORM AKADEMIK 2.. Komputer &
3. SPBT Sekolah 2. Penilaian & 1. Bola Baling 3. Rukun Negara MAJALAH
4. Data Murid/ SMM/ 2. Kewangan Peperiksaan 2. Badminton 1. Kadet Bomba 1. B. Melayu 4. Fotografi
SSDM/APDM 3. Data/ Statistik 3. Pusat Sumber 3. Bola Keranjang 2. Kor Kadet Polis 2. B. Inggeris 5. Koperasi

5. Biasiswa & Kebajikan 4. SPSK 4. Panitia 4. Bola Sepak 3. Kadet Remaja 3. B. Cina 6. Pengguna
6. Kantin 5. SKPMg2 / NKRA 5. MBMMBI 5. Sepak Takraw Sekolah(KRS) 4. B. Tamil 7. Seni & Budaya
7. Kesihatan/ Kebersihan/ 6. LADAP 6. Intervensi(2M) 6. Bola Tampar 4. Kadet Pertahanan 5. RBT 8. Dr Muda
Keselamatan(Prog 3K) 7. Pembangunan Sukan 7.Pencerapan Guru 7. Hoki Awam(KPA) 6. Geografi&Sejarah (KELAB BONUS)
8. Pengawas Sekolah 8.Semakan Buku 8. Bola Jaring 5. Bulan Sabit Merah 7. Sains&Matematik 1. Ketua & Pen.Ting
9. PPDa 8. Pengurusan SPS Latihan & Nota 9. Olahraga/ Malaysia(BSMM) 8. Pend Islam 2. SLAD
10. Pencegahan Jenayah 9. Pembangunan Sukan 9.Program Google 10. Sofbol 6. Seni Silat Gayong 9. Pend Moral 3. Pengawas

11. Kedai Buku Sekolah Classroom/ i-THINK 11. Ragbi 7. Puteri Islam 10. Pend Seni Visual 4. Pusat Sumber
12. Pengurusan Kelas 10. Pengurusan Pejabat & 10.KBAT/i-Think 12. Catur 8. Pengakap 11. Kelas Kemahiran 5. Quarter Master
13. Penyiasatan Murid AKP 11. Kumpulan Inovasi 13. Petanque AL-Quran(KKQ) 6. SPBT Sekolah/Daerah
Cicir Kreatif/Kajian 7. PRS
14. Bencana Tindakan 8. Majalah
15.Stor & Aset Alih 9. Audio
16. Pengurusan Kelas GURU, STAF & MURID 10. Pencegahan Jenayah
9.


5 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 20206 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 20206 | Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

VISI


“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA
SEJAHTERA”HURAIAN VISI


1. Sekolah berkualiti dalam semua aspek pengurusan Kurikulum, Kokurikulum, Hal Ehwal Murid,
Keceriaan dan Pentadbiran.

2. Berkualiti bermaksud bernilai tinggi, bermutu tinggi, cemerlang dan mencapai tahap yang
ditetapkan.

3. Unsur kualiti dalam Pendidikan:

* Kualiti sumber – Guru, staf sokongan dan murid
* Kualiti proses – Proses pengajaran dan pembelajaran
* Kualiti hasil / output – Murid yang dilahirkan berkualiti dan seimbang dari segi JERI.

4. Unsur-unsur kualiti dalam Pentadbiran:

* Pengurusan berkualiti sumber manusia
* Pengurusan berkualiti sistem fail - semua maklumat segera, tepat, berkesan
* Perkhidmatan berkualiti untuk staf, murid, waris, PPD, JPN, KPM dan agensi-agensi lain di
sekeliling organisasi

MISI

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI
NEGARA”HURAIAN MISI

Melahirkan insan berkualiti dengan ciri-ciri unggul seperti tersurat dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
 Berusaha meletakkan pencapaian kurikulum pada tahap yang terbaik dan berkualiti.
 Mempertingkat sahsiah, disiplin dan dan ketakwaan murid.
 Menggalakkan penglibatan dan kejayaan menyeluruh dalam kokurikulum.
 Memanfaatkan penggunaan ICT untuk membangun dan memantapkan pengurusan, pengajaran &
pembelajaran
 Menjadikan sekolah sebagai taman ilmu yang kondusif, bersih, ceria, harmoni dan selamat.
 Membangunkan semangat kerja berpasukan dengan matlamat kerja yang sama, telus dan tulus.
 Menjalin hubungan kerjasama dan pemuafakatan dengan PPD, JPN, KPM, PIBG, agensi luar dan
masyarakat setempat.7| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020


PIAGAM SEKOLAH


Bahawasanya kami warga SMK Sri Andalas berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada
pelanggan kami seperti berikut:


MURID


i. Mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkualiti dalam semua bidang

ii. Menerima PdP mengikut masa yang diperuntukkan

iii. Mendapat kasih sayang, kebajikan dan layanan yang adil

iv. Belajar dalam jaminan keadaan yang selamat dan kondusif

v. Mendapat hak dan peluang pembelajaran yang saksama

STAF


i. Setiap staf sekolah menerima latihan dalam mempertingkatkan ilmu sekurang-kurangnya dua
tahun.

ii. Dilayan dengan adil dan saksama.

IBU BAPA/PENJAGA


i. Memberi layanan dari khidmat kaunter yang cepat dan mesra.
BUDAYA KERJA

Kerja ialah ibadah, Sama-sama menuju matlamat, Kerja berpasukan, CERIA

C – Cemerlang

E – Efisien

R – Rasional

I – Integriti

A – Akauntabiliti

8| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020
MOTO SEKOLAH


“ILMU TERAS KEJAYAAN”

LENCANA SEKOLAH, LAGU SEKOLAH DAN IKRAR SEKOLAH

PENGERTIAN LENCANA SEKOLAH


Glob berwarna biru: Membawa pengertian proses pendidikan yang bersifat sejagat dan sentiasa
mengikut peredaran zaman.

Gelung Kuning: Melambangkan ikatan permuafakatan pendidikan yang dibentuk daripada suasana
keharmonian bagi membina masyarakat yang berdaulat.

Gelung Putih: menggambarkan nilai-nilai yang diterapkan dalam proses pendidikan.

Bengkung Biru: membawa maksud sifat bangga yang dimiliki oleh masyarakat sekolah dalam
memelihara imej sekolah.

PENGERTIAN WARNA


Kuning: Kedaulatan serta kemuliaan institusi pendidikan.
Biru: Keharmonian yang dapat membina masyarakat bersatu padu.


Putih: kesucian dan kemurniaan nilai-nilai yang diterapkan.

9| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020LAGU SEKOLAHPerpaduan erat dan bersatu,
Terus meneroka ilmu,
Kejayaan gemilang dituju,

Bersama kita maju.
Melahirkan insan yang seimbang,

Dalam setiap bidang,
Sri Andalas, sekolahku,
Maju terus maju.

Nilai murni amalan kami,
Percaya Tuhan di paksi hati,

Falsafah Pendidikan dihayati,
Ke arah sekolah bestari.

Gubahan lagu : LY
Lirik : Baiduri & Pn Hamidah binti Minon


IKRAR SEKOLAH

Bahawasanya kami, murid-murid SMK Sri Andalas,

Berjanji dan berikrar akan mematuhi peraturan sekolah,

Belajar bersungguh-sungguh dan menjaga disiplin diri,

Demi mencapai visi SMK Sri Andalas iaitu,

Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera,


Kami juga berjanji tidak akan ponteng sekolah,

Dan berusaha menjadi insan yang berkualiti,

Maka kami, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan,

Usaha kami berdasarkan Prinsip-prinsip Rukun Negara,

Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara,

Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-undang, Kesopanan dan kesusilaan.


10| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020TAGLINE MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA


(YB Dr Maszlee bin Malik)


Belajar dan mengajar dalam suasana:


 gembira

 berkasih sayang


 hormat menghormati


TAGLINE KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIRE-EURO


Strong Implementation, Rapid Execution – Excellence: Ultimate Reach of an
Organization
TAGLINE JPNS

(Nukilan Mantan Pengarah : Tn Hj Mohd Salleh bin Kasim)

T - Teliti


E - Efisien

R - Rajin

B - Bijaksana


I - Istiqamah

L - Laju

A - Amanah


N – Niat yang betul

G – Gembira
11| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
MS ISO 9001 : 2008
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR

SKOP SPSK yang diamalkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Andalas adalah prosedur kualiti

seperti berikut:

 PK 1 - Pengurusan Panitia

 PK 2 - Pengurusan Jadual Waktu
 PK 3 - Pengurusan Pembelajaran & Pengajaran

 PK 4 - Pengurusan Pencerapan

 PK 5 - Pengurusan Peperiksaan

 PK 6 - Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
 PK 7 - Pengurusan Mesyuarat

 PK 8 - Pengurusan Bimbingan

 PK 9 - Pengurusan Pusat Sumber
 PK 10 - Pengurusan Perkembangan Staf

 PK 11 - Pengurusan Aduan Pelanggan

 PK 12 - Pengurusan Maklum balas Pelanggan

 PK 13 - Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod

 PK 14 - Pengurusan Audit Dalaman
 PK 15 - Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur

 PK 16 - Pengurusan Tindakan Pembetulan, Pencegahan & Penambahbaikan

 PK 17 - Pengurusan Perolehan dan Pembelian
 PK 18 - Pengurusan Pembelajaran & Pengajaran Guru Ganti, Guru Kanan MP

 PK 19 - Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

 PK 20 - Pengurusan Data

 PK 21 - Pengurusan Program

 PK22 - Pengurusan Sumber Luar
 PK23 - Pengurusan Risiko dan Peluang

 PK24 - Pengurusan Kantin Sekolah

 Pengurusan Pelaksanaan SPSK (Am)12| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

SENARAI NAMA GURU MENGIKUT OPSYEN TAHUN 2020 (SESI PAGI)

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN


1 Noreha binti Hailani Pengetua DG54 Kimia/Matematik

2 Rodiah binti Hamzah PK Pentadbiran DG52 Pengajian Matematik/B.
Melayu


3 Nor Aidah binti Yong PK HEM DG52 Matematik / Fizik
4 Mohd Razali bin Selamat PK Kokurikulum DG48 Perakaunan/Perdagangan


5 Nazimah binti Mohd Noor GKMP Bahasa DG52 Ekonomi/Bahasa Melayu
6 Zarina binti Mohamed GKMP Sains & Mate DG48 Biologi / Matematik

7 Che Sharifah binti Che GKMP Teknik & Vok DG52 Perakaunan/
Sulaiman Perdagangan
8 Norasma binti Atan GKMP Kemanusiaan DG52 Pengajian Islam

9 Tan Kim Chai K.Guru Kaunseling/SU DG48 Psikologi Komunikasi
SUKSeS
10 Nooradilah binti Md Nazir SU Psikometrik DG44 Bimbingan dan
Kaunseling

11 Ahmad Kamal bin Rafie SU Aset Alih DG44 Bahasa Melayu / Geografi

12 Anarisyah binti Abdullah KP Biologi DG44 Biologi/Teknologi
Penyelaras Kebersihan Maklumat
& Keceriaan Kelas

13 Annapoorani A/P Batu Malay SU SPM DG52 Sejarah / Pengajian
Melayu
14 Azlina binti Kamalludin SU Majlis Ketua Ting. DG48 TESL / Pendidikan Moral

15 Barathy A/P Sockanathan SU SPBT Daerah DG48 Sejarah / Pendidikan
Moral
16 Cheah Swee Sim SU HEM/ PTRS DG44 Biologi / Kimia

17 Diana binti Abdul Aziz SU PT3 DG44 Biologi / Kimia

18 Erma binti Bakar KP Ekonomi/Prinsip DG44 Sejarah
Perakaunan
19 Fadhilah binti Hanapiah SU 3K/ Penyelaras T3 DG44 TESL


20 Fadhilah binti Kamar Affandi SU Kebajikan & DG48 TESL
Biasiswa/KP ULBS

21 Farah Nini binti Zainal Abidin KP B. Inggeris DG48 Pengajian Inggeris

22 Fong Shin Chien Admin 2 GC DG48 Fizik

23 Hafizah binti Abdul Manan SU PBS DG52 Matematik/ Sains
Komputer

24 Hafizah binti Arif KP Matematik DG44 Matematik/Fizik
13| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN

25 Hani Rashika binti Mohd Salleh SU I-Think DG 44 Bahasa Inggeris

26 Hasmah binti Hasan SU SPBT DG48 Pengajian Melayu

27 Hazlina binti Abu Bakar Ketua Guru Pengawas DG52 TESL

28 Ku Salmi binti Ku Shali Bendahari PIBG DG44 Prinsip Akaun /
Perdagangan

29 Lee Siam Chen SU Pep. Dalaman DG48 Matematik / Sains
(SAPS) Komputer
30 Mala A/P Varadan AJK SPBT DG44 Bahasa Tamil
31 Mazatu Akmar Binti Yahya KP RBT DG44 Sains Pertanian
32 Mohamad Hafiz bin Ibrahim Guru Stor Sukan DG41 PJPK/BM

33 Mohd Mahalli bin Md. Noh KP Tassawur Islam DG48 Pengajian Agama Islam
SU penyelenggaraan

34 Mohd Zaki bin Arrifin KP Mat.Tambahan DG44 Pengajian Matematik/ P.
Am
35 Muhamad Hafiz bin Ramali SU Siaraya DG41 Pendidikan Moral/B.
Melayu

36 Muthiah A/L Tarmarajoo Ketua Guru Disiplin DG48 Sains Sukan

37 Narayini A/P M.K. Menon SU SPSK DG52 Sejarah

38 Nik Zahari bin Nik Man KP PJPK DG44 Bahasa Melayu

39 Noor Emira binti Ramli 3K-Kesihatan DG44 Perakaunan /
Penyelaras Dokumen Perdagangan
dan Fail

40 Noor Hashimah binti Mohd KP Pendidikan Seni DG44 Pengajian Hiasan
Zamri Visual Dalaman Asas
41 Noor Zawani binti Mohamad KP Perniagaan DG41 Perdagangan
Saat &Keusahawanan
42 Nor’ain binti Saharum Guru Data DG44 Tek. Maklumat/
Matematik
43 Norashikin binti Mohd Ghaflan AJK SPBT DG48 Pengajian B.Inggeris

44 Norazlina binti Sulaiman KP S.Komputer DG44 Teknologi Maklumat
45 Norhamimah binti Mohd Yatim AJK Pengawas DG44 Fizik

46 Norizan binti Zakaria KP P.Islam DG48 Pengajian Agama Islam
47 Nur Azizah binti Hassan KP PSK DG41 Sejarah/ Pengajian Am

48 Nurahaniah binti Mohd SU Disiplin (SSDM) DG44 Perdagangan &
Keusahawanan

49 Nurhafiza binti Adam KP Kimia DG44 Sains / Kimia
50 Nurul Syazwani binti Ismail Pen. SU PBS DG41 Matematik

51 Nurul Syazwani binti Che Aziz SU Mesy/ Taklimat/ DG41 Bahasa Melayu
Sesi Info
14| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN

52 Pani Malar A/P Karuppusamy KP P.Moral DG48 Pendidikan Jasmani

53 Putri Balqais binti Razi SU Perancangan DG52 Pengajian Agama Islam
Strategik/Penyelaras T5

54 Raja Fatimah binti Raja Sulong KP B.Melayu Pengajian Melayu /
DG52 Sejarah

55 Raja Mohd Hussaini bin Raja SU Kokurikulum DG44 Pendidikan Seni Visual
Muhaiyatdin
56 Ragunathan A/L KP Sejarah DG52 Sejarah
Parasubramaniam
57 Robiza binti Abdul Aziz Pen. Penyelaras Majlis DG44 Pengajian Pendidikan
Ketua Tingkatan Seni

58 Rohaineza binti Ahmad SU Kurikulum DG48 Sejarah / Bahasa Melayu
59 Siti Faiza binti Mat Idris J/kuasa Guru Ganti DG44 Pengajian Am

60 Siti Norbaizura binti SU Sukan (i-KePS) DG44 Matematik/ Fizik
Jamaluddin

61 Siti Syahirah binti Othman Pen. SU PT3 DG41 Matematik
62 Suraidah binti Musa SU Kantin DG44 Biologi / Kimia

63 Syuhaida binti Shuhaimi KP Sains DG44 Kimia/ Matematik

64 Tan Ooi Theng KP Fizik DG48 Matematik / Fizik

65 Teh Howe Woi KP Geografi DG52 Pengajian Geografi

66 Tina Wong Tok Yong SU Dokumentasi DG48 Pengajian Bahasa
Inggeris

67 Wan Suhaila binti Wan Ahmad Guru Majalah DG44 Pengajian Bahasa
Malaysia

68 Zanariah binti [email protected] Joned Guru Media DG52 Matematik / Bahasa
Melayu
69 Zuraidah binti Ismail SU Jadual Waktu/MMI DG44 Matematik

70 Zuraihah binti Che Rof KP Sains Sukan DG44 Pendidikan Jasmani

71 Zuraini binti Tahir SU PBD DG44 Matematik/Kimia15| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

SENARAI NAMA GURU MENGIKUT OPSYEN TAHUN 2020 (SESI PETANG)

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN


1 Mages Wari A/P PK Petang DG52 Biologi / Kimia
Subramaniam

2 Wan Norliza binti Sharif Pen.PK Ptg DG52 Matematik

3 Samsiah binti Sallehudin Kaunseling/Penyelaras DG44 Bimbingan dan Kaunseling
Psikometrik

4 P.Santhy A/P Pommudi SU PPDa DG44 Bimbingan dan Kaunseling

5 Ahmad Hidayatullah bin Pen. Ketua Guru DG44 Biologi / Kimia
Md. Adnani Disiplin
6 Ahmad Fazdli bin Ahmad SU Admin 1 GC DG44 Guru MPT- Perdagangan
Fozi

7 Ahmad Suizuddeen bin K. Rumah Sukan Saga DG44 Guru MPT- Perdagangan
Mohamed

8 Anizah binti Bakhari Pen. KP Matematik/ DG44 Matematik/Pengajian
Pen. SU PBD Matematik
9 Aruna A/P Pentayah Guru Pemulihan dan DG44 Pendidikan Moral/ABM
Intervensi


10 Azmuriana binti Murad Penyelaras PAJSK DG48 TESL

11 Fauzee bin Sa’ari Pen. SU Sukan DG44 Sains Sukan/Pendidikan
Kesihatan
12 Fauziah binti Arbai Pen. SU 3K DG48 Sains Rumahtangga

13 Hasliza binti Che Lateh Guru Ting. 2 Kreatif DG44 Geografi
14 Juwariah binti Ayub Pen. SU SPBT DG44 Sains Pertanian

15 Kalaivani A/P Ponnusamy Pen. KP BT DG44 Bimbingan dan Kaunseling

16 Kum Chwe Bee Pen. KP BC DG48 Matematik

17 Khadijah binti Bakhtiar Pen. SU Majalah DG41 Perdagangan

18 Lim Siew Chin Guru PSS DG48 Bahasa Melayu

19 Meera Devi A/P Kumaran Pen. SU Disiplin DG44 Pengajian Bahasa Inggeris

20 Mohd Khir bin Sajidin Penyelaras B.Arab DG52 Pendidikan Islam

21 Muhammad Sayuti bin Guru Tingkatan 2 DG41 Kesusasteraan Melayu
Husin Positif

22 Nadiah binti Din Pen. KP PJPK DG44 Keusahawanan
Perdagangan/KH
23 Nor Faezah binti Rohman Pen. KP Sains/SU PLC DG44 Kimia
24 Nurakilah binti Ahmad Penyelaras ASK DG44 Matematik/ Komputer


16| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN

25 Nurul Atiqah Fayyadhah Pen. SU 3K- Kesihatan DG41 Pengajian Islam
binti Abd. Ghaffar

26 Nurul Hidayah binti Mohd Pen. SU Kantin DG41 Perdagangan/Keusahawanan
Safie

27 Rajeswarie A/P Perumal Pen. KP Geografi DG52 Geografi

28 Rosmawati binti Othman Pen. SU Pengawas DG44 Matematik

29 Salina binti Mohd Shariff Pen.KP RBT DG44 Pengajian Pendawaian
Domestik
30 Sanisah binti Darimin Pen. KP PI DG44 Pendidikan Islam

31 Santhi A/P Pen. KP BI DG44 Bahasa Inggeris
Eayannanadarajan

32 Siti Hamilah binti Daud K. Rumah Sukan DG44 Matematik
WAJA/
Kupon Makan
33 Siti Zanaida binti Abdullah Bendahari KOOP DG44 Perakaunan/ Perdagangan

34 Suhaiza binti Zamri Pen. SU DG44 Matematik/ Kimia
Kurikulum(PBS)

35 Suriani binti Hassan Penyelaras Ting. 2 DG44 Geografi

36 Suriyana binti Daud SU Peperiksaan DG44 Sains
Dalaman Petang

37 Tan Kwee Choon KP B.Cina DG48 Pengajian Cina
38 Tina A/P Jacob 3K- Kesihatan DG44 Guru MPT –Perdagangan

39 Vaneta A/P Kumaran Penyelaras Ting.1 DG44 Pengajian Inggeris

40 Viyalampikai A/P KP B.Tamil DG44 Bahasa Tamil
Ranganathan

41 Zaina Dasimah binti Abdul Guru Tingkatan DG44 Sains /Kimia
Hamid 1 Interaktif

42 Zaitun binti Ibrahim Pen. KP Sejarah DG44 Perdagangan dan
Keusahawan

43 Zakiha binti Mat Hussin Pen. KP BM /SU DG44 Geografi / Sejarah
Koperasi

44 Zaliha binti Salim Pen SU Biasiswa dan DG44 Geografi /Pendidikan Islam
Kebajikan

45 Zurainim binti Ahmad SU PIBG DG44 Pengajian Inggeris
Rashid
17| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

TAHUN 2020

BIL NAMA GRED

1 Norzizah binti Khairi Ketua Pembantu Tadbir N26

2 Nahdatul Rifda binti Mohd Amin Pembantu Tadbir N19

3 Noorly Hazrita binti Salamon Penolong Akauntan PAW29

4 Suzalina binti Mohammad Noor Pembantu Makmal C22

5 Haslizah binti Khidir Pembantu Operasi N11

6 Mashudi bin Md Sharif Pembantu Awam H14

7 Hafizul bin Hasnan Pembantu Makmal C19

8 Sujimah binti Sulaiman Pembantu Tadbir N19

9 Razimah binti Ahmad Pembantu Makmal C22

10 Mohd Syukor bin Mohd Saadan Pembantu Makmal C19

11 Nurul Fattin binti Muhamad Yunus Pembantu Makmal C1918| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020


SENARAI NAMA GURU TINGKATAN DAN GURU PEMBANTU SESI PAGI
TAHUN 2020

NAMA NAMA
BIL GURU TINGKATAN GURU PEMBANTU
BAHARU LAMA
1 3 Kreatif 3 KAA Zuraini binti Tahir Nor’ain binti Saharum
2 3 Inovatif 3 GAL Siti Faiza binti Mat Idris Norizan binti Zakaria
3 3 Informatif 3 SUR Siti Syahirah binti Othman Diana binti Abdul Aziz
4 3 Kognitif 3 UTA Robiza binti Abd Aziz Zuraidah binti Ismail
5 3 Proaktif 3 ZRH Erma binti Bakar Hafizah binti Abd Manan
6 3 Efektif 3 BUMI Nurahaniah binti Mohd Nooradilah binti Md Nazir
7 3 Positif 3 MUS Muhamad Hafiz bin Ramali Tan Kim Chai
8 3 Dekoratif 3 ZHL Mazatu Akmar binti Yahya Cheah Swee Sim
9 3 Inisiatif 3 URA Norhamimah binti Mohd Yatim Fadhilah binti Hanapiah
10 3 Interaktif 3 NEP Ahmad Kamal bin Rafie Hafizah binti Arif
11 3 Produktif 3 PLU Mohamad Hafiz bin Ibrahim Raja Mohd Hussaini bin Raja
Muhaiyatdin
12 4 Kreatif 4 STG Anarisyah binti Abdullah Ragunathan A/L Parasubramaniam
13 4 Inovatif 4 STT Narayini A/P M.K. Menon Hafizah binti Abd Manan
14 4 Informatif 4 STK Norazlina binti Sulaiman Norashikin binti Mohd Ghaflan
15 4 Kognitif 4 SISK Nurul Syazwani binti Che Aziz Annapoorani A/P Batu Malay
16 4 Proaktif 4 SISS Zuraihah binti Che Rof Putri Balqais binti Razi
17 4 Efektif 4 SISG Fadhilah binti Kamar Affandi Nurul Syazwani binti Ismail
18 4 Positif 4 SITS Noor Emira binti Ramli Fadhilah binti Hanapiah
19 4 Dekoratif 4 PPS Pani Malar A/P Karuppusamy Ku Salmi Binti Ku Shali
20 4 Inisiatif 4 ALO Hani Rashika Binti Mohd Salleh Barathy A/P Sockanathan
21 4 Interaktif 4 AKA Mala A/P Varadan Muthiah A/L Tarmarajoo
22 4 Produktif 4 ALA Azlina binti Kamalludin Zanariah binti Mujinid @ Joned
23 4 Koperatif 4 AST Suraidah binti Musa Raja Fatimah binti Raja Sulong
24 5 Kreatif 5 STG Fong Shin Chien Siti Norbaizura Binti Jamaluddin
25 5 Inovatif 5 STT Wan Suhaila binti Wan Ahmad Hazlina binti Abu Bakar
26 5 Informatif 5 STK Nurhafiza binti Adam Zanariah binti Mujinid @ Joned
27 5 Kognitif 5 SISK Mohd Zaki bin Arrifin Putri Balqais binti Razi
28 5 Proaktif 5 SISS Nur Azizah binti Hassan Syuhaida binti Shuhaimi
29 5 Efektif 5 SISG Teh Howe Woi Farah Nini binti Zainal Abidin
30 5 Positif 5 SITS Mohd Mahalli bin Md Noh Rohaineza binti Ahmad
31 5 Dekoratif Noor Zawani binti Mohamad Lee Siam Chen
5 PPS Saat
32 5 Inisiatif 5 ALO Noor Hashimah binti Mohd Tan Kim Chai
Zamri
33 5 Interaktif 5 AKA Tan Ooi Theng Farah Nini binti Zainal Abidin
34 5 Produktif 5 ALA Nik Zahari bin Nik Man Nooradilah binti Md Nazir
35 5 Koperatif 5 AST Tina Wong Tok Yong Hasmah binti Hasan

Penyelaras/Pembantu Tingkatan 3 : Pn Fadhilah binti Hanapiah/ Pn Zuraini binti Tahir
Penyelaras/Pembantu Tingkatan 4 : Pn Hafizah binti Abdul Manan / Pn Azlina binti Kamalludin
Penyelaras/Pembantu Tingkatan 5 : Pn Putri Balqais binti Razi / Pn Noor Hashimah binti Mohd Zamri

19| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020SENARAI NAMA GURU TINGKATAN DAN GURU PEMBANTU SESI PETANG
TAHUN 2020

NAMA NAMA
BIL GURU TINGKATAN GURU PEMBANTU
BAHARU LAMA
1 Peralihan 1 PER 1 Pn. Kalaivani A/P Ponnusamy Pn Meera Devi A/P Kumaran
2 Peralihan 2 PER 2 Cik Viyalampikai A/P Pn Shanty A/P Pommudi
Ranganathan
3 1 Kreatif 1 KAA Pn. Sanisah binti Darimin En. Ahmad Fazdli bin Ahmad Fozi
4 1 Inovatif 1 GAL Pn. Zaliha binti Salim Pn. Suhaiza binti Zamri
5 1 Informatif 1 SUR Cik Zakiha binti Mat Hussin Pn. Juwariah binti Ayub
6 1 Kognitif 1 UTA Pn. Aruna A/P Pentayah En. Mohd Khir bin Sajidin
7 1 Proaktif 1 ZRH Pn. Kum Chwe Bee Pn. Meera Devi A/P Kumaran
8 1 Efektif 1 BUMI Pn. Nurul Atiqah Fayyadhah Pn. Rosmawati binti Othman
binti Abd Ghaffar
9 1 Positif 1 MUS Pn. Tan Kwee Choon Pn. Fauziah binti Arbai
10 1 Dekoratif 1 ZHL Pn. Khadijah binti Bakhtiar En. Ahmad Suizuddeen bin
Mohamed
11 1 Inisiatif 1 URA Pn. Vaneta A/P Kumaran Pn. Wan Norliza binti Mohf Sharif
12 1 Interaktif 1 NEP Pn. Zaina Dasimah binti Abdul Cik Tina Jacob
Hamid
13 1 Produktif 1 PLU Pn. Santhi A/P Cik Tina Jacob
Eayannanadarajan
14 2 Kreatif 2 KAA Pn. Hasliza binti Che Lateh Pn. Azmuriana binti Murad
15 2 Inovatif 2 GAL Pn. Rajeswary A/P Perumal Pn. Shanty A/P Pommudi
16 2 Informatif 2 SUR Pn. Nurakilah binti Ahmad Pn. Lim Siew Chin
17 2 Kognitif 2 UTA Pn. Nurul Hidayah binti Mohd Pn. Suriani binti Hassan
Safie
18 2 Proaktif 2 ZRH Pn. Nadiah binti Din En. Fauzee bin Sa'ari
19 2 Efektif 2 BUMI Pn. Zurainim binti Ahmad Rashid Pn. Suriyana binti Daud
20 2 Positif 2 MUS En. Muhammad Sayuti bin En. Ahmad Hidayatullah bin Md.
Hussin Adnani
21 2 Dekoratif 2 ZHL Pn. Siti Zanaida binti Abdullah Pn. Faezah binti Rohman
22 2 Inisiatif 2 URA Pn. Salina Binti Mohd Shariff Cikgu Y
23 2 Interaktif 2 NEP Pn. Anizah binti Bakhari Pn. Samsiah binti Salehudin
24 2 Produktif 2 PLU Pn. Siti Hamilah binti Daud Pn. Zaitun binti Ibrahim

Penyelaras/Pembantu Kelas Peralihan : Pn. Kalaivani A/P Ponnusamy / Pn Meera Devi a/p Kumaran
Penyelaras/Pembantu Tingkatan 1 : Cik Tina Jacob / Pn. Nurul Hidayah binti Mohd Safie
Penyelaras/Pembantu Tingkatan 2 : Pn Suriani binti Hassan / Pn Suhaiza binti Zamri

20| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN BAGI TINGKATAN 4 DAN 5
TAHUN 2020


MATA PELAJARAN KELAS MATA PELAJARAN KELAS MATA PELAJARAN
TINGKATAN 4 & 5 ELEKTIF ELEKTIF
TINGKATAN 5 TINGKATAN 4

5 Kreatif Fizik, Kimia, Biologi & 4 Kreatif Fizik, Kimia, Biologi &
MATA PELAJARAN Matematik Tambahan Matematik Tambahan
TERAS
5 Inovatif Fizik, Kimia, Biologi & 4 Inovatif Fizik, Kimia, Biologi &
1. Bahasa Melayu Matematik Tambahan Matematik Tambahan
2. Bahasa Inggeris
3. Sejarah 5 Informatif Fizik, Kimia, Matematik 4 Informatif Fizik, Kimia, Matematik
4. Sains (BUKAN Aliran Tambahan & Sains Tambahan & Sains
Sains) Komputer Komputer
5. Matematik
6. Pendidikan Islam 5 Kognitif Prinsip Perakaunan, 4 Kognitif Prinsip Perakaunan,
7. Pendidikan Moral Ekonomi & Matematik Ekonomi & Sains
8. Pendidikan Sivik & Tambahan/ Komputer
Kewarganegaraan Sains Komputer
(Tingkatan 5 sahaja)
5 Proaktif Prinsip Perakaunan, 4 Proaktif Ekonomi, Sains Sukan
Ekonomi, & Sains & Pendidikan Seni
Sukan
MATA PELAJARAN
WAJIB 5 Efektif Perniagaan, Geografi 4 Efektif Perniagaan, Geografi &
1. Pendidikan Jasmani & Sains Sukan Sains Sukan
2. Pendidikan
Kesihatan 5 Positif Perniagaan, Tasawwur 4 Positif Perniagaan, Tasawwur
Islam & Pendidikan Islam & Pendidikan Seni
Seni
MATA PELAJARAN 5 Dekoratif Perniagaan & 4 Dekoratif Perniagaan &
TAMBAHAN Pendidikan Seni Pendidikan Seni
1. Bahasa Cina
2. Bahasa Tamil 5 Inisiatif Perniagaan & 4 Inisiatif Pendidikan Seni
(Luar Jadual Pendidikan Seni
Waktu/Selepas Waktu 5 Interaktif Pendidikan Seni 4 Interaktif Pendidikan Seni
Persekolahan)
5 Produktif Pendidikan Seni 4 Produktif Pendidikan Seni

5 Koperatif Pendidikan Seni 4 Koperatif Pendidikan Seni


21| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN BAGI TINGKATAN 1 HINGGA 3
TAHUN 2020


MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB
TINGKATAN 1-3
1. Bahasa Melayu 1. Geografi
2. Bahasa Inggeris 2. Pendidikan Jasmani
3. Sejarah 3. Pendidikan Kesihatan
4. Matematik 4. Reka Bentuk Teknologi
5. Sains 5. Asas Sains Komputer
6. Pendidikan Islam 6. Pendidikan Seni Visual
7. Pendidikan Moral

MATA PELAJARAN TAMBAHAN
Bahasa Tamil
Bahasa Cina
Bahasa Arab (Kelas Aliran Agama)

PAKEJ MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN BAGI KELAS PERALIHAN
TAHUN 2020

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB
PERALIHAN
1. Bahasa Melayu 1. Bahasa Cina
2. Bahasa Inggeris
3. Amalan Bahasa Melayu
4. Pendidikan Seni 2. Bahasa Tamil
5. Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan
ANALISIS BILANGAN KELAS SESI PAGI DAN SESI PETANG BAGI TAHUN 2020


JUMLAH
KELAS SESI
KELAS SESI PAGI KELAS SESI PETANG
PAGI & SESI
PETANG
TINGKATAN 3 11 KELAS KELAS PERALIHAN 2 KELAS
TINGKATAN 4 12 KELAS TINGKATAN 1 11 KELAS 59
TINGKATAN 5 12 KELAS TINGKATAN 2 11 KELAS
JUMLAH 35 KELAS JUMLAH 24 KELAS
22| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

SMK SRI ANDALAS


BAYARAN PELBAGAI BAGI PELAJAR TAHUN 2020

Bil Jenis Bayaran (Satu Keluarga) Peralihan Ting 1(KP) Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5
1 Majalah RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00

2 Derma PIBG RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00
Jumlah Besar RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00


Bil Item Peralihan Ting 1(KP) Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5

1 Tanda nama (Name Tag) RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00
3 Kad Keahlian Pusat Sumber RM 2.00 - RM 2.00

4 Fail Peribadi (T1 & Peralihan) RM 8.00 RM 8.00 RM100
Prog. Peningkatan Prestasi (T5)
5 Yuran Keahlian Koperasi RM 6.00 RM 6.00

Jumlah RM 14.00 RM 10.00 RM 20.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 104.00


Jumlah Keseluruhan RM 109.00 RM 105.00 RM 115.00 RM 99.00 RM 99.00 RM 99.00 RM 199.00

1 T Shirt Sekolah (Lengan Pendek - RM 19.00 / Lengan Panjang -RM 20.00)-boleh dibeli di koperasi sekolah


23| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

SMK SRI ANDALAS


BAYARAN PELBAGAI BAGI PELAJAR TAHUN 2020

Bil Jenis Bayaran (Satu Keluarga) Peralihan Ting 1(KP) Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5
1 Majalah RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00 RM15.00

2 Derma PIBG RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00
Jumlah Besar RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00 RM 95.00


Bil Item Peralihan Ting 1(KP) Ting 1 Ting 2 Ting 3 Ting 4 Ting 5

1 Tanda nama (Name Tag) RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00
3 Kad Keahlian Pusat Sumber RM 2.00 - RM 2.00

4 Fail Peribadi (T1 & Peralihan) RM 8.00 RM 8.00 RM100
Prog. Peningkatan Prestasi (T5)
5 Yuran Keahlian Koperasi RM 6.00 RM 6.00

Jumlah RM 14.00 RM 10.00 RM 20.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 4.00 RM 104.00


Jumlah Keseluruhan RM 109.00 RM 105.00 RM 115.00 RM 99.00 RM 99.00 RM 99.00 RM 199.00

1 T Shirt Sekolah (Lengan Pendek - RM 19.00 / Lengan Panjang -RM 20.00)-boleh dibeli di koperasi sekolah


23| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PAGI TAHUN 2020

TINGKATAN ISNIN - RABU KHAMIS - JUMAAT
3 – 5 7.30 PG – 1.00 TGH HARI 7.30 PG – 12.30 TGH HARI
ISNIN - RABU KHAMIS - JUMAAT

WAKTU WAKTU
TEMPOH
MASA TEMPOH (MIN) MASA (MIN)

1 07.30 - 08.05 35 PPI/MBMMBI 07.30 - 08.05 35
2 08.05 – 08.35 30 2 08.05 – 08.35 30
3 08.35 – 09.05 30 3 08.35 – 09.05 30
4 09.05 – 09.35 30 4 09.05 – 09.35 30
5 09.35 – 10.05 30 5 09.35 – 10.05 30
REHAT 10.05 – 10.25 20 REHAT 10.05 – 10.25 20
6 10.25 – 11.00 35 6 10.25 – 11.00 35

7 11.00 – 11.30 30 7 11.00 – 11.30 30
30 30
8 11.30 – 12.00 8 11.30 – 12.00
9 12.00 – 12.30 30 9 12.00 – 12.30 30

10 12.30 – 1.00 30
11 1.00 – 1.30 30

12 1.30 -2.00 30


JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PAGI BULAN RAMADAN


TINGKATAN ISNIN – JUMAAT
3 - 5 7.30 PG – 12.30 TGH HARI

ISNIN – JUMAAT
WAKTU
MASA TEMPOH (MIN)

1 07.30 - 08.05 35
2 08.05 – 08.35 30
3 08.35 – 09.05 30
4 09.05 – 09.35 30
5 09.35 – 10.05 30
REHAT 10.05 – 10.25 20
6 10.25 – 11.00 35
7 11.00 – 11.30 30
8 11.30 – 12.00 30
9 12.00 – 12.30 30
12.30 BERSURAI


24| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020


JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PETANG TAHUN 2020


TINGKATAN ISNIN - RABU KHAMIS - JUMAAT
TING P, 1 & 2 1.00 TGH - 6.30 PTG 2.20 - 6.30 PTG

WAKTU ISNIN TEMPOH WAKTU SELASA – TEMPOH WAKTU JUMAAT TEMPOH
MASA (MASA) (MIN) MASA KHAMIS (MIN) MASA (MASA) (MIN)
(MASA)

1 1.00 - 1.30 30 1 1.00 - 1.30 30
2 1.30 - 2.00 30 2 1.30 - 2.00 30 1 2.20 -2.55 35
3 2.00 - 2.30 30 3 2.00 - 2.30 30 2 2.55 - 3.25 30
4 2.30 - 3.00 30 4 2.30 - 3.00 30 3 3.25 – 3.55 30
SOLAT 3.00 - 3.10 10 SOLAT 3.00 - 3.10 10 4 3.55 - 4.25 30
REHAT 3.10-3.30 20 REHAT 3.10-3.30 20 REHAT 4.25-4.45 20
5 3.30 -4.00 30 5 3.30 - 4.00 30 SOLAT 4.45 - 5.00 15
6 4.00 - 4.30 30 6 4.00 - 4.30 30 5 5.00 - 5.30 30
7 4.30 - 5.00 30 7 4.30 - 5.00 30 6 5.30-6.00 30
8 5.00 - 5.30 30 8 5.00 - 5.20 20 7 6.00-6.30 30
9 5.30 - 5.50 20 SOLAT 5.20 – 5.30 10 6.30 BERSURAI
SOLAT 5.50 - 6.00 10 9 5.30 – 6.00 30
PERHIMPUNAN 6.00-6.30 30 10 6.00 – 6.30 30
6.30 BERSURAI 6.30 BERSURAI


JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN SESI PETANG BULAN RAMADAN

TING/HARI ISNIN-KHAMIS JUMAAT
P, 1 & 2 12.30 TGH – 5.30 PTG 2.20 – 5.30 PTGWAKTU ISNIN TEMPOH WAKTU SELASA – TEMPOH WAKTU JUMAAT TEMPOH
MASA (MASA) MASA KHAMIS MASA (MASA)
(MIN) (MIN) (MIN)
(MASA)

1 12.30 - 1.00 30 1 12.30 - 1.00 30
2 1.00 - 1.25 25 2 1.00 - 1.25 25 1 2.20 -2.50 30
3 1.25 - 1.50 25 3 1.25 - 1.50 25 2 2.50 - 3.15 25
4 1.50 - 2.20 30 4 1.50 - 2.20 30 3 3.15 – 3.40 25
REHAT/ REHAT/
SOLAT 2.20 - 2.40 20 SOLAT 2.20 - 2.40 20 4 3.40 - 4.00 20
5 2.40 - 3.10 30 5 2.40 - 3.10 30 REHAT 4.00-4.20 20
6 3.10 – 3.40 30 6 3.10 – 3.40 30 5 4.20 – 4.40 20
7 3.40 - 4.05 25 7 3.40 - 4.05 25 6 4.40 - 5.00 20
8 4.05 – 4.30 25 8 4.05 – 4.30 25 7 5.00 - 5.20 20
9 4.30 – 4.55 25 9 4.30 – 4.55 25 SOLAT 5.20 – 5.30 10
10 4.55 - 5.05 10 10 4.55 – 5.20 25 5.30 BERSURAI
PERHIMPUNAN 5.05 – 5.30 25 SOLAT 5.20 – 5.30 10
5.30 BERSURAI 5.30 BERSURAI


25| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020 ( KUMPULAN B)
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari Minggu


02.01.2020 31.01.2020 19

Hari Persekolahan 01.02.2020 29.02.2020 20
11
01.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

Cuti Pertengahan Penggal 1 14.03.2020 22.03.2020 9 1
1
23.03.2020 31.03.2020 7
Hari Persekolahan
01.04.2020 30.04.2020 22
9
01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

Cuti Pertengahan Tahun 23.05.2020 07.06.2020 16 2

08.06.2020 30.06.2020 17
Hari Persekolahan
01.07.2020 24.07.2020 18 7

JUMLAH HARI 35

Cuti Pertengahan Penggal 2 25.07.2020 02.08.2020 9 1

03.08.2020 31.08.2020 19
2
Hari Persekolahan 01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 31.10.2020 21 16

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

Cuti Akhir Akhir 21.11.2020 31.12.2020 41 6

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 198 43

26| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020


HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR TAHUN 2020BIL PERISTIWA TARIKH HARI


1 Tahun Baharu 2020 01.01.2020 Rabu


2 Thaipusam 08.02.2020 Sabtu

3 Tahun Baharu Cina 25 - 26.01.2020 Sabtu - Ahad


4 Hari Pekerja 01.05.2020 Jumaat

5 Hari Wesak 07.05.2020 Khamis


6 Nuzul Quran 10.05.2020 Ahad

7 Hari Raya Aidil Fitri 24 - 25.05.2020 Ahad - Isnin


Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda
8. 06.06.2020 Sabtu
YDP Agong


9 Hari Raya Haji 31.07.2020 Jumaat

10 Awal Muharram 20.08.2020 Khamis


11 Hari Kebangsaan 31.08.2020 Isnin


12 Hari Malaysia 16.09.2020 Rabu

Hari Keputeraan Nabi Muhammad
13 29.10.2020 Khamis
S.A.W

14 Hari Deepavali 14.11.2020 Sabtu


Hari Keputeraan DYMM Sultan
15 11.12.2020 Jumaat
Selangor


16 Hari Krismas 25.12.2020 Jumaat

27| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020TARIKH DAN AKTIVITI PENTING PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

BIL TARIKH HARI AKTIVITI
1 23/12/2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan 1/2020

2 27/12/2019 Jumaat Mesyuarat Persediaan Persekolahan Awal Tahun 2020
Mesyuarat Kurikulum Bil.1/2020
3 28/12/2019 Sabtu Pendaftaran Tingkatan 1 dan Peralihan

4 30/12/2019 Isnin Mesyuarat HEM/Kokurikulum Bil. 1/2020
Mesyuarat KGS
5 31/12/2019 Selasa Mesyuarat Bidang/Panitia Bil. 1 / 2020

6 08/01/2020 Rabu Mesyuarat Disiplin 1/ 2020
7 10/01/2020 Jumaat Pendaftaran Kokurikulum
Mesyuarat Agung Sukan dan Permainan/ Rumah Sukan
8 11/01/2020 Sabtu Gotong royong Perdana
9 14/01/2020 Selasa Mesyuarat Agung Kelab/Persatuan

10 15/01/2020 Rabu Mesyuarat Agung Unit Uniform
11 31/01/2020 Jumaat Kejohanan Merentas Desa

12 10/02/2020 Isnin Pelancaran Guru Penyayang
13 22/02/2020 Sabtu Mesyuarat Agung PIBG

14 27/02/2020 Khamis Kem Kepimpinan Pengawas dan Kelab Bonus
15 02/03/2020 – Isnin- Karnival Segak Peringkat Sekolah Kali 1
06/03/2020 Jumaat
16 13/03/2020 Jumaat Program Aku Janji SUKSES
17 15/03/2020 – Sabtu & Perkhemahan Kokurikulum
16/03/2020 Ahad
18 28/03/2020 Sabtu LADAP Kunjungan Sayang
19 30/03/2020 – Isnin & Sukantara Peringkat Sekolah
31/03/2020 Selasa
20 09/04/2020 Khamis Kejohanan Olahraga Tahunan
21 11/04/2020 Sabtu Majlis Anugerah Kecemerlangan Kurikulum

22 15/05/2020 Jumaat Sambutan Hari Guru
23 26/06/2020 Jumaat Aku Janji SPM dan PT3

24 03/08/ 2020 – Isnin – Karnival Segak Peringkat Sekolah Kali ke-2
07/08/2020 Jumaat
25 23/10/2020 Jumaat Anugerah kecemerlangan HEM dan Kokurikulum

26 29/08/2020 Jumaat Sambutan Ambang & Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan
27 25 /09/2020 Jumaat Solat Hajat PT3 & SPM/Motivasi/Mohon Restu

28 16/10/2020 Jumaat Majlis Apresiasi
29 31/12/2020 Khamis Pendaftaran Murid Tingkatan 1 dan kelas Peralihan28| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan
Profesional SMKSA 2020

2.0


TAKWIM


Lihat apa yang ada di depan dengan
pandangan luas dan bersemangat.
Lihat ke belakang hanya
menyempitkan usaha dan menjatuhkan
semangat sahaja.
1| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

JANUARI 2020


Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3 4 5

TAHUN BAHARU
1 2020
6 7 8 9 10 11 12
Pendaftaran Mesyuarat AJK
Mesyuarat Disiplin 1 LADAP QR CODE Kokurikulum PIBG Bil 4/2019l
2 Mesyuarat Agung Gotong Royong
Sukan & Perdana
Permainan/ Rumah
Sukan
13 14 15 16 17 18 19
Mesyuarat Agung Mesyuarat Agung Mesyuarat AJK
Kelab/Persatuan Badan Beruniform Pelaksana
3 Mesyuarat Agung
 Kump A *Badminton PIBG20 21 22 23 24 25 26
Latihan Merentas Latihan Merentas
Desa Desa TAHUN BAHARU TAHUN BAHARU TAHUN BAHARU
4 Mesyuarat CINA CINA CINA
Pengurusan 2/2020


27 28 29 30 31
TAHUN BAHARU Latihan Merentas Latihan Merentas Mesyuarat JK Kejohanan
CINA Desa Desa Pengurusan Aset Merentas Desa
5 dan Kewangan
1/2020
*Sesi Info Bil129| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

JANUARI 2020


Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3 4 5

TAHUN BAHARU
1 2020
6 7 8 9 10 11 12
Pendaftaran Mesyuarat AJK
Mesyuarat Disiplin 1 LADAP QR CODE Kokurikulum PIBG Bil 4/2019l
2 Mesyuarat Agung Gotong Royong
Sukan & Perdana
Permainan/ Rumah
Sukan
13 14 15 16 17 18 19
Mesyuarat Agung Mesyuarat Agung Mesyuarat AJK
Kelab/Persatuan Badan Beruniform Pelaksana
3 Mesyuarat Agung
 Kump A *Badminton PIBG20 21 22 23 24 25 26
Latihan Merentas Latihan Merentas
Desa Desa TAHUN BAHARU TAHUN BAHARU TAHUN BAHARU
4 Mesyuarat CINA CINA CINA
Pengurusan 2/2020


27 28 29 30 31
TAHUN BAHARU Latihan Merentas Latihan Merentas Mesyuarat JK Kejohanan
CINA Desa Desa Pengurusan Aset Merentas Desa
5 dan Kewangan
1/2020
*Sesi Info Bil129| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

FEBRUARI 2020


Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 23 4 5 6 7 8 9

*Perjumpaan Perjumpaan LADAP Google THAIPUSAM
6 Mingguan Kump B Mingguan Classroom
Badan Uniform


10 11 12 13 14 15 16
Pelancaran Guru Perjumpaan Perjumpaan Mesyuarat AKP
Penyayang Mingguan Kump A Mingguan Badan 1/2020
7 Uniform17 18 19 20 21 22 23
Pelantikan *Mesyuarat Perjumpaan Sesi Info Guru Bil 2
Pengawas dan Pengurusan 3/2010 Mingguan Badan Mesyuarat Agung
8 Kelab Bonus * Perjumpaan Uniform PIBG
Mingguan Kump B


24 25 26 27 28 29
Perjumpaan Perjumpaan Kem Kepimpinan
Mingguan Kump A Mingguan Pengawas dan Kelab
9 Badan Uniform Bonus
(27/2-29/2/2019)
Dialog Prestasi
1(HEM)

30| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

FEBRUARI 2020


Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 23 4 5 6 7 8 9

*Perjumpaan Perjumpaan LADAP Google THAIPUSAM
6 Mingguan Kump B Mingguan Classroom
Badan Uniform


10 11 12 13 14 15 16
Pelancaran Guru Perjumpaan Perjumpaan Mesyuarat AKP
Penyayang Mingguan Kump A Mingguan Badan 1/2020
7 Uniform17 18 19 20 21 22 23
Pelantikan *Mesyuarat Perjumpaan Sesi Info Guru Bil 2
Pengawas dan Pengurusan 3/2010 Mingguan Badan Mesyuarat Agung
8 Kelab Bonus * Perjumpaan Uniform PIBG
Mingguan Kump B


24 25 26 27 28 29
Perjumpaan Perjumpaan Kem Kepimpinan
Mingguan Kump A Mingguan Pengawas dan Kelab
9 Badan Uniform Bonus
(27/2-29/2/2019)
Dialog Prestasi
1(HEM)

30| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

MAC 2019

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1


2 3 4 5 6 7 8

SEGAK SEGAK SEGAK SEGAK SEGAK
109 10 11 12 13 14 15
Perjumpaan Perjumpaan Dialog Prestasi Program Aku Janji CUTI Perkhemahan
Mingguan Kump B Mingguan Badan 2(Kurikulum) SUKSeS PERTENGAHAN Kokurikulum
11 Uniform PENGGAL 1
14/3-22/3/2020
Perkhemahan

16 17 18 19 20 21 22
Perkhemahan
Kokurikulum
12
23 24 25 26 27 28 29
*Mesyuarat Latihan Rumah Sesi Info Guru LADAP
Pengurusan 4/2020 Sukan Bil 3 Kunjungan
13
*Lat. Rumah Sukan Sayang


30 31
Sukantara Sukantara
14

31| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

MAC 2019

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1


2 3 4 5 6 7 8

SEGAK SEGAK SEGAK SEGAK SEGAK
109 10 11 12 13 14 15
Perjumpaan Perjumpaan Dialog Prestasi Program Aku Janji CUTI Perkhemahan
Mingguan Kump B Mingguan Badan 2(Kurikulum) SUKSeS PERTENGAHAN Kokurikulum
11 Uniform PENGGAL 1
14/3-22/3/2020
Perkhemahan

16 17 18 19 20 21 22
Perkhemahan
Kokurikulum
12
23 24 25 26 27 28 29
*Mesyuarat Latihan Rumah Sesi Info Guru LADAP
Pengurusan 4/2020 Sukan Bil 3 Kunjungan
13
*Lat. Rumah Sukan Sayang


30 31
Sukantara Sukantara
14

31| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020
APRIL 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
1 2 3 4 5

Mesyuarat HEM Mesyuarat JP
2/2020 Kewangan dan Aset
14
2/2020
Kejohanan Olahraga
Tahunan

6 7 8 9 10 11 12

Minggu Kerjaya Perjumpaan Perjumpaan Minggu Kerjaya Majlis Anugerah
Mingguan Kump A Mingguan Badan Mesyuarat Kecemerlangan
15 Minggu Kerjaya Uniform Kurikulum 2/2020 Kurikulum
Minggu Kerjaya13 14 15 16 17 18 19

Perjumpaan Perjumpaan Dialog Prestasi
16 Mingguan Kump B Mingguan Badan 3(Kokurikulum)
Uniform20 21 22 23 24 25 26

Mesyuarat Sesi Info Bil 4
17 Pengurusan 5/2020
*Perjumpaan
Mingguan Kump B

27 28 29 30

Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan
18 Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun32| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020
APRIL 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
1 2 3 4 5

Mesyuarat HEM Mesyuarat JP
2/2020 Kewangan dan Aset
14
2/2020
Kejohanan Olahraga
Tahunan

6 7 8 9 10 11 12

Minggu Kerjaya Perjumpaan Perjumpaan Minggu Kerjaya Majlis Anugerah
Mingguan Kump A Mingguan Badan Mesyuarat Kecemerlangan
15 Minggu Kerjaya Uniform Kurikulum 2/2020 Kurikulum
Minggu Kerjaya13 14 15 16 17 18 19

Perjumpaan Perjumpaan Dialog Prestasi
16 Mingguan Kump B Mingguan Badan 3(Kokurikulum)
Uniform20 21 22 23 24 25 26

Mesyuarat Sesi Info Bil 4
17 Pengurusan 5/2020
*Perjumpaan
Mingguan Kump B

27 28 29 30

Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan
18 Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun32| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

MEI 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3
HARI PEKERJA

184 5 6 7 8 9 10

Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan HARI WESAK Peperiksaan NUZUL AL-QURAN
Pertengahan Pertengahan Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun
19 Tahun Tahun
11 12 13 14 15 16 17

Peperiksaan
Peperiksaan
Peperiksaan
Peperiksaan
Peperiksaan Pertengahan Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun
20 Pertengahan Tahun Dialog Prestasi 4
Tahun (HEM)

18 19 20 21 22 23 24

CUTI HARI RAYA CUTI HARI RAYA CUTI HARI RAYA
AIDIL FITRI AIDIL FITRI PERTENGAHAN AIDILFITRI
21 TAHUN 23/5-
7/6/202025 26 27 28 29 30 31
HARI RAYA
AIDILFITRI


33| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

MEI 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3
HARI PEKERJA

184 5 6 7 8 9 10

Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan HARI WESAK Peperiksaan NUZUL AL-QURAN
Pertengahan Pertengahan Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun
19 Tahun Tahun
11 12 13 14 15 16 17

Peperiksaan
Peperiksaan
Peperiksaan
Peperiksaan
Peperiksaan Pertengahan Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun
20 Pertengahan Tahun Dialog Prestasi 4
Tahun (HEM)

18 19 20 21 22 23 24

CUTI HARI RAYA CUTI HARI RAYA CUTI HARI RAYA
AIDIL FITRI AIDIL FITRI PERTENGAHAN AIDILFITRI
21 TAHUN 23/5-
7/6/202025 26 27 28 29 30 31
HARI RAYA
AIDILFITRI


33| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

JUN 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3 4 5 6 7
HARI KEPUTERAAN
YANG di-PERTUAN
AGONG8 9 10 11 12 13 14

Perjumpaan Perjumpaan Badan Sambutan Hari Guru Mesyuarat AJK
22 Mingguan Kump A Uniform PIBG BIL 3/2020
15 16 17 18 19 20 21
Mesyuarat Sesi Info Guru Bil 5
Pengurusan Perjumpaan Badan
23 6/2020 Uniform
Perjumpaan
Mingguan Kump B
22 23 24 25 26 27 28
Perjumpaan Perjumpaan Badan Dialog Prestasi 5 Hari Bertemu
Mingguan Kump A Uniform (Kurikulum) Pelanggan/ Hari
24 Terbuka
Aku Janji SPM & PT 3


29 30 1 2

Perjumpaan Kump
25 B34| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

JUN 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3 4 5 6 7
HARI KEPUTERAAN
YANG di-PERTUAN
AGONG8 9 10 11 12 13 14

Perjumpaan Perjumpaan Badan Sambutan Hari Guru Mesyuarat AJK
22 Mingguan Kump A Uniform PIBG BIL 3/2020
15 16 17 18 19 20 21
Mesyuarat Sesi Info Guru Bil 5
Pengurusan Perjumpaan Badan
23 6/2020 Uniform
Perjumpaan
Mingguan Kump B
22 23 24 25 26 27 28
Perjumpaan Perjumpaan Badan Dialog Prestasi 5 Hari Bertemu
Mingguan Kump A Uniform (Kurikulum) Pelanggan/ Hari
24 Terbuka
Aku Janji SPM & PT 3


29 30 1 2

Perjumpaan Kump
25 B34| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

JULAI 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3 4 5

Mesyuarat JP Dialog Prestasi 6 Ulang kaji Pecutan
25 Kewangan dan Aset (Kokurikulum) Akhir PT 3
3/2020 Ulang kaji
Perjumpaan Peperiksaan
Mingguan Kump A Percubaan SPM
6 7 8 9 10 11 12

Perjumpaan Perjumpaan Mesyuarat Pecutan Akhir PT 3 Pecutan Akhir PT 3
26 Mingguan Kump B Mingguan Kump A kurikulum 3/2020

13 14 15 16 17 18 19
Pecutan Akhir Perjumpaan Mesyuarat HEM
PT 3 Mingguan Kump B 3/2020
27 * &
Pecutan Akhir PT 3 Perjumpaan
Mingguan Kump A


20 21 22 23 24 25 26
Dialog Prestasi 7 CUTI
Perjumpaan Perjumpaan (Kurikulum) PERTENGAHAN
Mingguan Kump B Mingguan Kump A PENGGAL KEDUA
28
(25/7-2/8/2020)
27 28 29 30 31

Mesyuarat AKP HARI RAYA HAJI
Bil 3/2020


35| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

JULAI 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2 3 4 5

Mesyuarat JP Dialog Prestasi 6 Ulang kaji Pecutan
25 Kewangan dan Aset (Kokurikulum) Akhir PT 3
3/2020 Ulang kaji
Perjumpaan Peperiksaan
Mingguan Kump A Percubaan SPM
6 7 8 9 10 11 12

Perjumpaan Perjumpaan Mesyuarat Pecutan Akhir PT 3 Pecutan Akhir PT 3
26 Mingguan Kump B Mingguan Kump A kurikulum 3/2020

13 14 15 16 17 18 19
Pecutan Akhir Perjumpaan Mesyuarat HEM
PT 3 Mingguan Kump B 3/2020
27 * &
Pecutan Akhir PT 3 Perjumpaan
Mingguan Kump A


20 21 22 23 24 25 26
Dialog Prestasi 7 CUTI
Perjumpaan Perjumpaan (Kurikulum) PERTENGAHAN
Mingguan Kump B Mingguan Kump A PENGGAL KEDUA
28
(25/7-2/8/2020)
27 28 29 30 31

Mesyuarat AKP HARI RAYA HAJI
Bil 3/2020


35| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Perancangan Profesional SMKSA 2020

OGOS 2020

Minggu Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1 2


3 4 5 6 7 8 9
SEGAK SEGAK SEGAK
Mesyuarat SEGAK SEGAK Mesyuarat AJK
29 Pengurusan Bil 7/20 PIBG Bil 4/2020
Perjumpaan Perjumpaan Sesi Info Guru Bil 6
Mingguan Kump B Mingguan Kump A
10 11 12 13 14 15 16

Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan
30 Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM
17 18 19 20 21 22 23

Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan AWAL MUHARRAM Peperiksaan
31 Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM24 25 26 27 28 29 30
Peperiksaan
Peperiksaan Peperiksaaan Peperiksaan Percubaan SPM Sambutan Ambang
32 Percubaan SPM Percubaan SPM Percubaan SPM Dialog Prestasi Merdeka
8(HEM)


31

HARI
KEBANGSAAN
36| Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera


Click to View FlipBook Version