The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-52124231, 2022-07-11 09:40:01

MAJALAH KTETF 2021/2022

MAJALAH KTETF 2021/2022

ISI KANDUNGAN

3 VISI & MISI, MOTO KOLEJ
4 BENDERA KOLEJ
5 LAGU KOLEJ
7 KATA AKU-ALUAN
11 SIDANG REDAKSI
13 PANORAMA KOLEJ
16 PEMANDANGAN HIJAU KOLEJ
18 SEJARAH KOLEJ
21 PELAN KOLEJ
23 AJK PIBG KOLEJ
24 BARISAN PENTADBIR
25 GURU-GURU TINGKATAN ENAM
30 LAPORAN AKADEMIK
37 AKTIVITI & PROGRAM KOLEJ 2021-2022
85 REKOD PENCAPAIAN KOKURIKULUM

KOLEJ
90 GAMBAR BADAN BERUNIFORM, KELAB

DAN PERSATUAN, SUKAN DAN
PERMAINAN
113 GAMBAR KELAS B21 & B22
152 KARYA PELAJAR
160 PENGHARGAAN

TEKUN, FOKUS, CEMERLANG

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK NEGARA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI

ASPIRASSEAIRNCHEGARA

MOTO KOLEJ

TEKUN FOKUS CEMERLANG

BENDERA KOLEJ

Reka bentuk diilhamkan oleh En. Azman bin Harun dan En.
Faridzuan bin Malik. Warna dan simbol yang terdapat
pada bendera sekolah menggamabarkan penghasilan
dalan pengeluaran sekolah khususnya pelajar ybang
bersahsiah dan cemerlang

BIRU MERAH

-Kedamaian -Kegigihan
-Keharmonian -Semangat waja
-Perpaduan -Dedikasi

PUTIH

-Keihlasan
-Keluhuran
-Jati diri yang tinggi

LOGO KOLEJ

P
E
N
G
E
R
T
I
A
N
W
A
R
N
A

BIRU
PERPADUAN DAN KEHARMONIAN

MERAH
KEKUATAN DAN DINAMIK

KUNING
KEGIGIHAN DAN OPTIMIS

SEGI EMPAT KUNING
Hasil pendidikan warga guru (sesiku biru) dan sokongan
warga komuniti (sesiku merah) akan melahirkan pelajar yang

disayangi
SESIKU BIRU
Mewakili ibu bapa, komuniti dan masyarakat dalam usaha menyokong
transformasi pendidikan warga kolej bagi melahirkan pelajar yang
cemerlang

SESIKU MERAH
Mewakili guru sebagai warga sekolah mendukung visi dan aspirasi
pendidikan negara dalam mempersiapkan pelajar untuk menghadapi

keperluan pendidikan

GELUNGAN SATELIT
Teknologi maklumat dan komunikasi perlu dikuasai oleh warga kolej

agar tidak ketinggalan dalam arus globalisasi

BUKU
Melambangkan puncak ilmu pengetahuan

MORTARBOARD
Visi dan Misi pelajar dalam menggenggam segulung ijazah

LAGU KOLEJ
MALAY VERSION


KTE Tun Fatimah
Terulung namamu di Melaka
Katalis kecemerlangan
Teras keazaman
Membina negara dan bangsa
Ini janji kami
Ilmu dicari
Capai impian di hati


Tekun Fokus Cemerlang
Pendekatan sasaran kami
Bina imej berkualiti
Pelajar hebat menjadi


KTE Tun Fatimah
Fokus Cemerlang
KTE Tun Fatimah
Fokus Gemilang


ENGLISH VERSION


KTE Tun Fatimah
Your name is the best in Melaka
The catalyst of excellence
Hope and determination
To mould the people and also this nation
This is our promise
With knowledge that we seek
To reach out and fullfill all of our dream


Diligence and exellence
Our best approach
Build an image of quality
The best students we'll ever be


KTE Tun Fatimah
Focus on excellence
KTE Tun Fatimah
Focus on brilliance

KATA ALU-ALUAN

YDP PIBG

Salam Sejahtera
Salam Keluarga Malaysia
Salam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030
Salam Melakaku Maju Jaya, Rakyat Bahagia Menggamit Dunia
Salam Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera
Salam KTETF Jenama Kerajaan Nombor Satu
Salam KTETF Tekun, Fokus, Cemerlang

Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada pihak Kolej Tingkatan Enam Tun
Fatimah (KTETF) kerana telah memberi peluang kepada saya dalam menyampaikan kata
alu-aluan dalam e-majalah Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah Edisi 2021/2022.
Kemunculan majalah sekolah ini amat dinantikan oleh seluruh warga KTETF.

Naskhah yang bersejarah ini menggambarkan wajah keseluruhan peristiwa suka duka dan
pahit manis yang mewarnai pengalaman warga KTETF sepanjang tahun 2021 dan 2022.
Terpancar dengan jelas semangat kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam kalangan
warga KTETF ibarat aur dengan tebing bagi menzahirkan aktiviti atau program yang telah
dirancang.

Permuafakatan antara ibu bapa dan guru merupakan tunjang yang paling penting bagi
melakarkan kejayaan para pelajar di sekolah sama ada dalam bidang akademik mahupun
kokurikulum. Dengan bimbingan yang penuh jitu daripada warga KTETF serta dorongan
dari ibu bapa, kejayaan demi kejayaan telah dicapai oleh para pelajar di peringkat negeri
mahupun kebangsaan.

Akhir kata, sekali lagi saya ingin melafazkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada
guru-guru, ibu bapa dan pelajar atas sokongan dan kerjasama yang diberikan untuk
mengangkat nama Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah agar setanding dengan Kolej
Tingkatan Enam atau Pusat Tingkatan Enam yang lain.
Sekian, terima kasih

MAK CHEE KIN
YDP PIBG
KTE Tun Fatimah
Melaka.

KATA ALU-ALUAN

PENGETUA

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Melakaku Maju Jaya
Rakyat Bahagia Menggamit Dunia,
Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka - Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera,
Salam KTE Tun Fatimah Tekun Fokus Cemerlang.

Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah S.W.T kerana diberi kesempatan untuk
menukilkan kata alu-aluan untuk Majalah Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah Edisi 2021/2022. Sekalung
tahniah diucapkan kepada sidang redaksi majalah kerana berjaya menerbitkan e-majalah (majalah
elektronik) yang bersesuaian dengan suasana negara kita yang memasuki  fasa endemik Covid-19 pada 1
April 2022.

Sudah menjadi impian kita untuk melahirkan modal insan kelas pertama mengikut acuan kita sendiri.
Pendidikan jelas merupakan pelaburan penting dan gurulah pemangkin utama bagi memastikan segala
hasrat tersebut tercapai. Di KTE Tun Fatimah ini, pihak kolej senantiasa bergerak seiring dengan hasrat
Kementerian Pendidikan (KPM) untuk melahirkan generasi berdaya saing pada masa depan dengan
menerapkan 14 nilai murni melalui konsep Sekolahku Sejahtera.

Sepanjang tahun 2021-2022, KTE Tun Fatimah telah mencipta beberapa kejayaan yang membanggakan
dalam bidang akademik dan juga kokurikulum. Kejayaan yang dicapai oleh KTE Tun Fatimah bukanlah hasil
usaha individu tertentu tetapi berkat hasil kerja sepasukan yang jitu daripada semua warga kolej, ibu bapa,
staf sokongan, dan agensi berkaitan. Kejayaan dan segala kenangan manis ini telah diabadikan dalam
majalah KTE Tun Fatimah agar menjadi koleksi peribadi setiap warganya sebagai tanda tatapan serta
membolehkan warga luar mengenali KTE Tun Fatimah dengan lebih dekat lagi.

Akhir kata, saya berdoa agar seluruh warga KTE Tun Fatimah sentiasa memberi komitmen yang tinggi untuk
merealisasikan visi dan misi kolej agar kolej ini akan terus cemerlang.
Sekian, terima kasih.

#ktetfcjenamakerajaanno1.
Tekun Fokus Cemerlang

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
“MELAKAKU MAJU JAYA, RAKYAT BAHAGIA, MENGGAMIT DUNIA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

ZUNITA BINTI ZULKIFLI STORK
Pengetua
KTE Tun Fatimah
Melaka.

Ucapan Ketua Editor

Sidang Redaksi

Salam sejahtera.
Salam Melaka Maju Jaya, Rakyat Bahagia Menggamit Dunia
Salam Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidk, Negara Sejahtera
Salam Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah.
Tekun Fokus Cemerlang
ktetf jenama kerajaan no.1

Terlebih dahulu, saya mewakili Sidang Redaksi Majalah Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah,
Melaka ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kolej kerana memberi peluang
dan kepercayaan kepada kami untuk menerbitkan majalah ini. Sekalung penghargaan dan
tahniah juga diberikan kepada Puan Zunita Binti Zulkifli Stork, Puan Pengetua Kolej Tingkatan
Enam Tun Fatimah, guru penasihat dan ahli jawatankuasa majalah 2021/2022 kerana berkat
usaha dan khidmat yang tidak mengenal erti jemu dan penat, akhirnya majalah yang cukup
bermakna ini dapat disiapkan untuk seluruh warga Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah.

Majalah kolej ini menjadi wahana bagi para pelajar menyerlahkan bakat mereka. Majalah ini
juga mencatat segala coretan suka duka para guru dan pelajar untuk dijadikan kenang-
kenangan sepanjang tahun 2021 dan 2022. Penghasilan majalah ini bukan sahaja
merekodkan detik-detik yang dilalui oleh warga Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah, tetapi
juga merakamkan kecemerlangan kolej dalam pelbagai sudut, iaitu kurikulum dan
kokurikulum.

Sebagai pengakhir bicara, saya selaku Ketua Editor, mewakili Sidang Redaksi Majalah
2021/2022 memohon maaf atas kelemahan dan kekurangan dalam penghasilan majalah ini.
Semoga dengan penghasilan majalah ini, semua kenangan dan memori indah di Kolej
Tingkatan Enam Tun Fatimah dapat dipotretkan untuk tatapan semua pada masa yang akan
datang.

Sekian, terima kasih.

KENJI LAW
KETUA EDITOR SIDANG REDAKSI B21
Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah

UCAPAN KETUA PELAJAR

Salam Melaka Maju Jaya, Rakyat Bahagia Menggamit Dunia


Salam Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidk, Negara Sejahtera

Salam KTETF Jenama Kerajaan Nombor Satu
Salam KTETF Tekun, Fokus, Cemerlang

Setinggi-tinggi ucapan terima kasih serta penghargaan saya tujukan kepada pihak kolej kerana
telah memberi saya ruang untuk memberi ucapan dalam majalah ini.

Rakan-rakan yang dikasihi,

Masih ingat lagikah kita ketika mula-mula melangkah masuk ke kolej dua tahun yang lalu untuk
berjuang bagi menuntut ilmu demi mengejar impian untuk memasuki universiti. “Well, time
flies.” Walaupun kita telah berjaya sampai ke garisan penamat, namun perjuangan kita masih
belum selesai, bak kata pepatah Melayu, “Akhir dari perjalanan bererti awal untuk sesuatu yang
lain.” Namun untuk tiba di kemuncak bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak ranjau dan
duri yang telah dilalui, banyak titisan air mata yang telah jatuh berderai ke bumi, banyak perkara
yang telah dikorbankan, tekanan dan macam-macam lagi. Namun saya percaya, itu semua
pastinya akan menjadi kenangan manis pada masa akan datang.

Sebagai wakil pelajar, saya merakamkan ribuan terima kasih kepada warga kolej kerana telah
memberikan sepenuh kepercayaan kepada saya untuk menyandang jawatan ini. Saya berasa
amat bangga untuk menggalas tugas ini kerana dapat berkhidmat untuk warga kolej. Ribuan
terima kasih juga ditujukan khasnya kepada ahli-ahli Sekretariat Pertina serta rakan pelajar yang
memberi kerjasama yang padu dalam memudahkan segala perkara yang kami anjurkan.
Sesungguhnya, tidak dapat saya nafikan, bahawa anda semua merupakan insan-insan yang
hebat.

Akhir sekali, saya mewakili para pelajar mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru
KTETF. Kejayaan kita ini pastinya tidak akan tercapai tanpa kehadiran guru-guru KTETF yang
penuh dedikasi dan sabar memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat kepada kita semua.
Tidak lupa juga kepada ahli keluarga kita, saudara-mara serta rakan-rakan yang memberi
sokongan dan dorongan sepanjang pelajaran kita. Tanpa anda semua, mustahil untuk kami
mengecapi kejayaan.
“Do something today that your future self will thank you for.”

Saya doakan agar kita semua kekal tabah untuk menghadapi cabaran kehidupan dalam semua
aspek sehingga ke penghujungnya.

Sekian, terima kasih.

RALPH GAN JIA KANG
PENGERUSI PERTINA
Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah

SIDANG REDAKSI (B21)

Pengerusi : Johan bin Othman
Timbalan Pengerusi : Aravina Asla bin Yaacob
Naib Pengerusi 1 : Tee Siew Fong
Naib Pengerusi 2 : Azman bin Harun
Setiausaha : Yeo Xin Yii
Naib Setiausaha : Nur Azura binti Ikbal Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Azlina binti Abdullah (Maklumat Guru & Murid)
: Loy In Tiau (Rencana Bahasa Melayu)
Ketua Editor : Dr Cheok Mei Lick (Rencana Bahasa Inggeris)
AJK Editor : Roihan binti Jalaluddin (Peperiksaan STPM)
: Nadzirah binti Mohamed Basuki (Maklumat Kokurikulum)
: Tan Kiong Ann (Maklumat Akademik)
: Suhair Reddy bin Abdullah (Juru Foto)
: Kenji Law
: Ang Cai Wen, Chong Jie En

Chua Kwok Chien, Cindy Khoo
Gan Ka Man, Law Jun Hong
Michelle Lee Mei Xiang, Poh Chun Ho
Tai Chang Jun, Tan Xiu Chien

SIDANG REDAKSI (B22)

Ketua Editor : Yong Xin Ying
AJK Editor : Chee Tian Hou

Cindy Ong Ying Qi
Yvonne Teo Xin Hui
Ivy Tay Xiu Qing
Ang Cai Shuan
Chiang Jia Wen
Sylvia Ng Hui Xuan
Hee Huang Yun
Ashley Toh Jing ErnSEJARAH KOLEJ

Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah
(KTETF) atau dahulunya dikenali

sebagai SMK Durian Daun (SMKDD)
merupakan sebuah institusi

pemusatan tingkatan enam pertama
di Melaka yang menempatkan

pelajar-pelajar tingkatan enam di
daerah Melaka Tengah.Pada

asalnya,kolej ini adalah sebuah
sekolah menengah harian biasa yang

terletak di Lorong Tun
Fatihah,Melaka. Lokasi kolej yang

terletak di kawasan bandar
menyebabkan ianya mudah diakses

oleh semua pihak.

Pada tahun 2018,seramai
28 orang pelajar dari

Sekolah Sukan Negeri SMK Seri
Kota telah menjadi

perintis kepada pelajar
tingkatan 6 di sini.

Ianya diikuti dengan penerimaan pelajar-
pelajar tingkatan 6 Atas (Jurusan Sastera)
dari SMK Tinggi Perempuan dan pelajar-

pelajar
tingkatan 6 Atas (Jurusan Sains) di

SMJK Yok Bin pada tahun 2019.

Pada Januari 2020, SMKDD dihuni sepenuhnya
oleh pelajar tingkatan 6 dengan kemasukan
sepenuhnya semua pelajar tingatan 6 Atas.

Penukaran nama dari SMK Durian Daun kepada
Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah adalah
dengan rasminya pada 12 Februari 2020,

di mana ia merupakan Kolej Tingkatan Enam
pertama bagi Negeri Melaka.

Kolej Tingkatan Enam Tun Fatimah (KTETF) berjaya
direalisasikan pada tahun 2020 dengan penggabungan

6 buah sekolah menengah yang mempunyai pelajar
tingkatan enam. Tahun 2020 juga mencatat sejarah
apabila KTETF menjadi kolej tingkatan enam mod 1
yang pertama di Melaka. Antara sekolah yang terlibat
di bawah penggabungan Kolej Tingkatan Enam ini ialah

Sekolah Sukan Negeri SMK Seri Kota, SMK Tinggi
Perempuan, SMJK Yok Bin, SMK Bukit Baru, SMK St.

Francis serta SMK Infant Jesus Convent.

Pengetua pertama KTETF ialah
Puan Hjh. Juariah binti Hj. Yunus

yang juga merupakan
pengetua terakhir SMKDD.

Seterusnya,pada bulan Mei 2020
teraju kepimpinan KTETF

diteruskan oleh Puan Hjh. Nor Afzan
binti Mat Salleh sehingga
4 Januari 2022.

Selepas itu, Tuan Haji Johan bin Othman
dilantik sebagai pengetua Ketiga KTETF

pada 6 Januari 2022.

Mulai 15 Jun 2022, Puan Zunita binti
Zulkifli Stork menggalas tanggungjawab

sebagai pengetua KTETF.

PELAN KOLEJ

Jawatankuasa PIBG Sekolah

Penasihat Penolong Penasihat 1 Penolong Penasihat Yang Di Pertua
2
Zunita binti Zulkifli Tee Siew Fong Mak Chee Kin
Stork Aravina Asla bin Yaacob

Naib Yang Di Pertua Setiausaha Bendahari AJK Guru 1

Dinesh John Louis Ee Joo Suang Yee Mei Har Bakhtiar Bin Bahir

AJK Guru 2 AJK Guru 3 AJK Ibu Bapa 1 AJK Ibu Bapa 2

Rogayah Bin Bahir Suhair Reddy Bin Abdullah V.Varatharaju a/l Quek Mei Syan
Valliappan

AJK Ibu Bapa 3 AJK Ibu Bapa 4 AJK Ibu Bapa 5 Pemeriksa Kira-kira

Mohd Rizal bin Pavel Sharifah Noorin binti Alhabsh Nurul Anis Sim binti Abdullah Nurullashikin binti Ree

AJK PIBG 2020 / 2022AJK PIBG 2022 /2024

Barisan Pentadbir KTE

Pengetua
Zunita binti Zulkifli Stork

(Pengajian Am)Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Kokurikulum
Tee Siew Fong (Pengajian Am) Aravina Asla bin Yaacob
(Sains Sukan)

Ketua Jabatan Sains Ketua Jabatan Bahasa
PANG YEE JIEA (Fizik) Norfazila binti Ghazali


(Pengajian Am)

Ketua Jabatan Sains Soisial Ketua Jabatan Penyelidikan
Bakhtiar bin Bahir (Sejarah) dan Pentaksiran

Shaleyati binti Mohamed
(Pengajian Am)

Guru -guru Tingkatan 6

Guru Bimbingan dan Guru Bimbingan dan Abdul Hafiz Bin Hajah Aida binti
Kaunseling Kaunseling Basharal Hafi Yusop
Tay Eng Ong
Rogayah Binti (MUET ) (Pengajian Am)
Hashim

Azlina binti Badariah binti Awal Chen Chee Sim Chng Mei Mei
Abdullah (Bahasa Melayu) (MUET) (Pengajian
(Pengajian Perniagaan)

Perniagaan)Choo Yen Lin DR Cheok Mei Lick Ee Joo Suang Goh Bee Peng
(Pengajian (MUET) (Matematik T) (Matematik M)
Perniagaan)

Gunavathy A/P Hajah Hazimah Ho Sook Peng Jai Shree A/P
Periasamy binti Rifin (MUET) Bipinchandra
(Sejarah)
(Pengajian Am) (MUET)

JESAN KAUR A/P JUNE CHUA HEUY KHOO WAN TENG KOH FONG TIAN
NASIB SINGH HUEY (Biologi) (Pengajian

Perniagaan)
(Bahasa Melayu) (Pengajian Am)

LAU SIEW CHIN LEE PHENG ENG LILI BINTI BASMI LOY IN TIAU
(Ekonomi) (Perakaunan) (Kesusasteraan (Bahasa Melayu)


Melayu

Komunikatif)

MARIAH BINTI ABBAS MOHAMAD MOHAMMAD SANI MOHD FARIDZUAN
(Kesusasteraan HAIRONIZAN BIN BIN RABIN BIN MALEK
(Seni Visual)
Melayu Komunikatif) SUKRI (Sains Sukan)

(Pengajian Am)
MOHD KHALIS MOHD KHARIL N.RAJENDRAN A/L NADZIRAH BINTI
BIN ALIAS NAIM BIN SALLEH NALLATAMBY MOHAMED BASUKI
(Ekonomi) (Sejarah)
(Pengajian (Sejarah)
Perniagaan)

AKP KOLEJ TINGKATAN ENAM

TUN FATIMAH, MELAKA
AISHAH BINTI DOLLAH SHARIFFAH BINTI SEKDEK PETER YEOMERDUWATI BINTI MOKHTAR MAHADI BIN MOHAMED JUPRI SITI MAIMUN BINTI ZAINAL
ABIDIN

MUSRIPA BINTI MURSID MOHD REDUAN BIN KASIM

LAPORAN
AKADEMIK

Pelajar Cemerlang
STPM 2020 PNGK
4.00

ONG MEI QI

900 A, 911 A, 944 A, 946 A, 948 A

NG MEI SZE

900 A, 954 A, 962 A, 964 A

TAN WEI HENG

900 A, 954 A, 962 A, 964 A

RAIDHATUL AMNI BINTI
RUZALEE

900 A, 910 A, 922 A, 946 A

NUR ATIKAH BINTI ZAHRI

900 A, 910 A, 940 A, 966 A

PELAJAR CEMERLANG STPM 2020

PELAJAR PNGK 4.00 2.NG MEI SZE
1.ONG MEI QI 900 A, 954 A, 962 A, 964 A

900 A, 911 A, 944 A, 946 A, 948 A 4.NUR ATIKAH BINTI ZAHRI
900 A, 910 A, 940 A, 966 A
3.TAN WEI HENG
900 A, 954 A, 962 A, 964 A

5.RAIDHATUL AMNI BINTI RUZALEE
900 A, 910 A, 922 A, 946 A

PELAJAR PNGK 3.50 KE ATAS Pelajar PNGK 3.67
1.NGOH XIN YING
Pelajar PNGK 3.92 900 A, 954 A, 962 A-, 964 B
1.CHWA MEI NING
2.CHENG HUI YEE
900 A, 911 B-, 944 A, 946 A, 948 A- 900 B+, 944 A-, 946 A, 948 A-

2.NG AI LI 3.NURULNADIA SHAFIKA BINTI CHE MOHAMED
900 A, 944 A, 946 A-, 948 A 900 A-, 910 A, 944 A-, 946 B+

3.NOOR SYAZANA BINTI ABDUL RAHIM 4.NURFADILA NATASA BINTI MUHAMMAD SAPRI
900 A, 910 A-, 944 A, 946 A 900 A-, 910 A-, 940 A-, 966 A-

Pelajar PNGK 3.84 5.EMYLIA FARIESHA BINTI JAM JAM
1.NURUL NATASHA BINTI MOHD SUPIAN 900 B, 910 A, 922 A, 946 A-
900 A-, 910 A, 944 A-, 946 A
6.NURSHAFIQAH NATASHA BINTI ZAILI
2.SITI HAJAR BINTI MUHAMAD HASIB 900 A-, 910 B, 944 A, 946 A
900 A-, 910 A, 922 A, 946 A-
7.MUHAMMAD SYAHRUL AMINUDDIN BIN SHARUDDIN
3.AIN NABILA KHARTIKA BINTI AHMAD ZULKIFLI SHAH
900 A-, 910 A, 944 A-, 946 A 900 A-, 910 A, 940 A-, 970 B+

4.HEAMAVATHY A/P TIRU AMBAYSAN 8.NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID
900 A-, 910 A-, 912 A-, 940 A, 946 A 900 A, 910 A, 944 B-, 946 A

Pelajar PNGK 3.83 Pelajar PNGK 3.59
1.NUR NADZIRAH BINTI MOHD REDUAN 1.NUR SARAH IYLIA BINTI KAMAL ZAMAN
900 B+, 910 A, 944 A, 946 A 900 A-, 910 A-, 940 B+, 946 A-

Pelajar PNGK 3.75 Pelajar PNGK 3.58
1.KHOO YI TING 1.MUHAMMAD AKIF BIN AHMAD ARIFFIN
900 A, 944 A, 946 A, 948 B 900 B+, 910 A, 940 A, 966 B

2.MAK JUN LE 2.SHAFIQAH SHAHIRAH BINTI JAAFAR
900 A-, 910 A-, 944 A-, 946 A 900 B+, 910 B+, 940 A, 966 A-

3.ALICE HENG JIA XUAN Pelajar PNGK 3.50
900 B+, 944 A, 946 A, 948 A- 1.NURUL IZZAH BINTI MAIZAL
900 B+, 910 A, 922 B+, 940 B+
4.HAROLYN SABASTIAN SANTHIYAGU
900 B+, 910 A-, 944 A, 946 A 2.NUR FATIHAH BINTI ZULKIFLI
900 B+, 910 A, 940 B, 970 A-

3.MAHIRAH BINTI ABDUL RASHID
900 B+, 910 B+, 944 B+, 946 A

4.NUR IRFANIZA BINTI ZAHARI
900 B+, 910 A-, 940 A-, 966 B+

KTETF ANALISIS PEPERIKSAAN STPM 2020


LULUS LULUS GAGAL
BIL MATA PELAJARAN BIL A A- B+ B B- C+ C PENUH C- D+ D SEBAHAGIAN (F)

CALON

BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL

1 PENGAJIAN AM 209 12 30 41 48 36 17 11 195 6 1 5 12 2

2 BAHASA MELAYU 151 18 19 27 23 28 19 9 143 7 1 0 8 0

3 BAHASA CINA 4 1 000 1 1 1 4 000 0 0

4 BAHASA TAMIL 2 0100 100 2 000 0 0

5 KES. MELAYU 25 3 2 3 3 8 2 3 24 1 0 0 1 0

6 SEJARAH 98 4 5 7 11 22 32 10 91 1 5 1 7 0

7 EKONOMI 90 10 7 6 10 11 9 14 67 5 11 4 20 3

8 P.PERNIAGAAN 111 17 8 14 9 11 19 14 92 5 8 4 17 2

9 PERAKAUNAN 36 2 5 1 7 7 8 3 33 0 3 0 3 0

10 MATHEMATICS M 7 010 1 301 6 000 0 1

11 MATHEMATICS T 14 3 0 1 2 5 0 3 14 0 0 0 0 0

12 PHYSICS 7 01 12210 7 000 0 0

13 CHEMISTRY 14 2 1 2 2 4 2 0 13 1 0 0 1 0

14 BIOLOGY 7 2012 101 7 000 0 0

15 SAINS SUKAN 51 1 7 11 23 5 3 1 51 0 0 0 0 0

16 SENI VISUAL 16 0 1 2 3 7 2 1 16 0 0 0 0 0

  JUMLAH 842 75 88 117 146 152 115 72 765 26 29 14 69 8

KTETF ANALISIS PEPERIKSAAN STPM 2021 SEM1

BIL
MATA PELAJARAN BIL A A- B+ B B- C+ C LULUS C- D+ D LULUS GAGAL
PENUH SEBAHAGIAN (F)
CALON BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL
BIL BIL

1 PENGAJIAN AM 277 2 4 11 29 43 33 44 166 21 39 12 72 39

2 BAHASA MELAYU 168 19 7 30 13 30 21 25 145 9 7 3 19 4

3 BAHASA CINA 2 0000 0 02 2 00 0 0 0

4 BAHASA TAMIL 3 0010001 2 100 1 0

5 KES. MELAYU 42 1 3 2 5 6 8 7 32 4 1 0 5 5

6 SEJARAH 82 11 3 3 3 6 10 13 49 6 1 8 15 18

7 EKONOMI 122 29 11 15 13 9 7 9 93 12 3 6 21 8

8 P.PERNIAGAAN 151 31 5 8 9 12 22 5 92 9 3 5 17 42

9 PERAKAUNAN 47 12 4 5 3 3 5 5 37 1 3 2 6 4

10 MATHEMATICS M 44 4 2 2 1 0 3 6 18 0 1 0 1 25

11 MATHEMATICS T 25 3 3 0 4 7 1 2 20 1 0 2 3 2

12 PHYSICS 19 3 3 3 2 2 2 2 17 1 0 0 1 1

13 CHEMISTRY 25 5 5 2 4 6 0 0 22 1 1 0 2 1

14 BIOLOGY 6 0003 0 1 1 5 00 0 0 1

15 SAINS SUKAN 62 0 0 2 8 6 5 8 29 10 9 5 24 9

16 SENI VISUAL 37 1 0 0 1 0 0 4 6 2 1 3 6 25

  JUMLAH 1112 121 50 84 98 130 118 134 735 78 69 46 193 184

KTETF ANALISIS PEPERIKSAAN STPM 2021 SEM2

BIL MATA PELAJARAN BIL A A- B+ B B- C+ C LULUS C- D+ D LULUS GAGAL
PENUH SEBAHAGIAN (F)
CALON
BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL

1 PENGAJIAN AM 259 31 25 28 37 12 14 17 164 14 15 13 42 53

2 BAHASA MELAYU 159 27 8 20 17 16 13 19 120 9 7 3 19 20

3 BAHASA CINA 1 0000 0 0 0 0 01 0 1 0

4 BAHASA TAMIL 3 0000 0 2 0 2 100 1 0

5 KES. MELAYU 39 3 2 2 2 4 5 3 21 5 3 4 12 6

6 SEJARAH 78 6 4 1 6 7 8 9 41 2 4 2 8 29

7 EKONOMI 110 19 4 10 8 10 11 10 72 8 6 6 20 18

8 P.PERNIAGAAN 140 10 5 7 8 19 17 12 78 6 5 11 22 40

9 PERAKAUNAN 42 7 5 5 4 11 3 2 37 1 1 0 2 3

10 MATHEMATICS M 39 4 1 3 4 4 6 3 25 1 4 1 6 8

11 MATHEMATICS T 25 8 4 1 4 2 2 1 22 0 1 0 1 2

12 PHYSICS 19 3 1 2 2 4 0 0 12 2 4 0 6 1

13 CHEMISTRY 25 4 1 3 3 4 4 2 21 2 1 0 3 1

14 BIOLOGY 6 0001 2 1 0 4 10 1 2 0

15 SAINS SUKAN 60 0 1 2 5 7 5 15 35 7 10 2 19 6

16 SENI VISUAL 35 3 4 2 3 11 5 5 33 0 1 1 2 0

  JUMLAH 1040 125 65 86 104 113 96 98 687 59 63 44 166 187

KTETF ANALISIS PEPERIKSAAN STPM 2022 SEM1

BIL MATA PELAJARAN BIL A A- B+ B B- C+ C LULUS C- D+ D LULUS GAGAL
PENUH SEBAHAGIAN (F)
CALON BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL
BIL BIL

1 PENGAJIAN AM 261 8 10 24 23 35 22 40 162 26 20 21 67 32

2 BAHASA MELAYU 142 48 15 22 12 23 5 9 134 3 3 1 7 1

3 BAHASA CINA 13 2 0 0 0 3 2 3 10 1 0 1 2 1

4 BAHASA TAMIL 1 00000 1 0 1 000 0 0

5 KES. MELAYU 41 4 1 1 4 4 5 5 24 5 3 4 12 5

6 SEJARAH 96 0 4 3 4 7 12 15 45 8 4 4 16 35

7 EKONOMI 116 17 9 13 10 7 7 7 70 10 11 11 32 14

8 P.PERNIAGAAN 164 12 7 11 5 18 21 18 92 15 21 8 44 28

9 PERAKAUNAN 41 6 4 0 3 11 8 3 35 1 2 2 5 1

10 MATHEMATICS M 24 1 0 0 1 3 2 2 9 1 0 1 2 13

11 MATHEMATICS T 27 6 3 2 3 4 3 2 23 0 2 0 2 2

12 PHYSICS 18 3 3 2 1 1 2 2 14 0 0 0 0 4

13 CHEMISTRY 27 9 1 1 7 1 1 3 23 1 1 1 3 1

14 BIOLOGY 9 32102 0 1 9 000 0 0

15 SAINS SUKAN 41 0 0 3 1 2 3 4 13 5 6 6 17 11

16 SENI VISUAL 37 7 3 2 6 5 2 7 32 2 1 1 4 1

  JUMLAH 1058 126 62 85 80 126 96 121 696 78 74 61 213 149

Pelajar Cemerlang MUET
Sesi 2/2021
BAND 5

Ralph Gan Jia Kang Cheng Si Yeng
( B21- PP2 ) ( B21- KMK )

Krethigaa a/p Karthigayan Durgashini a/p Ganesan

( B21- KMK ) ( B21- BM1 )

Pelajar Cemerlang
MUET on Demand 2022

BAND 5

CHANG SHU KAI

B22-PHY

KTETF ANALISIS KEPUTUSAN MUET B20

BAND 65 4 3 2 1 TH

BIL CALON 0 1 45 110 49 1 7

KTETF ANALISIS KEPUTUSAN MUET B21

BAND 5+ 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1 TH

BIL CALON 0 4 27 106 98 23 2 0 0 1

KTETF ANALISIS KEPUTUSAN MUET B22 ALIRAN SAINS

MUET on Demand

BAND 5+ 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1 TH

BIL CALON 0 1 7 17 2 0 0 0 0 0

AKTIVITI &
PROGRAM KOLEJ

2021 - 2022


Click to View FlipBook Version