The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Baihaqi Ahmad, 2022-04-19 08:54:54

Tugasan 2

Tugasan 2

PENGENALAN

Persekitaran memainkan peranan yang penting dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Persekitaran yang sihat
akan membantu murid berkembang menjadi sosorang yang sangat aktif dan berupaya mengesan potensi murid-murid
dalam berkarya (Noriati, 2009). Menurut Langsing, 2010, dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi
tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya bilik seni akan disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru di
sekolah.Blik Pendidikan Seni Visual merupakan satu unit yang penting dalam organisasi sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana
unit ini memainkan peranan dalam menguruskan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni
Visual dan apresiasi hasi karya seni. Oleh itu, Bilik Pendidikan Seni Visual perlu sentiasa diberikan perhatian dan mencipta
sesuatu suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif (Noriat, 2009). Bagi mencapai matlamat tersebut, terdapat

beberapa aspek yang perlu diberi perhatian untuk mewujudkan persekitaran yang baik dan selasa. Malah, pengurusan bilik
seni yang terancang akan menanam nilai-nilai murni dan estetika dalam penghasilan sesebuah karya seni kepada murid dan

semua warga sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2002). Pengurusan dalam aktiviti yang dijalankan dapat memupuk
minat murid dan warga sekolah untuk sama-sama melibatkan diri dalam program yang dirancangSelain itu, pengurusan bilik seni merupakan aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Seni Visual Bilik seni yang kondusif seperti pengudaraan yang baik susun atur kerusi meja yang bersesuaian dan mengikut

abad-21 dengan keluasan bilik serta suasana yang selesa dapat menjadi daya penarik dan sumber ilham bukan sahaja
kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat (Jomaah Nair olah, 2013). Bilik seni
seharusnya dihiasi dengan hasifhasil murid yang terdapat dalam empat bidang seperti gambar-gambar, arca, karya
tradisional dan sebagainya yang dapat mencetuskan ilham serta pemikiran yang kreatif Selanjutnya, guru juga boleh
mempamerkan hasil kerja murid sebagai satu motivasi kepada pelajar supaya mereka merasakan hasil karya mereka
dihargai oleh guru mereka (brahim, 1999) Guru juga perlu mengambil kira pelbagal aspek terutamanya berkaitan dengan
keselamatan Jadi, penyusunan dan penyimpanan barang akan dibuat dengan mengikut aspek utama iaitu keselamatan

sekeliling seperti para pelajar, guru dan sebagainya.

CONTOH SUSUNAN
MEJA ABAD 21KOLEKSI GAMBAR
BILIK SENI
VISUALKOLEKSI PELAN
LANTAI BILIK SENI

PELAN LANTAI

PELAN LANTAI

LAKARAN PELAN LANTAI

Lakaran 1 meja panjang

whiteboard

meja

stor psv

Lakaran 2 meja panjang

whiteboard

meja

stor psv

Lakaran 3 meja panjang

whiteboard

meja

stor psv

Lakaran 4 meja panjang

whiteboard

meja

stor psv

APLIKASI YANG
DIGUNAKAN

word digunakan untuk adobe illustrator
menghasilkan pelan lantai digunakan untuk
mengedit gambar
Anyflip digunakan
untuk google digunakan
untuk mencari
menjadikan pdf gambar
sebagai flipbook

HASIL TERAKHIR

pintu tingkap Berikut merupakan hasil lakaran pelan
biik pendidikan seni visual yang telah
rak saya hasilkan berdasarkan konsep-
rak konsep tertentu serta menggunakan
rak pengubahsuaian mengikut abad-21

Bagi konsep keseluruhan pelan ini
adalah menggunakan konsep

minimalis iaitu konsep yang ringkas
dan tersusun serta tidak memerlukan
perabot dan perincian yang banyak.

Hal ini telah menunjukkan bilik seni
visual ini mempunyai ruangan yang
lebih besar untuk pelajar bergerak,
selanjutnya keselamatan pelajar turut

akan terjamin. Saya juga
menggabungkan konsep ini dengan
industri iaitu menggunakan beberapa
elemen yang terdaat dalam konsep ini
untuk menghasilkan satu sudut yang

menarik

Dokumen atau buku daftar yang
ada di bilik seni

Buku Stok dan Senarai Inventori Pengendalian buku stok

Merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni dan
menjadi tanggungjawab guru kanan mata pelajaran Pendidikan Seni untuk
menguruskannya dengan sempurna dan kemaskini. Perkara-perkara yang anda perlu
beri perhatian adalah seperti berikut:

Semua alat/bahan yang dibeli Dua buah buku stok boleh digunakan. Semakan stok perlu dijalankan
hendaklah dicatatkan di dalam Sebuah buku untuk mencatatkan butir- pada akhir setiap tahun. Sebarang
Buku Stok rasmi sepertimana butir alat/bahan kekal manakala sebuah kerosakan, kehilangan atau
yang dikehendaki oleh pihak buku lagi digunakan untuk alat/bahan kecurian alat/bahan yang bernilai
Audit. Butir-butir yang terdapat habis guna. Setiap jenis alat/bahan yang hendaklah dilaporkan kepada
dalam ruangruang buku stok diperolehi patut dicatatkan dalam halaman pihak sekolah.
hendaklah diisi dengan lengkap secara berasingan. Dengan berbuat
dan kemaskini. demikian, maka ianya memudahkan
semakan stok pada akhir tahun yang
berkenaan.

PENERANGAN PELAN LANTAI

Ruang ini mempunyai pintu masuk bagi murid, meja serta rak buku. meja panjang tersebut bertujuan
untuk membolehkan murid melakukan tugasan dengan selesa kerana melakukan kerja seni

memerlukan ruang yang agak besar. Rak buku tersebut berfungsi untuk menyimpan buku atau
latihan yang perlu disiapkan

PENERANGAN PELAN LANTAI

Pada ruangan ini pula, terdapat meja murid yang terletak pada
bahagian belakang bilik seni. Terdapat juga sebuah stor untuk
menyimpan pelbagai barangan seni , terdapat juga bahagian
pameran. Bahagian pameran tersebut akan mempamerkan hasil

kerja murid

PENERANGAN PELAN LANTAI

Pada ruang hadapan ini, terdapat papan putih bagi tujuan guru untuk
mengajar murid. Papan putih tersebut agak besar kerana keluasan bilik
seni tersebut agak besar. Susunan meja juga kelihatan agak kemas dan
teratur serta memudahkan murid yang duduk di bahagian belakang untuk

melihat ke arah guru.

PENERANGAN KESELURUHAN
PELAN LANTAI BILIK SENI VISUAL

Bagi menjadikan sebuah bilik Pendidikan Seni Visual yang baik dan sesuai untuk murid, perkara
utama yang mesti dipertimbangkan ialah pengudaraan yang cukup. Jadi sesebuah kelas atau
bilik mestilah mempunyai tingkap supaya pengaliran udara dapat berjalan dengan lancar
untuk mengelakkan habuk terperangkap dalam bilik. Tambahan pula, pemasangan tingkap
harus sejajar dengan arah angin supaya udara sejuk dengan udara panas boleh mengalir secara
bergilir-gilir. Dengan ini, suhu di dalam bilik darjah dapat dikawal serta dapat memulihara hasil
karya yang diletak di dalam bilik Seni Visual. Selain itu, menurut Leong, 2009, bilik tersebut
haruslah dilengkapi oleh kipas untuk memudahkan pengaliran udara serta memberi keselesaan
kepada pelajar agar pelajar dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam kelas atau bilik seni.

Selain itu, aspek ruang juga harus dipertimbangkan, Rekaan yang baik boleh memberi
keselesaan dalam bilik di mana ruang yang keci akan kelihatan lebih besar. Dengan mempunyai
ruang yang besar dan selesa di dalam bilik Pendidikan Seni Visual, pelajar akan mempunyai
lebih banyak kebebasan untuk bergerak serta keselamatan dapat dijamin. Tambahan pula,
meja murid disusun dengan mempunyai ruang yang banyak antara meja lain. Ia juga dapat
disusun atur dengan mudah dalam bilik tersebut. Bilik seni Visual yang sempit tidak akan
menunjukkan ruang yang kondusif untuk pelajar menjalankan sesuatu serta murid juga tidak
dapat menumpu porhatan sepenuhnya dalam kelas tersebut. Selebihnya, kualiti hasil kerja yang
dihasilkan aleh pelajar juga tidak akan begitu baik.

Konklusinya, sudah terang lagi bersuluh. pengurusan bilik
seni yang baik dan teratur sangat penting bagi
memastikan keberkesanan sesi pengajaran dan

pembelajaran. Hal ini kerana susun atur sesebuah
perabot atau meja dalam bilik yang baik dapat

mewujudkan ruang yang memberikan keselesaan kepada
guru dan murid.

Rujukan

Aspek Yang Perlu Diambil Kira Dalam Pengurusan Bilik Seni. (n.d.). Scribd.
https://www.scribd.com/doc/126955435/Aspek-Yang-Perlu-Diambil-Kira-Dalam-
Pengurusan-Bilik-Seni

Pengurusan-bilik-psv.pdf - Pdfcoffee.com. (2021, March 6). pdfcoffee.com.
https://pdfcoffee.com/pengurusan-bilik-psvpdf-pdf-free.html

APA ITU Bilik Seni. (2015, December 24). dokumen.tips.
https://dokumen.tips/documents/apa-itu-bilik-seni.html

Bilik pendidikan seni visual. (2018, April 14). e-contoh pelbagai rujukan.
https://e-contoh.blogspot.com/2018/04/bilik-pendidikan-seni-visual.html


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PROYEK MAJALAH ASIX
Next Book
แผนรายสัปดาห์มต้น.docx