The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

3. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No _10

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neslihan, 2019-11-12 01:41:53

3. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No _10

3. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No _10

 
 

 

 

3. Sınıf 

VELİ BÜLTENİ 

11-15 Kasım 2019 
 
 

 

 

 
 
 
 

Dinlediklerinin ve izlediklerinin konusunu belirleyeceğiz. 
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşacağız. 
Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklere katılacağız. 
Konularla ilgili çalışmaları ders kitabı ve kaynak kitaplardan 
yapacağız. 
Morpa Kampüs ve Eba’dan konularla ilgili çalışmalar izleyip 

kazanım pekiştirme çalışmaları yapacağız. 

İki sayının toplamını tahmin 
edeceğiz ve tahmin sonucu 
ile işlem sonucunu 
karşılaştıracağız. 
Doğal sayılarla toplama ve 
çıkarma işlemi gerektiren 
problemleri çözeceğiz. 
Konularla ilgili çalışmaları 
ve alıştırmaları ders kitabı 
ve kaynak kitaplardan 
yapacağız. 
Morpa Kampüs ve Eba’dan 
konularla ilgili çalışmalar 
izleyip kazanım pekiştirme 
çalışmaları yapacağız. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evde ve okulda öğrencilerimizin üzerine düşen görev ve 
sorumlulukları yerine getireceğiz. 
Evdeki ve okuldaki kaynakların etkili ve verimli kullanımına özen 
göstereceğiz. 
Konularla ilgili çalışmalar ve alıştırmalar için ders kitabı ve kaynak 
kitaplardan yararlanacağız. 
Morpa Kampüs ve Eba’dan konularla ilgili çalışmalar izleyip kazanım 
pekiştirme çalışmaları yapacağız. 
 
 

   
  Students are going to learn some new words related to music and 
how to classify them. 
 
Words: Wind Instruments (saxophone, recorder, flute) 

String Instruments (guitar, violin, cello) 

Percussion Instruments (cymbals, drums) 

Additionally, different types of music will be introduced through a 
video. The video will be shown to the students and they will be 
asked to distinguish these different kinds of music. Also, some 
comprehension questions about the video will be answered. 

E.g. pop, classical, reggae, rock, hip hop, folk 

They are going to revise The Present Simple Tense by asking each 
other what kind of music they like. 

E.g. What kind of music do you like? – I like pop music 

 

 

 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygı ve 
sevgi ile andığımız 
bu hafta  
“10 Kasım” 
şarkımızı 
öğreneceğiz.

 
 
 
 
Mind Lab dersinde bu hafta “Hide’n Sneak” oyunuyla,soru sorma yoluyla bilgi 
toplarken planlı b r şek lde b lg araştırma becer s , kısa ve açık b r şek lde 
let ş m kurarken uygun kel me ve kavramları kullanma becer s ve ayrıca b r 
varsayımı doğrulamak ç n en uygun soruları yaratma ve seçme becer s  
kazanacağız. 

 
 
Öğrencilerimiz ile bu 
hafta hareketin 
özelliklerini ifade 
edeceği, itme ve 
çekmenin birer kuvvet 
olduğunu keşfedeceği 
eğlenceli deneyler 
yapacağız.

 

 

 

 
 
 
“Salvador Dali”hakkında bilgi 
vererek sanatçıyı tanıyacağız. 
Sürrealizm konulu etkinlikler 
yapacağız. 
 
 
 
 

 
 
 

Atatürk Haftası sebebiyle yaratıcı drama derslerimizde Ata'mız ile ilgili 
etkinlikler yapacağız. Atatürk'ün belli bir olay ya da durum içeren 
fotoğraflarını inceleyeceğiz ve bu fotoğrafların çekilme anları hakkında 
konuşacağız. Fotoğrafları canlandırarak o anı yaşamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Yaratıcı dramanın bu tekniği 
çocukların yaratıcılıklarını ve öğrenmelerini destekleyerek Atatürk hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. 
 

 

 

 

Badminton​branşı 
kurallarını öğreneceğiz. 
Raket tutuşunu ve top 
sektirme çalışmalarını 
destekleyici egzersizler 
yapacağız. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 “Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme” etkinliğini 

gerçekleştireceğiz.

 
 

 

Ç​ocuklarda ödev yapma bilinci nasıl geliştirilir? 

 
Öğrenmek sadece okulda gerçekleşen bir şey değildir. Okul 
dışındaki öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerinin 
kalıcılığı açısından çok önemlidir. Ev ödevleri biz 
anne-babaların çocuklarımızın okul hayatlarıyla 
ilgilenebilmeleri için bir fırsattır. Çocuklarımızın ders 
çalışma ortamını hazırlamasında, gerekli malzemeleri temin 
etmesinde ve onların eğitiminde ebeveyn olarak önemli rol 
alıyoruz.  
 
Ödevler, çocuklarımızın bilgi ve yeteneklerinin farkına 
varmaları ve onları geliştirmelerini, eksik yönlerini 
tamamlamalarını, düzenli ders çalışma alışkanlığı 
kazanmalarını, okul dışındaki kaynaklardan bilgi kullanmalarını, verilen sorumluluğu yerine getirmelerini ve bu sayede 
derslerinde başarılı olmalarını sağlar. 
 
Anne- baba olarak çocuklarımıza ödev konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? 
 
Çocuklarımız ödev yaparken: 
● Ders çalışmaları ve ödev yapmaları için uygun bir ortam sağlamalıyız. 
● Çalışma odasında televizyon/bilgisayar gibi dikkatlerini dağıtacak eşya ya da cihaz bulundurmamlıyız. 
● Oda ısısını uygun bir dereceye ayarlamalıyız.   

 

 

Çocuklarımıza ödev yapma alışkanlığını kazandırmak için ve bunun devamlılığını sağlamak için ilk önce çocuğumuza ödev 
yapmasının neden önemli olduğunu onun anlayacağı şekilde açıklamalıyız. Aksi takdirde çocuklarımız neden ödev yapmaları 
gerektiğini bilmezse sadece zorunlu oldukları için ödevlerini verimsiz bir şekilde bitirmeye çalışırlar.  
 
Çocuğumuzun motivasyonunu yüksek tutalım 
Belirli aralıklarla ödeve ara verilmesi çocuğumuzun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğumuzun uyku ve yemek saatlerinin 
düzenli olmasına özen göstermeliyiz. Çocuğumuz okuldan geldiğinde dinlenmesi için ona belirli bir süre vermeliyiz. Bu sürede 
çocuklarımızla sohbet edebiliriz. Çocuklarımız oyun oynayabilirler veya yemek yiyebilirler. Ödev süresine çocuğumuz ile 
birlikte karar vermeliyiz. 
 
Desteğimizi eksik etmeyelim 
Çocuklarımız ödev yapma sürecinde zorlanabilirler. Onlara bu süreçte anne-baba olarak destek olmalıyız. Destek olmak, 
çocuğumuz yorulduğu için veya yapmak istemediği için onun yerine ödevlerini yapmak demek değildir. Ödevlerini nasıl 
yapmaları gerektiğine dair onları bilgilendirmeliyiz. Örneğin: Sözlüğe nasıl bakılacağını gösterelim ve bilgiye nasıl 
ulaşabileceğini öğretelim. Bu şekilde çocuğumuza kendisiyle ilgilendiğimizi hissettirerek duygusal gelişimine de katkı 
sağlamış oluruz. Bazen çocuklarımız ödev yaparken anne-baba olarak yanlarında olmamızı isteyebilirler. Çocuklarımıza 
ödevlerini kendisinin yapması gerektiğini anlatmalı ama gerektiği durumlarda destek de olmalıyız. 
 
 
Ödevleri mutlaka kontrol edelim 
Çocuklarımızın yaptığı ödevler hem öğretmen hem de anne-baba tarafından kontrol edilmelidir. Çocuklarımız ödevlerini 
okula götürmeden önce anne-baba olarak kontrol ettiğimiz zaman, onların eksiklerini önce biz görürüz ve çocuğumuza 
düzeltme fırsatı vermiş oluruz. Çocuklarımızın özenerek yaptıkları ödevi kontrol etmezsek ödev yapma istekleri kırılabilir ve 
motivasyonları düşer.  
 
Evdeki huzur ve aile tutumu önemlidir 
Çocuklarımızın akademik başarısını arttırmak için iyi bir ev ortamı sağlamalı ve onlarla ilgilenmeliyiz.. Aile içi olumsuz 
davranışlar, çocuklarımızı hem bizden hem de ödev yapma alışkanlığından uzaklaştırabilir. Çocuğumuzu anne-baba olarak 
takdir etmeli, her zaman onları desteklediğimizi hissettirmeliyiz. Çocuğumuz ödev yapmak istemediği takdirde onu motive 
etmek için olumlu bir dil ile onunla konuşmalıyız. Buna rağmen çocuğumuz ödev yapmak istemiyorsa anne-baba olarak 
öncelikle ders öğretmeni ile iş birliği yapmalıyız. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Click to View FlipBook Version