The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No_10

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neslihan, 2019-11-09 12:31:55

2. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No_10

2. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No_10

 
 
 

 
 

2. Sınıf 

VELİ BÜLTENİ 

11-15 Kasım 2019 

 

 

 

Giriş-gelişme-sonuç bölümlerini ayırt edebilmeleri üzerine 
çalışmıştık.Şiirlere ve okumalara devam edeceğiz.  

Kelimeleri doğru kullanmasının ve konuşma becerilerinin 
üzerinde durmuştuk.  

Sözlü olarak yapılan konuşmalarda, yönergeleri doğru algılama 
ve yerine getirme konusunda dikkat edeceğiz. Sözsüz iletişimde 
de vücut dili ile yapılan hareketleri doğru algılamaya 
çalışacağız. 

Kendi belirlediği konularda serbestçe konuşabilmeye, 
kelimeleri doğru yerde kullanmaya çalışacağız. 

Görsel ile konu arasındaki bağı kurmaya çalışmıştık. Metindeki 
görsel destekleri ile bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını 
tahmin etmeye çalışacağız. 

Özel isimlerin yazılışları ve farklılıkları üzerinde durmuştuk. 
Verilen konu üzerinden metin oluşturmaya ve oluşturdukları 
metinleri görsel unsurlarla desteklemeye çalışacağız. 

Verilen sayıları en yakın onluğa 
yuvarlayarak doğru tahmini 
bulmaya çalışmıştık. Verilen 
sayılarda yapılan toplama işleminin 
sonuncu tahmin etmeye 
çalışacağız. Toplama yaparken en 
yakın onluğa yuvarlamayı 
kavrayacağız. 

Toplamada 100 içinde verilmeyen 
sayıyı bulmaya çalışmıştık. 100 
içinde 10 ve katları olan sayıların 
farkını zihinden bulmaya 
çalışacağız. İşlem yaparken sadece 
onluk bölümünü yapmaları 
gerektiğini kavratacağız. 

Öğrendiklerini problem çözme yöntemi olarak kullanacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile içinde sorumluluklarımızı ve görevlerimizi konuşmuştuk.   

Aile içindeki kişileri tanıtacağız. Onlardan ayrı kaldığında 
iletişime geçebilmesi için anne ya da babanın telefon numarasını 
yazılı ve sözlü olarak ezberlemeye çalışacağız.  

 
 
 
 
Vocabulary:   
Jobs: Police officer,cook,football player,scientist,zoo 
keeper,doctor,builder,waiter,farmer,teacher. 
Toys: Bus,car,plane,train,motorbike,lorry. 
Senses: See,hear,smell,taste,touch. 
Grammar:  
Is she /he a teacher?   
Yes, she /he is. No, she/he isn’t. 
This is a bus / These are cars. 
I can see with my eyes. 
 
The teacher starts the lesson with jobs vocabulary. The teacher reminds 
the name of jobs by using flashcards. The teacher sticks the flashcards 
and their written form on the board. The teacher wants students to 

match the pictures with the written form of jobs. After this activity the teacher wants students to come to the board and 
choose a flash card. The teacher wants student to ask a question related with the flashcard. And the teacher wants rest 
of the class to respond the question according to the flashcard. The teacher sticks the flashcards and writes some 
questions on the board .The teacher wants students to respond the questions. The teacher distributes worksheet about 
jobs.  
In the second part, the teacher shows the toys. The teacher says correct and incorrect sentences related with “this is 
and these are” and the teacher wants students to correct the sentence if it is incorrect. The teacher gives a worksheet 
activity . 
In the third part, the teacher reminds the students of the senses. The teacher divides the class into two teams. Group A 
represents the body parts and group B represents the senses. The teacher shows a body part picture ,Group A says the 
name of the body part ,group B says the correct sense according to body part. 
This activity will be done by dividing the class into two teams again. The teacher places different classroom objects in a 
box and covers it. The teacher invites members from each team to come the front of class to pick something out of the 

 

 

box with their eyes closed. They have to guess what it is by touching it. If they guess correctly their team gets the point. 
At the end of the activity the teacher distributes worksheet about senses. 
Speaking: 
This week we will start off with a speaking task which requires the students to use the greetings they have learnt. Here 
they will have to read and listen to a conversation between two friends and underline the greetings and the endings. 
After that they will have a conversation about a backpack and what they think is in the bag. They will use the greetings 
and endings they have learnt.  
 
After that we will start on our topic 4 – Me and my family. Unit 7 introduces new vocabulary and a new listening story 
called ‘My family’. As well as the 5 w’s (Who, what, where, when, and why).  
 
The new set of vocabularies are: 
1. Parents,  
2. Boy,  
3. Girl, and,  
4. Children.  

 
 
 

 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygı ve 
sevgi ile andığımız 
bu hafta  
“10 Kasım” adlı 
şarkıyı öğreneceğiz. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Salvador Dali” hakkında bilgi 
vererek sanatçıyı tanıyacağız. 
Sürrealizm konulu etkinlikler 
yapacağız. 

 

 

 
 
 
Atatürk Haftası sebebiyle yaratıcı drama derslerimizde Ata'mız ile ilgili etkinlikler yapacağız. Atatürk'ün belli bir olay 
ya da durum içeren fotoğraflarını inceleyeceğiz ve bu fotoğrafların çekilme anları hakkında konuşacağız. Fotoğrafları 
canlandırarak o anı yaşamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Yaratıcı dramanın bu tekniği çocukların 
yaratıcılıklarını ve öğrenmelerini destekleyerek Atatürk hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
MANCALA OYUNUNA DEVAM EDİYORUZ =) 
Veri ve bilgiyi daha geniş bir algılama seviyesine 
çıkarma,mantıklı düşünme yoluyla ani karar vermeden sonuç 
çıkarma, hareketleri planlarken o anın ve yerin ötesinde 
düşünebilme,düşünmeden hareket etme dürtüsünü kontrol 
edebilme becerisi kazanacaklar.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bu hafta 
öğrencilerimiz ile 
elektriğin bir enerji 
çeşidi olduğunu, statik 
elektriği kullanmayı ve 
üretmeyi 
öğreneceğimiz 
eğlenceli deneyler 
yapacağız.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Satranç tahtamızın en güçlü taşı veziri öğreneceğiz.Vezirin gidebileceği 
kareleri yaptığımız etkinlik ile pekiştireceğiz. 
 
  

 
 
 
 
 
 
“Benim Bir Sorunum Var” 
Geometrik cisimler veya geometrik cisme benzeyen nesnelerden oluşan 
bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü 
tamamlayacağız.  
En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle 
oluşturacağız.  
Dinlediğimiz ve izlediğimiz olayların gelişimi hakkında tahminde 
bulunacağız.  

 
 
 

 

 

   
 
   
 
 
 
 
Atletizmde ​uzun atlama 
becerisini temel olarak 
öğrenip tamamlayıcı 
aktiviteler yapacağız. 
 
 

 

 

Ç​ ocuklarda ödev yapma bilinci nasıl geliştirilir? 

 
Öğrenmek sadece okulda gerçekleşen bir şey değildir. Okul 
dışındaki öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerinin 
kalıcılığı açısından çok önemlidir. Ev ödevleri biz 
anne-babaların çocuklarımızın okul hayatlarıyla 
ilgilenebilmeleri için bir fırsattır. Çocuklarımızın ders 
çalışma ortamını hazırlamasında, gerekli malzemeleri temin 
etmesinde ve onların eğitiminde ebeveyn olarak önemli rol 
alıyoruz.  
 
Ödevler, çocuklarımızın bilgi ve yeteneklerinin farkına 
varmaları ve onları geliştirmelerini, eksik yönlerini 
tamamlamalarını, düzenli ders çalışma alışkanlığı 
kazanmalarını, okul dışındaki kaynaklardan bilgi kullanmalarını, verilen sorumluluğu yerine getirmelerini ve bu sayede 
derslerinde başarılı olmalarını sağlar. 
 
Anne- baba olarak çocuklarımıza ödev konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? 
 
Çocuklarımız ödev yaparken: 
● Ders çalışmaları ve ödev yapmaları için uygun bir ortam sağlamalıyız. 
● Çalışma odasında televizyon/bilgisayar gibi dikkatlerini dağıtacak eşya ya da cihaz bulundurmamlıyız. 
● Oda ısısını uygun bir dereceye ayarlamalıyız.   

 

 

 
Çocuklarımıza ödev yapma alışkanlığını kazandırmak için ve bunun devamlılığını sağlamak için ilk önce çocuğumuza 
ödev yapmasının neden önemli olduğunu onun anlayacağı şekilde açıklamalıyız. Aksi takdirde çocuklarımız neden 
ödev yapmaları gerektiğini bilmezse sadece zorunlu oldukları için ödevlerini verimsiz bir şekilde bitirmeye çalışırlar.  
 
Çocuğumuzun motivasyonunu yüksek tutalım 
Belirli aralıklarla ödeve ara verilmesi çocuğumuzun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğumuzun uyku ve yemek 
saatlerinin düzenli olmasına özen göstermeliyiz. Çocuğumuz okuldan geldiğinde dinlenmesi için ona belirli bir süre 
vermeliyiz. Bu sürede çocuklarımızla sohbet edebiliriz. Çocuklarımız oyun oynayabilirler veya yemek yiyebilirler. Ödev 
süresine çocuğumuz ile birlikte karar vermeliyiz. 
 
Desteğimizi eksik etmeyelim 
Çocuklarımız ödev yapma sürecinde zorlanabilirler. Onlara bu süreçte anne-baba olarak destek olmalıyız. Destek 
olmak, çocuğumuz yorulduğu için veya yapmak istemediği için onun yerine ödevlerini yapmak demek değildir. 
Ödevlerini nasıl yapmaları gerektiğine dair onları bilgilendirmeliyiz. Örneğin: Sözlüğe nasıl bakılacağını gösterelim ve 
bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğretelim. Bu şekilde çocuğumuza kendisiyle ilgilendiğimizi hissettirerek duygusal 
gelişimine de katkı sağlamış oluruz. Bazen çocuklarımız ödev yaparken anne-baba olarak yanlarında olmamızı 
isteyebilirler. Çocuklarımıza ödevlerini kendisinin yapması gerektiğini anlatmalı ama gerektiği durumlarda destek de 
olmalıyız. 
 
 
Ödevleri mutlaka kontrol edelim 
Çocuklarımızın yaptığı ödevler hem öğretmen hem de anne-baba tarafından kontrol edilmelidir. Çocuklarımız 
ödevlerini okula götürmeden önce anne-baba olarak kontrol ettiğimiz zaman, onların eksiklerini önce biz görürüz ve 
çocuğumuza düzeltme fırsatı vermiş oluruz. Çocuklarımızın özenerek yaptıkları ödevi kontrol etmezsek ödev yapma 
istekleri kırılabilir ve motivasyonları düşer.  
 
Evdeki huzur ve aile tutumu önemlidir 
Çocuklarımızın akademik başarısını arttırmak için iyi bir ev ortamı sağlamalı ve onlarla ilgilenmeliyiz.. Aile içi olumsuz 
davranışlar, çocuklarımızı hem bizden hem de ödev yapma alışkanlığından uzaklaştırabilir. Çocuğumuzu anne-baba 
olarak takdir etmeli, her zaman onları desteklediğimizi hissettirmeliyiz. Çocuğumuz ödev yapmak istemediği takdirde 
onu motive etmek için olumlu bir dil ile onunla konuşmalıyız. Buna rağmen çocuğumuz ödev yapmak istemiyorsa 
anne-baba olarak öncelikle ders öğretmeni ile iş birliği yapmalıyız. 

 

 
  


Click to View FlipBook Version