The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by n.santhidass, 2021-11-03 22:30:31

PLAYBOOK WE CARE

PLAYBOOK WE CARE

SENARAI KANDUNGAN

UCAPAN ALU-ALUAN
CARTA ORGANISASI
BENGKEL PERTAMA :

GOOGLE ME
QUIZIZ
GOOGLE FO
BENGKEL KEDUA :
GOOGLE SL
GOOGLE DO
PADLET
BENGKEL KETIGA :
NEARPOD
PEAR DECK
KAHOOT
BENGKEL KEEMPAT :
YOUTUBE
CLASSPOINT
BLOOKET
GALLERI
SUARA GURU

N MUKA SURAT

EET 1-3
ORM 4-5
LIDES 6-66
OCS
67-113
T
114-189

190-237

238-247
248-271

KATA ALU-ALUAN

GURU BESAR STBS

Salam Sejahtera,

Program ‘We Care’ telah disediakan untuk
maklumat dan komunikasi .Kita bersama-sama
demi memartabatkan kecemerlangan SJK(T)
guru-guru mengintegrasikan aplikasi-aplikasi Go

Program ‘We Care’ ini disediakan untuk se
mendalam berkenaan TMK kepada setiap gu
hadapan. Keterlibatan semua guru akan mem
bagi menjamin program yang dilaksanakan d
seharusnya melakukan transformasi dan pen
ada bagi menghadapi cabaran pendidikan dal
dedikasi, usaha yang bersungguh-sungguh
kalangan semua guru serta warga sekolah, ki
dalam masa yang sama dapat “Melestarikan P

Saya juga mengharapkan semua guru dap
sepanjang pelaksanaan program ini.Saya ju
tadbir urus dan akauntabiliti dalam pelaksan
sekolah cemerlang dapat dibudayakan.Mudah
menjadi kenyataan.

Selamat Maju Jaya

EN.RAMAN A/L M KRISHNAN
Guru Besar SJKT Bagan Serai

memperkasakan bakat guru-guru dalam bidang teknologi
a menjalankan program ini dalam dengan ikhlas dan iltizam
BAGAN SERAI. Program ini bertujuan untuk membolehkan
oogle demi meningkatkan kualiti pendidikan.

emua guru, diharap ia akan memberi kefahaman yang lebih
uru dalam merancang dan melaksanakan aktiviiti pada masa
mastikan program ini difahami dan direalisasikan sepenuhnya
dibuat secara kemas dan terancang. Justeru itu, semua guru
nambahbaikan kepada kemahiran dan potensi diri yang sedia
lam abad ke-21. (PAK21) Saya sangat yakin bahawa dengan
h, semangat kerja berpasukan serta komitmen yang tinggi di
ita mampu mengharungi persaingan yang mencabar kini dan
Pendidikan Terbilang”.

pat memanfaatkan bahan dan maklumat yang dibekalkajn
uga berharap agar semua guru sentiasa mempertingkatkan
naan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan supaya
h-mudahan segala apa yang dirancang dapat diterjemahkan

KATA ALU-ALUAN

Selamat sejahtera,

Saya sangat bersyukur kerana berkem
‘We Care’. Akhirnya saya telah berjaya

Ucapan terima kasih yang tidak terhi
telah banyak memberi tunjuk ajar kep
beliau semasa kursus NPQEL, beliau
menyiapkan tugasan terutamanya pan
Saya memperolehi banyak kemahiran d

Di samping itu, saya juga ingin meng
En.K.Raman kerana telah memberi tu
terutamanya dalam pengurusan pen
membimbing saya untuk menyiapkan tu
menerajui kami dalam menguasai pend

Akhir sekali, tidak lupa juga saya ucapk
telah memberi kerjasama yang jitu
sepanjang 8 minggu menjalankan Pe
amatlah mencabar. Tetapi kerjasama y
SJKT Bagan Serai amatlah memberan

SANTHI A/P NADESAN

PEN.KANAN HEM
SRUT6
NPQEL 1/2021
03 NOVEMBER 20

mampuan untuk menyiapkan tugasan ini yang bertajuk Program
a menyiapkan laporan ini dengan jayanya.

ingga kepada penyelia saya, En.Balasandran A.Ramiah kerana
pada saya untuk menyiapkan program ini. Di bawah penyeliaan
u banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya untuk
ndangan futuristik yang munasabah bagi menyelesaikan masalah.
dan ilmu pengetahuan daripada beliau.

gucapkan terima kasih kepada Guru Besar SJKT Bagan Serai,
unjuk ajar kepada saya sebagai mentor dalam pelbagai aspek
ntadbiran sekolah. Dalam program ini, beliau juga banyak
ugasan. Tidak lupa kepada penceramah Program ‘We Care’ yang
didikan digital PdPr yang amat penting pada kini.

kan terima kasih kepada semua warga SJKT Bagan Serai kerana
kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Di samping itu,
erantisan 2 saya di sekolah ini, pada masa pandemik Covid-19
yang telah diberi secara langsung atau tidak langsung dari warga
ngsangkan dan disanjung tinggi.Sekian, terima kasih.

KATA ALU-ALUAN

Selamat sejahtera,

Pertama sekali saya ingin merakamk
SJKT Bagan Serai kerana sudi men
tentang Google for Education Wor

Program ini sangat sesuai dan berm
pembelajaran dilaksanakan secara d
Google serta mengembangkan kem

Sebagai warga pendidik, guru-guru
bangsa menjadi insan yang bergun
Care dapat membantu guru mempe
belajar dengan bersungguh-sunggu

Syabas dan tahniah diucapkan
melaksanakan Program We Care
pada masa akan datang. Seterusn
kepada para guru yang sudi meluan

Akhir kata, setinggi-tinggi ucapan te
Raman dan Penolong Kanan HEM
komitmen dan kerjasama yang dibe

CIKGU THIPHANATH SELVARAJ

Google Certified Trainer
SK SEKSYEN 13, SHAH ALAM, S

kan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warga
njemput saya sebagai penceramah jemputan untuk berkongsi ilmu
rkspace sempena Program We Care.

manfaat kepada para guru pada musim pandemik ini kerana
dalam talian. Guru-guru dapat meningkatkan ilmu tentang aplikasi
mahiran teknologi menerusi program ini.

u mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membimbing anak
a dan dapat memberi sumbangan kepada negara. Program We
elbagaikan aktiviti dalam PDPR dan menarik minat murid untuk
uh untuk mencapai objektif tersebut.

kepada warga SJKT Bagan Serai kerana telah Berjaya
e. Saya amat berharap program seperti ini akan diteruskan lagi
nya, saya juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih
ngkan masa menghadiri program ini.

erima kasih, ikhlas daripada saya kepada Tuan Guru Besar Encik
M Puan Santhi Nadesan dan semua pihak yang terlibat di atas
erikan untuk menjayakan Program We Care. Terima kasih.

JOO

SELANGOR.

STRUKTUR ORGANISASI

GURU B
RAMAN A/L M

PPP DG4

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN
A.JOTHEE A/P AMBIKAPATHI SANTHI A/P
PPP DG38 (KUP) PPP DG4

SJKT BAGAN SERAI 2021

BESAR
M KRISHNAN
44 (KUP)

HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
P NADESAN BARIMALAM A/P BALARAMAN
42 (KUP) PPP DG42 (KUP)

SETIAUSAHA PK PENTADBIRAN SETIAUSAHA HAL

VASHANTI A/P SUBRAMANIAM SUHASINI A/
PPP DG 42 (KUP) PPP DG4

GURU DATA GURU PERPUSTA

TIBA A/P SUPRAMANIAM LOGESHVARAN A
PPP DG29 (KUP) PPP D

L EHWAL MURID SETIAUSAHA PK KOKURIKULUM

/P ALIMUTHU DEVAGI A/P SANGAMUGAM
44 (KUP) PPP DG32 (KUP)

AKAAN & MEDIA GURU ICT

A/L ALAGIRISAMY SRI SANJAY KUMAR A/L KUMAR
DG41 PPP DG41

GURU PEMULIHAN GURU

VIKNESWARI A/P MUNUSAMY SIVANASVAR
PPP DG41 PPP D

GURU AKADEMIK GURU AK

KANJANA A/P SELVARAJU RANY A/P
PPP DG44 (KUP) PPP DG4

U AKADEMIK GURU AKADEMIK

RAN A/L NADESON RAAJESWARI A/P YANASEGERAN
DG48 (KUP) PPP DG44 (KUP)

KADEMIK GURU AKADEMIK

P MANIAN GIRIJA A/P NADARAJA
48 (KUP) PPP DG44 (KUP)

GURU AKADEMIK GURU AK

SUSILA A/P KRISTNAN BANUMATHI A/P
PPP DG42 (KUP) PPP DG2

GURU AKADEMIK GURU P

PERIANAYAKAM A/P GOVINDASAMY ANBARASI A/P
PPP DG48 (KUP) PP

KADEMIK GURU AKADEMIK

P SUBRAMANIAM DANALETCHMY A/P CHANDRAN
29 (KUP) PPP DG29 (KUP)

PRASEKOLAH GURU PRASEKOLAH

P RAMACHANDRAM THIGANYA A/P NARI SAMULU
PP DG41 PPP DG41

STRUKTUR ORGANISASI
(ANGGOTA KUMPU

GURU B
RAMAN A/L M

PPP DG4

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN
A.JOTHEE A/P AMBIKAPATHI
PPP DG38 (KUP) SANTHI A/P
PPP DG4

SJKT BAGAN SERAI 2021
ULAN PELAKSANA)

BESAR
M KRISHNAN
44 (KUP)

HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
BARIMALAM A/P BALARAMAN
P NADESAN PPP DG42 (KUP)
42 (KUP)

PEMBANTU TADBIR (P/O) PEMBANTU

ROSLINAWATI BT ARDI LILI ROZANA
N19 N

PEKERJA (KBK) PEMBANTU PENGUR
MANIMEGALAH A/P MANICKAM NURUL AIN B
N1

PEKERJ
DENES KUMAR A/L

U OPERASI PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)

BT ABD.AZIZ NORFADIRLAH BT ABD.KADIR
N11 N22 (KUP)

RUSAN MURID (PPM) PEKERJA (KBK)
BT ZULKAPLI OOI BOON SIEW
19

JA (KBK)
L ULAGA NATHDAN

GUR
RAMAN A/

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANA
A.JOTHEE A/P AMBIKAPATHI SANTHI A

GURU DATA GURU
TIBA A/P SUPRAMANIAM SRI SANJAY KUM

RU BESAR
/L M KRISHNAN

AN HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
A/P NADESAN BARIMALAM A/P BALARAMAN

U ICT GURU BESTARI
MAR A/L KUMAR LOGESHVARAN A/L ALAGIRISAMY

GOOGLE
MEET

DARIPADA CIKGU THIPHANATH SELVARAJOO (GfECT)

CARA CREATE LINK TAIP D
GOOGLE MEET OMNIB

DI GOOGLE APP GMAIL CALENDAR
BOX

TEKAN NEW MEETI

INGANTARA
CIRI-CIRI
GOOGLE

MEETCARA-CARA UNTUK
MEMPERSEMBAHKAN
BAHAN PEMBELAJARAN

CIRI-CIRI BAHARU
DALAM GOOGLE MEET

BREAKOUT ROOMS
POLLS
Q&A
RECORDING
WHITEBORAD

T

BREAKOUT • BAHAG
ROOMS • TENTU
• SHUFF
• CLEAR
• OPEN R

GIKAN ROOMS (BILANGAN ROOMS)
UKAN TIMER (MASA)
FLE JIKA PERLU (TUKAR MURID KE KUMPULAN LAIN)

(PADAM SEMUA)
ROOMS (MULAKAN AKTIVITI)

POLLS (LIVE) • TAIP SO
• TAMBA
• SAVE
• LAUNC
• END TH

OALAN POLLS
AH OPTION

CH
HE POLL

Q&A • TEKAN
• MINTA
• GURU
• SORT B
• TEKAN

N ALLOW QUESTION
A MURID TANYA SOALAN DENGAN KLIK ‘ASK A QUESTION’

BOLEH PILIH SOALAN : ALL QUESTION, UNANSWERED, ANSWERED, HIDDEN
BY : OLDEST FIRST, NEWEST FIRST, POPULAR
N ALLOW QUESTION UNTUK TUTUP RUANG SOALAN

RECORDING • START
• STOP R
• CARI R

RECORDING
RECORDING
RECORDING DALAM GOOGLE DRIVE


Click to View FlipBook Version