The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jasmine.vananroye, 2019-06-12 05:31:47

Start People Call welkom CXL

Start People Call welkom CXL

.

e kiezen.
een goede

maken in

Wie is jouw werkgever? Het Contract

Start People, natuurlijk! Jij krijgt jouw contract voo
shift via e-contracting. Je
Vanaf nu sta jij onder contract bij Start People, doorgestuurd waarop jij j
met als gevolg dat wij jouw werkgever zijn en niet bevestigen. Hiervoor heb
Callexcell waar je tewerkgesteld bent. Dus voor al geldig e-mailadres nodig,
jouw sociale documenten (kinderbijslag, dan sturen we dit contrac
mutualiteit, werk- en verlofattesten, ...) kan jij Zonder contract mag je ni
terecht bij jouw Inhouse Start People-kantoor. zonder contract staat geli
daar staan hoge boetes o
Opgelet! De sociale documenten (bv. C4- jouw werkgever als voor d
document, vakantie-attest,…) worden opgemaakt Neem snel een kijkje op :
in onze administratieve centra. Ze zijn dus niet www.startpeople.be/nl
onmiddellijk beschikbaar in jouw Start People- werk/digitale-contracte
kantoor. Daarom is het belangrijk dat jij vooraf
afstemt met je contactpersoon bij Start People Loonfiches
wanneer en in welk kantoor je de documenten
wenst op te halen. Ze kunnen ook steeds per post
worden verstuurd naar het adres van jouw keuze.
Sommige documenten kunnen automatisch uit
ons systeem worden verzonden, omdat je die
nodig kan hebben voor bv jouw
werkloosheidsuitkering, mutualiteit, …

Maandelijks zal jij een loo
MyBasware. Dit is een on
jouw loonfiches kan nakij
Je zal bij opstart een mail
je login en paswoord. Hou

https://my.basware.be/

Loon/Uitbetaling

or aanvang van jouw Als uitzendmedewerker heb jij recht op dezelfde
krijgt een link verloning als een vaste medewerker.
jouw contract kan Jouw brutoloon wordt bepaald op basis van
bben wij natuurlijk een barema’s die rekening houden met je functie en je
indien dit er niet is werkervaring. Het is dus mogelijk dat je loon
ct op met de post. verschilt van andere medewerkers.
iet werken. Werken Hoe wordt jouw loon berekend?
ijk aan zwartwerk, BRUTOLOON
op, zowel voor jou, - 13,07 % je RSZ bijdrage werknemer
de klant. + 15,34 % je vakantiegeld (= vervroegd)
l/ik-zoek- - 0,89 % je bijdrage op dubbel vakantiegeld
en-e-contracting = Belastbaar loon
- Bedrijfsvoorheffing
onfiche krijgen via Dit percentage is 25%. Je kan dit laten aanpassen
nline tool waar jij al maar dan is het risico groot dat je nadien een groot
jken. stuk aan de belastingen dient terug te storten. Hou
l ontvangen met daarin hier rekening mee, dit is meestal geen leuke
u deze goed bij! verrassing.
= NETTOLOON
Zoals je ziet, ontvang je wekelijks ook vervroegd
vakantiegeld (voor je verlof in het jaar volgend op
je prestaties). Dit is deels onderworpen aan RSZ en
bedrijfsvoorheffing.
Maandelijks krijg je ook je werkbonus uitbetaald.
De werkbonus is een overheidsmaatregel om
werken aantrekkelijker te maken. Het doel is om je
als werknemer een hoger nettoloon te garanderen.
Je moet m.a.w. minder werknemersbijdrage
betalen aan de sociale zekerheid, waardoor je meer
overhoudt op het einde van de rit.
Je loon staat , naargelang je bank, tussen woensdag
en vrijdagavond op je rekening.

/psc1/

Maaltijdcheques Arbeidsongev

Vanaf 6 maanden bij Callexcell heb jij recht op Ben jij het slachtoffer van ee
maaltijdcheques , deze worden elektronische gestort een ongeval van of naar het
op je Edenred kaart vanaf de 15de van elke maand snel mogelijk op de hoogte.
volgend op de prestatiemaand (vb. je hebt gewerkt in nodige doen om je dossier t
februari: je maaltijdcheques zijn beschikbaar vanaf verzekeringsmaatschappij te
15/03). hiervoor de nodige docume
Heb je jouw kaart niet ontvangen? Neem dan even Een laattijdige aangifte kan
contact op met Edenred: 02 702 20 02 of interimcard- weigering van jouw ongeval
[email protected] Als jij niet kan werken wege
dan niet om jouw mutualite
Eindejaarspremie brengen van jouw werkonbe

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet je Kinderbijslag
minstens 65 arbeidsdagen of 494 uren als
uitzendmedewerker gewerkt hebben binnen de Als je al kinderbijslag ontv
periode van 1/7/201x tot 30/06/201x+1. nieuwe aanvraag in
kinderbijslagkas zal de
Ziekte en feestdagen tellen mee, verlof niet. De premie betalen. Geregeld sturen
wordt in december van jaar x+1 uitbetaald door het om inlichtingen over je te
Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten.

meer info op www.interimfonds.be

val

en arbeidsongeval of
t werk, breng ons zo
. Dan kunnen wij het
tijdig bij de
e openen. Jij zal van ons
enten ontvangen.
resulteren in een
l door de verzekeraar.
ens het ongeval, vergeet

eit op de hoogte te

ekwaamheid

g Jaarlijkse vakantie

vangt, dan hoef je geen Wil je verlof nemen?
te dienen. Die Neem dan contact met je teamleader of
verantwoordelijke bij Callexcell. Indien je verlof
kinderbijslag blijven door hen is goedgekeurd verwittig dan Start
n zij een document op People tenminste één week op voorhand over
ewerkstelling te vragen. de periode waar je afwezig zal zijn, ook al gaat
het maar om één dag.
Als uitzendkracht sta jij niet onder contract
tijdens jouw vakantie. Heb jij vakantie gepland,
maar wordt deze last minute geannuleerd en
werk je tóch? Breng dan zo snel mogelijk Start
People op de hoogte, zo kunnen wij alsnog een
contract aanmaken voor die periode.

Ziekte Bijkomende i

Wil je recht hebben op een gewaarborgd weekloon bij Het is belangrijk dat je alle v
ziekte, dan moet je aan onderstaande voorwaarden betrekking tot jouw situatie
voldoen: bankrekeningnummer, burg
1. Breng je directe verantwoordelijke bij het bedrijf waar je zo snel mogelijk aan ons me
bent tewerkgesteld telefonisch op de hoogte vóór aanvang
van je shift: ………WELK NUMMER? ……..………… Onze Inhouse is voor jouw b
2. Breng de Start People ziektelijn telefonisch op de hoogte tot en met vrijdag van 9h to
vóór aanvang van je shift: 02 431 51 60 en van 13.30u tot 17.00u.
3. Bezorg Start People binnen de 24 uur een medisch attest
op [email protected] Wij hopen dat deze informa
4. Je moet minimum 1 maand anciënniteit hebben geven op de meest gestelde
5. Onderwerp je aan een medische controle (thuisblijfplicht nog bijkomende inlichtingen
tussen 14.00u en 18.00u). Indien de controlearts jou niet People er voor jou. Bel ons g
aantreft tijdens deze periode, ben je in elk geval onwettig bij ons op kantoor op gelijkv
afwezig en heb je geen recht op gewaarborgd loon. Weet We doen er met veel plezier
dat een bezoek van de controlearts buiten deze periode van mogelijk te begeleiden!
14u-18u ook steeds mogelijk is. Indien hij je in dat geval niet Tot binnenkort en alvast vee
thuis aantreft, zal hij een bericht bij je achterlaten waarna je nieuwe uitdaging!
je – om recht te kunnen hebben op gewaarborgd loon – zelf
bij hem zal moeten melden op aangegeven uur en datum Start People Call & C
om de controle mogelijk te maken.
Voldoe je niet aan alle voorwaarden, dan zal je geen Inhouse Ca
gewaarborgd loon ontvangen voor de periode van
arbeidsongeschiktheid. Indien je niet onmiddellijk aan alle Tiensesteenweg 16
voorwaarden voldoet, dan zal je maar gewaarborgd loon 3800 Sint-T
ontvangen vanaf het ogenblik dat alle verplichtingen zijn
nageleefd. gewaarborgd loon ontvangen vanaf het ogenblik callexcell@sta
dat alle verplichtingen zijn nageleefd. De controledokter
kan van oordeel zijn dat je geen recht hebt op gewaarborgd
loon. Vergeet niet om je mutualiteit op de hoogte te
brengen van je werkonbekwaamheid. De controledokter kan
van oordeel zijn dat je geen recht hebt op gewaarborgd
loon. Vergeet niet om je mutualiteit op de hoogte te
brengen van je werkonbekwaamheid

informatie Social Media

veranderingen met STARTPEOPLECALL
e (verandering van adres,
gerlijke stand, statuut,…)
eedeelt.

bereikbaar van maandag
ot 12h

atie een antwoord kan
e vragen. Heb jij echter
n nodig, dan is Start
gerust of maak een langs
vloers.
r alles aan om je zo goed

el succes met jouw

Customer Support

allexcell

68 Blok C Bus 401
Truiden
artpeople.be

NOTA’S :Bedankt

Graag danken we jou alvast om voor Start People te

O We zijn heel blij met jouw komst en kijken uit naar e
samenwerking bij onze klant CALLEXCELL !

N Met deze onthaalbrochure willen we jou wegwijs m
T de werking van onze organisatie.
H
A Download zeker onze WELQOME APP

Code : VPAK

A
L


Click to View FlipBook Version