The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tadpole82, 2021-03-10 10:46:31

JSA CONFINED SPACE

LEARNING

Oleh: Herman bin Jaafar

Tajuk kerja : Penyelenggaraan di ruang terkurung

Tarikh : 11 Mac 2021

Tempat : Tangki

Pengenalan : Ruang terkurung merupakan suatu ruangan yang sempit dimana
kerja-kerja perlu dijalankan di dalamnya tetapi boleh
menyebabkan hazard berisiko tinggi yang berpunca daripada
kurang pengalihudaraan, kurang ruang bergerak/menyelamat,
kehadiran gas berbahaya suhu yang tidak selesa dan
sebagainya.

Definisi : Ruang Terkurung “Suatu ruangan yang mempunyai
laluan masuk / keluar yang terhad, pengudaraan yang tidak
mencukupi dan tidak direkabentuk sebagai tempat untuk
menjalankan kerja biasa” Contoh : Pengandung Tekanan, Vessel,
Tangki, Silo, Lubang dan Saluran Pembentungan serta Perigi.

Objektif : Tujuan JSA ini adalah untuk memastikan keselamatan
pekerja, pengguna dan alam sekitar terjamin.

Bil Aktiviti / Lokasi Hazard Kesan Langkah

1 Sebelum melakukan kerja 1. Menyediakan permit masuk
2. Menyediakan pekerja yang dilantik oleh majikan
Menyediakan permit untuk
kebenaran kerja serta orang untuk berada di luar ruang terkurung yang
kompeten. mengawasi orang yang dibenarkan masuk dan
1. Permit yang menjalankan semua tugas orang menjaga
2. Standy person yang ditetapkan dalam program masuk ruang
3. Authorised Entrant (AE) terkurung oleh majikan, dan telah menghadiri
4. Entry Supervisor (ES) kursus latihan telah lulus ujian atau Peperiksaan
5. Authorised Gas Tester (AGT) 3. Menyediakan pekerja yang dibenarkan oleh
majikan untuk memasuki ruang terkurung, dan
bermaksud telah menghadiri kursus latihan dan telah lulus
ujian atau peperiksaan.
4. Pekerja yang dilantik oleh majikan,
bertanggungjawab menyelia kemasukan ruang
terkurung dan telah menghadiri kursus latihan
Penguji Gas Bertauliah dan Penyelia Kemasukan,
dan telah lulus ujian atau peperiksaan serta
berdaftar dengan Ketua Pengarah JKKP
5. Orang yang dilantik oleh majikan untuk
menjalankan ujian atmosfera, dan telah
menghadiri kursus latihan tentang bekerja
selamat di dalam ruang terkurung untuk Penguji
Gas Bertauliah dan Penyelia Kemasukan, dan telah
lulus ujian atau peperiksaan serta berdaftar
dengan Ketua Pengarah JKKP

Bil Aktiviti / Lokasi Hazard Kesan Langkah

1 Sebelum melakukan kerja 1. Lemas 1. Cedera / maut 1. Pengukuran ke atas kandungan
2. Masalah
1. Pengujian 2. Sesak nafas oksigen atau gas mudah terbakar
2. Penghadang pernafasan
3. Penyediaan peralatan 3. Radang mata 3. Sengatan di dalam ruang terkurung oleh
4. Tergelincir
kebakaran (pencegahan) 5. Terjatuh dari haiwan berbisa Penguji Gas Bertauliah
4. Penyediaan peralatan
tempat tinggi (Authorised Gas Tester)
kecemasan 6. Maut
5. Pengudaraan 7. Kebakaran 2. Membebaskan gas beracun
6. Peralatan yang baik dan 8. Bahaya
3. Memasang papan tanda dan
mencukupi binatang
7. Pembantu yang 9. Letupan penghalang
10. Gelap
berpengetahuan 11. Kecederaan 4. Menyediakan peralatan mencegah
8. Laluan keluar masuk 12. renjatan
9. Pencahayaan kebakaran
10. Bekalan elektrik
5. Menydiakan latihan SOP

6. Menggunakan alatan pernafasan

semasa memeriksa ruang

terkurung.

7. Mengeluarkan cecair di dalam

ruang terkurung

8. Laluan keluar masuk yang

selamat.

9. Pencahayaan yang baik

10. Kenalpasti sumber elektrik.

Bil Aktiviti / Lokasi Hazard Kesan Langkah

1 Semasa Melakukan Kerja: 1. Keracunan 1. Maut 1. Mengukur secara berterusan
2. kecederaan kandungan oksigen atau gas di
1. Ukuran gas dalam vessel /ruang terkurung

2. Vakum 2. Sesak nafas 2. Menyedut keluar sebarang habuk
yang terjana secara berterusan
3. Komunikasi 3. Meletup
3. Penyelia yang sentiasa berhubung
4. Pengudaraan 4. Kebakaran 4. Mengukur kandungan oksigen

5. Langkah keselamatan semasa 5. Pencemaran berterusan.

menjalan kerja udara

Bil Aktiviti / Lokasi Hazard Kesan Langkah

1 Selepas Melakukan Kerja: 1. Memasti dan merekodkan semua
pekerja yang keluar
1. Merekod
2. Mengemas alatan 2. Memeriksa tempat kerja untuk
3. Serah kendalian memastikan alatan kerja dibawa
4. Pembatalan permit keluar (sistem ekzos mudahalih,
5. Membuat laporan (isu yang lampu, alat pemadam api dan
sebagainya)
timbul)
6. Penyerahan tugas serta 3. Memberhentikan bekalan elektrik
4. Memansuhkan / membatalkan
merekodkan penyerahan.
permit kerja (work permit) yang
telah dikeluarkan oleh penyelia
bertugas
5. Melaporkan sebarang masalah
(jika ada) yang berkait dengan
kerja
6. Menyerahkan tanggungjawab
pengendalian ke atas ruang
terkurung serta merekodkan
penyerahan tersebut kepada
orang yang berkuasa
7.


Click to View FlipBook Version