The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sitiasmarazali, 2019-08-24 01:08:52

MESYUARAT AGUNG KOOP

MESYUARAT AGUNG KOOP

UCAPAN PENGHARGAAN TARIKH : 28 OGOS 2019
MASA : 7:30 PAGI
Pengerusi serta Ahli Lembaga Koperasi 2018/2019
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan TEMPAT : DEWAN AL-FALAH
ucapan terima kasih kepada semua anggota yang PERASMI:

terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam ENCIK MOHD FARID MUZAMIL
menjayakan Mesyuarat Agung Koperasi Kali Ke-24 PEGAWAI ANGKASA NEGERI
dan sambutan Hari Koperasi Sekolah. Pihak ALK PAHANG ZON 2
juga memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan
sepanjang tempoh mesyuarat dan pelantikan ALK 1

yang baru dan merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan atas segala kerjasama yang telah
diberikan oleh semua anggota dalam menjayakan

setiap aktiviti yang telah dilaksanakan.

STATISTIK ANGGOTA
JUMLAH ANGGOTA KESELURUHAN: 584

BIL ANGGOTA GURU / STAF: 73
BIL ANGGOTA PELAJAR: 511
BIL. ANGGOTA BARU : 161

JUMLAH SYER LAYAK DIVIDEN:
RM 28,444.09

JUMLAH MODAL SYER : RM30, 402.89

18

ISI KANDUNGAN AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT AGUNG DAN
HKS 2019
BIL PERKARA MUKA
1 AGENDA MESYUARAT AGUNG SURAT Penasihat:
KOPERASI SEK MEN KEB JENGKA En. Sharil Aznan b Mansor
PUSAT BERHAD KALI KE-24 3
Sambutan:
3 NOTIS MESYUARAT AGUNG KALI 4 En. Muhamad Asri bin Musa
KE-24 5 Jemputan / Buku program dan laporan AKKS:

4 PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN 8 Pn. Siti Asma bt Razali
MINIT MESYUARAT AGUNG KALI Nur Ilya Afifah bt Kamarzzam
KE-23 Hadiah dan Cabutan bertuah serta nombor cabutan bertuah:

5 PEMBENTANGAN LAPORAN AKTIVITI Pn. Nur Aishah bt Ramli
TAHUNAN KOPERASI SESI 2018/2019 Wan Nur Ain Hasanah bt Wan Rozaman
-SETIAUSAHA
Fotografi
6 PEMBENTANGAN LAPORAN 11 Arifah binti Norsufian
KEWANGAN KOPERASI YANG BE- Muhammad Akmal b Abu Bakar
RAKHIR PADA 30 APRIL 2019 - BENDA- Pengurus Gerai HKS:
HARI Pn. Norazirawati bt Mohamad
En. Shahrul Effendi b Ismail
SUMBANGAN KOPERASI UNTUK PEM- 12 Pengerusi Majlis Mesyuarat Agung dan HKS serta mengira undi:
BANGUNAN SEKOLAH—BENDAHARI Tn. Hj Kamarzzam b Mohd Samsi
Indera Mahkota b Shamsol Kamal
7 SENARAI ANGGOTA LEMBAGA 13 Siaraya dan Banner :
KOPERASI 2018/2019 En. Mohd Zulhairisam b Mohd Zadi
Persiapan Tempat dan Kemas Dewan:
8 PENCALONAN ANGGOTA 14 En. Mohd Rosniza b Mustapa
LEMBAGA KOPERASI SEK MEN KEB Eusoffe bin Hanafiah
JENGKA PUSAT BERHAD
TAHUN 2019/2020 Kebersihan:
En. Ibrahim b Huri
9 USUL DAN CADANGAN 14 Nur Rasyiqah binti Mohd Najib
Perhimpunan Khas HKS:
10 SAMBUTAN HKS— 15 Ruhana bt Kamarudin
PENGENALAN DAN OBJEKTIF Siti Najwa Najiha bt Azha

11 ATURCARA SAMBUTAN HKS 16 Jamuan VIP:
DAN LAGU SEMANGAT KOPERASI Pn. Siti Asma bt Razali
Karnival Kokurikulum:
12 AJK PELAKSANA 17 Pn. Azizah binti Mohammad

13 UCAPAN PENGHARGAAN 18 17

2

ATURCARA SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH AGENDA MESYUARAT AGUNG KALI KE-24

9:00 pagi: 7:30 pagi : Berkumpul di Dewan-Al-Falah
 Ketibaan Perasmi 7:45 pagi :
 Ucapan Aluan Pengerusi Majlis
 Bacaan Doa Aluan Pengerusi Mesyuarat
 Bacaan Perutusan YB Menteri Pendidikan Malaysia Pelantikan Pencatat Minit Mesyuarat
 Bacaan Perutusan YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Membentang dan menerima Minit Mesyuarat Agung Kali
Ke-23
Koperasi dan Kepenggunaan Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan
 Bacaan Perutusan Presiden Angkasa Koperasi 2018/2019
 Ucapan Pengerusi Membentang dan menerima Penyata Kewangan berakhir
 Ucapan Perasmian 30 April 2019
 Penyampaian Hadiah Koperator Terbaik Pembubaran Ahli Lembaga Koperasi 2018/2019
 Penyampaian Cenderamata Melantik tiga orang ALK guru (Setiausaha, Bendahari,
 Nyanyian Lagu Semangat Koperasi Pengurus Jualan) dan lapan orang ALK pelajar 2019/2020
 Bersurai dan melawat gerai jualan Melantik Jawatakuasa Audit Dalaman Tahun 2019/2020
 Jamuan VIP Memilih dan melantik Juruaudit Luar
Mendengar dan membahas usul
11:00 pagi: Ucapan Penangguhan
 Pelajar berkumpul di Dewan Al-Falah
 Karnival Kokurikulum 3

2:00 petang:
 Solat Zuhur—Surau An-Nur

LAGU SEMANGAT KOPERASI

Kami sedia membantu, kerana cintakan bangsa
Bekerja capai mutu, berdikari motto utama
Ilmu seumur hidup serta amanah,

Hapuskan sistem penjajah, rintangan dalam sejarah
Kami sedia membantu kerana cintakan bangsa
Bekerja capai mutu, berdikari motto utama
Ilmu seumur hidup serta amanah

Hapuskan sIstem penjajah, rintangan dalam sejarah
Jiwa demokrasi keupayaan koperasi

Jangan harap subsidi, berdiri di atas kaki sendiri
Kuatkan semangat, bangunkanlah jiwa yang hebat

Bersatu demi rakyat, hidup dalam muafakat
Wawasan 2020, kita tidak akan mengeluh, bersedia berstrategi,

menentukan nasib sendiri.

16

NOTIS MESYUARAT AGUNG SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2019
PENGENALAN
Tarikh: 23 Ogos 2019
Sambutan Hari Koperasi Sekolah (HKS) diadakan dengn pelbagai
Kepada: aktiviti berdasarkan garis panduan yang disediakan. Sambutan ini
Semua Anggota Koperasi bertujuan untuk memberitahu kepada warga sekolah dan masyarakat
Sek Men Keb Jengka Pusat Berhad.
26400 Bandar Tun Abdul Razak Jengka, setempat akan kewujudan koperasi sekolah dan peranan yang
Pahang Darul Makmur. dimainkan untuk mendidik para pelajar supaya mempunyai jatidiri
yang murni selaras dengan prinsip, nilai dan amalan koperasi. Sam-
Tuan/Puan/Saudara/ Saudari butan HKS berjaya menonjolkan koperasi sekolah sebagai entiti
penting di sesebuah sekolah dalam usaha untuk menyemai nilai-
NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI KALI
KE-24 nilai koperasi dalam kalangan anggota di samping sebagai satu
usaha memperkasaakan anggota koperasi khususnya dalam kalangan
Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.
pelajar. Bertemakan “Koperasi Sekolah Membentuk Kemenjadian
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Koperasi Sek Men Keb Jengka Murid” diharapkan dapat memupuk budaya kerjasama dan keusaha-
Pusat Berhad akan mengadakan mesyuarat agung tahunan koperasi kali
ke-24. Mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut:- wanan di samping meningkatkan usaha dan kreativiti pelajar bagi
menggerakkan koperasi supaya lebih .bersatu membangunkan modal
Tarikh : 28 Ogos 2019 (Rabu)
Masa : 7:45 Pagi insan yang berkualiti
Tempat : Dewan Al-Falah
Perasmi : En. Mohd Farid Muzamil OBJEKTIF
Pegawai Angkasa Negeri Pahang Zon 2 i. Memberi peluang kepada ahli koperasi/pelajar
3. Sehubungan dengan itu, kami bagi pihak Anggota Lembaga
Koperasi berharap semua anggota akan hadir untuk meneruskan komuniti untuk melibatkan diri dalam
kemajuan dan pembangunan koperasi kita. keusahawanan dan perniagaan
ii. Melahirkan nilai usahawan dalam diri pelajar untuk bersaing
Sekian dimaklumkan. dengan masyarakat melalui aktiviti jualan
iii. Menjadikan pelajar lebih berpengetahuan mengenai aktiviti
Terima kasih. HKS 2019
iv. Mengetengahkan minat dan bakat pelajar melalui
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” pertandingan yang dianjurkan

Saya yang menurut perintah, 15

....................................................
(SITI ASMA BT RAZALI)
Setiausaha,
Koperasi Sek Men Keb Jengka Pusat Berhad.

4

MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE-23

USUL DAN CADANGAN 1. Ramlah bt Mat Diah 47. Norshajida bt Othman
1. Menaiktaraf susun atur dalam Koperasi dengan rak dan 2. Intan Nazirah bt Abdul Aziz 48. Nur Aishah bt Ramli
3. Hasman b Karim 49. Nur Assyura Abd. Rahim
kabinet yang baru - Eusoffe bin Hanafiah 4. Muhammad Asri b Musa 50. Nur Izzati bt Tumingan
2. Memohon untuk sumbangan honorarium ALK 5. Yazri b Yusoff 51. Siti Rahmah bt Husin
6. Salehudin b Ismail 52. Siti Munirah bt Md. Aziz
dikeluarkan bagi tahun kewangan semasa— 7. Aszelan bin Tokinin 53. Nur Nadia Shamsol Bahari
Pn. Norazirawati bt Mohammad. 8. Azizah bt Mohamad 54. Nurashikin Leong bt Abdullah
9. Azlina bt Abdullah 55. Nurul Anisah bt Mohammed
PENCALONAN ALK 2019/2020 10. Azlina Man 56. Siti Asma bt Razali
PENGERUSI: EN. MUHAMAD ASRI BIN MUSA 11. Azmi bin Awang 57. Siti Aishah bt Mamat
SETIAUSAHA: 12. Che Wil bin Che Mat 58. Roslaily bt Alias
BENDAHARI: 13. Dzulkefli bin Mohamad 59. Rozaimah bt Mat Piah
PENGURUS JUALAN: 14. Fazilah bt Junait 60. Ruhana Kamaruddin
ALK GURU: 15. Faziyana bt Busu Nollah 61. Ruzieliana bt Mohd Jamil
1. 16. Hafizah bt Mohd Idris 62. Saimah bt Hashmawi
2. 17. Hairul Nizam bin Abdul Rahman 63. Salasiah Zakaria
3. 18. Aini Khamsiah bt Abdullah 64. Shuhaila bt Mat Isa
4. 19. Haniza bt Abu 65. Salleh bin Abu Bakar
5. 20. Hasan Kashfi bin Mohamad 66. Sarila bt Sharipudin
21. Hasanah bt Abdul Hamid 66. Sarifah bt Ismail
ALK PELAJAR: 67. Saufi bin Mohamad
1. 22. Umi Kalsom bt Abdul Zabri 68. Shahrul Efendi Ismail
2. 69. Noor Asidah bt Abd Rashid
3. 23. Hasmizol bin Hasan 70. Norhuda bt Abdul Karim
4. 24. Ibrahim Huri 71. Suriati bt Zakaria
5. 25. Isyharuddin bin Mohd Nazry 72. Ruhana bt Kamarudin
6. 26. Jahrian bt Jahri 73. Suzana bt Marjan
27. Junaidah bt Kamarudin 74. Dina Akmal bt Zaini
14 28. Kamarzzam Bin Samsi 75. Noor Hazita bt Mohamad Senan
29. Maisarah bt Badiazaman TARIKH : 1 Ogo 2018
30. Mazni Yaakob MASA : 8:00 pagi
31. Mohd Marzuki Mohd Yusof TEMPAT : DEWAN AL-FALAH,
32. Mohd Rozikin Abd Manaf Kehadiran : 735 orang
33. Tuan Rohana Tuan Lembut Ahli : 584 orang
34. Syahida bt Habidin
35. Siti Ros bt Ismail
36. Mohd. Rosniza Mustapa
37. Mohd. Zulhairisam Mohd. Zadi
38. Noor Relazimah bt Ishak
39. Noor Suzana bt Azizan
40. Nor Adilah Yaakob
41. Zuraidah bt Abdul Rahman
42. Noraini bt Abdul Manaf
43. Zazali bin Mat Liza
44. Norazirawati bt Mohamad
45. Norehan bt Mohd Taib
46.Norlida Khamsia bt Abdul Rahman

5

ALUAN PENGERUSI

1.1 Pengerusi mengucapkan rasa penuh syukur kerana pada hari ini, dapat mengadakan AHLI LEMBAGA KOPERASI 2018/2019
Mesyuarat Agung Koperasi Kali Ke-23. Ucapan selamat datang kepada semua anggota Penasihat:
Koperasi dan menyeru kepada guru dan pelajar yang masih belum menjadi ahli, bersegera ber-
buat demikian bagi memperoleh manfaat di kedai koperasi. Berlaku ketidakadilan apabila yang En. Sharil Aznan bin Mansor
bukan ahli membeli di koperasi dan mendapat harga yang murah. Data keahlian terkini ialah Pengerusi:
539 anggota, 77 orang dalam kalangan guru dan staf dan 462 orang dalam kalangan pelajar.
Peranan Koperasi ialah menyediakan barang keperluan ahli dengan harga yang murah dan ber- En. Muhamad Asri bin Musa
patutan, manfaat dan keuntungan diberikan kepada ahli. Setiausaha:

1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa dalam Mesyuarat Anggota Lembaga Koperasi, telah di- Pn. Siti Asma bt Razali
persetujui Pengerusi Koperasi bagi sesi 2018-2019 dipertanggungjawabkan kepada Penolong Pen. Setiausaha:
Kanan Kokurikulum iaitu Ustaz Muhamad Asri bin Musa sementara Pengetua sebagai
Penasihat. Jawatan Bendahari Koperasi yang dipegang oleh Pn. Hjh Umi Kalsom bt Abd Zabri Pn. Nur Aishah bt Ramli
diserahkan kepada Pn. Norazirawati binti Mohamad juga bagi sesi 2018-2019. Bendahari:

1.3 Koperasi kini berada di tahap terbaik dalam aspek pengurusan dan kewangan. Di kesem- Pn. Norazirawati bt Mohamad
patan ini, Pengetua mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan ALK 2017- Pengurus Jualan:
2018. Tindakan: Semua ahli
Tn. Hj Kamarzzam b Mohd Samsi
PELANTIKAN PENCATAT MINIT MESYUARAT Pen. Pengurus Jualan:
2.1 Pengerusi melantik Pn. Siti Asma bt Razali sebagai pencatat minit mesyuarat
Sokongan : sebulat suara En. Mohd Zulhairisam b Mohd Zadi
PEMBENTANGAN MINIT MESYUARAT Pengurus Koperasi Asrama:
3.1 Pn. Siti Asma binti Razali selaku Setiausaha Koperasi memohon minit mesyuarat kali ke 22
sesi 2017/2018 diteliti dan disahkan. En. Mohd Rosniza b Mustapa
Cadangan : Adlan Syahmi b Azhan Sokongan : Ahmad Danish b Roslee Pengurus Ladang:
Tindakan: Setiausaha En. Ibrahim b Huri
4.0 PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN
4.1 Pn. Hjh Umi Kalsom selaku Bendahari Koperasi memohon untuk merujuk Laporan Juruaudit Dalaman (Guru):
Kewangan berakhir 30 April 2018 untuk diteliti dan disahkan dengan merujuk halaman 2 hing- Ruhana bt Kamarudin
ga 14.
4.2 Pengerusi memohon Pn. Noor Asidah untuk membimbing ahli bagi menerangkan perkara Juruaudit Dalaman (Pelajar ):
dan melihat kedudukan penyata kewangan koperasi. Hasil dari bimbingan, Pn. Noor Asidah Nur Rasyiqah binti Mohd Najib
mengucapkan tahniah kepada ALK yang mengurus kewangan koperasi dengan baik.
Cadangan : En. Hairul Nizam bin Ab Rahman Sokongan : En. Aszelan bin Tokinin ALK PELAJAR:
4.3 Bendahari memohon untuk mencadangkan dividen sebanyak 10% dikekalkan, honorarium 1. Eusoffe bin Hanafiah
ALK pada tahun 2018 sebanyak 10% diberikan. 2. Nur Ilya Afifah bt Kamarzzam
Sokongan : sebulat suara 3. Indera Mahkota b Shamsol Kamal
5.0 PEMBENTANGAN LAPORAN AKTIVITI KOPERASI 4. Siti Najwa Najiha bt Azha
5.1 Pn. Siti Asma bt Razali membentangkan laporan aktiviti koperasi yang dijalankan sepanjang 5. Muhammad Akmal b Abu Bakar
tahun iaitu:
1. Mesyuarat Agung Koperasi Kali Ke-22- 11 Ogos 2017 6. Arifah binti Norsufian
2. Kursus Tatacara dan Pengauditan Koperasi MKM Zon Timur-11-12 Sept 2017 7. Wan Nur Ain Hasanah bt Wan
3. Jamuan ALK Pelajar- 11 November 2017
4. Persiapan Orientasi pelajar tingkatan 1 - 20 Disember 2017 Rozaman
5. Orientasi Pelajar Tingkatan 1- Januari 2018
6. Menampal plat kereta penyewa parking berbumbung- 29 Januari 2018 13
7. Peserta Program Lestari Modal Insan Koperasi UITM Jengka- 30 Januari 2018
8. Sumbangan Program Sekaung Budi- KGKT- 1 Februari 2018
9. Taklimat dan Bicara Pembangunan Koperasi –pegawai SKM Jengka- 13 Februari 2018
10. Mesyuarat ALK Kali Ke-1 - 13 Februari 2018
11. Seminar Modal Insan- 23 & 24 Februari 2018
12. Operasi Projek Bantuan Pembangunan Menaiktaraf Koperasi- 3 Ogos 2018
13. Peserta Majlis Sambutan Jubli Emas Ke-50 Tahun Penubuhan Koperasi Sekolah 2018

6

SUMBANGAN KOPERASI 14. Khidmat bantu pelajar PPKI untuk kerja pemunggahan barang Koperasi Ke Makmal
UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH Sains 1- 14 Mac 2018
15. Peserta Persidangan Negeri Pahang Zon 2- menerima Anugerah Perolehan Koperasi
Sekolah Tertinggi 2017 Angkasa Pahang Zon 2 - Jerantut 28 Mac 2018
16. Sumbangan Pembinaan Muzium Mini Felda di PSS Gedung Zaaba- 9 April 2018
17. Peserta Persidangan Kebangsaan Tahunan Angkasa (PKTA) Ke-33-PWTC- 12 Mei
2018
IHYA RAMADHAN PANITIA 18. Bayaran Zakat Koperasi dan sumbangan Jamuan Hari Raya Aidil Fitri- 4 Julai 2018
1 PENDIDIKAN ISLAM RM300 19. Sumbangan Kejohanan Petanque Angkasa Pahang Zon 2 Temerloh- 2 Julai 2018
RM500
RM3000 20. Mesyuarat ALK Kali ke-2, Sambutan HKS dan Karnival Kokurikulum- 23/7/ 2018
21. Program Bicara Ilmu-Zakat dan Wang Tidak Dituntut: Apa Peranan Koperasi-
2 INFAK RAMADHAN RM2167 Kuantan- 26 Julai 2018
RM400 22. Sumbangan Kejohanan Petanque Angkasa Negeri Pahang 2018 - 28 Julai 2018
RM2220 23. Mesyuarat Agung Koperasi Kali Ke-23 & Sambutan HKS - 1 Ogos 2018
RM1000 5.3 Pengerusi memaklumkan bahawa aktiviti Koperasi yang diadakan sepanjang sesi
PERUNTUKAN ZAKAT RM60.00 2017/2018 adalah berfokus kepada penglibatan ahli dalam kalangan guru dan pelajar.
3 KEPADA 54 PELAJAR MISKIN RM584 Misalnya, penglibatan guru dan pelajar yang menyertai pertandingan petanque terutama
RM1000
RM100 yang dianjurkan oleh Angkasa. Tindakan: Setiausaha

SUMBANGAN SUKAN 6.0 PEMBUBARAN ALK SESI 2017/2018 DAN PELANTIKAN ALK 2018/2019
4 PETANQUE UNTUK 4 6.1 Pembubaran ALK sesi 2017/2018 dilakukan oleh Pengerusi
6.2 Pengerusi 2018-2019 membuat pelantikan ALK 2018/2019 yang baharu dengan men-
KEJOHANAN cadangkan jawatan Setiausaha dan Bendahari dikekalkan.

SUMBANGAN MINI MUZIUM Cadangan diterima sebulat suara.
PSS GEDUNG ZA’ABA
5 6.3 Seramai 4 orang guru akan mendapat surat lantikan sebagai ALK dan seorang juruaudit

dalaman dalam kalangan guru diperlukan dan seramai 8 orang ALK dalam kalangan pelajar
diperlukan
SUMBANGAN 3 MAJLIS Cadangan : Mariatul Qittiyah bt Razali melantik Eusoffe bin Mohd Hanafiah sebagai
6 PERSARAAN ALK Tingkatan 6 Sokongan : sebulat suara Ca-

SUMBANGAN HARI RAYA dangan : Suhaila bt Mat Seman melantik Nur Ilya Afifah bt Kamarzzam sebagai ALK
AIDIL FITRI Tingkatan 6 Sokongan : sebulat suara
7 Cadangan : Siti Najwa Najiha bt Azha mencadangkan Uwais al Qarani bin Muhammad Amir

SUMBANGAN SEWAAN dan Arifah bt Norsufian sebagai ALK Tingkatan 1 Sokongan : sebulat suara

8 JUBAH GRADUASI UNTUK 7.0 PERBAHASAN USUL
TAHFIZ MAWADDAH DESA 7.1 En. Shahrul Effendi bin Ismail membuat usul berkaitan ALK guru dengan mencadangkan
pemiliha berdasarkan nisbah 2 orang guru dari Pendidikan Khas, 2 orang guru dari aliran
JAYA DAN PPKI SMKJP perdana dan 2 orang guru dari Tingkatan 6 untuk mewujudkan kebersamaan dalam kalangan
anggota koperasi.
SUMBANGAN KAYUHAN Cadangan : En. Mohd Zulhairisam bin Mohd Zadi Sokongan : sebulat suara
9 FARM FRESH

SUMBANGAN AMALAN 7.2 Pengerusi akan berbincang dengan ALK dan memberi surat pelantikan kepada ALK yang
KANTIN TERBAIK terlibat.

10 8.0 PENANGGUHAN
8.1 Pengerusi mengucapkan tahniah kepada semua ALK yang dilantik. Beliau menyeru kepa-
11 SUMBANGAN da bagi yang belum menjadi ahli, bersegera berbuat demikian. Harapan beliau agar koperasi
PENCERAMAH—ASRAMA akan menjadi lebih maju dan memberi manfaat kepada semua.
8.2 Pengerusi menangguhkan mesyuarat pada pukul 9:30 pagi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(Siti Asma binti Razali) (Muhamad Asri bin Musa)
Setiausaha Koperasi, Pengerusi Koperasi,
Sek Men Keb Jengka Pusat Berhad
Sek Men Keb Jengka Pusat Berhad

12 7

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN
KOPERASI SEK MEN KEB JENGKA PUSAT BERHAD

2018/2019

B AGENDA
I

L

1 MESYUARAT AHLI LEMBAGA KOPERASI
KOPERASI SEK. MEN. KEB. JENGKA PUSAT BERHAD KALI KE-1/2018-2019

TARIKH/HARI:30 OKTOBER 2018/ SELASA
MASA:3.00-5.00 PETANG

TEMPAT: BILIK GERAKAN, SMK JENGKA PUSAT

1. Data anggota terkini iaitu seramai 539 orang—terdiri daripada 77 orang guru dan staf PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN
serta 462 ahli dalam kalangan pelajar. KOPERASI BERAKHIR 30 APRIL 2019 :
2. Pengurusan Koperasi sekolah wajib mempunyai Juruaudit Dalaman dalam kalangan BENDAHARI
guru dan pelajar. Ahli mesyuarat bersetuju untuk melantik Puan Ruhana bt Kamarudin
sebagai juruaudit Guru dan Nur Rasyiqah binti Mohd Najib dari kelas 6 Bawah Maliki 11
sebagai Juruaudit Pelajar. Surat pelantikan akan diserahkan nanti.
3. Sewaan jubah graduasi telah ditetapkan sebanyak RM10 sehelai. S Mesyuart bersetuju
untuk menetapkn sewaan jubah sebanyak RM5 kepada pelajar SMKJP sahaja manakala
bagi sewaan jubah dalam kalangan penyewa luar ialah RM10.
4. Pengerusi memohon untuk merujuk kepada perkara 5.2 dalam minit mesyuarat
Koperasi Kali ke-2 2017-2018, pengurusan ALK bagi tahun 2018-2019, hanya melibat-
kan 15 orang ALK iaitu 7 ALK terdiri dalam kalangan guru/staf dan 8 ALK terdiri da-
ripada pelajar. Pengerusi memohon untuk menggugurkan seorang daripada ALK guru
sedia ada. Atas rasional ini, atas persetujuan bersama ahli mesyuarat. En. Shahrul
Effendi b Ismail digugurkan daripada ALK guru kerana kuota guru Tingkatan 6 melebihi
dalam kalangan ALK Koperasi. Jumlah terkini ALK guru ialah seramai 7 orang tidak
termasuk Pengerusi.
5. Bayaran sewaan tapak parking berbumbung di kaunter koperasi dan diberikan resit.
6. Kiosk Koperasi Aspura dan Aspuri diserahkan kepada En. Mohd Rosniza b Mustafa
dengan bantuan ALK Pelajar yang tinggal di asrama.
7. Pengurus Jualan dipertanggungjawabkan kepada Tuan Haji Kamarrrzam b Mohd
Samsi dan dibantu oleh Mohd Zulhairisam bin Mohamad Zadi.
8. Operasi Rakyat Care ditutup disebabkan oleh banyak agensi yang meminta
pembayaran bil dilakukan di kaunter jabatan masing-masing.
9. Perkhidmatan barangan Pos Laju di kaunter Koperasi dengan bayaran RM1 bagi
setiap parcel.
10. Benchmarking- Lawatan ALK ke Koperasi SMK Kota, Kelantan yang berjaya
memperolehi jualan sebanyak RM 1 juta dan lawatan ke Koperasi SMK Temin Jerantut,
akan diuruskan oleh En. Mohd Zulhairisam bin Mohd Zadi dalam jangka masa yang
terdekat.
11. Pengurusan ladang akan diuruskan oleh En. Ibrahim b Huri.
12. Kelab Koperasi akan ditubuhkan pada tahun 2019 dan diuruskan oleh ALK guru

dan ALK pelajar wajib menjadi ahli.

8

12 JOM SEMBANG USAHAWAN TARIKH: 12 FEBRUARI 2019 MENUKAR TANDATANGAN MEMOHON TUKAR TANDATANGAN
TEMPAT : TEMERLOH 2 BAGI AKAUN KOPERASI PENGERUSI DAN BENDAHARI
TARIKH: 30 OKTOBER 2018
PESERTA : SITI ASMA BINTI RAZALI TEMPAT : BANK ISLAM
PN.NORAZIRAWATI BT MOHAMMAD
TANGGUNGJAWAB : SETIAUSAHA
TARIKH : 15 APRIL 2019
13 MESYUARAT ALK KALI KEDUA– MASA : 2:45 PETANG SEMINAR KESEJAHTERAAN UNIT KUTIPAN DAN PENGURUSAN
2018/2019 UMMAH—INFAQ LIL WAQAF DANA INFAQ
TEMPAT : BILIK GERAKAN ANGKASA BERSAMA JAWA-
MAJLIS PENYAMPAIAN ANUGERAH ROCANA HOTEL KUANTAN 3 TANKUASA PEHUBUNGAN TARIKH: 5-7 OKTOBER 2018
KECEMERLANGAN KOPERASI ANGKASA PAHANG ZON 1, ZON TEMPAT: MYANGKASA AKADEMI &
14 SEKOLAH—AKKS 2018 PERINGKAT TANGGUNGJAWAB: 2 DAN ZON 3
PENGERUSI RESORT LANGKAWI, KEDAH
KEBANGSAAN PESERTA :

TUAN HAJI KAMARZZAM B MOHD SAMSI
MOHD AIMAN NURHAKIM BIN MAT ISA

15 PERSIDANGAN NEGERI PAHANG TEMPAT : MAJLIS PENYAMPAIAN
ZON 2 TARIKH: 17 APRIL 2019 ANUGERAH KECEMERLANGAN ROCANA HOTEL KUANTAN
PESERTA : PENASIHAT 4 KOPERASI SEKOLAH—AKKS TANGGUNGJAWAB: PENGERUSI

JEMPUTAN MESYUARAT 2018 PERINGKAT KEBANGSAAN

16 PENYELARASAN KOPERASI TEMPAT : HOTEL ROCANA, KUANTAN 5 JAMUAN ALK 2018 TEMPAT : SWEET APPLE CAFÉ
BERSAMA AGENSI SURUHANJAYA TARIKH : 25 APRIL 2019 TARIKH: 12 NOVEMBER 2018
KOPERASI MALAYSIA PESERTA : PENASIHAT
TARIKH : 17 JUN 2019 MASA: 3:00 PETANG

1 SEMINAR MODAL INSAN KOPERASI TEMPAT : BILIK SEMINAR SMKJP 6 KELULUSAN PERMOHONAN TARIKH : 29 NOVEMBER 2018
7 ANJURAN ANGKASA PESERTA : PELAJAR PENGURUSAN PEMBAYARAN HONORAIUM
PERNIAGAAN TINGKATAN 6 ATAS
PENYEDIAAN BARANG 20 DISEMBER 2018
DAN 6 BAWAH 7 KEPERLUAN PELAJAR TANGGUNGJAWAB :
TUAN HAJI KAMARZZAM B MOHD SAMSI
PROGRAM BICARA INTERAKTIF TARIKH: 13 JULAI 2019 TINGKATAN 1 DAN ALK PELAJAR
DATUK PENGERUSI EKSEKUTIF MASA: 8:30 MALAM
18 SKM BERSAMA GERKAN KOPERASI 2 JANUARI 2019
TEMPAT: DEWAN ASTANA, HOTEL TANGGUNGJAWAB:
NEGERI PAHANG GRAND DARUL MAKMUR 8 PENGURUSAN STOK KOPERASI EN. MOHD ROSNIZA BIN MUSTAPA
ASRAMA
PESERTA : SITI ASMA BINTI RAZALI 20 DISEMBER 2018—10 JANUARI 2019

MAJLIS PENGIKTIRAFAN KOPERASI TARIKH: 13 JULAI 2019 JUALAN KAUNTER KOPERASI 13 JANUARI 2019
19 TERBAIK NEGERI PAHANG 2018 MASA: 8:30 MALAM 9 DIBUKA UNTUK PELAJAR 13 JANUARI 2019
TANGGUNGJAWAB:
TEMPAT KE-30 TEMPAT: DEWAN ASTANA, HOTEL TINGKATAN 1 EN. MOHD ZULHAIRISAM B MOHD ZADI
GRAND DARUL MAKMUR
10 PEMBELIAN BAJU T-SHIRT
PESERTA : SITI ASMA BINTI RAZALI KLUSTER

20 MESYUARAT ALK KALI KE-3 TARIKH: 23 OGOS 2019 PENGURUSAN TAPAK
MASA: 7:30 PAGI 11 PARKING—MELETAKKAN PLAT

PERBINCANGAN MESYUARAT AGUNG KENDERAAN
DAN HKS

MESYUARAT AGUNG KOPERASI TARIKH: 28 OGOS 2019
21 KALI KE-24 DAN HARI KOPERASI MASA: 7:30 PAGI HINGGA 11:00 PAGI

SEKOLAH 2019 TEMPAT: DEWAN AL-FALAH

10 9


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Escepticismo
Next Book
Terma dan Rujukan Kebajikan KIP 2019