The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SLIDE TAKLIMAT PENGARAH PGB 4.11.2018 AIMST

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sulaiman Abdul Hamid, 2018-12-05 23:27:00

SLIDE TAKLIMAT PENGARAH PGB 4.11.2018 AIMST

SLIDE TAKLIMAT PENGARAH PGB 4.11.2018 AIMST

FABRIKAM TECHNOLOGY INC.

SUBTITLE GOES HERE

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati
4 NOVEMBER 2018 (AHAD) | UNIVERSITI AIMST, BEDONG KEDAH

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

Tahniah

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

LANDSKAP
PENGURUSAN

PENDIDIKAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

MASA KINI

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

DATA
NEGERI
KEDAH
MANPOWE
RGURU / AKP / MURID

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

RENDAH BILANGAN SEKOLAH, GURU, BUKAN GURU, MURID, DAN KELAS IKUT JENIS SEKOLAH

Jenis Sekolah Bil. L Guru Bukan Guru L Murid Jumlah Bil. Kelas
Sekolah P Jumlah L P Jumlah P
SK
SJK(C) 393 4536 9854 14390 549 1531 2080 88050 85042 173092 6590
SJK(T)
SK (Khas) 89 227 1,582 1,809 113 144 257 10,262 9,818 20,080 932
SR Agama (SABK)
59 230 691 921 66 80 146 4,319 4,062 8,381 481
Jumlah
2 55 76 131 15 26 41 88 73 161 36

4 25 90 115 2 11 13 734 699 1,433 43

547 5,073 12,293 17,366 745 1,792 2,537 103,453 99,694 203,147 8,082

Sumber Data : Sistem Pengurusan Sekolah KPM
Dat a Berakhir 31 Oktober 2018

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

MENENGAH BILANGAN SEKOLAH, GURU, BUKAN GURU, MURID, DAN KELAS IKUT JENIS SEKOLAH

Jenis Sekolah Bil. L Guru Bukan Guru L Murid Jumlah Bil. Kelas
Sekolah P Jumlah L P Jumlah P
SMK
SM + SR (Model Khas) 155 3,505 8,222 11,727 635 1,155 1,790 61,677 67,060 128,737 5,410
SMK Agama
SM Khas 2 49 74 123 12 19 31 542 673 1,215 56
SM Agama (SABK)
SM Berasrama Penuh 5 136 195 331 39 32 71 1301 1979 3,280 119
SM Teknik
Kolej Vokasional 1 33 45 78 8 13 21 130 82 212 25
Kolej Tingkatan 6
27 392 507 899 76 96 172 3927 4971 8,898 302
Jumlah
5 103 213 316 58 60 118 1293 1456 2,749 111

1 22 36 58 12 8 20 289 281 570 22

5 250 374 624 50 50 100 2277 1619 3,896 173

1 17 36 53 4 4 8 107 303 410 20

202 4507 9702 14209 894 1437 2331 71543 78424 149967 6238

Sumber Data : Sistem Pengurusan Sekolah KPM
Dat a Berakhir 31 Oktober 2018

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

PERBANDINGAN EMOLUMEN DAN UTILITI 2017&2018

EMOLUMEN 2017 2018
UTILITI 2,360.7 juta 2,541.65 juta
38.256 juta
43.33 juta

JUMLAH PERBELANJAAN UTILITI SEHINGGA SEPTEMBER 2018 45,108,763.36

ELEKTRIK AIR TELEFON KUMBAHAN

JUMLAH 28,855,949.22 10,254,691.70 1,713,284.03 4,284,838.41

BUDAYA TUTUP/ BUKASEKOLAH

SESI 2018 / 2019

PEMANTAUAN BUDAYA P E M A N TA U A N B U D AYA
TUTUP SEKOLAH 2018 BUKA SEKOLAH 2019

▪Dilaksanakan sepenuhnya oleh PPD ▪01.01.2019 (Selasa)
▪18 – 20 NOV 2018 (Ahad – Selasa) ▪Dilaksanakan oleh PPD dan JPN
▪Pemantauan terpilih oleh JNJK

Dipetik daripada senarai semak
pemeriksaan penarafan hari pertama
persekolahan oleh jemaah nazir dan

j a mFAiBnRaInKAkMu a l i t i

Cuti Akhir Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati
Tahun 2018
Penggal
23.11.2018 (Jumaat) Persekolahan
hingga
2019
31.12.2018 (Isnin)

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

Budaya ▪ Bekalan air dan elektrik ▪ Padang
Tutup / Buka Sekolah ▪ Kemudahan Perabot (Meja dan
▪ Kantin
Sesi 2018 / 2019 kerusi murid)
▪ Kesediaan bilik ▪ Pengurusan
Dipetik Kebersihan dan
daripada ✓ Bilik darjah Keselamatan
✓ Bilik Guru
senarai ✓ Pusat Sumber Sekolah ✓ Tangga
semak ✓ Makmal
✓ Bengkel ✓ Koridor
pemeriksaan ✓ Bilik bimbingan dan
penarafan ✓ Tandas
kaunseling
hari pertama ✓ Bilik ERT ✓ Stor
persekolaha ✓ Bilik BOSS ✓ Kawasan
✓ Bilik kesihatan
n oleh ✓ Bilik Pendidikan Seni Visual Pendidikan
jemaah nazir ✓ Bilik Pendidikan Muzik Jasmani
dan jaminan ✓ Surau ✓ Persekitaran
✓ Stor sukan sekolah
kualiti ✓ Pintu pagar
sekolah

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

Budaya ▪ Perkhidmatan Kebersihan dan keselamatan
Tutup / Buka Sekolah ▪ Kesediaan kemudahan asrama

Sesi 2018 / 2019 ✓ Dormitori
✓ Tandas
Dipetik ✓ Dewan makan
daripada ✓ Bilik cuci pakaian
✓ Bilik kesihatan
senarai ✓ Bilik rehat
semak ✓ Bilik menggosok pakaian
✓ Surau
pemeriksaan ✓ Ruang jemur pakaian
penarafan ✓ Bilik belajar

hari pertama
persekolaha

n oleh
jemaah nazir
dan jaminan

kualiti

Budaya ▪ Pengisian jawatan Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati
Tutup / Buka Sekolah
pengurusan sekolah ▪ Penyediaan jadual waktu
Sesi 2018 / 2019 ▪ Pengisian jawatan ✓ Persendirian guru
✓ Bilik darjah
Dipetik daripada senarai guru ✓ Induk
semak pemeriksaan ✓ Guru Akademik
✓ Guru POOL ▪ Jadual penggunaan makmal
penarafan hari pertama ✓ Guru interim ▪ Jadual penggunaan bengkel
persekolahan oleh jemaah ✓ Guru bimbingan ▪ Jadual penggunaan Pusat

nazir dan jaminan kualiti dan kaunseling Sum ber
▪ Pengisian guru ▪ Takwim sekolah
▪ Perancangan tahunan sekolah
mengikut opsyen
▪ Pengisian anggota ✓ Kurikulum
✓ HEM
khidmat sokongan ✓ Kokurikulum
▪ Agihan tugas guru
▪ Amalan guru ✓ Kurikulum
penyayang (AGP) – perlu ✓ HEM
✓ Kokurikulum
diperkasakan

▪ Keperluan buku teks

▪ Senarai buku teks

yang tidak mencukupi

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

PENGURUSAN

PENTADBIRAN
DAN

PERKHIDMATAN

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ “Welcome”
❑ Sekolah perlu mencetak dan mempamerkan Sijil Kelulusan

Perjawatan 2019
❑ Pembukaan kelas biasa / elektif perlu mengikut kelulusan

ABM perjawatan 2019
❑ Pastikan bilangan murid bagi sesuatu kelas mengikut saiz

ideal yang telah ditetapkan oleh KPM:
➢ 30 - 35 murid bagi aliran perdana
➢ 25 - 30 murid bagi kelas KAA

✓ Memantau pelaksanaan program Kelas Aliran Agama (KAA) secara menyeluruh.
✓ Akur dengan pelaksanaan Kelas Kemahiran Al-Quran 3 jam seminggu
✓ Memastikan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini dan yang menggunakan Bahasa Arab

diperkasakan secara menyeluruh di semua SABK

➢ 25 murid bagi kelas tingkatan 6

✓ Kemasukan murid Tingkatan Enam (6) adalah pada bulan Mei 2019 berdasarkan tawaran
daripada KPM dan tidak perlu memohon. Semakan boleh dibuat di laman web KPM mulai bulan
April 2019

✓ Mulai tahun 2019, nama sekolah SMK Hutan Kampong telah ditukar kepada Kolej Tingkatan
Enam Sultan Salehuddin. Pengoperasian sebagi Kolej
Tingkatan Enam ke-2 untuk negeri Kedah.

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ Penutupan kelas elektif perlu mendapatkan kelulusan terlebih
dahulu.

❑ Pembukaan dan penutupan sesi petang perlu dibuat dalam
permohonan anggaran belanja mengurus pada tahun berikutnya.
Elakkan penutupan / pembukaan sesi petang pada tahun
semasa.

❑ Pembukaan dan penutupan kelas aliran Sains perlu mendapat
kelulusan terlebih dahulu

❑ Penambahan Pakej Mata Pelajaran – perlu dimohon dalam
anggaran belanja mengurus perjawatan pada tahun berikutnya.
Sebarang penutupan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu

❑ Semua urusan berkaitan perkhidmatan / perjawatan guru perlu
melalui Pengetua/Guru Besar

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ Pegawai / AKP tidak hadir bertugas – potong emolumen & proses tindakan tatatertib
❑ Kutipan ABT perlu dibuat bagi yang terlebih bayar (emolumen, elaun )
❑ Tindakan tatatertib akan diambil kepada Pentadbir Sekolah yang gagal berbuat demikian

mulai November 2018 ( syor Ketua Akauntan KPM )

❑ Ada PGB tidak benarkan - alasan ada aktiviti sekolah
❑ PGB tidak benarkan pemandu sekolah keluar bertugas – alasan pemandu perlu standby

di sekolah / asrama
❑ PGB tidak meluluskan tuntutan pemandu – alasan aktiviti JPN / KPM

❑ Sekolah perlu guna Sistem Pengurusan Aset ( SPA )- masih banyak belum guna
❑ Kes kehilangan Aset – perlu ambil tindakan segera, lapor polis 24jam

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ 2 borang tuntutan dalam bulan / pejabat pembayar yang sama – tidak dibenarkan
❑ Tuntutan Teksi – perlu resit ( integriti )
❑ Tuntutan sebelum 10hb bulan berikutnya ( AP100a)
❑ Salah menghantar tuntutan ( PPD / JPN )

❑ Penggunaan Resit tidak rasmi
❑ Perolehan dilakukan terlebih dahulu
❑ Pembayaran kantin tidak mengikut perjanjian
❑ Duit lebihan baki peruntukan tidak dipulangkan ( RMT, BAP, KWAMP )
❑ Buku Cek tidak mempunyai Perakuan Pengurus Sekolah
❑ Serah Tugas Pengurus Sekolah yang bertukar tidak dilakukan
❑ Peringatan penerimaan resit bagi sebarang pembayaran di pejabat sekolah

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ Pihak sekolah menjemput tetamu kenamaan ke Majlis/Program yang
perlu diberi perhatian.
❑Pihak Institusi DiRaja Kedah
❑Y.A.B Menteri Persekutuan
❑YB Menteri Persekutuan
❑YB Timbalan Menteri Persekutuan
❑YB Ahli Majlis Kerajaan Negeri Kedah

❑ Jemputan kepada tetamu kenamaan tersebut, dalam masa 30 hari
sebelum majlis tersebut berlangsung melalui Unit Perhubungan JPN.

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ Semua guru Institusi Pendidikan Swasta (IPS) diwajibkan mendaftar dengan
Kementerian Pendidikan Malaysia

❑ Guru di sekolah kerajaan, tertakluk kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian
Pelajaran Malaysia Bil.1 Tahun 2006.

❑ Ketua Jabatan bertanggungjawab mengawasi pegawai dan kakitangan mereka dari
semasa ke semasa melakukan pekerjaan luar tanpa kebenaran.

❑ Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah (ProPeKS) – Menempatkan Pengetua
Berprestasi Cemerlang ke Sekolah Berkeperluan Tinggi (SBT)

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ PGB hendaklah memahami pelaksanaan PBPPP dengan mendalam.
❑ Pentadbir Sekolah perlu kemaskini maklumat pegawai-pegawai dalam sistem e-Operasi

& e-Prestasi
❑ Perbincangan PPP & PYD dalam penentuan skor & prestasi
❑ Tarikh Tutup Sistem PBPPP – 15 Nov. 2018

❑ Guru / AKP perlu capai 5 hari berkursus sebelum 15 Nov. 2018
❑ Pastikan TIADA Guru/ AKP tidak pernah berkursus ( surat tunjuk sebab jika ada )
❑ Guru / AKP sambung belajar – perlu kelulusan KPM sebelum mula pengajian

❑ Permohonan keluar negara urusan persendirian – Kelulusan PPD ( mulai 01 Okt 2018) –
dilampirkan salinan surat

❑ Profil peribadi & perkhidmatan pegawai / AKP – perlu kemaskini kerana proses
penamatan perkhidmatan / persaraan menggunakan HRMIS sepenuhnya

Surat Makluman Pindaan
Permohonan Keluar Negara
Urusan Persendirian

PSS Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

Pematuhan Surat Pekeliling PUSAT SUMBER
Ikhtisas Bil3/2005. Waktu SEKOLAH (PSS)
mengajar Guru Perpustakaan dan
Media (GPM) 6-8 waktu seminggu. & NILAM

NILAM

Penggunaan Sistem Indeks
Kualiti Nilam (iQNILAM)
ditangguhkan. Kajian semak
semula akan dilaksanakan.
Kutipan data secara manual
akan dilaksanakan.

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

PENGUATKUASA PENGGUNAAN E-MEL RASMI MYGOVUC-JPN/PPD/SEKOLAH

1. Penggunaan e-mel MyGovUC di peringkat KPM sebagai e-mel
rasmi adalah diwajibkan penggunaannya.

2. Arahan ini adalah berdasarkan Pekeliling Transformasi
Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2017. Pengurusan
Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (Government
Unified Communication (MyGovUC) yang dikeluarkan oleh
MAMPU dan berkuatkuasa pada 3 Januari 2017 dan surat
siaran Bahagian Pengurusan Maklumat Bil.1 Tahun
2017:Penggunaan E-mel MyGovUC sebagai E-mel Rasmi bagi
Semua Warga Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 15
Februari 2017.

3. Akaun yang tidak aktif melebihi 90 hari akan dilupuskan secara
automatik.

4. Semua sekolah telah dibekalkan dengan 8 akaun e-mel
MyGovUC.

5. Mohon selenggara ruang ‘mailbox’ dari semasa ke semasa.

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

APLIKASI e-PERKHIDMATAN KPM ONLINE

e-prestasi
e-tatatertib

e-pangkat e-asrama

e-SPBT e-sarana

Buku teks tingkatan 3 Semua sekolah hendaklah
menggunakan buku baru mengisi data
KSSM dan buku teks tahun 3 KPI 1 (Sukarelawan)
menggunakan buku baru KPI 2 (Hari Pelaporan,
KSSR semakan.
Memastikan penggunaan Hari Anugerah Cemerlang, Hari Sukan,
buku teks yang betul Mesyuarat Agung PIBG, Hari
berdasarkan kurikulum Pendaftaran Murid T1 dan Thn 1) dalam
semasa. sistem online e-SARANA.

Pegawai yang ditugaskan untuk mengisi
sistem ini di sekolah adalah PK HEM dan
Setiausaha PIBG

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

SSQS (Smart School Qualification PEMBESTARIAN SEKOLAH
Standards)
Sistem penarafan bintang yang dicapai KLUSTER SSQS 3.0
oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia.
A. Pembangunan Profesional
Tujuan: B. Kepimpinan Berwawasan
Menilai amalan-amalan terbaik bagi C. Persekitaran Kondusif
pembudayaan ICT di sekolah. D. Kurikulum dan Penilaian
E. Pembelajaran Berpusatkan Murid
F. Pusat Sumber Sekolah

Penarafan SSQS
Julai- Ogos

STATUS PENGGUNAAN VLE NEGERI KEDAH

(JANUARI – OKTOBER 2018)

BULAN CAPAI KPI 50,000,000.00
45,000,000.00
JANUARI 65.1 % 40,000,000.00
FEBRUARI 79 % 35,000,000.00
MAC 59.2 % 30,000,000.00
APRIL 56.9 % 25,000,000.00
MEI 32.6 % 20,000,000.00
JUN 55 % 15,000,000.00
JULAI 48 % 10,000,000.00
OGOS 54 %
SEPTEMBER 48 % 5,000,000.00
0.00

OKTOBER 34 %

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

APLIKASI e-PERKHIDMATAN KPM ONLINE

Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

KUTIPAN DATA PENDIDIKAN
Arahan kutipan data – 3 kali setahun
Rujuk SOP SPS versi 2.1

❑ Pengesahan data Modul Pengurusan Sekolah (MPS-EMIS)
oleh PGB pada setiap bulan secara atas talian.

❑ Kutipan data rasmi (SPS) adalah 3 kali setahun ( Jan /Jun /Oktober).
❑ Mematuhi Prosedur Operasi Standard Sistem Pengurusan Sekolah

(SPS) versi 2.1.
❑ Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

Maklumat Sekolah (JPMS).

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

e-Gtukar dan e-O

APLIKASI e-PERKHIDMATAN KPM ONLINE

• Pertukaran guru dua (2) kali setahun iaitu pada bulan • Data guru dalam sistem e-operasi perlu diverifikasi di
Jun 2019 dan Januari 2020. Permohonan ‘online’ hanya peringkat sekolah (Aktifkan Jawatankuasa Pengurusan
dibuka sekali sahaja pada bulan Februari 2019. Maklumat Sekolah - JPMS)

• Mulai tahun 2019, permohonan pertukaran guru
Tingkatan Enam adalah secara ‘online’ menggunakan
sistem e-Gtukar.

• Pertukaran guru secara ‘offline’ hendaklah
menggunakan borang yang dicetak menggunakan sistem
e-gtukar bagi kes tertentu sahaja iaitu:
• Sakit kronik

• Ancaman keselamatan
• Arahan pertukaran
e-Gtukar
e-Operasi

Redeployment guru akan dilaksanakan berdasarkan kedudukan guru dengan kelulusan yang dibenarkan (mengikut
keperluan)
Cadangan Barisan Hadapan hendaklah dikemukakan kepada pihak PPD dua (2) bulan sebelum kekosongan dikesan.

SPI KPM BILANGAN 7 TAHUN 2018 Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

PELANTIKAN GURU DATA MAKLUMAT (GDM)

PROSES PELANTIKAN GURU DATA
Sekolah memilih calon Guru Data Maklumat
berdasarkan kriteria seperti dalam SPI Bil.7/2018.

Sekolah menghantar borang pencalonan guru data ke
JPN.
Surat lantikan GDM dikeluarkan oleh JPN ke sekolah
melalui PPD

PENYELARASAN WAKTU MENGAJAR DAN PENGURUSAN DATA
Waktu mengajar guru data hendaklah tidak
melebihi lapan jam seminggu bagi sekolah rendah
dan menengah ;dan
Memperuntukan tujuh jam seminggu untuk tugas
pengurusan data sekolah.

SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT (SPMICT) , JPN KEDAH

PERATUS Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati
KEHADIRAN
PENGURUSAN MURID

• Peratus kehadiran murid tidak mencapai target
• Tahun 2013 – 90.41% Tahun 2016 – 93.87%
• Tahun 2014 – 90.56% Tahun 2017 – 92.29%
• Tahun 2015 – 90.06%

PERTUKARAN • Pertukaran murid hanya melibatkan murid tanpa kes disiplin.
MURID • Menggunakan borang PU(A)275 dan ASBS (Borang perlu ada di sekolah)

ELAUN MURID • Punca Kuasa SPK Bil.2 Tahun 2018 : Garis Panduan Pengurusan EMK.
KHAS (PPKI)
• Pastikan tiada keciciran (cuai).
• Permohonan dan data APDM lengkap.
• Patuhi SOP.
• Pembayaran secara berperingkat.
• Laporkan prestasi pembayaran.
• Permohonan sekali sahaja (April).

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

PENGURUSAN MURID

Aplikasi • Memastikan data murid adalah tepat dan mempunyai
Pangkalan Data kesahan tinggi dan perlu dikemaskini berdasarkan maklumat
Murid (APDM) semasa.

Sistem Salah • Peratus pengisian rekod salah laku murid dalam Sistem Salah
Laku Disiplin Laku Disiplin Murid (SSDM) masih rendah. Surat tunjuk sebab
Murid (SSDM) akan dikeluarkan kepada sekolah yang gagal mengisi SSDM.

MURID : KOKURIKULUM DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOKURIKULUM
DAN SUKAN KEBANGSAAN (Rujuk Pekeliling Berkaitan)

Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94,
Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta Pendidikan 1996

PENYERTAAN MURID DALAM

KOKURIKULUM DI SEKOLAH
ADALAH WAJIB – Perlu dilaksanakan

mengikut garis panduan.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,

SUKAN DAN KOKURIKULUM
(PAJSK) – Mesti dibuat secara

berintegriti.

BANTUAN KEWANGAN

KOKURIKULUM DAN BANTUAN
TAMBAHAN PERSEKOLAHAN –

Dibelanjakan mengikut pekeliling.

PEMAKAIAN PAKAIAN

KOKURIKULUM DAN PERHIMPUNAN
BULANAN KOKURIKULUM –

Dilaksanakan secara bijaksana.

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

MURID : KOKURIKULUM DAN SUKAN

DASAR 1 MURID 1SUKAN PUNCA KUASA

❑ merupakan perkara baharu dalam ❑ Surat Pekeliling Ikhtisas 16/2010 - Pelaksanaan
pendidikan Dasar 1Murid 1Sukan.

❑ penjenamaan semula sukan di ❑ Surat Siaran 10/2011- Kerjasama Kementerian
sekolah Pelajaran Malaysia Dengan Pentadbiran
Kerajaan Negeri Dalam Melaksanakan Dasar
❑ mengembalikan kemeriahan sukan 1Murid 1Sukan
di sekolah
PRINSIP PELAKSANAAN

❑ Sekolah Rendah – Tahun 4 hinggaTahun 6
❑ Sekolah Menengah - Peralihan, Tingkatan 1 hingga

Tingkatan 5
❑ Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

MURID : PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA)

Ujian Urin Murid Sekolah Pelaksanaan Mesej 5 Minit
Menengah PPDa
Perlu dilaksanakan setiap minggu
Akan dilaksanakan
kepada semua sekolah Mewujudkan Bilik
Sumber/Laluan PPDa
menengah Digalakkan dan akan
dipertandingkan diperingkat
Pelaksanaan Skim Lencana kebangsaan
Anti Dadah (SLAD)
Memperkasakan Pendidikan
Perlu dilakanakan melalui aktiviti Pencegahan Dadah Di Sekolah
kelab dan persatuan sekolah
menengah

Pelaksanaan Program Sifar
Dadah Sekolah Rendah
(PROSIDAR)

Dilaksanakan disemua sekolah
rendah

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑ Merupakan institut latihan awam.

❑ Menyediakan perkhidmatan Program
Pendidikan Luar dan ‘Team Building’ kepada
warga pendidikan dan agensi luar.

❑ Permohonan untuk menggunakan
kemudahan hendaklah dimohon setahun
lebih awal. Permohonan dibuka pada 1
September hingga 31 Oktober setiap tahun.

PUSAT KOKURIKULUM

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

PENGURUSAN
AKADEMIK

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

LAYAK DAPAT SIJIL LULUS SEMUA MP GAGAL SEMUA MP

TAHUN BIL. CALON % Jumlah % Jumlah % Jumlah GPN

2018 (S) 27,677 85.90 23,775 57.04 15,787 1.25 346 4.99
2017 29,810 84.22 25,106 55.92 16,671 1.87 556 5.07
5.20
2016 29,156 82.86 24,160 53.82 15,692 1.48 431 5.23

2015 29,858 85.17 25,430 55.11 16,456 2.52 752

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

MENGUASAI TAHAP MINIMUM (MTM) BELUM MENGUASAI TAHAP
MINIMUM (BMTM) SEMUA MP
TAHUN BIL. CALON % Jumlah
% Jumlah

2018(S) 31,113 70.00 21,779 0.85 264

2017 31,308 64.57 20,217 1.61 504

2016 31,645 64.40 20,380 2.45 775

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

❑ Integriti dalam pengoperasian PBD di peringkat sekolah.
❑ Jawatankuasa penjaminan kualiti PBD perlu dimantapkan.
❑ Pelaporan PBD perlu dibentangkan untuk makluman dan

tindakan bersama.
❑ Mempelbagaikan instrumen pentaksiran berdasarkan

potensi murid.

PAK 21 (Pembelajaran Abad Ke-21)
❑ Pentadbir perlu menguasai konsep PAK 21
❑ Membimbing, memantau dan menilai pelaksanaan

PAK 21 oleh guru

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH
(SAPS)
❑ Pengetua dan Penolong Kanan perlu memantau

ketepatan mata pelajaran yang didaftarkan.

❑ S/U SAPS perlu pastikan mata pelajaran yang
didaftarkan adalah betul sebelum membuat pengesahan
online setiap kali peperiksaan.

❑ Tidak dibenarkan mengubah nama kelas dalam APDM
selepas bulan Februari atau selepas Ujian 1.

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati

❑Pastikan data ujian SEGAK dikemaskini dan disahkan
dalam online PAJSK mengikut jangkamasa yang
ditetapkan.

PLC (Profesional Learning Communities)

❑ Pembudayaan PLC di sekolah masih berada di tahap
rendah

SEKIAN
TERIMA KASIH CIKGU…

THANK YOU!

Kegembiraan | Kasih sayang | Hormat-menghormati


Click to View FlipBook Version