The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sulaiman Abdul Hamid, 2018-12-25 06:54:10

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN SMKSAT 2019

BUKU PERANCANGAN TAHUNAN SMKSAT 2019

0

ISI KANDUNGAN

BIL ISI KANDUNGAN M/S

1 Maklumat Diri 3
2 Maklumat Asas Sekolah 4
3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5
4 Tonggak 12 Dan Kepimpinan Kelas Pertama 6
5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 7
6 Enam Aspirasi Murid / Sebelas Anjakan Transformasi 8
7 Kementerian Pendidikan Malaysia 9
8 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman 10
9 Visi, Misi, Piagam Pelanggan dan Falsafah Sekolah 11
10 Lencana Sekolah Dan Warna Organisasi dan Lagu Sekolah 12
11 Perincian Persekolahan Mengikut Penggal 13
12 Rumusan Hari Persekolahan Dan Cuti Tahun 2019 14
15
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 16-21

13 Senarai Nama Guru , Pentadbiran dan Staf Sokongan 22

14 J/K Pengurusan & Pentadbiran, J/K Kewangan, J/K Perkhidmatan dan Pentadbiran 23
Pejabat 24
25
15 J/K Aset Alih Kerajaan, J/K Kurikulum 26
27
16 Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran, Penyelia Tingkatan 28
29
17 Guru-Guru Tingkatan 30

18 J/K Peperiksaan, Penilaian dan PBS, J/K Kerja Kurus 31

19 J/K Head Count Sekolah, J/K Peningkatan Prestasi , J/K MBMMBI 32

20 J/K Jadual Waktu, J/K (SKPMg2), J/K Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) 33

21 J/K (PPPM) 2013 - 2025, J/K I-Think, J/K KBAT- STEM 34

22 J/K HEBAT, J/K Frog VLE, J/K Pusat Sumber 35
36
23 J/K Pengurusan Makmal Sains, J/K Pengurusan Bengkel RBT, J/K Pengurusan Makmal
Komputer, J/K Bangunan Sekolah 37-51

24 J/K Pengurusan Dewan Tunku Puteri Intan Safinaz, J/K Keceriaan Bilik Mesyuarat 1 dan 52
2 /Jamuan, J/K Siaraya Sekolah 53-57

25 J/K Info Sekolah, J/K Data dan Maklumat Sekolah, J/K (LDP)

26 J/K Penyelidikan / Kajian Tindakan / Motivasi, J/K Kebitaraan Sekolah, J/K Majalah
Sekolah

27 J/K PLC, J/K Tugas-Tugas Khas, J/K Laman Blog Sekolah

28 J/K Inovasi Sekolah, J/K Kelab Guru Dan Staf 2019

29 Senarai Tugas Penyelia Tingkatan, Guru Tingkatan, Ketua Panitia Mata Pelajaran, Guru
Mata Pelajaran, Setiausaha Peperiksaan

JADUAL PENCERAPAN

30 Jadual Pencerapan 2019

1

SENARAI GURU BERTUGAS 2019 58

31 Senarai Guru Bertugas Mingguan (Sesi Pagi/Petang) 2019 59-61
32 Tata Cara Perhimpunan Mingguan 62

HAL EHWAL MURID 63
64
33 J/K Induk Unit HEM, J/K Disiplin Dan Pengawas 65
34 J/K Bimbingan Dan Kaunseling, J/K Biasiswa / Bantuan Murid, J/K SPBT 66
35 J/K Asrama, J/K Kantin, J/K 3K 67
36 J/K Sekolah Selamat, J/K Kebajikan Murid 68
37 J/K Pencegahan Jenayah, J/K Kesihatan /Rawatan Murid /Bebas Denggi , J/K Ppda 69
38 J/k Sarana Sekolah dan Ibu Bapa, PIBG (Sesi 2018 – 2019), J/K Murid Cicir 70
39 J/K Surau /Penghayatan Islam /Imarah, J/K RIMUP 70-71
40 J/K Perhimpunan Mingguan & Bacaan Yaasin 72
73
KOKURIKULUM 73-74
75
41 J/K Induk Kokurikulum, J/K Majlis Sukan Sekolah 76
77
42 Senarai Guru Penasihat Permainan 78
79
43 Senarai Guru Penasihat Persatuan 80-81

44 Senarai Guru Penasihat Kelab 81

45 Senarai Guru Penasihat Pasukan Beruniform 82-88
89
46 Jadual Latihan Rumah Sukan 2019
90-101
47 Senarai Guru Rumah Sukan
102
48 Tugas-Tugas Khas

49 Ahli Lembaga Koperasi, J/K Taman Info Sekolah, J/K Taman Sumber Pendidikan /
Taman Herba

50 Ringkasan Panduan Pengurusan Kegiatan Kokurikulum

TAKWIM 2018

51 Takwim Sekolah 2019

52 Catatan Kehadiran Seminar / Mesyuarat / Kursus / Taklimat / Bengkel
Tahun 2019

2

MAKLUMAT DIRI

Nama
Alamat

No. Kad Pengenalan No. Passport
No. JPK No. Gaji

No. Telefon Rumah No. Telefon Bimbit
No. Cukai Pendapatan No. KWSP

E-Mail No. Lesen memandu
No. Akaun Bank

Jenis Darah

Telefon Bantuan: Polis
Hospital PPD
Bomba Mekanik
JPN
Tel : 05-7161055
SMKSAT Faks : 05-7161055

Jika Kecemasan, sila hubungi :
Nama

Alamat

No. Telefon Rumah No. Telefon Bimbit
Lesen memandu
Tarikh memperbaharui :
Insurans 3

Cukai Jalan

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Sekolah : KEE 1017 – SMK Sultan Ahmad Tajuddin
Alamat
Bandar : Jalan Permatang Pasir Poskod : 34950
No Telefon
E-mail : Bandar Baharu Negeri : Kedah
Pengetua
Guru Data : 05-7161055 No Faks : 05-7161055
JPN
PPD : [email protected]
Daerah Pentadbiran
Lokasi Pendaftaran : Tn. Hj. Sulaiman Bin Abdul Hamid No Telefon : 019-4715403
Sumber Bekalan
: En. Mohd Adham Bin Ahmad No Telefon : 013-4803820
Elektrik
: Kedah Status : Beroperasi

: PPD Kulim / Bandar Baharu Jenis Sekolah : SMK

: Kulim Jenis Bantuan : Sekolah Kerajaan

: Luar Bandar Jenis Murid : Lelaki dan Perempuan

: 24 jam 3 fasa – TNB / SESCO / SESB

Tarikh Penubuhan : 1 Januari 1965 Luas Kawasan : 10.00 hektar

Sumber Bekalan Air : Bekalan Air Awam
Jenis Asrama : Asrama Sekolah Harian
Peringkat : Menengah Rendah dan Atas
Kantin Sekolah : Tetap dan Berdapur
Sesi : Pagi dan Petang
Rumah Guru / Staf : Ada
Bahasa : Bahasa Melayu

Bilangan Murid Keseluruhan : 778
Bilangan Kelas : 32
Bilangan Kelas KAA :3
Bilangan Guru : 73
Bilangan Staf Sokongan : 10

4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

5

TONGGAK DUA BELAS

Menghargai Masa Pengaruh Teladan

Ketekunan Membawa Kejayaan Kewajipan Menjalankan Tugas

Keseronokan Berkerja Kebijaksanaan Berkhidmat

Kemuliaan Kesederhanaan Keutamaan Kesabaran

Ketinggian Peribadi Peningkatan Bakat

Kekuatan Sifat Baik hati Nikmat Mencipta

KEPIMPINAN KELAS PERTAMA (JPA – Bahagian Perkhidmatan Psikologi 2007)

Berminda Positif Bijak Menguruskan Emosi

Berminda Mencipta Sentiasa Dalam Keceriaan

Mengutamakan Kualiti Bertindak Sebagai Pemimpin

Merealisasikan Idea-idea Baru Menjadi Ikutan

Menjana Kehebatan Minda Berstrategi
Cepat Bertindak
Memupuk Budaya Kompetensi Minda Beretika
Cemerlang

Menghayati Perasaan

6

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2013-2025
( Pendidikan Prasekolah Hingga Lepas Menengah )

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES 1. Akses100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020.

KUALITI 2. Kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

EKUITI 3. Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar - luar
bandar, sosioekonomi, gender) menjelang 2020.

PERPADUAN 4. Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.

KECEKAPAN 5. Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

7

ENAM ASPIRASI MURID SEBELAS
ANJAKAN TRANSFORMASI

PENGETAHUAN Setiap kanak-kanak akan dapat Menyediakan kesamarataan akses
membaca menulis dan 1. kepada pendidikan berkualiti bertaraf
mengira, menguasai mata
pelajaran teras seperti antarabangsa
Matematik dan Sains dan
mempunyai pengetahuan Memastikan setiap murid profisien
kukuh mengenai Malaysia, Asia 2. dalam bahasa Malaysia dan berbahasa
dan Dunia.
Inggeris

Setiap kanak-kanak akan 3. Melahirkan rakyat malaysia dengan
belajar cara mendapat penghayatan nilai
pendidikan sepanjang hayat,
KEMAHIRAN cara untuk menghubung kait Transformasi keguruan sebagai
BERFIKIR pelbagai pengetahuan yang profesion pilihan
berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru. 4.

Setiap kanak-kanak akan dapat 5. Memastikan kepimpinan berprestasi
mencapai potensi diri tinggi ditempatkan di setiap sekolah
sepenuhnya melalui peluang
KEMAHIRAN bekerja berkumpulan dan Mengupaya jpn, ppd dan sekolah untuk
MEMIMPIN memegang peranan 6. menyediakan penyelesaian khusus
kepimpinan formal dan
informal. berasaskan keperluan

Setiap kanak-kanak pada tahap 7. Memanfaatkan ict bagi meningkatkan
minimum akan dapat kualiti pembelajaran di malaysia
KEMAHIRAN menguasai Bahasa Malaysia
DWIBAHASA dan Bahasa Inggeris digalakkan
untuk mempelajari bahasa
tambahan. 8. Mentransformasi kebolehupayaan dan
kapasiti penyampaian kementerian

ETIKA & Setiap kanak-kanak akan 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti
KEROHANIAN mempunyai asas moral yang dan sektor swasta secara meluas
kukuh untuk mendepani
pelbagai cabaran kehidupan 10. Memaksimumkan keberhasilan murid
dan membantu mereka, bagi setiap ringgit
dengan berani membuat
keputusan yang tepat.

IDENTITI Setiap kanak-kanak tanpa 11. Meningkatkan ketelusan untuk
NASIONAL mengira agama etnik atau akauntabiliti awam secara langsung
status sosiekonomi akan
berasa bangga dikenali sebagai
anak MALAYSIA

8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PIAGAM PELANGGAN

Kementerian Pendidikan Malaysia dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan :

1. Keputusan tawaran kemasukan murid ke institusi pendidikan selepas keputusan peperiksaan awam
diumumkan seperti keterangan berikut :

 Lepasan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) ke sekolah berasrama penuh dimaklumkan
dalam tempoh 27 hari bekerja, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 30 hari bekerja
dan Sekolah Seni Malaysia 45 hari bekerja;

 Lepasan PT3 ke sekolah vokasional / teknik / asrama penuh / SMKA dimaklumkan dalam
tempoh 30 hari bekerja; dan

 Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke Kolej Matrikulasi dimaklumkan dalam tempoh 30
hari bekerja.

 Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke Tingkatan Enam (6) dimaklumkan dalam tempoh 30
hari bekerja.

2. Keputusan permohonan belajar semula/ pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari
bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

3. Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari pertama sesi
persekolahan bermula.

4. Keputusan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum
tarikh melapor diri.

5. Perakuan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) untuk
laluan kenaikan pangkat secara hakiki dan cemerlang diproses untuk dikemukakan ke Lembaga
Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh perakuan lengkap
diterima.

6. Surat tawaran biasiswa atau pinjaman kepada pegawai dalam perkhidmatan dan mahasiswa
dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas kelulusan pihak berkuasa melulus.

7. Status permohonan penubuhan sekolah swasta dan sekolah antarabangsa yang memenuhi terma dan
syarat dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas ditandatangani oleh Ketua Pendaftar.

9

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji
Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk :

1. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada
hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan.

2. Memastikan proses pemilihan kemasukan murid ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
diselesaikan dalam tempoh dua puluh (20) hari bekerja.

3. Memastikan semua murid (kecuali murid berkeperluan khas) menguasai kemahiran 3M (Membaca,
Menulis dan Mengira) selepas melepasi tiga (3) tahun persekolahan (Tahap Satu) peringkat sekolah
rendah.

4. Memastikan semua murid terlibat dalam program 1Murid 1Sukan (1M1S) bagi setiap tahun
persekolahan.

5. Memastikan semua proses pendaftaran calon peperiksaan awam diselesaikan dalam tempoh lima
belas (15) hari bekerja.

6. Memastikan permohonan pendaftaran institusi pendidikan swasta dengan dokumen yang lengkap
diselesaikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

7. Memastikan setiap permohonan pertukaran guru yang diluluskan dibuat penempatan dalam
tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.

8. Memastikan agihan waran peruntukan awal tahun dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari
bekerja.

9. Memastikan semua bayaran bil dan invois yang lengkap dibuat dalam tempoh empat belas (14)
hari dari tarikh penerimaan.

10. Memastikan setiap aduan bermaklumat lengkap diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari
bekerja.

11. Memastikan pelaksanaan perkhidmatan psikologi dan kaunseling sekurang-kurangnya sekali
kepada warga pendidikan yang dirujuk.

10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

PIAGAM PELANGGAN

Piagam pelanggan SMK Sultan Ahmad Tajuddin adalah seperti berikut :
1. Mendidik semua pelajar secara adil dan saksama.
2. Menggunakan teknik-teknik pengajaran yang terbaik semasa proses P&P.
3. Membimbing pelajar secara positif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
4. Berusaha membina semangat perpaduan dan muhibah dalam kalangan pelajar.
5. Memastikan semua pelajar dapat menggunakan semua kemudahan yang disediakan oleh pihak

sekolah.
6. Sentiasa menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan komuniti setempat.
7. Menyediakan perkhidmatan kaunter yang mesra dan berkualiti.

Falsafah

Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin berpegang kepada falsafah berikut :

1. Berjasa dan berbakti kepada masyarakat.
2. Manusia dididik untuk mencapai kejayaan.
3. Sekolah bertanggungjaawab melahirkan insan yang baik dari segi jasmani dan rohani.
4. Penggembelengan tenaga guru kea rah penyuburan potensi pelajar adalah satu ibadat.
5. Disiplin, ketekinan, azam dan semangat teras kejayaan.
6. Manusia yang berilmu pasti terserlah hidupnya.

11

LENCANA SEKOLAH DAN WARNA ORGANISASI

Warna Dan Takrif Genggam Obor
Usaha sehingga mampu menggenggam
KUNING : kejayaan dalam akademik dan
Melambangkan kedaulatan raja yang kokurikulum.
menjadi pengasas sekolah iaitu Sultan
Ahmad Tajuddin. Kendali Perkakasan
Melengkapkan pelajar dengan pelbagai
MERAH : cabang ilmu sama ada sains, teknologi,
Semangat keberanian yang ada pada kemahiran, teknik dan lain- lain.
setiap pelajar.
Mercu Kejayaan
HITAM : Bercita- cita tinggi untuk berjaya ke
Kemantapan ilmu- ilmu yang diterima menarta gading di dalam mahupun di luar
oleh semua pelajar. negara.

HIJAU : Jalur Warna
Agama mengajar kebaikan dan akhlak Lambang perpaduan iaitu SMKSAT dihuni
yang mulia. oleh pelajar yang berbilang kaum
(Melayu, Cina dan India).

LAGU SEKOLAH

“ HIDUP BERJASA ”

Sekolahku yang dibanggakan Satu cita satu bahasa
Tempat kami menuntut ilmu Bersama membina perpaduan
Guru dan pelajar berganding tangan
Membina generasi berdaya maju Hidup berjasa menjadi cita
Kecemerlangan jadi wawasan

Sekolahku yang disanjungi Lagu : En. Md Ridzwan Bin Md Ali
Melahirkan insan jiwa murni Senikata : En. Ku Sulong Bin Ku Johari
Membentuk peribadi hidup berdikari
Menabur bakti pada pertiwi Pn. Zaitun Binti Mohamad Desa

12

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu

TAHUN 2019

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

2 01.01.2019 31.01.2019 23 12
01.02.2019 28.02.2019 20
01.03.2019 21.03.2019 15

JUMLAH HARI 58

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1
9
22.03.2019 30.03.2019
1
31.03.2019 31.03.2019 22
01.04.2019 30.04.2019 17 8
01.05.2019 23.05.2019
40
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2
16
24.05.2019 08.06.2019
16
09.06.2019 30.06.2019 23
01.07.2019 31.07.2019 69
01.08.2019 08.08.2019
45
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1
9
09.08.2019 17.08.2019
10
18.08.2019 31.08.2019 22
01.09.2019 30.09.2019 23 14
01.10.2019 31.10.2019 15
01.11.2019 21.11.2019
70
JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN 5
40
22.11.2019 31.12.2019

13

RUMUSAN HARI PERSEKOLAHAN DAN CUTI TAHUN 2019

Jumlah Cuti Cuti
Peristiwa
Bil Bulan Hari Jumaat Cuti Awam (Hari) Cuti Hari
. Dalam dan Sekolah Persekolahan /
Sebulan Sabtu (Hari) Berganti
(Hari)
(Hari)
(Hari) (Hari)

Hari Keputeraan Sultan

1 Januari 31 8 Kedah (1) Ahad (20/1/2019) 10 21
Thaipusam (1) Isnin

(21/1/2019)

2 Februari 28 8 Tahun Baru Cina (2) 10 18
Selasa/Rabu (5-6/2/2019)

3 Mac 31 10 Cuti Pertengahan Penggal 1 (5) 15 16
(22-28/3/2019)

4 April 30 8 Israk dan Mikraj (1) Rabu 8 22
5 Mei (3/4/2019) 17 14
6 Jun 14 16
7 Julai Hari Pekerja (1) Rabu 8 23

(1/5/2019)

31 9 Awal Ramadhan (1) Isnin
(6/5/2019)

Wesak (1) Ahad (19/5/2019)

Cuti Pertengahan Tahun (5)

Cuti Pertengahan Tahun (5)

30 9 Hari Raya Aidil Fitri (2)

Rabu/Khamis (5-6/6/2019)

31 8 TIADA

Cuti Pertengahan Penggal 2 (5)

8 Ogos 31 10 Cuti Hari Raya Haji (2) 15 16
Ahad/Isnin (11-12/8/2019) 11 19
9 22
Hari Kebangsaan (Sabtu)

Awal Muharram (1) Ahad

91/9/2019)

9 September 30 8 Hari Keputeraan Agung (1)
Isnin (9/9/2019)

Hari Malaysia (1) Isnin

(16/9/2019)

Hari Deepavali (1) Ahad

10 Oktober 31 8 (27/10/2019)

11 November 30 Maulidurrasul (Sabtu) 15 15
10 (9/11/2019) 31 0

Cuti Akhir Tahun (5)

12 Disember 31 8 Cuti Akhir Tahun (22)
Krismas (1) Rabu (25/12/2019)

14

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
15

SENARAI NAMA GURU, PENTADBIRAN DAN STAF BUKAN AKADEMIK

GURU SESI PAGI

Bil. Nama Guru No. Telefon Alamat Rumah
1 Sulaiman Bin Abdul Hamid (P) 019-4715403
No.5, Lot 6506, Jalan Bagan Samak,
34950 Bandar Baharu, Kedah

2 Samat Bin Hassan (PKP) 019-4782131 Lot 254, Kampung Parit Nibong,
34950 Bandar Baharu, Kedah

3 Ramlan Bin Osman (PK HEM) 019-5178124 No.32, Lorong Perpaduan 1, Taman
Serdang, 09800 Serdang, Kedah

4 Husnisham Bin Yusof (PK Koko) 04-5810137 10, Lintang Relau Indah, Taman Relau
019-4275744 Indah, 14200 Sungai Bakap

5 Suhaimi Bin Mahmud 013-4253458 2, Lintang Berlian Indah 4, Taman
(PK Tingkatan 6) 019-5654613 Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah
6 Norizan Binti Ibrahim (GK
Sains) 5, Lebuh Kedidi 5, Taman Sempadan,
14300 Nibong Tebal

7 Yusmaliza Binti Mat Saad (GKB) 013-4080210 2, Lintang Berlian Indah 2, Taman
Berlian, 34950 Bandar Baharu, Kedah

8 Lizana Binti Awang (GKK) 019-5602167 34, Kampung Permatang Simpor, 34950
Bandar Baharu, Kedah

9 Abdul Rani Bin Hj. Hanafi 013-5251727 75, Lorong Cahaya Intan 5, Taman
(GKVT) Cahaya Intan, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

10 Ku Sulong Bin Ku Johari 019-4527565 5, Lebuh Kedidi 5, Taman Sempadan,
(Guru Bimbingan dan 14300 Nibong Tebal
Kaunselor)

11 Mohd Ghazali Bin Abdul Hamid 019-4781960 No.115C Jalan Batu Hampar, Kampung
Air Puteh, 09800 Serdang, Kedah

12 Mohamad Yusni Bin Yahaya 05-7174887 8, Jalan Murni 2, Taman Murni,
012-5348322 34200 Parit Buntar, Perak

13 Humah Davi a/p Raju 05-7168461 4, Lengkok Pekaka, Taman Transkrian,
013-4888461 14300 Nibong Tebal

14 Norazam Bin Rejab 04-5828297 6, Lintang Relau Indah 2 , Taman Relau
017-4269490 Indah, 14200 Sungai Bakap

16

15 Mohd Khiruddin Bin Mat Yusof 019-4959451 Lot 6019, Kampung Permatang Pasir,
34950 Bandar Baharu, Kedah

16 Hassan Bin Ali 012-5508304 46, Jalan Puyuh, Taman Pekan Baru,
34200 Parit Buntar, Perak

17 Normala Binti Hj. Kadir 017-5284216 29, Jalan Chaya Kristal 3,Taman Cahaya
Kristal, 34950 Bandar Baharu, Kedah

18 Hasiah Binti Hashim 013-4458192 4, Lintang Berlian Indah, Taman Berlian
Indah, 34950 Bandar Baharu, Kedah

19 Faridah Binti Ramli 012-4326496 7, Lintang Berlian Indah 4, Taman
Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

20 Hari Chandaran a/l Arumugam 012-4161713 6, Lorong Seri Emas, Taman Seri Emas,
14300 Nibong Tebal

21 Ibrahim Bin Mat Daud 019-6900664 2, Lintang Berlian Indah 2, Taman
22 Roba’ayah Binti Mohd Zain 013-4723187 Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

2, Solok Ilmu 5, Taman Ilmu, 14300
Nibong Tebal, Pulau Pinang

23 Mohd Adham Bin Ahmad 013-4803820 14, Lorong 4, Taman Peruda, 08000
Sungai Petani, Kedah

24 Ong Peng Hock 05-7165825 620, Jalan Abdul Raof, 34200 Parit
Buntar, Perak

25 Iylia Liyana Binti Man 018-9545803 35, Jalan Mutiara 2, Taman Mutiara,
34200 Parit Buntar, Perak

26 Mohd Faizal Bin Abdul Samat 018-7758033 35, Jalan Mutiara 2, Taman Mutiara,
34200 Parit Buntar, Perak

27 Che Mohd Zanizan Bin Che Cob 019-5144067 17, Lorong 1, Taman Pancur Utama,
14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang

28 Hasbullah Bin Ali 019-4403529 17, Lorong Jentayu 8, Taman Jentayu,
14100 Simpang Ampat,

29 Mohd Effendy Bin Abdul Rahim 018-4027006 3, Lintang Berlian Indah 2, Taman
Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

17

30 Nooreen Azliza Binti Abd Aziz 017-6315638 3, Lintang Berlian Indah 2, Taman
Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

31 Ahmad Zamri Bin Abbas 012-5649541 16, Lintang Berlian Indah, Taman
32 Shasarina Binti Salleh 012-2653180 Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

2, Taman Desa Mutiara, Parit Nibong,
34950 Bandar Baharu, Kedah

33 Normah Binti Mat Nadi 0111-3015475 Lot 6263, Lorong 13, Permai 1, 34100
Selama, Perak

34 Roshida Binti Abd Rahman 012-5892957 45, Batu 29 1/4 , Bagan Samak, 34950
Bandar Baharu, Kedah

35 Seri Siantan Binti Salleh 013-5276695 42, Jalan Mutiara 1, Taman Impian Casa
36 Mohd Alif Amirul Bin Mahsin 013-2132927 Mutiara, Sungai Kechil Ulu, 34950
Bandar Baharu, Kedah

4, Lintang Relau Indah 2, Taman Relau
Indah, 14300 Sungai Bakap

37 Muhammad Firdaus Bin 017-3905907 6, Jalan Sentosa, Taman Sentosa, 34950
Hamdan Bandar Baharu, Kedah

38 Jessy Anne a/p Vincent Joseph 04-2613702 3487-1 Gat Lebuh Macallum, 10300
Georgetown, Pulau Pinang

39 Roshidah Binti Jusoh 019-4962945 98, Kampung Kubu, Parit Nibong, 34950
Bandar Baharu, Kedah

40 Mahyon Binti Shaari 017-8658003 231, Taman Kelisa Emas, 09800 Lubuk
Buntar, Kedah

41 Anuar Sany Bin Nordin 012-2463949 B-3 Taman Sulaiman, 09000 Kulim,
Kedah

42 Masliza Binti Ahmad 019-5493071 11 Lorong Ilmu 12, Taman Ilmu, 14300
Nibong Tebal, Pulau Pinang

43 Siti Rabihah Binti Kassim 012-5579112 Bt. 30 ¼ , Jalan Bagan Samak, 34950
Bandar Baharu, Kedah

44 Nord Arnee Binti Zainol 016-5182127 F342, Kampung Permatang Pasir, 34950
Bandar Baharu, Kedah

18

45 Zahidah Binti Ramli @ 014-9002789 61, Kampung Teluk Sera, Lubok Buntar,
Mohamad Khamis 09800 Serdang, Kedah

46 Shahrul Hanif Bin Osman 017-4671683 Lot 5283, Jalan Mook Kooi, Kampung
012-5134700 Tengah, Parit Nibong, 34950 Bandar
47 Zaraida Binti Abdullah 013-2895073 Baharu, Kedah
019-4231032
48 Saharul Amir Bin Hassan 13, Jln Sejahtera 1, Taman Sejahtera,
Sungai Kechil Ulu, 34950 Bandar
49 Mohd Masri Bin Ramli Baharu, Kedah

63, Lorong Cahaya Intan 5, Taman
Cahaya Intan, Jalan Bagan Samak,
34950 Bandar Baharu, Kedah

F84, Kampung Belakang Masjid Sg. Kob,
09700 Sungai Kob, Karangan,
Kedah

GURU SESI PETANG No. Telefon Alamat Rumah
Bil. Nama Guru 013-4417372
1 Anisah Binti Yahya (PK Petang) 28, Lorong Murni 26, Taman Desa
019-4030969 Murni, Sungai Dua, 13800 Butterworth,
2 Aswad Bin Ismail Pulau Pinang

10, Jalan Sejahtera 1, Taman Sejahtera,
34950 Bandar Baharu, Kedah

3 Khalid Bin Abdul Samad 012-5543711 No. 33, Jln. LB 1/5, Lembah Beriah 1,
Bukit Merah, 34310 Bagan Serai, Perak

4 Shahrizal Bin Yahya 017-6241092 F349, Kampung Permatang Pasir, 34950
Bandar Baharu, Kedah

5 Dzulfitri Bin Ali 012-3332617 14, Jalan Cahaya Kristal 1, Taman
Cahaya Kristal, 34950 Bandar Baharu

6 Fazilah Binti Mehat 012-5600548 Batu 28, Jalan serdang, Sungai Kechil
Ulu, 34950 Bandar Baharu, Kedah

7 Mohd Khairul Hafifi Bin Abdullah 012-4128687 26, Lorong 3, Taman Cahaya Intan,
34950 Bandar Baharu, Kedah

8 Nur Aizah Binti Sabeli 011-10283648 26, Lorong 3, Taman Cahaya Intan,
34950 Bandar Baharu, Kedah

9 Mohammad Nordin Bin 019-4084617 9-A, Kampung Batu 18 Dalam, 09800
Mohamad Serdang, Kedah

19

10 Rusafzanizam Bin Che Kasa 019-4143789 F9-06-03 Pangsapuri Patin, Jalan
013-4114082 Kerian-Kedah, Kompleks Penjara
11 Raja Hashim Bin Raja Abdullah Seberang Perai, Sungai Jawi, 14200
12 Ummi Binti Mustafa Jawi, P.Pinang
13 Nurul Husna Binti Mohd Akhir 3, Belakang SMKSAT, Jalan Permatang
14 Hassan Bin Ramli Pasir, 34950 Bandar Baharu, Kedah
15 Azali Bin Abdul Hadi
16 Hema a/p Sandragesan 017-5650785 Kampung Permatang Pasir, 34950
17 Adilah Binti Nordin Bandar Baharu, Kedah
18 Noor Hazwani Binti Ishak
19 Adibah Binti Yahya 017-4717634 Pintu 2, Kem Pasukan Gerakan Am,
20 Norfasliza Binti Sahak Batalion 2, 09000 Kulim, Kedah
21 Nor Khairani Binti Yahaya
22 Safiya Arqiya Binti Ismail 019-5290267 42, Jalan Mutiara 1, Taman Impian Casa
23 Izzatul Hazwani Binti Saimin 019-5252797 Mutiara, Sungai Kechil Ulu, 34950
24 Azmi Bin Md Said 04-4954610 Bandar Baharu, Kedah

8, Lintang Berlian Indah 3, Taman
Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

393, Lorong Belibis 3, Taman Tunku
Putra, 09000 Kulim, Kedah

019-3723943 Asrama, SMK Sultan Ahmad Tajuddin,
34950 Bandar Baharu, Kedah

013-4755020 No. 21 Lorong Seri Saujana 3, Taman
Seri Saujana, 14300 Nibong Tebal

013-4696250 F3-2-6 Blok Talapia, Kompleks
012-5130925 Perumahan Penjara Seberang Perai,
Sungai Jawi, 14200 Jawi, Pulau Pinang

13, Jalan Berlian Indah, Taman Berlian
Indah, 34950 Bandar Baharu, Kedah

019-4757814 1877 Mukim 7, Jalan Sekolah Sungai
Kechil, 14300 Nibong Tebal

012-2632227 A15, Jalan Bunga Kertas, Taman Kerian,
34200 Parit Buntar, Perak

019-7079410 4, Lintang Suria Firus 4, Taman Suria
Firus, 34200 Parit Buntar, Perak

019-4781516 No. 1 Kampung Keda, Sungai Kechil Ilir,
14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang

20

STAF SOKONGAN

Bil Nama No. Telefon Alamat

1 Faridah Hanim Binti Abdul Hamid 017-4855014 14, Lintang Berlian Indah 2, Taman.
(KPT) (N22) Berlian, 34950 Bandar Baharu,
Kedah
2 Nor Suzana Binti Ismail (N19) 012-4383497
2, Taman Cahaya Nilam, Parit
3 Adnan Bin Mat (C22) 019-4405176 Nibong, 34950 Bandar Baharu,
Kedah

JKR 1610, Rumah Guru, SMK Sultan
Ahmad Tajuddin, 34950 B.Baharu

4 Rohana Binti Abd Majid (C22) 013-4105141 12, Lintang Berlian Indah 4, Taman
Berlian Indah, 34950 Bandar Baharu

5 Azizah Binti Azizan (C22) 017-4774993 Jalan Ban Mohd Sharif, 34950
Bandar Baharu, Kedah

6 Siti Nadira Binti Sidek (C19) 011-36270518 431-A, Kampung Keramat, 34300
Bagan Serai, Perak

7 Mohd Shahidan Bin Abd Khalil 017-3936421 165, Kampung Air Puteh Junjong,
(C219) 09000 Kulim, Kedah

8 Asnaliza Binti Ahmad (N19) 017-4634887 1206 Persiaran Utama, 3/3 Kulim
(Penyelia Asrama) Utama Fasa 2, 09000 Kulim, Kedah

9 Mohamad Zulkifli Bin Mohamad 016-3837887 JKR 1611, Rumah Guru, SMK Sultan
Isa (N11) Ahmad Tajuddin, 34950 Bandar
Baharu, Kedah
10 Siti Syazwani Binti Ismail (N11) 017-5588413
2982, Lorong Serampang 7, Taman
Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah

21

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1.0. J/K Pengurusan dan Pentadbiran

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
AJK : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
: Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
: Anisah Binti Yahya (PK Petang)
: Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
: Yusmaliza Binti Mat Saad (Guru Kanan Bahasa)
: Lizana Binti Awang (Guru Kanan Kemanusiaan)
: Norizan Binti Ibrahim (Guru Kanan Sains)
: Abdul Rani Bin Hj. Hanafi (Guru Kanan Teknik & Vokasional)
: Ku Sulong Bin Ku Johari (GBKSM)
: Rusafzanizam Bin Che Kasa (GBKSM)
: Faridah Hanim Binti Abd Hamid (KPT)

2.0. J/K Kewangan Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Noor Suzana Binti Ismail (PT Kewangan)
AJK : Semua Penolong Kanan
: Semua Guru Kanan
Juru Audit Dalaman : Faridah Hanim Binti Abd Hamid (KPT)
: Asnaliza Binti Ahmad (Penyelia Asrama)
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Penyelaras Pusat Sumber
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Tingkatan
: Bendahari PIBG
: Normala Binti Kadir

3.0. J/K Perkhidmatan dan Pentadbiran Pejabat

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Faridah Hanim Binti Hamid (KPT)
Penolong Setiausaha : Noor Suzana Binti Ismail (PT Kewangan)
AJK : Adnan Bin Mat (C22)
: Mohd Shahidan Bin Abd Khalil (C19)
: Mohamad Zulkifli Bin Mohamad Isa (N11)
: Siti Syazwani Binti Ismail (N11)

22

: Asnaliza Binti Ahmad (N19)
: Azizah Binti Azizan (C22)
: Rohana Binti Abd Majid (C22)
: Siti Nadira Binti Sidek (C19)

4.0 J/K Aset Alih Kerajaan

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Setiausaha : Faridah Hanim Binti Abd Hamid (Ketua Pembantu Tadbir)
Pegawai Aset : Muhammad Firdaus Bin Hamdan
Pegawai Pemeriksa : Ahmad Zamri Bin Abbas
: Mohd Adham Bin Ahmad
Pemverifikasi Stor : Mohamad Yusni Bin Yahaya
: Mohd Khairul Hafifi Bin Abdullah

Ahli Lembaga : Shahrul Hanif Bin Osman
Perlupusan : Khalid Bin Abdul Samad

AJK : Ketua Pembantu Tadbir
: Pembantu Tadbir
: Pembantu Makmal
: Ketua Panitia

5.0. J/K Kurikulum

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Norizan Binti Ibrahim (GK Sains)
Setiausaha 2 : Lizana Binti Awang (GK Kemanusiaan)
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling
: Semua Setiausaha Peperiksaan (PT3, PBS, SPM, STPM, Pep. Dalaman)
: Setiausaha SAPS
: Semua Ketua Panitia
: Semua Penyelia Tingkatan
: Semua Guru Tingkatan
: Penyelaras Pusat Sumber/Guru Media
: Penyelaras Makmal ICT
: Guru Warden Asrama
: Guru Jadual Waktu
: Semua Guru SPBT

23

6.0 Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran

1. Bahasa Melayu : Nord Arnee Binti Zainol
2. Bahasa Inggeris / MUET : Mohd Ghazali Bin Abdul Hamid
3. Kesusasteraan Melayu : Samat Bin Hassan
4. Bahasa Arab : Nor Khairani Binti Yahaya
5. Bahasa Cina : Ong Peng Hock
6. Pendidikan Islam : Hasbullah Bin Ali
7. Pendidikan Moral : Adibah Binti Yahya
8. Sejarah : Hari Chandaran A/L Arumugam
9. Geografi : Mohd Effendy Bin Abd Rahim
10. Pendidikan Seni Visual : Saharul Amir Bin Hassan
11. PJK : Hasiah Binti Hashim
12. Pendidikan Sivik : Normah Binti Mat Nadi
13. Prinsip Perakaunan : Normala Binti Kadir
14. Perniagaan : Shasarina Binti Salleh
15. Sains Komputer : Roshida Binti Abd Rahman
16. Sains Rumah Tangga : Faridah Binti Ramli
17. Reka Bentuk Dan Teknologi : Khalid Bin Abdul Samad
18. Asas Sains Komputer : Nur Aizah Binti Sabeli
19. Sains : Mohd Adham Bin Ahmad
20. Matematik : Ahmad Zamri Bin Abbas
21. Matematik Tambahan : Roba’ayah Binti Mohd Zain
22. Fizik : Mohd Faizal Bin Abdul Samat
23. Kimia : Iylia Liyana Binti Man
24. Biologi : Muhammad Firdaus Bin Hamdan
25. Pengajian Perniagaan Ting. 6 : Suhaimi Bin Mahmud
26. Pengajian Am : Anuar Sany Bin Nordin

7.0 Penyelia Tingkatan

Bil Tingkatan Penyelia Tingkatan
1 1 Ummi Binti Mustafa
2 2 Nurul Husna Binti Mohd Akhir
3 3 Shahrul Hanif Bin Osman
4 4 Nooreen Azliza Binti Abd Aziz
5 5 Mahyon Binti Shaari

24

8.0 Guru Tingkatan

Bil Tingkatan Guru Tingkatan

1 1 KAA Izzatul Hazwani Binti Saimin
2 1 UM Nur Aizah Binti Sabeli
3 1 USM Hema A/P Sandragesan
4 1 UKM Noor Hazwani Binti Ishak
5 1 UPM Fazilah Binti Mehat
6 1 UTM Azmi Bin Md Said

Bil Tingkatan Guru Tingkatan

1 2 KAA Nor Khairani Binti Yahaya
2 2 UM Adilah Binti Nordin
3 2 USM Safiya Arqiya Binti Ismail
4 2 UKM Dzulfitri Bin Ali
5 2 UPM Aswad Bin Ismail
6 2 UTM Shahrizal Bin Yahya

Bil Tingkatan Guru Tingkatan

1 3 KAA Ahmad Zamri Bin Abbas
2 3 UM Mohd Effendy Bin Abdul Rahim
3 3 USM Mohd Alif Amirul Bin Mahsin
4 3 UKM Mohd Masri Bin Ramli
5 3 UPM Roshidah Binti Jusoh
6 3 UTM Nord Arnee Binti Zainol

Bil Tingkatan Guru Tingkatan

1 4 UM Jessy Anne A/P Vincent Joseph
2 4 USM Nooreen Azliza Binti Abd Aziz
3 4 UKM Masliza Binti Ahmad
4 4 UPM Iylia Liyana Binti Man
5 4 UTM Zahidah Binti Ramli @ Mohd Khamis
6 4 UIA Normah Binti Mat Nadi

Bil Tingkatan Guru Tingkatan

1 5 UM Hasbullah Bin Ali
2 5 USM Ong Peng Hock
3 5 UKM Faridah Binti Ramli
4 5 UPM Hari Chandaran A/L Arumugam
5 5 UTM Saharul Amir Bin Hassan
6 5 UIA Mahyon Binti Shaari

Bil Tingkatan Guru Tingkatan
1 6R Anuar Sany Bin Nordin
2 6A Zaraida Binti Abdullah

25

9.0 J/K Peperiksaan, Penilaian dan PBS

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha SAPS : Roba’ayah Binti Mohd Zain
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Humah Davi A/P Raju (PT3, PBS pagi)
: Mohd Khirruddin Bin Mat Yusof (SPM)
: Anuar Sany Bin Nordin (STPM)
: Zaraida Binti Abdullah (MUET)
: Ummi Binti Mustafa (PBS Petang)
: Semua Penyelia Tingkatan
: Setiausaha Kokurikulum (PAJSK)

10.0 J/K Kerja Kursus

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Humah Davi A/P Raju
Setiausaha 2 : Mohd Khirruddin Bin Mat Yusof
AJK : Semua Guru Kanan

Penyelaras Kerja Kursus Mata Pelajaran

1. Matematik Tambahan : Roba’ayah Binti Mohd Zain
Saharul Amir Bin Hassan
2. Pendidikan Seni Visual : Faridah Binti Ramli
Roshida Binti Abdul Rahman
3. Sains Rumah Tangga : Normala Binti Kadir
Shasarina Binti Salleh
4. Sains Komputer : Shasarina Binti Salleh
Siti Rabihah Binti Kasim
5 Prinsip Perakaunan : Mohd Effendy Bin Abdul Rahim
Shahrul Hanif Bin Osman
6. Perniagaan : Hasiah Binti Hashim
Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
7. Pendidikan Moral : Hasbullah Bin Ali
Suhaimi Bin Mahmud
8. Sejarah PT3 : Anuar Sany Bin Nordin
Zaraida Binti Abdullah
9. Geografi PT3 : Siti Rabihah Binti Kasim

10. RBT :

11. SEGAK :

12. Ujian Psikometrik :

13. PAFA :

14. Pengajian Perniagaan T.6 :

15. Pengajian Am T.6 :

16. Bahasa Melayu T.6 :

17. Sejarah T.6 :

26

11.0 J/K Head Count Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Norizan Binti Ibrahim (GK Sains)
Setiausaha : Roba’ayah Binti Mohd Zain (Setiausaha SAPS)
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Semua Setiausaha Peperiksaan
: Semua Penyelia Tingkatan
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Mata Pelajaran

12.0 J/K Peningkatan Prestasi

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Norizan Binti Ibrahim (GK Sains)
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
13.0 J/K MBMMBI : Setiausaha PT3 / SPM / STPM / SAPS / Pep. Dalaman
: Semua Ketua Panitia
: Semua Penyelia Tingkatan
: Semua Guru Tingkatan
: (Warden Asrama)
: (Warden Asrama)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Fazilah Binti Mehat (BM)
Setiausaha 2 : Mohd Ghazali Bin Abdul Hamid (BI) / Waves Of English
AJK : Guru Kanan Bahasa
: Che Mohd Zanizan Bin Che Cob
: Hasiah Bin Hashim
: Ummi Binti Mustafa
: Hema A/P Sandragesan
: Semua Guru m/p Bahasa Melayu
: Semua Guru m/p Bahasa Inggeris

27

14.0 J/K Jadual Waktu

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha (Pagi) : Mohamad Yusni Bin Yahaya
: Ahmad Zamri Bin Abbas
Setiausaha (Petang) : Mohd Khairul Hafifi Bin Abdullah
: Norfasliza Binti Sahak
AJK : Semua Guru Kanan

15.0 J/K Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua (SKPMg2)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Naib Pengerusi 1 : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Zahidah Binti Ramli @ Mohamad Khamis
AJK : Semua Guru Kanan
: Norizan Binti Ibrahim (Setiausaha Kurikulum)
: Che Mohd Zanizan Bin Che Cob ( Setiausaha HEM)
: Roshida Binti Abd Rahman (Setiausaha Kokurikulum)
: Mohd Adham Bin Ahmad (Setiausaha Data)
: Nur Aizah Binti Sabeli (Setiausaha ICT)
: Izzatul Hazwani Binti Saimin (Penyelaras Kelab dan Persatuan)
: Raja Hashim Bin Raja Abdullah (Penyelaras 1 Murid 1 Sukan)
: Ku Sulong Bin Ku Johari (Unit Bimbingan dan Kaunseling)
: Rusafzanizam Bin Che Kasa (Unit Bimbingan dan Kaunseling)
: Semua Ketua Panitia

16.0 J/K Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
AJK : Fail 1 (Fail Induk) – PK Pentadbiran
: Fail 2 (Pemantauan RPP) – PK Pentadbiran
: Fail 3 (Pemantauan PdPc) – GK Sains dan Matematik
: Fail 4 (Semakan Kekerapan Latihan Murid) – GK Kemanusiaan
: Fail 5 (Pemantauan Prestasi Murid) – GK Bahasa
: Fail 6 (Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah) – GK Teknik & Vok.

28

17.0 J/K Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Hassan Bin Ramli
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan
: Semua Guru Penasihat Sukan dan Permainan
: Semua Guru Penasihat Pasukan Beruniform
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Semua Setiausaha Peperiksaan

18.0 J/K I-Think (Innovative Thinking)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Lizana Binti Awang (GK Kemanusiaan)
Setiausaha 1 : Hassan Bin Ramli
Setiausaha 2 : Mohd Khairul Hafifi Bin Abdullah
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Semua Ketua Panitia

19.0 J/K KBAT / STEM (Science Technology Engineering Maths)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Norizan Binti Ibrahim (GK Sains)
Setiausaha : Mohd Khairul Hafifi Bin Abdullah
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Semua Ketua Panitia

20.0 J/K HEBAT (Hayati Eksplorasi Berfikir Aras Tinggi)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)

29

Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Yusmaliza Binti Mat Saad (GK Bahasa)
Setiausaha 1 : Muhammad Firdaus Bin Hamdan
Setiausaha 2 : Azmi Bin Md Said
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Semua Ketua Panitia

21.0 J/K FROG VLE ( Frog Virtual Learning Environment)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Abdul Rani Bin Hj. Hanafi (GK TV)
Setiausaha : Dzulfitri Bin Ali
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Semua Guru Mata Pelajaran ASK dan SK
: Semua guru m/p Bahasa Melayu
: Semua guru m/p Bahasa Inggeris

22.0 J/K Pusat Sumber

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Roshida Binti Abdul Rahman
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
Perpustakaan : Jessy Anne A/P Vincent Joseph (Pagi)
: Safiya Arqiya Binti Ismail (Petang)
Unit Bacaan : Iylia Liyana Binti Man
Unit BBM : Normah Binti Mat Nadi
Pusat Cerna Minda : Adibah Binti Yahya
Penyelaras Nilam : Noor Hazwani Binti Ishak
Unit ICT : Muhammad Firdaus Bin Hamdan
Bilik Teknopen : Dzulfitri Bin Ali
Bilik Abad 21 : Zahidah Binti Ramli @ Mohamad Khamis

23.0 J/K Pengurusan Makmal Sains

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)

30

Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Norizan Binti Ibrahim (GK Sains)
Setiausaha : Muhammad Firdaus Bin Hamdan
AJK : Semua Guru Sains Menengah Rendah - Makmal Menengah Rendah
: Semua Guru Sains Menengah Atas - Makmal Menengah Atas
: Semua Pembantu Makmal

24.0 J/K Pengurusan Bengkel RBT

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Shahrul Hanif Bin Osman
AJK : Semua Guru RBT

25.0 J/K Pengurusan Makmal Komputer

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Nur Aizah Binti Sabeli
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Guru ASK dan SK

26.0 J/K Bangunan Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Mohd Khirruddin Bin Mat Yusof
Setiausaha 2 : Hasiah Binti Hashim
Blok A : Yusmaliza Binti Mat Saad
Blok B : Lizana Binti Awang
Blok C : Norizan Binti Ibrahim
Blok D : Abdul Rani Bin Hj. Hanafi
Blok E : Ku Sulong Bin Ku Johari
Blok F : Rusafzanizam Bin Che Kasa

31

27.0 J/K Pengurusan Dewan Tunku Puteri Intan Safinaz

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Shahrul Hanif Bin Osman
Setiausaha 2 : Dzulfitri Bin Ali
AJK : Ibrahim Bin Mat Daud
: Normah Binti Mat Nadi
: Aswad Bin Ismail
: Adnan Bin Mat
: Pekerja Swasta

28.0 J/K Keceriaan Bilik Mesyuarat 1 dan 2 / Jamuan

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Zaraida Binti Abdullah
Setiausaha 2 : Safiya Arqiya Binti Ismail
AJK : Shasarina Binti Salleh
: Faridah Binti Ramli
: Izzatul Hazwani Binti Saimin
: Adilah Binti Nordin
: Semua Pekerja Swasta

29.0 J/K Siaraya Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Shahrul Hanif Bin Osman
AJK : Mohd Effendy Bin Abdul Rahim
: Mohd Faizal Bin Abdul Samat
: Khalid Bin Abdul Samad

30.0. J/K Info Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)

32

Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha 1 : Mohd Alif Amirul Bin Mahsin
Setiausaha 2 : Muhammad Firdaus Bin Hamdan
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Penasihat Sukan dan Permainan
: Semua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan
: Semua Guru Penasihat Pasukan Beruniform

31.0 J/K Data dan Maklumat Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Mohd Adham Bin Ahmad (Guru Data)
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
EOPERASI : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
EMIS : Mohd Adham Bin Ahmad
APDM : Masliza Binti Ahmad
SSDM Pagi : Che Mohd Zanizan Bin Che Cob
SSDM Petang : Hassan Bin Ramli
HRMIS : Faridah Hanim Binti Abd Hamid (KPT)
SEGAK : Hasiah Binti Hashim

32.0 J/K Latihan Dan Pembangunan Staf (LDP)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha LDP : Iylia Liyana Binti Man
Penolong Setiausaha : Nor Khairani Binti Yahaya
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
: Ketua Pembantu Tadbir

33.0 J/K Penyelidikan / Kajian Tindakan / Motivasi

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)

33

Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Rusafzanizam Bin Che Kasa
AJK : Ku Sulong Bin Ku Johari
: Humah Davi A/P Raju
: Aswad Bin Ismail
: Jessy Anne A/P Vincent Joseph
: Hema A/P Sandragesan
: Hari Chandaran A/L Arumugam
: Hasbullah Bin Ali
: Zaraida binti Abdullah

34.0 J/K Kebitaraan Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah
Pantun : Azmi Bin Md Said
: Ummi Binti Mustafa
Silat : Khalid Bin Abdul Samad
: Seri Siantan Binti Salleh

35.0 J/K Majalah Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Mohd Effendy Bin Abdul Rahim
Penolong Setiausaha : Ummi Binti Mustafa
AJK : Mohd Adham Bin Ahmad
: Mohd Faizal Bin Abdul Samat
: Mohd Alif Amirul Bin Mahsin
: Dzulfitri Bin Ali
: Adibah Binti Yahya
: Safiya Arqiya Binti Ismail
: Nur Aizah Binti Sabeli
: Shasarina Binti Salleh

36.0 J/K PLC (Professional Learning Community)

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)

34

Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Lizana Binti Awang (GK Kemanusiaan)
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Tingkatan 6

37.0 J/K Tugas-Tugas Khas – Pencatat Minit Mesyuarat

Mesyuarat Guru : Normah Binti Mat Nadi
: Izzatul Hazwani Binti Saimin
: Nor Khairani Binti Yahaya
: Nord Arnee Binti Zainol

Mesyuarat Kurikulum : Mahyon Binti Shaari
: Noor Hazwani Binti Ishak
: Safiya Arqiya Binti Ismail
: Faridah Binti Ramli

38.0 J/K Laman Blog Sekolah / Video Koporat Sekolah / Phamplet Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Penyelaras : Abdul Rani Bin Hj. Hanafi (Guru Kanan Teknik & Vokasional)
Setiausaha : Nur Aizah Binti Sabeli
AJK : Semua Guru Kanan
: Roshida Binti Abdul Rahman
: Dzulfitri Bin Ali
: Muhammad Firdaus Bin Hamdan
: Mohd Adham Bin Ahmad
: Jessy Anne A/P Vincent Joseph
: Masliza Binti Ahmad
: Humah Davi A/P Raju
: Ummi Binti Mustafa
: Seri Siantan Binti Salleh
: Roba’ayah Binti Mohd Zain

39.0 J/K Inovasi Sekolah

Pengerusi : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Samat Bin Hassan (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Ramlan Bin Osman (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Husnisham Bin Yusof (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Anisah Binti Yahya (PK Petang)
Naib Pengerusi 4 : Suhaimi Bin Mahmud (PK Tingkatan 6)
Setiausaha : Mohd Faizal Bin Abdul Samat
AJK : Mohd Adham Bin Ahmad

35

: Iylia Liyana Binti Man
: Muhammad Firdaus Bin Hamdan

40.0 J/K Kelab Guru Dan Staf 2019

Penasiahat : Sulaiman Bin Abdul Hamid (Pengetua)
Pengerusi : Shahrul Hanif Bin Osman
Naib Pengerusi : Normah Binti Mat Nadi
Setiausaha : Zahidah Binti Ramli @ Mohamad Khamis
Naib Setiausaha : Anuar Sany Bin Nordin
Bendahari : Masliza Binti Ahmad
Naib Bendahari : Noor Hazwani Binti Ishak
AJK : Mohd Alif Amirul Bin Mahsin
: Roba’ayah Binti Mohd Zain
: Dzulfitri Bin Ali
: Nur Aizah Binti Sabeli
: Hema A/P Sandragesan
: Jessy Anne A/P Vincent Joseph
: Faridah Binti Ramli
: Nord Arnee Binti Zainol
: (Staf) Rohana Binti Abdul Majid
: (Staf) Mohd Shahidan Bin Abd Khalil

36

SENARAI TUGAS PENYELIA TINGKATAN

A. BAHAGIAN KURIKULUM

1.0. MUKADIMAH

1.1. Penyelia Tingkatan bertanggungjawab kepada Pengetua / Penolong Kanan untuk
mencapai matlamat Pendidikan sekolah dalam bidang kurikulum. Dengan itu
Penyelia Tingkatan bertanggungjawab bagi melicinkan hal pentadbiran tingkatan
dan mempertingkatkan prestasi pencapaian pelajar.

2.0. BIDANG TUGAS

2.1. Pentadbiran :
2.1.1. Membantu Pengetua / Penolong Kanan / Setiausaha Peperiksaan
menyelaras kutipan data atau maklumat dan perangkaan tingkatan.
2.1.2. Membantu Setiausaha Peperiksaan menyelaras hal peperiksaan
awam / dalaman bagi setiap tingkatan.
2.1.3. Membantu Penolong Kanan / Penolong Kanan HEM menyelaras
pendaftaran pelajar bagi tingkatan satu.
2.1.4. Menjalankan tugas-tugas guru tingkatan semasa ketiadaan guru
tingkatan.
2.1.5. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

2.2. Kurikulum :
2.2.1. Merancang program dan kegiatan bimbingan, pemulihan,
pengukuhan dan pengkayaan.
2.2.2. Membantu Penolong Kanan menyelaras dan merancang segala jenis
program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran
Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran
Malaysia.
2.2.3. Mengenal pasti pelajar-pelajar yang lemah dalam mata pelajaran
tertentu dan seterusnya mengambil tindakan memanggil ibu bapa ke
sekolah untuk membincangkan masalah-masalah yang berkaitan.

2.3. Laporan : Menyediakan laporan pertengahan dan akhir tahun yang lengkap
2.3.1 tentang kurikulum dan menyerahkannya kepada Pengetua /
Penolong Kanan.

B. BAHAGIAN HAL EHWAL MURID

3.0. MUKADIMAH

3.1 Penyelia Tingkatan bertanggungjawab kepada Pengetua / Penolong Kanan
HEM untuk mempertingkatkan kebajikan, disiplin, dan penerapan nilai-nilai
murni pelajar-pelajar dalam tingkatan.

37

4.0 BIDANG TUGAS

4.1. Disiplin :
4.1.1. Memastikan semua pelajar dalam tingkatan berdisiplin, bersopan-
santun dan berakhlak mulia serta mengambil tindakan terhadap
pelajar-pelajar yang melanggar peraturan sekolah.

4.2. Kaunseling :
4.2.1. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada pelajar-pelajar dalam
tingkatan yang memerlukannya.

4.3. Kebajikan :
4.3.1. Menolong pelajar-pelajar dalam tingkatan dalam hal-hal kebajikan
pelajar.

C. BAHAGIAN KOKURIKULUM

5.0 MUKADIMAH

5.1. Penyelia Tingkatan bertanggungjawab kepada Pengetua / Penolong Kanan
Kokurikulum untuk mempertingkatkan aktiviti kokurikulum dan penerapan
nilai-nilai murni pelajar-pelajar dalam tingkatan.

6.0 BIDANG TUGAS

6.1 Kokurikulum :

6.1.1 Bertanggungjawab atas segala hal pelajar dalam tingkatan yang
6.1.2 berkaitan dengan kegiatan kokurikulum.
6.1.3 Memastikan setiap pelajar dalam tingkatan menjadi ahli kepada satu
6.1.4 persatuan, satu pasukan beruniform dan satu badan sukan/
permainan.
6.1.5 Menyemak dan menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam
kokurikulum semua pelajar dalam tingkatan yang dicetak oleh guru
6.1.6 tingkatan setiap kelas.
6.1.7 Berhubung dengan Penyelaras Persatuan dan Pasukan Beruniform
6.1.8 serta Setiausaha Sukan tentang hal pelajar dalam tingkatan berhenti
menjadi ahli kepada sesuatu persatuan / pasukan uniform /
permainan atau memohon menjadi ahli kepada sesuatu unit gerko
serta menyimpan suatu rekod yang lengkap tentang perkara-perkara
tersebut.
Memberitahu guru tingkatan tentang perubahan keahlian pelajar dan
memastikan rekod penglibatan pelajar dalam kokurikukulum itu
dikemaskini oleh guru tingkatan dari semasa ke semasa apabila
terdapat perubahan keahlian.
Menyelia penglibatan pelajar dalam segala hal kegiatan kokurikulum.
Mengambil tindakan terhadap pelajar yang kerap kali tidak hadir
untuk perjumpaan persatuan / latihan sukan.
Membantu pelajar yang mengalami kesusahan menghadiri
perjumpaaan persatuan / latihan sukan.

38

6.1.9 Memastikan setiap pelajar dalam tingkatan mempunyai sebuah Buku
Gerko dan Buku Gerko itu diisi dengan maklumat yang dikehendaki
dengan lengkap. Buku Gerko itu hendaklah dilengkapkan dengan
gambar pelajar yang terbaru dan sesuai (berpakaian seragam sekolah
dan berambut pendek / untuk pelajar perempuan yang berambut
panjang rambutnya diikat / bertudung).

6.1.10 Menyemak dan menandatangani Buku Gerko setiap pelajar sekurang-
kurangnya sekali setiap penggal. Semasa menyemak Buku Gerko,
Penyelia Tingkatan hendaklah memastikan kehadiran pelajar
direkodkan dan ditandatangani oleh Ketua Guru Penasihat unit gerko
yang berkenaan. Suatu laporan tentang semakan Buku Gerko perlu
diserahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum selepas tamat setiap
semakan.

6.1.11 Menghubungi Penyelaras Persatuan dan Pasukan Beruniform,
Setiausaha Sukan, Ketua Guru Rumah, Ketua Guru Penasihat setiap
unit gerko dan guru tingkatan berkenaan segala hal pelajar dalam
tingkatan yang berkaitan dengan kegiatan kokurikulum.

6.2 Laporan :
6.2.1 Menyediakan laporan pertengahan dan akhir tahun yang lengkap
tentang kokurikulum, disiplin, kaunseling dan kebajikan pelajar-
pelajar dalam tingkatan dan menyerahkannya kepada Penolong
Kanan Kokurikulum.

6.3 Tugas-tugas lain :
6.3.1 Menganggotai AJK yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.
6.3.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang
diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS GURU TINGKATAN

1.0 MUKADIMAH

1.1 Tugas guru tingkatan ialah membantu Pengetua / Penolong Kanan / Penolong Kanan
HEM / Penolong Kanan Kokurikulum dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah di
peringkat kelas.

2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KELAS

2.1 Fail Kelas :
2.1.1 Setiap orang guru tingkatan akan diberikan sebuah fail kelas. Fail ini
mesti mengandungi:
2.1.2 Senarai peralatan dan perabot yang ada dalam kelasnya.
2.1.3 Guru tingkatan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan dan
perabut dalam kelas masing-masing.

39

2.1.4 Jika peralatan dan perabut kelas rosak, guru yang mengajar
2.1.5 hendaklah melaporkan kepada guru tingkatan dan guru tingkatan
2.1.6 hendaklah melaporkan kepada guru bertugas.
2.1.7 Jika peralatan atau perabut kelas dirosakkan oleh pelajar, guru
tingkatan mesti menyiasat dan melaporkan perkara itu kepada
2.1.8 Pengetua / Penolong Kanan untuk tindakan selanjutnya.
Pelajar yang tidak hadir mesti mendapatkan surat daripada ibu bapa
/ waris atau sijil sakit dari hospital. Semua surat dan sijil sakit perlu
disimpan dalam fail ini.
Hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan pelajar, masalah disiplin,
masalah-masalah lain dan setiap tindakan yang diambil oleh pihak
sekolah ke atas pelajar untuk kepentingan pelajar hendaklah
dicatatkan ke dalam fail ini.
Fail ini akan disimpan bersama-sama dengan Buku Jadual
Kedatangan di Pejabat.

2.2 Papan Kenyataan :
2.2.1 Guru tingkatan perlu memastikan papan kenyataan dalam kelas
sentiasa bersih dan kemas.
2.2.2 Papan Kenyataan mesti dibahagikan kepada beberapa ruangan
seperti berikut :-
2.2.2.1 Jadual Waktu Kelas

2.2.2.2 Jadual Waktu Murid

2.2.2.3 Sudut Mata Pelajaran

2.2.2.4 Am: Ruangan untuk kenyataan kepada pelajar sama ada dari

pejabat atau guru tingkatan.

2.2.2.5 Peraturan sekolah

2.3 Papan Hitam :

2.3.1 Pada sudut kanan sebelah atas papan hitan perlu dicatatkan:-

2.3.2 i) Bilangan pelajar dalam daftar : ………………………

2.3.3 ii) Kedatangan hari ini : ………………………

2.3.4 iii) Tarikh : ………………………

2.3.5 (Guru yang masa pertama masuk ke kelas itu bertanggungjawab

memenuhi maklumat yang dikehendaki)

2.4 Kedudukan Pelajar Dalam Kelas :
2.4.1 Pada awal tahun guru tingkatan perlu tentukan kedudukan pelajar
dalam kelas mengikut nombor yang ditetapkan supaya dapat
mengawal disiplin pelajar. Pelajar tidak dibenarkan bertukar tempat
pada bila-bila masa kecuali dengan kebenaran guru.

3.0 BUKU JADUAL KEDATANGAN PELAJAR

3.1 Buku jadual kedatangan pelajar adalah satu dokumen rasmi yang penting
digunakan oleh pihak sekolah untuk urusan pentadbiran dan sulit. Oleh itu adalah
menjadi tanggungjawab setiap orang guru tingkatan memastikan Buku Jadual
Kedatangan Pelajar kemas, teratur dan bersih. Guru tingkatan tidak boleh
menggunakan pemadam getah atau pemadam cecair putih untuk membetulkan

40

kesilapan. Jika berlaku sebarang kesilapan, potongkan dan buat pembetulan di
atasnya. Guru tingkatan mesti menandatangani pembetulan yang dibuat.
3.2 Di dalam Penyata Bulanan mengikut bangsa dan analisis kedatangan setahun,
mestilah dilengkapkan setiap hujung bulan sewaktu Buku Jadual Kedatangan
ditutup.
3.3 Di halaman Bayaran Khas, segala bayaran yang dibuat mestilah direkodkan pada
masa itu juga.
3.4 Di halaman yang akhir, semua butir-butir maklumat pelajar mesti dilengkapkan
sebelum akhir bulan Januari pada setiap tahun.

3.4.1 Beri perhatian kepada perkara-perkara berikut:-
3.4.1.1 Nombor Kad Pengenalan Pelajar
3.4.1.2 Nombor Sijil Beranak
3.4.1.3 Pengiraan umur
3.4.1.4 Alamat dan Nombor Telefon waris
3.4.1.5 (Guru tingkatan dinasihatkan supaya jangan menyalin

maklumat dari Buku Kedatangan yang lama, setiap tahun

mestilah dibuat yang baru)

3.4.2 Apabila berlaku pertukaran alamat, potongkan alamat lama dengan
pensil, tandatangan dan catatkan di atasnya alamat yang baru.
Betulkan alamat dalam Buku Pendaftaran.

3.4.3 Penuhkan ruangan biasiswa, jenis, dan nombor biasiswa dengan
dakwat merah.

3.4.4 Tuliskan dengan jelas agama yang dianuti oleh pelajar.
3.4.5 Guru tingkatan seboleh-bolehnya cuba dapatkan nombor telefon

rumah / pejabat ibu bapa waris pelajar berkenaan.
3.4.6 Semua Buku Kedatangan hendaklah dipulangkan ke pejabat sekolah

sebelum waktu ketiga setiap hari.
3.4.7 Selepas waktu rehat Buku Jadual Kedatangan tidak boleh dibawa

keluar dari Pejabat tanpa kebenaran daripada Pengetua / Penolong
Kanan.

3.5 Kedatangan harian / bulanan
3.5.1 Tuliskan nama penuh pelajar mengikut seperti yang terdapat dalam
kad pengenalan. Gunakan huruf besar dan susunan mengikut abjad.
Jika pelajar tidak ada kad pengenalan, sila laporkan dengan segera
kepada Penolong Kanan.
3.5.2 Jangan masukkan dan keluarkan nama pelajar dari Jadual Kedatangan
tanpa menerima arahan daripada Pejabat. (Sila rujuk panduan
berhubung dengan pendaftaran dan berhenti murid )
3.5.3 Kedatangan pelajar setiap hari ke sekolah akan dicatatkan oleh guru
kelas waktu pertama.Pelajar yang tidak hadir sila catatkan (0). Pelajar
yang datang lewat catatkan ( L ). Pelajar yang tidak hadir tanpa
kebenaran catatkan ( TK ).
3.5.4 Tanda (TK) ini akan dicatat oleh guru tingkatan apabila pelajar itu
datang melaporkan diri semula tanpa membawa surat dari ibu bapa
/ waris atau sijil sakit. Pelajar yang tidak hadir tetapi keesokannya
membawa surat dari pada ibu bapa / waris atau sijil sakit sila
tandakan “K” dalam 0. Murid yang keluar atau balik tanpa kebenaran
tuliskan “P” dengan pen merah di sebelah tanda hadir (misalnya /P).
Untuk perkiraan setiap hari kedatangan pelajar-pelajar yang ada
tanda “/ ”, “ / R”, “ / P’ dikira hadir pada hari itu. Tanda “K”, “TK” dikira

41

3.5.5 tidak hadir. Pelajar yang terlibat dalam permainan dan kegiatan
3.5.6 persatuan tandakan “/R” dan dikira sebagai hadir.
3.5.7 Apabila seseorang pelajar tidak hadir “TK” selama 3 hari berturut-
turut, sila hantarkan surat daripada Pejabat kepada ibu bapa / waris
pelajar itu.
Sekiranya terdapat pelajar yang tidak hadir “TK” selama 5 hari dalam
satu bulan, ini mesti dibawa ke pengetahuan Penolong Kanan HEM
melalui Penyelia Tingkatan.
Semua kiraan peratus mesti dicatatkan dalam angka tepat kepada
satu tempat perpuluhan.

4.0 BUKU BANTUAN

4.1 Guru tingkatan bertanggungjawab untuk memberikan borang permohonan buku
bantuan kepada pelajar-pelajar, mengumpul dan menyemak butir-butir yang
disikan oleh pelajar sebelum diserahkan kepada guru SPBT.

4.2 Guru tingkatan sewaktu menerima buku-buku mestilah mengikut arahan yang
ditetapkan oleh guru SPBT.

4.3 Pihak sekolah akan menetapkan tarikh bagi guru tingkatan menyemak buku-buku
SPBT, perkara-perkara yang perlu perhatian ialah seperti koyak, kotor, keadaan
kulit buku, tulisan atau lukisan yang terdapat dalam buku dan lain-lain.

4.4 Apabila seseorang pelajar bertukar sekolah, adalah menjadi tugas guru tingkatan
mempastikan pelajar berkenaan memulangkan semua buku SPBT yang
dipinjamkannya (Sila rujuk peraturan semasa SPBT).

4.5 Apabila seseorang pelajar baru didaftarkan di sekolah ini pada bila-bila masa,
adalah menjadi tugas guru tingkatan secepat mungkin mengenal pasti sama ada
pelajar berkenaan layak atau tidak menerima buku bantuan. Sekiranya layak, guru
tingkatan mestilah menguruskan pemberian buku bantuan tersebut.

4.6 Guru tingkatan bertanggungjawab ke atas segala kerosakan dan kehilangan buku
bantuan. Buku yang diganti mestilah mengikut garis panduan yang ditetapkan
oleh Guru SPBT.

4.7 Sekiranya pelajar berhenti tanpa mendapat kebenaran pihak sekolah, tugas guru
tingkatan ialah :
4.7.1 Menghantar borang khas kepada ibu bapa / waris pelajar berkenaan
untuk memulangkan buku-buku SPBT.
4.7.2 Sekiranya tidak ada jawapan, sila hantar Surat berdaftar kepada
ibubapa/ waris pelajar itu untuk memulangkan buku-buku SPBT,
(Surat-surat khas ini boleh diperolehi daripada Penolong Kanan HEM).
Semua salinan surat-surat ini hendaklah disimpan dalam fail
tingkatan. Pada hujung tahun, sila semak surat-surat ini kepada Guru
SPBT semasa pengiraan buku teks dibuat.

5.0 BAYARAN TAMBAHAN

5.1 Semua bayaran tambahan yang ditetapkan oleh sekolah mesti dikutip oleh guru
tingkatan mengikut arahan kewangan. Semua wang kutipan mesti diserahkan
kepada Pembantu Tadbir pada hari kutipan itu dibuat.

5.2 Dapatkan resit daripada Pembantu Tadbir sewaktu bayaran dibuat. Nombor resit
mesti direkodkan dalam Buku Jadual Kedatangan dan serahkan resit kepada
pelajar-pelajar berkenaan (Sila beritahu pelajar untuk serahkan resit tersebut
kepada ibu bapa / waris mereka.)

42

5.3 Jika seseorang pelajar tidak dapat membayar bayaran tambahan, pengecualian
mestilah diperolehi daripada Pengetua.

5.4 Jika bayaran tambahan tidak dapat dijelaskan sekaligus, untuk membayar secara
beransur-ansur kebenaran mestilah diperolehi daripada Pengetua. Surat akuan
untuk membayar secara beransur-ansur mesti didapati daripada ibu bapa / waris
pelajar berkenaan.

5.5 Jika seseorang pelajar bertukar dari sekolah ini maka bayaran yang ditetapkan
oleh sekolah baharu pelajar itu menjadi tanggungjawab waris murid untuk
menjelaskannya. Sila berurus dengan sekolah baharu..

5.6 Jika seseorang pelajar bertukar ke sekolah ini dalam penggal pertama, guru
tingkatan hendaklah mengutip bayaran tambahan yang perlu dijelaskan oleh
murid tersebut.

6.0 BIASISWA

6.1 Guru tingkatan perlu memberi penerangan kepada pelajar berkenaan biasiswa
yang mereka layak memohon di sekolah ini.

6.2 Apabila borang diberikan oleh Guru Biasiswa, tugas guru tingkatan ialah
mengedarkannya, mengumpul borang itu dan menyemak butir-butir yang
diberikan oleh pelajar.

6.3 Seandainya ada kes pelajar yang patut menerima biasiswa tetapi tidak
mendapatnya, kes ini mesti diberitahu kepada Pengetua dan Guru Biasiswa secara
lisan atau catatan yang dikepilkan bersama borang.

6.4 Jika seseorang pelajar menghadapi masalah yuran peperiksaan, cadangan dan
sokongan mestilah dibuat oleh guru tingkatan kepada guru biasiswa untuk
dipertimbangkan pemberian biasiswa oleh Jawatankuasa Biasiswa.

6.5 Apabila seseorang pelajar menerima biasiswa, catatkan jenis biasiswa dan
nombor biasiswa dengan dakwat merah dalam Buku Jadual Kedatangan.

7.0 DISIPLIN

7.1 Disiplin adalah merupakan tanggungjawab semua guru. Peranan yang dimainkan
oleh semua guru adalah sangat penting khasnya guru tingkatan.

7.2 Guru tingkatan mesti menerangkan kepada pelajar tentang Peraturan Sekolah,
Peperiksaan, Perpustakaan dan Kokurikulum pada setiap awal tahun.

7.3 Guru tingkatan perlu menyelia pakaian, disiplin, tuturkata, pakaian seragam
sekolah dan semua aspek disiplin dalam kelas sepanjang masa persekolahan.

7.4 Apabila masalah disiplin timbul, guru-guru mata pelajaran perlu melaporkan
kepada guru tingkatan untuk dicatatkan dalam kad disiplin. Disiplin ini termasuk
disiplin luaran, sikap terhadap guru, pelajaran, kerja rumah dan lain-lain lagi.
Tujuan mencatatkan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin adalah untuk
mendapatkan maklumat yang wajar dan lengkap apabila timbul masalah disiplin
pelajar. Guru tingkatan akan dipanggil untuk memberi penerangan kepada
Pengetua / Penolong Kanan / Ibubapa / waris pelajar berkenaan. Dengan mklumat
yang lengkap dan catatan itu akan menolong guru tingkatan dan pihak sekolah
dapat memahami masalah seseorang pelajar dengan lebih dekat lagi.

7.5 Jika seseorang pelajar itu telah direkodkan 3 kali satu jenis kesalahan yang sama
atau jumlah rekod kesalahan / markah demeritnya kurang daripada 70 sila
hubungai Penyelia Tingkatan dan berbincang dengannya sebelum merujuk
kepada Penolong Kanan HEM atau Guru Bimbingan dan Kuanseling.

43

8.0 AM

8.1 Guru Tingkatan 3 dan 5 bertanggungjawab mengisi Borang Permohonan untuk
mendapatkan Sijil Berhenti Sekolah pada akhir tahun. Borang ini boleh diperolehi
di pejabat sekolah. Guru Tingkatan juga bertanggungjawab mengisi Sijil Berhenti
Sekolah. Bagi pelajar tingkatan 5, Sijil Berhenti Sekolah yang telah lengkap
dipenuhi kecuali bahagian kelakuan pelajar dan Surat Akuan hendaklah
diserahkan kepada Penolong Kanan HEM sebelum cuti akhir tahun.

8.2 Apabila seseorang pelajar bertukar, guru tingkatan juga mesti menyediakan :

8.2.1 Borang permohonan untuk Sijil Berhenti
8.2.2 Sijil Berhenti Sekolah
8.2.3 Kad 001 dan 002
8.2.4 Borang Kelayakan SPBT
8.2.5 Buku Rekod Kemajuan Murid

8.3 Pada bulan Januari, semua guru tingkatan mesti bekerjasama dengan Guru
Kaunseling untuk menyusun Kad 001 dan 002 dan Buku Rekod Kemajuan Murid
mengikut nama pelajar dalam kelas / daftar kedatangan.

8.4 Guru Tingkatan juga perlu mengisikan butir-butir dalam kad 001 dan 002.
8.5 Guru tingkatan juga ditugaskan mengurus borang markah mengikut arahan

Setiausaha Peperiksaan.
8.6 Guru tingkatan 1 bertanggungjawab memasukkan butir-butir diri pelajar dalam

Buku Pendaftaran Sekolah apabila pelajar masuk ke sekolah ini.
8.7 Guru tingkatan juga perlu berhubung dengan Guru Setiausaha Sukan dan

memberitahu pelajar berkenaan pasukan rumah sukan yang ditetapkan.
Maklumat ini perlu dicatatkan dalam Buku Jadual Kedatangan.
8.8 Guru tingkatan dikehendaki menasihatkan pelajar supaya aktif dalam kegiatan
kokurikulum mengikut arahan Kementerian Pendidikan Malaysia.
8.9 Guru tingkatan 3 dan 5 ditugaskan mengedar Borang Masuk Peperiksaan PMR /
SPM, mengumpul kembali, menyemak butir-butir dengan teliti sebelum
dimasukkan ke dalam borang rasmi peperiksaan / disket komputer rasmi
peperiksaan awam berkenaan.
8.10 Jika pelajar-pelajar baru masuk tingkatan 2, 3, 4, dan 5, Penyelia Tingkatan akan
menguruskan pendaftaran pelajar-pelajar tersebut. Guru-guru tingkatan
hendaklah mendapatkan maklumat nombor pendaftaran dan rumah sukan
daripada Penyelia Tingkatan.
8.11 Guru tingkatan 1 dan 3 mesti mendapatkan 3 keping gambar berukuran kad
pengenalan daripada setiap orang pelajar untuk kegunaan :

 Kad 001
 Kad Laporan Bulanan / Kad Kemajuan Pelajar
 Kad Pusat Sumber Sekolah

8.12 Guru Tingkatan dikehendaki melantik sebuah Jawatankuasa Kelas yang terdiri

daripada pelajar-pelajar untuk membantu tugas guru. Jawatan-jawatan tersebut

adalah seperti berikut :

 Pengerusi - Ketua Tingkatan

 Setiausaha - Penolong Ketua Tingkatan 1

 Bendahari - Penolong Ketua Tingkatan 2

 Ahli Jawatankuasa - Penyelaras Sukan dan permainan

Penyelaras Papan Kenyataan

44

Penyelaras Kebersihan
Penyelaras Bahan-Bahan Bacaan

SENARAI TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1.0. SECARA AM.
1.1. Menyalaras kerja-kerja akademik dan professional guru-guru mata pelajaran
berkenaan.

2.0. BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
2.1. Menerangkan format dan cara mengisi Buku Rekod Persediaan Mengajar kepada guru
baru. Menyemak dan memastikan semua ahli panitia mengisi setiap bahagian Buku
Rekod Persediaan Mengajar (Sukatan, Rancangan Tahunan, Rancangan Harian, Buku
Teks dan Buku Rujukan, Rekod & Markah Ujian / Peperiksaan) yang betul, tepat dan
kemas kini.

3.0. PERUBAHAN SUKATAN DAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN AWAM
3.1. Memaklumkan kepada ahli-ahli panitia perubahan-perubahan dalam Sukatan mata
pelajaran dan kertas soalan peperiksaan awam.

4.0. CADANGAN BUKU DAN ALAT BANTU MENGAJAR
4.1. Mencadangkan senarai nama buku teks, buku rujukan, buku kerja (jika ada) dan alat-
alat bantuan mengajar yang hendak digunakan untuk satu-satu tahun kepada Guru
Kanan Mata Pelajaran / Penolong Kanan.
4.2. Menyediakan senarai alat bantu mengajar dan menyatakan butir-butir berikut:
 Kuantiti alat bantu
 Tempat simpanan
 Topik yang sesuai digunakan alat tersebut.
4.3. Salinan disediakan dalam bulan Januari dan hendaklah diedarkan kepada semua ahli
panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Penolong Kanan.

5.0. SENARAI BUKU TEKS, BUKU RUJUKAN DAN BUKU KERJA
5.1. Menyediakan senarai nama buku teks, buku rujukan dan buku kerja yang digunakan
oleh guru mata pelajaran dalam bulan Januari. Salinan senarai tersebut hendaklah
diberi kepada semua ahli panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan
Ketua Pusat Sumber.

6.0. REKOD PENGGUNAAN / PINJAMAN ABM
6.1. Menyediakan dan mengemaskini dari semasa ke semasa buku rekod penggunaan /
pinjaman alat bantu mengajar.

MENGURUS STOK PANITIA
6.2. Merekod, menyimpan, mengemaskini dan menyemak stok panitia.

7.0. CADANGAN HADIAH BUKU.
7.1. Menentukan senarai nama buku-buku yang hendak dibeli sebagai hadiah Hari Ucapan
dan Penyampaian hadiah sekiranya perlu.

45

7.2. SUDUT MATA PELAJARAN
7.3. Memastikan sudut mata pelajaran wujud dalam setiap kelas. Memastikan sudut itu
dipenuhi dengan bahan-bahan yang menarik dan berfaedah serta bahan-bahan
pameran diganti dengan kerap.

8.0. PAMERAN KELAS.
8.1. Memastikan aktiviti-aktiviti pameran kelas mata pelajaran dirancang dan dijalankan
oleh ahli panitia dengan baik dan sempurna pada tarikh-tarikh yang ditetapkan.

9.0. RANCANGAN TAHUNAN, CARTA GANT AKTIVITI, SENARAI SEMAK SERTA AKTIVITI
TAHUNAN PANITIA.
9.1. Merancang menyediakan Rancangan Tahunan Panitia lengkap dengan Carta Gant.

Aktiviti Tahunan dan Senarai Semak pada bulan Januari dan memastikan semua

rancangan panitia dijalankan mengikut jadual dengan baik dan berkesan.

10.0. PROGRAM SOKONGAN DAN KHAS
10.1. Merancang dan mengadakan program sokongan seperti kuiz, projek, pameran,

pertandingan dan sebagainya untuk memupuk dan meninggikan minat pelajar dalam
mata pelajaran berkenaan. Carta Gant dan senarai semak perlu disediakan.
10.2. Merancang dan mengadakan program khas untuk meningkatkan pencapaian mata
pelajaran berkenaan. Carta Gant dan senarai semak perlu disediakan.

11.0. MESYUARAT PANITIA DAN MINIT MESYUARAT
11.1. Mempengerusikan mesyuarat panitia mata pelajaran. Mesyuarat panitia mata

pelajaran hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun untuk
membincangkan masalah-masalah yang timbul dalam pengajaran dan pembelajaran
mata pelajaran berkenaan.
11.2. Menyemak dan menandatangani minit mesyuarat panitia yang disediakan oleh
pencatat minit mesyuarat, menyerahkan salinan asal dan fotostat kepada Guru Kanan
Mata Pelajaran serta mengedarkan satu salinan kepada semua ahli panitia dalam
tempoh seminggu selepas mesyuarat.

12.0. LAPORAN BERKALA
12.1. Membuat laporan berkala mengenai kemajuan pelaksanaan perancangan panitia
kepada Pengetua dari semasa ke semasa.

13.0. LATIHAN DALAMAN
13.1. Merancang dan menguruskan latihan dalaman untuk memajukan pengajaran dan
pembelajaran sekurang-kurangnya sekali setiap penggal.

14.0. BILANGAN KERJA BERTULIS
14.1. Menentukan bilangan minimum setiap jenis kerja bertulis bagi setiap bulan / penggal
untuk setiap tingkatan.

15.0. SEMAKAN BUKU LATIHAN

15.1. Meyemak buku-buku latihan mengikut jadual yang ditetapkan sekurang-kurangnya
sekali setiap penggal.

46

16.0. PENCERAPAN

16.1. Menjalankan pencerapan ke atas semua ahli panitia sekurang-kurangnya sekali setiap
tahun dengan tujuan membantu guru-guru dalam teknik-teknik pengajaran.

17.0. PERJUMPAAN DENGAN GKM / PENOLONG KANAN

17.1. Berjumpa dengan Guru Kanan Mata Pelajaran / Penolong Kanan dari semasa ke semasa
untuk membincangkan hal-hal yang berhubung dengan kurikulum.

18.0. PEPERIKSAAN DALAMAN
18.1. Mencadangkan nama guru-guru yang akan menyediakan kertas-kertas soalan untuk

tingkatan tertentu.
18.2. Menyemak kertas soalan dan JSU/JSI yang disediakan oleh guru mata pelajaran dan

memastikan kertas soalan itu bermutu tinggi dan mengikut format peperiksaan yang
betul.
18.3. Menyelaras dan menentukan cara pemberian markah ujian dan peperiksaan.
18.4. Mendapatkan markah / keputusan ujian / peperiksaan mata pelajaran daripada semua
guru mata pelajaran berkenaan.
18.5. Mengkaji dan menganalisis markah/ keputusan ujian /.peperiksaan dan membuat
laporan kepada GKM / Penolong Kanan / Pengetua tentang kemajuan / pencapaian
pelajar dalam mata pelajaran berkenaan dari semasa ke semasa.
18.6. Merancang dan melaksanakan tindakan susulan untuk membantu pelajar-pelajar yang
lemah / gagal dalam ujian /peperiksaan
18.7. Menyimpan dan membukukan kertas soalan ujian/peperiksaan sekolah dan
peperiksaan awam.
18.8. Menyediakan dan menyimpan setiap tahun :

a) Carta organisasi panitia dan nama ahli-ahli panitia terlibat

b) Maklumat guru-guru panitia dan maklumat lain seperti :
 Opsyen
 Kursus yang dihadiri oleh ahli panitia
 Pengalaman mengajar setiap ahli panitia
 Ahli panitia yang menjadi pemeriksa kertas soalan PMR / SPM
 Jadual waktu persendirian setiap ahli panitia
 Sukatan, huraian sukatan dan panduan khas.
 Lain-lain

19.0. FAIL-FAIL PANITIA DALAM PEJABAT
19.1. Memastikan fail-fail panitia dalam almari di Pejabat / DI BILIK GKM sentiasa lengkap,
kemas dan mengikut format yang betul.

20.0. BAHAN-BAHAN KEPADA PENOLONG KANAN SEBELUM CUTI AKHIR TAHUN

20.1. Menyerahkan perkara-perkara seperti berikut kepada Penolong Kanan sebelum cuti

akhir tahun :
 Laporan tahunan panitia
 Cadangan penempatan guru dalam setiap kelas sesi tahun hadapan
 Anggaran belanjawan panitia bagi tahun hadapan

21.0. ARAHAN DAN TUGAS-TUGAS LAIN
21.1. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh
21.2. Pengetua dari semasa ke semasa.

47

SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

1. Bertanggungjawab dalam kemajuan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang
ditugaskan.

2. Menyediakan rancangan pelajaran serta merekodkan pengajaran dalam Buku Rekod
Pengajaran Guru mengikut penggal dan harian serta menyampaikannya menurut kaedah dan
alat bantuan yang dikemaskini dan berkesan.

3. Mengemaskini Buku Rekod dengan Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran, Catatan / Rekod
butir diri pelajar dan markah ujian / peperiksaan, jadual waktu, buku teks / rujukan dan
sebagainya yang diperlukan.

4. Menjalankan pengajaran dengan bantuan ABM yang paling sesuai dan berkesan.
5. Menjalankan ujian / peperiksaan seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
6. Memberi dan menyemak / memeriksa kerja-kerja lisan dan bertulis serta kerja rumah yang

mencukupi.
7. Memberi bimbingan pembelajaran yang sesuai terutama kepada pelajar-pelajar yang lemah.
8. Mengadakan kelas-kelas tambahan / ganti atau ulangkaji seperlunya.
9. Menyediakan kertas soalan peperiksaan / ujian, memeriksa jawapan serta memberi markah

kepada guru-guru tingkatan dalam masa yang ditetapkan.
10. Membuat persediaan dengan memberi bimbingan awam kepada pelajar-pelajar.
11. Pengawasan keselamatan dan disiplin pelajar serta kebersihan kelas semasa mengajar.
12. Mengetahui latar belakang keluarga serta peribadi, juga kemajuan-kemajuan akademik

pelajar-pelajar sebagai memudahkan kawalan disiplin dan pengajaran / pembelajaran.
13. Menjadi ahli dan menghadiri mesyuarat panitia mata pelajaran serta mengambil tindakan

tentang keputusannya.
14. Menanam semangat kecintaan serta minat terhadap pelajaran, kepimpinan serta ’sivic-

conscious’ yang baik kepada pelajar-pelajar.
15. Menyediakan Headcount mata pelajaran.
16. Menyerahkan balik semua jenis harta benda sekolah pada akhir tahun atau apabila

diperlukan.
17. Menghadiri kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Jabatan / Kementerian atau mana-

mana pihak yang berkaitan.

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

1.0. MUKADIMAH

1.1. Setiausaha Peperiksaan bertanggungjawab menyelenggara segala urusan yang
berkaitan dengan ujian/peperiksaan dalaman dan peperiksaan luar / awam yang
diambil oleh pelajar-pelajar.

2.0. UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN

Mengurus segala hal berkaitan dengan ujian / peperiksaan dalaman seperti :

2.1. Menyediakan Buku Panduan peperiksaan untuk diedarkan kepada semua guru dalam
mesyuarat guru kali pertama sesi persekolahan baru.

2.2. Menyediakan takwim ujian/peperiksaan tahunan pada awal sesi persekolahan.
2.3. Mengingatkan guru dan pelajar tentang tarikh ujian/peperiksaan sebelum ujian

/peperiksaan berkenaan.

48

2.4. Menyediakan jadual waktu ujian/peperiksaan.
2.5. Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan ujian/peperiksaan
seperti yang ditentukan oleh Guru Kanan mata pelajaran.
2.6. Memastikan semua kertas soalan dan JSU/JSI disediakan mengikut format yang betul
dan pada masa yang ditetapkan.
2.7. Menguruskan pengumpulan dan pembahagian kertas soalan.
2.8. Menyediakan tempat ujian/peperiksaan.
2.9. Menyediakan semua bahan yang diperlukan dalam ujian/peperiksaan seperti benang,
kertas label dan lain-lain.
2.10. Menerangkan peraturan-peraturan ujian/peperiksaan dan memberitahu arahan-
arahan / amaran-amaran kepada pelajar sebelum / semasa peperiksaan.
2.11. Memastikan ujian/peperiksaan dijalankan dengan licin dan sempurna.
2.12. Mengumpulkan kertas-kertas soalan tiap mata pelajaran setiap kali ujian/
peperiksaan dalaman untuk difailkan untuk rujukan masa depan.
2.13. Mendapatkan dan menyimpan keputusan setiap ujian/peperiksaan.
2.14. Menganalisiskan keputusan setiap ujian/peperiksaan.
2.15. Berdasarkan analisis keputusan ujian/peperiksaan, memaklumkan dan berbincang
dengan Pengetua dan Penolong Kanan untuk tindakan susulan.
2.16. Membuat pengunjuran, merancang dan berusaha meningkatkan pencapaian pelajar
dalam ujian/peperiksaan.
2.17. Menyediakan senarai nama pelajar-pelajar yang memerlukan perhatian khas untuk
tindakan susulan.
2.18. Membuat cadangan kepada Pengetua dan Penolong Kanan berkenaan dengan segala
hal peperiksaan.

3.0. PEPERIKSAAN AWAM / LUAR

Setiausaha Peperiksaan dibantu oleh Penolong Setiausaha SPM dan Penolong Setiausaha PT3
menguruskan segala hal berkenaan dengan Peperiksaan SPM dan PT3 perkara-perkara seperti
berikut:-

3.1. Menyedia dan menyemak borang masuk peperiksaan PT3, SPM dan lain-lain dan
memastikan pelajar-pelajar mengambil mata pelajaran yang betul dan mencukupi.

3.2. Menganalisis mata pelajaran dan bayaran yuran peperiksaan yang diambil oleh
pelajar-pelajar.

3.3. Menyemak Borang Masuk Komputer dan kemasukan nama dalam disket komputer.
3.4. Menyediakan jadual dan senarai nama pelajar untuk ujian lisan Bahasa Melayu dan

Bahasa Inggeris.
3.5. Menyediakan tempat ujian lisan dan peperiksaan PT3 dan SPM, mengaturkan kerusi

dan meja, melabelkan tempat duduk calon dan menyediakan pelan kedudukan calon.
3.6. Menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk ujian lisan dan peperiksaan PT3,

SPM seperti almari, sistem pembesar suara, jam dinding, langsir dan lain-lain.
3.7. Memastikan semua tempat ujian lisan dan peperiksaan PT3 dan SPM diatur balik

selepas ujian lisan dan peperiksaan bertulis.

49


Click to View FlipBook Version