vanphong Download PDF
  • 4
  • 0
MÔ HÌNH ỨNG DỤNG HỖ TRỢ SINH VIÊN SV360
Mô hình Ứng dụng hỗ trợ sinh viên SV360 của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh là mô hình tiêu biểu đạt giải thưởng 9/1 năm học 2020 - 2021 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications