vanphong Download PDF
  • 4
  • 0
MÔ HÌNH ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TRỰC TUYẾN CHO HỘI VIÊN, SINH VIÊN THÀNH PHỐ TRONG CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2020
Mô hình Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tuyến cho hội viên, sinh viên thành phố trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020 của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh là mô hình tiêu biểu đạt giải thưởng 9/1 năm học 2020 - 2021 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications