The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Junainah Abdul Jalel, 2021-04-12 22:32:06

Penulis Cilik dan Amalan Membaca new

Penulis Cilik dan Amalan Membaca new

Penulis Cilik

dan Amalan

Membaca

OLEH CIKGU JUNAINAH BT. ABDUL
JALEL

IKON GPM PERAK 2020
SK SERI SITIAWAN MANJUNG RAYA

PERAK.

Hasil Penulisan :

ANTOLOGI CERPEN ANTOLOGI ANTOLOGI KISAH ANTOLOGI
KANAK-KANAK CERPEN REMAJA GURU TERBITAN CORETAN
TERBITAN DBP TERBITAN PENA WRITERS WRITE TERBITAN NUHA
CREATIVE
• PADU •Penyelenggara bagi buku hasil
karya murid-murid, guru dan ibu

bapa yang bertajuk
Pengembaraan Bermula

RENUNGAN BERSAMA

Anda tak akan melihat Setiap anda menguasai ilmu Jika berbicara tentang
peluang yang lebih baharu, anda akan melihat kesusahan, mereka
baik jika anda belum peluang baharu. Semakin yang terus berusaha
memiliki ilmu dan banyak pengetahuan anda, lebih menderita
pengalaman yang baik. semakin banyak peluang daripada anda namun,
yang akan anda lihat. mereka menolak untuk
berputus asa.

AKtiviti yang boleh mecungkil bakat murid dalam bidang penulisan.

• Menulis cerita pendek
2. Menulis diari

3. Menulis cerita berpandukan gambar
4. Menulis skrip atau dialog

5. Membuat ringkasan cerita daripada bahan yang dibaca.

Proses
Menulis

?

Penulisan kreatif ialah apa- Ia juga boleh ditakrifkan
apa penulisan yang sebagai pengungkapan
bertujuan untuk pemikiran dan perasaan
penulis dengan cara yang
menyatakan pemikiran, imaginatif, seringnya unik
perasaan dan emosi,
dan indah bunyinya
berbanding dengan hanya
memberikan maklumat.

Kebaikan Menulis

Membina asas menulis yang Membolehkan kanak-kanak Membolehkan kanak-
kukuh untuk membolehkan mengeja perkataan- kanak melahirkan fikiran

kanak-kanak menulis perkataan dengan pantas dan perasaan dengan
dengan baik, cekap dan dan menyusun ayat-ayat sempurna dalam bentuk
dengan betul dan boleh
pantas. difahami oleh pembaca. tulisan.

Menyuburkan minat Menambah dan meluaskan Meluaskan pengetahuan
suka menulis atau pengetahuan kanak-kanak pengalaman, perhubungan,
mengarang dalam
kalangan kanak-kanak. dalam perbendaharaan dan matlamat menerusi
kata, perkembangan penulisan.
bahasa dan tulisan.

Minat menulis? Mengapa?

Minat Kewangan

Hobi

Luahan
hati• Membuat perancangan dan rangka masa
• Mendapatkan persetujuan daripada
pentadbir.
• Penetapan tema penulisan.
• Membuat hebahan kepada murid.
• Bengkel penulisan dan bimbingan.
• Penghantaran karya
• Proses edit dan suntingan.
• Pemurnian karya.
• Penetapan muka hadapan buku

10. Susun atur

11. Permohonan ISBN dan
Permohonan Data Pengkatalogan

Bahan.

12. Percetakan

13. Pelancaran

• MEMBUAT PERANCANGAN DAN RANGKA
MASA

Kertas kerja yang lengkap
Objektif dan matlamat yang jelas.

Rangka masa yang bersesuaian.

2. Mendapatkan persetujuan
daripada pentadbir

Pembentangan kertas kerja.
Pembentangan kewangan
Mendapatkan persetujuan dan sokongan.

3. Penetapan tema penulisan.

Penulisan mestilah bertema agar ianya berfokus.
Antara contoh tema seperti cerita kanak-kanak, sejarah setempat,

cita-cita dan impian dan sebagainya.

4. Membuat hebahan kepada murid.

Iklan melalui poster, fb, instagram dan media sosial yang lain..

Boleh juga mewarwarkan semasa di kelas atau di perhimpunan
supaya maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas.

5. Bengkel penulisan dan bimbingan

Bengkel boleh diadakan secara bersiri..

Bengkel penulisan ini termasuk bimbingan penulisan dan
menaip di komputer

6. Penghantaran karya

Pastikan murid mengikut perancangan yang telah ditetapkan...

Bimbingan tambahan sekiranya murid masih lagi tidak dapat
menyiapkan karya dalam masa yang ditetapkan.

7. Proses edit dan suntingan

Guru boleh menyemak terlebih dahulu karya murid dari segi ayat
dan ejaan serta pemerengganan.

Boleh beri tanggungjawab kepada yang
pakar.

8. Pemurnian karya

Semakan terakhir sebelum isi kandungan buku disusun dan dicetak.

Semakan ini adalah dari segi penggunaan ayat, ejaan, tanda baca
dan sebagainya.

9. Penetapan muka depan buku.

Menggunakan khidmat pelukis yang profesional

Boleh membuat undian dengan mengemukakan beberapa muka
hadapan buku yang sama tapi warna yang berlainan

10. Susun atur

Susun atur karya seperti kata pengantar, isi kandungan, karya
penulis dan biodata penulis.

Boleh menggunakan khidmat pakar buku.

11. Permohonan ISBN dan Data Pengkatalogan

Dibuat melalui Perpustakaan Negara Malaysia
Isi borang permohonan dan sediakan bahan yang diperlukan.

Boleh dihantar melalui email sahaja.

12. Percetakan

Kenalpasti syarikat percetakan yang sesuai.

Pilih kualiti kertas yang bersesuaian dengan kewangan yang
diperuntukkan.

13. Pelancaran

Membuat pelancaran buku dengan menjemput tetamu kehormat
Penyerahan buku kepada penulis
Selingan persembahan dan ucapan.

Bagaimana aktiviti membaca boleh membawa kepada penulisan?

Pengetahuan sedia ada atau pengalaman
Memahami maklumat pengetahuan
Aplikasikan maklumat dalam bentuk penulisan

Menganalisis maklumat dan kaitkan dengan unsur-unsur lain.
Gabungan idea, menyampaikan perasaan, pengalaman dalam
bentuk penulisan.

Sikap - membaca hasil penulisan rakan lain

Pengaruh - minat seseorang boleh menjadi inspirasi kepada rakan-rakan
yang lain.

Persekitaran - rakan-rakan yang membentuk minat seseorang
Sokongan- ibu bapa, guru dan rakan-rakan

Kesimpulannya

Sekian, terima kasih.


Click to View FlipBook Version