The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster.rdlv, 2019-09-19 11:18:58

DigiOP 106-4

JAARGANG 106
nr. 4

advertenties

Reünisten Der Landbouwersvereniging Nji-Sri


waarin opgenomen de V.O.C.Uitnodiging

Waarde Reünist,

De Algemene Leden Vergadering nr. 69 van de RDLV Nji-Sri zal dit jaar op zaterdag 9 november 2019 gehouden worden
in Wageningen.

Het is op verzoek van veel leden dat de vergadering nu in de middag gehouden wordt en er een strakke agenda
gehandhaafd wordt.
Uw bestuur wil daar graag gehoor aan geven.
Tevens biedt het bestuur de mogelijkheid aan om op het station Ede-Wageningen opgehaald en terug gebracht te worden.

Programma:

14.30uur : Ontvangst in Sociëteit Nji-Sri, Nieuwstraat 2 te Wageningen, koffie en thee worden aangeboden.
15.00 uur : Aanvang ALV nr. 68-2018 in de Sociëteit Nji-Sri Nieuwstraat 2 te Wageningen, inclusief lezing door Ben Valks,
met als thema Brazilië, Black Jaguar, Araguaia Biodiversity Corridor. Zie https://www.black-jaguar.org
17.30 uur : Borrel in de Sociëteit Nji-Sri en aansluitend een nasi bikkerij.
18.30 uur : Nasi bikkerij in de vorm van buffet zal dit keer weer in de Sociëteit gehouden worden en verzorgd
door Tiga Star Indonesia in Wageningen
Gekozen voor de Sociëteit als locatie voor de nasi bikkerij is om het uiteenvallen van de samenkomst te
voorkomen en de gezelligheid binnen onze muren te houden.
Voor de nasi bikkerij worden geen kosten berekend, mits tijdig aangemeld!

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen ALV nr. 68 van 10 november 2018, zoals gepubliceerd in de Orang Peladang,
jaargang 106, nr. 2, pagina 11 – 15.
4. Binnengekomen stukken en uitgaande stukken.
5. Verslag secretaris 2018/2019.
6. Financieel verslag Stichting Sociëteitsfonds Nji-Sri.
7. Verslag penningmeester 2018/2019.
8. Verslag Kas Controle Commissie.
9. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag, de jaarrekening en verantwoording, strekkende tot de decharge
van het Bestuur over het boekjaar 2018/2019.
10. Benoeming Kas Controle Commissie.
11. Verslag voorzitter Stichting Sociëteitsfonds Nji-Sri
12. Verslag President DLV Nji-Sri.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1

Reünisten Der Landbouwersvereniging Nji-Sri


waarin opgenomen de V.O.C.

Opgave strookje graag voor 2 november 2019 indienen.


Naam :……………………………………………………………


Jaar :……………………………………………………………


Aanwezig bij ALV : O ja O nee.

Aanwezig bij de
Nasi bikkerij : O ja, aantal personen:…….. O nee.

Transport van en naar
Station Ede-Wageningen : O ja O nee.

Speciale dieet wensen :

Tiga Star Indonesia verzorgd dit keer een heerlijke Indonesische rijsttafel, een aanrader!!
Aangezien alle gerechten vers worden gemaakt is het van belang dat u zich tijdig opgeeft voor deze nasi bikkerij.
Onverwachts of onaangemeld mee willen eten geeft u de kans de “hond in de pot” te vinden.

Reactie graag voor 2
november 2018 aan: [email protected]
Of per post aan: A.C. de Wijn
Secretaris RDLV
Warande 11
3705 ZB Zeist.


Adres Secretariaat RDLV: Warande 11, 3705 ZB Zeist. E-mail: [email protected]
Postbank 861700 – ABN AMRO 519901819 – IBAN: NL55ABNA0519901819 – BIC: ABNANL2A – KvK Deventer: 40650282

2

Orang Peladang RDLV website: www.rdlv.nl

Officieel periodiek van Correspondentieadres DLV Nji-Sri:
De Landbouwersvereniging Nji-Sri Bestuur DLV Nji-Sri
en haar Reünistenvereniging Nieuwstraat 2
de RDLV Nji-Sri. 6701 DE Wageningen

Copyright: niets van de inhoud van Bezoekadres:
dit blad mag op welke wijze dan ook Sociëteit Nji-Sri
worden overgenomen zonder voor- Nieuwstraat 2
afgaande schriftelijke toestemming 6701 DE Wageningen
van de hoofdredacteur. DLV website: www.njisri.nl
Mail: [email protected]
Oplage: 600
Jaargang 106 Abonnementen:
Nummer 4, september 2019 € 35,00 p.j. over de gehele wereld.
Hoofdredacteur:
Kees de Wijn Penningmeester RDLV
Mail: [email protected] ABN AMRO Banknr.:
Tel: 06-53485858 IBAN: NL55ABNA0519901819
BIC: ABNANL2A
Uitvoering en realisatie:
Kees de Wijn T.n.v. Penningmeester RDLV
te Haarlem
Spellingscontrole en uitvoering:
Mevr. Rixt Gielstra
[email protected] Advertentietarieven:
Per jaar Eenmalig
Correspondenten DLV Nji-Sri: 1 pagina €165,- € 50,-
Wytse Vonk ½ pagina €110,- € 40,-
Mej. Ageeth de Haan ¼ pagina € 66,- € 30,-
Mej. Lise Hofland ⅛ pagina € 44,- € 15,-
Mej. Lyra Soeterbeek
Joris van der Hart Uiterlijke inleverdatum voor kopij
Jonas Graumans nummer 5, jaargang 106:
[email protected]

Druk: 17 november 2019
MultiCopy Zeist
********
Adres voor:
adreswijzigingen en alle
correspondentie voor alle Verschijnings data:
reünisten in binnen- en Nr 1 februari
buitenland: Nr 2 april
Kees de Wijn Nr 3 juni
secretaris RDLV Nji-Sri Nr 4 september
Warande 11 Nr 5 december
3705 ZB Zeist
Mail: [email protected] Deadline materiaal twee weekends
Tel: 06-53485858 voor de maand van verschijnen.
106-4 pagina 1

Van de Voorzitter

Beste reünisten en studenten,

No guts, no glory. Wie niet waagt, die niet wint.
Een motto waarover de meeste Landbouwers uitvoerig kunnen
vertellen en zich makkelijk in herkennen. Heftige voorbeelden
die tijdens Kumpulans worden uitgewisseld gaan over de
benodigde handigheid en bravoure om te overleven in een
jappenkamp. Afgelopen 15 augustus werden bij het Indisch
Monument in Den Haag de slachtoffers van de Japanse
bezetting van Nederlands-Indië herdacht.
Een gesprek tussen de golfers op de VIT ging over het verzet in
de tweede wereldoorlog: over hoe de voedselbonnen door zijn ouders in zijn luier werden
verstopt. No risk, no life. Andere inspirerende voorbeelden gaan over het opzetten van
handel- of productiebedrijven in den vreemde of biologische teeltuitdagingen in Nederland.
Maar ook kleine stappen vragen soms dapperheid. Je hebt ooit een beetje lef nodig gehad
om te kiezen voor de (Tropische) Landbouwschool of voor een buitenlandse minor. En een
beetje bravoure om jezelf begin 21ste eeuw in te schrijven bij, destijds, die kleine, pas
verhuisde, studentenvereniging Nji-Sri. Door iets aan te pakken, creëer je kansen.
De Nji- Sri mentaliteit stoelt toch vooral op DOEN. Je mag er best bij DENKEN, maar niet
te lang.
Terwijl de golfers in de brandende zon streden om de indrukwekkende bokaal in een niet
minder indrukwekkend handgemaakt kistje, presenteerde het RDLV bestuur zich ook dit
jaar aan de potentieel nieuwe lichting. Veel dank gaat uit naar Adriaan voor zijn
gastvrijheid, naar Boudewijn en Ingrid voor de enthousiasmerende ondersteuning bij de
hele VIT en naar HP voor aanvullende Lustrum 2020-promotie. De (aanstaande) leden
interesseren zich voor onze jarenlange band, die in de huidige terminologie als verticale
binding door het leven gaat.
Het was voor ons even puzzelen met alle bachelor- en masteropleidingen, (denk
bijvoorbeeld aan Agrotechnologie, Bedrijfs- & Consumentenwetenschappen, Biologie,
Gezondheid & Maatschappij, Internationale Ontwikkelingsstudies,
Plantenwetenschappen).
Maar in al die richtingen herkennen wij wel iets van studies uit voorbije jaren.
Een beetje verdrietig ben ik ook omdat er in de zomer helaas weer enkele reünisten
overleden zijn, waardoor we het nu alleen nog met herinneringen aan hun mooie verhalen
moeten doen. Gelukkig is er ook ruimte voor nieuw leven; we verwelkomen nieuwe
studenten als nieuwe Nji-Sri leden, afgestudeerden als nieuwe RDLV leden en de eerste
baby in het bestuur (gefeliciteerd Rixt!).
Ik verheug me op de RDLV-ALV op 9 november omdat daar een bijzondere gastspreker
zal vertellen hoe dit motto No risk, no life hem brengt van motorreizen door de America's
tot bosbouwactiviteiten in Brazilië: check de aankondiging in deze OP.
Ook wordt er weer vervoer geregeld tussen NS station en Sociëteit. Enige voorwaarde
voor lezing, nasi of transport: MELD JE AAN bij [email protected] Neem rechtstreeks
contact op met mij als je het Lex Wybenga Fonds voor een vriend of jezelf wilt benutten.
De RDLV wil er graag voor zorgen dat we elkaar op zoveel mogelijk plekken kunnen
blijven ontmoeten.

Slamat,
Madelinde Daane – van der Houwen (86II)
[email protected] / M 06-10003478pagina 2 106-4

Van de President

Waarde Leden, waarde Reünisten,

De zomervakantie is reeds verstreken, maar het was een
bewogen vakantie voor velen.
Als bestuur zijnde hebben we onder leiding van onze
sociëteitscommissaris mejuffrouw Broos de sociëteit waar
mogelijk proberen op te lappen, wat soms beter lukt dan
van tevoren gedacht. Wat ook zeker mee heeft geholpen
is het feit dat onze rode secretaris uit Veghel schilders
bloed door haar aderen heeft stromen, plafonds waren in no time gewit! Als u de
resultaten van het gedane werk wilt zien, kunt u het beste in het rokershok gaan kijken,
daar is door meneer de President hemzelf de vloer namelijk vakkundig gerepareerd.
Het mooi maken van de sociëteit heeft niet alleen met trots te maken voor ons pand, maar
ook met de drukste week van het jaar hier in Wageningen. De Algemene Introductie dagen
stonden namelijk voor de deur, en wij als Nji-Sri hebben ons weer van onze beste kant
laten zien. De AID-commissie draaide op volle toeren en dat heeft zich uitbetaald in
welgeteld 93 inschrijvingen! Overigens was er na de AID weinig meer te zien van het
gewitte plafond, een hooifeest maakt meer vies dan met een gele vaatdoek is schoon te
maken.
U kunt zich voorstellen dat deze aantallen tot enige paniek leidden bij onze
introductiecommissie, want er was op 60 man begroot, dus na een hoop telefoontjes, e-
mails en vergaderingen bleek het allemaal een storm in een glas water, want een hoop
mensen hadden zich bedacht of gingen liever bij SSR-W. Uiteindelijk zijn 63 jonge zieltjes
afgereisd naar landgoed Zelle waar onze klooiendrijvers ze hebben weten te heropvoeden
naar brave aspirant leden. Leuk detail trouwens dat de First Lady (mejuffrouw Bouwman),
dit jaar als eerste vrouwelijke klooiendrijver mee deed aan dit spektakel. Mooi om te zien
hoe dit anno 2019 allemaal gewoon kan!

Via deze weg wil ik iedereen heel erg bedanken voor alle hulp die we hebben gehad. Ik en
de rest van mijn Bestuur mogen van geluk spreken over hoe goed zowel de AID-
commissie en de introductiecommissie waren dit jaar. Beide commissies hebben alles uit
zichzelf gehaald om het beste voor de Vereniging te kunnen realiseren en dat is te merken
ook. Samen met alle leden hebben jullie laten zien waarom ons DLV Nji-Sri de mooiste
Vereniging is die er bestaat. Slamat!

Overigens is er in november het 23ste sociëteitslustrum, waar ik u allen hoop te
verwelkomen, en anders op ieder ander moment dat u zin heeft in een biertje in onze
sociëteit.

Slamat!
F.A.M. Bongers
President 2019


106-4 pagina 3

advertentie


pagina 4 106-4

MUTATIES LEDENLIJST & NETWERKBESTAND RDLV.

Overleden:
➢ P. (Pieter) Verhage ‘49, Randwijk, 1 april 2019.
➢ J.P. (Peter) Holsheimer ’62, Olst, 11 juni 2019.
➢ N.C.H. (Klaas) Hoogewerff ’59 II, Diepenveen, 14 juni 2019
➢ J.B. (Han) Hofstee ’61, Rotorua NZ, 2 juli 2019
➢ A. (Arend) Roffel ’45 II, Colmschate, 19 augustus 2019

Geboren:
➢ Simke Anora Elzinga. Dochter van Rixt A. Gielstra ’08-I en Jan Elzinga,
Vroomshoop, 13 augustus 2019

Adreswijzigingen, telefoonnummers en e-mail adressen:
➢ J.W. (Jan Willem) van de Wetering ’46, Kleermakersgroes 22-22, 6591 KH Gennep.
Email: [email protected]
➢ R.A. (Rixt) Gielstra ’08 !, Hammerdijk 20, 7681 SJ Vroomshoop.
E-mail: [email protected]
➢ E. (Evalien) Slob ’12-I, Meemstedelaan 77, 3523 KE Utrecht.
E-mail [email protected]

Nieuw- hernieuwd lid:
➢ J.C.R. (Johan) Elink Schuurman ’71, Butersdijk 9, 7434 RG Lettele. 06-52685379,
E-mail: [email protected]
➢ F. (Frederique) Vogel ’85 II, Molengatweg 23, 5961 PA Horst (L),
E-mail: [email protected]

Bedankt:
➢ T. (Theo) Huber ’60 II, 15 juni 2019.
➢ E.P.B.M. (Eugène) van Tuijn ’67, 1 oktober 2019
➢ A.G. (Gerard) Zwier ’66, 23 augustus 2019
Groentijd DLC 1938
106-4 pagina 5

In Memoriam Peter Holsheimer.


Op dinsdag 11 juni is Peter Holsheimer overleden. Peter
was een echte Landbouwer. Hij heeft veel gedaan in zijn
leven. Misschien heet dat workaholic, in ieder geval was
avontuur, belangstelling en nieuwsgierigheid de drijvende
kracht.

Het begon met sport, dieren, muziek en school, ietwat in
de verdrukking. Actieve dienst in Nieuw Guinea was zijn
eerste grote avontuur. Hij was pas 19 en sergeant, met
verantwoordelijkheid voor anderen. Hij maakte daar
heftige dingen mee. Daarna de landbouwschool. Hij
begon in hetzelfde jaar als ik, 1962 en werd meteen lid
van het Deventer Landbouw Corps. Zoals alle lezers van
de Orang Peladang weten is hij dat zijn hele leven
gebleven.
Al snel werd zijn kritische en wetenschappelijke instelling herkend en werd hij uitgenodigd
lid te worden van het Genootschap Cogito Ergo Sum.

Na het eindexamen in 1965 gingen we naar Australisch Nieuw Guinea. Hij startte op de
plantages van Carpenter zoals meer Landbouwers. Peter zette daar meteen zijn passie
voor reptielen voort. Hij correspondeerde met de universiteit in Brisbane en de Universiteit
Leiden en heeft ook wel slangen opgestuurd. In 1967 zijn we naar Australië gegaan waar
Peter voor het ministerie van Landbouw ging werken. Onderzoek naar het verbouwen van
soja. Al snel had Peter het wel gezien. Het was daar ook niet hink, stap, sprong, maar
allemaal hinken. Of je goed was of niet, het had weinig invloed op verdere mogelijkheden.
Toen de aanvraag voor een beurs om veeartsenij te studeren werd afgewezen zijn we in
1969 vertrokken. Peter zou naar Amerika gaan, maar bleek als reservist naar Vietnam
gestuurd te zullen worden. Dus is hij na wat omzwervingen terug naar Nederland gegaan.

Hij bedacht dat de combinatie landbouw en computers een toekomst zou kunnen hebben
en ging bij Philips Electrologica in Apeldoorn werken om lineaire programmering te leren.
Die kennis bracht hem op het Pluimveeinstituut het Spelderholt in Beekbergen, toen
wereldleider op het gebied van pluimveeonderzoek. Er was volop ruimte voor de
wetenschap. Zo kreeg Peter de kans om enkele jaren samen met een paar collega’s privé-
colleges in Wageningen te krijgen. Hij was een snelle leerling. Zijn extra was dat hij
behalve analytisch ook praktisch was. Hij begon als assistent maar werd al gauw
wetenschappelijk voedingsonderzoeker. Ondertussen kreeg hij grote belangstelling voor
vogels.

Toentertijd bestond er geen enkele restrictie op import van vogels en de meest exotische
soorten werden gehouden. Ook door Peter. Zijn studeerkamer was een klein oerwoud met
hagedissen, slangen en vogels. Echter, veel vogels stierven door onbekende oorzaak, ook
in dierentuinen. Peter heeft toen de stand van zaken in kaart gebracht. Dierentuinen,
importeurs en vogelliefhebbers over de hele wereld heeft hij bezocht. Veel interessante
mensen leerde hij kennen. Over ziekten van vogels en huisvesting kon hij sparren, maar
voeding was gebaseerd op gevoel, nooit op kennis. Een onontgonnen gebied. In zijn
enthousiasme dacht hij voor het Spelderholt een prachtig onderzoeksterrein te hebben
gevonden. Maar zoals dat gaat, hij had de jaloezie opgewekt van mindere goden. Het
voorstel werd afgewezen.


pagina 6 106-4

Een blessing in disguise. Hij publiceerde 3 standaardwerken, Voeding, Ziekten en Kweken
van vogels en ging zelf voeders produceren. Hij richtte daarvoor in 1974 Avesproduct B.V.
op. Hij kreeg een rol in de World Pheasant Organisation en dacht mee over het probleem
van bedreigde vogelsoorten. In Olst hadden we een grote fazanterie en Peter bemoeide
zich met het korhoender onderzoek.

Door bezuinigingen werd in de negentiger jaren het Spelderholt langzaam om zeep
geholpen. Peter was bijna met zijn proefschrift klaar, maar de geldkraan ging dicht. Peter
is er in 1997 weggegaan. Hij kon zich toen volledig op de B.V. richten en op de
vogelwereld in binnen en buitenland. Hij werd gevraagd voor lezingen. Helaas begon de
ambtenarij steeds meer op te rukken wat o.a. de controle van kleine firma’s trof.

Er werden onmogelijke eisen gesteld en export werd gefrustreerd. De vogelliefhebbers
verjongden zich niet en er kwamen importrestricties. Bovendien richtte internet heel veel
kwaad aan omdat meningen de wetenschap ondersneeuwden. In 2007 heeft Peter zijn
firma aan Beaphar verkocht.

Peters kennis was een combinatie van begrip en kennis van natuur en dieren, van een
wetenschappelijke kennis van voeding en van praktisch en ethisch denken en dat zal
uniek zijn. Peter zat er niet mee dat zijn prestaties niet hoog werden gehouden. Daar was
hij te filosofisch voor. Hij ging mooie tochten in zijn Porsche maken, we gingen op reis, hij
had zijn tuin en zijn vogels en we bezochten vrienden.

Hij had graag langer willen leven, maar raakte niet in paniek toen hij hoorde dat hij
longkanker had. “Dan weet ik dat” was zijn reactie. Therapie wilde hij niet. Toch is hij
overgehaald om iets te proberen. Dat leverde nog een heel waardevolle maand op tot
uiteindelijk de euthanasie. Heb je daar moeite mee werd hem gevraagd. “Nul“ was het
antwoord. Tot het einde verraste hij zijn omgeving met humor en rake opmerkingen. Hij
werd populair. Ik heb de laatste tien dagen in het ziekenhuis bij hem op de kamer
geslapen, geen eenzame uren meer voor ons beiden. Vrienden kwamen langs en de
avonden waren gezellige feestjes met een drankje en geklets. Tot het einde zijn ik, de
kinderen en de kleinkinderen bij hem gebleven.

Peter, een echte Landbouwer.

Fie Baanders, 1962.106-4 pagina 7

KUMPULANS

Den Haag:
Iedere eerste vrijdag van de maand, vanaf 18:00 uur.
Restaurant “Garoeda”, Kneuterdijk 18 a, Den Haag.
Trein:.vanaf. Den Haag centraal: tram 17 tot halte
Kneuterdijk of via Station Holland Spoor tram 1 tot halte
Kneuterdijk.
Parkeergarages: Heulstraat naast Garuda of Oranjestraat
(einde Heulstraat 2x rechts).
Organisator: John van Kouwen. Handelskade 76 3434 BE
Nieuwegein.Tel.:06-14369310,
e-mail: [email protected]
De kumpulan is voor iedereen toegankelijk die in zijn/haar
studenten tijd lid was van DLC c.q. DLV. (met zijn/haar
partner). Bij het voornemen om op een bepaalde datum
deel te nemen aan onze kumpulan, graag van te voren melden zodat wij kunnen trachten contact
op te nemen met tijdgenoten.

Wageningen:
In maart 2020 zal de kumpulan plaatsvinden van 12:00u - 14:30u in de Sociëteit Nji-Sri’’
Nieuwstraat 2, 6701 DE te Wageningen.
Organisator: Jan Roelants, tel 06-50224305. Overige momenten waarop reünisten extra welkom
zijn in Wageningen: reünisten avond tijdens de introductie, de zaterdagavond aansluitend op de
RDLV- ALV en op 5 mei. e-mail: [email protected]

Deventer:
De Deventer Kumpulan voor reünisten en partners, 9 mei 2020, vanaf 14.30 uur.
Deventer thema, Nasi bikkerij. Herensociëteit De Hereeniging, Grote Poot 2, 7411 KE Deventer.
Organisator: Tom Masselink, (Diepenveense kumpulan), 06 53350989
e-mail: [email protected]

Canada:
Deventernaren in Canada, British Columbia komen drie keer per jaar bijeen voor een nasibikkerij.
Contactpersoon: Laurens van Vliet. Tel. + 604 796 1080 e-mail: [email protected]

Kenya:
Vanaf heden iedere 1e vrijdag van de maand vanaf 6 uur in Fisherman‟s Camp, Naivasha. Tenzij
anders vermeld door Diana Smit, Iedereen met een Deventer / Wageningen landbouwschool
achtergrond is welkom. Organisator: Bas en Diana Smit [email protected]

Tanzania:
Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 18:00 uur ten huize van J.A. Smit, c/o Sluis Brothers-
Rotian Seed P.O. Box 350 Arusha. Iedereen met een Deventer / Wageningen Landbouwschool
historie is welkom. Organisator: J.A. Smit, tel./fax + 255 027 2508613 of +255-027-2502131
e-mail: [email protected]

Indonesië:
Iedere eerste vrijdag van de maand, vanaf 17:00 uur .
Plaats: “ Salak Sunset Café”, Bogor, aan de voet van de Gunung Salak
Organisator: Kees Goossens tel:+622518331 428 of mobile: + 62 81239996045
e-mail: [email protected]

Nieuw Zeeland:
DCOB (Deventer College Old Boys) en Landbouwers uit NZ en OZ welkom.
Organisator: Herms Brascamp [email protected]8agina 8 106-4

VERVOLG KUMPULANS

Kumpulan Ghana – WAK (West Afrika Kumpulan):

De kumpulan is bedoeld voor allen die in Ghana en omringende landen werken, of de regio
regelmatig bezoeken, of er vroeger gewerkt hebben en stagiaires.
Aanmelden bij Huub van den Broek, [email protected] Tel: 00233 244 328 380

Zambia Kumpulan:

As and when wanted. Any time Venue for the best T-bones in Africa, The Marlin, Lusaka
Contacts in Lusaka:
Harry Entjes tel. +26096860445 email: [email protected]
Bas Romkes tel. +260977 06 75 email: [email protected]

RDLV-GOLFDAG:
Wanneer: augustus 2020. Vanaf 12.00 uur.
Waar: wordt later bekend gemaakt
Tom Masselink: [email protected] 06-53350989
Kijk voor de deelnemerslijst en laatste info op de website: www.rdlv.nl

ZimZamZaMaKut Kumpulan 2020:

Zambia, rond de Paasdagen. Locatie staat vast, gaat South Luwangwa worden, we hebben de
hele lodge er voor afgehuurd dus hebben wel de mensen nodig om te komen (zit aan de
Luwangwa rivier) www.kiboko-safaris.com/Safaris.asp
Er kunnen makkelijk 40 man in de chalets de rest wordt kamperen, de echte wildernis van Afrika.
Meer informatie volgt in de komende OP’s
Organisatoren: Sander Donker [email protected] en Arjan Muijs [email protected]

Kumpulan Noord en Midden Amerika:

Wordt in 2020 in Brazilië georganiseerd.
Gastheer en gastvrouw; Klaas en Ina Nienhuys-Vis; [email protected]
[email protected]

Utrechtse Kumpulan:

Wanneer: Laatste vrijdag van de maand, januari, mei en september 2020, vanaf 18.00 uur
Waar: Orloff aan de Kade, Oosterkade 18 in Utrecht. Dit café is dicht bij het station Utrecht
Vaartsche Rijn. Onder het station is ook een parkeergarage aanwezig.
Voor wie: Woont of werkt u in de provincie Utrecht, of komt u die dag door Utrecht heen? U bent
van harte welkom! Kom met ons het weekend gezellig inluiden, zoals alleen Landbouwers dat
samen kunnen!
Organisatie: Rianne Mennink '07III, Paul Brinker '07III, Annika Brinker '06II en Jan Roelants '94II.
Aanmelden kan via het event op de facebookpagina van de RDLV of via
[email protected]
106-4 pagina 9

pagina 10 106-4

UW VAKANTIEVERBLIJF IN NEDERLAND

Landgoed Eysinga-State ligt op “De Veluwe” van Friesland, in de bossen nabij
St.Nicolaasga. In deze fraaie omgeving is nog volop ruimte en rust te vinden en is
dus de ideale omgeving om volledig te ontspannen.

Naast het landgoed ligt golfbaan “De Vegelinsbosschen” welke door golfers als één
van de mooiste 18-holes banen van Nederland wordt beschouwd.

In deze mooie omgeving staan op ruime kavels, variërend van 400 m tot 1200 m ,
2
2
drie types recreatiewoningen die aan alle moderne eisen voldoen.

De woningen van het type boerderij, welke zeer onlangs werden gebouwd, liggen
aan open vaarwater, wat in verbinding staat met de Langweerderwielen en de rest
van het Friese merengebied.

Voor verblijven van langere duur zijn er speciale tarieven.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.Eysingastate.nl

Langweerderweg 4, 8521 NE St. Nicolaasga
Tel. +31 (0)513 43 13 61 of Fax +31 (0) 513 43 26 31
Email: [email protected]
advertentie
106-4 pagina 11

Beste Allemaal,

Hier is het fantastische reisschema dat met veel zorg is
samengesteld door onze gastheer en zijn vrouw: Klaas en
Ina Nienhuys (’70 en ’72) in Brazilië. De Kumpulan zal
beginnen op 13 oktober en duurt tot zaterdag 17 oktober
2020 met daarop aansluitend een waterval tour van 17 tot
en met donderdag 22 oktober. Alle namen van de hotels
zullen we zo snel mogelijk bekend maken zodra we de maat van de groep weten! Bij de
hotelkeus proberen we zoveel mogelijk privacy te garanderen als we “denken aan weleer”,
zodat we de medegasten niet lastig vallen. De uiteindelijke keuze hangt echter af van de
grootte van de groep.

KUMPULAN (€ 295,00 p.p., 4 nachten)
Dinsdag 13 okt: aankomst, inchecken en welkomst borrel in hotel in CURITIBA- Paraná-
Brazilië. (eerste drankje inbegrepen)
Woensdag 14 okt: uitchecken en met een leuk boemeltreintje naar Morretes, daar lunchen
met een typisch lokaal gerecht en vandaar met onze bus naar Castro. Checkin hotel in
CASTRO. ( 3 nachten)
Donderdag 14 okt: Bezoek aan de op zes na grootste Canyon ter wereld. Die avond
Nasibikkerij.
Vrijdag 16 okt: Bustour door de Nederlandse Kolonie met bezoeken aan bedrijven en
andere attracties. Diner met muziek door
plaatselijke muzikanten. Afscheid van hen die
niet mee gaan met de tour.
Zaterdag 17 okt: Uitchecken
Prijs voor alleen deze Kumpulan: 295 Euro
p.p. (Toeslag voor een eenpersoonskamer: €
60,00 ) Hierbij zijn maaltijden en transport
inbegrepen. Niet inbegrepen: 1. Drank(jes)
2. transfer airport - hotel in Curitiba en
3. transfer Castro – airport Curitiba voor
diegenen die niet meegaan op tour.

TOUR (€ 525,00 p.p., 5 nachten)
Op veler verzoek bieden we een tour aan naar de grootste waterval ter wereld qua
horizontale afmeting, die we vanuit Brazilië én Argentinië zullen bewonderen! Het niet naar
beide kanten van deze waterval gaan is te vergelijken met naar Frankrijk gaan en geen
wijn drinken!
Zaterdag 17 okt: check-out hotel in Castro en met de comfortabele bus naar FOZ DE
IGUAÇU. Onderweg een typische Braziliaanse lunch: Feijoada.
Check-in Bungalowpark of een hotel in FOZ.
Zondag 18 okt: Bezoek aan Ecomuseum, met uitgebreide uiteenzetting over de bouw van
de grootste stuwdam ter wereld. Bezoek aan en in ITAIPU stuwdam. Happy hour rond de
churrasqueira met typisch Braziliaanse hapjes.
Maandag 19 okt: Bezoek Iguaçu watervallen, Braziliaanse kant. Bezoek aan
vogelreservaat.
‘s Middags voor de liefhebbers radicale sporten als skydiving en raften.
Diner met folkloristische show.
Dinsdag 20 okt: Bezoek Iguaçu watervallen, Argentijnse kant. Dit is een bijna dagvullend
programma met mooie wandelingen.pagina 12 106-4

Woensdag 21 okt:
Lekker lanterfanten rondom het
zwembad, lunch met churrasco.
Donderdag 22 okt: check-out en
transfer naar vliegveld voor eigen
rekening voor eventuele verdere
reisjes.
Prijs voor tour: € 525 p.p. hierbij zijn
inbegrepen:
alle maaltijden, toegang tot parken
en transport, hotel en enkele
alcoholische drankjes.
Er zijn extra opties voor buitengewoon vertier b.v.:
A. Met de boot onder de watervallen (€ 60,00) B. Skydiving (€ 160,00). Dat kunnen we
collectief plannen en regelen voor de belangstellenden.

We moeten zo snel mogelijk weten of jullie komen zodat we alles kunnen vastleggen.
Houd er vast rekening mee dat we graag willen dat jullie ons voor 1 februari 50%
aanbetalen als reservering en het restant voor 1 mei binnen moet zijn. Het
inschrijfformulier en het bankrekeningnummer zullen zo snel mogelijk doorgegeven
worden.
Stuur even een return mail of een
boodschapje aan Nicole van Waasbergen:
[email protected] en we zetten en/of
houden je op de lijst!
Alvast tot heel snel in Brasil!
SLAMAT

Klaas Nienhuys (1970)
Ina Nienhuys-Vis (1972)
Nicole van Waasbergen-King (1978II)
Gastheer en -vrouw Klaas en Ina Nienhuys.
Op rondtour in de grootste stuwdam in Brazilië. Dat een deel van het programma is.

Advertentie
106-4 pagina 13

Reünie British Columbia

“Aangezien we de deadline misten voor deze foto bij het artikeltje in de vorige OP over de
reünie in British Columbia willen we toch nog even dit plaatje laten publiceren zodat onze
jaargenoten kunnen zien hoe wij gracieus ouder maar er niet mooier op worden in dit deel
van de wereld bij het "Centre of the Univers" !v.l.n.r. Kees (jaar '68) en Willeke van Linden Tol, Louisa en Laurens van Vliet ( jaar '67) Renate en
Theo Rathonyi Reusz (Hongaarse naam) (jaar '60 ) en Susan en Hans Stoffelsma (jaar '65)

Slamat
Kees van Linden TolAdvertentie

pagina 14 106-4

RDLV NJI SRI XIV
LUSTRUM 6, 7 EN 8

NOVEMBER 2020

Beste Leden,

Het is alweer bijna zover! Van
vrijdag 6 november tot en met
zondag 8 november 2020 mogen we met zijn allen het 14e Lustrum van de RDLV gaan
vieren.
Onderstaande val ik een beetje in herhaling maar we willen de grootste onthullingen
geheimhouden voor de uitnodiging die voorafgaande aan de komende ALV in november
bij u allen op de deurmat zal vallen.

De Commissie is er klaar voor en is reeds regelmatig bijeengekomen. Enkele zeer
belangrijke zaken hieruit wil ik bij deze al aanstippen:

Thema:
Zoals in het logo te lezen is, is het thema: Landbouw(ers) in beweging. De wereld
verandert in rap tempo en de landbouw moet mee, in deze transitieperiode moeten de
landbouw en de landbouwers wellicht zelfs leidend zijn. Dit thema is leidend in het
vrijdagmiddagprogramma, maar zal ook gedurende het hele weekend terugkomen. Op
vrijdagmiddag zal de aftrap van het lustrum dan ook plaatsvinden op de WUR met een
netwerkbijeenkomst over duurzaamheid, stands voor bedrijven en recruiters en een
handelsroute. Met nadruk wordt nu aansluiting gezocht bij de duurzaamheidsprojecten die
de WUR zelf aan het opzetten is onder leiding van Louise Vet.

Locatie:
Spannend want ja, de keuze is gevallen op een locatie die we op een ander tijdstip bekend
zullen maken. Ook hier speelt het thema, onze achtergrond en historie een belangrijke rol.
Een tipje van de sluier; in een tropische omgeving omringd door wilde dieren……… Later
in de tropensferen…. Maar meer kan en mag ik nu nog niet zeggen.

Sponsoring:
We hebben door de inzet van Erik Jansen en Janneke Rutten al een behoorlijk aantal
sponsoren over de streep mogen trekken. De eerste betalingen zijn al binnen, maar er is
nog ruimte voor meer sponsoren! Snelle aanmelders krijgen een voorkeursbehandeling,
dus meldt je snel bij Erik: [email protected]otmail.com en/of
Janneke: [email protected] . Bellen kan ook met Erik: 06-11516780 of Janneke:
06-57993527.
Sponsoren die snel reageren krijgen in elk geval een heerlijke doos met wijnen.

Hotels:
Er zijn een drietal hotels vastgelegd, het WICC nabij het centrum met een ruime
hoeveelheid kamers. Het WICC is recentelijk gerenoveerd met een goed restaurant en
ontbijtzaal, nette maar eenvoudige kamers. Natuurlijk hotel De Wereld in het centrum met
fraaie kamers op een uitmuntende locatie en hotel De Wageningse Berg, zeer rustig
gelegen, nette kamers in een mooie omgeving. Kortom voor elk wat wils.
Nog voor de komende ALV gaan de uitnodigingen de deur uit met inschrijfformulieren voor
het Gala en de hotels. We houden u op de hoogte!


106-4 pagina 15

ALV:
Met dank aan Kees de Wijn zal de ALV op zaterdagochtend/middag wederom
plaatsvinden op de vertrouwede locatie van de Aula in Wageningen. Natuurlijk zal er ook
voor een partnerprogramma gezorgd worden.

Middels de OP, website en andere media zullen we jullie voortdurend op de hoogte
houden.

Slamat en tot november 2020.
Tom van der Meulen, 85-I
[email protected]
06-22767506
ABN AMRO RDLV NJI SRI IBAN NL70 ABNA 0840 3006 97


RDLV golfdag op landgoed Zelle
Prijswinnaar Robin Hollink (r) met de organisator Winnaars van de golfdag v.l.n.r. Max de Haas,
Tom Masselink Robin Hollink met bokaal, Gert-Martijn Kwak

Nasi bikkerij voor de RDLV leden


pagina 16 106-4

*vacature*


Beste (jonge) reünisten,
De afgelopen zes jaar hebben wij (Jan, Jelline, Wouter en Inge) met ontzettend veel
plezier de Wageningse Kumpulan in een nieuw jasje gehesen. We zijn erg trots en blij met
het resultaat. We hebben in de loop van de jaren een hoop geleerd over cacao,
aardappels, big data in de landbouw en energie uit planten. En dat allemaal door onze
reünisten!

Maar in die zes jaar is er ook een hoop gebeurd in de thuissituatie van de organisatoren.
Er kwamen kinderen, er werd verhuisd en we merkten dat de tijd die we aan de
Wageningse Kumpulan besteedden steeds minder werd. Overigens nooit met minder
enthousiasme! Daarom zouden wij graag het stokje overdragen aan een nieuw clubje
mensen die het voort willen zetten.

Wat is het doel van de Wageningse Kumpulan?
Jong en oud met elkaar verbinden. Oud vertelt over vroeger en over huidig werkend leven.
Al dan niet hoe Nji-Sri hier een rol in heeft gehad. Jong vertelt hoe het tegenwoordig op
school en de universiteit eraan toe gaat. Hierdoor creëren we meer begrip voor elkaar,
blijven we een beetje op de hoogte van elkaar en komen we in elk geval nog eens per jaar
in de sociëteit in Wageningen.
Daarnaast is het de uitgelezen kans voor schoolgaande leden om kennis te maken met
kumpulans bezoeken.

Hoeveel tijd neemt de organisatie in beslag?
Niet zoveel. Dat wil zeggen: wij komen ongeveer 3-4 keer bij elkaar om te vergaderen.
Deze vergaderingen waren altijd bij één van ons thuis en we begonnen altijd met een
diner. Gewoon lekker simpel, maar wel lekker. En rond uiterlijk 22:00u waren we klaar. Elk
lid van de organisatie neemt een deel voor zijn rekening, waardoor de ‘werkdruk’ mooi
laag blijft, het moet immers wel een hobby blijven!

Wie zoeken we?
Voor de samenstelling en de banden binnen Nji-Sri in de verschillende lichtingsjaren,
zoeken we een mix van jonge en oude reünisten. Ben je net afgestudeerd of ga je
binnenkort (komend schooljaar) afstuderen, dan heb je nog veel contacten met
schoolgaande leden en ben jij een goed aanspreekpunt voor die doelgroep.
Ben je bijvoorbeeld uit lichting jaren ‘80/‘90/’00, dan zit jij volop in het bedrijfsleven en heb
je wellicht een mooi netwerk waar je een bedrijfsbezoek of presentatie vandaan kunt
halen. Ook heb je de contacten nog wel met je jaargenoten waardoor je ook die leden
weer eens naar de sociëteit kunt halen.
Kortom: iedereen is welkom en uiteindelijk hopen we dat er weer een mooie mix ontstaat
met enthousiaste mensen die de Wageningse Kumpulan weer een stapje verder brengt!

Waar kun je je aanmelden?
Als je interesse hebt, dan nodigen we je graag uit voor onze eerste bijeenkomst welke
ergens in september/begin oktober zal plaatsvinden. Stuur even een mailtje naar
[email protected] met een korte introductie van jezelf.

We stoppen overigens niet per direct allemaal. We willen het de komende 2 edities af
gaan bouwen, zodat we de nieuwe club ook fatsoenlijk op weg kunnen helpen.

Slamat,
Jan, Jelline, Wouter en Inge
106-4 pagina 17

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boudewijn van Elzakker.
[email protected]
advertenties
pagina 18 106-4

november 2019 ALV 9 november 2019
RDLV ALV nieuwe stijl!
Vervoer NS -> Soc. – Gastspreker – ALV –
Borrel – Nasi Bikkerij – Soc. -> Vervoer NS

De ALV wordt vernieuwd!
Uw Bestuur wil de algemene ledenvergadering ALV 9 november 2019
graag nog aantrekkelijker voor u maken. Daarom 9
november ALV nieuwe stijl! Vertrouwde locatie Nieuwstraat 10 in Wageningen. U wordt
kosteloos opgehaald vanaf het NS station Ede-Wageningen met een busje. De bus
vertrekt uiterlijk 14:00 naar de sociëteit.

NIEUW!! Na ontvangst in de sociëteit kunt u ditmaal een zeer enthousiaste gastspreker
van The Black Jaguar Foundation (BJF) verwachten. Brazilië, Black Jaguar,
Araguaia Biodiversity Corridor, No Risk, No Life en 2.600 km, zijn zo maar wat
steekwoorden van zijn intrigerende niet te missen verhaal.Ben Valks, initiator van de BJF is een man van daden. Hij is vastbesloten om zijn doel te
bereiken. Zoals hij het zelf definieert: “ The Black Jaguar Foundation pursues one clear
objective: planting indigenous trees on a massive scale to help realize the
Araguaia Biodiversity Corridor in order to improve the lives of each of us and of all future
generations on our planet”. Luister naar zijn fantastisch inspirerende verhaal en Get
Involved! Zie https://www.black-jaguar.org

Ook leuk: We hebben een tweetal gesigneerde boeken van de hand van Ben Valks en
een viertal DVD’s van de documentaire “Home” die we mogen weggeven tijdens de ALV.
Zie ook de Engelstalige biografie van Ben Valks verderop.

De ALV is net als vorige jaar kort en krachtig; voor de agendapunten zie elders in deze
OP. Heeft u vooraf vragen aan het Bestuur, stuur ons dan nu alvast een mail. Na de ALV
wordt u uitgenodigd voor de traditionele nasi bikkerij. Ook deze editie wil het Bestuur wat
terug doen voor betrokken aanwezige landbouwers en biedt u daarom de maaltijd gratis
aan! U moet zich hiervoor absoluut van tevoren aanmelden bij [email protected]

Als het eten op is en u de behoefte voelt om huiswaarts te keren, wordt u wederom
kosteloos naar het NS station vervoerd.

Kortom meer dan genoeg redenen om er deze keer bij te zijn! Mobiliseer uw eigen
jaargenoten, dispuutsgenoten en jaarclubgenoten. Deze nieuw opgezette editie is echt de
moeite waard.

Roelof ten Broeke
Namens uw Bestuur


106-4 pagina 19

r 2019
Biography Ben Valks

There comes a time in life when an experience makes you
realize it’s time to give back. That planet earth’s resources are
not infinite. Ben Valks had his moment of clarity after he lived in
the Amazon rainforest for six months, during his quest to
encounter a black jaguar in the wild. The drastic deforestation
he faced during one of his expeditions led to that moment of
clarity.
He learned that, as the documentary
HOME states, the time to act is now.


Ben Valks bij DWDD
After finishing the Haarlem Business School in the Netherlands
and having lived in Japan and Venezuela, he started his own
company in the Middle East at the age of 23. At the age of 34, he
put his business goals on hold, sold his now fast growing
company and began following his personal dreams.

His story begins in Alaska, where he is the first Dutchman to
participate in the 1700 km Iditarod dog sled race. He then rides a
motorcycle from Argentina to Alaska and back and floats down
the Amazon River from Ecuador to Belém.

After coming face to face with the destruction of the South American rainforest, Ben
returns home to initiate the Black Jaguar Foundation (BJF). He invites you to join the BJF
to help make its dream a reality: to realize the world’s longest biodiversity corridor and one
of South America’s largest reforestation projects. This dream belongs to all of us and how
we pursue it will impact our lives and the lives of generations to come.

You can find out all about his adventures leading to the Black Jaguar Foundation in the
book No Risk, No Life. The book has been published in Dutch, English and Portuguese.


Het Netwerkboek 2020 zal tijdens het Lustrum 2020
weer beschikbaar zijn, geheel up to date!
De kosten van een exemplaar van deze uitgave zal later
bekend gemaakt worden.

Visitekaartjes kunnen nu al ingeleverd worden bij
Kees de Wijn [email protected] of [email protected]
Plaatsing is gratis.
Graag als een Word bestand aanleveren, zoveel
mogelijk in kleur.

Voor het verwerken en opmaken van het
netwerkboek en de visitekaartjes zoek ik dringend
nog een kundig persoon die mij daarbij kan helpen.

De advertenties lopen via de Lustrumcommissie 2020
en worden gratis in het Netwerkboek 2020 geplaatst

pagina 20 106-4

Van de Lustrumcommissie 2019.

Waarde leden en reünisten,

De sociëteit viert dit jaar haar XXIII-ste Lustrum en U bent allen van harte welkom om dit
heugelijke feit bij ons in Wageningen te komen vieren! Wij als Lustrumcommissie hebben
groot uitgepakt en bijna twee weken vol weten te plannen met activiteiten! De data van alle
activiteiten staan hieronder nog eens op een rijtje:

- Woensdag 6 November: Zusterfeest in Wageningen*
- Donderdag 7 November: Open feest met Lustrum thema*
- Vrijdag 8 November: Kroegentocht in Deventer**
- Zondag 10 November: Authentieke zondagse kroegavond*
- Dinsdag 12 November: Lustrum receptie*
- Woensdag 13 November: Lustrum eetavond
- Donderdag 14 November: Besloten Feest met lustrum thema*
- Vrijdag 15 November: Verassingsactiviteit
- Zaterdagmiddag 16 November: Brunch de la braque (brakke brunch)
- Zaterdagavond 16 November: Lustrum Bootgala***

*Reünisten zijn welkom bij deze activiteiten
**Reünisten zijn in Deventer van harte welkom voor een biertje! De reis naar Deventer toe
is voor reünisten op eigen gelegenheid.
***Reünisten zijn welkom op het gala, net zoals hun eventuele partner die geen reünist is.
Voor het gala dient ingeschreven te worden.

De grootste activiteiten uitgelicht

Kroegentocht in Deventer
We wilden het altijd al doen en nu gaat het dan eindelijk gebeuren: De Partybus! Onder
het genot van veel drank, discolichtjes, foute muziek en een vlammenwerper (die een bus
altijd heeft natuurlijk) zal deze bus de leden van Wageningen naar Deventer vervoeren en
weer terug. De busmaatschappij heet “Tourgo”, wat klinkt als…

Eenmaal aangekomen in Deventer hebben we verschillende kroegen die we afgaan, zoals
de Heks en het oude borrelcafé van Semar. Dus bent U reünist, wilt U oude herinneringen
ophalen en heeft u tijd voor een biertje in Deventer? Kom vooral langs!

Bootgala
Dit maal geen kasteel, maar een boot! Het gala zal starten in Wageningen, waarna we met
een bus naar Arnhem worden gebracht. Hier dineren wij bij restaurant Momento. De
eigenaar, welke een rasechte horeca ondernemer is, heeft voor ons een 3-gangen diner
opgesteld waarbij hij gebruik maakt van lokale producten. Voor het diner heeft u de keuze
tussen vlees, vis en vegetarisch.

Na het Diner lopen we naar de kade in Arnhem, waar we kunnen boarden bij de galaboot,
welke ons middels een omweg naar Wageningen vaart. Op de boot is de band
“GuteNAbend” aanwezig en feestDJ Jordi voor het nodige vermaak. Verder is drank op de
boot onbeperkt en zal de laatste 2 uur een happy hour plaatsvinden, waarbij ook sterk in
de vorm van mixdranken wordt geschonken. Bij aankomst in Wageningen zal de Sociëteit
geopend zijn voor de afterparty. Wilt u bij dit unieke evenement aanwezig zijn? Vul het
toegestuurde formulier in en stuur het weer terug over de mail!


106-4 pagina 21

Lustrum almanak
Ook zijn we bezig met een Lustrum almanak. Dit boek omvat ieder dispuut, genootschap,
lichting, bestuur, jaarclub en borrelgroep. Kortom, iedere groep binnen onze muren. De
almanak wordt uitgegeven na het lustrum, zodat we in het boek ook verslag kunnen doen
over het lustrum. Wil je ook een boek? Geef dat dan aan in hetzelfde formulier!

Het beloven twee mooie weken te worden en hopelijk zien wij u tegen die tijd ook!

Slamat!
Lustrumcommissie 2019Het Agro Eco-Louis Bolk Institute is een internationale, onafhankelijke organisatie voor
participatief onderzoek, advies en ketenontwikkeling in de biologische en duurzame
landbouw, voeding en gezondheidszorg. We werken voor bedrijfsleven, boerenorganisaties,
NGO’s en overheden, met universiteiten, onderzoeksinstellingen, investeerders.
Bij ons instituut zijn ongeveer 65 werknemers actief vanuit het hoofdkantoor in Driebergen
en onze vestigingen in Accra (Ghana).
In Nederland werken we onder de naam Louis Bolk Instituut.

Kijk voor meer informatie op www.louisbolk.org of neem contact op met
Boudewijn van Elzakker, [email protected]


Advertentie


pagina 22 106-4

Bankaplein Den Haag.

Na een vlotte treinreis naar Den Haag, op weg naar de koempoelan van de Reünisten Der
Landbouwers Vereniging “Nji-Sri” in Garoeda, had ik nog tijd over om te wandelen naar
het Bankaplein 3, waar mijn oudoom Martinus (M.C. Verloop) in 1904 neergestreken was,
na zijn werkzame jaren op Java. Ik had foto’s uit die tijd.
Ik volgde de Koninginnegracht met al die prachtige ambassades, liep langs de Javastraat,
de Sumatrastraat, zo de gezellige Indische buurt in, huizen begroeid met rozen en
stokrozen, prachtig! Maar waar is nu dat Bankaplein? Ondertussen kwamen twee
Labradors op me af, die roken kennelijk onze Labrador “Ollie”. Ze waren niet meer weg te
krijgen, tot het vrouwtje hen tot de orde bracht. Het was voor mij de gelegenheid te vragen:
“Waar is het Bankaplein?” “Oh”, zei ze en ze toverde haar telefoon tevoorschijn. In no time
had ze de plattegrond; stuurde me 500 m. terug. En ja hoor, daar was een oase met
prachtige bloemen en een sprankelende fontein. Op de achtergrond een overweldigend
groot huis; Bankaplein 3. Je denkt dan Martinus: “Hoe heb je dat zo weten te versieren?”

Martinus is geboren in 1849 en hij gaat op 16 jarige leeftijd naar Java’. Hij pakt daar allerlei
werkzaamheden aan zoals; bij de spoorwegen en later bosexploitatie. In 1877 koopt hij
koffieland, maar 3 jaar later, verliest hij alles, vanwege het koffie-geelblad-virus. Ook met
zijn andere bezittingen gaat het niet goed. Dan moet hij ook nog een kapitaal betalen voor
een vriend, waar hij borg voor stond. Dat was hij helemaal vergeten! Het scheelde niet
veel of hij belandde in de gevangenis.
Hij schrijft krantenartikelen, dat de wet veranderd moet worden, omdat het niet kan dat
Nederlanders in de gevangenis komen, malaria krijgen en sterven. Gelukkig helpt een
bevriende notaris hem uit de brand en hij werkt dag en nacht om zijn schulden af te
lossen, en dat lukt. Hij keert terug naar Europa in 1893; met de mededeling: “Ik keer nooit
meer naar dat rot land Java terug!” In Nederland richt hij een firma op om goud te
baggeren in Suriname. Er wordt veel geld verdiend.
Hij woont in Den Haag, Bankaplein 3, waar op een dag de imposante fontein wordt
gesloopt. Hij is woedend. Als gemeenteraadslid van Den Haag eist hij dat de fontein wordt
teruggeplaatst. Maar dan slaat in Suriname het noodlot toe. De tweede bestelde
baggermolen, onderweg van Amerika naar Suriname zinkt met schip en al. Vele
geldschieters eisen hun geld op. Zijn huis Bankaplein 3. wordt verzegeld. Hij vlucht naar
Zwitserland en moet vele jaren procederen om zijn gelijk te krijgen en hij wint in 1905. Hij
verhuist naar Hilversum.


106-4 pagina 23

Hij sterft in 1922; één van zijn laatste zinnen was: “Als ik rijk ben wil iedereen geld lenen,
toen ik in de ellende zat, wilde niemand me kennen.

Bekijk deze, door mij nu gemaakte
kleurenfoto goed en dan zie je dat
de fontein in volle glorie is
teruggekeerd. Geaccentueerd
door een prachtige border.
Moe en hongerig kwam ik bij
Garoeda aan, waar de Nji Sri’ers,
ook weer oude verhalen van
tempo doeloe ophaalden.

De nasi-bikkerij was voortreffelijk,
vooral de ikan boemboe balie was
pedis en enak sekali.

Cees Verloop ’51.
Oproep.

Bij de redactie is de volgende oproep binnengekomen betreffende 2 oud-leraren die voor
en tijdens de oorlogsjaren les gaven op de MKLS.

Ik benader u over het volgende. Ik doe onderzoek naar leven en werk van Hendrik Uittien (1898-
1944), destijds Leraar aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool in Deventer en gefusilleerd in
de oorlog, vanwege zijn betrokkenheid bij de illegale krant Trouw. (ter info, zie:
http://www.struikelstenen-deventer.nl/17-verhaalverzetsstrijders/159-hendrik-uittien )
Misschien kunt u er nog een naam van een andere leraar aan toevoegen: Steven Bastiaans,
omdat die ook een rol speelde in Uittiens leven in de oorlog. Hij was in dezelfde tijd leraar aan de
school, iets later dan Uittien ontslagen, maar ook vanwege zijn anti-Duitse houding, en eveneens
vanwege zijn betrokkenheid bij Trouw gefusilleerd in augustus 1944 (dus binnenkort 75 jaar
geleden). Hendrik Uittien was leraar plant- en dierkunde, Bastiaans in kennis van tropische landen,
Nederlands-Indisch staatsrecht en koloniale economie.

Er zijn niet veel mensen meer die Uittien in levende lijve hebben gekend (al heb ik er inmiddels
twee gesproken) en ver uit de meeste mensen die les van hem hebben gehad, zijn inmiddels ook
overleden.
Maar misschien zijn er nog enkele hoogbejaarde oud-leerlingen van de MKLS in Deventer die wel
les van hem hebben gehad? Dat zou kunnen en dat is de reden dat ik contact opneem met de
RDLV: hebt u misschien weet van oud-studenten van de MKLS die wellicht nog les van hem
hebben gehad of hoe ik daar mee in contact zou kunnen komen?

Dank bij voorbaat en
Vriendelijke groet,
Michiel Bussink 0570 – 550062 / 06 – 52074978 www.michielbussink.nl
Wichinksweg 41
7434 RV Lettele (Ov.)

pagina 24 106-4

advertentie


106-4 pagina 25

Waarde leden en reünisten

De Algemene Introductiedagen zijn achter de rug en wij als AID-commissie kunnen met
trots melden dat we dit jaar maar liefst 87 inschrijvingen hebben binnengehaald. Van deze
mensen hebben 63 de VIT gelopen en succesvol doorstaan. Op het moment zijn alle
aspirant leden druk aan het integreren en handtekeningen aan het verzamelen, ondanks
de schorre stemmetjes en schrammen die zij dit weekend hebben opgelopen. Als wij
kijken naar alle enthousiaste Landbouwertjes in spe, gloeit er toch een gevoel van trots
door onze commissieleden. De chaotische vergaderingen over hoe het logo er precies uit
moest zien, welke roestbak we dit jaar weer zouden aanschaffen en hoe we de feesten
gingen aankleden waren toch niet voor niets geweest.
En dan was daar natuurlijk die ene week waarnaar je het hele jaar naartoe hebt gewerkt,
waarin alles op zijn plek moet vallen en waarin alle commissieleden de schaarse uurtjes
van rust optimaal moeten benutten om er toch nog een beetje fatsoenlijk bij te staan. Het
viel niet mee om in de ochtend onszelf uit ons bed te moeten hijsen na 3 uurtjes slaap, om
in de sociëteit verwelkomd te worden door een stinkende massa van hooi, bier en zweet,
wetende dat het nog voor het begin van de middag schoon moet zijn. Maar als we in de
nacht dan weer op de tafels stonden te dansen, uitkijkend op een overvolle sociëteit vol
AID-lopertjes, dan wisten we weer waar we het voor deden.

Wij willen graag als eerste het Bestuur bedanken die als de verantwoordelijke groep alles
in de goede banen heeft weten te leiden en daarnaast ook net zo hard heeft mee gefeest
als alle andere leden. Ten tweede willen wij natuurlijk alle leden bedanken die zich hebben
ingezet als promoteam. Als laatste nog een bedankje voor Joris Andriesse dat we zijn
aanhanger mochten lenen. Het is geweldig om te zien dat tijdens zo’n introductieweek de
Landbouwers mentaliteit van onze kleine vereniging naar boven komt, waardoor we
bijvoorbeeld op de campusgames vaak meer opvallen dan al die grote verenigingen met
meer budget, mankracht en voorzieningen. We hebben dit jaar ook weer wat nieuwe
elementen geïntroduceerd, waar we zeer over te spreken zijn, zoals een snackalarm om 4
uur, een suikerspinmachine en een super strak promotiefilmpje wat de hele nacht op de
muur tegenover Nji-Sri wordt geprojecteerd. Er ligt dus een mooi draaiboek klaar voor de
komende AID-commissies, die misschien moeten gaan brainstormen over hoe we in de
toekomst juist niet te veel aanmeldingen krijgen. Maar dat zijn zorgen voor later, eerst
maar eens lichting ’19
inaugureren en inwijden als
volwaardige Landbouwers.Slamat!

De AID Commissie 2019


pagina 26 106-4

Waarde leden en reünisten,

De afgelopen tijd was voor de IC-commissie een erg stressvolle
periode. Met het organiseren van de VIT en het voorbereiden
van lichtingsactiviteiten hadden wij ons werk voor ons klaar
liggen. Dit schrok ons echter niet af en vol goede moed
begonnen wij aan deze taken. Er waren flinke hobbels
onderweg, maar al met al hebben wij het gevoel dat de VIT erg
goed ging. Het was voor alle eerstejaars onder ons een hele
gewaarwording om op vrijdagochtend in pak te staan, in plaats
van in een jutezak.
Tijdens de VIT viel het op lijn staan af en toe zwaar, maar
uiteindelijk betaalden alle blaren en frustraties, al het harde
werk en alle gemiste slaap zich driedubbel en dwars uit op de zondagavond, toen alle 63
feuten aspirant-leden werden (dat klopt, er zijn geen uitvallers).
Er is dus een nieuwe lichting aspirant-leden die op dit moment Nji-Sri aan het verkennen is
en wij zijn blij te kunnen melden dat iedereen een papa of mama heeft gevonden en dat
bijna alle aspiranten al minstens een keer in de sociëteit gesignaleerd zijn. De eerste
lichtingsactiviteit is ook al geweest, namelijk de lichtingsbarbeque op afgelopen woensdag
(4-9-2019). Ongeveer driekwart van de lichting kwam bij elkaar om lekker met elkaar te
eten en daarna een feestje te vieren dat (uiteraard) volledig uit de klauwen escaleerde.
Hoewel er tot na de inauguratie moet worden gewacht met eventuele advances en
relaties, is het ons al wel duidelijk dat de vonken aardig rondvliegen.
Als laatste rest ons dan nog enkel het bedanken van iedereen die deze VIT mogelijk heeft
gemaakt; allereerst natuurlijk de klooiendrijvers, die ons soms stevig affakkelden, maar
altijd bereid waren om te luisteren. In die geest is een heel groot bedankje naar het
bestuur zeker op zijn plek, zonder jullie hulp en advies was het zeer waarschijnlijk op
meerdere momenten stevig misgegaan. Uiteraard willen wij Adriaan bedanken voor het
beschikbaar stellen van zijn landgoed, tenten, etc., zonder dit gulle gebaar zou het
allemaal een heel stuk moeilijker worden. Een speciaal bedankje gaat uit naar de EC, jullie
waren net zo hard aan het werk als wij, het hele weekend lang. Als laatste willen we
iedereen bedanken die bijgedragen heeft, maar nog niet is opgenoemd, het zou een lange
lijst worden.
Wij zien deze integratieperiode vol vertrouwen tegemoet, willen de nieuwe lichting van
harte welkom heten en dat dit ook voor hen een onvergetelijke tijd mag worden.

Slamat
De IC-commissie 2019

106-4 pagina 27

Deventer Landbouwers Dispuut

Doerga


Waarde Heren, Leden, Reünisten,

De afgelopen zomer hebben wij ons weer druk bezig gehouden met
allemaal belangrijke zaken en wij zijn nou eenmaal de moeilijkste niet dus
u kunt gaan genieten van alle mooie verhalen in dit stuk. Wel mochten we
onze Kenny terug verwelkomen van een paar maanden in Alaska vissen-
lucht inademen, al zal Kenny hier niet van afgekickt raken in Nederland.

Ook deze zomer zijn wij weer op het illustere zeilweekend geweest. Heeg heeft weer twee
dagen mogen genieten van 24 groene dasjes met nog mooiere zwembroeken. Het weer
zat dit jaar niet heel erg mee, vooral de zoute lauwwarme waterspetters waren geen pretje
(toch Ruben en Dave?). Dankzij schipper Slootman is er niemand omgekomen op het
water tijdens de 3 koude dagen in Augustus, al zag Hielke er op zaterdag wel uit alsof hij
zichzelf wilde ophangen. Ook al was het weer wat minder, dat mocht de pret voor het
uitgaan niet drukken. Het uitgaansleven in Heeg was weer goed toeven al waren niet alle
noorderlingen even blij met ons. Paul heeft weer veel vrienden gemaakt en tevens de
tegels goed geïnspecteerd. Laurens was ook weer eens verdwaald in de ogen van een
Friezin en Hidde eerder op de achterbank mét een Friezin. Kortom het weekend was weer
een groot succes.

Hierna volgde natuurlijk een grandioze AID week waarin we ook dit jaar weer op het
boerenfeest mochten tappen. Mede door dit geweldige feest zijn er 92 inschrijvingen
gekomen, waarvan er 63 op lijn kwamen staan. Dat de IC zo goed draaide dit jaar kwam
natuurlijk door de voorzitter Van Cleef.

Tijdens de VIT heeft menig Doerganees zich weer van zijn beste kunnen laten zien. Het
geeft altijd een goed gevoel om zoveel groene dassen in een witte lab jas en strohoed
rond te zien lopen met dit jaar als debutanten Stan Gijsbers en Mike van den Nobelen.
Hidde heeft het feutjes kleineren ingeruild voor het in een weekendje 1300 euro over de
bar klappen in Praag, voor details en meer sterke verhalen moet je Hidde persoonlijk
benaderen. Laurens en Luuk staan ondertussen zo lang droog dat zij al op jacht waren
tijdens de VIT. Jammer genoeg kunnen zij er pas vanaf de inauguratie op inspelen, omdat
ze anders kaal moeten, niet dat het bij Laurens verschil zou maken.

Wel geeft Laurens binnenkort een grandioos feest voor onder andere zijn afstuderen en
geeft Michiel een afscheidsfeest. Het belooft weer legendarisch te worden dus hierover in
de volgende OP meer.

Rest mij niks anders dan te sluiten middels een ferm

Slamat!
Deventer Landbouwers Dispuut Doerga
“Baik tapi buruk”
pagina 28 106-4

In een wereld vol onzekerheid zijn er slechts twee constanten: 1. de dood 2. Semar die
een seksfeest organiseert. En ook dit jaar kwam de Battle of the disputes weer als het
ideale excuus om onze ware aard naar boven te brengen. Want als de rode gordijnen en
de dichtgespijkerde ramen Nji-Sri nog niet genoeg de appeal geven van een hoerentent,
dan zijn wij als dispuut natuurlijk altijd bereid om hier nog een schepje bovenop te doen.
De lapdancekunsten van ons droogneukduo Tubbie en Nando zorgden ervoor dat alle
aanwezigen goed werden bevredigd, iets wat bij de telling van de omzet uiteindelijk
doorslaggevend bleek. De overwinning is dit jaar namelijk met minimaal verschil (20 eu!)
door ons over de streep getrokken, waardoor onze BoD-dominatie reeks wordt uitgebreid
naar 6 jaar. Nu we al zo lang aan de top staan van knalfuif-mountain wordt het voor ons
steeds meer een uitdaging om out of the box te denken. Het thema staat dan ook nog niet
vast voor de komende editie, maar we zaten te denken aan iets met seks en schaars
geklede mensen (wordt vervolgd…).

Maar liefst twee buikjes hebben de afgelopen maanden hun volwassen leven ingeluid;
Freek en Tubbie werden
allebei 21 en bezegelden dit
traditiegetrouw met een diner
in het ouderlijk nest. Zulke 21-
diners vormen de ideale
gelegenheid om verhalen te
delen, cadeaus uit te
wisselen, en om je nieuwe
vriendin aan iedereen te
introduceren, inclusief je
ouders. De uitvoering van
beide diners was dusdanig
indrukwekkend dat de lat weer
hoog gelegd is voor het
komende jaar. Toch kwamen
we bij beide diners tot een schokkende ontdekking toen we eenmaal met familie en
vrienden in gesprek raakten: onze jarige dispuutsgenoten zijn blijkbaar hun hele Semartijd
al met een nepnaam door het leven gegaan. Zo waren de ouders van Freek er heilig van
overtuigd dat hij eigenlijk Lars heet en ook bleek Tubbie eigenlijk Gijs te heten. Wij zijn hier
als Semar zo van ontsteld geraakt dat we hebben besloten om voortaan van elke
Semaritaan het paspoort na te trekken, om dit soort identiteitsfraude in de toekomst te
voorkomen. Onze voorzitter is in ieder geval handig onder deze controle uit gekomen,
want haar paspoort zit nog steeds in haar ruimbagage, dus of Nina wel haar echte naam is
weten we nog steeds niet, maar misschien kan onze secretaris Nouki Noukstra hier wat
verder onderzoek naar doen.

Met de nieuwe oogst aan jonge feutneuzen is het ook van belang dat de oude garde het
fort verlaat voordat we met Semar een eigen café moeten gaan aanschaffen voor de


106-4 pagina 29

donderdag. Dit jaar waren het Peter, Jelle, Melle, Paola en Tico die na jaren hard
ploeteren toch echt hun biezen moesten pakken.

Aangezien dit toch de hardnekkige buikjes zijn die de
neiging hebben met grote regelmaat op te duiken in
het schoolgaande gezelschap, besloten we om deze
keer grof geschut in te zetten.

Nietsvermoedend nodigden we de oprotters uit bij de
Blaauwe kamer waar we tijdens een potje archery
tag een massale pijlenregen op ze af vuurden. Toen
ze hierna nog steeds niet waren opgerot, zijn we toch
maar naar de sociëteit gegaan om na de geheel
verzorgde barbecue de soc nog een keer volledig
binnenstebuiten te keren.

Zoals iedereen weet hebben we bij Semar niet veel
nodig om het gezellig met elkaar te hebben. Geef
ons een appartementje met uitzicht op zee in een
idyllisch vakantieoord, en we zijn eigenlijk al
tevreden. Deze zomer is Semar dan ook met 15 man
sterk naar Dubrovnik gevlogen om hier van een volledig verzorgde vakantie te genieten,
mogelijk gemaakt door SemarTravels (Lars, Indira & Anouk), inclusief speurtocht,
©
boottocht en custom made Semar-waterflessen. Al met al was het een zeer puike
vakantie, dus wij hopen voor 2020 uiteraard op een vervolg. Een cruisevakantie kunnen
we ten zeerste afraden, want op die schepen schijnen nogal gewelddadige clowns rond te
lopen.

Ook de introductiedagen zijn weer achter de rug en ik denk dat ik namens het hele dispuut
spreek als ik zeg dat we nog nooit zó hard hebben gefeest tijdens de AID; iets wat ook
niemand ontgaan is, vooral het bestuur niet. Sommigen zijn zelfs zo hard gegaan dat ze
hier nog wel minstens een week van bij moesten komen.

Op het moment van schrijven meuren onze aspirant-leden nog van de jute zaken die ze dit
weekend hebben uitgetrokken en zijn hun stemmetjes nog schor van het Io Vivat. Het
grote integreren is nu dan ook begonnen, dus er zullen komende tijd weer genoeg zwarte
blousjes en zwart-wit geblokte bretels in de sociëteit te vinden zijn.
Slamat en Op de Buik!

Dispuut Semar

pagina 30 106-4

advertentie

106-4 pagina 31

Waarde Leden en Reünisten,

Allereerst willen wij natuurlijk de AC en de IC feliciteren met het binnenhalen van wederom
een fantastische lichting SLAMAT! daarvoor. Nu we weer nieuw vlees in de kuip hebben
kunnen we vol goede moed afscheid nemen van onze zomervakantie. Maar natuurlijk niet
zonder u bij te praten over wat we allemaal hebben ondernomen in deze tijd.
Sinds de uitgave van de vorige OP hebben wij wederom een super geslaagde 20-bieren
borrel met een BBQ in de tuin van de sociëteit mogen organiseren. Even voor de nieuwe
aspirant-leden; bij dit jaarlijkse evenement kunt u 20 verschillende soorten speciaalbier
proberen en zorgen we voor een goede bodem tijdens de BBQ. Op deze manier kan je
optimaal genieten (want meer bier is meer beter) en dan heb je gegarandeerd een top
avond, als je je dit tenminste nog kunt herinneren de volgende ochtend. Een paar weken
hierna hebben wij gezellig met Dispuut Ardjoena geborreld en de BBQ weer aan
geslingerd. Zoals wel vaker het geval is waren de rollen weer prima verdeeld, de mannen
zwoegden in de keuken en onze meiden zorgden voor een ongezonde hoeveelheid drank.
Het was een super geslaagde avond, toch Merel?? Graag zouden wij genootschap Visuki
hierbij ook willen uitnodigen om gezellig samen te borrelen binnenkort. Dus mochten jullie
nog behoefte hebben aan een gehoorbeschadiging mede mogelijk gemaakt door ons, dan
horen we het graag. Verder zijn wij ook weer met zijn allen op avontuur geweest op ons
jaarlijkse weekend, dit keer naar Malberg (wie kent het niet) in het prachtige Duitsland.
Hier hebben wij het lokale zwembad ontoegankelijk gemaakt voor iedereen die hierheen
kwam voor zijn of haar rust. Maar dit was het zeker waard. Verder hebben wij elkaars
verjaardag gevierd en zijn we erachter gekomen dat je een Renault Clio met vier personen
en 38 flessen wijn niet in z’n twee een heuvel op krijgt. Na ons weekend waren de laatste
tentamens van het jaar weer, en willen wij Marieke en Margot feliciteren met het behalen
van hun bachelor. Gelukkig starten zij dit schooljaar beiden met een Master in
Wageningen dus mocht u een soort onweer horen op een zonnige nazomer dag in het
Forum, dan is dat waarschijnlijk Mariekes lach. Ook Nienke is afgestudeerd en begonnen
aan een PhD en heeft ze gelijk ook maar geïnvesteerd in een nieuw huis met tuin, waar je
dus prima in kunt blijven kamperen.
Tijdens de vakantie zijn velen van ons richting de zon gegaan en sommige richting het
bier. Dit jaar stond de befaamde bierbeurs bij Marit thuis in Duitsland weer op de planning.
Samen met Fenna, Boudien en Jens hebben ze Nederland weer op de kaart gezet. Tegen
het einde van onze zomervakanties kregen wij ook het super leuke nieuws dat onze Rixt
voor het eerst mama is geworden van een prachtig dochtertje! Wij wensen de nieuwe
ouders veel geluk toe.
Zoals al eerder werd genoemd is er nog meer baby nieuws, dit keer in de vorm van
nieuwe aspirant-leden. Dit jaar een mooie 63 stuks, wij kijken ernaar uit jullie te leren
kennen komende tijd. Daarvoor organiseren wij ook de speeddate avond in de sociëteit
waar iedereen heen kan komen, om de banden met de nieuwe lichting en elkaar te
verbeteren. In het bijzonder willen wij ook even Fenna bedanken voor haar inzet en het
daarbij behorende grafhoofd tijdens haar functie als eerste vrouwelijke klooijendrijver. We
hebben erg van je genoten en zijn super trots. Dit was het voor nu, maar we gaan weer
zorgen voor wat nieuwe mooie verhalen voor de volgende OP editie.

Slamat! C.M.G. Draupadi

pagina 32 106-4

Damesgenootschap Srikandi

Waarde leden en reünisten,

Allereerst hoop ik dat u allen een hele fijne vakantie heeft gehad, de AID
schijnt ook mooi te zijn geweest, maar verhalen hierover zijn een beetje
wazig. Vraag maar aan Johan of Babette.

Dan nog even een update van voor de zomer; er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden
binnen ons prachtige genootschap, waarbij Peter nu ons wijngeld beheert en Hannah nu
naar zichzelf refereert in de derde persoon als secretaris. We hebben er zin in. De
afgelopen periodes hebben we weer heel wat uitgespookt, te beginnen met ons jaarlijkse
date diner. Anke hielp een veeteler net
niet aan een deur in zijn huis en Peter
had een date met een exotische
Braziliaan, maar de taalbarrière en het
feit dat hij al met een zeker
lichtingsgenootje zijn sporen had
verdiend, zorgden voor een anticlimax.
Johanna valt blijkbaar in de smaak bij
jongens uit Enschede en Arnhem
leverde ook leuke exemplaren op, maar
niet om mee te trouwen en zeker niet net
zo leuk als tijdens het zusterbezoek,
vind ik persoonlijk. En als je date niet
bevalt, dan ga je gewoon andermans
dates zoenen, of 2, vraag maar aan Emma. Na de vrijdag te hebben gebruikt om uit te
brakken en vissticks te bakken, zijn we afgereisd naar het Brabantse Uden voor Jessies
21-diner! Het was een avond vol mooie verhalen en heel veel lekker eten en wijn, die werd
afgesloten in de plaatselijke kinderdisco waar de emmers met Flügel en vuurwerk over de
bar vlogen, net als de gratis shots voor Else.
Eveline heeft de relatiestatus van een Zeeuwse Bolus. Super lekker. De nacht werd
afgesloten met wildplassen bij de Lidl
met de politie op onze hielen. Verder
is Floor weer bij ons terug! Haar
mangrove bomen in Suriname redden
stukje bij beetje de wereld, Google het
maar. Ook Robijn heeft Ethiopië veilig
kunnen verlaten. Cassandra heeft
haar afstudeerfeest gegeven nadat
haar paarse lokken blond zijn
geworden door de Afrikaanse zon,
dus het was hoog tijd om weer naar
Wageningen te komen.
Jessie is nu klaar met haar thesis en
gaat volgend jaar het AID bestuur in
en Else is toegelaten voor Graphic Design in Arnhem, waar we heel trots op zijn! Anke
begint aan verpleegkunde in Ede, dus beide dames blijven in de buurt, gelukkig. Ook
hebben we geborreld met Draupadi, en is er een delegatie naar Utrecht afgereisd voor Yu-
Sha’s afstudeerborrel.106-4 pagina 33

Ik voel mij ook verplicht om nog een melding te maken over ons bestuurslid en het
fustenhok. Maar dat ga ik niet doen.

Verder zijn Natasja en Nico al bijna gediplomeerd en gaan zij na de zomer aan het
burgerleven beginnen, gelukkig waren zij er tijdens de AID om nog even getuige te zijn
van de vorming van het Srikandi kaasplankje wat u dit jaar mede mogelijk gemaakt wordt
door Eef, Peter en Emma. We hebben van alles, maar vooral jonge kaas. Erg jong. We
hopen de nieuwe lichting te zien tijdens ons feest in september en we kijken uit naar ons
e
4 lustrum in december!

Slamat en Cium!
Damesgenootschap SrikandiWaarde leden, reünisten,

Welkom terug in Wageningen; we moeten er nu echt aan geloven en weemoedig
terugkijken naar de mooie zomervakantie die achter ons ligt. Uiteraard willen wij beginnen
met een luid SLA.. naar de AID-commissie en ieder die daarbij geholpen heeft om 63(!)
aspirant-leden op lijn binnen te slepen voor D.L.V. Nji-Sri. Wij zien er erg naar uit om ze te
ontmoeten. De eerste periode is ook voor hen begonnen; tijd om de alcoholtolerantie
weer op te bouwen, zodat we er stevig tegenaan kunnen dit collegejaar. Krishna blikt terug
op een mooie periode met louter zon in ons dispuut, daar zullen we u allen een straal van
op laten vangen.

Het begon allemaal met het lustrumdiner, ter ere van het tienjarige bestaan van het
dispuut. Op 20 mei 2009 om 20:29 uur is Krishna opgericht als dispuut buiten de
vereniging. Een jaar later werd Dispuut Krishna goedgekeurd binnen de vereniging. Bijna
alle reünisten waren aanwezig op het chique diner in Arnhem, waarbij er goedkeurend
geproost werd op de prestaties van weleer en in de toekomst.
Tijdens en na het diner vloeide de drank rijkelijk en is het later en later geworden.
Tijdens ons dispuutsfeest konden zonden afgekocht worden, was er een biechthok
aanwezig en het feest zorgde er eigenlijk voor dat menig Nji-Sri lid besloot om met meer
zonden naar huis te gaan. We menen zelfs een glimp van dhr. Brinke op te hebben
gevangen tijdens het feest, maar dit kan ook gezichtsbedrog zijn geweest.pagina 34 106-4

Daarnaast heeft Dispuut Krishna tussen alle vakanties door de zomerdagen
georganiseerd, waarbij de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn bezocht. De zwaarste
wandeltocht deed niet onder voor twaalf bier balanceren aan de bar.
Dhr. Laan bood aan om een mooie zomertocht te maken in zijn sloepje, wat dankzij
klimaatverandering aandeed als een dag in Venetië.

Naast al deze feesten zijn onze dispuutsleden óók succesvol in hun studie. Zo zijn mej.
den Hartog, dhr. Laan en dhr. Vonk klaar met de bachelor en blijven ze alle drie gelukkig
in Wageningen voor hun master. Mej. Grootveld is officieel afgestudeerd en heeft de
master binnengesleept. Zij organiseert een feest in Spijkcity en daar zullen wij op dit
goede nieuws proosten en weemoedig een traantje wegpinken.

Verder worden we binnen Krishna ook een dagje ouder; zo wordt de eerste Krishna baby
geboren bij dhr. Brinker! We kunnen niet wachten om op kraamvisite te gaan. Verder liet
Dhr. Soet ons zien dat een 21 diner in Den Haag al onze verwachtingen overtrof; hij heeft
zelfs een foodtruck met gin-tonics laten komen om het ons naar de zin te maken. Mej.
Oosterhuis liet ons in Leersum in haar vakantiehuis zien wat het is om een prachtig 21
diner in de bossen te hebben. Mej. Versluis zochten wij op in Schoonrewoerd, alwaar wij
haar liefde voor gin-tonic bekroonden met een mooi gegraveerd glas. In het vooruitzicht
hebben wij het 21 diner van mej. den Hartog in Maastricht, waar wij zullen dineren en
kamperen in de weilanden rondom haar huis. Ondertussen warmen wij op voor de
legendarische biercantus op 10 oktober in de sociëteit en zullen wij weer afreizen naar het
Oktoberfest in Duitsland. Hierover meer in de volgende OP en uiteraard in de sociëteit.

Tot grotere hoogte!
Slamat!
Dispuut Krishna


Ter ere van het lustrum is er uiteraard weer een nieuwe dispuutsfoto gemaakt
106-4 pagina 35

M.G. Shakuni in de vakantie.

Na vorig jaar met het gros van het genootschap afgereisd te zijn naar Indonesië zijn de
leden dit jaar op zichzelf, samen met familie of met vrienden afgereisd over de wereld, al
bleven anderen weer rustig in het binnenland om te
werken. Sjoerd zocht vertier in Guatemala, waar Karel in
dezelfde periode ook ter plaatse was, dus werd de
gebruikelijke borrel gedronken en kaartspel gespeeld.
Andere leden die samen op reis zijn gegaan zijn Arthur
en Gerben, die op een borrel de afspraak op een keer
fietsen hadden laten escaleren tot een fietsroute gelang
de hele lengte van de Hollandse kust.
De etappe van 200 km begon op een miezerig dagje,
wat de pret niet deed drukken. Ondanks de Noorderwind
verliep de eerste helft van deze tweedaagse etappe
vloeiend en kwamen de heren moe maar voldaan aan in
Haarlem. De tweede dag van de trip was de noorderwind
aangewakkerd maar dit hielden de heren alsnog goed
vol, genietend van de Noord-Hollandse kustlijn op hun
weg naar Texel. De laatste 25 kilometer, een stuk open
en blootgesteld aan de felle noorderwind over een
zeedijk was de laatste ontbering die Arthur en Gerben moesten doorstaan eer ze de pont
naar Texel bereikten, waar ze vervolgens welverdiend hebben genoten van een koud,
verfrissend Texels biertje.
Rutger is wezen survivallen in Schotland, samen met zijn lichtingsgenoot Guus. Dit
survival tochtje was echter wat minder survivallen, meer wildkamperen en dankbaar zijn
voor de geweldige ontdekkingen van gevriesdroogd eten, gasbranders die er niet 30
minuten over doen water te koken, Deet en muggennetten, stroopwafels aan het eind van
de dag en cafés met vette hamburgers. De reis begon ook al niet geweldig met een trein
die niet verder kwam dan een derde van de rit door overstromingen verder op het spoor, al
is het Schotse weer verder onnatuurlijk lief geweest voor de heren, met enkele regenbuien
wanneer alles en iedereen al in de tent lag.
Na tien dagen door de schotse landschappen te
hebben getrokken trok Rutger alleen verder naar
zijn familie, waar de kans was om af te spreken met
Thijs en naar een comedyavond te gaan in een
lokale bar van Edinburgh, als het schotse OV niet zo
ongelofelijk onhandig was. De NS is misschien niet
altijd op tijd, maar in dit platteland van ons hebben
we het toch maar goed jongens.
Thijs zelf liep tijdens zijn tijd in Schotland de West
Highland Way, zo goed als parallel aan de route van
Rutger, met slechts enkele tientallen bergen,
heuvels, beekjes en kilometers tussen hen in.
En het is zo ver, jong als wij als mannen
genootschap zijn, hebben wij nu eindelijk onze
eerste eigen reünisten. Justus en Martijn zijn vorig
jaar afgestudeerd. Justus heeft dit gevierd met een
afstudeerfeest waar zelfs de mensenschuwe
Aloysius zich heeft doen verschijnen, tot genot en
vreugd van veel van ons.pagina 36 106-4

Gezegd in de woorden van de gastheer zelf , “uhm was leuk.”
Martijn is momenteel op de zijkanten te vinden van hoge Mexicaanse gebergtes, waar hij
werkte voor zijn stage en het toegankelijker maken van drinkbaar water en is daar nu zijn
drang om verticaal op hoogte tegen een muur aangedrukt te verblijven aan het voeden.
Jaap komt terug uit Australië, na een paar maanden weg te zijn geweest. Tot de late uren,
onze vermoeidheid en soms toch wel onze interesse hield Jaap ons de afgelopen
maanden een beetje op de hoogte over zijn waar en welzijn, in zijn tijd in het buitenland. Al
wachten we in spanning op de verhalen bij zijn terugkeer, verbijsterend veel diepgang
naast zijn diepgang in een Australische roodharige jongedame kunnen we natuurlijk niet
van onze Japie vragen

Dit was de vakantie in het kort, M.G. Shakuni groet de nieuwe leden en kijkt met frisse
energie uit naar het aankomende jaar en alle activiteiten.
Slamat!


VIT op landgoed Zelle
Profilatie van een delegatie RDLV bestuursleden Ingrid van der Maat Boudewijn van Elzakker met het
“Wie zijn wij en wat doen wij voor de leden” Hoofdbestuur DLV Nji-Sri
Zaterdagavond een zware storm; de party tent werd met man en macht vast gehouden, deze dreigde door
de harde wind weggeblazen te worden, Foto rechts; de stormschade. Dit alles kon de goede sfeer niet
beïnvloeden.


106-4 pagina 37

advertenties

pagina 38 106-4

Waarde leden, geachte reünisten,

Na een periode van stilte van onze kant, kruipen we het toetsenbord weer in om u
allen te voorzien van een reisverslag.
Het weekend van 25 mei stond in roze-wit in onze agenda gemarkeerd als
clubweekend. Als we de geruchtenmachine mochten geloven, was dit bij mej. Zents
en dhr. Nijkamp ook het geval. De vaste lezer van ons minder vaste OP-rubriek,
kan echter voorspellen dat we het zonder dit
tweetal moesten stellen.
Zodoende vertrokken we met zijn zessen in ons
gehuurde personenbusje. Met driemaal drie
stoelen betekende dit niet alleen dat er ruimte
genoeg was voor bagage en boodschappen,
maar ook dat de autisten-achterin© geheel leeg
kon blijven. Dhr. Bakermans voelde zich hierdoor
toch niet helemaal op zijn plek.
Na ongeveer vier uur karren, kwam ons zalige
zestal aan in Grupont. Dit dorp kent een roerige
geschiedenis die Wikipedia in drie regels weet
vast te leggen. Desalniettemin bevat het dorp
twee bezienswaardigheden, te weten de Église
Saint-Denis (kerk) en het “Spaanse Huis” (huis).
We raden af om hiervoor om te rijden. Ondanks
de nietigheid van het dorpje, was het de nieuwe buitenlandcommissie gelukt om
een huis te vinden.
De accommodatie had meer weg van een doolhof dan van een huis en werd
gekenmerkt door eigenaardig meubilair en hondenkak in de tuin.
U kunt begrijpen dat we er zaterdagochtend bij de eerste mogelijkheid op uit
trokken om iets te gaan doen. Aangezien dhr. Laan slechte ervaringen heeft met
fietsen door het heuvellandschap, besloten we de stalen ros te laten staan. In
plaats daarvan schreven we ons in voor een rondleiding door een van de
eeuwenoude grotten die dat gebied rijk is. Onze gids, die 20 dagen per jaar moest
werken wanneer de echte gids op vakantie was, wist ons te vertellen dat de grot
wel meer dan duizend-duizend jaar oud was. Het hoogtepunt van de tocht was het
moment waarop de gids onder begeleiding van een lichtshow met epische muziek
een wensballon omhoog liet naar het hoogste punt van de grot. Spijtig was het dat
zijn gepensioneerde rokerslongen wat moeite hadden met het uitblazen van de
vuurbal, zodra de wensballon weer naar ons niveau was wedergekeerd. Er vielen
geen gewonden.
’s Avonds besloten wij levensgenieters dat het tijd was om de barbecue aan te
steken. De meiden werden tijdens het eten plots alle drie onwel, maar toen zij
terugkeerden, hadden de heren van het gezelschap (hierna te noemen de
Vreetzakken) zich meester gemaakt van alle spareribs. De Vreetzakken beweren
tot de dag van vandaag dat ze hebben gevraagd of de ziekenboeg nog iets wilde
eten. Het discussiepunt is nog altijd of ze dat aan elkaar hebben gevraagd, of dat
de meiden ‘nee’ zeiden in de veronderstelling dat de Vreetzakken nog iets van
ridderlijkheid vertoonden.


106-4 pagina 39

Dhr. Rook beweerde met zijn mond vol, dat het toch zonde was om het koud te
laten worden. Na wat welles-nietes over en weer hebben we vrede gesloten in de
jacuzzi met discofunctie. Het was voor mej. Bouwman en dhr. Laan een
verademing dat de jacuzzi slechts voor het beoogde gebruik gebruikt werd door
hun reisgenoten.
Toen de ochtend aanbrak
kwamen we tot de conclusie dat
er in het gehele weekend
schrikbarend weinig gedronken
was.
Onze opgestapelde kratten
waren tien flesinhouden lichter
en de goedkope wijn was ook
slechts minimaal gebruikt. Wel
miste er een aantal flessen cola,
tonic en ice tea. Aangezien we
ons toch wraptastic hebben
vermaakt, kunnen we
concluderen dat we nuchter ook
best geinig zijn.

Op de terugweg naar het
Wageningse hebben we even hardop geteld en kwamen we tot de conclusie dat we
bijna vijfdejaars zijn. Dit betekent een aantal dingen. Allereerst dat we
ouderdomskwalen beginnen te vertonen, maar ook dat het eerste lustrum van ons
lidmaatschap dichterbij is dan dat het vorig jaar was. We hebben daarom besloten
dat we met JC Nakula in de zomer van 2020 op lustrumreis gaan om ons
lustrumjaar goed af te trappen. Het hoe en wat is nog onduidelijk, maar we hebben
nu al voorpret.

Slamat!
De Vreetzakken en de meiden van JC Nakula


Ingezonden mededeling.

Hallo,

Hoewel ik het risico loop pedant gevonden te worden, moet mij toch het volgende van het
hart.
Als een heer een ingezonden artikel tekent, tekent hij met zijn naam , bv Jan Jansen en
noemt hij zichzelf NIET Dhr. Jan Jansen.
Mij werd geleerd, dat een ander wel zal uitmaken of de desbetreffende persoon een heer
is, dat doe je niet zelf.
In het geval van een vrouwelijke schrijver werd wel mevr. of mej. vermeld, maar dat
verschil wordt tegenwoordig niet meer gemaakt.
Overigens lijkt het mij in tijden van emancipatie geheel en al onnodig onderscheid te
maken.

Vriendelijke groet, Henk Schwab ‘58
pagina 40 106-4

The World is our Home.

T: +31 343 411 596 [email protected]

F: +31 847 293 401 www.AgriFoodTrade.com

International Traders

in
Pulses, seeds, grains, nuts, spices for food & feed industry


advertentie

advertentie


Click to View FlipBook Version
Previous Book
9-2019 Relocation guide_Neat
Next Book
PR_FESTIVAL