The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mar 79, 2019-11-26 10:10:19

BUKU PENGURUSAN SKS 2020

BUKU PENGURUSAN SKS 2020

Keywords: sks

03-78464845 03-78474624 [email protected]

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN di Malaysia adalah sesuatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk
menwujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan Negara.

**************************************************************************************************
PIAGAM SEKOLAH

Bertujuan untuk mencapai objektif KBSR bagi meningkatkan mutu pendidikan dan
memastikan perkembangan intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai
estetika dan sosial murid-murid.
Bagi mencapai objektif di atas, maka perlulah menwujudkan suasana sekolah yang
tenteram, mencapai kemudahan fizikal dan kelancaran proses pengajaran dan
pembelajaran SEKOLAH PENYAYANG.
MATLAMAT yang hendak dituju ialah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah ini
berdasarkan falsafah sekolah ‘Pendidikan Dan Pengetahuan Memimpin Seseorang Ke
Arah Kesempurnaan’. Ini bermaksud sekolah ini akan melahirkan insan-insan yang
berguna kepada diri sendiri, ibu bapa, masyarakat, bangsa, Negara dan agama bagi
mengisi WAWASAN PENDIDIKAN dan menuju WAWASAN NEGARA.

1

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Kami, yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di
sini, bahawa, semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia,
kami patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan
tugas-tugas ke arah ini, kami:

 Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
 Berkhidmat dengan muhibah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara
 Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh Negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama

IKRAR INTEGRITI PERKHDMATAN AWAM
Kami, pegawai awam Malaysia ddengan sepenuhnya dan rela hati berikrar
mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan
mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salahguna kuasa dan
penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:

Pertama :Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci
Kedua rasuah;
Ketiga
Keempat :Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada
Kelima amalan rasuah;
Keenam
:Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang,
peraturan dan etika jabatan;

:Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk
memerangi sebarang pelakuan jenayah rasuah;

:Bertindak tegas terhadap mereka yang mencuba menggugat
integriti dan imej pegawai awam; dan

:Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai
murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

2

OBOR : LAMBANG
BUKU :
PENA : Sebagai penyuluh dan penerang kegelapan.
IJAZAH : Bahan untuk mencari ilmu.
Sebagai bahan/alat untuk mengumpul ilmu.
BULATAN : Melambangkan bukti kemajuan dan kejayaan hasil usaha yang
gigih.
Lambang kesukanan. 3 bulatan melambangkan ikatan antara
Berusaha, Berilmu dan Berjaya.

MERAH : WARNA
Melambangkan keberanian untuk mencuba dan berusaha
KUNING : untuk maju.
BIRU : Melambangkan kesetiaan kepada Raja dan Negara
Melambangkan kecintaan. Cinta dan kasih kepada sesama
PUTIH : masyarakat berbilang kaum.
Melambangkan suci dan bersih, bertepatan dengan generasi
muda yang ada di sekolah adalah di dalam keadaan masih
bersih dan suci.

3

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU YANG MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MOTTO
BERUSAHA, BERILMU DAN BERJAYA

BERUSAHA PENGERTIAN:
BERILMU : SETIAP KEJAYAAN ADALAH DARI USAHA
BERJAYA : ILMU ADALAH PERLU UNTUK MENJAMIN KEJAYAAN
: SETIAP YANG BERUSAHA KE ARAH MENCARI ILMU

AKAN MENDAPAT KEJAYAAN

4

IKRAR MURID

Bahawa sesungguhnya, kami murid-murid Sekolah Kebangsaan Subang dengan
jujur dan ikhlas berikrar dan bersetia akan:

1. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sebagai murid yang patuh
pada perintah tuhan

2. Mengikut dan mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah.
3. Berusaha belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa hadir ke sekolah.
4. Mempertingkatkan keazaman dan cita-cita menjadi murid yang cemerlang,

berakhlak mulia dan berketrampilan.
5. Sentiasa memiliki sifat-sifat terpuji dan boleh menyumbang kepada

keluarga, agama, bangsa dan Negara.
6. Sentiasa hormat kepada ibu bapa, guru-guru dan rakan sebaya.
7. Sentiasa berganding bahu menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah.

Dengan ikrar dan janji ini, semoga ALLAH memperkenankan dan
menjadikan saya berguna kepada KELUARGA, AGAMA, BANGSA DAN
NEGARA. INSYA ALLAH.

****************************************************************************************************

LAGU SEKOLAH
Mari, mari, mari bersama
Kita tuju ke puncak jaya
Seiringan mencapai tujuan
Berusaha, Berilmu Berjaya

Tingkatkanlah azam dan cita
Berpandukan Rukun Negara
Maju Sekolah Kebangsaan Subang

Namamu terus gemilang

Hormat menghormati
Jasa guru-guru, ayah dan ibu
Pekerti mulia amanah sentiasa

Pasti Berjaya

5

1B 1A PELAN SEKOL
T2

BILIK GURU BILIK GURU T1
TAHUN 4 TAHUN 1

BILIK WUDHU BILIK SINERGI TB MAKMAL BILIK
KOMPUTER PJ/PK
T1 T2 T3

BLOK G

4S 4L S

1S 1L M P E L
4D 4E U R K O
S A O
1D 1E O L
4O 4G L
L A K
A O
BLOK F HK

A M BIL
N O

T T
I O

1O 1G NR P.B

4A 4B B R RUMAH PAM
SAMPAH
IQ U P
L JA GARAJ BASIKAL M A T3
I -F A M T2
H T1
1T K TB

PONDOK

PENGAWA

L

P PETUNJUK: BILIK
I
N U : Tandas Guru STOR
T T : Tandas murid / Pelawat
U A P.B : Pondok Bacaan
M T1 / TB : Tingkat 1 / Tingkat bawah
A **Keluasan tanah: 1.50 hektar / 3.694 ekar

LAH KEBANGSAAN SUBANG 2020 STOR
BLOK E

T2 BILIK PSV/HIASAN 5A 5O 5D 5S 2S
2A 2O 2D
PENTAS

T1 5B 5G 5E 5L 2L 2T
2B 2G 2E

TB BILIK KOKO KEDAI BUKU BILIK BILIK
KAUNSELING PEMULIHAN

BLOK B BILIK

SUMBER

BLOK A PPDa P
A
LIK PSS PUSAT SUMBER SEKOLAH BILIK F1/KONTI INTERAKTIF R D
PPDa A
BILIK PEJABAT BILIK GURU SPSK U P N
RESO BESAR M A G
A M
H

STOR BILIK RAWATAN BILIK WAWASAN STOR
SPBT
3S 3D

BLOK D BLOK C SM
PI
6A 6G 6D 6O 6S 3O
L 3G
3A 6E 6L 6B BILIK B T3
K SAINS 3E 3L 3B MATAHARII BE
N
BILIK GURU L
TI
I A

K M K AB
U E YI
R DEWAN TERBUKA Z / B AT
I U AA
K D NAR

T1 T2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUBANG
SENARAI NAMA GURU SESI PAGI 2020

BIL NAMA GURU JAWATAN / TAHUN
1 Encik Muhammad Fadzli Bin Kamarudin Guru Besar
2 Encik Saifuzzaman Bin Mohamad Dam Penolong Kanan Pentadbiran
3 Puan Hajah Rosimah Binti Mohamad Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
4 Encik Mohamad Nizam Bin Ismail Penolong Kanan Kokurikulum
5 Puan Azlina Binti Abdul Razak Guru Media
6 Puan Faridah Binti Muda Guru Data
7 Puan Dalilah Binti Othman Guru Bimbingan
8 Cik Aiza Binti Tajudin Guru Pemulihan
9 Puan Norjihan Binti Halim Guru Pra Sekolah
10 Puan Asmalyza Binti Manap Guru Pra Sekolah
11 Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum
12 Puan Norhasniza Binti Husin Setiausaha Hal Ehwal Murid
13 Puan Suhaila Binti Dorani Setiausaha Peperiksaan
14 Puan Norhafiza Binti Md. Zin Setiausaha Peperiksaan Dalaman
15 Encik Yusran Bin Yunus Setiausaha Sukan
16 Encik Mohamad Adily Bin Bachik Setiausaha Latihan Personel
17 Puan Marhaini Binti Othman Penyelaras ICT
18 Cik Siti Normiza Binti Kunhahamu Penyelaras GCR
19 Puan Rabiatul Adawiyah Binti Ahmad Rohimi Penyelaras SPBT
20 Puan Noor Mirza Binti Ariffin Ketua Panitia Bahasa Inggeris
21 Encik Mohd Fikri Bin Ayob Ketua Panitia Sains
22 Puan Sanisah Binti Sapari Ketua Panitia Pendidikan Islam
23 Puan Nor Fatimah Binti Awang Ketua Panitia RBT
24 Encik Mohd Fadhely Bin Mohamed Ketua Guru Disiplin
25 Puan Hajah Fairos Binti Osman Penyelaras Tahun 4
26 Puan Badrishah Binti Saad Penyelaras Tahun 5
27 Puan Hayati Binti Salam Penyelaras Tahun 6
28 Puan Hazilah Binti Mat Junus Penolong Penyelaras Tahun 4
29 Puan Rugayah Binti Ahmad Penolong Penyelaras Tahun 6
30 Puan Norliza Binti Harun 4 Alpha
31 Puan Rapidah Binti Shamsuddin 4 Beta
32 Puan Suria Idawani Binti Yatim 4 Delta
33 Encik Gunasegar A/L Lechumanan 4 Epsilon
34 Puan Siti Hanisah Binti Ab Ghani 4 Gamma
35 Puan Norasiah Binti Nurdin 4 Lambda
36 Puan Siti Zabidah Binti Ab Rahman 4 Omega
37 Encik Mohd Razif Bin Muhajir 4 Sigma
38 Puan Istisyad Fatimah Azzahra Binti Razi 5 Alpha / Penolong SU Kokurikulum
39 Puan Siti Norhazliza Binti Ismail 5 Beta / Penolong Penyelaras Tahun 5
40 Encik Kumanan A/L M. Beeman 5 Delta
41 Puan Hajah Adiweyatu Rafeah Binti Suddin 5 Epsilon
42 Puan Nurul Marjan Binti Mohd Nasir 5 Gamma
43 Puan Nurul Farhana Binti Mohd Ali 5 Lambda / Penyelaras JQAF
44 Puan Sazura Binti Sarip 5 Omega / KP Pend Jasmani
45 Puan Gunesvari A/P Balakrishnan 5 Sigma / KP Sejarah
46 Puan Arni Yusnita Binti Arshad 6 Alpha
47 Puan Suria Binti Ariffin 6 Beta
48 Puan Rizaitulliza Binti Bohari 6 Delta
49 Puan Siti Norwati Binti Abdul Razak 6 Epsilon
50 Puan Hasnita Binti Hashim 6 Gamma
51 Puan Hajah Salina Binti Pasarudin 6 Lambda
52 Puan Saleha Binti Hashim 6 Omega / SU Jadual Waktu
53 Puan Nazmiah Binti Mat Saat 6 Sigma / KP TMK
54 Encik Nur Azam Bin Ali Bahasa Inggeris Tahun 4
55 Cik Aida Hanis Binti Aminordin Sabri Pendidikan Islam Tahun 4 / Pra Sekolah
56 Encik Muhammad Tarmizi Bin Suratman Pendidikan Islam Tahun 5
57 Puan Umi Kalsum Binti Azman Sains Tahun 5
58 Encik Asman Bin Abdullah Bahasa Arab Tahun 6
59
60

7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUBANG
SENARAI NAMA GURU SESI PETANG 2020

BIL NAMA GURU JAWATAN / TAHUN
1 Puan Rozita Binti Taib Penolong Kanan Petang
2 Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya Pembantu Penolong Kanan Petang
3 Puan Nur Emelia Binti Mansut Setiausaha Kokurikukum
4 Puan Erni Reiyana Binti Mohammad Nasri Setiausaha SPSK
5 Encik Muhammad Saifuddin Bin Abd Manaf Penolong Setiausaha Sukan
6 Puan Norlailawati Binti Awang Penolong Setiausaha HEM
7 Encik Nazarudin Bin Hashim Guru Disiplin
8 Encik Kamarudin Bin Ab Rashid Guru Bimbingan & Kaunseling
9 Puan Faridah Binti Johari Guru Media
10 Puan Noor Atiqah Binti Haji Idris Guru SPBT
11 Puan Shahariah Binti Sahbudin Ketua Panitia Bahasa Melayu
12 Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan Ketua Panitia Matematik
13 Puan Che Siti Faridah Binti Che Kar Ketua Panitia PSV
14 Encik Mohd Shahril Bin Musa @ Payong Ketua Panitia Pend Kesihatan
15 Puan Zulaikha Binti Omar Penyelaras Tahun 1
16 Puan Sofinah Binti Salleh Penyelaras Tahun 2
17 Puan Sharifah Maznah Binti Syed Romly Penyelaras Tahun 3
18 Puan Siti Aishah Binti Salleh Penolong Penyelaras Tahun 1
19 Puan Salawati Binti Suif Penolong Penyelaras Tahun 2
20 Puan Noraini Binti Ali Penolong Penyelaras Tahun 3
21 Puan Nuru Nadzirah Binti Ya’cob 1 Alpha
22 Puan Nur Masturina Binti Abdul Manap 1 Beta
23 Puan Siti Khadijah Binti Din 1 Delta
24 Guru A 1 Epsilon
25 Puan Siti Nubailah Binti Mat Rusop 1 Gamma
26 Cik Siti Rohaiza Binti Mohammad Daud 1 Lambda
27 Puan Nooraida Irwani Binti Mohammud 1 Omega
28 Puan Hajah Amizah Binti Ahmad 1 Sigma
29 Puan Misbah Binti Mat Nor 1 Theta / Penolong SU Kurikulum
30 Puan Zahariah Binti Abd Aziz 2 Alpha
31 Puan Atiqah Binti Adenan 2 Beta / KP Muzik
32 Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin 2 Delta
33 Puan Siti Nadia Binti Ahmad Subri 2 Epsilon
34 Puan Fatiah Binti Abdul Samad 2 Gamma
35 Puan Siti Hawa Binti Sulaiman 2 Lambda
36 Puan Siti Ruhaya Binti Ahmad Sayuthi 2 Omega
37 Puan Salmizan Binti Mohd Salleh 2 Sigma / Penolong SU Jadual Waktu
38 Guru B 2 Theta
39 Encik Muhammad Luqman Hakim Bin Yusuf 3 Alpha
40 Puan Khadijah Binti Amran 3 Beta
41 Puan Nurul Hidayah Binti Yusof 3 Delta / Penyelaras PBS/KSSR
42 Puan Nor Azhani Binti Jaffar 3 Epsilon
43 Puan Sharifah Ayuni Binti Mamat 3 Gamma
44 Puan Hajar Bin Ab Rahman 3 Lambda
45 Puan Hajah Ruzilah Binti Md Yusof 3 Omega
46 Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof 3 Sigma
47 Puan Fairuz Hazwani Binti Mohd Husein Bahasa Melayu Tahun 1
48 Encik Mohd Shukri Bin Mahat Bahasa Arab Tahun 1
49 Encik Muhammad Aiman Bin Agus Salim Dunia Sains Teknologi Tahun 1
50 Encik Muhammad Akashah Bin Khairuddin Matematik Tahun 2 /Dokumentasi Petang
51 Encik Khazain Bin Zakaria Pendidikan Islam Tahun 2

8

SENARAI NAMA KAKITANGAN SOKONGAN BUKAN GURU

BIL NAMA JAWATAN
1 PUAN ZAIDAH BT DAUD PEMBANTU TADBIR N26

2 PUAN NORAINI BINTI MOHMAD PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
3 PUAN NUR SARIDAH BT MAT SHARI PENTADBIRAN
4 PUAN FARAHIYAH BINTI ABD RAHMAN
5 PUAN NORFAIZAH BINTI KAMAL @ KOMAR PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
6 PUAN ROGAYAH BINTI SAAD PERKHIDMATAN
7 PUAN MAS HERDAWATI BINTI MOHAMAD
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
ADENAN W29 (KUP) AKAUN / KEWANGAN

PEMBANTU PENGURUSAN MURID
N19

PEMBANTU PENGURUSAN MURID
N19

PEMBANTU OPERASI N11

8 PUAN SENNAMMAL A/P VAGADRAMUN PEMBANTU OPERASI N14

9

2020

SENARAI NAMA GURU KELAS DAN PEMBANTU

KELAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
TAHUN 1
1 Alpha Puan Erni Reiyana Binti Mohammad Nasri
1 Beta Puan Nuru Nadzirah Binti Ya’cob Puan Siti Aishah Binti Salleh
1 Delta Puan Nur Masturina Binti Abdul Manap Puan Erni Reiyana Binti Mohammad Nasri
1 Epsilon Puan Siti Khadijah Binti Din Encik Muhammad Aiman Bin Agus Salim
1 Gamma Guru A Puan Che Siti Faridah Binti Che Kar
1 Lambda Puan Siti Nubailah Binti Mat Rusop Puan Fairuz Hazwani Binti Mohd Husein
1 Omega Cik Siti Rohaiza Binti Mohammad Daud Puan Nur Emelia Binti Mansut
1 Sigma Puan Nooraida Irwani Binti Mohammud Puan Zulaikha Binti Omar
1 Theta Puan Hajah Amizah Binti Ahmad Encik Mohd Shukri Bin Mahat
Puan Misbah Binti Mat Nor
2 Alpha Encik Mohd Shahril Bin Musa @ Payong
2 Beta TAHUN 2 Puan Sofinah Binti Salleh
2 Delta Puan Zahariah Binti Abd Aziz Puan Noor Atiqah Binti Haji Idris
2 Epsilon Puan Atiqah Binti Adenan Puan Faridah Binti Johari
2 Gamma Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin Encik Khazain Bin Zakaria
2 Lambda Puan Siti Nadia Binti Ahmad Subri Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan
2 Omega Puan Fatiah Binti Abdul Samad Encik Muhammad Akashah Bin Khairuddin
2 Sigma Puan Siti Hawa Binti Sulaiman Encik Mohd Shahril Bin Musa @ Payong
2 Theta Puan Siti Ruhaya Binti Ahmad Sayuthi Puan Salawati Binti Suif
Puan Salmizan Binti Mohd Salleh
3 Alpha Guru B Puan Norlailawati Binti Awang
3 Beta Puan Shahariah Binti Sahbudin
3 Delta TAHUN 3 Encik Kamaruddin Bin Ab Rashid
3 Epsilon Encik Muhammad Luqman Bin Yusuf Puan Sharifah Maznah Binti Syed Romly
3 Gamma Puan Khadijah Binti Amran Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya
3 Lambda Puan Nurul Hidayah Binti Yusof Encik Muhammad Saifuddin Bin Abd Manaf
3 Omega Puan Nor Azhani Binti Jaffar Puan Noraini Binti Ali
3 Sigma Puan Sharifah Ayuni Binti Mamat Encik Nazarudin Bin Hashim
Puan Hajar Binti Ab Rahman
4 Alpha Puan Hajah Ruzilah Binti Md Yusof Puan Hazilah Binti Mat Junus
4 Beta Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof Encik Mohamad Adily Bin Bachik
4 Delta Puan Norhasniza Binti Husin
4 Epsilon TAHUN 4 Encik Yusran Bin Yunus
4 Gamma Puan Norliza Binti Harun Puan Hajah Fairos Binti Osman
4 Lambda Puan Rapidah Binti Shamsuddin Cik Aida Hanis Binti Aminordin Sabri
4 Omega Puan Suria Idawani Binti Yatim Encik Nur Azam Bin Ali
4 Sigma Encik Gunasegar A/L Lechumanan Encik Mohd Fikri Bin Ayob
Puan Siti Hanisah Binti Ab Ghani
Puan Norasiah Binti Nurdin
Puan Siti Zabidah Binti Ab Rahman
Encik Mohd Razif Bin Muhajir

10

2020

5 Alpha TAHUN 5 Puan Badrishah Binti Saad
5 Beta Puan Istisyad Fatimah Azzahra Binti Razi Puan Suhaila Binti Dorani
5 Delta Puan Siti Norhazliza Binti Ismail Encik Muhammad Tarmizi Bin Suratman
5 Epsilon Encik Kumanan A/L M.Beeman Puan Azlina Binti Abdul Razak
5 Gamma Puan Hajah Adiweyatu Rafeah Bt Suddin Puan Sanisah Binti Sapari
5 Lambda Puan Nurul Marjan Binti Mohd Nasir Puan Rabiatul Adawiyah Bt Ahmad Rohimi
5 Omega Puan Nurul Farhana Binti Mohd Ali Puan Umi Kalsum Binti Azman
5 Sigma Puan Sazura Binti Sarip Puan Marhaini Binti Othman
Puan Gunesvari A/P Balakrishnan
6 Alpha Puan Rugayah Binti Ahmad
6 Beta TAHUN 6 Puan Nor Fatimah Binti Awang
6 Delta Puan Arni Yusnita Binti Arshad Puan Noor Mirza Binti Ariffin
6 Epsilon Puan Suria Binti Ariffin Encik Asman Bin Abdullah
6 Gamma Puan Rizaitulliza Binti Bohari Puan Hayati Binti Salam
6 Lambda Puan Siti Norwati Binti Abdul Razak Cik Siti Normiza Binti Kunhahamu
6 Omega Puan Hasnita Binti Hashim Puan Faridah Binti Muda
6 Sigma Puan Hajah Salina Binti Pasarudin Encik Mohd Fadhely Bin Mohamed
Puan Saleha Binti Hashim
Puan Nazmiah Mat Saat

SENARAI TUGAS

1 Agihan dan penghantaran buku teks.
2 Melengkapkan Buku Jadual Kedatangan Murid.
3 Memastikan kebersihan dan keceriaan kelas terjaga.
4 Mengemaskini APDM sepanjang tahun.
5 Melengkapkan Fail Peribadi Murid ( Maklumat Murid, Kad Kesihatan, Kad Pergigian ).
6 Merekod bacaan murid dalam Iq NILAM.
7 Merekodkan PAJSK Kokurikulum dan Ekstrakurikulum.
8 Menyediakan tapak PBD untuk diisi oleh guru matapelajaran.
9 Berhubung dengan Ibu Bapa Penjaga sekiranya murid mempunyai masalah
10 Menyediakan Sijil Berhenti Sekolah, Sijil PBD, Sijil PAJSK, Sijil UPSR & Sijil SEGAK ( Tahun 6 )

 Guru Pembantu sama-sama menjalankan tugas tugas guru kelas.
 Pembahagian tugas adalah mengikut budi bicara masing-masing .
 Kerjasama bersama adalah amat penting.

11

#SK SUBANG BENCI DADAH
#SEKOLAH BEBAS DADAH

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PENGURUSAN PEJABAT
SEKOLAH KEBANGSAAN SUBANG
2020

GURU BESAR
ENCIK MUHAMMAD FADZLI BIN KAMARUDIN

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM
ENCIK SAIFUZZAMAN BIN MOHAMAD DAM PUAN HAJAH ROSIMAH BINTI MOHAMAD

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG
ENCIK MOHAMAD NIZAM BIN ISMAIL PUAN ROZITA BINTI TAIB

PEMBANTU TADBIR N26
PUAN ZAIDAH BINTI DAUD

PEMBANTU TADBIR(P/O) N19 PEMBANTU TADBIR(P/O) N19
PERKHIDMATAN PENTADBIRAN

PUAN NUR SARIDAH BINTI MAT SHARI PUAN NORAINI BINTI MOHMAD

PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
PUAN NORFAIZAH BINTI KAMAL @ KOMAR PUAN ROGAYAH BINTI SAAD

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W29 (KUP)
AKAUN / KEWANGAN

PUAN FARAHIYAH BINTI ABD RAHMAN

PEMBANTU OPERASI N11 PEMBANTU OPERASI N14
PUAN MAS HERDAWATI BINTI MOHAMAD PUAN SENNAMMAL A/P VAGADRAMUN

ADENAN

12

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM AKTIVITI

Setiausaha : Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa SU Kurikulum
Naib Setiausaha (1) : Puan Norhasniza Binti Husin SU HEM
Naib Setiausaha (2) : Puan Nur Emelia Binti Mansut SU Kokurikulum
AJK : Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya Pembantu PK Petang
: Puan Saleha Binti Hashim SU Jadual Waktu
: Puan Salmizan Binti Mohd Salleh Pen SU Jadual Waktu
: Puan Marhaini Binti Othman Penyelaras ICT
: Puan Zaidah Binti Daud Pembantu Tadbir
: Puan Sennammal A/P Vagadramun Pembantu Operasi

SENARAI TUGAS

1 Berbincang dengan pentadbir mengenai pengagihan tugas guru-guru dan menetapkan
senarai guru-guru mengikut aliran.

2 Menaip dan menyediakan Buku Pengurusan dan Takwim Aktiviti mengikut kehendak
pentadbir

3 Memastikan setiap guru mendapat Buku Pengurusan dan Takwim Aktviti.

13

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA E RPH

Penyelaras : Puan Faridah Binti Muda
Pen Penyelaras : Encik Muhammad Akashah B Khairuddin
AJK : Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya
: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa
: Puan Misbah Binti Mat Nor
: Puan Saleha Binti Hashim
: Puan Salmizan Binti Mohd Salleh
: Puan Marhaini Binti Othman
: Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof
: Puan Norliza Binti Harun
: Puan Shahariah Binti Sahbudin
: Puan Asmalyza Binti Manap
: Puan Norjihan Binti Halim
: Puan Dalilah Binti Othman
: Puan Zulaikha Binti Omar
: Puan Sofinah Binti Salleh
: Puan Sharifah Maznah Binti Syed Romly
: Puan Fairos Binti Osman
: Puan Badrishah Binti Saad
: Puan Hayati Binti Salam
: Encik Muhammad Tarmizi Bin Suratman

SENARAI TUGAS

1 Berbincang dengan pentadbir mengenai tapak untuk penggunaan E-RPH
2 Menyenaraikan keperluan dalam E RPH untuk penghasilan sistem bertepatan dengan

kehendak RPH mengikut format sedia ada.
3 Mengumpulkan maklumat yang diperlukan

14

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET & HARTA BENDA SEKOLAH ( INVENTORI )

Setiausaha : Puan Hajah Amizah Binti Ahmad Pegawai Aset
Jawatankuasa : Puan Dalilah Binti Othman Pegawai Pemeriksa
: Encik Nazarudin Bin Hashim Pegawai Pemeriksa
: Puan Noraini Binti Mohmad Pegawai Stor
: Encik Yusran Bin Yunus Pegawai Pemeriksa Stor
: Encik Mohd Razif Bin Muhajir Pegawai Pemeriksa Stor
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Pegawai Penerima Stok
: Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin Pegawai Pelupusan
: Encik Mohd Shahril Bin Musa Pegawai Pelupusan Bukan ICT
: Encik Mohd Fikri Bin Ayob Pegawai Pelupusan Bukan ICT
: Puan Azlina Binti Abdul Razak Guru Media
: Encik Kamarudin Bin Ab Rashid Bilik Kaunseling
: Puan Asmalyza Binti Manap Pra Sekolah
: Puan Suhaila Binti Dorani Bilik Peperiksaan

SENARAI TUGAS

1 Merekodkan semua penerimaan / pembelian dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori dan
Buku Bekalan Pejabat.

2 Menguruskan semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan.
3 Mengenalpasti keperluan perabut
4 Memastikan sistem inventori dilaksanakan.
5 Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan / akhir tahun.
6 Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu.
7 Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabut dan

harta benda sekolah.
8 Memastikan panitia matapelajaran yang berkenaan menyusun jadual dan peraturan-

peraturan penggunaan bilik bilik tertentu.

15

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS )
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

Setiausaha : Puan Faridah Binti Muda Guru Data
Naib Setiausaha : Puan Nur Saridah Binti Mat Shari PT N17 Perkhidmatan
/ Data HRMIS
: Puan Norhafiza Binti Md Zin Data SAPS
: Cik Aiza Binti Tajudin Data Pemulihan
: Puan Nurul Hidayah Binti Yusof Data PBS KSSR
: Puan Saleha Binti Hashim Jadual Waktu
: Puan Azlina Binti Abdul Razak Data NILAM
: Puan Hajah Amizah Binti Ahmad Data Inventori
: Puan Suria Idawani Binti Yatim Data Disiplin
: Puan Dalilah Binti Othman Data Kaunseling
: Puan Istisyad Fatimah Azzahra Binti Razi Data Kokurikulum / PAJSK
: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Data Kurikulum
: Encik Yusran Bin Yunus Data Sukan
: Puan Rabiatul Adawiyah Binti Ahmad Rohimi Data SPBT
: Puan Sazura Binti Sarip Data SEGAK
: Encik Asman Bin Abdullah Data JQaf ( Pagi )
: Encik Khazain Bin Zakaria Data JQaf ( Petang )
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

16

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA KEWANGAN

Setiausaha : Puan Farahiyah Binti Abd Rahman Pembantu Tadbir N26
Naib Setiausaha : Puan Noraini Binti Mohmad Bimbingan Dan Kaunseling
Ahli : Puan Zaidah Binti Daud Pra Sekolah
: Puan Dalilah Binti Othman Setiausaha Kokurikulum
: Puan Asmalyza Binti Manap Setiausaha Sukan
: Puan Nur Emelia Binti Mansut Guru Media
: Encik Yusran Bin Yunus
: Puan Azlina Binti Abdul Razak
: Juruaudit Dalaman
: Semua Ketua Panitia Matapelajaran

SENARAI TUGAS

1 Membaca dan memahami pekeliling / surat pekeliling berkaitan dengan pengurusan
kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari semasa ke semasa.

2 Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran / wang kepada Penolong Kanan, Penolong
Kanan Petang, Penyelaras Aliran, Guru Kelas dan kerani.

3 Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
4 Mengagihkan buku resit kepada Penyelaras Aliran dan Guru Kelas.
5 Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
6 Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat peraturan kewangan sekolah ( pesanan

tempatan, invois, bil baucer dan cek).
7 Menyediakan buku tunai kerajaan / SUWA / panjar wang runcit
8 Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam buku tunai kerajaan / SUWA /

panjar wang runcit.

17

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Setiausaha : Puan Norhafiza Binti Md Zin
Naib Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Puan Sharifah Ayuni Binti Mamat

: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum

: Puan Norhasniza Binti Husin Setiausaha HEM

: Puan Nur Emelia Binti Mansut Setiausaha Kokurikulum

: Puan Salawati Binti Suif Bahasa Melayu

: Puan Badrishah Binti Saad Bahasa Melayu

: Puan Hajah Salina Binti Pasarudin Bahasa Inggeris

: Puan Misbah Binti Mat Nor Bahasa Inggeris

: Puan Siti Hanisah Binti Ab Ghani Matematik

: Puan Sharifah Maznah Bt Sy Romly Matematik

: Puan Sazura Binti Sarip Sains

: Puan Hajah Zaiton Binti Yahya Sains

: Puan Hajah Fairos Binti Osman Sejarah

: Puan Hayati Binti Salam Sejarah

: Puan Gunesvari A/P Balakrishnan RBT

: Puan Nor Fatimah Binti Awang RBT

: Puan Nazmiah Binti Mat Saat TMK

: Puan Umi Kalsum Binti Azman TMK

: Puan Rapidah Binti Shamsuddin Muzik

: Puan Zahariah Binti Abd Aziz Muzik

: Encik Nur Azam Bin Ali PJ

: Encik M. Saifuddin Bin Abd Manaf PJ

: Encik Kumanan A/L M. Beeman PK

: Encik Mohd Shahril Bin Musa PK

: Puan Norliza Binti Harun PSV

: Puan Noraini Binti Ali PSV

: Cik Aida Hanis Bt Aminordin Sabri Pendidikan Islam

: Puan Khadijah Binti Amran Pendidikan Islam

: Puan Siti Zabidah Binti Ab Rahman Bahasa Arab

: Puan Hajar Binti Ab Rahman Bahasa Arab

: Encik Kumanan A/L M. Beeman Pendidikan Moral

: Puan Siti Hawa Binti Sulaiman Pendidikan Moral

: Puan Norjihan Binti Halim Guru Pra Sekolah

: Semua Ketua Unit Badan Uniform

: Semua Ketua Unit Persatuan & Kelab

: Semua Ketua Unit Sukan Permainan

: Semua Ketua Unit Hal Ehwal Murid

18

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

SENARAI TUGAS

1 Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.
2 Bertanggungjawab dalam bidang akademik yang berkaitan dengan bidangnya.
3 Memastikan perancangan dan pengurusan akademik dapat dilaksanakan.
4 Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.
5 Mengesan kelemahan pelajar dan merancang serta melaksanakan program bagi mengatasi

kelemahan tersebut.

19

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ( LADAP)

Setiausaha : Encik Mohamad Adily Bin Bachik
Naib Setiausaha : Puan Nuru Nadzirah Binti Ya’cob
Pengurusan : Puan Siti Zabidah Bt Ab Rahman (Pagi)
Mesyuarat Guru
& Dialog Prestasi : Puan Siti Khadijah Binti Din ( Petang)

Dokumentasi : Puan Faridah Binti Muda Setiausaha Kurikulum
LADAP Setiausaha HEM
Pengurusan SIJIL : Puan Rabiatul Adawiyah Bt A.Rohimi Setiausaha Kokurikulum
: Puan Rizaitulliza Binti Bohari Pembantu Tadbir N26
Ahli Jawatankuasa : Puan Siti Nubailah Binti Mat Rusop
: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa
: Puan Norhasniza Binti Husin
: Puan Nur Emelia Binti Mansut
: Puan Zaidah Binti Daud
: Semua Ketua Panitia Matapelajaran
: Semua Penyelaras Aliran
: Pengerusi Kelab dan Guru

SENARAI TUGAS

1 Merancang dan melaksanakan kemajuan staf.
2 Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling.
3 Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber.
4 Membuat penilaian program latihan.
5 Memberi latihan dan pendedahan kepada guru yang yang baru dilantik, bertukar ke

sekolah, bertukar opsyen dan GSTT.
6 Merancang membuat Kajian Tindakan.
7 Membuat laporan Kajian Tindakan dengan lengkap.
8 Mengadakan latihan dan kursus kepada guru-guru dari semasa ke semasa.

20

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA PROTOKOL

Ketua : Encik Mohamad Adily Bin Bachik
: Encik Mohd Fadhely Bin Mohamed
Penolong Ketua : Encik Nur Azam Bin Ali

Penyelaras Unit : Encik Yusran Bin Yunus
Uniform
Penyelaras Unit
Sukan & Permainan

Kompang & Silat : Encik Mohd Razif Binh Muhajir Ketua Panitia BM
Gamelan : Puan Rugayah Binti Ahmad Ketua Panitia BI
Persembahan & : Puan Atiqah Binti Adenan Ketua Panitia BA
Tarian Ketua Panitia PAI
Ahli Jawatankuasa : Puan Shahariah Binti Sahbudin
: Puan Noor Mirza Binti Ariffin
: Puan Siti Ruhaya Binti Ahmad Sayuthi
: Puan Sanisah Binti Sapari

SENARAI TUGAS

1 Membentuk satu jawatankuasa kecil.
2 Menyenaraikan atau menentukan tetamu jemputan atau VIP yang akan hadir.
3 Menyediakan roset untuk jemputan yang bersesuaian.
4 Membantu jawatankuasa hadiah dan cenderahati dalam menyediakan keperluan- keperluan

berkaitan dengan penyampaian hadiah seperti cara penyampaian, muzik yang bersesuaian
dan lain lain.
5 Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk acara pembukaan atau penutup.
6 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk dihantar dan dipertimbangan kepada
Jawatankuasa Kewangan.
7 Menyelia susun atur kerusi bagi jemputan atau tetamu kehormat.
8 Menyediakan prosedur menyambut tetamu khas dan jemputan.
9 Menyediakan acara sambutan kedatangan tetamu kehormat, jemputan khas dan segala
persiapan untuk keperluan sambutan.
10 Menyambut para jemputan, hadirin dan peserta serta mengarahkan mereka ke tempat
duduk yang sepatutnya.
11 Menguruskan upacara penyampaian cenderahati.
12 Memastikan program berjalan mengikut aturcara bagi setiap aktiviti.

21

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Penasihat : Encik Muhammad Fadzli Bin Kamarudin
Pengerusi : Encik Saifuzzaman Bin Mohamad Dam
Pengurus Kualiti : Encik Mohamad Nizam Bin Ismail
Setiausaha : Puan Erni Reiyana Binti Mohammad Nasri
: Puan Nazmiah Binti Mat Saat
: Puan Misbah Binti Mat Nor Kawalan Dokumen
: Puan Hajah Adiweyatu Rafeah Binti Suddin Kawalan Dokumen
: Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya Kawalan Rekod
: Puan Hajah Rosimah Binti Mohamad Kawalan Rekod
: Puan Rozita Binti Taib Audit Dalaman
: Puan Nurul Marjan Binti Mohd Nasir Audit Dalaman
: Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof Audit Dalaman
: Puan Nur Emelia Binti Mansut Audit Dalaman
: Encik Mohamad Adily Bin Bachik Audit Dalaman
: Puan Hajar Binti Ab Rahman Pengurusan Sumber Manusia
: Puan Noraini Bt Mohmad Aduan/Maklumbalas
: Puan Hajah Amizah Binti Ahmad Pengurusan Perolehan
: Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin Pengurusan Perolehan
: Puan Farahiyah Binti Abd Rahman Pengurusan Penyenggaraan
: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Pengurusan Kewangan
: Puan Siti Khadijah Binti Din Pengurusan Teknikal
: Puan Erni Reiyana Binti Mohammad Nasri Tugas – tugas Khas
: Puan Saleha Binti Hashim Pengurusan Panitia
: Puan Norliza Binti Harun Pengurusan Jadual Waktu
: Puan Norhafiza Binti Md Zin Pengurusan Pencerapan
: Puan Siti Hanisah Binti Ab Ghani Pengurusan Peperiksaan
: Puan Siti Zabidah Bt Ab Rahman Pengurusan Hasil Kerja Murid
: Puan Dalilah Binti Othman Pengurusan Mesyuarat
: Puan Azlina Binti Abdul Razak Pengurusan Bimbingan
: Puan Hajah Salina Binti Pasarudin Pengurusan Pusat Sumber
: Puan Saleha Binti Hashim Pengurusan M/Balas Pelgn
: Puan Nurul Hidayah Binti Yusof Pengurusan Pdp Guru Ganti
: Puan Faridah Binti Muda Pengurusan PBS
: Puan Salmizan Binti Mohd Salleh Pengurusan Data
: Puan Mas Herdawati Binti Mohmad Adenan Pengurusan Program
Pengurusan Fail Am

22

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2020

PEMEGANG FAIL PK 01 - PK 21

BIL SENARAI PK GURU
1 PK 01 – PENGURUSAN PANITIA Puan Erni Reiyana Binti Mohammad Nasri

2 PK 02 – PENGURUSAN JADUAL WAKTU Puan Saleha Binti Hashim
PK 18 – PENGURUSAN PDP GURU GANTI

3 PK 03 – PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN Puan Zaiton Binti Yahya

PENGAJARAN Puan Hajah Adiweyatu Rafeah Bt Suddin

4 PK 04 – PENGURUSAN PENCERAPAN Puan Norliza Binti Harun

5 PK 05 – PENGURUSAN PEPERIKSAAN Puan Norhafiza Binti Md Zin

6 PK 06 – PENGURUSAN HASIL KERJA MURID Puan Siti Hanisah Binti Ab. Ghani

7 PK 07 – PENGURUSAN MESYUARAT Puan Siti Zabidah Binti Ab Rahman

8 PK 08 – PENGURUSAN BIMBINGAN Puan Dalilah Binti Othman

9 PK 09 – PENGURUSAN PUSAT SUMBER Puan Azlina Binti Abdul Razak

10 PK 10 – PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL Encik Mohamad Adily Bin Bachik

11 PK 11 – PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN Puan Hajar Binti Ab Rahman

12 PK 12 – PENGURUSAN MAKLUM BALAS Puan Hajah Salina Binti Pasarudin

PELANGGAN

13 PK13 – PENGURUSAN DOKUMEN DAN REKOD Puan Nazmiah Binti Mat Saat

Puan Misbah Binti Mat Nor

14 PK14 – PENGURUSAN AUDIT DALAM Puan Hajah Rosimah Binti Mohamad
PK15 – PENGURUSAN KAWALAN Puan Rozita Binti Taib
PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIAKUR Puan Nurul Marjan Binti Mohd Nasir
PK16 – TINDAKAN PEMBETULAN Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof
PENCEGAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN Puan Nur Emelia Binti Mansut

15 PK 17 – PENGURUSAN PEROLEHAN Puan Noraini Binti Mohmad
Puan Hajah Amizah Binti Ahmad
16 PK 19 – PENGURUSAN PENTAKSIRAN Puan Nurul Hidayah Binti Yusof
BERASASKAN SEKOLAH
Puan Faridah Binti Muda
17 PK 20 – PENGURUSAN DATA

18 PK 21 – PENGURUSAN PROGRAM Puan Salmizan Binti Mohd Salleh

19 PK 22- PENGURUSAN SUMBER LUAR( Kontrak Encik Mohd Shukri Bin Mahat

Perkhimatan)

20 PK 23 – PENGURUSAN RISIKO PELUANG Puan Fatiah Binti Abdul Samad

21 PK 24 – PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Puan Noraini Binti Ali

23

PENASI
ENCIK MUHAMMAD FAD

ENCIK WSAAIFKUILZPZEANMG
(PENGER

ENCIK MOHAMAD N

ENCTIKMSBA. IWFUAZKZIALMPEA
(TIMBALAN PE
PUAN ROZITA

ENCIK SPAEINFUGZUZRAUMSA
(NAIB PENG

ENCIK SAIFUZZAMAN B

KETUA JURU AU
(SETIAUS

PUAN ERNI REIYANA BINT

KAWALAN DOKUMEN KAWALAN REKOD AUDIT DALAMAN

PN MISBAH BT MAT NOR PN HAJAH ZAITON BT YAHAYA PN HAJAH ROSIMAH BT MOHAMAD
PN NAZMIAH BT MAT SAAT PN ADIWEYATU RAFEAH SUDDIN PN ROZITA BINTI TAIB

PN NURUL MARJAN MOHD NASIR
PN RAMDZATUL AIDA BT YUSOF
PN NUR EMELIA BINTI MANSUT

PENGURUSAN PENGURUSAN SUMBER 24
PENYENGGARAAN KEWANGAN

PN ELLY KAZDIANA KAMARUDIN PN FARAHIYAH ABD RAHMAN

LENCANA
SEKOLAH

IHAT
DZLI BIN KAMARUDIN

MGAUNRBUISNAxNa DAM
RUSI)
NIZAM BIN ISMAIL

EANNGBUIRNUxSaADNAM
ENGERUSI)
A BINTI TAIB

AKNUABLINITxI a DAM
GERUSI)
BIN MOHAMAD DAM

UDIT DALAM
SAHA)
TI MOHAMMAD NASRI

PENGURUSAN SUMBER ADUAN DAN MAKLUM BALAS PENGURUSAN PEROLEHAN
MANUSIA PELANGGAN
PN NORAINI BT MOHMAD
EN MOHAMAD ADILY B BACHIK PUAN HAJAR BT AB RAHMAN PN HAJAH AMIZAH BT AHMAD

PENGURUSAN TEKNIKAL TUGAS-TUGAS KHAS

4

PN FAHIZAL AZLEEN MUSTAFA PN SITI KHADIJAH BT DIN

CARTA ORGANISASI SKPMg2 2020

GURU BESAR
ENCIK MUHAMMAD FADZLI BIN KAMARUDIN

PENOLONG PENOLONG KANAN PENOLONG PENOLONG
KANAN HEM KANAN KANAN PETANG

PENTADBIRAN PUAN HAJAH KOKURIKULUM PUAN ROZITA
ROSIMAH BINTI BINTI TAIB
EN. SAIFUZZAMAN ENCIK MOHAMAD
BIN MOHAMAD MOHAMAD NIZAM BIN ISMAIL
DAM

( SETIAUSAHA
SKPMg2 )

SU KURIKULUM
PUAN FAHIZAL AZLEEN BINTI

MUSTAFA

SU KOKURIKULUM
PUAN NUR EMELIA BINTI MANSUT

SU HEM
PUAN NORHASNIZA BINTI HUSIN

GURU DATA
PUAN FARIDAH BINTI MUDA

25

#SK SUBANG BENCI DADAH
#SEKOLAH BEBAS DADAH

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 2020

PENGERUSI
GURU BESAR
EN. MUHAMMAD FADZLI BIN KAMARUDIN

NAIB PENGERUSI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
EN. SAIFUZZAMAN BIN MOHAMAD DAM

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PETANG PEN. KANAN KOKURIKULUM
EN MOHAMAD NIZAM BIN ISMAIL
PN. HAJAH ROSIMAH BINTI MOHAMAD PN. ROZITA BINTI TAIB

SETIAUSAHA KURIKULUM NAIB SETIAUSAHA KURIKULUM
PN. FAHIZAL AZLEEN BINTI MUSTAFA PN. MISBAH BINTI MAT NOR

PENYELARAS ICT/MAKMAL JADUAL WAKTU PUSAT SUMBER SEKOLAH
PN. SALEHA BINTI HASHIM PN. AZLINA BT ABDUL RAZAK
PUAN MARHAINI BINTI OTHMAN

PENYELARAS GCR PEMULIHAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
PN. SUHAILA BINTI DORANI
CIK SITI NORMIZA BT KUNHAHAMU CIK AIZA BINTI TAJUDIN

MBMMBI PROPEN S/U PEPERIKSAAN DALAMAN
PN. NORHAFIZA BINTI MD ZIN
PN. NOORAIDA IRWANI MOHAMMUD PUAN NUR MASTURINA BT ABD MANAP
PENYELARAS JQAF
LATIHAN PERSONEL GBK / PROGRAM KHAS
PN. DALILAH BT OTHMAN PN NOR AZHANI BINTI JAFFAR
EN. MOHAMAD ADILY BIN BACHIK
PENYELARAS PBS KSSR
PENYELARAS PLC / TMK
PN. ELLY KAZDIANA BINTI KAMARUDDIN PN. NURUL HIDAYAH BINTI YUSOF

KETUA PANITIA PENYELARAS PAFA

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN MUZIK PN. SITI NADIA BINTI AHMAD SUBRI

PN. SHBAAHHARAISAAHIBNIGNTGIESRAIHSBUDIN PN. ABTAIQHAAHSBAINATRI AADBENAN PENYELARAS ALIRAN
TAHUN 1
PN. NOOR MIRZA BT ARIFFIN EN. MOHD SHUKRI BIN MAHAT
PN. ZULAIKHA BINTI OMAR
BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB TAHUN 2

PN. NOOMRAMTIERMZATBITK ARIFFIN PN SITPIERNUHDAIYDAIKBATNAHMMOADRASALYUTHI PN. SOFINAH BINTI SALLEH
TAHUN 3
PN. MARHAINI BINTI OTHMAN EN. KUMANAN A/L M. BEEMAN
PN. SHARIFAH MAZNAH BT SY ROMLY
MATEMATIK PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

PN. NURUL AFIAH BT M.ROSLAN PN.PSEITNIDHIADWIKAABNINJTAI SSMULAANIMI AN PN. HAJAH FAIROS BINTI OSMAN
TAHUN 5
PN. MUSLIHA MUSTAFFA KAMAL
PN. BADRISHAH BINTI SAAD
SAINS PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

EN. MOHD FIKRI B AYOB PEPNND. SIADZIKUARAN BKIENSTIIHSAARTIAPN PN. HAYATI BINTI SALAM

PN. NORAZEAN BINTI RUSLI

PENDIDIKAN SENI PENDIDIKAN KESIHATAN

PN. CHE SITSI EFAJRAIRDAAHHBT CHE KAR EN. MOHD STHMAKHRIL B MUSA

PN. BADRISHAH BINTI SAAD EN. MOHD FIKRI BIN AYOB

SEJARAH TMK

PN.GUNESVARI A/P BALAKRISHNAN PNR.ENKAAZBMEINATHUBKINTTEIKMNAOTLOSGAIAT

PN. NOR FATIMAH BT AWANG

PENDIDIKAN ISLAM REKA BENTUK TEKNOLOGI

PN. SANISAH BINTI SAPAPRRI ASEKOLPANH. NOR FATIMAH BT AWANG

PN. AZZALIZA BT MOHD ZAINOL

PRASEKOLAH 26
PN. ASMALYZA BINTI MANAP

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA AKADEMIK 2020

Pengerusi : Encik Muhammad Fadzli Bin Kamarudin Guru Besar
Naib Pengerusi : Encik Saifuzzaman Bin Mohamad Dam Penolong Kanan Pentadbiran
: Puan Hajah Rosimah Binti Mohamad Penolong Kanan HEM
Setiausaha : Encik Mohamad Nizam Bin Ismail Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Setiausaha : Puan Rozita Binti Taib Penolong Kanan Petang
Ahli Jawatankuasa : Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa
: Puan Misbah Binti Mat Nor Bahasa Melayu
: Puan Shahariah Binti Sahbudin Bahasa Inggeris
: Puan Noor Mirza Binti Ariffin Matematik
: Puan Nurul Afiah Binti M. Roslan Sains
: Encik Mohd Fikri Bin Ayob TMK
: Puan Nazmiah Binti Mat Saat Pendidikan Islam
: Puan Sanisah Binti Sapari Pendidikan Moral
: Puan Siti Hawa Binti Sulaiman Bahasa Arab
: Puan Siti Ruhaya Binti Ahmad Sayuthi Pendidikan Muzik
: Puan Atiqah Binti Adenan Pendidikan Jasmani
: Puan Sazura Binti Sarip Pendidikan Kesihatan
: Encik Mohd Shahril Bin Musa Reka Bentuk Teknologi
: Puan Nor Fatimah Binti Awang Pendidikan Seni Visual
: Puan Che Siti Faridah Binti Che Kar Sejarah
: Puan Guneswari A/P Balakrishnan Data
: Puan Faridah Binti Muda Pusat Sumber
: Puan Azlina Binti Abdul Razak Pemulihan
: Cik Aiza Binti Tajudin Setiausaha Peperiksaan
: Puan Suhaila Binti Dorani Setiausaha Peperiksaan Dalaman
: Puan Norhafiza Binti Md Zin Penyelaras PBS /KSSR
: Puan Nurul Hidayah Binti Yusof MBMMBI
: Puan Nooraida Irwani Binti Mohammud Propen
: Puan Nur Masturina Binti Abd Manap Setiausaha Jadual Waktu
: Puan Saleha Binti Hashim Prasekolah
: Puan Asmalyza Binti Manap Penyelaras GCR
: Cik Siti Normiza Binti Kunhahamu Penyelaras ICT
: Puan Marhaini Binti Othman

27

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

: Puan Dalilah Binti Othman GBK / Program Khas
: Encik Mohamad Adily Bin Bachik Latihan Personel / LADAP
: Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin Penyelaras PLC / TMK
: Puan Nor Azhani Binti Jaffar Penyelaras JQaf
: Encik Mohd Razif Binti Muhajir Penyelaras KBS
: Puan Siti Nadia Binti Ahmad Subri Penyelaras PAFA
: Puan Erni Reiyana Binti M. Nasri SU SPSK
: Puan Salmizan Binti Mohd Salleh Pen SU Jadual Waktu
: Puan Nurul Farhana Binti Mohd Ali Penyelaras KCJ
: Encik Asman Binti Abdullah Data JQaf
: Encik Khazain Bin Zakaria Data JQaf
: Semua Penyelaras Aliran

SENARAI TUGAS

1 Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.
2 Mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran.
3 Mencadangkan, membina dan mengurus alat bantu mengajar.
4 Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.
5 Merancang strategi pembelajaran dan pengajaran.
6 Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja.
7 Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan jadual waktu.
8 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa.
9 Meningkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar.
10 Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan.
11 Mengesan dan memastikan supaya sukatan dan rancangan pelajaran dilaksanakan dengan

sempurna.
12 Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru

dalam pendidikan.
13 Menyebar bahan – bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru.
14 Mengkaji analisis peperiksaan UPSR dan Peperiksaan Dalaman dan merangka program

jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kelemahan.
15 Berusaha untuk memperbanyakkan bahan bacaan dan bahan rujukan di sekolah.
16 Memberi panduan kepada guru – guru mata pelajaran.
17 Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

28

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN 2020

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU

Ketua Panitia : Puan Shahariah Binti Sahbudin
Setiausaha : Puan Suria Binti Ariffin
Ahli : Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia : Puan Noor Mirza Binti Ariffin
SU/ Penyelaras HIP : Puan Faridah Binti Johari
Ahli : Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK

Ketua Panitia : Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan
Setiausaha : Encik Kumanan A/L M. Beeman
Ahli : Semua guru mata pelajaran Matematik

JAWATANKUASA PANITIA SAINS

Ketua Panitia : Encik Mohd Fikri Bin Ayob
Setiausaha : Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin
Ahli : Semua guru mata pelajaran Sains

JAWATANKUASA PANITIA BAHASA ARAB

Ketua Panitia : Puan Siti Ruhaya Binti Ahmad Sayuthi

Setiausaha : Puan Hasnita Binti Hashim

Program Qurratuaini : Puan Siti Nubailah Binti Mat Rusop ( Ketua )

Encik Muhammad Tarmizi Bin Suratman ( SU)

Encik Mohd Shukri Bin Mahat

Puan Norasiah Binti Nurdin

Cik Siti Rohaiza Binti Mohammad Daud

Puan Asmalyza Binti Manap

Puan Norjihan Binti Halim

Puan Zahariah Binti Abd Aziz

Puan Hajah Ruzilah Binti Md Yusof

Puan Noraini Binti Ali

Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan

29

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

Ketua Panitia JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
Setiausaha
Ahli : Puan Sazura Binti Sarip
: Encik Muhammad Saifuddin Bin Abdul Manaf
Ketua Panitia : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani
Setiausaha
Ahli JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN KESIHATAN

: Encik Mohd Shahril Bin Musa @ Payong
: Encik Muhammad Luqman Hakim Bin Yusuf
: Semua guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan

JAWATANKUASA PANITIA REKA BENTUK TEKNOLOGI

Ketua Panitia : Puan Nor Fatimah Binti Awang
Setiausaha : Encik Mohamad Adily Bin Bachik
Ahli : Semua guru mata pelajaran Rekabentuk Teknologi

JAWATANKUASA PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Ketua Panitia : Puan Nazmiah Binti Mat Saat
Setiausaha : Encik Muhammad Aiman Bin Agus Salim
Ahli : Semua guru mata pelajaran TMK

JAWATANKUASA PANITIA MUZIK

Ketua Panitia : Puan Atiqah Binti Adenan
Setiausaha : Puan Rapidah Binti Shamsuddin
JK Kompang : Encik Mohd Razif Bin Muhajir
Ahli
Semua guru mata pelajaran Muzik

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SENI

Ketua Panitia : Puan Che Siti Faridah Binti Che Kar
Setiausaha : Puan Hazilah Binti Mat Junus
Ahli : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni

30

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH

Ketua Panitia : Puan Gunesvari A/P Balakrishnan
Setiausaha : Puan Hayati Binti Salam
Ahli : Semua guru mata pelajaran Sejarah

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Ketua Panitia : Puan Siti Hawa Binti Sulaiman
Setiausaha : Puan Fatiah Binti Abdul Samad
Ahli : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Moral

JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Ketua Panitia : Pn. Sanisah Binti Sapari
Setiausaha : Pn. Nor Azhani Binti Jaffar
Ahli : Semua guru mata pelajaran Pendidikan Islam

SENARAI TUGAS

1 Menjadikan Ketua atau Pengerusi Panitia Matapelajaran dengan mengadakan mesyuarat dua
bulan sekali atau 4 kali setahun dan mengadakan perjumpaan.

2 Membantu Penolong Kanan Pentadbiran menyelaras kerja.
3 Membantu Penolong Kanan Pentadbiran memperolehi sukatan pelajaran yang kemaskini untuk

kegunaan guru.
4 Membantu menyediakan rancangan mengajar untuk kedua.
5 Membantu dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah, buku teks atau buku kerja tambahan

untuk digunakan oleh murid.
6 Membantu memilih dan mencadangkan buku.
7 Membantu menyelaraskan soalan-soalan dan pemarkahan bagi semua jenis penilaian, ujian dan

peperiksaan serta membantu menubuhkan bank soalan-soalan bagi semua aliran darjah.
8 Mengkaji dan menganalisa keputusan-keputusan penilaian khususnya PKSR dan UPSR serta

memberi rumusan cara-cara mengatasi kelemahan pengajaran atau pembelajaran.
9 Bekerjasama dengan lain-lain Panitia dalam usaha ke arah memajukan murid-murid yang lemah.
10 Menyemak buku latihan murid jika diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran.
11 Menyelenggarakan fail-fail Panitia yang berkenaan dengan semua minit mesyuarat atau laporan

mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.
12 Menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

31

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

PENYELARAS DAN PENOLONG PENYELARAS 2020

Penyelaras : Puan Zulaikha Binti Omar Tahun 1
Penolong Penyelaras : Puan Siti Aishah Binti Salleh

Penyelaras : Puan Sofinah Binti Salleh Tahun 2
Penolong Penyelaras : Puan Salawati Binti Suif

Penyelaras : Puan Sharifah Maznah Binti Syed Romly Tahun 3
Penolong Penyelaras : Puan Noraini Binti Ali

Penyelaras : Puan Hajah Fairos Binti Osman Tahun 4
Penolong Penyelaras : Puan Hazilah Binti Mat Junus

Penyelaras : Puan Badrishah Binti Saad Tahun 5
Penolong Penyelaras : Puan Siti Norhazliza Binti Ismail

Penyelaras : Puan Hayati Binti Salam Tahun 6
Penolong Penyelaras : Puan Rugayah Binti Ahmad

SENARAI TUGAS

1 Bertanggungjawab membuat pembahagian pelajar dalam aliran di bawah jagaannya.
Persetujuan Penolong Kanan Pentadbiran / Penolong Kanan Petang perlu diminta terlebih
dahulu.

2 Kuota pelajar mengikut kaum seboleh bolehnya dipatuhi.Pentadbiran perlu dimaklumkan.
3 Menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelulusan.
4 Membantu Penolong Kanan HEM dan Jawatankuasa Kebajikan memilih pelajar yang layak untuk

diberi bantuan / biasiswa.
5 Memaklumkan kepada Pentadbir tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari masa ke

semasa.
6 Membantu Guru Kelas membuat pengagihan Buku Teks ( SPBT )
7 Bekerjasama menyempurnakan analisa peperiksaan PKSR.
8 Bekerjasama dengan penyelaras peperiksaan bagi menyediakan bilik-bilik peperiksaan.
9 Berada di sekolah pada hari pendaftaran pelajar baru dan membantu guru untuk memasukkan

butir-butir pelajar dalam Buku Pendaftaran

32

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

10 Memastikan guru kelas memberi bilangan, nombor dignal dan memasukkan butir-butir pelajar
dalam Buku Pendaftaran.

11 Menyampaikan laporan tentang pelajar baru kepada Guru Besar
12 Bertanggungjawab dalam pengagihan perkara tersebut kepada guru-guru dalam alirannya:

● Mengagihkan jadual waktu guru dan kelas
● Mengagihkan notis panggilan mesyuarat dalam sekolah
● Mengagihkan alat tulis guru
● Mengagihkan alatan kebersihan kelas
● Menjalankan aktiviti khas untuk murid dalam alirannya

13 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa

33

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Setiausaha : Puan Saleha Binti Hashim Setiausaha Kurikulum
Naib Setiausaha : Puan Salmizan Binti Mohd Salleh Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa : Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Peperiksaan Dalaman
: Puan Suhaila Binti Dorani Bilik RBT
: Puan Norhafiza Binti Md. Zin Guru Media
: Encik Mohd Razif Bin Muhajir Bilik Sains
: Puan Faridah Binti Johari MBMMBI
: Encik M. Aiman Bin Agus Salim Penyelaras ICT
: Puan Nooraida Irwani Bt Mohammud Penyelaras GCR
: Puan Marhaini Binti Othman Bilik Milenia
: Cik Siti Normiza Binti Kunhahamu
: Puan Siti Hanisah Binti Ab Ghani
: Semua Guru Penyelaras Aliran

SENARAI TUGAS

1 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
2 Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
3 Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
4 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
5 Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
6 Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu

blok.
7 Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
8 Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan.
9 Membuat pindaan, jika perlu.
10 Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar dan dipaparkan untuk makluman

semua.
11 Berusaha menggunakan komputer dalam pengurusan jadual waktu.

34

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN SEKOLAH

Ketua : Puan Suhaila Binti Dorani Setiausaha Peperiksaan UPSR
Setiausaha : Puan Norhafiza Binti Md Zin Setiausaha Peperiksaan Dalaman
Ahli Jawatankuasa : Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum
: Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya Pembantu PK Petang
: Puan Sharifah Ayuni Binti Mamat Pembantu SU Pep Dalaman
: Puan Siti Norhazliza Binti Ismail Pembantu SU Pep UPSR
: Puan Nur Masturina Binti Abd Manap Penyelaras PROPEN
: Cik Aiza Bin Tajudin 3M / Pemulihan
: Encik Yusran Bin Yunus Penyelaras PAJSK
: Puan Dalilah Binti Othman Penyelaras Psikometrik
: Puan Nurul Hidayah Binti Yusof Penyelaras PBS / KSSR
: Semua Penyelaras Aliran
: Semua Ketua Panitia

SENARAI TUGAS

1 Merancang pelaksanaan semua jenis peperiksaan dalaman (peperiksaan penggal, ujian bulanan,
peperiksaan percubaan, peperiksaan setara) dengan menentukan tarikh dan takwim/jadual
waktu peperiksaan.

2 Menyediakan dan mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan dan Jadual Bertugas Pengawas
Peperiksaan (jika perlu).

3 Menguruskan penyediaan bahan/peralatan yang diperlukan untuk peperiksaan seperti kertas
kajang, kertas graf, kertas lukisan dan lain-lain keperluan sebelum minggu peperiksaan.

4 Menguruskan penyimpanan kertas soalan dan memastikan keselamatan kertas soalan.
5 Menentukan satu sistem pengawasan peperiksaan dan mengambil langkah-langkah tertentu jika

ada guru yang tidak dapat mengawas disebabkan hal-hal tertentu.
6 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan

dijalankan dan disusun mengikut mata pelajaran, kelas, bilangan pelajar, tarikh peperiksaan dan
guru mata pelajaran.
7 Menyediakan senarai nama guru guru yang menyediakan soalan dan memeriksa kertas setelah
ditentukan oleh Panitia Mata Pelajaran.
8 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubal soalan.
9 Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan.
10 Memastikan kertas soalan dan skema jawapan disimpan untuk rujukan.

35

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KSSR

Penyelaras : Puan Nurul Hidayah Binti Yusof
Setiausaha
AJK : Puan Nurul Marjan Binti Mohd Nasir

: Puan Arni Yusnita Binti Arshad Penyelaras PBS Tahun 6

: Puan Hajah Adiweyatu Rafeah Binti Suddin Penyelaras PBS Tahun 5

: Puan Norasiah Binti Nurdin Penyelaras PBS Tahun 4

: Puan Norlailawati Binti Awang Penyelaras PBS Tahun 3

: Puan Siti Nadia Binti Ahmad Subri Penyelaras PBS Tahun 2

: Cik Siti Rohaiza Binti Mohammad Daud Penyelaras PBS Tahun 1

: Puan Dalilah Binti Othman GBK (PPsi)

: Puan Hajah Zaiton Binti Yahaya Pembantu PK Petang

: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum

: Puan Misbah Binti Mat Nor Pen Setiausaha Kurikulum

: Penyelaras Aliran

: Semua Ketua Panitia

SENARAI TUGAS

1 Menerima surat pekeliling berkaitan PBS mengikut mata pelajaran masing-masing.
2 Mengemukakan nama pentaksir bagi setiap mata pelajaran kepada pihak pentadbir sekolah

untuk proses mengeluarkan surat perlantikan.
3 Memperbanyakkan dokumen berkaitan untuk kegunaan Pentaksir.
4 Menyediakan Jadual Pelaksanaan penilaian.
5 Memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada murid mengikut mata pelajaran masing-masing.
6 Memastikan setiap murid mempunyai fail penilaian masing-masing.
7 Memastikan setiap mata pelajaran yang berkenaan mempunyai fail induk dan fail-fail yang

berkaitan.
8 Memastikan pentaksir menjalankan pentaksiran mengikut jadual yang telah dirancang.
9 Memastikan pentaksir merekod skor mengikut tatacara yang telah ditetapkan oleh bidang

msing-msing.

36

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA MBMMBI

Penyelaras : Puan Nooraida Irwani Binti Mohammud Setiausaha Kurikulum
Setiausaha : Puan Norliza Binti Harun Naib Setiausaha Kurikulum
AJK : Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Ketua Panitia Bahasa Melayu
: Puan Misbah Binti Mat Nor Ketua Panitia Bahasa Inggeris
: Puan Shahariah Binti Sahbudin Setiausaha Panitia Bahasa Melayu
: Puan Noor Mirza Binti Ariffin Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris
: Puan Suria Binti Ariffin Penyelaras ICT
: Puan Faridah Binti Johari Setiausaha ICT
: Puan Marhaini Binti Othman
: Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof

SENARAI TUGAS

1 Merancang program MBMMBI untuk Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
2 Melaksanakan aktiviti ko akademik Bahasa Inggeris.
3 Melaksanakan program kemahiran berbahasa.
4 Menyediakan pelaporan aktiviti yang dijalankan.

37

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PEMULIHAN / 3M

Penyelaras : Cik Aiza Binti Tajudin Guru Pemulihan Khas
Setiausaha : Puan Nur Masturina Binti Abd Manap Penyelaras PROPEN
AJK : Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum
: Puan Suhaila Binti Dorani Setiausaha Peperiksaan
: Puan Shahariah Binti Sahbudin Ketua Panitia Bahasa Melayu
: Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan Ketua Panitia Matematik
: Semua Guru Penyelaras Aliran
: Semua Guru Bahasa Melayu & Matematik

Tahun 4,5 dan 6 Omega, Sigma dan Theta

SENARAI TUGAS

1 Mengenalpasti murid – murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M.
2 Merancang dan melaksanakan program celik 3M dan Pemulihan.
3 Menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang sesuai.
4 Menilai dan menganalisis serta mengambil tindakan.
5 Membantu murid – murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran asas 3M.
6 Membantu murid – murid mengubah sikap negatif dan tingkah laku yang menjejaskan

pembelajaran.
7 Memupuk serta meningkatkan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.
8 Membantu meningkatkan potensi bakat, daya kreatif dan intelek.

PROTIM BAHASA MELAYU
1 Memastikan murid Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis perkataan daripada

sukukata terbuka dan tertutup.
2 Memastikan Murid Tahun 6 dapat membaca, menulis dan memahami ayat tunggal dan ayat

mudah.
3 Melaksanakan Pra Ujian dan Pasca Ujian selepas UPSR.
4 Merancang dan melaksanakan aktiviti yang boleh menarik minat semua murid.

PROTIM MATEMATIK
1 Memastikan murid Tahun 6 menjalani Program PROTIM selepas UPSR setelah dikenalpasti.
2 Memastikan murid Tahun 6 dapat memahami nombor bulat dan fakta asas tambah, tolak,

darab dan bahagi.
3 Mengadakan aktiviti Pemulihan 3M untuk meningkatkan motivasi murid yang terlibat.

38

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN PELAJARAN ( PROPEN)

Penyelaras : Puan Nur Masturina Binti Abd Manap Penyelaras PROPEN
Setiausaha
Puan Erni Reiyana Binti M.Nasri Penyelaras Numerasi
Ahli
: Puan Faridah Binti Johari Penyelaras Bahasa Inggeris

: Puan Zulaikha Binti Omar Penyelaras Tahun 1

: Encik Kamarudin Bin Ab. Rashid Bimbingan & Kaunseling

: Puan NorJihan Binti Halim Guru Prasekolah

: Puan Shahariah Binti Sahbudin Ketua Panitia Bahasa Melayu

: Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan Ketua Panitia Matematik

: Puan Noor Mirza Binti Ariffin Ketua Panitia Bahasa Inggeris

: Cik Aiza Binti Tajudin Pemulihan / 3M

: Semua guru Bahasa Melayu Tahap 1 Kelas Omega, Sigma, Theta

: Semua guru Bahasa Inggeris Tahap 1 Kelas Omega, Sigma, Theta

: Semua guru Matematik Tahap 1 Kelas Omega, Sigma, Theta

SENARAI TUGAS

1 Mengenalpasti murid – murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 4M semasa di Tahun 1.
2 Merancang dan melaksanakan program peningkatan pelajaran.
3 Menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang sesuai.
4 Melaksanakan ujian dari masa ke semasa yang diarahkan oleh pihak PPD.
5 Menilai dan menganalisis serta mengambil tindakan.
6 Membantu murid – murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran asas 3M.
7 Membantu murid – murid mengubah sikap negatif dan tingkahlaku yang menjejaskan

pembelajaran.
8 Memupuk serta meningkatkan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.
9 Membantu meningkatkan potensi bakat, daya kreatif dan intelek.

39

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PROGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN UPSR 2020

TAHUN 6

Penyelaras Program : Puan Hayati Binti Salam

Setiausaha : Puan Rugayah Binti Ahmad

Ahli : Semua Guru Tahun 6 / 2020

: Semua Guru Bimbingan & Kaunseling

: Semua Ketua Panitia Matapelajaran

: Biro Akademik PIBG

: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum

: Cik Aiza Binti Tajudin 3M / Pemulihan

JAWATANKUASA PROGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN PRAUPSR TAHUN 5 2020

Penyelaras Program : Puan Badrishah Binti Saad

Setiausaha : Puan Siti Norhazliza Binti Ismail

Ahli : Semua Guru Tahun 5 / 2020

: Semua Guru Bimbingan & Kaunseling

: Semua Ketua Panitia Matapelajaran

: Biro Akademik PIBG

: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum

: Cik Aiza Binti Tajudin 3M / Pemulihan

JAWATANKUASA PROGRAM KE ARAH KECEMERLANGAN PRAUPSR
TAHUN 4 2020

Penyelaras Program : Puan Fairos Binti Osman

Setiausaha : Puan Hazilah Binti Mat Junus

Ahli : Semua Guru Tahun 4 / 2020

: Semua Guru Bimbingan & Kaunseling

: Semua Ketua Panitia Matapelajaran

: Biro Akademik PIBG

: Puan Fahizal Azleen Binti Mustafa Setiausaha Kurikulum

: Cik Aiza Binti Tajudin 3M / Pemulihan

SENARAI TUGAS

1 Mengadakan mesyuarat bagi merangka program belajar yang berkesan untuk meningkatkan

pencapaian UPSR.

2 Menyediakan headcount dan target UPSR berdasarkan keputusan yang lepas.

3 Bekerjasama dengan semua pihak untuk merangka dan melaksanakan Program seperti Kem

Motivasi, Interaksi dengan ibubapa, Kelas bimbingan yang berteraskan kecemerlangan, Kelas

Intensif, aktiviti rakan belajar dan lain – lain.

4 Menyediakan rekod maklumat pelajar UPSR yang lengkap dan kemas.

5 Menyelia dan menilai segala perancangan yang diatur berdasarkan maklumat terkini.

6 Merangka program pembelajaran khas selepas UPSR.

40

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA ICT / MAKMAL SIBER

Penyelaras : Puan Marhaini Binti Othman
Setiausaha : Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof
Ahli : Semua Jawatankuasa GCR
Bilik SUBTV : Semua Jawatankuasa MBMMBI
: Puan Faridah Binti Muda
Bilik Sim F1 : Puan Norliza Binti Harun
: Puan Shahariah Binti Sahbudin
BILIK MILINEA : Puan Misbah Binti Mat Nor
: Encik Mohd Shukri Bin Mahat
: Encik Mohamad Adily Bin Bachik
: Encik Nur Azam Bin Ali
: Puan Suria Idawani Binti Yatim
: Puan Hasnita Binti Hashim
: Encik Muhammad Akashah Khairuddin
: Encik Muhamad Luqman Bin Yusuf
: Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin
: Puan Fairuz Hazwani Binti Mohd Husein
: Puan Hajar Bin Ab Rahman
: Puan Siti Hanisah Binti Ab Ghani
: Puan Noraini Binti Ali
: Cik Siti Rohaiza Binti Mohammad Daud
: Encik Asman Binti Abdullah
: Puan Fatiah Binti Abdul Samad

SENARAI TUGAS
1 Memastikan makmal komputer dapat digunakan sepanjang masa untuk Pembelajaran dan
Pengajaran.
2 Menyediakan jadual penggunaan makmal komputer oleh kelas – kelas.
3 Mempastikan makmal komputer dalam keadaan bersih dan selamat.
4 Memastikan semua bilik digunakan dengan sebaik mungkin dan dalam keadaan yang baik dan
cantik.
5 Memantau penggunaan bilik bilik tersebut.
6 Melatih murid untuk menjadi AJK untuk bilik bilik tersebut
7 Memastikan bilik berada dalm keadaan kondusif untuk pembelajaran.

 SUBTV – Studio Universal Berinformasi
 SimF1- Simulator F1

41

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA GCR

Penyelaras : Cik Siti Normiza Binti Kunhahamu
Penolong Penyelaras
Fasilitator : Encik Muhammad Akashah B Khairuddin

: Encik Muhammad Aiman B Agus Salim Tahun 1

: Puan Hajah Amizah Binti Ahmad

: Puan Faridah Binti Johari Tahun 2

: Puan Siti Nadia Binti Ahmad Subri

: Encik Muhammad Luqman B Yusuf Tahun 3

: Puan Ramdzatul Aida Binti Yusof

: Puan Nurul Hidayah Binti Yusof

: Encik Gunasegar A/L Letchumanan Tahun 4

: Cik Aida Hanis Binti Aminordin Sabri

: Encik Nur Azam Bin Ali

: Puan Rabiatul Adawiyah Bt A.Rohimi Tahun 5

: Puan Istisyad Fatimah Azzahra binti Razi

: Puan Arni Yusnita Binti Arshad Tahun 6

: Puan Nazmiah Binti Mat Saat

SENARAI TUGAS

1 Mewujudkan laman sites mata pelajaran yang diajar.
2 PdP dirancang supaya ada waktunya menggunakan GCR dan direkodkan dalam buku

ringkasan mengajar.
3 Membimbing pelajar dalam penggunaan GCR
4 Mempromosikan kepada ibu bapa tentang GCR.
5 Tugasan pelajar diberi melalui GCR sekurang – kurangnya 2 kali seminggu.
6 Menjadi fasilitator kepada guru – guru.
7 Merancang dan mengadakan LADAP kepada pentadbir, guru – guru dan kakitangan sekolah.

42

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Penyelaras : Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Puan Hajah Adiweyatu Rafeah Bt Suddin

: Puan Shahariah Binti Sahbudin Ketua Panitia Bahasa Melayu

: Puan Suria Binti Ariffin Setiausaha Bahasa Melayu

: Puan Noor Mirza Binti Ariffin Ketua Panitia Bahasa Inggeris

: Puan Faridah Binti Johari Setiausaha Bahasa Inggeris

: Puan Nurul Afiah Binti Mohd Roslan Ketua Panitia Matematik

: Encik Kumanan A/L M. Beeman Setiausaha Matematik

: Encik Mohd Fikri Bin Ayob Ketua Panitia Sains

: Puan Elly Kazdiana Binti Kamaruddin Setiausaha Sains

: Puan Nazmiah Binti Mat Saat Ketua Panitia TMK

: Encik Muhammad Aiman Bin Agus Salim Setiausaha TMK

: Puan Sanisah Binti Sapari Ketua Panitia Pendidikan Islam

: Puan Nor Azhani Binti Jaffar Setiausaha Pendidikan Islam

: Puan Che Siti Faridah Binti Che Kar Ketua Panitia PSV

: Puan Hazilah Binti Mat Junus SU Pendidikan Seni Visual

: Puan Siti Hawa Binti Sulaiman Ketua Panitia Pendidikan Moral

: Puan Fatiah Binti Abdul Samad Setiausaha Pendidikan Moral

: Puan Siti Ruhaya Binti Ahmad Sayuthi Ketua Panitia Bahasa Arab

: Puan Hasnita Binti Hashim Setiausaha Bahasa Arab

: Puan Atiqah Binti Adenan Ketua Panitia Muzik

: Puan Rapidah Binti Shamsuddin Setiausaha Muzik

: Puan Sazura Binti Sarip Ketua Panitia PJ

: Encik Muhammad Saifuddin Bin A Manaf SU Pendidikan Jasmani

: Puan Nor Fatimah Binti Awang Ketua Panitia RBT

: Encik Mohamad Adily Bin Bachik SU Reka Bentuk Teknologi

: Puan Gunesvari A/P Balakrishnan Ketua Panitia Sejarah

: Puan Hayati Binti Salam Setiausaha Sejarah

: Encik Mohd Shahril Bin Musa Ketua Panitia Pend Kesihatan

: Encik Muhammad Luqman Bin Yusuf Setiausaha Pend Kesihatan

43

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PROGRAM BIJAK BAHASA MELAYU ( PBBM)

Penyelaras : Puan Nur Masturina Binti Abd Manap
Setiausaha : Puan Siti Norhazliza Binti Ismail
Ahli Jawatankuasa : Puan Shahariah Binti Sahbudin
: Puan Siti Hawa Binti Sulaiman
: Puan Hajah Fairos Binti Osman
: Encik Yusran Bin Yunus
: Encik Mohd Fadhely Bin Mohamed
: Norhafiza Binti Md Zin

SENARAI TUGAS

1 Merancang dan melaksanakan pdp PBBM.
2 Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian ( RPH )
3 Merekod kehadiran murid PBBM.
4 Merancang dan melaksanakan intervensi untuk murid yang tidak mencapai tahap penguasaan.
5 Menyediakan bahan sokongan yang bersesuaian dengan keperluan murid.
6 Menyerahkan data pencapaian murid kepada Penyelaras.

44

JAWATANKUASA KURIKULUM DAN AKADEMIK 2020

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN KOMPETENSI & LITERASI (PKL) SEKOLAH

Penyelaras : Encik Mohd Fikri Bin Ayob Ketua Panitia Sains
JK Teknikal : Puan Marhaini Binti Othman Penyelaras ICT
JK Data Guru & : Puan Norlailawati Binti Awang Penyelaras APDM
Murid
JK Guru : Puan Sazura Binti Sarip Literasi Sains
Matapelajaran : Puan Rapidah Binti Shamsuddin Literasi Matematik
: Puan Badrishah Binti Saad Literasi Bacaan
: Encik Kumanan A/L M. Beeman Literasi Kewangan

SENARAI TUGAS
*Penyelaras PKL

1 Menyelaras pelaksanaan PKL di peringkat sekolah dari mula hingga selesai.
2 Memastikan PKL berjalan dengan lancar mengikut masa yang ditetapkan.
3 Berkolaboratif dengan Penasihat & JK Task Force yang lain.
4 Memastikan maklumat yang diterima di peringkat daerah disampaikan dengan jelas

kepada sekolah.
5 Berbincang dengan Guru Besar untuk menentukan kelas / murid yang akan terlibat dengan

PKL ( minimum 70 orang murid).
6 Berbincang dengan Guru Besar untuk menentukan guru-guru yang akan terlibat dalam

penandaan skor PKL.

*JK Teknikal
1 Memastikan komputer dan talian internet dalam keadaan baik.
2 Memuat naik set soalan ke dalam komputer & memuat turun jawapan murid.
3 Berkolaboratif dengan Penyelaras PKL dan JK Data Guru & Murid.

*JK Data Guru dan Murid
1 Memuat turun data murid melalui APDM mengikut kelas yang telah dipilih.
2 Berkolaboratif dengan Penyelaras PKL dan JK Teknikal

( Catatan : Data mesti dimuat turun dalam bentuk txt file)

*JK Guru Matapelajaran
1 Memeriksa dan memberi skor murid mengikut tempoh yang ditetapkan.
2 Memasukkan skor murid

( Catatan : Guru matapelajaran boleh lebih daripada seorang tetapi semasa pengisian ID,
perlu menggunakan guru matapelajaran yang telah didaftarkan sahaja)

45


Click to View FlipBook Version