The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BULAN JULAI 2022
ANJURAN PSS SJK(T) MAHAJOTHI
PENYELARAS NILAM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MEGALATHEVI THAGAVELLU, 2022-07-12 08:04:57

KERTAS KERJA PELANCARAN NILAM DAN KEM GALAKAN MEMBACA

BULAN JULAI 2022
ANJURAN PSS SJK(T) MAHAJOTHI
PENYELARAS NILAM

SJK(T)MAHAJOTHI
TMN SUTERA JAYA,
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

KERTAS KERJA
PELANCARAN NILAM &
KEMPEN GALAKAN MEMBACA

BULAN JULAI
PERINGKAT SEKOLAH

3 JULAI 2022
HINGGA

31 JULAI 2022

1.0 TAJUK PROGRAM
Kempen Galakan Membaca Bulan Julai 2022

2.0 TEMA
MEMBACA MENJANA PEMIKIRAN

3.0 TEMPOH PELAKSANAAN
3 – 31 Julai 2022

4.0 LATAR BELAKANG PROGRAM
Kempen Galakan Membaca merupakan satu aktiviti tahunan Kementerian Pelajaran Malaysia
bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai
aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid. Perasmian Kem Galakan Membaca
dilaksnakan setelah Pelancaran Program Nilam diadakan pada Bulan Julai di SJK(T) Mahajothi, Taman
Sutera Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah

5.0 OBJEKTIF
5.1 Melestarikan amalan membaca dalam kalangan murid-murid di Malaysia
5.2 Memastikan penglibatan murid dalam pelaksanaan kempen galakan membaca

(NILAM) secara berterusan.
5.3 Mengekalkan momentum budaya membaca yang berkualiti dalam kalangan murid

untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran
5.4 Memupuk sikap suka membaca dan menarik minat murid kepada konsep pencarian

ilmu spanjang hayat melalui enam aspirasi murid iaitu dari segi nilai kemahiran berfikir.
5.5 Menjadi panduan kepada sekolah dalam menghasilkan kepelbagaian pendekatan dan

aktiviti sama ada di dalam atau di luar kelas selari dengan program dekad membaca
kebangsaan 2021-2025 yang selaras dengan anjakan kedua iaitu memastikan setiap murid
profesion dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

6.0 JAWATANKUASA KEMPEN:

PENGERUSI : Pn.Veknaswari A/L Subramaniam (GB)
TIMBALAN PENGERUSI : Pn.Gunavathi A/P S.Subaramaniam (PK1)
NAIB PEGERUSI 1 : Pn.Selwe A/P Muniandy (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 2 : En.Arjunan A/L Balan (PKKK)
SETIAUSAHA (PSS) : Cik.Saraswathy A/P Muniandy
SETIAUSAHA (NILAM) : Pn.Megalathevi A/P Thangavellu

PELANCARAN KEMPEN/NILAM : 1. Pn.Megalathevi A/P Thangavellu
2. En.Harydas A/L Kalimuthu
3. Cik.Saraswathy A/P Muniandy

BROSUR : 1. Pn.Megalathevi A/P Thagavellu

PERTANDINGAN : 1. Pn.Kogilavani A/P Nargiah (Tahun 1)
2. Pn.Poonapathy A/P Kalimuthu (Tahun 2)
3. Pn.Kowsalya A/P Ganesan (Tahun 3)
4. Pn.Bawani A/P Muniandy (Tahun 4)
5. Pn.Panimalar A/P Rajoo (Tahun5)
6. En.Harydas A/L Kalimuthu (Tahun 6)
7. Pn.Gunavathi A/P S.Subaramaniam ( Sudut Nilam)

FOTOGRAFI : 1.En.Yogesvaran A/L Govindan

DOKUMENTASI : 1. Cik.Saraswathy A/P Muniandy
2. Pn.Megalathevi A/P Thangavellu

HADIAH & SIJIL : 1. Pn.Bawani A/P Muniandy
2. Pn.Kanmani A/P Palamalai

7.0 CADANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI

BIL TARIKH AKTIVITI CARA PELAKSANAAN SASARAN

13.7.2022- Pertandingan teka silangkata 1. Pertandingan dijalankan satu masa
1 21.7.2022 (BM)
subjek Bahasa Malaysia. Tahun 1&2

2. Pertandingan akan dilaksanakan

oleh guru m/p bahasa Malaysia.

17.7.2022 - Pertandingan Mereka 1. Murid-murid mereka bentuk Tahun 3&4
21.7.2022 Penanda Buku. penanda buku semasa waktu
2 (Ahad - P.Seni.
Khamis) “Nadi Ilmu Amalan Membaca”
2. Pertandingan akan dilaksanakan
oleh guru m/p P.Seni.

17.7.2022- 1. Pertandingan dijalankan sepanjang
28.7.2022
3 (Selasa) Pertandingan ‘Selfie Kreatif’ bulan Julai
Bersama Buku
(Jom Membaca) 2. Pertandingan akan dilaksanakan Tahun 5&6
oleh guru m/p RBT.

3. Guru memilih 3 ‘selfie’ terbaik

dalam kelas.

4 Bulan Julai Pertandingan Sudut Bacaan 1. Pertandingan ini dijalankan selama Semua
Nilam sebulan. Kelas

2. Markah akan dikira pada minggu
keempat bulan Julai.

JUMLAH BESAR (BILANGAN) MURID TERLIBAT: 495

8.0 CADANGAN AKTIVITI & ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA ANGGARAN

PERBELANJAAN (RM)

1 Pertandingan Teka Silangkata (Tahun 1 & 2)

Photostat : RM 0.02 x 200keping RM 4.00

Johan : RM 6.00 x 1 RM 6.00

Naib Johan : RM 5.00 x 1 RM 5.00

Ketiga : RM 3.00 x1 RM 3.00

Keempat : RM 2.00 x 1 RM 2.00

Kelima : RM 2.00 x 1 RM 2.00

JUMLAH : RM 22.00

2 Pertandingan Mereka Penanda Buku (Tahun 3 & 4)

Johan : RM 6:00 x 1 RM 6.00

Naib Johan : RM 5.00 x 1 RM 5.00

Ketiga : RM 3.00 x1 RM 3.00

Keempat : RM 2.00 x 1 RM 2.00

Kelima : RM 2.00 x 1 RM 2.00

JUMLAH : RM 18.00

3. Pertandingan Selfie Kreatif Bersama Buku (Tahun 5&6)

Johan : RM 8:00 x 1 RM 8.00

Naib Johan : RM 7.00 x 1 RM 7.00

Ketiga : RM 6.00 x1 RM 6.00

Keempat : RM 5.00 x 1 RM 5.00

Kelima : RM 4.00 x 1 RM 4.00

JUMLAH : RM 30.00

4. Pertandingan Sudut Bacaan Nilam (semua kelas)

Johan : Hadiah (RM30) RM 30.00

Naib Johan : Hadiah (RM25) RM 25.00

Ketiga : Hadiah (RM20) RM 20.00

JUMLAH : RM 75.00

JUMLAH BESAR : RM 145.00

9.0 PENUTUP
Dengan adanya kempen ini, mengekalkan momentum budaya membaca yang berkualiti dalam
kalangan murid untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu,menjadi panduan
kepada sekolah dalam menghasilkan kepelbagaian pendekatan dan aktiviti sama ada di dalam atau di
luar kelas selari dengan program dekad membaca kebangsaan 2021-2025.

DISEDIAKAN OLEH; DISAHKAN OLEH;

_________________________________ _______________________________
PN.MEGALATHEVI THAGAVELLU PN.VEKNASWARI SUBRAMANIAM
(GURU PENYELARAS DATA NILAM)
(GURU BESAR)


Click to View FlipBook Version