The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Xa Gan Photo Magazine - Vung Cho Lon-Dong Khanh-Tong Doc Phuong

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by xuanloc54, 2017-10-13 21:07:13

Xa Gan Photo Magazine - Vung Cho Lon-Dong Khanh-Tong Doc Phuong

Xa Gan Photo Magazine - Vung Cho Lon-Dong Khanh-Tong Doc Phuong

Xa & Gần Photo
Magazine

Vùng Chợ Lớn

Quận 5

1961. (Photo by Roger
Viollet Collection/Getty

Images)VIETNAM - CIRCA 1961: Cholon. Saigon
(Vietnam). 1961. (Photo by Roger Viollet

Collection/Getty Images)

Hình chụp từ ngã tư

Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Rạp Hát Đại QuangNgã tư
Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Rạp Hát Đại QuangCHOLON 1961 - Rạp hát
CASINO tại ngã tư Đồng
Khánh-Tổng Đốc Phương

( Hiện nay là Khách Sạn
Phượng Hoàng )1967 Ngã tư Đồng Khánh-
Tổng Đốc Phương.

Rạp Đại Quang nằm trong
dãy nhà bên trái.Ngã tư Đồng Khánh

-Tổng Đốc Phương

Hiện nay bên trái là KS
Phượng Hoàng-Bên Phải

là Nhà Hàng Bách HỷCholon - Rue des Marins
en 1952 (Đường Đồng
Khánh, hình chụp từ ngã
tư Đồng Khánh-Tổng Đốc

Phương)CHO LON - Rue des
Marins. Đường Thủy binh
(ngã tư Đồng Khánh-Tổng

Đốc Phương)ĐL Tổng Đốc Phương, nơi
ngã tư Đồng Khánh-Tổng
Đốc Phương (nay là giao
lộ Châu Văn Liêm - Trần

Hưng Đạo)

Không ảnh CHOLON 1956

Cholon - Rue des Marins - Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

CHOLON 1950 - Rue des Marins, đường Đồng Khánh

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Ngã tư
Đồng Khánh-
Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Bản đồ

CHOLON 1966

có ghi chú thêm

tên các cây
cầu. Cầu Bình

Tây nằm tại
chỗ vòng tròn

màu vàng.

ĐL Tổng

Đốc Phương (nay là Châu Văn Liêm), cuối đường là nhà Bưu Điện -

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

CHOLON 1950 - Giao lộ Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương (nay là Trần Hưng
Đạo-Châu Văn Liêm)N 1B 6

CHOLON 1950 - góc Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

CHOLON 1950 - góc Đồng Khánh-Tổng Đốc PhươngCHOLON 1960s - KS Phượng Hoàng ( Rạp hát Casino ),
góc Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

(nay là góc Trần Hưng Đạo B-Châu Văn Liêm)

1968 - Không ảnh một phần Khu vực Q5 CHỢ LỚN

Xe điện Saigon-Cholon - Ngã tư Tổng Đốc Phương-Đồng Khánh

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

CHOLON 1972 - Đường Tổng Đốc Phương

Ngã tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương

Bán hàng trên đường Tổng Đốc Phương Chỗ nhà 3 tầng gần giữa hình là ngã
tư Đồng Khánh-Tổng Đốc Phương và sòng bạc Casino
(nơi sau này là rạp Casino Chợ Lớn).


Click to View FlipBook Version