The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by xuanloc54, 2017-09-12 10:40:38

01.So Diem Danh Khoa 9 Suphamsaigon

01.So Diem Danh Khoa 9 Suphamsaigon

01-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

01-Trần Kim Môn 02-Nguyễn Thị 03-Trương Thanh 04-Đặng Văn Cử 05-Phạm Văn Tạng
Sơn Tùng

06-Trần Thị Lạc 07-Ngô Văn Biên 08-Nguyễn Thị 09-Nguyễn Thị 10-Nguyễn Bữu
Hồng Luông Yến Sơn

02-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

11-Vũ Tiến Hưng 12-Trần Quốc Nam 13-Trần Quốc 14-Văn Văn Phê 15-
Dũng

16-Hà Thu Thủy 17-Trần Thị Kim 18-Châu Nguyệt 19-Lê Thị Sáu 20-Nguyễn Kim
Yến Nùng Hoa Cúc

03-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

21-Lâm Thị Ngọc 22-Phan Kim Ngọc 23-Lê Thị Nhung 24-Nguyễn Thị 25-Đặng Thị Thu
Yến Thơ Ba

26-Nguyễn Thị La 27-Nguyễn Thị 28-Nguyễn Thị 29-Trần Thị Thuận 30-Lê Ngọc Lan
Nhành Lệnh

04-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

31-Mai Thị Lợi 32-Đặng Dương 33-Trần Ngọc 34-Trịnh Văn Mọn 35-Nguyễn Ngọc
Huệ Cảnh Khải

36-Vũ Văn Phú 37-Đinh Viết Đảm 38-Nguyễn Văn 39-Lê Hữu Phước 40-
Bằng

05-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

41-Huỳnh Thị Sáu 42-Nguyễn Thị Hoa 43-Phan Thị Huệ 44-Huỳnh Thị 45-Nguyễn Thị
Tuyết Trinh Nhường

46-Nguyễn Thị Kim 47-Nguyễn Thị 48-Nguyễn Thị 49-Lệ Thị Ngọc 50-
Hoa Tươi Hồng Tấn

06-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

51- 52- 83- 54- 55-

56- 57- 58- 59- 60-

07-SỔ ĐIỂM DANH KHÓA 9 SƯ PHẠM SAIGON-NĂM 2017

61- 62- 93- 94- 65-

66- 67-

08-Thầy Cô – Khách Mời

Gs Đoàn Viết Bửu Gs Huỳnh Văn Gs Tô Minh Tín Gs Phạm Hữu Gs Trịnh Thị Sanh
Ngôn Thành

Trần Văn Khỏe- Ninh Đức Thăng- Vũ Ngọc Chuẩn- Nguyễn Văn Vũ Khắc Long-
Khóa Cấp Tốc Khóa 2 Khóa 5 Thịnh-Khóa 6 Khóa 8

09-Thầy Cô – Khách Mời

Phạm Mạnh Vong- Vũ Ngọc Hưng- Phạm Tùng Lâm- Lê Thị Tuyết Trần Ngọc Nghĩa-
Khóa 8 Khóa 10 Khóa-10 Hồng-Khóa 12 Khóa 13

Nguyễn Huy Hòa-
Khóa 13


Click to View FlipBook Version