The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Xa Gan Photo Magazine-Bui Xuan Phai Minh Hoa Tho Ho Xuan Huong

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by xuanloc54, 2017-08-25 12:27:54

Xa Gan Photo Magazine-Bui Xuan Phai Minh Hoa Tho Ho Xuan Huong

Xa Gan Photo Magazine-Bui Xuan Phai Minh Hoa Tho Ho Xuan Huong

Tranh Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương

Những ý thơ gợi tình của nữ sĩ
Hồ Xuân Hương được khắc họa
sinh động qua nét bút phóng
khoáng của cố danh hoạ Việt
Nam.

Đó là bộ tranh của họa sĩ Bùi
Xuân Phái vẽ theo ý thơ của Hồ
Xuân Hương, được cố danh
họa thực hiện từ năm 1982 đến
1986. Bộ tranh này hiện do
người con trai của ông là họa sĩ
Bùi Thanh Phương lưu giữ.
Gầy đây, nhiều tác phẩm trong
bộ tranh đã được giới thiệu
trên mạng.

Một đèo, một đèo,
lại một đèo

Thân em như quả mít

trên cây

Da nó xù xì, múi nó
dầy
Quân tử có thương
thì đóng cọc
Xin đừng mân mó,
nhựa ra tay
(Quả mít - Hồ Xuân
Hương).

Đêm khuya văng vẳng
trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với
nước non

Chén rượu hương đưa,
say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế,
khuyết chưa tròn...
(Tự tình - Hồ Xuân

Hương).

Xuyên ngang mặt đất,
rêu từng đám

Đâm toạc chân mây, đá
mấy hòn

Ngán nỗi xuân đi xuân
lại lại

Mảnh tình san sẻ tí con

con
(Tự tình - Hồ Xuân

Hương).

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi

cô mình?
Chị cũng xinh mà em

cũng xinh
Đôi lứa như in tờ giấy

trắng
Nghìn năm còn mãi cái

xuân xanh
(Tranh hai Tố nữ - Hồ

Xuân Hương).

Trời đất sinh ra đá một

chòm
Nứt làm hai mảnh hỏm

hòm hom
Kẽ hầm rêu mốc

trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo

vỗ phập phòm...
(Hang cắc cớ - Hồ Xuân

Hương).

Cái kiếp tu hành nặng

đá đeo
Ṿây mà chút tẻo tèo teo

Thuyền cừ cương
muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải

lộn leo
(Kiếp Tu Hành - Hồ

Xuân Hương).

Ngõ sâu thăm thẳm tới

nhà ông
Giếng ấy thanh tân,

giếng lạ lùng...
(Giếng nước - Hồ Xuân

Hương).

Cầu trắng phau phau
đôi ván ghép

Nuớc trong leo lẻo một
dòng thông...

(Giếng nước - Hồ Xuân
Hương).

Cỏ gà lún phún leo
quanh mép

Cá giếc le te lách giữa
dòng

Giếng ấy thanh tân ai
đã biết?

Đố ai dám thả nạ rồng
rồng

(Giếng nước - Hồ Xuân
Hương).

Mùa hè hây hẩy gió
nồm đông

Thiếu nữ nằm chơi
quá giấc nồng

Lược trúc chải cài trên

mái tóc
Yếm đào trễ xuống
dưới nương long...
(Thiếu nữ ngủ ngày -
Hồ Xuân Hương).

Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông...

(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Quân tử dùng dằng đi
chẳng dứt

Đi thì cũng dở, ở không

xong
(Thiếu nữ ngủ ngày -

Hồ Xuân Hương).Mười bảy hay là mười
tám đây

Cho ta yêu dấu chẳng
dời tay

Mỏng dày từng ấy,

chành ba góc
Rộng hẹp dường nào,

cẵm một cay...
(Vịnh cái quạt (1) - Hồ

Xuân Hương).

Càng nóng bao nhiêu
thời càng mát

Yêu đêm chưa phỉ lại

yêu ngày
Hồng hồng má phấn

duyên vì cậy
Chúa dấu vua yêu một

cái này
(Vịnh cái quạt (1) - Hồ

Xuân Hương).

Một lỗ xâu xâu mấy
cũng vừa

Duyên em dính dán
tự bao giờ

Chành ra ba góc da còn
thiếu

Khép lại đôi bên thịt
vẫn thừa...

(Vịnh cái quạt (2) - Hồ
Xuân Hương).

Mát mặt anh hùng khi
tắt gió

Che đầu quân tử lúc sa
mưa...

(Vịnh cái quạt (2) - Hồ
Xuân Hương).

Nâng niu ướm hỏi
người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã

sướng chưa?
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ

Xuân Hương).

Của em bưng bít vẫn

bùi ngùi
Nó thủng vì chưng

kẻ nặng dùi
Ngày vắng đập tung

dăm bảy chiếc
Đêm thanh tỏm cắc một

đôi hồi...
(Trống thủng - Hồ Xuân

Hương).

Chơi xuân có biết xuân
chăng tá

Cọc nhổ đi rồi,
lỗ bỏ không!
(Đánh đu - Hồ Xuân

Hương).

Quả cau, nho nhỏ,

miếng trầu ôi
Này của Xuân
Hương đã quệt rồi
Có phải duyên nhau thì

thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc

như vôi
(Mời ăn Trầu - Hồ Xuân

Hương).

Thắp ngọn đèn lên thấy
trắng phau

Con cò mấp máy suốt
đêm thâu

Hai chân đạp xuống
năng năng nhắc

Một suốt đâm ngang

thích thích mau...
(Dệt vải - Hồ Xuân

Hương).
Chàng với thiếp đêm

khuya trằn trọc
Đốt đèn lên đánh cuộc

cờ người
Hẹn rằng đấu trí mà

chơi
Cấm ngoại thuỷ không

ai được biết...

(Đánh cờ - Hồ Xuân Hương).

Thơ Hồ Xuân
Hương

Qua Tranh Minh
Họa

Của Họa Sĩ

Bùi Xuân Phái

Xa & Gần Photo Magazine
Edited-Archives On Cloud Xuan Loc’s BoxCom


Click to View FlipBook Version