The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by WAN MARIAM BINTI WAN ISMAIL Moe, 2019-12-25 02:59:16

2020 SKPBB -BUKU PENGURUSAN

2020 SKPBB -BUKU PENGURUSAN

BIODATA PERIBADI

Nama ___________________________________________________________________

No. Kad Pengenalan ___________________________________________________________________

Alamat Rumah ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

No. Telefon Rumah ___________________________________________________________________

No. Telefon Bimbit ___________________________________________________________________

Emel Peribadi ___________________________________________________________________

Alamat Pejabat ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

No. Telefon Pejabat ___________________________________________________________________

No. fax Pejabat ___________________________________________________________________

Emel Rasmi Pejabat ___________________________________________________________________

No. Fail Peribadi ___________________________________________________________________

No. Gaji ___________________________________________________________________

No. Cukai Pendapatan ___________________________________________________________________

No. KWSP ___________________________________________________________________

No. Pasport ___________________________________________________________________

Lain-Lain ___________________________________________________________________

SEKOLAH PENGALAMAN MENGAJAR JAWATAN
TAHUN

BIDANG TANGGUNGJAWAB UTAMA UNIT / JAWATAN
PENGURUSAN UNIT / JAWATAN

AKADEMIK
HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

KEGIATAN LUAR

1 SKPBB/Pengurusan 2020®

KANDUNGAN MUKA SURAT
3
BIL PERKARA 4
5
1 Dari Meja Guru Besar 6
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan / Visi Misi Kpm, Visi Misi Sekolah 7
3 Kerangka PPPM 2013 - 2025 8
4 Memperkasa Transformasi Pendidikan
5 Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT 9-12
6 Sekolah Transformasi TS25 Kohort 4 13
7 Program KPM (PAK21 / KBAT /i-Think / PBD / SKPMg2) 15
8 Program Pendidikan Khas Integrasi Pembelajaran 16
9 Piagam Sekolah 17
10 Profail Sekolah 20-21
11 Hala Tuju Sekolah 22
12 Sejarah Sekolah / Sejarah Guru Besar 23
24
13 Lagu Sekolah 25

14 Penggal Dan Perincian Persekolahan Tahun 2020 26
27
15 Cuti Perayaan 2020 28 - 34

16 Hari Kelepasan Am Terengganu 2020 35-36
37 - 38
Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah 39- 44

17 Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2020 45- 57
58-70
18 Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 71 - 82
83 - 98
19 Warga SKPBB 2020 , Senarai Guru dan AKP, Pekerja Swasta, Guru
Kafa 99
100
20 Nama Guru Penyelaras Tahun Dan Guru Kelas

21 Jadual Bertugas Mingguan
22 Penjajaran Masa – Pbppp, Skpmg2, Penghantaran Buku Tulis

Senarai Jawatankuasa

23 Jawatankuasa Pentadbiran Dan Pengurusan sekolah

24 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum

25 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid (Hem)

26 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum

27 Lampiran

28 Takwim

2 SKPBB/Pengurusan 2020®

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia!
Warga SKPBB yang dihormati dan dikasihi.

Syukur Alhamdulillah kerana diberi kesempatan dan peluang
menyambung perjuangan dan merealisasikan wadah pendidikan

di SKPBB pada 2020.

Dunia pendidikan hari ini sentiasa berlaku transformasi. Setiap transformasi perlukan
komitmen yang tinggi dan padu dari setiap warga pendidik. Transformasi pendidikan
digarap selaras dengan perkembangan pendidikan global dan mempunyai visi dan misi
yang perlu dicapai mengikut frame time yang ditetapkan.

Setiap transformasi yang digarap, tidak mungkin mencapai wawasannya tanpa
pemikiran, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan tindaksusul yang
berkesan. Oleh itu, saya dengan rendah hati menyeru agar semua guru dan kakitangan
sekolah ini dapat menyatupadukan unsur-unsur di atas supaya segala perancangan dan
matlamat yang ingin kita capai menjadi kenyataan dengan cemerlangnya.

Guru-guru serta kakitangan sekolah yang disanjungi dan disayangi;

2019 telah kita harungi dan telah banyak kejayaan yang kita capai di peringkat negeri
dan juga kebangsaan. Alhamdulillah, kemenjadian Murid di SKPBB telah mula menyerlah.
Kita sebagai pendidik telah berjaya memainkan peranan dan telah mulai mengatur
langkah demi langkah dalam semua bidang untuk sebuah kejayaan demi merealisasikan
visi dan misi sekolah kita mengikut acuan global.

2020 serta tahun-tahun mendatang kita warga guru memegang tanggungjawab yang
cukup mencabar dalam bidang pendidikan. Kita sudah tidak boleh leka dan lena lagi.
Sehubungan dengan itu sekolah kita telah mensasarkan satu visi yang khusus untuk
mencapai kecemerlangan iaitu “Menjadikan SKPBB Cemerlang di PPD K.Trg pada
2020”. Segala kejayaan ini bukan mudah untuk kita kecapi melainkan atas usaha semua
pihak dan saya harap itu semua menjadi kebanggaan kita bersama.

Akhir kata, saya selaku pengurus di sekolah ini mengharapkan seluruh warga SKPBB
dapat melaksanakan tugas harian dengan baik dan sempurna demi kecemerlangan
sekolah kita dan segala penat lelah kita mendapat catatan yang baik di sisi-Nya. Ins sha
Allah…

“”For a better tomorrow, do your best and not making excuses…”
“SKPBB HEBAT”

Sekian, Terima Kasih

SYED HUSNI B SYED MOHAMMAD
Guru Besar SKPBB

3 SKPBB/Pengurusan 2020®

MATLAMAT SLOGAN NILAI SEKOLAH MOTO
SEKOLAH

UNTUK MEREALISASIKAN USAHA SKPBB
JAYA HEBAT
 KECEMERLANGAN
AKADEMIK S – Sopan
K – Kemas
 KEMANTAPAN SAHSIAH P – Pintar
 KESERLAHAN B – Baik hati

KOKURIKULUM B - Bersyukur
 KECERIAAN PRASARANA
 KEJAYAAN BERGANDA
 PERKONGSIAN PINTAR

4 SKPBB/Pengurusan 2020®

5 SKPBB/Pengurusan 2020®

6 SKPBB/Pengurusan 2020®

PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU

7 SKPBB/Pengurusan 2020®

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA)

PEMIMPIN BERKESAN GURU BERKUALITI

PEMBELAJARAN DAN POTENSI MURID PERSEKITARAN PDPC BERMAKNA

SOKONGAN KOMUNITI DAN PIBG

.
8 SKPBB/Pengurusan 2020®

9 SKPBB/Pengurusan 2020®

10 SKPBB/Pengurusan 2020®

11 SKPBB/Pengurusan 2020®

12 SKPBB/Pengurusan 2020®

13 SKPBB/Pengurusan 2020®

VISI PENDIDIKAN KHAS Skpbb
Memberikan pendidikan yang berkualiti

ke arah melahirkan insan yang berdikari dan mampu berjaya s
sejajar dengan Falsafah Pendidikan Khas

MISI PENDIDIKAN KHAS skpbb
Mencungkil dan membangunkan potensi diri
agar murid dapat hidup berdikari dalam masyarakat

di masa hadapan

14 SKPBB/Pengurusan 2020®

15 SKPBB/Pengurusan 2020®

16 SKPBB/Pengurusan 2020®

PIAGAM PELANGGAN

1. Memastikan kanak-kanak mengikut umur yang
ditetapkan mendapat peluang belajar pada hari
pertama sesi persekolahan.

2. Memastikan murid menerima pendidikan yang
berkualiti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia.

3. Memastikan murid terlibat secara aktif dalam setiap
aktiviti kokurikulum.

4. Membimbing dan mendidik untuk melahirkan insan
yang berilmu, berakhlak dan beramal.

5. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan sekolah
yang cekap, berkesan dan dinamik.

6. Mewujudkan prasarana sekolah yang selamat,
bersih, harmoni dan kondusif.

7. Memudahkan urusan berkaitan murid, ibu bapa dan
masyarakat dalam tempoh segera.

8. Menggalakkan penglibatan masyarakat dalam proses
pendidikan melalui perantaraan PIBG.

9. Sentiasa bersedia menerima pandangan dan teguran
demi menjadikan SKPBB lebih cemerlang.

17 SKPBB/Pengurusan 2020®

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH TBA 3004

NAMA SEKOLAH SK PUSAT BUKIT BESAR

ALAMAT JLN PASIR PANJANG, 21100 K.TRG

PPD PPD KUALA TERENGGANU

SESI Pagi sahaja

LOKASI Bandar

GRED A

JUMLAH KELAS 24

BIL MURID 564 orang

BIL. GURU 49 orang

BIL. BUKAN GURU 6 orang

BIL. PEKERJA SWASTA 7 orang

GURU BESAR Cikgu Syed Husni b Syed Mohammad

GPK 1 Cikgu Wan Mariam bt Wan Ismail

GPK HAL EHWAL MURID Cikgu Mohd Nazri b Hussain

GPK KOKURIKULUM Cikgu Adil Fathi b Salleh

GPK PENDIDIKAN KHAS Cikgu Dhazita bt Ab Rahman

TEL. / FAX 09-6221127

E-MEL [email protected]

LAMAN WEB Skpbbkt.blogspot.my

”Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan
yang terbaik dari segala usaha yang dirancang....”

18 SKPBB/Pengurusan 2020®

MOTO SEKOLAH

SKPBB HEBAT

HALA TUJU SK PUSAT BUKIT BESAR

 Kecemerlangan ilmu ke arah cemerlang dan terbilang.
 Keunggulan kepimpinan dan pengurusan.
 Kemantapan sahsiah.
 Cinta akan negara.
 Menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa
 GURU UNGGUL

ISU UTAMA SKPBB

 Budaya Kerja Kelas Pertama .
 Bilik Guru Yang Kondusif
 Kepimpinan dan murid bermaklumat.
 Kualiti akademik dalam peperiksaan awam.
 Persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif.
 Penambahbaikan prasarana sekolah.
 Penglibatan dan kegiatan cergas dalam kokurikulum.
 Pembinaan insan dan sahsiah murid.
 Kualiti semua mata pelajaran.
 PSS yang bermaklumat, mantap dan berkualiti.

KURIKULUM

 Penyeliaan dan pemantauan dalam urusan kurikulum
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum
Mesyuarat Panitia
Pencerapan Berfokus
Pemeriksaan kerja bertulis murid

 Mengamalkan Penyelarasan,Pementoran,Pemantauan dan Penilaian dalam pdpc
 Penguasaan Murid dalam PBD
 Program Pemulihan Khas kepada murid yang lemah.
 Program peningkatan prestasi akademik dari Tahun 1 hingga Tahun 6
 Mencapai kelulusan min D 85% lulus keseluruhan dalam peperiksaan UPSR
 Meningkatkan pencapaian 6A sekurang-kurangnya 3% setiap tahun berasaskan

pencapaian tahun terkini..
 Mensifarkan masalah penguasaan numerasi dan literasi di Tahap Satu.
 Mengekalkan sebagai 10 sekolah terbaik UPSR peringkat Daerah.
 Mensasarkan semua murid Prasekolah lulus semua konstruk.

19 SKPBB/Pengurusan 2020®

KOKURIKULUM

 Berusaha memecahkan rekod MSSD dalam olahraga.
 Penglibatan semua murid tahap dua dalam kegiatan permainan, pasukan

beruniform, persatuan dan kelab.
 Mengambil bahagian dalam acara tertentu sukan dan permainan, pasukan

beruniform di peringkat kawasan dan negeri seterusnya di peringkat
kebangsaan serta antarabangsa.
 Memastikan setiap murid mencapai tahap kesihatan dan kecergasan fizikal
mental dan sosial yang sempurna.
 Berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap pertandingan

KECERIAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN

 Bangunan dan kawasan sekolah serta persekitarannya
 Bilik darjah
 Makmal Komputer
 Pusat sumber sekolah
 Bilik Abad ke 21
 Kantin
 Bilik-bilik air
 Bilik-bilik khas
 Setor dan lain-lain

PEMBANGUNAN INSAN, SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID

Sekolah bebas daripada masalah salah laku
 Meminimumkan masalah disiplin murid.
 Murid beriman dan bertaqwa serta seimbang antara rohani dan
jasmani.
 Murid-murid beradab dan berakhlak mulia.
 Memastikan bantuan diberikan kepada murid-murid yang layak.
 Memastikan murid-murid berada dalam keadaan selamat, kondusif
dan harmoni.
 Sifar Ponteng

PENGLIBATAN MENYELURUH

 Mewujudkan budaya kerja berpasukan.
 Sekolah sentiasa terurus dan warga sekolah yang prihatin
 Kecemerlangan dalam semua bidang.
 Mewujudkan perasaan tanggungjawab serta empunya.

PENGURUSAN KEWANGAN

 Diurus dalam keadaan bersistem, kemas dan berkualiti.
 Ada sistem pemantauan.
 Ada surat penurunan kuasa.
 Penyata kewangan dan bajet sentiasa disediakan dengan lengkap.
 Akaun sekolah sentiasa ‘BERSIH’ dan SIFAR teguran

20 SKPBB/Pengurusan 2020®

TEKNOLOGI MAKLUMAT

 Murid-murid menguasai Teknologi Maklumat.
 Melengkapkan sekolah dengan kemudahan-kemudahan teknologi

maklumat dari semasa ke semasa.
 Memberi latihan kepada staf untuk menguasai teknologi maklumat dari

semasa ke semasa.
 Pembestarian sekolah.

PENDIDIKAN KHAS

 Meningkatkan penguasaan murid dalam bidang akademik/PdP
 Meningkatkan perkembangan pengurusan kehidupan murid kefungsian

rendah.
 Meningkatkan % murid mendapat semua “ Kompeten Terpuji “ dalam

PASR
 Meningkatkan kehadiran dan penglibatan murid dalam Aktiviti Jasmani

Sukan dan Ko-Kurikulum diperingkat sekolah,daerah mahupun jabatan.
 Mengurangkan % murid tidak melepasi saringan LINUS dan Domain

LINUS P.Khas.
 Memperkasakan Sekolah sebagai Institusi Mesra OKU
 Meningkatkan penguasaan Domain dalam PBD P.Khas.
 Melaksanakan Dasar Penolakan Sifar/Zero Reject Policy KPM.
 Memperkasa Program Pendidkan Inklusif bagi murid yang berpotensi.
 Ponteng Sifar

HARAPAN GURU BESAR

Sistem pengurusan sekolah yang kemas ,unggul dan efektif.
Guru komited mengajar dan murid responsif belajar.
Keputusan peperiksaan UPSR yang gemilang.
Budaya dokumentasi dalam semua urusan.
Sekolah dan persekitaran yang ceria dan menarik.
Persaudaraan, kerja berpasukan dan permuafakatan dalam kalangan
kakitangan sekolah.
Hubungan yang intim / mesra dengan Jabatan Pelajaran Negeri, PIBG,
Alumni, semua institusi dan agensi awam dan swasta.
Mewujudkan jalinan di peringkat antarabangsa.

KBAT DIPERKASAKAN
TS25 DIREALISASIKAN

“ PASTIKAN KECEMERLANGAN TAHUN 2020
LEBIH BAIK DARIPADA TAHUN 2019 (IN SHA ALLAH) ”

21 SKPBB/Pengurusan 2020®

SEJARAH SEKOLAH

SKPBB sekolah pusat 21 Mei 1960
pertama Persekutuan Bangunan sekolah siap

Diasaskan oleh KPP dibina.
Terengganu
SKPBB melalui era
1 Julai 1960 kegemilangan dan
Sekolah dirasmikan oleh menempa pelbagai
DYMM Sultan Terengganu
kejayaan
SKPBB sekolah pilihan 2
anakanda DYMM Sultan Bermula 2005, berjaya
melahirkan 2 jaguh dunia
Terengganu
Formula Future.

2003 2005 Syazwan YM Tg Nur
YTM Tg Nur YTM Tg Mohd Nor Hanisah
Nadhirah Zahrah Muhammad Ismail Athirah

Pencapaian akademik 2009
sekolah amat baik Bangunan baru sekolah

mula digunakan.

UPSR 2017 UPSR 2018 UPSR 2019
1 orang 5 orang 3 orang
6A 6A 6A

2012 Dipilih sebagai 2013
sekolah RINTIS i-THINK di Dinobatkan sebagai
kalangan 10 buah sekolah sekolah SHOWCASE i-THINK

di Malaysia Negara.

2018 2019
Dipilih sebagai sekolah Dipilih Sekolah TS25
MODEL KBAT di Daerah
Kohort 4
Kuala Terengganu
SKPBB/Pengurusan 2020®
22

SEJARAH GURU BESAR

ABDULLAH BIN TOLIB ABDUL RAHMAN BIN
9 MEI 1960
UMAR
3 MEI 1962

JOHARI BIN OSMAN ABDULLAH BIN
1 OKTOBER 1970 OSMAN

MOHAMAD YUSOF 1 JANUARI 1972
BIN ISMAIL
16 OGOS 1978 MOHAMAD HASHIM
BIN A.RAHMAN
TN.HJ.MUSTAFA BIN 16 OGOS 1985
SALLEH
RANI BIN YAHYA
1 JULAI 1994 16 DISEMBER 2000

RAHIMAH BT ISMAIL HANIZAM BT
16 FEBRUARI 2006 MOHAMED
01 APRIL 2008

MOHD JAAFAR BIN SYED HUSNI B SYED

TAIB MOHAMMAD
3 JANUARI 2017 3 NOVEMBER 2019

Jangan pernah membuat keputusan saat marah
dan jangan pernah berjanji saat kau bahagia – Ali bin Abi Thalib

PETA ALIR

23 SKPBB/Pengurusan 2020®

24 SKPBB/Pengurusan 2020®

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 2020

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI BILANGAN
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU
19
01.01.2020 11.01.2020 20 11
01.02.2020 29.02.2020 10
01.03.2020 13.03.2020

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13.03.2020 21.03.2020 9 1
9
1 22.03.2020 31.03.2020 8
22
01.04.2020 30.04.2020 11

01.05.2020 21.05.2020

JUMLAH HARI 41

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2

22.05.2020 06.06.2020 16

07.06.2020 30.06.2020 18 7
01.07.2020 23.07.2020 17 1
16
JUMLAH HARI 35 6

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020 9

2 02.08.2020 31.08.2020 19
01.09.2020 21
30.09.2020 20
01.10.2020 11
31.10.2020
01.11.2020 71
19.11.2020

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

20.11.2020 31.12.2020 46

25 SKPBB/Pengurusan 2020®

CUTI PERAYAAN 2020

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 22.01.2020 (Rabu) 23.01.2020 (Khamis)
25.01.2020 (Sabtu)
23.01.2020 24.01.2020 (Jumaat) Semua Negeri
dan (Khamis) Kumpulan B
26.01.2020 (Ahad)
20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis)
HARI RAYA
AIDILFITRI 21.05.2020 22.05.2020 (Jumaat)
24.05.2020 (Ahad) (Khamis)

dan
25.05.2020 (Isnin)

HARI DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat) Semua Negeri
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin) Kumpulan B

KUMPULAN A
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

KUMPULAN B
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinagn, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

CATATAN : : 24 & 25 MEI 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun )
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 30 & 31 MEI 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Kaamatan : 01 & 02 JUN 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Gawai Dayak : 31 JULAI & 01 OGOS (Dalam Cuti Pertengahan
Perayaan Hari Raya Qurban Penggal 2)
: 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)
Perayaan Hari Krismas

26 SKPBB/Pengurusan 2020®

HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI TERENGGANU
TAHUN 2020

TARIKH

BIL KELEPASAN HARI MASIHI HIJRAH

1 Tahun Baru Cina (Persekutuan & Negeri) Sabtu 25.01.2020 29 J`Awal 1441
Ahad 26.01.2020 01 J`Akhir 1441
2 Hari Kelepasan AM Negeri Isnin 27.01.2020 02 J`Akhir 1441

3 Hari Ulangtahun Pertabalan Ke bawah Rabu 04.03.2020 09 Rejab 1441
D.Y.M.M Sultan Terengganu (Negeri)
Ahad
4 Israk dan Mikraj (Negeri) 22.03.2020 27 Rejab 1441
Ahad
5 Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M Sultan 26.04.2020 03 Ramadhan 1441
Terengganu (Negeri) Jumaat
Khamis
6 Hari Pekerja (Persekutuan) 01.05.2020 08 Ramadhan 1441
Ahad
7 Hari Wesak (Persekutuan) Ahad 07.05.2020 14 Ramadhan 1441
Isnin
8 Hari Nuzul Quran (Negeri)* 10.05.2020 17 Ramadhan 1441
Sabtu 24.05.2020 01 Syawal 1441
9 Hari Raya Puasa (Persekutuan)* 25.05.2020 02 Syawal 1441
Ahad
10 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Khamis 06.06.2020 14 Syawal 1441
di-Pertuan Agong (Persekutuan) Jumaat
Sabtu
11 Hari Kelepasan AM Negeri 07.06.2020 15 Syawal 1441
Ahad 30.07.2020 09 Zulhijjah 1441
12 Hari Arafah (Negeri) Khamis 31.07.2020 10 Zulhijjah 1441
01.08.2020 11 Zulhijjah 1441
13 Hari Raya Haji (Persekutuan)* Isnin 02.08.2020 12 Zulhijjah 1441
Rabu 20.08.2020 01 Muharam 1442
14 Hari Kelepasan AM Negeri 31.08.2020 12 Muharam 1442
Khamis 16.09.2020 28 Muharam 1442
15 Awal Muharam (Persekutuan)
Sabtu 29.10.2020 12 R`Awal 1442
16 Hari Kebangsaan (Persekutuan) Ahad
Jumaat 14.11.2020 28 R`Awal 1442
17 Hari Malaysia (Persekutuan) 15.11.2020 29 R`Awal 1442
25.12.2020 10 J`Awal 1442
18 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W
(Persekutuan)

19 Hari Deepavali (Persekutuan)*

20 Hari Kelepasan AM Negeri

21 Hari Krismas (Persekutuan)

( * ) Tertakluk kepada perubahan
Jika apa-apa hari Kelepasan Am jatuh pada hari Jumaat, maka hari itu tidak diganti pada
hari yang berikutnya

27 SKPBB/Pengurusan 2020®

SEKOLAH KEBANGSAAN PUSAT BUKIT BESAR,
21100 KUALA TERENGGANU.

 09-6221127

_______________________________________________________________________________
Rujukan kami : SKPBBKT.04/06
Tarikh: 1 Januari 2020

Semua Guru dan Kakitangan
Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar,
21100 Kuala Terengganu.

Tuan,

PELANTIKAN JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN KOKURIKULUM BAGI
SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu jawatankuasa kerja
sekolah bagi sesi persekolahan tahun 2020. Oleh itu, tuan/ puan telah dilantik sebagai ahli
Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pengurusan 2020
sekolah ini.
3. Sehubungan dengan perlantikan ini, semua guru dan kakitangan diharap dapat
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan penuh integriti bagi
meningkatkan kualiti serta menjayakan hasrat Visi dan Misi Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar.

Semoga Allah memberkati di atas segala usaha , kerjasama serta komitmen tuan/puan .

Sekian, terima kasih

”Memperkasakan Transformasi Pendidikan”
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

SYED HUSNI BIN SYED MOHAMMAD
Guru Besar

28 SKPBB/Pengurusan 2020®

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

GURU BESAR
PIBG

GURU PEN.KANAN GURU PEN. KANAN GURU PEN. KANAN GURU PEN.KANAN
PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM KURIKULUM PPKI
 Kurikulum  Disiplin Murid  Unit Beruniform  Jadual Waktu PPKI
 Panitia MP  UBK  Sukan dan Permainan  Program Pend.Inklusif (PPI)
 Jadual Waktu  3K  Kelab dan Persatuan  e-RPI
 Pedagogi Guru  Kebajikan Murid  1M1S  PBD PPKI
 PSS  SPBT  Rumah Sukan  PASR. PPKI
 MEDIA Pendidikan  Penempatan Murid  Ko Akademik
 Pentaksiran  Kantin Sekolah  PAJSK KO KURIKULUM PPKI
 Pemulihan Khas  Pengurusan Kelas  Sambutan dan  1M1S PPKI
 Pemantauan  Kerohanian  PAJSK PPKI
 Kelengkapan/ Perabot Perayaan  Pengakap & KKJR PPKI
PENTADBIRAN  Lawatan  Persijilan  Sukan,Olahraga,Permainan PPKI
 e-Operasi  Pemuafakatan Strategik  DOKUMENTASI
 Hrmis 2.0  Kedai Sekolah  Kawasan dan Bangunan HAL EHWAL MURID PPKI
 Emis  PPsi  Perhubungan  SPBT PPKI
 SKPMg2  Penyeliaan Pekerja Am  RMT, PSS PPKI
 PBPPP PROGRAM KPM  Elaun Murid Khas (EMK)
 Perkembangan Staff  RMT dan PSS PROGRAM  Pendaftaran Murid SMK PPKI
 Lembaga Tatatertib  Sekolah Penyayang  MSSD  Rawatan Kesihatan/Kebajikan
 SSDM  Olahraga  APDM PPKI
 PROGRAM KPM  APDM  Kejohanan  PPsi PPKI
I-THINK  PIBG
KBAT  RIMUP  PENTADBIRAN
TS25 KOHORT 4  PPDa  SKPMg2 & PBPPP,Guru PPKI
DMH  Aset Sekolah
 Data dan Maklumat PPKI
 Penyeliaan Pemantauan PPM

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU AM PEMBANTU PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN
P/O N22 PEJABAT N11 MURID N17(PRASEKOLAH) MURID N17 PPKI

 Pentadbiran /  Pentadbiran  Pengurusan Murid  Pengurusan Murid PPKI
Kewangan  Tugas-tugas lain Prasekolah Tugas-tugas lain

 Tugas-tugas lain  Tugas-tugas lain

PEKERJA CUCIAN BANGUNAN DAN PEKERJA KAWALAN
KAWASAN (SWASTA) KESELAMATAN (SWASTA
/KONTRAK KERAJAAN)
 Kebersihan bangunan sekkolah
 Kebersihan kawasan sekolah  Keselamatan bangunan sekolah
 Tugas-tugas lain  Keselamatan harta benda sekolah
 Keselamatan warga sekolah
 Tugas-tugas lain

29 SKPBB/Pengurusan 2020®

WARGA SKPBB 2020 JUMLAH
49
BIL KATEGORI 06
1 GURU 07
2 KAKITANGAN SOKONGAN 515
3 KAKITANGAN SWASTA 23
4 MURID ARUS PERDANA 25
5 MURID PPKI
6 MURID PRA SEKOLAH 625

JUMLAH WARGA

GURU DAN OPSYEN

BIL JAWATAN/OPSYEN L JUMLAH JUM
P
1 GURU BESAR 1 1
2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 0 0 1
3 PENOLONG KANAN HEM 1 1 1
4 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1 0 1
5 PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS 0 0 1
6 GURU PENDIDIKAN KHAS 1
1
(KELAS INTEGRASI) 56
2
7 MATEMATIK 2 46
8 BAHASA MELAYU 2 46
9 BAHASA INGGERIS 3 24
10 PENDIDIKAN ISLAM 0 58
11 PENDIDIKAN SENI DAN MUZIK 0 11
12 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 3 00
13 BAHASA ARAB 0 03
14 GURU BIMBINGAN 1 11
15 GURU PEMULIHAN 0 01
16 GURU BAHASA CINA SK 3 11
17 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 1 25
18 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 0 01
19 GURU PRASEKOLAH 21 11
28 49
JUMLAH

30 SKPBB/Pengurusan 2020®

SENARAI NAMA GURU DAN AKP

Bil Nama Guru Mula Alamat No.Tel
Khidmat Di E-Mail

Skpbb

SYED HUSNI B SYED 10434, Taman Ros, 010 2167644

1 MOHAMMAD 03.11.2019 Kampung Paya [email protected]

(GURU BESAR) Datu, 21200 K.Trg

2 WAN MARIAM BT WAN 01.01.1999 Lot 21985, Kg 010 6551686
ISMAIL Duyung, Seberang [email protected]

(PK PENTADBIRAN) Takir, K.Trg dl.edu.my

PT 2794, Taman Biji 010 2523713

3 MOHD NAZRI BIN HUSAIN 2.12.2016 Sura, Kg Teluk [email protected]
(PK HEM) Menara Manir,

21200 K.Trg

4 ADIL FATHI BIN SALLEH 16.5 2016 E-579 Merbau 019 7002838
(PK KOKURIKULUM) Patah, 20050 K.Trg [email protected]

5 DHAZITA BT AB RAHMAN Lot 1863, Kg Binjai 019 9479102
(PK PENDIDIKAN KHAS) 01.02.2014 Berambu [email protected]
20050 K.

Terengganu

6 ROSLINA BT ABU BAKAR Lot 2712, Kg. 013 9336214
@GHAZALI 01.01.1998 Kubang Parit, 20050 [email protected]

Opsyen : Bahasa Melayu K.Terengganu

7 WAHIDA BT ABU BAKAR 01.01.2002 219, Kg. Banggol 019 9597252
Opsyen : Pendidikan Islam Manir.K.TRG [email protected]

8 WAN KHATIJAH BT W. 01.01.2004 A-477, Taman Haji 01110897870
MUHAMAD Da, Pengadang [email protected]
Baru, K.Trg
Opsyen : Pendidikan Islam

9 NORITA BINTI JUSOH 01.06.2004 Lot 898, Kg 013 9689564
Opsyen : Pendidikan Islam Pengkalan Setar, [email protected]

Gelugor Kedai
20050

K.Terengganu

Lot 18101, Taman

10 GOH MOH TENG 01.01.2005 Sejati, Gong Badak, 019 2560517
Opsyen : Bahasa Inggeris 21300 [email protected]

K.Terengganu

11 MOHAMAD MUKHDI BIN 14.02.2005 Lot 890, Binjai Kg 012 9210474
SHAFEE Baru Serada, 20050 [email protected]

Opsyen : Pendidikan Islam K. Trg 019 9120152

MOHD ARIFUDDIN BIN Lot 11999, Kg [email protected]

12 MD. AROF 14.02.2005 Padang Mengkuang,

Opsyen : Bahasa Arab 21400 Marang, Trg

31 SKPBB/Pengurusan 2020®

Bil Nama Guru Mula Alamat No.Tel
Khidmat Di E-Mail

Skpbb

NIK ZAIREEN BT NIK Lot 4261, Lrg

13 MOHAMOD 15.07.2005 Kiambang, Jln Panji 012 9817927

Opsyen : Pendidikan Islam Alam, K. Trg [email protected]

14 ANISAH BT ABD RAHMAN 01.01.2006 P.T.1996, Taman 019 9892426
@ MUKHTAR Bukit Bayas [email protected]
Indah,K.Trg
Opsyen : Bahasa Inggeris 012 9646816
[email protected]
Lot 1514, Kg. Wakaf

15 ROHAYU BT HASHIM 01.02.2006 Beruas,

Opsyen : Bahasa Melayu K. Terengganu

Kuarters SMK 0145046081

16 LATIFAH BT UMAR 01.02.2008 Sultan Sulaiman, [email protected]

Opsyen : Matematik 20400 K. Trg

17 WAN MANZURA BINTI 01.12.2008 No. 3, Losong Haji 019 9155657
WAN KAMAL Long, 21000 K. [email protected]
Terengganu
Opsyen : Pendidikan Khas 012 9089967
[email protected]
18 HASMU BT HAJI ENDOT 01.01.2010 E-217, Kg Durian
Opsyen : Bahasa Melayu Burung, 20050 K. 011 25444503
09 6154192
ZURAIDAH BT ABD. Trg
19 LATIFF [email protected]
01.06.2010 722,Kg. Padang
Opsyen : Matematik Tengir, Manir. K.Trg

20 NOOR HIDAYAH BT 16.10.2010 4091,Kg.Gong Tok 017 9131591
RASHID Nasek, K.Trg 09 6236090
[email protected]
Opsyen : Bahasa Inggeris

21 RAMLAH BT MUDA 01.01.2011 Lot PT 1208-p Jln 012 9212572
Opsyen : Pendidikan Khas Tok Hakim, Kg [email protected]

Padang Midin, K.
Trg.

22 FAIZAH BT AWANG 17.04.2011 Lot 758, Kg Rusila, 019 9149356
Opsyen : Pendidikan Khas 21600 Marang, [email protected]
Terengganu
[email protected]

23 ZABEDAH BINTI ABD 01.10.2011 Lot 4531, Kg. 09 6197057
WAHAB Kubang Palas, Bukit 019 9639412

Opsyen : Pendidikan Khas Payong, 21400 019 9256687
Marang, Trg 09 6228548

WAN NORHAYA BT WAN 20.03.2012 1457-E, Lorong
24 ZAKI Ikhwan, Jln Pasir
Panjang, 21100 K.
Opsyen : Bahasa Melayu
Trg

32 SKPBB/Pengurusan 2020®

Bil Nama Guru Mula Alamat No.Tel
Khidmat Di E-Mail

Skpbb

25 WAN ROHAYU BT WAN 01.06.2012 D-557, Kg Paloh, Sg 013 9842246
[email protected] WAN ISMAIL Kiat, 20050 K. Trg [email protected]

Opsyen : Pendidikan Islam

SHARIFAH HANINA BT 212/2 Quarters 017 8033977
26 SYED MUSTAFFA 01.01.2014 Jalan Tekukur, [email protected]
20300 Kuala
Guru Bimbingan
Terengganu

Lot 13320ª , Kg 01112970240
[email protected]
27 FADZILLAH BT ISMAIL 01.01.2015 Chonang Jln Tengku
Opsyen : Sains Omar, 21300 Gong

Badak, K. Trg

IMRAN ARIFF B MOHD 188 Jln Tuanku 0145775231
28 ZAMBRI 16.06.2015 Ahmad, Gong
[email protected]

Opsyen : Sains Kapas, 21100 K. Trg

29 MOHD HELMI FIRDAUS B 16.06.2015 Lot 1913 Taman 010 3200029
EMBONG Desa Setia, Kg Atas [email protected]

Opsyen : Bahasa Arab Tol, 21070 K. Trg
Pendidikan Islam

30 MAZIANA BT MANSOR 1.1.2016 368C, kg 019 9226784
Opsyen : Sains Mengabang Tengah, [email protected]
Batu Buruk, 20400
om
K. Trg

KHAIRUL BADARIAH BT 1.6.2016 4491, Kg Teluk 012 9605145
31 ALIAS Pasu, 21200 K. Trg [email protected]

Opsyen : Pendidikan Khas m

32 MOHD AMRI BIN SALIM 1.9.2016 2717 Taman Idaman 010 9112993
Opsyen : Bahasa Inggeris Losong, Losong Hj [email protected]
Mat Shafie, K. Trg

33 MOHD SAPAWI BIN OMAR 12.6.2017 Lot 449, Kg 019 3465486
Opsyen : Sains Pengkalan Setar, [email protected]

21100 K. trg

34 WAN TARMIZI B AHAMAD 12.6.2017 34-A, Kg Sekati, 013 9271231
Opsyen : Pendidikan Islam Manir, 21200 K. Trg [email protected]

35 ANG MENG SIEW 12.6.2017 No.7, 3RD Floor, 012 9546328
Opsyen : Bahasa Cina 1.1.2018 Pangsapuri Sri [email protected]
Ladang, Ladang
36 FAIZUL AZELI B YAAKUB Sekolah, 20000 012 9615658
Opsyen : Sains [email protected]
K.Trg

507B, Losong Dato
Amar, 21100 K.Trg

33 SKPBB/Pengurusan 2020®

Bil Nama Guru Mula Alamat No.Tel
Khidmat Di E-Mail
019 9532619
Skpbb [email protected]

37 ZAKHLINA BT KHALID 16.4.2018 1097, Jln Masjid, 016 3717477
Guru Prasekolah Padang Midin, K.Trg

MUHAMMAD EZNEE B Kuartes Guru
38 ISHAK 24.12.2018

Opsyen : Bahasa Melayu

39 ASMADI BIN ALI 11.12.2018 No 345, Kg Banggol 019 9475059
Opsyen : Matematik Manir, 21200 K.Trg

Lot 70328, Lorong

40 AZMI BIN OSMAN 10.06.2019 Kubang Putat, Teluk 019 9241903
(Guru Pemulihan) Menara, Manir,
019 9935949
K.Trg [email protected]

MUHAMMAD FAHMI BIN Lot 2694, Kg 016 2985379
Kubang Kekura, [email protected]
41 MANSOR 16.01.2019
Opsyen : Bahasa Arab K.Trg

Pendidikan Islam

42 IBRAHIM BIN OMAR 03.03.2019 64 C, Kg Losong
Opsyen : Pendidikan Khas Haji Mamat Kaya,

21000 K.Trg

ZILYATI BT 1.12.2019 B474, Flat Bukit 013 9826978
43 [email protected] Kecil,21100 K.Trg [email protected]

Opsyen : Matematik

MOHD SALLEHHUDDIN B 1.12.2019 Lot 1988, Kg 019 9818002
44 GHAZALI Pengkalang Arang, [email protected]
Kuala Nerus, 21200
Opsyen : Pendidikan Islam

45 ANUAR B MUHAMMAD 5.12.2019 Lot 70310, Kg 011 22199808
Opsyen : Matematik Banggol Peradong, [email protected]

Manir, K.Trg ahoo.com

MAZNI @ MAZIAH BT 8.12.2019 1696 Perumahan 019 9360628
46 MOHD Desa Sepakat, [email protected]
Kepong, 20050
Opsyen : Bahasa Melayu K.Trg

47 TUAN AZMAN B TUAN 10.12.2019 D336, Kg Pulau 019 9412224
CHILEK Rusa, 20050 K.trg [email protected]

Opsyen : PJK / Seni

48 ROSHADI B MUSTAFFA 11.12.2019 Lot 2024C, Kg 013 3613562
Opsyen : Bahasa Melayu Sungai Derhaka, [email protected]

K.Trg m

ZALEHA @ZALENA BT
49 MUSA

Opsyen : Pendidikan Seni

34 SKPBB/Pengurusan 2020®

Bil Nama Guru Mula Alamat No.Tel
Khidmat Di E-Mail

Skpbb

50

51

MAKLUMAT AKP

Nama Staff Mula

Bil Khidmat Di Alamat No.Tel

Skpbb

1 MAZIAH BT YUSOF 18.10.2015 Lot 292, Jln Kolam, Kg 019 9823702
(Pembantu Tadbir) Atas Tol, 21070 Kuala [email protected]

Terengganu yahoo.com

2 NOR MAIDIANA BT 17.04.2016 D-1276, Bukit Kubang 017 3468124
MUSTAFFA Jambu, Durian Burung, [email protected]
20050 K. Terengganu.
(Pembantu Operasi) edu.my

3 NORMASRINA BT WAHAB 02.07.2008 Kg. Padang Merchang, 019 9945266
(PPM) 21610 Merchang, Marang

4 NUR SUHAILA BT GHANI A 710, Kg Bukit Tok Beng, 012 9584363
(PPM) 01.07.2012 Seberang Takir, 21300 K.

Trg

5 TUAN ASLAH BT TUAN 02.01.2017 1227B, Kg Seberang 013 9680076
MANSOR Baroh Kiri, 21000 K. Trg
(PPM)

6 FAUZIAH BT ABD RAHMAN 03.01.2017 No 126, Kg Kebor Besar, 019 9543370
(PPM) Manir, 21100 K. Trg

MAKLUMAT KAKITANGAN PEMBERSIHAN

Bil Nama Staff Alamat No.Tel
Jawatan 012 6345539
PT 1733, Perumahan KP
1 MUHAMAD RUSLI B Perdana, Kg Kubang Parit
MAT JUNUS

2 AIDA MARLINA BT 661-B, Kg Bukit Besar, 011 16113847
AHMAD 21100 K. Trg

3 ROKIAH BT HASHIM 7210 A Kg Kebor Air 013 2786155
21200 Manir K.Trg

35 SKPBB/Pengurusan 2020®

4 SELME BT EMBONG No 382-G, Kg Gong Pak 012 8680929
Maseh, Jln Panji Alam 013 9613120
016 8272404
5 MAZNAH BT 890, Kg Kebor Air Manir
ABDULLAH

6 MOHD SYAHMI B CHE No 3565, Kg Kebor Besar,
MAT Manir

MAKLUMAT KAKITANGAN KESELAMATAN

Bil Nama Staff / Jawatan Alamat No.Tel

1 RAJA AYUZI B RAJA SOH E-318, Lorong Punai, Kg 010 5727868
(Pegawai Keselamatan) Durian Burung, 20050 K. Trg

MOHD KHAIRUL ARIFFIN B No.10. Kg Durian Tinggi, 01121917520
2 MOHD NOOR Bukit Payong, 21400 K.

(Pegawai Keselamatan) Terengganu

3 MOHD FHADIL B MD.DOM 146C, Kg Hiliran Masjid, 014 5450986
21000 K.Trg

4 AHMAD BASRI B MOHAMED 173 Hiliran Masjid, 21000 017 9591245
K.Trg

MAKLUMAT GURU KAFA

Bil Nama Guru Alamat No.Tel
011 17941645
1 NORMALA BT ABU 701 Kg Pak Pa Mukim Gelugor 011 17954744
[email protected] Raja 20050 K.Trg 017 9139660
013 2991319
2 ZURAIDA BT MOHD YUSOFF 562 Kg Bukit Besar 21100 K.Trg 013 9229696
013 9636618
3 ZAITON BT NGAH 1387D Kg nibong,21100,Kuala 017 9058174
Terngganu,Terengganu 019 9107685

4 MUHAMMAD AKHIMULLAH B Lot 738, Kg Beladau Selat,
RAMLI 20050 K.Trg

5 ABDUL NASIR B ABD WAHAB Lot 1388 Kg Sungai
Pinang,Gelugur K.Terengganu

6 TENGKU NOR AZLINA BT 1521 Jln Ibrahim,Bukit
TENGKU A. RAHMAN Besar,21100 K Trg

7 WAN AISHAH BT WAN KASSIM 2595 B,Jalan Seri Bayas,Kg
Bukit Bayas,21100 Ktrgnu

8 ZAYATI BT OTHMAN 4074, Kg Tok Molor, Bukit
Bayas, 21100 K.Trg

36 SKPBB/Pengurusan 2020®

GURU KELAS/ GURU PEMBANTU / PENYELARAS

KELAS PENYELARAS GURU KELAS GURU PEMBANTU
1 AL-BASHRI TAHUN 1
1 AL-BANNA TRANSISI USTAZAH NORITA BT JUSOH CIKGU AZMI B OSMAN
1 AL-BAZZI TAHUN 2 CIKGU LATIFAH BT UMAR
2 AZ-ZUBAIR TAHUN 3 CIKGU ZALEHA @ZALENA BT MUSA CIKGU MOHD SAPAWI B OMAR
2 AZ-ZUHRI CIKGU ANUAR B MUHAMMAD
2 AZ-ZAHIRI TAHUN 4 CIKGU ROSHADI B MUSTAFFA CIKGU ANG MENG SIEW
3 AS-SYAFIE USTAZ MOHD FAHMI B MANSOR
3 AS-SYAIBANI TAHUN 5 CIKGU SHARIFAH HANINA BT
3 AS-SYATIBI CIKGU MAZIANA BT MANSOR SYED MUSTAFFA
4 AN-NU'MAN TAHUN 6
CIKGU MAZNI @ MAZIAH BT MOHD CIKGU ROHAYU BT HASHIM
4 AN-NAFI’ PPKI CIKGU ZILYATI BT [email protected]
CIKGU NOOR HIDAYAH BT RASHID CIKGU TUAN AZMAN B TUAN
4 AN-NASAI USTAZ MOHD SALLEHHUDDIN B CHILEK
5 IBNU JAUZI GHAZALI
5 IBNU MAS'UD CIKGU MOHD AMRI B SALIM CIKGU ROSLINA BT ABU
BAKAR
5 IBNU ZAHAR USTAZAH WAHIDA BT ABU BAKAR
6 SAIDINA USTAZAH W KHATIJAH BT
UTHMAN CIKGU MUHAMMAD EZNEE B ISHAK MOHAMAD
USTAZAH WAN ROHAYU BT WAN
6 SAIDINA ABU ISMAIL CIKGU GOH MOH TENG
BAKAR
USTAZ WAN TARMIZI B
6 SAIDINA AHAMAD
UMAR
USTAZ MOHD ARIFUDDIN B MD
PEMULIHAN AROF
1 IBNU QAYYIM
2 IBNU KATSIR USTAZ MOHD HELMI FIRDAUS
B EMBONG
3 IBNU MAJAH
CIKGU ZURAIDAH BT ABD
4 IBNU SINA LATIF

6 IBNU RUSHD CIKGU ANISAH BT ABD
PRASEKOLAH RAHMAN

USTAZ MOHD MUKHDI B
SHAFEE

CIKGU FADZILLAH BT ISMAIL CIKGU HASMU BT HJ ENDOT
CIKGU FAIZUL AZELI B YAAKUB CIKGU WAN NORHAYA BT WAN
CIKGU IMRAN ARIFF B MOHD ZAMBRI
ZAKI
CIKGU ASMADI BIN ALI

CIKGU AZMI BIN OSMAN PN. NORMASRINA BT WAHAB
CIKGU FAIZAH BINTI AWANG
USTAZAH NIK ZAIREEN BT NIK PN. NUR SUHAILA BT GHANI
MOHAMOD PN. TUAN ASLAH BT TUAN
CIKGU WAN MANZURA BT WAN
KAMAL MANSOR
CIKGU RAMLAH BINTI MUDA PN. NORMASRINA BT WAHAB

CIKGU KHAIRUL BADARIAH BT ALIAS PN. TUAN ASLAH BT TUAN
MANSOR
CIKGU ZAKHLINA BT KHALID
PN. FAUZIAH BT ABD RAHMAN

37 SKPBB/Pengurusan 2020®

PANDUAN TUGAS GURU KELAS

1 Mengurus kelas sebaik mungkin mengikut ketetapan yang dibenarkan
2 Adakan giliran murid-murid bertugas membersihkan bilik darjah- Jadual tugasan
3 Mengadakan sudut mata pelajaran, sudut markah /prestasi murid dalam ujian dan info- info yang

berkaitan dengan pendidikan pada papan kenyataan yang disediakan di bahagian depan dan
belakang bilik darjah . Hasilkan Kelas PAK 21
4 Memungut bayaran buku tulis dan sumbangan PIBG yang telah ditetapkan serta pastikan bayarannya
jelas
5 Bertanggungjawab dengan kehadiran murid ke sekolah
6 Tentukan semua murid mendapat buku teks yang dibekalkan oleh kementerian
7 Menceriakan bilik darjah mengikut kreativiti masing-masing yang mana memberi keselesaan kepada
semua murid dan guru menjalankan proses pdpc
8 Menghubungi ibu bapa / penjaga murid jika didapati murid tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama
3 hari berturut-turut.
9 Mengambil tahu tentang latar belakang murid contohnya murid yatim/ keluarga berpisah dan lain-
lainnya
10 Kedatangan murid hendaklah ditanda dalam jadual kedatangan sebelum tamat mata pelajaran yang
pertama serta key in dalam apdm- kehadiran murid.
11 Membantu mendisiplinkan murid dan sentiasa memberi motivasi kepada murid dalam mematuhi
peraturan sekolah
12 Membantu penyelaras buku teks dalam proses pengagihan dan pemulangan buku teks
13 Merekod pencapaian murid dalam semua bidang dalam buku rekod dan fail maklumat murid
14 Memastikan murid membawa semua dokumen berkaitan jika berlakunya pertukaran keluar murid

PANDUAN TUGAS PENYELARAS TAHUN

1 Melaksanakan semua program mengikut arahan KPM, JPN, PPD dan sekolah
2 Membantu dalam menguruskan pemerosesan kertas soalan ujian OTI bersama-sama guru subjek.
3 Menyelaraskan semua urusan maklumat / data murid mengikut aliran dan saling

berhubung dengan guru kelas
4 Memastikan kelas dalam keadaan kondusif dan ceria serta mengikut kehendak KPM iaitu Kelas

PAK 21.

Always end the day with a positive thought,
No matter how hard things were,

Tomorrow’s a fresh opportunity to make it better...

Always be positive…

38 SKPBB/Pengurusan 2020®

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN DAN GURU PENYAYANG 2020

PENYELARAS : CIKGU AZMI BIN OSMAN

PENOLONG : USTAZ MOHD SALLEHHUDDIN BIN GHAZALI

GURU BERTUGAS MINGGU / TARIKH TAJUK AMALI SIVIK

KUMPULAN A

1 CIKGU FAIZUL AZELI BIN YAAKUB **1 01 - 02 JAN Cergas dan Sihat

2 USTAZAH WAN KHATIJAH BT W. MUHAMAD 10 01 - 05 MAC Belas Kasihan
Sekolah bebas BULI
3 CIKGU ROHAYU BT HASHIM **19 10 - 14 MEI
4 CIKGU MAZNI @ MAZIAH BT MOHD 28 02 - 06 OGOS Penyayang
5 CIKGU FAIZAH BT AWANG **37 04 - 08 OKT Sayangi Sesama insan

KUMPULAN B

1 USTAZ MOHD HELMI FIRDAUS BIN EMBONG 2 05 - 09 JAN Jimat Air dan Elektrik

2 CIKGU ROSLINA BT ABU BAKAR @GHAZALI **11 08 - 12 MAC Sayangi Flora dan Fauna

3 CIKGU GOH MOH TENG 20 17 - 21 MEI Menghargai identiti negara

4 USTAZAH NIK ZAIREEN BT NIK MOHAMOD **29 09 - 13 OGOS Rukun Negara

5 CIKGU ZALEHA @ZALENA BT MUSA 38 11 - 15 OKT Warisan Budaya Msia

KUMPULAN C

1 USTAZ MOHAMAD MUKHDI BIN SHAFEE **3 12 - 16 JAN Kedaulatan Negara
Cintai Malaysia
2 CIKGU TUAN AZMAN B TUAN CHILEK 12 22 - 26 MAC
Menjaga Maruah Diri
3 CIKGU ANISAH BT ABD [email protected] **21 07 - 11 JUN Hormati Keluarga
Menghargai OKU
4 CIKGU ZAKHLINA BT KHALID 30 16 - 20 OGOS

5 CIKGU ZILYATI BT [email protected] **39 18 - 22 OKT

KUMPULAN D

1 USTAZ MOHAMAD ARIFUDDIN B MD AROF 4 19 - 23 JAN Hargai Warga Sekolah
2 CIKGU FADZILLAH BT ISMAIL
3 USTAZAH WAHIDA BT ABU BAKAR **13 29 MAC - 02 Malu melakukan perkara
4 CKGU RAMLAH BT MUDA APR negatif
5 CIKGU ROSHADI B MUSTAPA
22 14 - 18 JUN Hormat kepelbagaian
Agama, budaya, etnik

**31 23 - 27 OGOS Mematuhi undang2
jalanraya

40 25 - 29 OKT Menghormati undang2
negara lain

KUMPULAN E

1 CIKGU MOHAMAD SAPAWI BIN OMAR **5 26 - 30 JAN Toleransi
2 CIKGU ANUAR B MUHAMMAD 14 Jauhi Rasuah
3 CIKGU HASMU BT HAJI ENDOT **23 05 - 09 APR Amalan 3R

4 USTAZ WAN TARMIZI B AHAMAD 32 21 - 25 JUN Dunia Aman
Celik Wang
5 CIKGU ZABEDAH BINTI ABD WAHAB **41 30 OGOS - 03
KUMPULAN F SEPT

01 - 05 NOV

1 CIKGU ASMADI B ALI 6 02 - 06 FEB Patuhi undang-undang
2 CIKGU LATIFAH BT UMAR **15 12 - 16 APR Peranti (Gajet Mania)
3 USTAZ MOHD FAHMI BIN MANSOR 24 28 JUN - 02 JUL
Rajin dan Komited

39 SKPBB/Pengurusan 2020®

4 CIKGU ANG MENG SIEW **33 06 - 10 SEPT Benci Rasuah
5 USTAZ IBRAHIM BIN OMAR 42 08 - 12 NOV Sekolahku Rumahku

1 CIKGU MUHAMMAD EZNEE B ISHAK KUMPULAN G 09 - 13 FEB Hak Kanak-kanak
**7 Jujur dan Amanah
Tepati janji dan masa
2 CIKGU MAZIANA BT MANSOR 16 19 - 23 APR Katakan TIDAK pada
rokok, inhalan dan dadah
3 CIKGU SHARIFAH HANINA BT SYED MUSTAFFA **25 05 - 09 JUL
34 13 - 17 SEPT Celik Cukai
4 USTAZAH WAN ROHAYU BT WAN [email protected] **43 15 - 19 NOV
WAN ISMAIL Buli Siber
Fikirkan Boleh
5 CIKGU WAN MANZURA BINTI WAN KAMAL Keluarga Bahagia
Masyarakat Sejahtera
KUMPULAN H Pengaruh Rakan Sebaya

1 CIKGU IMRAN ARIFF BIN MOHD ZAMBRI 8 16 - 20 FEB Interaksi Sihat
Rakan Baik daripada
2 CIKGU NOOR HIDAYAH BT RASHID **17 26 - 30 APR
pelbagai kaum
3 CIKGU WAN NORHAYA BT WAN ZAKI 26 12 - 16 JUL Menghargai Pemimpin

4 CIKGU KHAIRUL BADARIAH BT ALIAS **35 20 - 24 SEPT Semangat Patriotik
Berterima Kasih
5 CIKGU AZMI BIN OSMAN

KUMPULAN I

1 CIKGU MOHD AMRI BIN SALIM **9 23 - 27 FEB

2 USTAZAH NORITA BINTI JUSOH 18 03 - 07 MEI

3 CIKGU ZURAIDAH BT ABD. LATIFF **27 19 - 23 JUL
4 USTAZ MOHD SALLEHHUDDIN B GHAZALI
5 36 27 SEPT. - 01
OKT

** Minggu Info Dadah PPDa
Format Jadual Tugas Kumpulan

Kedudukan Tugasan
1
2 Menguruskan Majlis Perhimpunan Mingguan dan Majlis Rasmi.
Menulis buku laporan bertugas harian dan melapor dalam
3 gg.gg/laporanronda
4
5 Memantau kebersihan kelas, tandas dan kawasan persekitaran sekolah.

Menguruskan perhimpunan harian dan mengawal disiplin murid.

Mengawasi disiplin murid sepanjang waktu persekolahan.

Tugasan secara bergilir

Kedudukan Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis
1 1 2 34 5
2 2 3 45 1
3 3 4 51 2
4 4 5 12 3
5 5 1 23 4

40 SKPBB/Pengurusan 2020®

PENJAJARAN MASA
1. PENGHANTARAN BUKU TULIS / LATIHAN

BIL BULAN GB PKP PK HEM PK KO

1 JANUARI BI SN MT BM
2 FEBRUARI T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4

BI SN MT BM
T3 T2 T1 T3 T2 T1 T3 T2 T1 T3 T2 T1

3 MAC PI PK SEJ BA
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4

4 APRIL PI PK RBT BA
5 MEI T3 T2 T1 T3 T2 T1 T6 T5 T4 T3 T2 T1
6 JUN
PSV MZ MZ TMK
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T6 T5 T4
PSV T3 PKS T2 PKS T1
BI
T6 T5 T4 SN MT BM
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4

7 JULAI BI SN MT BM
T3 T2 T1 T3 T2 T1 T3 T2 T1 T3 T2 T1

8 OGOS PI PK SEJ BA
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4 T6 T5 T4

9 SEPTEMBER PI PK RBT BA
T3 T2 T1 T3 T2 T1 T6 T5 T4 T3 T2 T1

10 OKTOBER PSV MZ MZ TMK
T6 T5 T4 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T6 T5 T4
PSV T3 PKS T2 PKS T1

PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

1. Memastikan kualiti dan kuantiti soalan diberi mengikut aras pencapaian murid-murid.
2. Memastikan latihan yang diberi adalah mencukupi dan bersesuaian.
3. Memastikan buku latihan disemak oleh guru dengan teliti dan pastikan kerja-kerja pembetulan

dibuat oleh murid-murid.
4 Meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
5.. Catatan semakan buku tulis hendaklah direkod dalam buku rancangan mengajar.

41 SKPBB/Pengurusan 2020®

2. PENJAJARAN MASA PBPPP DAN SKPMg2

PBPPP SKOR MARKAH / KEBERHASILAN

Pengisian Offline Pengisian Skor Offline
Skor Markah - Borang diberikan Markah Akhir -Buat penambahan skor dan
Dan Sasaran
1 Dan - Jan – April Keberhasilan keberhasilan
Sasaran (PYD – hantar kepada PP1) Akhir Tahun - September - Oktober
Keberhasilan (PYD – hantar kepada PP1)
Awal Tahun Online
https://eprestasi.moe.gov.my/ Online
https://eprestasi.moe.gov.my/
April – Jun
(PP1 dan PP2) Ogos - Disember
(PP1 dan PP2)

PDPC STANDARD 4 SKPMg2

Penilaian Offline Cerap 1 Pencerapan PDPC akan
Kendiri - Borang diberikan Cerap 2 dilaksanakan oleh PP1 dan PP2
PDPC
Standard - Jan – Mac April – Julai
4 (PYD – hantar kepada PP1) PP2 masukkan markah dalam
https://nkra.moe.gov.my/index.php
Online
Jan - Mac Pencerapan PDPC akan
(PP1 – hantar kepada PP2) dilaksanakan oleh PP1 dan PP2
PP2 masukkan markah dalam
https://nkra.moe.gov.my/index.php Ogos - November
PP2 masukkan markah dalam
https://nkra.moe.gov.my/index.php

JADUAL PENDIDIKAN SIVIK

BIL BULAN TARIKH TEMA
1 JANUARI 19 – 23 Januari 2020 KASIH SAYANG
2 FEBRUARI 23 – 27 Februari 2020 HORMAT MENGHORMATI
3 MAC BERTANGGUNGJAWAB
4 APRIL 22 – 26 Mac 2020 KEGEMBIRAAN
5 MEI 19 – 23 April 2020 KASIH SAYANG
6 JUN HORMAT MENGHORMATI
7 JULAI Cuti Perayaan BERTANGGUNGJAWAB
8 OGOS 21 – 25 Jun 2020 KEGEMBIRAAN
9 SEPTEMBER 19 – 23 Julai 2020 KASIH SAYANG
10 OKTOBER 23 – 27 Ogos 2020 HORMAT MENGHORMATI
11 NOVEMBER 20 – 25 September 2020 BERTANGGUNGJAWAB
18 – 22 Oktober 2020
Cuti Persekolahan

PENDIDIKAN SIVIK DIAJAR PADA MINGGU KE EMPAT SETIAP BULAN.
SUBJEK YANG TERLIBAT : BM, BI, PAI,SEJARAH, PENDIDIKAN MORAL

42 SKPBB/Pengurusan 2020®

PENJAJARAN MASA PENCERAPAN GURU

1 GURU BESAR
2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
3 PENOLONG KANAN HEM
4 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
5 PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS

KENDIRI CERAP 1 CERAP 2

BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT

1 SYED HUSNI B SYED MOHAMMAD 22

2 WAN MARIAM BINTI WAN ISMAIL 11

3 MOHD NAZRI BIN HUSAIN 11

4 ADIL FATHI BIN SALLEH 11

5 DHAZITA BINTI AB. RAHMAN 11

6 MOHD SALLEHHUDDIN B GHAZALI 22

7 ASMADI BIN ALI 22

8 FADZILLAH BINTI ISMAIL 22

9 FAIZUL AZELI BIN YAAKUB 22

10 HASMU BINTI HAJI ENDOT 22

11 MOHD AMRI BIN SALIM 22

12 MOHD HELMI FIRDAUS BIN EMBONG 22

13 MUHAMMAD EZNEE BIN ISHAK 22

14 ANUAR BIN MUHAMMAD 2 2
2 2
15 WAN NORHAYA BINTI WAN ZAKI

16 WAN ROHAYU BT WAN SEMANIS @ WAN 22
ISMAIL

17 ZAKHLINA BINTI KHALID 22
22
18 ZURAIDAH BINTI ABDUL LATIFF

19 ANISAH BINTI ABD RAHMAN @ 33
MUKHTAR

20 LATIFAH BINTI UMAR 33

21 MOHAMAD MUKHDI BIN SHAFEE 3 3
3 3
22 MOHAMAD SAPAWI BIN OMAR

23 MAZNI @ MAZIAH BT MOHD 33
33
24 NORITA BT. JUSOH 33
33
25 ROSHADI B MUSTAPA

26 ROSLINA BT. ABU BAKAR @ GHAZALI

27 SH. HANINA BINTI SYED MUSTAFFA 33

43 SKPBB/Pengurusan 2020®

28 WAHIDA BINTI ABU BAKAR 33
29 ROHAYU BT HASHIM 33
30 ZILYATI BT [email protected] 33
31 TUAN AZMAN B TUAN CHILEK
32 ANG MENG SIEW 33
33 [email protected] ZALENA BT MUSA 44
34 AZMI BIN OSMAN
35 GOH MOH TENG 44
36 IMRAN ARIFF BIN MOHD ZAMBRI 44
37 MAZIANA BINTI MANSOR
38 MOHD ARIFUDDIN BIN MD. AROF 44
39 MUHAMMAD FAHMI BIN MANSOR
40 NOOR HIDAYAH BINTI RASHID 44
41 WAN TARMIZI BIN AHAMAD
42 WAN KHATIJAH BT WAN MUHAMAD 44

43 4 4
4 4
44 NIK ZAIREEN BINTI NIK MOHAMOD
45 FAIZAH BINTI AWANG 44
46 IBRAHIM BIN OMAR
47 KHAIRUL BADARIAH BINTI ALIAS 4 4
48 RAMLAH BINTI MUDA 4 4
49 WAN MANZURA BINTI WAN KAMAL
50 ZABEDAH BINTI ABD WAHAB 55
55
55
55
55
55

55

PENYELIAAN HRMIS - AKP

Bil Nama Pemantauan SKT / LNPT
Penyelia Pengesahan

1 Maziah Bt Yusoff 2 1 SKT dan LNPT diisi
2 Nor Maidiana Bt Mustaffa 3
3 Nor Suhaila Bt Ghani 5 1 sepenuhnya dalam
4 Tuan Aslah Bt Tuan Mansor 5 hrmis
5 Normasrina Bt Wahab 5 1
6 Fauziah Bt Abd Rahman 4
1 (penjajaran masa –
rujuk surat arahan
1 terkini)

1

44 SKPBB/Pengurusan 2020®

JADUAL PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)
PENYELARAS : CIKGU MAZNI @ MAZIAH BT MOHD

PANITIA
KUMPULAN A - MINGGU GENAP

1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 MATEMATIK
4 SAINS
5 PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB
KUMPULAN B - MINGGU GANJIL
1 SEJARAH
2 REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
3 PENDIDIKAN SENI VISUAL
4 PENDIDIKAN MUZIK
5 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
KUMPULAN C (Mengikut Keperluan Semasa)
1 PENGURUSAN
2 KURIKULUM
3 HAL EHWAL MURID
4 KOKURIKULUM
5 PENDIDIKAN KHAS

1. PLC perlu dijalankan mengikut jadual PLC yang telah ditetapkan.
2. Rekod PLC perlulah dicatatkan dalam buku laporan PLC yang telah disediakan oleh penyelaras PLC.
3. Pastikan PLC yang telah dilaksanakan direkodkan dalam SPLKPM oleh Ketua yang melaksanakan PLC

dan pastikan mendapat pengesahan daripada Unit LADAP sekolah.
Kumpulan C :
- Tertakluk kepada keperluan semasa.
- SU berkenaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap PLC yang diberikan.
- Perlu direkod dalam rekod unit dan SPLKPM.

45 SKPBB/Pengurusan 2020®

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

When we stand together as a family,
We can achieve great things.
~Kenny Dalglish

46 SKPBB/Pengurusan 2020®

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH

Pengerusi Cikgu Syed Husni b Syed Mohammad Guru Besar
Timbalan Pengerusi Cikgu Wan Mariam bt Wan Ismail PK Pentadbiran
Setiausaha Cikgu Dhazita bt Ab Rahman PK Pendidikan Khas
Cikgu Mohd Nazri b Husain PK HEM
AJK Cikgu Adil Fathi b Salleh PK Kokurikulum
Ustazah Wan Rohayu bt Wan [email protected] Ismail SU Kurikulum
Cikgu Anisah bt Abd [email protected] SU HEM
Ustaz Mohd Arifuddin b Md Arof SU Kokurikulum
Cikgu Zabedah bt Abd Wahab SU PPKI
Cikgu Sharifah Hanina bt Syed Mustaffa Guru Bimbingan

Bidang Tugas

1. Badan tertinggi yang merangka dan menetapkan polisi sekolah.
a Pentadbiran Sekolah b Kewangan Sekolah

c Pembangunan Fizikal d Pembangunan Rohani

e Dasar peperiksaan / penilaian f Perkembangan Staf
g Prestasi Akademik h Disiplin dan Peraturan
i Sukan, Permainan, Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform
j Buku teks
2 Merancang pembangunan sekolah termasuk bangunan, dewan, bilik rehat, surau serta kawasan sekolah.

3 Merancang pembangunan rohani dan sahsiah
4 Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah yang timbul daripada perjalanan
sekolah, meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-lain.
5 Menyelaras segala program yang dirancang.
6 Merancang takwim sekolah.

7 Memastikan segala pelaksanaan program yang dirancang mengikut jadual
8. Lain-lain tugas seperti terdapat dalam pekeliling-pekeliling Ikhtisas KPM.

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Pengerusi Cikgu Syed Husni b Syed Mohammad Guru Besar
Timbalan Pengerusi Cikgu Wan Mariam bt Wan Ismail PK Pentadbiran
Setiausaha Pn. Maziah bt Yusof Pembantu Tadbir
Juru Audit Dalam Cikgu Asmadi b Ali
Cikgu Zuraidah bt Abdul Latif PK HEM
AJK Cikgu Mohd Nazri b Husain PK Kokurikulum
Cikgu Adil Fathi b Salleh PK Pendidikan Khas
Cikgu Dhazita bt Ab Rahman Guru Perpustakaan Media
Ustaz Wan Tarmizi b Ahamad Guru Prasekolah
Cikgu Zakhlina bt Khalid Guru Bimbingan
Cikgu Sharifah Hanina bt Syed Mustaffa
Ketua-ketua Panitia

Bidang Tugas
1. Bertanggungjawab dalam pengurusan dan pentadbiran kewangan sekolah.
2. Menyediakan peruntukan bahagian masing-masing.
3. Merancang perbelanjaan bagi tahun berkenaan berasaskan peruntukan yang ada.
4. Membuat bayaran bagi bil-bil mengikut masa yang ditetapkan.
5. Menyediakan daftar bil perbelanjaan yang dibuat.
6. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPNT.
7. Mengadakan mesyuarat berkala.dan minit disediakan.

47 SKPBB/Pengurusan 2020®

Pengerusi JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET Guru Besar
Timbalan Pengerusi PK Pentadbiran
Setiausaha : Cikgu Syed Husni b Syed Mohammad
Pegawai Aset : Cikgu Wan Mariam bt Wan Ismail PT
: Pn. Maziah bt Yusof PK Pendidikan Khas
AJK : Cikgu Dhazita bt Ab Rahman
Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
1 Cikgu Faizul Azeli b Yaakub
2 Pn. Tuan Aslah bt Tuan Mansor
Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
1 Cikgu Sharifah Hanina bt Syed Mustaffa
2 Cikgu Imran Ariff b Mohd Zambri
Pemverifikasi Stor
1 Cikgu Mohd Eznee bin Ishak
2 Ustaz Mohd Helmi Firdaus b Embong

Bidang Tugas

1. Membaca ,memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh KPM, JPN dan PPD.
2. Semua penerimaan & pembelian mesti direkodkan dalam Buku Bekalan Pejabat.
3. Mengurus harta benda sekolah yang hendak dihapus kira mengikut peraturan.
4. Mengenalpasti keperluan perabut dan memastikan sistem inventori dilaksanakan.
5. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun dan mengesahkan buku stok.
6. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

JAWATANKUASA SEKOLAH TRANSFORMASI TS25 KOHORT 4

Pengerusi Cikgu Syed Husni b Syed Mohammad Guru Besar
Timbalan Pengerusi Cikgu Wan Mariam bt Wan Ismail PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 Cikgu Adil Fathi b Salleh PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 Cikgu Mohd Nazri b Hussain PK Hem
Naib Pengerusi 3 Cikgu Dhazita bt Ab Rahman PK Pendidikan Khas

Penyelaras Cikgu Asmadi bin Ali
Setiausaha Ustaz Mohd Sallehhuddin b Ghazali

Cikgu Noor Hidayah bt Rashid Penyelaras KBAT

Cikgu Hasmu bt Hj Endot Penyelaras i-Think

Ustaz Mohd Helmi Firdaus b Embong Penyelaras ICT

Ustazah Wan Rohayu bt Wan Ismail SU Kurikulum

Cikgu Anisah bt Abd Rahman SU Hem

Ustaz Mohd Arifuddin b Md Arof SU Kokurikulum

AJK Cikgu Zabedah bt Abd Wahab SU PPKI

Cikgu Sharifah Hanina bt Syed Mustaffa UBK

Ustaz Mohd Mukhdi b Shafee SU PIBG

En Mohd Noor b Ariffin YDP PIBG

Cik Nor Khazira bt Salleh Pegawai Perhubungan Sek

Koperal Mohd Ridzuan b Sabri Pegawai Perhubungan Polis
Sekolah

48 SKPBB/Pengurusan 2020®

Bidang Tugas Utama

1. Membuat promosi dan hebahan Pelaksanaan TS25 dengan berkesan kepada semua pihak.
2. Melaksanakan Program Murid mengikut Perancangan TS25 yang berkesan.
3. Menyediakan dokumentasi TS25 yang sistematik.
4. Mengadakan program CPD dan PL pelaksanaan TS25 kepada guru secara berterusan.
5. Memberi taklimat dan pendedahan pelaksanaan TS25 kepada ibubapa / penjaga dan Murid
6. Memastikan TS25 dilaksanakan sepenuhnya mengikut landasan perlaksanaan yang ditetapkan.

JAWATANKUASA KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Pengerusi Cikgu Syed Husni b Syed Mohammad Guru Besar
Timbalan Pengerusi Cikgu Wan Mariam bt Wan Ismail PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 Cikgu Adil Fathi b Salleh PK Kokurikulum

Naib Pengerusi 2 Cikgu Mohd Nazri b Hussain PK Hem

Naib Pengerusi 3 Cikgu Dhazita bt Ab Rahman PK Pendidikan Khas

Penyelaras Cikgu Noor Hidayah bt Rashid

Setiausaha Ustazah Nik Zaireen bt Nik Mohamod

AJK

JAWATANKUASA KETUA SETIAUSAHA
Kurikulum Ustazah Wan Rohayu bt Wan Ismail Ustaz Wan Tarmizi b Ahamad
Pedagogi Cikgu Fadzillah bt Ismail
Pentaksiran Cikgu Zuraidah bt Abdul Latiff Cikgu W Norhaya bt W Zaki
Bina Upaya Cikgu [email protected] bt Mohd
Cikgu Mohd Amri b Salim Cikgu Sharifah Hanina bt Syed
Sumber Mustaffa
Sokongan Komuniti dan Swasta Ustaz Mohd Helmi Firdaus b Embong Cikgu Asmadi b Ali
Kokurikulum Ustaz Mohd Mukhdi B Shafee Cikgu Wan Manzura bt Wan Kamal
Hal Ehwal Murid Ustaz Mohd Arifuddin B Md Arof
Cikgu Anisah bt Abd Rahman Cikgu Sapawi b Omar
Cikgu Zakhlina bt Khalid

Bidang Tugas Utama

1. Membuat promosi dan hebahan Pelaksanaan KBAT dengan berkesan kepada semua pihak.
2. Mengadakan program pembangunan Profesionalisme Berasaskan Sekolah pelaksanaan KBAT kepada guru

secara berterusan.
3. Memberi taklimat pelaksanaan KBAT kepada ibubapa / penjaga.
4. Memberi pendedahan berkaitan KBAT kepada murid serta melaksanakan Program KBAT kepada murid.
5. Memastikan KBAT dilaksanakan sepenuhnya mengikut landasan perlaksanaan yang ditetapkan.

KBAT dalam KURIKULUM

Ketua Ustazah Wan Rohayu bt Wan [email protected] Ismail
Setiausaha Ustaz Wan Tarmizi b Ahamad
Cikgu Ramlah bt Muda
AJK Semua Ketua Panitia
Semua Unit Kurikulum

Bidang Tugas

1. Merangka, merancang dan menyelaras pelaksanaan setiap program dalam Kurikulum.
2. Membantu Penyelaras dan guru dalam setiap perancangan dan pengurusan program, Program Lawatan dan

Latihan Guru serta menghasilkan Pelaporan dan Mengadakan Pertandingan.

3. Menyediakan urusan surat-menyurat, minit mesyuarat, kertas kerja, bahan dan lampiran yang diperlukan.
4 Mengemaskini semua maklumat seperti merekodkan fail-fail untuk rujukan.
5. Memastikan semua guru melaksanakan pdpc berunsurkan KBAT dan penulisan RPH bersesuaian dengan pdpc

yang diajar.

49 SKPBB/Pengurusan 2020®


Click to View FlipBook Version