The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phamlekhanhphuong, 2021-11-12 00:16:46

SotayCuDan_Songngu

SotayCuDan_Songngu

SỔ TAY CƯ DÂN

KHU PHỨC HỢP

CHARM CITY

RESIDENT HANDBOOK
CHARM CITY COMPLEX

04

KHU PHỨC HỢP CHARM CITY
CHARM CITY COMPLEX

05

THÔNG BÁO VỀ SỰ MIỄN TRỪ / DISCLAIMER

Chúng tôi rất thận trọng trong quá trình chuẩn bị quyển Sổ tay Cư dân này. Tuy nhiên, Chủ Đầu Tư,
Ban Quản Lý Tòa nhà không thể hiện tính chất đại diện hoặc đảm bảo về độ chính xác và sự hoàn
chỉnh của quyển Sổ tay Cư dân.
Tùy từng thời điểm, Chủ Đầu Tư/Ban Quản Lý Tòa nhà có quyền chỉnh sửa, thêm hoặc hủy bỏ bất kỳ
phần nào trong quyển Sổ tay Cư dân.

We took great care in preparing this Resident Handbook. However, the Investor and the Management
Board make no representations or warranties regarding the accuracy and completeness of the
Resident Handbook.

From time to time, the Investor/Management Board may amend, add or remove any part of the
Resident Handbook.

02
Click to View FlipBook Version
Previous Book
TÀI LIỆU TỌA ĐÀM CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO SINH VIÊN
Next Book
Keberhasilan SJKC Sungai Durian 2021