The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mamaraziq, 2018-12-25 10:12:45

Buku Pengurusan Kurikulum SKPS 2019

Buku Pengurusan Kurikulum SKPS 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP SG PANCHING
SELATAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
2019

NAMA SEKOLAH : SK LKTP SG PANCHING SELATAN
KOD SEKOLAH : CBA4066
ALAMAT : FELDA SG PANCHING SELATAN

NO. TELEFON 26010 KUANTAN
NO. FAKS : 09-5421084
E-MAIL : 09-5421745
: [email protected]

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Buku Pengurusan Pentadbiran ini telah dirancang dengan teliti bagi memastikan
segala aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan lagi usaha untuk menjadikan insan
yang cemerlang dalam pencapaian akademik, pembentukan sahsiah dan jati diri pelajar.

Adalah amat diharapkan agar semua pihak mengambil inisiatif berkesan bagi
meningkatkan lagi kemajuan pelajar-pelajar dalam berbagai bidang seterusnya melahirkan
pelajar-pelajar yang cemerlang.

Dalam memenuhi hasrat kerajaan ke arah pendidikan bertaraf dunia seharusnya
seluruh warga sekolah dan komuniti dapat menghayati di samping berfikiran secara positif
seterusnya berusaha untuk mencapai hasrat tersebut. Kita patut membantu anak-anak
didik kita supaya tidak tercicir dari mengikuti arus perkembangan pendidikan semasa
terutamanya dalam meningkatkan pencapaian akademik dan disiplin yang tinggi dengan
memberikan kemudahan serta bantuan yang diperlukan kepada pelajar-pelajar agar mereka
dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan seperti yang dirancangkan.

Akhir kata saya berharap semua guru, kakitangan bukan guru, ibu bapa dan ahli
masyarakat agar saling membantu dan berganding bahu untuk sama-sama memajukan
sekolah ini.

Sekian, terima kasih.

……………………....……….
( SUHAINI BINTI JANTAN )
Guru Besar
SK LKTP Sg Panching Selatan,
Kuantan

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH CBA 4066
NAMA SEKOLAH SK LKTP SG PANCHING SELATAN
ALAMAT FELDA SG PANCHING SELATAN
NO. DAFTAR
PPD PPD Kuantan
SESI Pagi sahaja
LOKASI Luar Bandar
GRED A
JUMLAH KELAS 12
BIL MURID 247
BIL. GURU 25 ( PPPS - 22 ; PPPLD - 3 )
BIL. BUKAN GURU 5
GURU BESAR Pn Suhaini binti Jantan
GPK KURIKULUM Puan Zarida binti Mat
GPK HAL EHWAL MURID
GPK KOKURIKULUM Puan Zaiton binti Md Isa
TEL. / FAX 09-5421084 / 09-5421745
E-MEL [email protected]

PONDOK PELA
KAWALAN
GARAJ
BANGUNAN KERETA
PRASEKOLAH
DATARAN
PERHIMPUNAN

ANJUNG
NILAM

PADANG SEKOLAH

AN SEKOLAH

BANGUNAN BLOK B

WAKAF

BANGUNAN BLOK A

MK
AO
KM
MP
AU
LT

E
R

ANALISIS PENC
2014 -

BIL PERKARA JUM SEMUA A

CALON BIL %

1 UPSR 2014 36 1 2.78
2 UPSR 2015
3 UPSR 2016 40 0 0
4 UPSR 2017
5 UPSR 2018 33 0 0

29 0 0

40 0 0

GRED A B % ANALISA U
SUBJEK JUM % JUM
C

JUM

BM PEMAHAMAN 4 10 15 37.5 13

BM PENULISAN 14 35 18 45 5

BI PEMAHAMAN 1 2.5 10 25.7 7

BI PENULISAN 1 2.5 3 7.5 8

MATEMATIK 25 5 12.5 9

SAINS 2 5 11 27.5 16

CAPAIAN UPSR
- 2018

MSMP GSMP GPS

BIL % BIL % 2.15
2.13
26 72.22 3 8.33 2.95
30 75.0 10 25.0 2.74
28 84.85 5 15.15 3.68
22 75.8 7 24.2
25 62.5 15 37.5 JUMLAH ABCD
JUM %
UPSR 2018
40 100
D E
JUM
% JUM % %

32.5 8 20.0 00

12.5 2 5.0 39 97.5 1 2.5

17.5 17 42.5 35 87.5 4 12.5

20.0 17 42.5 29 72.5 11 27.5

22.5 16 40.0 32 80.0 8 20.0

40.0 11 27.5 40 100 00

LENCANA SEKOLAH

COGANKATA SEKOLAH

BERILMU HIDUP BAHAGIA

BENDERA SEKOLAH
SK LKTP SG PANCHING SELATAN

BERILMU HIDUP BAHAGIA

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

RUKUNEGARA
Maka kami, rakyat Malaysia
Berikrar akan menumpukan
Seluruh tenaga dan usaha kami
Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan di atas prinsip-prinsip berikut :
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Keluruhan Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu dan mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara"

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

RUKUN SEKOLAH

MENTAATI KETUA
MENEPATI MASA
KEAKRABAN SESAMA WARGA SKPS
MENGHARGAI KEMUDAHAN
MEMPAMERKAN IMEJ YANG CEMERLANG
BERTANGGUNGJAWAB DAN AMANAH TERHADAP KERJA
KERAHSIAAN SEKOLAH
SIFAR KESALAHAN
MEMASTIKAN KPI TERCAPAI
SENTIASA BERSEDIA

VISI SEKOLAH

SKPS MENJADI
SEKOLAH CEMERLANG FELDA DAERAH KUANTAN MENJELANG 2020

MISI SEKOLAH

MELETAKKAN KECEMERLANGAN GPS SERENDAH 1.9, MENAMPILKAN MURID YANG
CEMERLANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM, BERWAWASAN. BERAKHLAK MULIA,

BERILMU MELALUI PENDIDIKAN YANG BERKUALITI BERTERASKAN BIDANG
KEBERHASILAN UTAMA NEGARA DAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DEMI

MENCAPAI WAWASAN 2020

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

Dalam melaksanakan misi tersebut, strategi yang berikut akan dilaksanakan iaitu:

1. Memastikan pencapaian kurikulum SK LKTP Panching Selatan cemerlang mulai murid prasekolah.
2. Melibatkan murid SK LKTP Panching Selatan dalam aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah,

zon, daerah dan negeri.
3. Memupuk nilai-nilai murni bagi membentuk sahsiah yang terpuji dijiwa murid

seterusnya menjadi amalan sepanjang hayat.
4. Melaksanakan sistem pengurusan pentadbiran yang telus dan tulus dengan sokongan

dan bimbingan yang berterusan dari pelbagai pihak.
5. Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif bagi menggalakkan perkembangan

jasmani, emosi, rohani dan intelektual murid-murid.

LAGU NEGARAKU

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup bersatu dan maju
Rahmat bahgia Tuhan kurniakan

Raja kita
Selamat bertakhta

LAGU NEGERI PAHANG

Ya Allah Yang Maha Kuasa
Lanjutkan usia Duli Yang Maha Mulia

Dirgahayu Darul Makmur
Aman dan Bahagia Sentiasa

Ya Allah Selamatkan
Duli Tuanku Raja kami

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

IKRAR PELAJAR

BAHAWA KAMI, murid-murid SK LKTP Panching Selatan berikrar akan mematuhi segala
peraturan dan undang-undang yang ada di sekolah ini yang berlandaskan kepada Falsafah

Pendidikan Negara dan prinsip-prinsip Rukunegara sepanjang masa.
Kami juga berikrar akan menghormati ibu bapa, guru-guru dan orang yang lebih tua daripada

kami.
Kami juga berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan yang cemerlang

dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta mempunyai jati diri yang tinggi demi
kesejahteraan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara.

LAGU SEKOLAH SK LKTP PANCHING SELATAN

Beriimu hidup bahagia
Semarak jiwa cendikia
Berlandas Rukunegara
KeredhoanNya didamba
Kita pewaris pendita
Warga syumul berwibawa

Jati diri beretika
Lestarikan cita mulia
Yang berat dipikul
Yang ringan dijinjing
Bagai aur dengan tebing

Memuliai guru
Barakah direstu
Seumpama ayah ibu
SKPS Purnamaku

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

1. HALA TUJU SK LKTP SG Panching Selatan

 Kecemerlangan ilmu ke arah cemerlang dan terbilang.
 Keunggulan kepimpinan dan pengurusan.
 Kemantapan sahsiah.
 Cinta akan negara.
 Menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa

2. MOTO SEKOLAH 2019

SK LKTP PANCHING SELATAN PENERAJU KECEMERLANGAN
SEKOLAH FELDA KUANTAN

3. ISU UTAMA SK LKTP SG Panching Selatan

 Imej dan Watak SK LKTP Panching Selatan.
 Bilik Guru Yang Kondusif
 Kepimpinan dan murid bermaklumat.
 Kualiti akademik dalam peperiksaan awam.
 Persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif.
 Penambahbaikan prasarana sekolah.
 Penglibatan dan kegiatan cergas dalam kokurikulum.
 Pembinaan insan dan sahsiah murid.
 Kualiti semua mata pelajaran.
 PSS yang bermaklumat, mantap dan berkualiti.

4. KURIKULUM

 Penyeliaan dan pemantauan dalam urusan kurikulum
» Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum
» Mesyuarat Panitia
» Pencerapan Berfokus
» Pemeriksaan kerja bertulis murid

 Mengamalkan Penyelarasan,Pementoran,Pemantauan dan Penilaian dalam pdpc.
 Program LINUS dan pemulihan khas kepada murid yang lemah.
 Program peningkatan prestasi akademik dari Tahun 1 hingga Tahun 6
 Keputusan 85% lulus keseluruhan dalam peperiksaan UPSR
 Keputusan 12.8% atau 5 pelajar cemerlang 6A dalam peperiksaan UPSR.
 Mensifarkan masalah penguasaan numerasi dan literasi di Tahap Satu.

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

5. KOKURIKULUM

 Penglibatan semua murid tahap dua dalam kegiatan permainan, pasukan
beruniform, persatuan dan kelab.

 Mengambil bahagian dalam acara tertentu sukan dan permainan, pasukan
beruniform di peringkat kawasan dan negeri seterusnya di peringkat kebangsaan
serta antarabangsa.

 Memastikan setiap murid mencapai tahap kesihatan dan kecergasan fizikal mental
dan sosial yang sempurna.

 Berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap pertandingan

6. KECERIAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN

 Bangunan dan kawasan sekolah serta persekitarannya
 Bilik darjah
 Makmal Komputer
 Pusat sumber sekolah
 Kantin
 Bilik-bilik air
 Bilik-bilik khas
 Setor dan lain-lain

7. PEMBANGUNAN INSAN, SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID

 Sekolah bebas daripada masalah salah laku.
 Meminimumkan masalah disiplin murid.
 Murid beriman dan bertaqwa serta seimbang antara rohani dan jasmani.
 Murid-murid beradab dan berakhlak mulia.
 Memastikan bantuan diberikan kepada murid-murid yang layak.
 Memastikan murid-murid berada dalam keadaan selamat, kondusif dan harmoni.

8. PENGLIBATAN MENYELURUH
 Mewujudkan budaya kerja berpasukan.
 Sekolah sentiasa terurus dan warga sekolah yang prihatin
 Kecemerlangan dalam semua bidang.
 Mewujudkan perasaan tanggungjawab serta empunya.

9. PENGURUSAN KEWANGAN
 Diurus dalam keadaan bersistem, kemas dan berkualiti.
 Ada sistem pemantauan.
 Ada surat penurunan kuasa.
 Penyata kewangan dan bajet sentiasa disediakan dengan lengkap.
 Akaun sekolah sentiasa ‘BERSIH’ dan SIFAR teguran

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

10. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 Murid-murid menguasai Teknologi Maklumat.
 Melengkapkan sekolah dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat dari
semasa ke semasa.
 Memberi latihan kepada staf untuk menguasai teknologi maklumat dari semasa ke
semasa.
 Pembestarian sekolah.

11. HARAPAN GURU BESAR
 Sistem pengurusan sekolah yang kemas ,unggul dan efektif.
 Guru komited mengajar dan murid responsif belajar.
 Keputusan peperiksaan UPSR yang gemilang.
 Budaya dokumentasi dalam semua urusan.
 Sekolah dan persekitaran yang ceria dan menarik.
 Persaudaraan, kerja berpasukan dan permuafakatan dalam kalangan kakitangan
sekolah.
 Hubungan yang mesra dengan Jabatan Pelajaran Negeri, PIBG, Alumni, semua
institusi dan agensi awam dan swasta.

“ PASTIKAN KECEMERLANGAN TAHUN 2018
LEBIH BAIK DARIPADA TAHUN 2018 (INSYA-ALLAH) ”

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN/OPSYEN GRED MULA BERKHIDMAT

DI SKPS

1 SUHAINI BINTI JANTAN GURU BESAR DG42 20 FEBRUARI 2013

2 ZARIDA BT MAT PK TADBIRAN DG42 1 JANUARI 2013

3 PK HEM DG

4 ZAITON B MD ISA PK KO DG38 16 OKTOBER 2013

5 NORSHAFARIZA BINTI MAMAT GP / KEMAHIRAN HIDUP DG41 1 JANUARI 2018

6 AZWAN B AWI GP / SAINS DG44 1 JANUARI 2012

7 ARDIANA BT ARSHAD GP / BI DG44 1 JANUARI 2015

8 ATIFAH BT MOHAMAD SHAARI GP / GURU AGAMA DG44 20 JUN 2012

9 FALILNISA BT HASBULLAH GP / BI DG44 2 JANUARI 2011

10 MOHD RIZAL B FOUZI GP / BM DG44 2 JANUARI 2008

11 SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL GP / PSENI DG41 1 JANUARI 2017

12 AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI GP / GURU AGAMA DG41 1 JANUARI 2017

13 NORAZLINA BT MOHAMAD GP / MZ DG44 1 JANUARI 2015

14 NORLIA BT RAMLEY GP / BI DG44 3 JANUARI 2007

15 RATNAWATI BT MOHD YUSOF GP / MATEMATIK/SC DG44 1 JANUARI 2009

16 ROZITA BT YUSOF GP / MATEMATIK/BM DG44 16 JULAI 2010

17 RAFIANIZAN BT ABU NASIB GP / GURU AGAMA DG44 JUN 2009

18 NORHASNIZA BT ISMAIL GP / GURU AGAMA DG41 16 JANUARI 2003

19 ROHAYU BT ABDUL PATAH GP / PRA DG44 10 JANUARI 2012

20 WAN ZURINA BT WAN BASRI GP / SAINS DG42 1 JANUARI 2004

21 HADZRAM B SEDEK GP / BM DG44 1 JANUARI 2009

22 FAIROSE B ROSALI GP / GURU AGAMA DG41 1 JANUARI 2016

23 ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN GP/ SAINS DG44 16 JUN 2016

24 HASNI BT ABDULLAH GP / PRA DG34 16 JUN 2016

25 MUHD ASRONIZAN B MOHD LATIFF GP / KH DG 42

KAKITANGAN SEKOLAH

1 NURASZITA BT RASHID PT KEWANGAN N17 16 DISEMBER 2013

2 NOOR AZAHAR AHMAD B JAAFAR PEMBANTU OPERASI N11 16 DISEMBER 2010

3 SARIAH BT ABD RASHID PEMBANTU AWAM H11 APRIL 2015

4 AZZEELA BT YUSUF PPM PRA N17 1 OKTOBER 2012

5 HASLINA BT SIDIK PPM PRA N17 6 MAC 2007

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

GURU KELAS 2019

KELAS GURU KELAS GURU BANTU
PN AZEELA BT YUSUF
PRA NILAM PN HASNI BT ABDULLAH PN HASLINA BT SIDIK
PRA MUTIARA PN ROHAYU BT ABDUL PATAH PN ATIFAH BT MOHD SHAARI
1 KREATIF CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL PN RATNAWATI BT MOHD YUSOF
1 DINAMIK PN NORAZLINA BT MOHAMAD PN ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN
2 KREATIF PN ROZITA BT YUSOF PN NORLIA BT RAMLEY
2 DINAMIK PN RAFIANIZAN BT ABU NASIB PN WAN ZURINA BT WAN BASRI
3 KREATIF PN FALILNISA BT HASBULLAH
3 DINAMIK EN HADZRAM B SEDEK EN FAIROSE B ROSALI
4 KREATIF PN ARDIANA BT ARSHAD EN MOHD RIZAL BIN FOUZI
5 KREATIF EN MUHD ASRONIZAN B MOHD LATIFF
5 DINAMIK EN AZWAN B AWI PN NORHASNIZA BT ISMAIL
6 KREATIF CIK NORSHAFARIZA BT MAMAT
PEMULIHAN PN RATNAWATI BT MOHD YUSOF

PENGERUSI & SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN

BIL PANITIA KETUA/PENGERUSI SETIAUSAHA

1 BAHASA MELAYU MOHD RIZAL B FOUZI HADZRAM B SEDEK

2 BAHASA INGGERIS ARDIANA BT ARSHAD FALILNISA BT HASBULLAH

3 MATEMATIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT ROZITA BT YUSOF
4 DUNIA SAINS &TEKNOLOGI AZWAN B AWI ARTINIE BT MOHAMED
ARIFFIN

5 PENDIDIKAN ISLAM AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI ATIFAH BT MOHAMAD
SHAARI
DUNIA & PENDIDIKAN SENI SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD MUHD ASRONIZAN B
6 VISUAL HALIL M.LATIFF
MUHD ASRONIZAN B
PENDIDIKAN JASMANI HADZRAM B SEDEK M.LATIFF
7 KESIHATAN
8 WAN ZURINA BT WAN BASRI MOHD RIZAL B FOUZI

TMK / RBT

9 DUNIA & PENDIDIKAN MUZIK NORAZLINA BT MOHAMAD NORSHAFARIZA BINTI MAMAT

10 BAHASA ARAB FAIROSE B ROSALI FAIROSE B ROSALI

11 SEJARAH ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN AZWAN B AWI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
AJK : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Puan Norlia binti Ramley ( SU Kurikulum )

Puan Rafianizanbinti Abu Nasib ( SU HEM )

Puan Norazlina binti Mohamad ( SU Koku )

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
(GPK 1)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM) ( PT Kewangan )
Penyelaras Pra
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa

AJK : Puan Nuraszita binti Rashid

Puan Hasni binti Abdullah

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
(GPK 1)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : ( Pegawai Aset )

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa

Setiausaha : Puan Rozita binti Yusof

AJK : Puan Falilnisa binti Hasbullah

Encik Fairose bin Rosali

Encik Azwan bin Awi

Encik Hadzram bin Sedek

Encik Mohd Rizal bin Fouzi

Puan Nuraszita binti Rashid

Puan Haslina binti Sidik

Puan Sariah binti Abd Rashid

Puan Azzeela binti Yusuf

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : (GPK HEM)
AJK :
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Encik Fairose bin Rosali

Encik Hadzram bin Sedek

Encik Mohd Rizal bin Fouzi

Puan Atifah binti Mohd Shaari

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF / LADAP

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Norlia binti Ramley
AJK : Puan Rohayu binti Abdul Patah
Puan Hasni binti Abdullah

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : (GPK HEM)
AJK :
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Puan Ratnawati binti Mohd Yusuf

Puan Artinie binti Mohamed Ariffin

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA INDUK TS25

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Penyelaras : Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil

AJK : Cik Norshafariza binti Mamat

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri

Puan Atifah binti Mohamad Shaari

Puan Rozita binti Yusof

Puan Norazlina binti Mohamad

Puan Ardiana binti Arshad

Puan Rohayu binti Abdul Patah

Encik Hadzram bin Sedek

Encik Muhd Asronizan bin Mohd Latiff

PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATAN KUASA KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Norlia binti Ramley (S/U Kurikulum)
Ahli-ahli :

Encik Mohd Rizal bin Fouzi (KP Bahasa Melayu/ SU PEP Awam)

Puan Ardiana binti Arshad (KP Bahasa Inggeris)

Cik Norshafariza binti Mamat (KP Matematik)

Encik Azwan bin Awi (KP DST & Sains )

Puan Norhasniza binti Ismail (Penyelaras tahun 6 )

Encik Hadzram bin Sedek (KP PJPK )

Puan Norazlina binti Mohamad (KP Pendidikan Muzik / LINUS )

Encik Fairose bin Rosali (KP Bahasa Arab/ Guru Data dan ICT)

Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil ( KP PSV )

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri (SU PBD / KP Pendidikan Islam )

Encik Muhd Asronizan bin Mohd Latiff ( SU Pep Dalaman )

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

Puan Hasni bin Abdullah (Penyelaras Prasekolah)

Puan Ratnawati binti Mohd Yusof (Pemulihan)

Puan Wan Zurina binti Wan Basri (Guru Media & Perpustakaan)/
KP RBT /TMK

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : (GPK HEM)
AJK :
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Puan Artinie binti Mohamed Ariffin

Encik Muhd Asronizan binti Mohamad Latiff

Puan Hasni binti Abdullah

Puan Ratnawati binti Mohd Yusof

6 JAWATANKUASA LITERACY AND NUMERACY SCREENING (LINUS)

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Puan Norazlina binti Mohamad
AJK : Puan Ratnawati binti Mohd Yusof
Guru MP BM, BI dan Mate tahun 1 hingga 3

JAWATANKUASA DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DAN

MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum
Setiausaha : Puan Falilnisa binti Hasbullah
AJK : KP Bahasa Melayu
KP Bahasa Inggeris

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN PRASEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi : (GPK HEM)
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)
Setiausaha : Puan Hasni binti Abdullah (Guru Prasekolah)
AJK : Puan Rohayu binti Abdul Patah (Guru Prasekolah)
Puan Haslina binti Sidik ( PPM )
Puan Azzeela binti Yusuf ( PPM )

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha : Puan Wan Zurina binti Wan Basri (Guru Media & Perpustakaan)

AJK : Puan Normadiah binti Md Nadzri (Penyelaras Nilam)

Encik Fairose bin Rosali (Makmal Komputer)

Ketua Panitia / Penyelaras

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha 1 : Encik Muhd Asronizan bin Mohd Latiff

Setiausaha 2 : Encik Mohd Rizal bin Fouzi

AJK : Ketua Panitia

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBD)

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri

AJK : Cik Norshafariza binti Mamat

Puan Norhasniza binti Ismail

Semua guru

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 6

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum

Setiausaha : Pn Norhasniza bt Ismail

AJK : Semua Guru Tahun 6

Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENYEDIAAN & PELAKSANAAN PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum

AJK : Ketua Panitia / Setiausaha

JAWATANKUASA PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH (PKS)
BERDASARKAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GURU 2

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil

Penyelaras Data : Encik Fairose bin Rosali ( Guru Data )

AJK : Semua Guru dan Staff

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil

AJK : Guru-Guru Tahun 1

JAWATANKUASA PEMBELAJARAN ABAD KE 21 ( PAK 21 )

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Cik Norshafariza binti Mamat
AJK : Encik Mohd Rizal bin Fouzi
Encik Azwan bin Awi
Puan Ardiana binti Arshad

JAWATANKUASA PASUKAN PEMANDU KBAT

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha : Puan Norlia binti Ramley

AJK : Cik Norshafariza binti Mamat

Puan Artinie binti Mohamed Ariffin

Puan Falilnisa binti Hasbullah

JAWATANKUASA PLC

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Timbalan Pengerusi : (GPK HEM)
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)
Naib Pengerusi : Puan Ardiana binti Arshad
KP matapelajaran
Setiausaha :
AJK :

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA J-QAF

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha : Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri
Penyelaras Program :
Encik Fairose bin Rosali ( Kem Bestari Solat )

Puan Atifah binti Mohamad Shaari ( Celik Al-Quran )

Puan Rafianizan binti Abu Nasib ( Kem Cemerlang Jawi )

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri ( e-Pelaporan )

Puan Norhasniza binti Ismail ( Rekod Tasmik )

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM,
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN
26010 KUANTAN, PAHANG
Pencerapan PdPc Ketua Panitia Tahun 2019

Bil Nama Guru Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
KETUA PANITIA

Mac Jul Sept

1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI KP PAI
2. AZWAN B. AWI KP SN
3. ARDIANA BT ARSHAD KP BI
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SEJARAH
6. FALILNISA BT HASBULLAH
KP BA
7. FAIROSE B. ROSALI KP PJK
PRASEKOLAH
8. HADZRAM B. SEDEK
9. HASNI BT ABDULLAH KP BM
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP MT
11. MOHD RIZAL B. FOUZI
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT KP MZ
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL PEMULIHAN
15. NORAZLINA BT MOHAMAD PRASEKOLAH
16. NORMADIAH BT MD NADZRI KP PSV
17. ROZITA BT YUSOF KP TMK/RBT
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI

1. PN. SUHAINI BT JANTAN ( GURU BESAR )
2. PN. ZARIDA BT MAT ( GPK PENTADBIRAN )
3. ( GPK HAL EHWAL MURID )
4. PN. ZAITON BT MD ISA ( GPK KO-KURIKULUM )

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM, Pemantau Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN GB
26010 KUANTAN, PAHANG Pn.Suhaini bt
Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019 Jantan

Bil Nama Guru

Mac Jul Sept

1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI KP PAI
2. AZWAN B. AWI KP SN
3. ARDIANA BT ARSHAD KP BI
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SEJARAH
6. FALILNISA BT HASBULLAH
KP BA
7. FAIROSE B. ROSALI KP PJK
PRASEKOLAH
8. HADZRAM B. SEDEK
9. HASNI BT ABDULLAH KP BM
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP MT
11. MOHD RIZAL B. FOUZI
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT KP MZ
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL PEMULIHAN
15. NORAZLINA BT MOHAMAD PRASEKOLAH
16. NORMADIAH BT MD NADZRI KP PSV
17. ROZITA BT YUSOF KP TMK/RBT
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM,
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN
26010 KUANTAN, PAHANG
Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019

Bil Nama Guru Pemantau Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
GPK
1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI PENTADBIRAN Mac Jul Sept
2. AZWAN B. AWI Pn.Zarida bt Mat
3. ARDIANA BT ARSHAD
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI KP PAI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SN
6. FALILNISA BT HASBULLAH KP BI
7. FAIROSE B. ROSALI
8. HADZRAM B. SEDEK KP SEJARAH
9. HASNI BT ABDULLAH
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP BA
11. MOHD RIZAL B. FOUZI KP PJK
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT PRASEKOLAH
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL KP BM
15. NORAZLINA BT MOHAMAD KP MT
16. NORMADIAH BT MD NADZRI
17. ROZITA BT YUSOF KP MZ
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF PEMULIHAN
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH PRASEKOLAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL KP PSV
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI KP TMK/RBT

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM, Pemantau Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN GPK HEM
26010 KUANTAN, PAHANG
Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019

Bil Nama Guru

Mac Jul Sept

1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI KP PAI
2. AZWAN B. AWI KP SN
3. ARDIANA BT ARSHAD KP BI
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SEJARAH
6. FALILNISA BT HASBULLAH
KP BA
7. FAIROSE B. ROSALI KP PJK
PRASEKOLAH
8. HADZRAM B. SEDEK
9. HASNI BT ABDULLAH KP BM
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP MT
11. MOHD RIZAL B. FOUZI
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT KP MZ
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL PEMULIHAN
15. NORAZLINA BT MOHAMAD PRASEKOLAH
16. NORMADIAH BT MD NADZRI KP PSV
17. ROZITA BT YUSOF KP TMK/RBT
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)
PENOLONG SETIAUSAHA
AJK : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

: PN. RAFIANIZAN BT ABU NASIB

: PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

: SU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

SU KEBAJIKAN MURID, KWAPM, YAYASAN PAHANG

SU BINA INSAN

SU DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

SU BIMBINGAN DAN KAUNSELING/ SEKOLAH PENYAYANG

SU KANTIN

SU RMT DAN PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA (PS1M)

SU 3K ( KEBERSIHAN / KECERIAAN )

SU 3K ( KESELAMATAN & KEBAKARAN )

SU 3K ( KESIHATAN DAN DENGGI )

SU DATA APDM, DAFTAR DAN REKOD

SU ORIENTASI PRA, TAHUN SATU DAN TINGKATAN SATU

SU PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA)

SU SURAU SEKOLAH

JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN ATIFAH BT MOHAMMAD SHAARI

AJK : PN NORLIA BT RAMLEY

CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL

SEMUA GURU KELAS

JK KEBAJIKAN MURID, KWAPM, YAYASAN PAHANG

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)
(GPK HEM)
N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK 1)
(GPK KOKURIKULUM)
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (YP, KWAPM)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (KEBAJIKAN)

SETIAUSAHA : PN. ROZITA BT YUSOF

AJK EN. HADZRAM BIN SEDEK

: PN. HASNI BT ABDULLAH

PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JK BINA INSAN : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)
N.PENGERUSI
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)
N.PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)
AJK
: EN. FAIROSE B ROSALI

: PN. NORHASNIZA BT ISMAIL

PN. ATIFAH BT MOHAMMAD SHAARI

SEMUA GURU KELAS

JK DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI (DISIPLIN)

AJK : PN. ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN (PENGAWAS)

EN MOHD RIZAL B FOUZI

PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

SEMUA GURU KELAS

JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING/ SEKOLAH PENYAYANG

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN NORHASNIZA BT ISMAIL ( BK )

CIK NORSHAFARIZA BT MAMAT ( SP)

AJK : PN. NORMADIAH BT MD NADZRI

GURU DISIPLIN

SEMUA GURU

JK KANTIN : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)
N.PENGERUSI
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)
N.PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)
AJK
: PN. HJH FALILNISA BT HASBULLAH

: PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PN. ARDIANA BT ARSHAD

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JK RMT & PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA

PENGERUSI : PH. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. RATNAWATI BT MOHD YUSOF ( RMT / PISM )

AJK : PN. NORAZLINA BT MOHAMAD

PN. NORLIA BT RAMLEY

SEMUA GURU KELAS

JK 3K ( KESELAMATAN & KEBAKARAN )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. AZWAN BIN AWI

EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI

AJK : EN. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF

SEMUA GURU KELAS

JK 3K ( KEBERSIHAN & KECERIAAN )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)
(GPK HEM)
N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GKP 1)
(GPK KOKURIKULUM)
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA

SETIAUSAHA : PN. NORMADIAH BT MD NADZRI

AJK : PN. ROHAYU BT ABDUL FATAH

SEMUA GURU KELAS

JK 3K ( KESIHATAN / DENGGI )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GURU HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ROHAYU BT ABDUL PATAH

EN. MUHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

PN. ROZITA BT YUSOF

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JK PENGURUSAN DATA APDM, DAFTAR DAN REKOD

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. RAFIANIZAN BT ABU NASIB

AJK EN. HADZRAM BIN SEDEK

EN. FAIROSE BIN ROSALI

SEMUA GURU KELAS

JK ORIENTASI PRA, TAHUN SATU / TINGKATAN SATU

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. NORAZLINA BT MOHAMAD (ORIENTASI)

AJK PN ROHAYU BT ABDUL PATAH (PRA SEKOLAH)

PN. NORHASNIZA BT ISMAIL (TING 1)

SEMUA GURU PRA, TAHUN 1 DAN TAHUN 6

JK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH ( PPDa )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ARDIANA BT ARSHAD

AJK : PN. RATNAWATI BT MOHD YUSOF

: EN. MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

EN. AZWAN BIN AWI

JK SURAU SEKOLAH

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N. PENGERUSI : PN. HJH FAUZIAH BT ABD WAHAB (GPK HEM)

N. PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N. PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. FAIROSE BIN ROSALI

AJK : PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI

: EN. AZWAN BIN AWI

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

MINGGU, TARIKH DAN KUMPULAN BERTUGAS 2019

MINGGU TARIKH KUMPULAN MINGGU TARIKH KUMPULAN

1 02 JAN– 04 JAN 2019 A 21 10 JUN – 14 JUN 2019 A
2 07 JAN – 11 JAN 2019 B 22 17 JUN – 21 JUN 2019 B
3 14 JAN – 18 JAN2019 C 23 24 JUN – 28 JUN 2019 C
4 21 JAN – 25 JAN 2019 D 24 01 JUL – 05 JUL 2019 D
5 28 JAN – 01 FEB 2019 E 25 08 JUL – 12 JUL 2019 E
6 04 FEB – 08 FEB 2019 A 26 15 JUL – 19 JUL 2019 A
7 11 FEB – 15 FEB 2019 B 27 22 JUL – 26 JUL 2019 B
8 18 FEB – 22 FEB 2019 C 28 29 JUL– 04 OG 2019 C
9 25 FEB – 01 MAC 2019 D 29 05 OG – 09 OG 2019 D
10 04 MAC – 08 MAC 2019 E
11 11 MAC – 15 MAC 2019 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12 18 MAC – 22 MAC 2019 B 10 OG - 08 OG 2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 30 19 OG – 23 OG 2019 E
23 MAC - 31 MAC 2017
31 26 OG – 30 OG 2019 A

32 02 SEP – 06 SEP 2019 B

13 01 APR – 05 APR 2019 C 33 09 SEP – 13 SEP 2019 C
14 08 APR – 12 APR 2019 D
E 34 16 SEP – 20 SEP 2019 D
15 15 APR - 19 APR 2019 A
16 22 APR – 26 APR 2019 B 35 23 SEP – 27 SEP 2019 E
17 29 APR – 03 MEI 2019 C
18 06 MEI – 19 MEI 2019 D 36 30 SEP – 04 OKT 2019 A
19 13 MEI – 17 MEI 2019 E
20 20 MEI – 24 MEI 2019 37 07 OKT – 11 OKT 2019 B

38 14 OKT – 18 OKT 2019 C

39 21 OKT – 25 OKT 2019 D

40 28 OKT – 01 NOV 2019 E

41 04 NOV – 08 NOV 2019 A

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 42 11 NOV – 15 NOV 2019 B
25 MEI – 09 JUN 2019
43 18 NOV – 22 NOV 2019 C

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2019
23 NOV – 1 JAN 2020

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

MINGGU TEMA MINGGUAN CATATAN
1
2 TEMA
3 AZAM BARU
4 MEMATUHI PERATURAN SEKOLAH
5 ADAB BELAJAR
6 BUDAYA SENYUM DAN MEMBERI SALAM
7 BUDAYA MENJAGA KEBERSIHAN
8 MEMBUDAYAKAN UCAPAN TERIMA KASIH
9 BUDAYA MEMBACA
10 BUDAYA MENABUNG
11 AMALAN BERJIMAT CERMAT
12 MASA ITU EMAS
13 MINDA YANG SIHAT MEMBAWA KECEMERLANGAN
14 MENGHORMATI HAK ORANG LAIN
15
16 JATI DIRI
17 BUDI BAHASA BUDAYA BANGSA
18
19 BERSYUKUR
20 SOLAT TIANG AGAMA
21 BIJAK MEMILIH SAHABAT
22 SAYANG PADA GURU KASIH PADA IBU BAPA
23 BUDAYA PELAJAR CEMERLANG
24 KELEBIHAN NISFU SYAABAN
25 PENGHAYATAN RAMADHAN
26 AIDILFITRI HARI KEMENANGAN
27 MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT
28 MENGHORMATI RAKAN
29
30 ANAK YANG SOLEH
31 SIFAT SABAR
32 YAKIN BOLEH
33
34 SAYANGI NEGARA KITA
35 ANAK MERDEKA
36
37 CINTAI NEGARA KITA
38 CARA BELAJAR YANG BERKESAN
39
VANDALISME
JAUHI PERKARA NEGATIF
JAGA DIRI HIASI PERIBADI

BERSYUKUR
PERSEDIAAN SEBELUM PEPERIKSAAN
PELAJARAN PENENTU MASA HADAPAN

INSAN CEMERLANG
MERANCANG AKTIVITI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

PENGERUSI : PN. SUHAINI BINTI JANTAN

N/PENGERUSI : PN. ZAITON BINTI. MD ISA

N/ PENGERUSi 1 : PN. ZARIDA BINTI MAT

N/ PENGERUSI 2 : PN. HEM

SETIAUSAHA : PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD

AJK

SETIAUSAHA SUKAN : EN. MUHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

JURUTEKNIK : EN. AZWAN BIN AWI

JAWATANKUASA LAWATAN : CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT

JAWATANKUASA : MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD

SAMBUTAN HARI RAYA
PN. HJH FALILNISA BINTI HASBULLAH

BULAN KEMERDEKAAN
PN. WAN ZURINA BINTI WAN BASRI

JAWATANKUASA SETOR SUKAN : EN. MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF
EN. HADZRAM BIN SEDEK
JAWATANKUASA SIARAYA : EN. FAIROSE BIN ROSALI
PN. RAFIANIZAN BINTI ABU NASIB
PENYELARAS UNIT BERUNIFORM : PN. NORMADIAH BINTI MD NADZRI

PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN :

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN :

JURUTEKNIK
EN. MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF
EN. AZWAN BIN AWI
EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI
EN. FAIROSE BIN ROSALI
EN. HADZRAM B SEDEK

JAWATANKUASA LAWATAN : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
PENGERUSI : PN. ZAITON BINTI MD ISA
TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
NAIB PENGERUSI : PN. HEM
NAIB PENGERUSI : CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT
SETIAUSAHA : PN. ROZITA BINTI YUSOF
BENDAHARI : CIK SAIDATUL ADAWIYAH BINTI MOHD HALIL
AJK

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PERAYAAN

PENGERUSI : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZAITON BT MD ISA
NAIB PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
NAIB PENGERUSI : PN. HEM
SETIAUSAHA : PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD
AJK : PN. HJH FALILNISA BT HASBULLAH
: PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

JAWATANKUASA SETOR SUKAN

PENGERUSI : PN. SUHAINI BINTI JANTAN

TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZAITON BINTI MD ISA

NAIB PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT

NAIB PENGERUSI : PN. HEM

SETIAUSAHA : EN. MOHD ASRONIZAN BT MOHD LATIFF

AJK : EN. FAIROSE BIN ROSALI

JAWATANKUASA SIARAYA : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
PENGERUSI : PN. ZAITON BT MD ISA
TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
NAIB PENGERUSI : PN. HEM
NAIB PENGERUSI : EN. HADZRAM BIN SEDEK
SETIAUSAHA : EN. AZWAN BIN AWI
AJK : EN. MOHD RIZAL B FOUZI

UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS : EN FAIROSE BIN ROSALI

PENGAKAP

EN. HADZRAM BIN SEDEK ( K )
CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT
EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI
PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI
PN. NORAZLINA BT MOHAMAD
PN. ROZITA BINTI YUSOF

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

TKRS
EN MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF ( K )
EN. AZWAN BIN AWI
EN. FAIROSE BIN ROSALI
PN. ARTINIE BINTI MOHAMED ARIFFIN
CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
PN. ARDIANA BT ARSHAD

TUNAS PUTERI
PN. RATNAWATI BINTI MOHD YUSOF ( K )
PN. NORLIA BINTI RAMLEY
PN. WAN ZURINA BINTI WAN BASRI
PN. ATIFAH BINTI MOHD SHAARI
PN.NORMADIAH BINTI MD NADZRI

PUTERI ISLAM
PN. NORHASNIZA BINTI ISMAIL (K)
PN. RAFIANIZAN BINTI ABU NASIB
PN. HJH. FALILNISA BINTI HASBULLAH
PN. ROHAYU BINTI ABDUL PATAH
PN. HASNI BINTI ABDULLAH @ HASNI AEIM

KELAB DAN PERSATUAN

PENYELARAS : RAFIANIZAN BINTI ABU NASIB

PERSATUAN BAHASA MELAYU

EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI ( K )
EN. HADZRAM BIN SEDEK
PN. NORMADIAH BINTI MD NADZRI

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

PN. HJH FALILNISA BINTI HASBULLAH ( K )
PN. ARDIANA BINTI ARSHAD
PN. NORLIA BINTI RAMLEY

PERSATUAN SAINS,TEKNOLOGI,KEJURUTERAAN
DAN MATEMATIK

EN. AZWAN BIN AWI ( K )
PN ARTINIE BINTI MOHAMED ARIFFIN
PN. WAN ZURINA BINTI WAN BASRI
CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PERSATUAN AGAMA ISLAM

PN. RAFIANIZAN BINTI ABU NASIB ( K )
PN. NORHASNIZA BINTI ISMAIL
PN. ROHAYU BT ABD FATAH

PERSATUAN BAHASA ARAB
EN FAIROSE BIN ROSALI ( K )
PN. AINUL ASHIKIN BINTI MOHD ZAMRI
PN.HASNI BINTI ABDULLAH @ HASNI AEIM

KELAB SENI VISUAL
PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD ( K )
CIK SAIDATUL ADAWIYAH BINTI MOHD HALIL
EN MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

KELAB SPBT
PN. ATIFAH BINTI MOHAMMAD SHAARI ( K )
PN. RATNAWATI BINTI MOHD YUSOF
PN. ROZITA BINTI YUSOF

SUKAN DAN PERMAINAN

PENYELARAS : PN. NORMADIAH BINTI MD NADZRI

BOLA BALING
CIK SAIDATUL ADAWIYAH BINTI MOHD HALIL ( K )
PN. ARTINIE BINTI MOHAMED ARIFFIN
PN ROZITA BINTI YUSOF
CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT
PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD

BOLA JARING
PN. AINUL ASHIKIN BINTI MOHD ZAMRI ( K )
PN. ROHAYU BINTI ABD FATAH
PN. WAN ZURINA BINTI WAN BASRI
PN. HASNI BINTI ABDULLAH @ HASNI AEIM

BOLA SEPAK
EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI ( K )
EN. ASRONIZAN BIN MOHD LATIF
EN. AZWAN BIN ALI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

SEPAK TAKRAW
EN. HADZRAM BIN SEDEK ( K )
EN FAIROSE BIN ROSALI

CATUR
PN. ARDIANA BINTI ARSHAD ( K )
PN. NORHASNIZA BINTI ISMAIL
PN. HJH FALILNISA BINTI HASBULLAH

RUMAH SUKAN

BIRU

PN. RATNAWATI BINTI MOHD YUSOF ( K )
EN. FAIROSE BIN ROSALI
PN. AINUL ASHIKIN BINTI MOHD ZAMRI
PN. ARTINIE BINTI MOHAMED ARIFFIN
PN. HASNI BINTI ABDULLAH @ HASNI AEIM
PN. AZZEELA BINTI YUSUF

MERAH

PN. ROZITA BINTI YUSOF ( K )
CIK SAIDATUL ADAWIYAH BINTI MOHD HALIL
PN. NORHASNIZA BINTI ISMAIL
PN. WAN ZURINA BINTI WAN BASRI
EN. HADZRAM BIN SEDEK
PN. NURASZITA BINTI RASHID

HIJAU

PN. NORMADIAH BINTI MD NADZRI ( K )
PN. ROHAYU BINTI ABDUL PATAH
PN. ARDIANA BINTI ARSHAD
EN. AZWAN BIN AWI
PN. FALILNISA BINTI HASBULLAH
PN. NORLIA BINTI RAMLEY
EN. NOOR AZHAR AHMAD BIN JAAFAR

KUNING

CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT ( K )
PN. RAFIANIZAN BINTI ABU NASIB
PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD
EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI
PN. ATIFAH BINTI MOHAMAD SHAARI
PN. HASLINA BINTI SIDIK

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

BIDANG TUGAS GURU

Bidang Tugas Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

1. Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.
2. Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan mengedarkannya kepada semua anggota panitia.
3. Mengetuai Panitia Mata Pelajaran bagi merangka Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian.
4. Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk diedarkan kepada ahli dan salinan kepada

pengurusan sekolah.
5. Mengagih pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai penyediaan soalan-soalan, ujian, peperiksaan

bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.
6. Merangka Takwim Panitia setahun – mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
7. Menentukan target mata pelajaran berasaskan peperiksaan akhir tahun.
8. Berusaha menambah BBM dan memastikan penggunaan yang maksimum dan berkesan.
9. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran, rancangan, sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.
10. Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan panitia mata pelajaran.
11. Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya.
12. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran,rancangan/sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.
13. Membantu dalam pengurusan,penyediaan peralatan Teknologi Pendidikan, Pusat Sumber, Makmal dan bengkel.
14. Merangka dan melaksanakan Program Kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah seperti Projek UPSR dan sebagainya.
15. Memberi input yang imaginatif dan inovatif, contoh membina instrumen penilai yang berkesan.

Bidang Tugas Jawatankuasa Projek Khas Peningkatan UPSR

1. Mengenalpasti kumpulan pelajar.
2. Merancang ,mengurus,dan menyelia program bimbingan.
3. Mewujudkan Projek Khas yang inovatif dan memberi kesan berganda.
4. Membuat penilaian/target mata pelajaran dan menentukan tindakan susulan

Bidang Tugas Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran

1. Menyediakan Sukatan Pelajaran bagi setiap anggota.
2. Menyedia Rancangan Mengajar.
3. Mencadangkan buku teks dan buku rujukan.
4. Menyelaras soalan-soalanuj ian dan peperiksaan.
5. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan.
6. Mengadakan mesyuarat panitia.

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

7. Menyedia dan menyebar alat bantuan mengajar.
8. Melaksanakan arahan dan keperluan sekolah,PPD,JPN,KPM.

Bidang Tugas Peperiksaan, Penilaian dan Pentaksiran

1. Menyedia takwim/Jadual peperiksaan yang seimbang dan adil serta mengedarkannya.
2. Menyedia senarai pembuat soalan dan memastikan mutu dan keesahan soalan.
3. Mengurus peperiksaan dan memastikan keselamatan soalan.
4. Menganalisa dan melapur keputusan peperiksaan dalaman dan luaran.
5. Memberi taklimat terperinci kepada pelajar pengedaran borang sementara.
6. Menyedia,mengisi,menyemak borang kemasukan dan menghantar borang peperiksaan ke JPN.
7. Menyedia /melengkapkan bilik-bilik peperiksaan.
8. Menjalankan kajian sosioekonomi pelajar sebagai faktor penyebab kecemerlangan.

Bidang Tugas Jawatankuasa Jadual Waktu

1. Menyediakan Jadual Waktu Induk sekolah/Persendirian dan Kelas.
2. Mengubah jadual waktu dari masa ke semasa mengikut keperluan.
3. Menyedia jadual waktu ganti guru yang tidak hadir sekolah.

Bidang Tugas Jawatankuasa Data

1. Menyedia Penyata bulanan guru dan murid
2. Menyedia penyata suku tahun
3. Menyediakan data-data untuk dihantar ke PPD/JPN/KPM
4. Menyedia dan merekod untuk pembangunan sekolah

Bidang Tugas Guru Kelas

1. Pendaftaran pelajar,butiran penjaga yang kemas kini ke dalam jadual kedatangan.
2. Merekod kehadiran pelajar/,mengambil tindakan pelajar yang tidak hadir.
3. Memungut bayaran peralatan murid dan sebagainya.
4. Keprihatinan guru terhadap pelajar.
5. Keceriaan kelas -sentiasa bersih dan selamat.
6. Rekod data pelajar,peperiksaan,kad kemajuan,profil
7. Pengumpulan maklumat pelajar (SPBT,Borang biasiswa dll)

Bidang Tugas Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

1. Menyediakan peraturan penggunaan PSS.
2. Menyedia dan memproses senarai alat-alat yang ada.
3. Menyediakan alat-alat dan bahan yang diperlukan oleh semua bahagian mengikut keutamaan.
4. Berbincang dengan guru besar berhubung pembelian alat-alat mengikut keutamaan dan kemampuan sekolah.
5. Merancang anggaran belanjawan tahunan - cuba dapatkan sumbangan luar.
6. Berhubung rapat dengan pembahagian perkhidmatan sebaran pendidikan,PKG,PSPN dan lain-lain agensi.
7. Sebagai Juru foto sambilan sekolah - merakam peristiwa-peristiwa penting di sekolah dan luar sekolah yang

melibatkan penyertaan pasukan sekolah dan memasukkan ke dalam album

Bidang Tugas Jawatankuasa BBM

1. Berusaha menambah alat-alat BBM dan memastikan penggunaannya secara maksimum.
2. Mereka dan mengemas kini penggunaan peralatan BBM.
3. Mengadakan pertandingan reka cipta alatan BBM.
4. Mengkategori alatan BBM mengikut mata pelajaran.

Bidang Tugas Jawatankuasa Perpustakaan

1. Menggubal polisi perpustakaan dan peraturan-peraturan penggunaannya.
2. Berusaha mendapatkan koleksi bibliografi, katalog buku-buku baru untuk diedarkan kepada guru-guru bagi memilih

buku-buku yang sesuai.
3. Mengurus dan mengemas kini kerja-kerja berikut:

-Merekod semua buku yang ada dalam perpustakaan dalam buku stok.
-Menggelas,mengkatalogkan dan memproses buku.
-Menyedia buku rekod penggunaan perpustakaan
-Melantik Pengawas Perpustakaan dan menentukan tugas-tugasnya.
4. Merancang aktiviti tahunan perpustakaan seperti:
-Sudut Pameran
-Pameran buku baru
-Minggu/bulan perpustakaan dan bulan membaca.
-Mengadakan pertandingan banyak membaca,mengulas buku.
-Membuat polongan akhbar.
-Mengadakan penerbitan seperti”Berita Perpustakaan”
5. Membaikpulih buku-buku yang rosak dan menjilid.
6. Membuat hapus kira,menutup kira-kira akhir tahun dan membuat anggaran belanjawan tahun berikutnya.
7. Menghias cantik perpustakaan supaya menjadi “Gedung Ilmu”.

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

Bidang Tugas Jawatankuasa Makmal Komputer
1. Menyelaras penggunaan komputer
2. Mengadakan kursus dalam berkaitan dengan penggunaan komputer
3. Berusaha mewujudkan Kelab Komputer Sekolah.
4. Melakukan kerja rawat pulih komputer.
Bidang Tugas Jawatankuasa Aset dan Inventori
1. Menyediakan dan menguatkuasakan peraturan penggunaan kerusi,meja,almari dan sebagainya.
2. Menerima,mengagih dan menyimpan peralatan sekolah yang baru serta menghapus kira peralatan yang lama

mengikut prosedur.
3. Menyediakan bengkel baik pulih peralatan sekolah dan mengaktifkannya.
4. Menjaga stok dan inventori.
5. Menyedia tempat berehat,sudut bacaan,bilik rawatan,tempat basikal bilik air dll.
Bidang Tugas Jawatankuasa Pembangunan Staf
1. Melaksanakan kursus-kursus dalaman kepada guru-guru dan staf sokongan.
2. Bekerjasama dengan badan-badan luar bagi pembangunan kendiri guru dan kakitangan.
3. Membuat anggaran belanjawan bagi pembangunan staf.

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

DASAR KURIKULUM SEKOLAH

1.0 LATAR BELAKANG
Kurikulum adalah bidang utama atau ‘core business’ bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di

sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan pencapaian sekolah dalam bidang
kurikulum selaras dengan arus perdana sistem dan dasar pendidikan kebangsaan.

Menyedari hakikat mampu menjadi yang terbaik dalam pelbagai bidang,suatu bentuk program yang terancang
telah disusun mengikut perbezaan potensi dan kebolehan antara pelajar untuk menghasilkan impak yang
maksima.Seterusnya menjadi asas yang kukuh kepada kecemerlangan pelajar,bagi mencapai arah tuju pendidikan
yang lebih tinggi dan sempurna sebagaimana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.

2.0 OBJEKTIF
Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan :
2.1: Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2: Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3: Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Jabatan Pelajaran Negeri.

3.0 DASAR
3.1: Menyediakan program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi

semua aspek pengetahuan,kemahiran,norma,nilai,unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan potensi diri dalam diri pelajar dari aspek jasmani,rohani,mantel dan
emosi .
3.2: Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana sistem dan dasar
pendidikan kebangsaan.
3.3: Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pelajaran, Jabatan
Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
3.4: Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini tentang pendidikan dan kurikulum semasa.
3.5: Pada sebilangan masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna sekiranya program
akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program akademik mestilah diberikan
keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1: Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat ( 4 ) kali setahun mengikut

standard piawaian jabatan pelajaran bagi membincangkan pengurusan dan pelaksanaan,masalah
dan isu kurikulum di sekolah.
4.2: Agenda mesyuarat mestilah berdasarkan garis panduan yang dicadangkan di dalam Buku
Pengurusan Kualiti SPSK
4.3: Mesyuarat Panitia – Dilaksanakan sebanyak minimum 4 kali setahun dan minit mesyuarat mestilah
disediakan dalam tempoh seminggu.
4.3: Surat Panggilan Mesyuarat haruslah diedarkan kepada guru 3 hari sebelum tarikh mesyuarat.
4.4: Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum
mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya dalam Mesyuarat Panitia dan
maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan kepada Setiausaha Jawatankuasa.
4.5: Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak terhadap pelaksanaan
kurikulum dalam semua mata pelajaran dan Pihak Pentadbiran Sekolah beserta Ketua-ketua Panitia

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS


Click to View FlipBook Version