The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pui Jung, 2022-07-15 00:28:17

Product Catalogue

Product Catalogue

2022

¶§Ø ¢ÂÐÊ´Õ Ó 30x40”

003 ¶Ø§¢ÂÐÊÕ´Ó 30x40”
002

¶§Ø ¢ÂÐÅÒÂÃ้ÔÇ

029
030
031

2

3

CODE 002

¶Ø§¢ÂÐ´Ó áººÁÇŒ ¹

Material : Plastic HDPE Grage A
SIZE : L
W30 x H33 Inch
(W75 x H82.5 cm.)
15-16 pcs.
Color

CODE 003

¶§Ø ¢ÂÐ´Ó áººÁŒÇ¹

Material : Plastic HDPE Grage A
SIZE : L
W30 x H33 Inch
(W75 x H82.5 cm.)
24-25 pcs.
Color

4

ÇÔ¸¡Õ ÒÃ㪶Œ ا
1. ´§Ö ¶§Ø ¢ÂÐÍÍ¡¨Ò¡ÁŒÇ¹
2. ¹Ó¶§Ø ¢ÂÐãʋ㹶ѧãËŒ¶Ù¡¢¹Ò´
3. ´Ö§àªÍ× ¡Á´Ñ ËÙ¶§Ø àÁ×Í่ ¢ÂÐàµÁ็ ¶§Ñ
áÅзÔ้§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

CODE 029

¶§Ø ¢ÂÐÅÒÂÃÇÔ้ ẺÁÇŒ ¹

Material : Plastic HDPE Grage A
SIZE : S
W18 x H22 Inch
(W45 x H55 cm.)
40 pcs.
Packing : 12 roll/Pack
Color

CODE 030

¶Ø§¢ÂÐÅÒÂÃÇ้Ô áººÁŒÇ¹

Material : Plastic HDPE Grage A
SIZE : M
W24 x H28 Inch
(W60 x H71 cm.)
30 pcs.
Packing : 12 roll/Pack
Color

CODE 031

¶Ø§¢ÂÐÅÒÂÃ้ÇÔ áººÁÇŒ ¹

Material : Plastic HDPE Grage A
SIZE : L
W26 x H34 Inch
(W66 x H86 cm.)
20 pcs.
Color

6

ÇÔ¸¡Õ ÒÃ㪌¶Ø§ 1. 2. 3.

1. ´§Ö ¶§Ø ¢ÂÐÍÍ¡¨Ò¡ÁÇŒ ¹ 4. 5. 6.
2. ¹Ó¶§Ø ¢ÂÐãʋ㹶§Ñ ãËŒ¶Ù¡¢¹Ò´
3. ´Ö§àªÍ× ¡Á´Ñ ËÙ¶§Ø àÁ×่Í¢ÂÐàµ็Á¶Ñ§
áÅзÔ้§

7


Click to View FlipBook Version