The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by frank van den dungen, 2019-05-30 17:30:32

Flipbook-fragment Jet van Zijl, Zeggingskracht in brons, met gedichten van Frank van den Dungen, DUVINCI 2019

fragmenten in flipbook-vorm

dit is een flipbook-fragment van

JET VAN ZIJL
ZEGGINGSKRACHT IN BRONS

MET GEDICHTEN VAN FRANK VAN DEN DUNGEN

het échte boek,
de complete hard-cover versie,

kunt u bestellen door
€25,00 + indien van toepassing €3,50 verzendkosten

over te maken op rekening
NL57 INGB 0007 0342 10 t.n.v. Duvinci te Sterksel
vermeld daarbij: emailadres, naam en postadres van de ontvanger
die krijgt dan een mailtje wanneer het boek wordt geleverd

of toegestuurd als brievenbuspakketje

dit flipbook-fragment wordt u gratis aangeboden,
maar u zult vast begrijpen

dat wij zelf graag weten waar het heen gaat
dus:

als ú er iemand anders blij mee wilt maken,
mail dan a.u.b. zijn/haar mailadres naar [email protected]

dan zorgen wij dat het voor elkaar komt.

jet & frank

JET VAN ZIJL
ZEGGINGSKRACHT IN BRONS

MET GEDICHTEN VAN FRANK VAN DEN DUNGEN

UITGAVE: DUVINCI, 2017

COLOFON

voor
grond onder de voeten
‘t dak boven ons hoofd

tijd om te leven en
ruimte om te werken

© MMXVII, DUVINCI
SAMENSTELLING: JET VAN ZIJL & FRANK VAN DEN DUNGEN
COPYRIGHTS
- BEELDRECHT: JET VAN ZIJL
- GEDICHTEN, TEKSTEN & FOTO’S: FRANK VAN DEN DUNGEN
- FOTO P.6: MIEKE VAN ZIJL
- FOTO’S P.54R, 55L, 58L, 83M: JOLAN DONKERS
- FOTO ACHTERKANT: JAN GABRIELS
BRONZEN BEELDEN ZIJN GEGOTEN
BIJ ATELIER-80 IN DREUMEL
UITGAVE: DUVINCI, STERKSEL
CONTACT: [email protected]
DRUK EN BINDWERK: PRO-BOOK, UTRECHT
BISAC: ART 016000
NUR: 646
ISBN/EAN: 978-90-826525-2-9
afmetingen van beelden in centimeters: hoogte x breedte x diepte

voor élk gebruik van foto’s van beelden, van tekst van gedichten of van de combinatie van beide, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever nodig

OPLEIDING JET
Jet van Zijl (1947, Geffen) volgde de opleiding Monumentaal aan de Kunstacademie
St. Joost in ‘s-Hertogenbosch. Daarop aansluitend volgde zij de opleiding Beeldhou- ”Intuïtief weten, gevoelens en emotie
wen aan de Academie voor Schoone Kunsten in Turnhout. komen in deze tijd vooral via de ratio
naar buiten. Bij een zoektocht naar
BRONS IN OPDRACHT passende woorden gaat voor mij ech-
Jet van Zijl maakte veel bronzen beelden in opdracht voor bedrijven en instellingen. ter de essentie van het oorspronkelijke
Er staat veel werk van haar in de regio. Daarnaast ontwierp zij ook veel beelden in gevoel verloren. Onze taal is slechts
opdracht voor particulieren. Door de bijzondere gevoeligheid die haar werk uitstraalt, een schamel keurslijf voor de breedte
werd zij steeds meer gevraagd voor persoonlijke monumenten rond geboorte, trouw van ons gevoelsleven. Als je verbaal
of andere gelegenheden, maar ook voor grafmonumenten of voor urnen. Omwille van begaafd bent, ligt dat natuurlijk an-
de privacy is niet alle werk in opdracht opgenomen in dit boek. ders. Maar mij schieten woorden vaak
te kort. Een uitdrukking, een houding,
VRIJ WERK of een gebaar is dan directer. In mijn
In haar vrij werk concentreert zij zich het liefst op de woordeloze stroom beelden “handelingen” kan ik door de combina-
vanuit haar gevoel. Haar beelden zijn direct. Zij worden gekenmerkt door een eigen tie van houding en hand in één figuur
vormtaal die verder gaat dan het figuratieve. Aan de ene kant zijn ze klassiek in de nu zeggen wat ik met al die woorden
sobere belijning en afwerking. Aan de andere kant eigentijds in de gevoeligheid en in nooit zo treffend zou kunnen raken.”
de oorspronkelijkheid van haar verbeelding. Hierdoor spreken ze direct aan.

MEISJES-SERIE
In haar serie van twaalf meisjes ligt het accent op lichaamstaal. De strakke driehoe-
kige gezichten van de meisjes hebben een sterke natuurlijke zeggingskracht, juist
doordat houding en gezicht teruggebracht zijn tot essenties.

HANDELINGEN
Het idee om te communiceren via lichaamstaal is verder doorgetrokken in de tweede
vrije beeldenserie ‘Handelingen’. Een serie bronzen beelden, waarin het hoofd niet
verder is geabstraheerd, maar volledig is verdwenen. “Deze beelden zijn complete
mensfiguren, waarvan het onderlijf overgaat in een hand. Een overgang die zo van-
zelfsprekend overkomt dat je hoofd of armen eigenlijk niet mist”. Aldus een recensent.

MAN & VROUW
In de loop der jaren ontstond langzaam maar zeker een derde serie rond het thema
Man & Vrouw, een gegeven dat haar van het begin af aan boeide.

VIJF-REGELIG GEDICHT
Vrij werk van Jet van Zijl krijgt een extra dimensie door de eigen ‘quintes’, een vijf-
regelig gedicht, waarin Frank van den Dungen de essentie van het beeld verwoordt.

5

ATELIER

WAT HOE

JET 5 ”Als ik aan het werk ga, heb ik een idee
en een vaag nog niet duidelijk omlijnd
ATELIER 6 concept voor de vorm . Als ik dat eerst,
zoals me op de academie geleerd is,
WAT & HOE 7 op papier moet uittekenen en voor de
constructie aan het rekenen moet, dan
KLASSIEK WERK 9 raak ik mijn beeldend kompas kwijt.
Dan gaat het creatieve proces via mijn
PORTRETTEN 10 hoofd lopen, waardoor ik de grip op
mijn intuïtieve binding met de inhoud
WERK IN OPDRACHT 1 12 verlies. Voor mij is het directe contact
met de boetseerwas waarmee ik werk,
DE MEISJES SERIE 21 de kortste weg tussen hoofd, hart en
handen. Dan kan een beeld onder mijn
WERK IN OPDRACHT 2 38 handen groeien. Dan ontstaat het ter-
52 wijl ik aan het werk ben. Dat is in de
HANDELINGEN praktijk wel eens lastig. Met bijvoor-
beeld de constructie, die dan halfweg
VERLIES & ROUW 62 verbouwd moet worden. Maar het is
wél mijn manier.
NIEUWE MEISJES 68
7
MAN & VROUW 72

EXPOSITIES 79

PUBLICITEIT 82

DUVINCI 84KLASSIEK
WERK

1988 CHEFREN MET DE VALK 50x56x39

9ontwerpje in klei in opdracht van Lips Groen

1992 BLOEMENMEISJE 75x40

16

20

ZWANGER

geen bloem gaat onder in haar bloei

geen vrucht verloren in haar groei

onder de schaduw van vergeten

zal wie vrouw of moeder zal gaan heten

1994 47x15x25 zich altijd ook nog meisje weten

26

27

IN
OPDRACHT

39

44

BERNHEZER
ONDERNEMERS

AWARDS

de prijzen voor het jaarlijkse
Bernhezer Business Gala,

later omgedoopt tot het
Bernhezer Business Event.

in 2002 gestart als idee
van de Lions Bernheze,
later overgedragen aan
de Stichting Bernhezer
Ondernemers Platform

45 hoog 55 hoog

BERNHEZER ONDERNEMERS PRIJS JONGE ONDERNEMERS PRIJS

de lat liefst hoog - en niet zomaar tevreden het hoofd heeft weet van de plussen en minnen
ondernemend en sociaal, dus vatbaar voor rede de handen brandden om voor zichzelf te beginnen
zuinig op z’n mensen, da’s ‘t goud op zijn balans
hij speelt voor de knikkers, maar ook voor de kans ideeën en het lef om ze door te douwen
en hij weet hoe ‘t smaakt op ‘t scherp van de snede ruggengraat om bij tegenslag vol te houwen
want hart voor de zaak is de wil om te winnen

4553

TROOST 1999 klein 20x11 groot 77x37x58

met je eigen verdriet ben je altijd alleen
voortdurend gebonk door merg en been
een vragende maalstroom van gedachten
waarin geen antwoord meer kan verzachten
dan de warmte van ‘n hand of arm om je heen

54

2000 51x45x12

METGEZELLEN
op het grensvlak waar hemel en aarde raken
doet linksom of rechtsom niet langer ter zake

waar water en vuur zij aan zij gaan
tref je naast vrienden natuurlijk ook vijanden aan
wat licht geeft, zal immers ook schaduwen maken

55

64

MONUMENT VOOR
DOODGEBOREN

KINDEREN

OPENBARE BEGRAAFPLAATS
NISTELRODE

2001 opbouw in was 80x26

65

74

MAN III VROUW

in bot en brein nog aan de jager verwant zij weet zich soms zwak - tussen velen alleen
tussen woorden en wetten op daden gebrand
oude aardkracht splintert in twijfels uiteen
voor de eer, de winst of de verovering
maar het hart neemt de kop voor betovering in de spiegel hoe anderen haar woorden bedoelen
geboeid door de fluister van een zachte hand
2002 maar vindt helend houvast in enkel het voelen
175x70
van de woordloze steun van een arm om haar heen

75

76

variant 2007 VICTORY VROUWENVUUR variant 2008

je houdt van het spel - zonder passie geen beginnen eenmaal uit de plooi van mijn bestaan
de kiem van triomf zaait zich snel uit naar binnen kan ik de hele wereld aan
het gebaar groeit op het scherpst van de snede
stijgt op de tegenwind van onmogelijkheden maar vaker teer ik op het verlangen
op de hoop de vonk weer op te vangen
in het hart van de winnaar klopt de wil om te winnen van het vrouwenvuur dat de kou kan verslaan

77

DUVINCI IS HET NIEUWE LABEL VOOR DE ZAKELIJKE BEDRIJVIGHEID EN DE NON-PROFIT ACTIVITEITEN VAN HET CREATIEVE DUO

JET VAN ZIJL en FRANK VAN DEN DUNGEN

DUVINCI IS OOK DE FOLLOW-UP VAN DE EERDERE ONDERNEMINGEN BEELDWERK en RAAD & DAAD

[email protected] WWW.DUVINCI.NL [email protected]

84


Click to View FlipBook Version