The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SK SERI KEMAMAN TERENGGANU, 2019-11-15 04:24:56

PENGURUSAN 2019

AJK PELAKSANA 2019

Keywords: PENGURUSAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KEMAMAN
24000 KEMAMAN, TERENGGANU
NO. TEL: 09-8591251
EMAIL : [email protected]

D

NAMA GURU

_______________________
1

ISI KANDUNGAN HALAMAN
2
BIL PERKARA 3
ISI KANDUNGAN 4
KATA ALUAN GURU BESAR 5
FALSAFAH PENDIDKAN NEGARA 6
TAGLINE KPM 7
3 GELOMBANG ANJAKAN TRANSFORMASI 8
6 ASPIRASI MURID 9
MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN 10
21 SARANAN MTP 11
RASIONAL LOGO PENDIDIKAN MALAYSIA 12
PIAGAM PELANGGAN 13
VISI DAN MISI KPM 14
MAKLUMAT SEKOLAH SKSK 15
LAGU SEKOLAH SKSK 16
KALENDAR 2019 17
HARI KELEPASAN AM 2019
CUTI UMUM NEGERI TERENGGANU 2019 18 -31
TAKWIM SEKOLAH 2019 32-33
SURAT TURUN KUASA 2019
34
A PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 35
CARTA ORGANISASI 36-37
MAKLUMAT GURU SKSK 2019 38-45
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
46-56
B PENGURUSAN KURIKULUM
57-68
D PENGURUSAN KOKURIKULUM
69-97
C PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

E CATATAN 98-118

2

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻲ‬

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, selawat
dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W serta
keluarga dan para sahabat baginda. Syabas dan terima kasih kepada
semua warga Sekolah Kebangsaan Seri Kemaman yang telah
melaksanakan semua projek bagi tahun 2018 dan menghadapi cabaran
untuk kesempurnaan sesi persekolahan 2019.

Marilah kita sama-sama menerima dan menghayati serta melaksanaan
setiap intipati yang terkandung dalam Buku Pengurusan ini. Fahamilah
apa-apa yang tersurat dan selamilah di sebalik yang tersirat.
Kesemuanya dapat memandu arah dan menjadi landasan kerja buat
kita sepanjang tahun 2019 ini. Ianya juga boleh dijadikan sebagai pelan
tindakan dalam menterjemahkan tugasan kita secara yang lebih efisyen
dan teratur.

Bersama niat dan tekad yang tulus ikhlas, kita juga berazam untuk
mereka cipta sejarah kegemilangan kita sendiri yang berfokuskan
kepada visi dan misi KPM dan PPPM. Sikap jujur, amanah, bersungguh-
sungguh, komited dengan tugas, serta pupukan semangat bekerja
berpasukan dan bergerak kerana Allah adalah ciri-ciri budaya kerja yang
bukan sahaja mendapat ganjaran di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Rasa
kesepunyaan dan kebertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan
program harus tersemat di hati setiap warga sekolah. Yakinlah kejayaan
dan kemenjadian murid nanti sebagaimana yang telah kita amalkan
selama ini adalah milik kita bersama.Sama-samalah kita menunaikan
tanggungjawab yang diamanahkan sebagai hamba Allah.

Sekian,terima kasih.

Salam hormat.

HASLAH BIN SALLEH

GURU BESAR
SK SERI KEMAMAN
Tarikh : 24 Disember 2018

3

PENDIDIKAN di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada TUHAN. Usaha ini adalah bagi
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara.

Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam

Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem
pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan
menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan
politiknya.

Bahawasanya adalah difikirkan perlu bahawa setakat yang wajar

dengan dasar itu, dengan mengadakan pengajaran yang cekap dan
dengan mengekalkan perbelanjaan awam yang berpatutan,
perhatian hendaklah diberi kepada prinsip am bahawa murid-
murid hendaklah dididik mengikut kemahuan-kemahuan ibu-bapa
mereka.Dan seterusnya peruntukan selanjutnya adalah
dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan
secara berkesan, termasuk khususnya peruntukan bagi
perkembangan yang progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam
Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa penghantar utama.

4

TAGLINE KPM : SIRE EURO

Strong Implementation,Rapid Execution –
Excellence:Ultimate Reach of an Organization

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPPM)

11 ANJAKAN UTAMA UNTUK TRANSFORMASI
SISTEM PENDIDIKAN NEGARA

ANJAKAN 1 : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa

ANJAKAN 2 : Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris

ANJAKAN 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
ANJAKAN 4 : Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan
ANJAKAN 5 : Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tempatkan setiap

sekolah.
ANJAKAN 6 : Mengupaya JPN,PPD dan sekolah untuk menyediakan

Penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
ANJAKAN 7 : Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran

di Malaysia
ANJAKAN 8 : Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian

kementerian.
ANJAKAN 9 : Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta

secara meluas.
ANJAKAN 10 : Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
ANJAKAN 11 : Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

5

6

1. Pandai Solat
2. Pandai Al-quran
3. Pandai Komputer
4. Berkeyakinan dan mempunyai harga diri yang tinggi
5. Mengamalkan Budaya Menarik
6. Mahir Berbahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
7. Sanggup Berhijrah demi Kerjaya
8. Berani Menceburkan Diri Dalam Kerjaya yang

Mencabar
9. Menjawat jawatan tinggi dalam Perkhidmatan Awam

dan swasta di peringkat Pusat dan Antarabangsa.

7

8

9

RASIONAL

Seperti lurusnya huruf Alif, penggunaan huruf 'I' melambangkan INSAN, ILMU dan IMAN. 3
'l' ini adalah teras konsep logo ini. Pendekatan menggunakan huruf atau typography
adalah berdasarkan pengertian bahawa manusia yang pada masa hidupnya, berada pada
jalan yang lurus sebagaimana huruf ‘I’ itu. Kegunaan huruf 'I' umpama lurusnya 'Alif'
melambangkan insan dan iman, juga membawa pengertian ILMU kerana Allah
mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan
beberapa darjat.
Ilmu juga diklasifikasikan sebagai pengetahuan atau kepandaian yang merangkumi
semua bidang yakni duniawi mahupun ukhrawi. Ilmu juga ditakrifkan sebagai
pemindahan roh atau jiwa daripada kegelapan kepada kecerahan dan sebagai suatu
kebenaran dan keyakinan.
Logo ini menggunakan dua ‘P’ dan dua ‘I’ melambangkan dua peringkat pendidikan iaitu
Sistem Sekolah dan Sistem Pengajian Tinggi. Hurup ‘P’ yang bertingkat ke arah 'I'
melambangkan tahap-tahap kecemerlangan pendidikan Malaysia. Bentuk Bulat
melambangkan Malaysia sebagai pusat pendidikan yang bersifat global.
Dari segi warna, biru bermaksud profesionalisma dalam sistem pendidikan
negara. Kuning keemasan melambangkan kecemerlangan. Putih melambangkan sistem
pendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk insan yang berkualiti dan berakhlak
mulia.

Rekabentuk oleh:
Prof. Dato’ Dr Ahmad Zainuddin & Mohd Faizal Ahmad
(Majlis Rekabentuk Malaysia)

10

Kami Warga SKeTs dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan
menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk :

MURID

1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan mengikut tahun semasa.
2. Memeriksa buku latihan murid selewat-lewatnya tiga hari selepas dikumpulkan.
3. Memastikan markah ujian dan peperiksaan diserahkan kepada murid dalam

tempoh tiga minggu selepas tarikh akhir peperiksaan.
4. Memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran teratur dan berkesan.
5. Sentiasa prihatin dan peka dengan kebajikan murid.

STAF/ KAKITANGAN

1. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholder berkaitan
dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya tiga hari pada tarikh surat
diterima.

2. Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya empat kali setahun.
3. Memastikan kebajikan guru diambil perhatian sewajarnya.

IBUBAPA/ PENJAGA

1. Segala aduan dan rayuan hendaklah diambil tindakan dalam masa tujuh hari.
2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum

dihantar kepada pihak yang berkenaan.
3. Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan

anak mereka sebelum cuti persekolahan.

KOMUNITI

1. Semua aduan yang dipohon akan dilayan dalam tempoh 1 hari dari masa aduan.
2. Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan dari stakeholder selewat-

lewatnya tiga hari selepas surat diterima.

11

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Berkualiti selaras dengan hasrat yang terhalang dalam PPPM
Pendidikan yang berteraskan Penilaian Aras Tinggi
Mengenalkan pembelajaran abad ke 21
Guru yang berinovatif dan berintegriti
Murid yang berkembang secara holistic s/d dalam pengetahuan, sahsiah dan disiplin
Kualiti murid yang diberikan keutamaan dari Prasekolah hingga ke tahun 6
Menjana murid yang berkemahiran dalam semua bidang
Guru yang adil dan memberi peluang dan ruang yang sama rata kepada murid

Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk

Membangunkan Potensi Individu

Berintegriti
Akauntabaliti
Professional
Budaya Kerja Berpasukan
Berinovasi dan Kreatif
Budaya Penyayang
Berfokuskan Hasil

12

Terletak kira-kira 5 km dari bandar Chukai
Mula beroperasi pada tahun 2 Jun 1988
Sekolah rendah terdekat SK Seri Iman dan SK Sultan Ismail
Sekolah menengah terdekat SMK Sultan Ismail

Kod Sekolah : TBA 2041
Nama Sekolah
: SK Seri Kemaman
Alamat Sekolah
: Hadapan Tadika Yayasan Lot 144, KG. Gong Limau,
No. Telefon 24000 Kemaman
No. Faks
Jenis Sekolah : 09-8591251
Gred Sekolah 09-8584794
Peringkat Sekolah
Sesi Persekolahan : Sekolah Kebangsaan
Alamat e-mail
Blog Sekolah :A
Tarikh Tubuh
Jumlah Guru : Prasekolah & Rendah
Jumlah Staf
Jumlah Murid : Pagi
Bilangan Kelas
: [email protected]

: https://sksk2041.blogspot.my

: 2 Jun 1988

: 48

:5

: 650

: 22

13

SERI KEMAMAN SEKOLAHKU CEMERLANG
KEBANGGAAN SELURUH WARGANYA
TEMPAT MELAHIRKAN
INSAN SEIMBANG
BERIMAN BERTAQWA
SIHAT DAN BERJAYA

SERI KEMAMAN SEKOLAHKU MULIA
SENTIASA SELAMAT DAN CERIA
MENDIDIK PUTERI DAN PUTERA

BELAJAR DAN BERBAKTI SENTIASA

KESUNGGUHAN AMALAN KAMI
MEMPERKASAKAN AKAL DAN BUDI

BUDAYA ICT DIHUJUNG JARI
GAH NAMAMU SELURUH NEGERI

SERI KEMAMAN SEKOLAHKU CEMERLANG
KEBANGGAAN SELURUH WARGANYA
TEMPAT MELAHIRKAN
INSAN SEIMBANG
BERIMAN BERTAQWA
SIHAT DAN BERJAYA

TEMPAT MELAHIRKAN
INSAN SEIMBANG

BERIMAN BETAQWA
SIHAT... DAN BERJAYA

AA..AA...SEKOLAHKU.

14

15

HARI MULA AKHIR BIL. JUM. BIL.
PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN HARI
HARI MINGGU
CUTI

HARI 01.01.2019 31.01.2019 23 58 12
PERSEKOLAHAN 01.02.2019 28.02.2019 20 01
01.03.2019 21.03.2019 15 08
02
CUTI PERTENGAHAN 22.03.2019 30.03.2019 09 09 09
PENGGAL 1
1

31.03.2019 31.03.2019 01

HARI 01.04.2019 30.04.2019 22 40
PERSEKOLAHAN

01.05.2019 23.05.2019 17

CUTI PERTENGAHAN 24.05.2019 08.06.2019 16 16
TAHUN

HARI 09.06.2019 30.06.2019 16 45
PERSEKOLAHAN 01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 08.08.2019 06

CUTI PERTENGAHAN 09.08.2019 17.08.2019 09 09 01
PENGGAL 2

2
18.08.2019 31.08.2019 10

HARI 01.09.2019 30.09.2019 22 70 14
PERSEKOLAHAN 01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 21.11.2019 15

* HARI GANTI

CUTI AKHIR 22.11.2019 31.12.2019 40 40 05
TAHUN

JUMLAH 287 52

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 287 Hari

Jumlah Hari Cuti Penggal : 74 Hari

* Hari Ganti adalah hari persekolahan bagi menggantikan Cuti Berganti

sempena hari perayaan utama

16

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH

Selasa MASIHI HIJRAH
Rabu
1 Tahun Baru Cina Isnin 05 Feb 2019 30 J’awal 1440
(Persekutuan dan Negeri) 06 Feb 2019 01 J’akhir 1440
Jumaat
2 Hari Ulangtahun Pertabalan Kebawah 04 Mac 2019 27 J’akhir 1440
D.Y.M.M. Sultan Terengganu (Negeri) Rabu

3 Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M. Sultan 26 April 2019 20 Syaaban 1440
Terengganu (Negeri)

4 Hari Pekerja (Persekutuan) 01 Mei 2019 25 Syaaban 1440

5 Hari Wesak (Persekutuan) Ahad 19 Mei 2019 14 Ramadhan 1440

6 Hari Nuzul Quran (Negeri) Rabu 22 Mei 2019 17 Ramadhan 1440
7 Hari Raya Puasa (Persekutuan) *
8 Hari Raya Haji (Persekutuan) * Rabu 05 Jun 2019 01 Syawal 1440
9 Hari Kebangsaan (Persekutuan) Khamis 06 Jun 2019 02 Syawal 1440
10 Zulhijjah 1440
Ahad 11 Ogos 2019 11 Zulhijjah 1440
Isnin 12 Ogos 2019
30 Zulhijjah 1440
Sabtu 31 Ogos 2019

10 Awal Muharam (Persekutuan) Ahad 01 Sept 2019 01 Muharam 1440
Isnin 09 Sept 2019 09 Muharam 1441
11 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Isnin 16 Sept 2019 16 Muharam 1441
Yang di-Pertuan Agong (Persekutuan)

12 Hari Malaysia (Persekutuan)

13 Hari Deepavali (Persekutuan) * Ahad 27 Okt 2019 28 Safar 1441
Sabtu 09 Nov 2019 12 R’awal 1441
14 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Ahad 10 Nov 2019 13 R’awal 1441
(Persekutuan)

15 Hari Kelepasan Am Negeri

16 Hari Krismas (Persekutuan) Rabu 25 Dis 2019 28 R’akhir 1441

* Tertakluk kepada perubahan
Peringatan : Jika apa-apa hari Kelepasan Am jatuh pada hari Jumaat,

maka hari itu tidak diganti pada hari yang berikutnya.

17

18

DISEMBER 2018

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
1 SABTU HEM

2 AHAD

3 ISNIN
4 SELASA

5 RABU

6 KHAMIS
7 JUMAAT

8 SABTU

9 AHAD
10 ISNIN

11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS

14 JUMAAT

15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA

19 RABU
20 KHAMIS

21 JUMAAT
22 SABTU

23 AHAD

24 ISNIN Mesyuarat AJK Pengurusan dan Pentadbiran Sesi Persekolahan 1/2019

25 SELASA Cuti Perayaan Kristmas

26 RABU Mesyuarat Guru Bil 1/2019

27 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Kurikulum/Hem/Kokurikulum Bil 1/2019

28 JUMAAT
Mesyuarat Panitia-Panitia
Teras Bil 1/2019

29 SABTU  8.00 – 9.30 BM,BI dan PAI
 10.00 – 11.30 MT
 12.00 – 1.30 SN

30 AHAD Pendaftaran Murid Sesi 2019

31 ISNIN Mesyuarat Panitia Elektif dan Mengemaskini bilik-bilik darjah.

19

JANUARI 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
1 SELASA HEM
2 RABU Mesyuarat JK UPSR 1 & RMT bermula tahun 2 hingga 6 PEMBAHAGIAN AHLI RUMAH SUKAN BAGI
Post Mortem 2019 MURID PRA, THN 1 DAN MURID BARU
Perjumpaan Guru Kelas PEMBAHAGIAN AHLI BADAN
3 KHAMIS Program Solat Hajat (Dalaman) BERUNIFORM ,KELAB DAN PERSATUAN,
KELAB SUKAN 1M1S BAGI MURID TAHUN
4 & 5 SERTA MURID BARU.

4 JUMAAT Grooming murid SKSK / Kemaskini
5 SABTU Maklumat Data Murid/Orientasi
Pengawas
6 AHAD
Mesyuarat Unit-Unit HEM Kali Pertama
7 ISNIN MESYUARAT UNIT UNIFORM
MESYUARAT KELAB PERSATUAN
8 SELASA Perjumpaan Bersama Ibu
Bapa/Penjaga Murid Tahun 6

9 RABU Mesyuarat JK Induk Program MESYUARAT KELAB PERMAINAN
Sekolah Tranformasi (1)

10 KHAMIS Mesyuarat JK Pusat Sumber/Nilam SSDM online MESYUARAT RUMAH SUKAN
dan MBMMBI (1)

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD Aktiviti 5 minit Pencegahan Dadah LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
SSDM online PERMAINAN SEKOLAH .
14 ISNIN Mesyuarat JK Pemulihan (1) LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .
15 SELASA
MESY JK KOKURIKULUM 1
16 RABU Mesyuarat JK SPS/Makmal
Komputer/Frog Vle/Siaraya (1) LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .
17 KHAMIS Program Transisi Tahun 1 (Tamat) LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD Majlis Watikah Pengawas Sekolah LATIHAN MERENTAS DESA
SSDM online
21 ISNIN Mesyuarat JK PLC/PAK21/I-Think LATIHAN MERENTAS DESA
(1)
LATIHAN MERENTAS DESA
22 SELASA
LATIHAN MERENTAS DESA
23 RABU Mesyuarat JK PBS dan JK MERENTAS DESA PERINGKAT
Peperiksaan/Penilaian (1) SEKOLAH

24 KHAMIS

25 JUMAAT TOV Penyampaian Kehadiran Penuh &
26 SABTU TOV Peratus Kehadiran
27 AHAD TOV
28 ISNIN TOV Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah
29 SELASA Mesyuarat JK UPSR (2)
30 RABU
31 KHAMIS

20

FEBRUARI 2019

TARIK HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
H HEM
1 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA
2 SABTU CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
3 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
4 ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
5 SELASA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
6 RABU CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA
7 KHAMIS Kelas Tambahan UPSR (Bermula)
8 JUMAAT Mesyuarat JK Pra Sekolah (1) Pertandingan Keceriaan Kelas bermula CUTI TAHUN BARU CINA
9 SABTU Pelancaran Program Nilam 2019 / RMT tahun 1 hingga 6
Mesyuarat Penetapan Target CUTI TAHUN BARU CINA
10 AHAD Keberhasilan 2019 MERENTAS DESA PRKT DAERAH

11 ISNIN Mesyuarat Pengurusan (2) MERENTAS DESA PRKT DAERAH
Mesyuarat Guru (2)
12 SELASA LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .
LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .

PERJUMPAAN 1
2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN

13 RABU Kem Kepimpinanan Pengawas ( Teori LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
14 KHAMIS & Amali ) PERMAINAN SEKOLAH .
15 JUMAAT
16 SABTU Pelancaran Sekolah Penyayang / BOLA BALING/SEPAK TAKRAW MSST
17 AHAD Program Mentor Mentee
18 ISNIN Ops Sampul SPBT BOLA BALING/SEPAK TAKRAW MSST
19 SELASA
20 RABU SSDM online BOLA BALING/SEPAK TAKRAW MSST
21 KHAMIS
22 JUMAAT LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
23 SABTU PERMAINAN SEKOLAH .
24 AHAD LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
25 ISNIN PERMAINAN SEKOLAH .
LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
26 SELASA PERMAINAN SEKOLAH .
LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
27 RABU PERMAINAN SEKOLAH .
28 KHAMIS LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .

Program Sahsiah Diri bersama Polis LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
tahap 2 PERMAINAN SEKOLAH .

Sambutan Hari Jadi bulan 1 & 2 LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .
Penyampaian Kehadiran Penuh &
Peratus Kehadiran PERJUMPAAN 2
2.00-3.00 UNIT UNIFORM
Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN

LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
PERMAINAN SEKOLAH .

PING PONG MSST/B.JARING MSST

21

MAC 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
1 JUMAAT HEM
2 SABTU
3 AHAD Permohonanan Tahun 1 /2020 PING PONG MSST/B.JARING MSST
4 ISNIN
PING PONG MSST/B.JARING MSST
5 SELASA
Kelas Malam UPSR bermula Laporan Pemerikaan Kesihatan LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
6 RABU PERMAINAN SEKOLAH .
7 KHAMIS
8 JUMAAT CUTI HARI PERTABALAN SULTAN TERENGGANU
9 SABTU
10 AHAD SSDM online PERJUMPAAN 3
11 ISNIN 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
12 SELASA 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
13 RABU PERMAINAN SEKOLAH .
14 KHAMIS LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
15 JUMAAT PERMAINAN SEKOLAH .
16 SABTU
17 AHAD Latihan Kebakaran 1 LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
18 ISNIN Spotcheck Disiplin PERMAINAN SEKOLAH .
LATIHAN PASUKAN OLAHRAGA &
19 SELASA Gotong Royong Aedes / Denggi PERMAINAN SEKOLAH .

20 RABU PERJUMPAAN 4
21 KHAMIS 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
22 JUMAAT 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
23 SABTU 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
24 AHAD
25 ISNIN OLAHRAGA MSST
26 SELASA OLAHRAGA MSST
27 RABU
28 KHAMIS OLAHRAGA MSST
29 JUMAAT
30 SABTU OLAHRAGA MSST
31 AHAD
MESY BALAPAN DAN PADANG

Ceramah Motivasi PERJUMPAAN 5
SSDM online 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah

22

APRIL 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
1 ISNIN HEM
Minggu Mesyuarat PERJUMPAAN 6
2 SELASA Panitia-Panitia Mata Pelajaran (2) Laporan SPKS online 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
3 RABU Mesyuarat JK UPSR (3) Program bersama polis Tahap 1 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
4 KHAMIS SSDM online MESY AJK BALAPAN DAN
5 JUMAAT
6 SABTU PADANG
7 AHAD
8 ISNIN Pelancaran MInggu Bebas Dadah LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
9 SELASA LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
10 RABU Mesyuarat JK Linus.dan Pemulihan (2) SSDM online LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
11 KHAMIS LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
12 JUMAAT Mesyuarat JK SPS/Makmal
13 SABTU Komputer/Frog Vle/Siaraya (2) SUKANTARA
14 AHAD
15 ISNIN Mesyuarat JK PLC/PAK21/I-Think (2)
16 SELASA
17 RABU Mesyuarat JK Kurikulum (2) Spotcheck Disiplin LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
18 KHAMIS SSDM online LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
19 JUMAAT Mesyuarat JK PBS dan JK LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
20 SABTU Peperiksaan/Penilaian (2)
21 AHAD LATIHAN BALAPAN DAN PADANG
22 ISNIN KEM UPSR FASA 1 HARI BALAPAN DAN PADANG
KEM UPSR FASA 1
23 SELASA Mesyuarat JK Induk Program Sekolah

24 RABU Tranformasi (2)
25 KHAMIS
26 JUMAAT Program bersama AADK PERJUMPAAN 7
27 SABTU 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
28 AHAD 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN

29 ISNIN LATIHAN PERMAINAN

30 SELASA SSDM online LATIHAN PERMAINAN

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN TERENGGANU

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN
TERENGGANU

Sambutan Hari Jadi bulan 3 & 4 /
Penyampaian Kehadiran Penuh &

Peratus Kehadiran

MESY JK KOKURIKULUM 2

Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah PERJUMPAAN 8
2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN

23

MEI 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
1 RABU HEM LATIHAN PERMAINAN
2 KHAMIS CUTI HARI PEKERJA
SSDM online
3 JUMAAT
Program Ihya Ramadhan
4 SABTU
SSDM online
5 AHAD
6 ISNIN Mesyuarat Unit – Unit HEM kali ke 2
7 SELASA SSDM online
8 RABU CUTI HARI WESAK
9 KHAMIS
10 JUMAAT CUTI NUZUL ALQURAN
11 SABTU Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah

12 AHAD PEPERIKSAAN PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
TAHUN

13 ISNIN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN

14 SELASA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN

15 RABU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN

16 KHAMIS

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELASA

22 RABU

23 KHAMIS

24 JUMAAT

25 SABTU

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELASA

29 RABU

30 KHAMIS

31 JUMAAT

24

JUN 2019

TARIK HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
H HEM
1 SABTU Kelas Anjal Tahun 6 (Bermula CUTI PERTENGAHAN TAHUN PERJUMPAAN 9
2 AHAD Mesyuarat Panitia Kali 2 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3 ISNIN HARI RAYA AIDIL FITRI 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4 SELASA Mesyuarat JK Kurikulum (3) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
5 RABU Mesyuarat Panitia Kali 2 Laporan Penarafan Tandas
LATIHAN PERMAINAN
6 KHAMIS SAMBUTAN HARI RAYA SSDM online SAMBUTAN HARI RAYA
SAMBUTAN HARI RAYA
7 JUMAAT Program Temu Murni PERJUMPAAN 10
Mesyuarat JK PBS dan JK Grooming murid SKSK 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
8 SABTU Peperiksaan/Penilaian (3) 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
Spotcheck Disiplin 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
9 AHAD
10 ISNIN SSDM online LATIHAN PERMAINAN
Gotong Royong LATIHAN PERMAINAN
11 SELASA Ceramah Motivasi
Sambutan hari Jadi bulan 5 & 6 PERJUMPAAN 11
12 RABU 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
13 KHAMIS SSDM online 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
14 JUMAAT 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
15 SABTU Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah /
16 AHAD Penyampaian Kehadiran Penuh& Peratus LATIHAN PERMAINAN
17 ISNIN LATIHAN PERMAINAN

18 SELASA MESY JK KOKURIKULUM 3

19 RABU
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN

25 SELASA

26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD

25

JULAI 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
HEM
1 ISNIN Ujian Pra Percubaan UPSR PERJUMPAAN 12
2 SELASA Ujian Pra Percubaan UPSR SSDM online 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3 RABU Ujian Pra Percubaan UPSR 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4 KHAMIS Ujian Pra Percubaan UPSR Mesyuarat Unit – Unit HEM kali ke 3 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
5 JUMAAT BOLA SEPAK/CATUR MSST
6 SABTU BOLA SEPAK/CATUR MSST
7 AHAD BOLA SEPAK/CATUR MSST
8 ISNIN
PERJUMPAAN 13
9 SELASA 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
10 RABU SSDM online 4.30-5.30 SUKAN DAN PERMAINAN
11 KHAMIS
12 JUMAAT KEM UPSR FASA 2 LATIHAN PERMAINAN
13 SABTU KEM UPSR FASA 2 LATIHAN PERMAINAN
14 AHAD
15 ISNIN Mesyuarat JK UPSR (4) LATIHAN PERMAINAN
LATIHAN PERMAINAN
16 SELASA Spotcheck disiplin

17 RABU

18 KHAMIS Mesyuarat Penetapan Keberhasilan (2) SSDM online
Semakan/Pindaan

19 JUMAAT

20 SABTU

21 AHAD Ceramah Motivasi

22 ISNIN Mesyuarat JK Induk Program Sekolah
Tranformasi (3)

23 SELASA Penyampaian Kehadiran Penuh &
Peratus Kehadiran

24 RABU Latihan Kebakaran 2

25 KHAMIS SSDM online

26 JUMAAT

27 SABTU

28 AHAD Ujian Percubaan UPSR

29 ISNIN Ujian Percubaan UPSR

30 SELASA Ujian Percubaan UPSR

31 RABU Ujian Percubaan UPSR Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah

26

OGOS 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
HEM
1 KHAMIS PERJUMPAAN 14
2 JUMAAT SSDM online / Pengesahan Murid 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
3 SABTU Tahun 1 sesi 2020 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
4 AHAD
5 ISNIN Ujian Psikometrik 4.30-5.30 SUKAN DAN
PERMAINAN
6 SELASA
PELANCARAN BULAN
7 RABU Mesyuarat JK UPSR (5) SSDM online KEBANGSAAN
Ujian Tambah Nilai CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
8 KHAMIS PERJUMPAAN 15
Ceramah Motivasi 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
9 JUMAAT 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
10 SABTU
11 AHAD 4.30-5.30 SUKAN DAN
12 ISNIN PERMAINAN
13 SELASA
14 RABU PERJUMPAAN 16
15 KHAMIS 2.00-3.00 UNIT UNIFORM
16 JUMAAT 3.00-4.00 KELAB PERSATUAN
17 SABTU
18 AHAD 4.30-5.30 SUKAN DAN
PERMAINAN
19 ISNIN

20 SELASA Ujian Tambah Nilai

21 RABU Ujian Tambah Nilai SSDM online
22 KHAMIS Ujian Tambah Nilai
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN

27 SELASA Spotcheck Disiplin

28 RABU Sambutan hari Jadi bulan 7 & 8 /
29 KHAMIS Penyampaian Kehadiran Penuh &
30 JUMAAT
31 SABTU Peratus Kehadiran
Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah

27

SEPTEMBER 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
HEM
1 AHAD Mesyuarat JK Linus.dan Pemulihan (3) LATIHAN PERMAINAN THN 5
2 ISNIN CUTI AWAL MUHARRAM LATIHAN PERMAINAN THN 5
3 SELASA Mesyuarat JK SPS/Makmal CUTI KELEPASAN AM NEGERI
4 RABU Komputer/Frog Vle/Siaraya (3) LATIHAN PERMAINAN THN 5
5 KHAMIS Laporan SPKS online LATIHAN PERMAINAN THN 5
6 JUMAAT Mesyuarat JK PLC/PAK21/I-Think (3) SSDM online
7 SABTU PENUTUP BULAN KEBANGSAAN
8 AHAD Mesyuarat JK Induk Program Sekolah CUTI YDPA MESYUARAT HARI PERKHEMAHAN
9 ISNIN Tranformasi (4)
10 SELASA Spotcheck Disiplin 1
11 RABU PENTAKSIRAN UPSR 2019 LATIHAN PERMAINAN THN 5
SSDM online LATIHAN PERMAINAN THN 5
12 KHAMIS PENTAKSIRAN UPSR 2019
13 JUMAAT PENTAKSIRAN UPSR 2019 CUTI HARI MALAYSIA LATIHAN PERMAINAN THN 5
14 SABTU PENTAKSIRAN UPSR 2019 LATIHAN PERMAINAN THN 5
15 AHAD PENTAKSIRAN UPSR 2019 SSDM online
16 PENTAKSIRAN UPSR 2019 MESYUARAT HARI PERKHEMAHAN
17 ISNIN SSDM online 2
SELASA PROGRAM PASCA UPSR BERMULA Gotong Royong
18 Permohonan SBP / emenengah /
RABU Sekolah Kawalan
19 Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah /
20 KHAMIS Penyampaian Kehadiran Penuh &
21 JUMAAT Peratus Kehadiran
22 SABTU
23 AHAD
24
25 ISNIN
SELASA
26
27 RABU
28
29 KHAMIS
JUMAAT
30 SABTU
AHAD

ISNIN

28

OKTOBER 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
HEM PENGISIAN PAJSK
1 SELASA Minggu Mesyuarat Panitia Mata PENGISIAN PAJSK
2 RABU Pelajaran (3) SSDM online PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM
3 KHAMIS
PRKT SEKOLAH
4 JUMAAT PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM

5 SABTU PRKT SEKOLAH
PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM
6 AHAD CUTI PERKHEMAHAN CUTI PERKHEMAHAN
PRKT SEKOLAH
7 ISNIN
CUTI PERKHEMAHAN
8 SELASA PENGISIAN PAJSK
PENGISIAN PAJSK
9 RABU Spotcheck Disiplin
MESYUARAT HARI USAHAWAN1
10 KHAMIS SSDM online PENGISIAN PAJSK

11 JUMAAT PENGISIAN PAJSK
MESYUARAT HARI USAHAWAN 2
12 SABTU
PENGISIAN PAJSK
13 AHAD PENGISIAN PAJSK
HARI USAHAWAN SEKOLAH
14 ISNIN Ceramah kegigian
PENGISIAN PAJSK
15 SELASA Mesyuarat Unit – Unit HEM kali ke 4 PENGISIAN PAJSK
PENGISIAN PAJSK
16 RABU PENGISIAN PAJSK
PENGISIAN PAJSK
17 KHAMIS CUTI PERISTIWA SSDM online
PENGISIAN PAJSK
18 JUMAAT PENGISIAN PAJSK
PENGISIAN PAJSK
19 SABTU PENGISIAN PAJSK
MESY JK KOKURIKULUM 4
20 AHAD PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019 Sambutan Hari Jadi bulan 9 & 10
21 ISNIN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019 SSDM online
22 SELASA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
23 RABU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019
24 KHAMIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019

25 JUMAAT

26 SABTU Laporan Kendiri Kantin/ Aedes/Dadah

27 AHAD Mesyuarat JK Kurikulum (4)

28 ISNIN

29 SELASA Penyampaian Kehadiran Penuh &
30 RABU Peratus Kehadiran

31 KHAMIS SSDM online

29

NOVEMBER 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
HEM
1 JUMAAT Mesyuarat Panitia Kali 3 CUTI AKHIR TAHUN
2 SABTU Mesyuarat Panitia Kali 3 Laporan Penarafan Tandas CUTI AKHIR TAHUN
3 AHAD Mesyuarat Panitia Kali 3 CUTI AKHIR TAHUN
4 ISNIN Mesyuarat Panitia Kali 3 SSDM online CUTI AKHIR TAHUN
5 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
6 RABU Hari Graduasi Tahun 6 Klinik membaiki buku teks / Cetakan CUTI AKHIR TAHUN
7 KHAMIS surat penempatan Tingkatan 1 CUTI AKHIR TAHUN
8 JUMAAT Mesyuarat Pengurusan CUTI AKHIR TAHUN
9 SABTU Mesyuarat JK Induk Program SSDM online CUTI AKHIR TAHUN
10 AHAD
Sekolah Tranformasi (5) Sambutan Hari Jadi bulan 11
11 ISNIN Hari Anugerah Penyampaian Kehadiran Penuh &
12 SELASA
13 RABU Kecemerlangan 2019 Peratus Kehadiran
14 KHAMIS
15 JUMAAT
16 SABTU
17 AHAD

18 ISNIN

19 SELASA

20 RABU

21 KHAMIS Penyerahan dokumen Laporan Kendiri Kantin/
sekolah Aedes/Dadah
22 JUMAAT
23 CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
SABTU
24 AHAD CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
25 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
26 SELASA CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
27 RABU CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
28 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
29 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
30 SABTU CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

30

DISEMBER 2019

TARIKH HARI PENTADBIRAN DAN KURIKULUM PROGRAM KOKURIKULUM
HEM
1 AHAD CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
2 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
3 SELASA CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
4 RABU CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
12 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
20 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
21 SABTU CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
22 AHAD CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
23 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN
24 SELASA CUTI AKHIR TAHUN
25 RABU Mesyuarat AJK Pengurusan CUTI AKHIR TAHUN Mesyuarat AJK Pengurusan dan
dan Pentadbiran Sesi Pentadbiran Sesi Persekolahan
26 KHAMIS Persekolahan 1/2020 HARI KRISMAS
Mesyuarat AJK Pengurusan dan 1/2020
27 JUMAAT Mesyuarat Guru Bil 1/2019 Pentadbiran Sesi Persekolahan
28 SABTU Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat Guru Bil 1/2019
29 AHAD 1/2020 Mesyuarat Pengurusan
Kurikulum/Hem/Kokurikulum
30 ISNIN Bil 1/2019 Mesyuarat Guru Bil 1/2019 Kurikulum/Hem/Kokurikulum Bil
Mesyuarat Pengurusan 1/2019
31 SELASA PENDAFTARAN PRA,TAHUN 1-6
Kurikulum/Hem/Kokurikulum Bil PENDAFTARAN PRA,TAHUN 1-6
1/2019

PENDAFTARAN PRA,TAHUN 1-6

Makluman : Perhimpunan mingguan rasmi/Program mentor mantee
Setiap Hari Ahad

Setiap Hari Isnin dan Khamis : Program bacaan Yasin

Setiap Hari Selasa : Taklimat disiplin dan tazkirah

Setiap Hari Rabu : Wednesday Is English Day Programme

* Semua program bermula pukul 7.20 pagi.
* Jika ada pindaan akan dimaklumkan.

31

32

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KEMAMAN
24000 KEMAMAN, TERENGGANU
Tel : 09-8591251
Email : [email protected]

Ruj.kami : TBA2041 /100/1/18
Tarikh : 18.12.2018
Bersamaan : 10 RabiulAkhir 1440H

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Sokongan
SK Seri Kemaman,
24000 Kemaman,
Terengganu

Tuan

PELANTIKAN BAGI MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

Dengan hormatnya dimaklumkan, kandungan Buku Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 2019
adalah dirujuk.

2. Selaku Ketua Jabatan, saya dengan ini melantik tuan/ puan melaksanakan tugas dan
tanggungjawab seperti yang tersenarai dalam buku ini. Pelantikan ini berkuatkuasa mulai
01 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019 kecuali berlaku sebarang perubahan atas arahan
rasmi.

3. Semasa menjalankan amanah ini, tuan dikehendaki sentiasa melaksanakan tugas
berlandaskan amalan integriti dan pematuhan terhadap Etika Perkhidmatan Awam serta segala
prosedur yang ditetapkan.

4. Saya berharap tuan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dengan penuh
tanggungjawab dan berdedikasi dalam suasana kekeluargaan demi menjayakan visi dan misi
untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang.

5. Kerjasama dan sokongan tuan sebagai satu pasukan dalam melaksanakan tugas-tugas
yang diamanahkan ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“Memperkasakan Transformasi Pendidikan”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menjalankan amanah,

…………………………………..
(HASLAH BIN SALLEH)
Guru Besar

33

34

35

BIL NAMA GURU KAD NO TELEFON JAN
PENGENALAN
012-9561013 L
1. HASLAH BIN SALLEH 590205115155 0199533171 P
019-9880142 P
2. RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN 680105117064 019-9656290 P
019-8233648 L
3. ROHAYA BINTI JUSOH 710717115398 019-9642574 P
013-9042524 P
4. NORIZAN BINTI MOHD YASIN 621118115244 014-8059800 L
013-9330326 P
5. ABDUL KHALID BIN YAKUB 710517115035 013-9651735 P
013-9051955 P
6. ASHBA BINTI JAMALUDDIN 700726065346 011-19475456 P
019-9823475 P
7. AZLIN BINTI YAHAYA 791223115280 013-4079045 P
019-9158550 P
8. FADHLUL WAHID BIN ABD RAHMAN 850701115021 019-9206302 L
017-7265531 P
9. FAUZIAH BINTI ISMAIL 751001115430 019-9198070 P
010-9247211 P
10. HASLENA BINTI HARUN 770209115070 018-4649939 L
016-9443088 L
11. HASMAH BINTI ISMAIL 700205115176 013-9361040 L
012-9583324 L
12. HASNIZA BINTI HASSAN 690523035298 019-9235227 P
019-2646069 P
13. HAZLINA BINTI MAT 651003035460 014-7068268 P
013-9918837 P
14. HEZLINDA BINTI TAHIR 810221075482 017-9663197 P
014-9472650 P
15. KHAIRAN BINTI KHALID 610927115056 017-9094941 P
013-9273085 P
16. KHIRUL ARIFIN BIN JUSOH 770323115373 019-9150943 P
019-9174173 P
17. MABUBIAH BINTI ABDUL MANAF 810616115274 016-2640200 P
013-9429412 P
18. MAISARAH BINTI SALIM 800721115146 019-9206231 P
013-9148878 P
19. MASITAH BINTI IBRAHIM 770522115296 013-9330580 P
011-15288574 P
20. MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD NAWI 881101015547
016-9454549 L
21. MOHD AZMI BIN NGAH 821023115483 019-9999833 P
013-9290784 P
22. MOHD AZWAN BIN AWANG 790527115285 019-9828130 L
019-9172182 P
23. MOHD KHAIRUL AFIZAM BIN MAMAT 840428115549 019-9639282 P
019-9530547 P
24. NARFAH BINTI MOHAMMAD 630413115196 019-9858424 P
013-9825686 P
25. NOOR MALIZABINTI CHE BUSU 870814295266

26. NOR ZULAIKHA BINTI HASHIM 850926115428

27. NORHAYATI BINTI MAHMUD @ MAMAT 780304115238

28. NORMA BINTI MD YAACOB 670721115012

29. NUR HIDAYAH BINTI MATTAIP 800830115030

30. NURAISYATUN BINTI MAKROOF 810628115298

31. NURUL HIDA BINTI RAZALI 850820115518

32. ROHANA BINTI NASIR 720726115022

33. ROSMA BINTI SHARIF 640102115446

34. ROSSITA BINTI ABDUL SUKOR 641010115216

35. SALMA BINTI NAWAWI 790725115382

36. SITI NORMAZIAH BINTI MANSOR 780810115644

37. SUHAILA BINTI HUSSAIN 810117115026

38. SURIYATI BINTI WAHAB 790429115580

39. TENGKU ROSLAILI BINTI TENGKU 740727115372

MANSOR

40. WAN MOHD ZARIF BIN WAN MANSOR 850402115355

41. WAN NOR AINI BINTI TON SALLEH 640114115232

42. WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD 740706115162

43. WAN OTHMIARI BIN WAN OTHMAN 711030115169

44. YULIANAWATY BINTI AZIZ 820102116244

45. ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY 631004086392

46. ZAITON BINTI ABDULLAH 660520115308

47. ZAITON BINTI ISMAIL 630801115366

48. ZULINA BINTI IBRAHIM 800506035338

36

SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PENGURUSAN 2019

BIL NAMA KAD NO TELEFON JAN
PENGENALAN
49. WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH 760118115340 012-7839447 P
50. NOR HAFIZAH BINTI NAPIAH 890620115392 019-9079368 P
51. SITI JUNAIDA BINTI AHMAD 800810115156 014-8048673 P
52. NORMAWATI BINTI UDIN 840508115020 011-25572636 P
53. HASLIZA BINTI ISMAIL 770924115328 013-9843915 P

37

A01 JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN
PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH
TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN GBK SU
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH JKS
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN SU KOKO
AJK ROSMA BINTI SHARIF GURU DATA
AJK ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY PRA SEKOLAH
AJK SUHAILA BINTI HUSSAIN SU HEM
AJK MOHD AZMI BIN NGAH SU PIBG
AJK SURIYATI BINTI WAHAB KETUA KERANI
AJK ROHANA BINTI NASIR
AJK NUR HIDAYAH BINTI MATTAIP
AJK WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH

BIDANG TUGAS

1. Guru Besar mempengerusi semua mesyuarat perjumpaan guru dan staff
2. Semua Penolong Kanan mengambil-alih tugas semasa ketiadaan guru besar mengikut arahan/hiraki secara automatik
3. Laporan semasa hendaklah dibuat kepada guru besar berdasarkan dapatan atas kepentingan sekolah dan murid
4. Peranan dan kerjasama erat hendaklah berterusan antara satu dengan lain berasaskan pembangunan sekolah
5. Bekerja dalam satu pasukan untuk mencapai kegemilangan sekolah.
6. Secara automatik menjadi pengerusi atau penasihat kepada unit-unit kecil atau bahagian atau lajnah atau mana-mana perja
7. Mengadakan mesyuarat dan perjumpaan pada bila-bila masa atas kepentingan organisasi sekolah.
8. Menjadi pegawai aset kepada harta-harta kerajaan sama ada aset alih dan tidak alih.
9. Menyediakan dan memastikan pelan strategik sekolah setiap bahagian dan unit-unit ada pada awal tahun.
10. Menyediakan buku perancangan dan panduan guru dan staf.
11. Membuat ketetapan dasar sekolah
12. Membuat keputusan terhadap isu-isu sekolah

JAWATANKUASA

A02 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
HASLAH BIN SALLEH
JAWATAN RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN GURU DATA
PENGERUSI ROHAYA BINTI JUSOH MEDIA
TIMB PENGERUSI NORIZAN BINTI MOHD YASIN PENYELARAS TS25
NAIB PENGERUSI 1 MOHD AZMI BIN NGAH PENYELARAS UPSR
NAIB PENGERUSI 2 SITI NORMAZIAH BINTI MANSOR SU JKS
SETIAUSAHA MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD NAWI SU KOKO
AJK HEZLINDA BINTI TAHIR PENYELARAS ICT
AJK ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY PENYELARAS PBS
AJK SUHAILA BINTI HUSSAIN PRA SEKOLAH
AJK MOHD AZWAN BIN AWANG SU HEM
AJK WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD SU PEPERIKSAAN
AJK SURIYATI BINTI WAHAB KETUA KERANI
AJK ROHANA BINTI NASIR
AJK FAUZIAH BINTI ISMAIL
AJK WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH
AJK
AJK

BIDANG TUGAS

1. Mengurus,menyelaras dan membekalkan data dan maklumat di bawah kawalan masing-masing kepada Pengurus Makluma
2. Bersama menjalankan analisis data untuk penggunaan sekolah, PPD/PPB,JPN dan KPM.
3. Mengemaskini dan menyemak data maklumat dalam bidang kawalan masing-masing secara berkala .

A03 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
HASLAH BIN SALLEH
JAWATAN ROHAYA BINTI JUSOH KETUA KERANI
PENGERUSI NORIZAN BINTI MOHD YASIN GBK
YANG DIPERTUA (YDP) WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH GURU MEDIA
TIMB. YDP ROSMA BINTI SHARIF PEMULIHAN
PEN KETUA PANITIA SITI NORMAZIAH BINTI MANSOR PENYELARAS UPSR
PEN SETIAUSAHA MASITAH BINTI IBRAHIM GURU PRA SEKOLAH
PEN SETIAUSAHA HEZLINDA BINTI TAHIR PENYELARAS ICT
PEN SETIAUSAHA SURIYATI BINTI WAHAB KERANI KEWANGAN
PEN SETIAUSAHA MOHD AZWAN BIN AWANG
PEN SETIAUSAHA NOR HAFIZAH BINTI NAPIAH
PEN SETIAUSAHA
PEN SETIAUSAHA

BIDANG TUGAS
1. Penyediaan dan pemantauan segala buku stok, buku tunai dam resit-resit pembelian dari masa ke semasa

JAWATANKUASA

A04 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
HASLAH BIN SALLEH
JAWATAN RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
ROHAYA BINTI JUSOH
PENGERUSI NORIZAN BINTI MOHD YASIN
TIMB PENGERUSI ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY
NAIB PENGERUSI 1 SUHAILA BINTI HUSSAIN
NAIB PENGERUSI 2 ROHANA BINTI NASIR
SETIAUSAHA SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
PEN SETIAUSAHA MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD NAWI
PEN SETIAUSAHA WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH
AJK
AJK BIDANG TUGAS
AJK

1. Menyelaras dan melaksanakan proses penarafan skor bagi setiap standard dalam skpmg2 secara manual dan online.
2. Melantik jawatankuasa kecil dalam bahagian unit-unit kecil.
3. Menyenaraikan guru-guru sebagai Pegawai Pelaksanan Standard
4. Mengumpul eviden berkaitan.
5. Melaksanakan penambahbaikan pada bahagian-bahagian yang perlu dan berkaitan.

A05 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH
TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN
SETIAUSAHA MOHD AZWAN BIN AWANG
PEN SETIAUSAHA NOR HAFIZAH BINTI NAPIAH
AJK ROSMA BINTI SHARIF
AJK MOHD AZMI BIN NGAH
AJK HASLIZA BINTI ISMAIL

BIDANG TUGAS
1. Mengemaskini dan melengkapkan segala maklumat dalam aplikasi online atau offline yang berkaitan dengan data sekolah,

JAWATANKUASA

A06 JAWATANKUASA INDUK PBPPP (EPRESTASI)

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN
PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH URUS SETIA
SETIAUSAHA RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
AJK ROHAYA BINTI JUSOH
AJK NORIZAN BINTI MOHD YASIN
AJK NURAISYATUN BINTI MAKROOF
AJK WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH

BIDANG TUGAS
1. Melantik JK Induk, PP1dan PP2 di peringkat sekolah.
2. Melaksanakan bimbingan dan penilaian prestasi semua warga sekolah untuk dikeyin ke dalam portal online.
3. Melakukan sesi persetujuan bersama mengenai keberhasilan tahun semasa yang hendak dicapai oleh guru-guru dan kakita

JAWATANKUASA

A08 NAMA PORTFOLIO / CATATAN

JAWATAN HASLAH BIN SALLEH
ROHAYA BINTI JUSOH
PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
TIMB PENGERUSI NORIZAN BINTI MOHD YASIN
NAIB PENGERUSI 1 ROSMA BINTI SHARIF
NAIB PENGERUSI 2 KHIRUL ARIFIN BIN JUSOH
SETIAUSAHA ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY
PEN SETIAUSAHA SEMUA GURU KELAS
AJK WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH
AJK
AJK

A09 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ASET

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN
PEGAWAI ASET
PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH KETUA KERANI
TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN GURU DATA
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN PORTFOLIO / CATATAN
SETIAUSAHA WAN SAWIAH BINTI WAN ABDULLAH
PEN SETIAUSAHA MOHD AZMI BIN NGAH
AJK SEMUA KETUA BILIK-BILIK KHAS
AJK MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD NAWI
AJK NOR HAFIZAH BINTI NAPIAH
AJK SITI JUNAIDA BINTI AHMAD
AJK HASLIZA BINTI ISMAIL

A11 NAMA

JAWATAN HASLAH BIN SALLEH
RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
PENGERUSI ROSMA BINTI SHARIF
TIMB PENGERUSI NORHAYATI BINTI MAHMUD @ MAMAT
SETIAUSAHA HASNIZA BINTI HASSAN
PEN SETIAUSAHA MOHD AZMI BIN NGAH
AJK MOHD AZWAN BIN AWANG
AJK
AJK

JAWATANKUASA

41

A14 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
HASLAH BIN SALLEH
JAWATAN RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN SU JKS
PENASIHAT ROHAYA BINTI JUSOH PENCATAT
PENGERUSI NORIZAN BINTI MOHD YASIN
NAIB PENGERUSI 1 ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY
NAIB PENGERUSI 2 GURU-GURU BERTUGAS MINGGUAN
PENYELARAS
AJK

A16

A17

A18 NAMA PORTFOLIO / CATATAN

JAWATAN HASLAH BIN SALLEH
RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
PENAUNG ROHAYA BINTI JUSOH
PENASIHAT NORIZAN BINTI MOHD YASIN
PENASIHAT FADHLUL WAHID BIN ABD RAHMAN
PENASIHAT HASNIZA BINTI HASSAN
PENGERUSI NORHAYATI BINTI MAHMUD @ MAMAT
SETIAUSAHA NOR ZULAIKHA BINTI HASHIM
BENDAHARI WAN MOHD ZARIF BIN WAN MANSOR
AJK HASLENA BINTI HARUN
AJK ABDUL KHALID BIN YAKUB
AJK
AJK

JAWATANKUASA

42

A19

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH
TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN
SETIAUSAHA MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD NAWI
AJK ROSMA BINTI SHARIF
AJK SEMUA KETUA PANITIA
AJK NOR ZULAIKHA BINTI HASHIM

A20 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH

TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN ROHAYA BINTI
NAIB PENGERUSI 1 JUSOH
NORIZAN BINTI MOHD YASIN
NAIB PENGERUSI 2 ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY
AJK SUHAILA BINTI HUSSAIN
AJK MOHD AZMI BIN NGAH
AJK
AJK NUR HIDAYAH BINTI MATTAIP
AJK NORMAWATI BINTI UDIN
AJK SITI JUNAIDA BINTI AHMAD
AJK HASLIZA BINTI ISMAIL

A21 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH
TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN
SETIAUSAHA ROSMA BINTI SHARIF
AJK SEMUA KETUA PANITIA
AJK SURIYATI BINTI WAHAB
AJK MASITAH BINTI IBRAHIM

JAWATANKUASA

43

A23 JAWATANKUASA SIJIL

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN
PORTFOLIO / CATATAN
PENASIHAT HASLAH BIN SALLEH
PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN
SETIAUSAHA ROSMA BINTI SHARIF
PEN SETIAUSAHA GURU-GURU KELAS TAHUN 6
AJK AZLIN BINTI YAHYA
AJK SUHAILA BINTI HUSSAIN
AJK SEMUA KETUA UNIT, KELAB DAN PERSATUAN
AJK YULIANAWATY BINTI AZIZ
AJK SALMA BINTI NAWAWI
AJK WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD

A25 JAWATANKUASA SIARAYA

JAWATAN NAMA

PENASIHAT HASLAH BIN SALLEH NORIZAN
PENGERUSI BINTI MOHD YASIN
NAIB PENGERUSI 1 RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN

NAIB PENGERUSI 2 ROHAYA BINTI JUSOH
PENYELARAS
SETIAUSAHA MOHD AZWAN BIN AWANG
AJK NURAISYATUN BINTI MAKROOF
AJK GURU-GURU BERTUGAS MINGGUAN
MOHD AZMI BIN NGAH

JAWATANKUASA

44

JAWATANKUASA

B01

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN
PENGERUSI HASLAH BIN SALLEH
SU JKS
TIMB PENGERUSI RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
NAIB PENGERUSI 1 ROHAYA BINTI JUSOH Guru Bimbingan
NAIB PENGERUSI 2 NORIZAN BINTI MOHD YASIN Panitia Bahasa Inggeris
SETIAUSAHA ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY Panitia RBT/TS25
Pemulihan
AJK ROSMA BINTI SHARIF Penyelaras UPSR
AJK NURAISYATUN BINTI MAKROOF PSS/Media
AJK ASHBA BINTI JAMALUDDIN Panitia Bahasa Arab
AJK MASITAH BINTI IBRAHIM Panitia Bahasa Melayu
AJK HEZLINDA BINTI TAHIR Panitia Matematik
AJK SITI NORMAZIAH BINTI MANSOR Panitia Pendidikan Islam
AJK KHIRUL ARIFIN BIN JUSOH Panitia PJK
AJK ZULINA BINTI IBRAHIM Panitia Sains
AJK HASNIZA BINTI HASSAN Panitia Sejarah
AJK WAN OTHMIARI BIN WAN OTHMAN Frog-Vle/Data Jqaf
AJK MOHD KHAIRUL AFIZAM BIN MAMAT Galeri Sumber
AJK WAN NOR AINI BINTI TON SALLEH i-Think
AJK SUHAILA BINTI HUSSAIN KBS
AJK MOHD AZWAN BIN AWANG KCJ
AJK NOOR MALIZA BINTI CHE BUSU MBMMBI
AJK AZLIN BINTI YAHAYA Panitia PSV/Kesenian/Muzik
AJK FADHLUL WAHID BIN ABD RAHMAN Panitia TMK/Guru Data
AJK SALMA BINTI NAWAWI PBS/SPPSR
AJK HAZLINA BINTI MAT Penilaian & Peperiksaan
AJK KHAIRAN BINTI KHALID Pra Sekolah
AJK MOHD AZMI BIN NGAH Program Jqaf
AJK WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD
AJK FAUZIAH BINTI ISMAIL
AJK SURIYATI BINTI WAHAB
AJK YULIANAWATY BINTI AZIZ

B02 JAWATANKUASA PANITIA BAHASA MELAYU

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

KETUA PANITIA ZULINA BINTI IBRAHIM
SETIAUSAHA KHAIRAN BINTI KHALID
AJK SEMUA GURU BAHASA MELAYU

46

JAWATANKUASA

B03 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
NURAISYATUN BINTI MAKROOF
JAWATAN
KETUA PANITIA NURUL HIDA BINTI RAZALI
SEMUA GURU BAHASA INGGERIS
SETIAUSAHA AJK

B04 JAWATANKUASA PANITIA MATEMATIK

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN
KETUA PANITIA
SETIAUSAHA AJK HASNIZA BINTI HASSAN

TENGKU ROSLAILI BINTI TENGKU MANSOR

SEMUA GURU MATEMATIK

B05 JAWATANKUASA PANITIA SAINS PORTFOLIO / CATATAN

JAWATAN NAMA
KETUA PANITIA WAN NOR AINI BINTI TON SALLEH
SETIAUSAHA AJK NUR HIDAYAH BINTI MATTAIP
SEMUA GURU SAINS

B06 JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM PORTFOLIO / CATATAN

JAWATAN NAMA
PEN KETUA PANITIA WAN OTHMIARI BIN WAN OTHMAN
SETIAUSAHA SALMA BINTI NAWAWI
AJK SEMUA GURU PENDIDIKAN ISLAM

B07 JAWATANKUASA PANITIA BAHASA ARAB PORTFOLIO / CATATAN

JAWATAN NAMA
KETUA PANITIA KHIRUL ARIFIN BIN JUSOH
SETIAUSAHA AJK NOOR MALIZA BINTI CHE BUSU
SEMUA GURU BAHASA ARAB

B08 JAWATANKUASA PANITIA JASMANI DAN KESIHATAN PORTFOLIO / CATATAN

JAWATAN NAMA
KETUA PANITIA MOHD KHAIRUL AFIZAM BIN MAMAT
SETIAUSAHA ASHBA BINTI JAMALUDDIN
AJK SEMUA GURU PJK

JAWATANKUASA

B09 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
KHAIRAN BINTI KHALID PORTFOLIO / CATATAN
JAWATAN
KETUA PANITIA MAISARAH BINTI SALIM
SEMUA GURU PSV DAN KESENIAN
SETIAUSAHA
AJK

B10 JAWATANKUASA PANITIA SEJARAH

JAWATAN NAMA

KETUA PANITIA SUHAILA BINTI HUSSAIN
SETIAUSAHA HAZLINA BINTI MAT
AJK SEMUA GURU SEJARAH

B11 JAWATANKUASA PANITIA RBT

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

KETUA PANITIA ASHBA BINTI JAMALUDDIN
SETIAUSAHA MOHD KHAIRUL AFIZAM BIN MAMAT
AJK SEMUA GURU RBT

B12 JAWATANKUASA PANITIA TMK

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

KETUA PANITIA MOHD AZMI BIN NGAH
SETIAUSAHA MOHD AZWAN BIN AWANG
AJK SEMUA GURU TMK

B13 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN (DALAMAN)

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

SETIAUSAHA FAUZIAH BINTI ISMAIL
AJK ROSMA BINTI SHARIF
AJK SEMUA KETUA PANITIA
AJK WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD

B14 JAWATANKUASA PBS/PENTAKSIRAN

JAWATAN NAMA PORTFOLIO / CATATAN

PENYELARAS WAN NORHASHIDA BINTI WAN AHMAD
AJK SEMUA GURU PENYELARAS TAHUN
AJK SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
AJK MOHD AZWAN BIN AWANG

JAWATANKUASA

48

B15 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
RUZLAIKHA BINTI ABDUL RAHMAN
JAWATAN MOHAMAD AFIQ BIN MOHAMAD NAWI PORTFOLIO / CATATAN
PENGERUSI SEMUA GURU PENYELARAS TAHUN BILIK TAYANG
SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN GALERI SUMBER
SETIAUSAHA ZAINNOORIN BINTI MOHD RAMLY KECERIAAN
AJK MAKMAL KOMPUTER
AJK NAMA NILAM TAHAP 1
AJK HASLAH BIN SALLEH NILAM TAHAP 2
SITI NORMAZIAH BINTI MANSOR PERPUSTAKAAN
B16 NOR ZULAIKHA BINTI HASHIM
NOOR MALIZA BINTI CHE BUSU
JAWATAN ZAITON BINTI ABDULLAH
PENAUNG MOHD AZWAN BIN AWANG
PENYELARAS NORHAYATI BINTI MAHMUD @ MAMAT
AJK NUR HIDAYAH BINTI MATTAIP
AJK HASLENA BINTI HARUN
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK

B19 NAMA PORTFOLIO / CATATAN
PORTFOLIO / CATATAN
JAWATAN MASITAH BINTI IBRAHIM
MABUBIAH BINTI ABDUL MANAF
PENYELARAS SEMUA GURU BM, MT DAN BI TAHUN 1, 2 DAN 3
SETIAUSAHA
AJK

B21 JAWATANKUASA PRASEKOLAH

JAWATAN NAMA

PENYELARAS SURIYATI BINTI WAHAB
SETIAUSAHA ROSSITA BINTI ABDUL SUKOR
AJK YULIANAWATY BINTI AZIZ
AJK HASMAH BINTI ISMAIL
AJK NORSYARINA BINTI SAMBAK
AJK SITI JUNAIDA BINTI AHMAD

JAWATANKUASA


Click to View FlipBook Version