The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rozanazaini, 2019-01-15 00:28:56

BUKU PENGURUSAN SMKSM 2019

BUKU PENGURUSAN SMKSM 2019

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH
2019

i

Hak Cipta Terpelihara 2019

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mulia

BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 AM

1.1 Senarai Kandungan ii-iii
1.2 Mukadimah iv
1.3 Surat Panggilan Mesyuarat v
1.4 Surat Pelantikan Menjalankan Tugas Tahun 2019 vi
1.5 Falsafah Pendidikan Negara vii
1.6 Visi, Misi dan Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia viii
1.7 Visi, Misi dan Objektif Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan KL ix
1.8 Visi, Misi,Objektif, Moto dan Falsafah Sekolah x
1.9 Piagam Pelanggan dan Logo Sekolah xi
1.10 Lagu Sekolah dan Ikrar Pelajar xii
1.11 Carta Organisasi SMK Seri Mulia (Carta Fungsi) 1
1.12 Carta Organisasi SMK Seri Mulia (Carta Pengurusan) 2
1.13 Senarai Nama Warga Kerja SMK Seri Mulia 3
1.14 Kalendar 2019 4
1.15 Kalendar Penggal Persekolahan Tahun 2019 5
Hari Kelepasan Am Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 6
1.16 Cuti Peristiwa Sekolah
Takwim Disember 2018 7
1.17 Takwim Januari – Disember 2019 8-24
1.18

2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 25

2.1 Carta Organisasi SMK Seri Mulia 26
2.2 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 27-32
2.3 Senarai Upacara Rasmi Sekolah 33-35
2.4 Waktu Pentadbiran Sekolah
Jadual bertugas Penolong-Penolong Kanan dan 35
2.5 Guru-guru Kanan 36
Jadual Pentadbir Berucap Perhimpunan Rasmi
2.6 Sekolah Hari Isnin 37
Jadual Bertugas Pentadbir Semasa Cuti
2.7 Jadual Bertugas Mingguan dan Guru Penyayang 37-39
2.8 Arahan Tugas Bagi Guru-Guru Bertugas 39-40
Mingguan
2.9 Senarai Nama Pengawas Peperiksaan Awam 41

2.10 42-43

ii

3.0 PENGURUSAN KURIKULUM 44

3.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum SMK Seri Mulia 45
3.2 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 46-49
3.3 Senarai Nama Penyelaras dan Guru Tingkatan
3.4 Pakej Mata Pelajaran 50
3.5 Lampiran 1: Semakan Hasil Kerja Murid 51
3.6 Lampiran 2: Jadual Pencerapan Guru-Guru 52
3.7 Lampiran 3: Takwim Peperiksaan 53
3.8 Lampiran 4: Markah dan Gred Peperiksaan 54
3.9 Lampiran 5: SOP PdPc Bilik Darjah 55
3.10 Lampiran 6: Senarai Tugas Jawatankuasa Kurikulum 56
3.11 Lampiran 7: Pelan Kedudukan Lantai Kelas 57-63
3.12 Lampiran 8: Penetapan Masa Jadual Waktu 64
Lampiran 9: Carta Gantt Pelaksanaan Program/Mesyuarat 65
3.13 66-67
Pentadbiran dan Unit Kurikulum SMK Seri Mulia

4.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 68

4.1 Carta Organisasi Jawatankuasa HEM SMK Seri Mulia 69
70-73
4.2 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 74-75
76-85
4.3 Lampiran 1: Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 10/2001 86-93
94-105
4.4 Lampiran 2: Senarai Tugas
106
4.5 Lampiran 3: Pengurusan Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)

4.6 Lampiran 4: Contoh Surat Rasmi Pengurusan HEM

4.7 Lampiran 5: Carta Gantt Pelaksanaan Program / Mesyuarat Hal
Ehwal Murid SMK Seri Mulia

5.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM 107

5.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum SMK Seri Mulia 108
5.2 Jawatankuasa Kokurikulum 109-110
5.3 Senarai Guru Penasihat Rumah Sukan
5.4 Guru Penasihat Pasukan Badan Beruniform 111
5.5 Guru Penasihat Kelab dan Persatuan 112
5.6 Guru Penasihat Kelab Permainan dan Sukan 113
5.7 Guru Penasihat Pasukan Sekolah 114
5.8 Jadual Aktiviti Kokurikulum 114
5.9 Jadual Bertugas Unit Beruniform (Perhimpunan Rasmi) 115-117
5.10 Lampiran 1: Senarai Tugas Guru Pemimpin / Penasihat 118
5.11 Lampiran 2: Perlembagaan
5.12 Lampiran 3: Tugasan Guru Jan – Oktober untuk Kokurikulum 119
5.13 Lampiran 4: Pemilihan Pelajar untuk Rumah Sukan 120-124
5.14 Lampiran 5: Contoh Surat-surat Kokurikulum 125-126
5.15 Lampiran 6: Nombor Rujukan Fail Kokurikulum
5.16 Lampiran 7: Kandungan Fail PBB / Persatuan / Kelab / Sukan 126
5.17 Lampiran 8: Borang Pemantauan Papan Kenyataan Kokurikulum 127-128
5.18 Lampiran 9: Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung 129-130
5.19 Lampiran 10: Contoh Minit Mesyuarat Agung
5.20 Lampiran 11: Contoh Format Carta Organisasi 131
5.21 Lampiran 12: Takwim MSSKL 132
5.22 Lampiran 13: Carta Gantt Aktiviti Kokurikulum 133
134
135
136-138
139

iii

1.2 MUKADIMAH

Assalamualaikum W.B.T , Salam Sejahtera Dan Salam Mulianz Cemerlang

Selamat melangkah ke Tahun Baru 2019. Peranan guru dilihat semakin mencabar
apabila golongan guru mendapat perhatian masyarakat sekeliling. Oleh itu seluruh warga
pendidik SMKSM hendaklah memastikan martabat perguruan dipertingkatkan. Kualiti guru
mesti diperkukuhkan dan diperkasakan mengikut perubahan pendidikan semasa seiring
dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam masa yang sama, warga pendidik terutamanya guru
hendaklah mempersiapkan dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi terkini agar
proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dapat dimantapkan lagi bagi meneruskan kecemerlangan
akademik, kokurikulum dan sahsiah pelajar di sekolah ini. Negara bukan sahaja memerlukan kualiti guru yang mahir
mengajar malah sebagai pemikir kritis yang boleh menyumbang kepada pengukuhan sahsiah, agama,
kecemerlangan bangsa dan pembangunan negara serta menjadikan Malaysia negara yang maju.

Saya juga berharap SMKSM dapat menyediakan modal insan yang hebat dan mulia bagi menghasilkan
warganegara yang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025). Tahun 2016 merupakan tahun permulaan gelombang kedua bagi PPPM.
Kepelbagaian proses PdPc dilaksanakan melalui Pembelajaran Abad ke-21 yang diperkenalkan pada tahun 2016
beserta peningkatan amalan KBAT dalam pengajaran diteruskan. Penerapan elemen-eleman kemahiran abad ke-
21 yang diperlukan untuk generasi ini menghadapi masa depan adalah sangat penting. Kita perlu melahirkan pelajar
yang mempunyai daya kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan berupaya menyelesaikan masalah, mahir dalam
berkomunikasi dan berkolaborasi, mempunyai keupayaan menyesuaikan diri, berinisiatif dan mempunyai haluan diri,
berkemahiran bersosial, produktif dan akauntabiliti yang tinggi serta berkemahiran memimpin dan boleh bersaing
diperingkat global.

Usaha yang bersungguh-sungguh dan mahukan perubahan serta kejayaan oleh guru amat diharapkan
supaya transformasi pendidikan negara tercapai sejajar dengan harapan PPPM 2013-2025 serta ke arah negara
maju dalam revolusi industri 4.0

Seiring dengan moto sekolah ”Berilmu, Berwawasan, Beretika”, saya sekali lagi menyeru agar warga
pendidik SMK Seri Mulia dapat memberikan komitmen yang tinggi berlandaskan nilai-nilai murni yang positif serta
etika kerja yang mulia sebagaimana yang terkandung dalam Teras Perkhidmatan Awam. Dengan mengamalkan
kerja berpasukan, InsyaAllah Visi dan Misi sekolah akan tercapai.

Sekian, salam hormat dan wassalam.

YANG RAJIN MENCARI JALAN, YANG BETUL KITA BIASAKAN
YANG MALAS MENCARI ALASAN. YANG BIASA KITA BETULKAN
TERBAIK PERTAMA KALI DAN
BERTERUSAN BERKALI- KALI GURU YANG HEBAT
INSYA ALLAH AKAN MELAHIRKAN
ANAK DIDIK YANG HEBAT

(MUSTAFA KAMAL BIN MUSA )
Pengetua
SMK Seri Mulia
Kuala Lumpur

iv

1.3 SURAT PANGGILAN MESYUARAT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA
JALAN BUDIMAN 19, TAMAN MULIA
BANDAR TUN RAZAK, CHERAS
56000 KUALA LUMPUR
TEL. : 03-9172 4573No. Faks : 03-91732086

Rujukan Kami : SMKSM 100-5/1/1( )

Tarikh : 19 November 2018

Semua Guru
SMK Seri Mulia
Jalan Budiman 19, Taman Mulia,
Bandar Tun Razak, Cheras,
Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

SURAT PANGGILAN MESYUARAT GURU KALI PERTAMA 2019

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dengan hormatnya tuan/puan dijemput menghadiri mesyuarat berkenaan seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 26 Disember 2018 ( Rabu )
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bilik Anggerik, SMK Seri Mulia
Pengerusi : Encik Mustafa kamal bin Musa
Pakaian : Rasmi

3. Agenda mesyuarat seperti berikut:

3.1 : Ucapan aluan pengerusi
3.2 : Pengesahan minit mesyuarat
3.3 : Perkara berbangkit
3.4 : Pembentangan/Laporan
- Pengurusan sekolah 2019
3.5 : Hal-hal lain
3.6 : Penutup

Sekian, kerjasama tuan/puan terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menjalankan amanah,

(MUSTAFA KAMAL BIN MUSA)
Pengetua
SMK Seri Mulia
Kuala Lumpur

v

1.4 SURAT PELANTIKAN MENJALANKAN TUGAS TAHUN 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA
JALAN BUDIMAN 19, TAMAN MULIA
BANDAR TUN RAZAK, CHERAS
56000 KUALA LUMPUR
TEL. : 03-9172 4573No. Faks : 03-91732086

Rujukan Kami : SMKSM. 100/10/1 ( )

Tarikh : 02 Januari 2019

...............................................................
SMK Seri Mulia,
Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

PELANTIKAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik menjawat tugas seperti yang disenaraikan
di dalam Buku Pengurusan Sekolah 2019.

2.1 PENTADBIRAN :...................................................................................................
: ……………………………………………………………………….

2.2 KURIKULUM :...................................................................................................
: …………………………………………………………………….…

: ……………………………………………………………………….

2.3 HEM :...................................................................................................
: …………………………………………………………………….…
: ……………………………………………………………………….

2.4 KOKURIKULUM :...................................................................................................
: ……………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………….

3. Sehubungan itu, tuan/puan diharap dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa amanah dan
tanggungjawab di samping dapat meningkatkan kualiti pengurusan dan pencapaian sasaran kerja.

Kerjasama dan komitmen yang tuan/puan berikan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menjalankan amanah,

( MUSTAFA KAMAL BIN MUSA )
Pengetua
SMK Seri Mulia
Kuala Lumpur

vi

1.5 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
“ Pendidikan di Malaysia adalah
suatu usaha berterusan

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran negara”

vii

1.6 VISI, MISI DAN OBJEKTIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
OBJEKTIF

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan

dan sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan

negara.
 Memberi peluang Pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

viii

1.7 VISI, MISI DAN OBJEKTIF JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN, KL

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
OBJEKTIF

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan

sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 Memberi peluang-peluang kepada semua warganegara Malaysia.
 Meluaskan dasar pendemokrasiaan pendidikan antara kawasan bandar dan luar

bandar.
 Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih

bersistematik, efisien dan berkesan.
 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja,

kediaman dan sekolah.
 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan

kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan
Teknologi Pendidikan.
 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
 Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara
menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk
mencapai matlamat 60:40.
 Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan
kekosongan tempat.
 Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.

ix

1.8 VISI, MISI, OBJEKTIF, MOTO DAN FALSAFAH SEKOLAH
I

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF
Untuk melahirkan pelajar berilmu dan beriman.
Untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin.
Untuk melahirkan pelajar yang berakhlak mulia.
Untuk melahirkan pelajar yang aktif dan berdaya saing.
Untuk melahirkan pelajar yang cintakan keindahan dan keceriaan sekolah.

MOTO
Berilmu, Berwawasan, Beretika

FALSAFAH SEKOLAH
Mendidik dan membimbing pelajar secara menyeluruh dan bersepadu berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan bagi melahirkan insan yang seimbang,
berilmu pengetahuan, beriman, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berdikari dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta berbakti terhadap keharmonian dan

kemakmuran sekolah, masyarakat dan negara.

x

1.9 PIAGAM PELANGGAN DAN LOGO SEKOLAH v

PIAGAM PELANGGAN

Kami Warga Pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mulia
Berikrar Dan Berjanji Akan,

1. Patuh kepada Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.
2. Berusaha dengan gigih dalam mendidik pelajar ke arah mencapai kecemerlangan.
3. Berkhidmat dan berbakti dengan penuh keikhlasan, tabah, memberi komitmen

yang tinggi dalam melaksanakan dasar Pendidikan Negara yang berteraskan
kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
4. Berusaha untuk mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, harmoni dan selamat.
5. Berusaha untuk melahirkan masyarakat berketrampilan dan berakhlak mulia.

LOGO SEKOLAH

FAKTA KETERANGAN

MERAH Berani

KUNING Mencerminkan kebanggaan dan kemuliaan serta kebijaksanaan

MIKROSKOP Peningkatan Ilmu melalui R & D

PENA Asas menuntut ilmu menggunakan pena

GLOBE Kesejagatan insan yang seimbang dari segi J.E.R.I

BUKU Simbol ilmu pengetahuan

KOMPUTER Penguasaan ilmu melalui ICT

GELUNG Rumah sukan, ikatan perpaduan dan kerjasama

xi

1.10 LAGU SEKOLAH
Kami Pelajar Seri Mulia
Berilmu Beriman Dan Beretika
Kami Pelajar Yang Berwawasan
Tunggak Negara Masa Hadapan
Hasrat Murni Falsafah Pendidikan
Melahirkan Insan Berketrampilan
Seimbang Rohani, Jasmani Emosi
Intelektualiti Kami Ungguli
Ayuh Maju Seri Mulia
Ke Arah Mencapai Matlamat Wawasan
Maju Bangsa Maju Negara
Kamilah Insan Cintakan Kejayaan
Sekolah Menengah Seri Mulia
Cantik Indah Lagi Ceria
Pelajar Terbilang Guru Cemerlang
Namamu Harum Gemilang

1.10.1 IKRAR PELAJAR

Kami, pelajar-pelajar SMK Seri Mulia berikrar
untuk mengharumkan nama sekolah dengan

memajukan diri dalam bidang akademik
aktif dalam kegiatan kokurikulum dan

sentiasa menunjukkan sahsiah diri yang terpuji

Untuk itu, kami akan
sentiasa berusaha belajar bersungguh-sungguh

sentiasa menghormati guru dan ibu bapa
serta sentiasa mengeratkan ukhuwah sesama rakan pelajar

selagi pelakuan ini tidak bertentangan dengan agama.

xii

1.11 CARTA ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA

(CARTA FUNGSI)

PENGETUA

 Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum, kokurikulum dan disiplin serta memastikan
pelaksanaannya selaras dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Bertanggungjawab dalam hal-hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.
 Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.
 Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/67.1982 (pindaan).

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN HAL PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN EHWAL MURID KOKURIKULUM

 Bertanggungjawab kepada  Bertanggungjawab kepada  Bertanggungjawab kepada
Pengetua dalam hal Pengetua dalam hal-hal Pengetua dalam semua
kurikulum, pentadbiran, Kaunseling, keselamatan, aktiviti kokurikulum meliputi
hubungan masyarakat dan kebajikan murid, buku teks, sukan permainan, Kelab dan
keselamatan. biasiswa, penerbitan dan Persatuan serta Badan
percetakan, perayaan sekolah, Beruniform.
 Membantu Pengetua kantin sekolah, kedai buku dan
menyelia dan menilai penyeliaan asrama jika ada.  Membantu Pengetua
proses PdP. menyelia dan menilai proses
 Membantu Pengetua PdP di sekolah.
 Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses
dalam semua aspek PdP di sekolah.  Bertanggungjawab kepada
perancangan dan Pengetua dalam mentadbir
pengurusan sekolah.  Membantu Pengetua menyelia dan mengurus Koperasi
dan menilai aktiviti program Sekolah.
 Menjalankan tugas-tugas perlindungan pelajar
Pengetua semasa ketiadaan merancang dan menyelaras  Menjalankan tugas-tugas
Pengetua. program mencegah Pengetua semasa ketiadaan
penyalahgunaan dadah dan Pengetua.
 Mengajar sebilangan waktu program lain di peringkat
mengikut arahan Pengetua. sekolah.  Mengajar sebilangan waktu
mengikut arahan Pengetua.
 Membantu Pengetua
dalam semua aspek
perancangan dan
pengurusan sekolah.

 Menjalankan tugas-tugas
Pengetua semasa ketiadaan
Pengetua.

 Mengajar sebilangan waktu
mengikut arahan Pengetua.

1

1.11 CARTA ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA

(CARTA PENGURUSAN)

PK PENTADBIRAN PENGETUA PK KOKURIKULUM

SUMBER MANUSIA PK HAL EHWAL MURID SU SUKAN
PBPPP SU KOKURIKULUM
DATA, ICT & LAMAN WEB DISIPLIN/SSDM PENYELARAS PERMAINAN
PENGURUSAN ASET PPDa PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
PEMBANGUNAN SPBT PENYELARAS KELAB & PERMAINAN
PENGURUSAN SURAU KESELAMATAN MURID PAJSK & SEGAK
SKPMg2 & SPSK KANTIN & KEDAI BUKU SEKOLAH MAJALAH SEKOLAH
LDP PENYELARAS TINGKATAN
MAKMAL SAINS BANTUAN & KEBAJIKAN MURID
PANITIA MATA PELAJARAN PENGAWAS SEKOLAH
PUSAT SUMBER KESIHATAN MURID
PENILAIAN & PEPERIKSAAN APDM
JADUAL WAKTU BIASISW A
PENCERAPAN PEMBERSIHAN
PROGRAM AKADEMIK KAWALAN KESELAMATAN

GK GK GK GK
BAHASA SAINS & KEMANUSIAAN TEKNIK &
MATEMATIK VOKASIONAL
KETUA PANITIA KETUA PANITIA
BAHASA MELAYU KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM KETUA PANITIA
BAHASAN INGGERIS SAINS PENDIDIKAN MORAL REKA BENTUK
PERSATUAN AKADEMIK MATEMATIK SEJARAH TEKNOLOGI
PERSATUAN AKADEMIK GEOGRAFI SAINS RUMAH TANGGA
PEND. JASMANI & EKONOMI
KESIHATAN PENG. PERNIAGAAN
PENDIDIKAN SIVIK & PRINSIP PERAKAUNAN
KEW ARGANEGARAAN
PEND. SENI VISUAL PERSATUAN AKADEMIK
PENDIDIKAN MUZIK

PERSATUAN AKADEMIK

KETUA PEMBANTU
TADBIR

PENTADBIRAN, PENGURUSAN PENGURUSAN
PERKHIDMATAN & MAKMAL BENGKEL PVMA
KEWANGAN PEMBANTU MAKMAL PEMBANTU OPERASI
PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU OPERASI KOPERASI SMK
SERI MULIA
BERHAD

SU KOPERASI
BENDAHARI
PEG. PEMASARAN
PEG. STOK

2

1.13 SENARAI NAMA WARGA KERJA
SMK SERI MULIA

GURU-GURU

Bil Nama Bil Nama
1. En. Mustafa Kamal b Musa 29. Pn. Noor Izzati bt Sungali

2. Pn. Che Ma Rabitah bt Haji Kamaruddin 30. Pn. Noraslina bt Mohd Zainin

3. Pn. Rosmiyati bt Abdullah Shukor 31. Pn. Nor Azra bt Mahmad Redzuan
4. En. Saharrudin b Yusof 32. Pn.Norhanis bt Abdul Halim @Jamahuri
5. Pn. Faizah bt Husin 33. Pn. Nor Hayati bt Ismail
6. Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya 34. Pn.NorRatna btAbdullah
7. Pn. Rohazlina bt Othman 35. Pn.NorshilabtHaruddin
8 Pn. Aznita bt Nawi 36. Pn.Norziah btAhmad
9. En. Abd. Halim b Md Yahya 37. Pn. Nur Amira bt Abidin
10. En. Adzery b Ariffin 38. Pn. Norul Ain bt Anwar
11. En. Ahmad Pua’ad b Ibrahim 39. Pn. Nur Hanani bt Idrus
12. Pn. Amirah bt Usman 40. Pn. Nurhazirah bt Harun
13. Pn.Anitabt Haron 41. Pn Nurhidayu bt Zahri
14. En. Arman b Ab. Manaf 42. PnNur Surianibt Abdullah@Zakaria
15. Pn. Azlina Hazrin bt Azuddin 43. PnRamlah btAli
16. Pn.Fadzila bt MohdYunos 44. Pn Rosniza bt Ramli
17. Pn. Hamizah bt Abas 45. Pn.Rozana bt Aini@Zaini
18. Pn. Haslindar Nor bt Ismail 46. Pn.Rozana bt Masrom
19. Pn. Maizatul Farhan bt A.Rahim @Ibrahim 47. Pn.Salmiah btMamat
20. Pn. Masayu bt Mohamed Yunus 48. Pn.SiahSiewTeng
21. En.MohdAmirulAzwan bHamzah 49. Pn. Siti Fatimah bt Ibrahim

22. En.MohdSubryaimie bMatNawai 50. Pn. Tey Wei Peng
23. En. Mohd Zullzailah b Zakaria 51. Pn. Victoria a/p Francis
24. En. Muhammad Syafiqry b Zamry 52. Pn. Zalifah bt Sulaiman
25. Pn. Nazli Sarah bt Ab. Halim 53. Pn.Zulhayati bt Nasaruddin
26. Pn.Nik MaizatulakmabtMohamod
27. Pn. Nik Normukartini bt Nik Jid
28. Pn. Noor Asmara bt Abd Rahman@Ahad

1. En. Hasban bin Mohd Tahir 1.13.1 STAF SOKONGAN

2. Pn. Noryati bt Hassan 6. Pn. Fillowmina Artie Anak Josin
7. Pn. Chean bt Ismail
3. Pn. Rosanita bt Hanafi 8. Pn. Asmawati bt Isan
4. Pn. Linda bt Daud 9. Pn. Juriah bt Bahari
5. Pn Norfarhana bt Samsudin

3

1.14 KALENDAR 2019

4

1.15 KALENDAR PENGGAL PERSEKOLAHAN
TAHUN 2019

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI JUMLAH
1 MINGGU
02.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 22.03.2019 16
59 1
JUMLAH HARI 8
9 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22
18 9
23.03.2019 31.03.2019 40
1
01.04.2019 30.04.2019 16
01.05.2019 24.05.2019 15
23
JUMLAH HARI 7
45
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9
25.05.2019 09.06.2019

10.06.2019 30.06.2019
01.07.2019 31.07.2019
01.08.2019 09.08.2019

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019

2 19.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019
31.10.2019 21
01.10.2019 22.11.2019
23
01.11.2019 16 14

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN 5
39
23.11.2019 31.12.2019

5

1.16 HARI KELEPASAN AM
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

BIL TARIKH HARI PERISTIWA
1. 1 Januari Selasa Tahun Baru 2019
2. 21 Januari Isnin Hari Thaipusam
3. 1 Februari Jumaat Hari Wilayah Persekutuan
4. 5 Februari Selasa Tahun Baru Cina
5. 6 Februari Rabu Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
6. 1 Mei Rabu Hari Pekerja
7. 19 Mei Ahad Hari Wesak
8. 20 Mei Isnin Cuti Hari Wesak
9. 22 Mei Rabu Nuzul Al-Quran
10. 5 Jun Rabu Hari Raya Aidilfitri
11. 6 Jun Khamis Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua)
12. 11 Ogos Ahad Hari Raya Haji
13. 12 Ogos Isnin Hari Raya Haji (Hari Kedua)
14. 31 Ogos Sabtu Hari Kebangsaan
15. 1 September Ahad Awal Muharram
16. 2 September Isnin Cuti Awal Muharram
17. 9 September Isnin Hari Keputeraan YDP Agong
18. 16 September Isnin Hari Malaysia
19. 27 Oktober Ahad Hari Deepavali
20. 28 Oktober Isnin Cuti Hari Deepavali
21. 9 November Sabtu Maulidur Rasul
22. 25 Disember Rabu Hari Krismas

1.16.1 CUTI PERISTIWA SEKOLAH

BIL TARIKH HARI PERISTIWA
1. 15/2/2019 Jumaat Kejohanan Merentas Desa
2. 5/4/2019 Jumaat Kejohanan Olahraga SMK Seri Mulia
3. 21/6/2019 Jumaat Sambutan Aidilfitri dan Program DWEN
4.

6

1.17 TAKWIM DISEMBER 2018

DISEMBER 2018

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

13 Keputusan Pentaksiran
KHAMIS PT3

14 Mesyuarat Pengurusan
JUMAAT Bil. 1/2019

15
SABTU

16 CUTI HARI KRISMAS
AHAD
Mesyuarat Guru Mesyuarat
25 Bil. 1/2019 Kurikulum &
SELASA (8.00 - 10.30 pagi) Mesyuarat
Kewangan
26 Bil. 1/ 2019
RABU (11.00 pagi)

27 Mesyuarat Panitia Mesyuarat Hem Mesyuarat
KHAMIS Bil. 1/2019 Bil. 1/2019 Kokurikulum
(2.00 petang) (8.00 - 10.00 pagi) Bil.1/2019
28 (10.30 - 12.30 tgh)
JUMAAT 1. Orientasi Tingkatan 1/ 2019
2. Orientasi Tingkatan 4/ 2019
29 3. Gotong-Royong 1/ 2019
SABTU 4. Mesyuarat Panitia Bil. 1/ 2019

30
AHAD

31
ISNIN

7

1.18 TAKWIM JANUARI – DISEMBER 2019

JANUARI 2019

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 CUTI TAHUN BARU Mesyuarat Agung
SELASA PBB, Persatuan dan
Mesyuarat JK Data, ICT Permainan 1
2 dan Laman Web
RABU Bil. 1/2019
Mesyuarat
M1 3 pentadbir & Staf
2 – 5 JAN KHAMIS Bil. 1/2019

4 Bacaan Yasin
JUMAAT &Tazkirah

5
SABTU

6
AHAD

7 - Pelancaran Program Taklimat Disiplin
ISNIN NILAM
- Post Mortem PT3 Bacaaan Yasin
- Mesyuarat Program &Tazkirah
Peningkatan Prestasi
Akademik
Bil. 1/2019

M2 8 Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan PBB 2 &
7 – 12 JAN SELASA Bil. 2/2019 3 Ice Breaking &
Mesyuarat JK Penilaian Buku Log
9 & Peperiksaan Bil 1/2019
RABU Bicara Profesional/ Kursus Kepimpinan
Mesyuarat Guru / AJK Tertinggi
10 Wacana / Dialog Prestasi
KHAMIS / LDP

11 Mesyuarat AJK PIBG
JUMAAT
Mesyuarat JKPA Perasmian
12 Bil. 1/2019 Amalan Guru
SABTU Penyayang & Jom
Mesyuarat PSS Ke Sekolah
13 BIL. 1/2019
AHAD

14
ISNIN

15
SELASA

M3 16 Mesyuarat JK PBPPP Perjumpaan
14 – 19 RABU Bil. 1/2019 permainan 2 & 3
Mesyuarat Koperasi
JAN 17 Bil. 1 /2019
KHAMIS
M4 Penghantaran Buku Bacaaan Yasin
21 – 26 18 Rekod Mengajar &Tazkirah
JUMAAT kepada GKMP Penghantaran
JAN lengkap BJKM ke
19 pejabat (T2, 3 &5)
SABTU
CUTI THAIPUSAM
20
AHAD Mesyuarat Pengurusan
Bil. 3/2019
21
ISNIN

22
SELASA

8

23 Perjumpaan ibu Mesyuarat
RABU bapa/penjaga Kokurikulum Bil
program JUARA 2/2018
24 Mesyuarat Merentas
KHAMIS Desa
Perjumpaan Kelab &
Persatuan 2 & 3

Mesyuarat JK
sambutan Tahun
Baru Cina
Mesyuarat Majalah
Bil1/2019

25 Bacaaan
JUMAAT Yasin&Tazkirah/
Sambutan Hari
26 Lahir (Januari)
SABTU Gotong-royong
Kem Kepimpinan
27 AHAD Pengawas/PRS/
28 PSS
Penghantaran
ISNIN lengkap BJKM ke
pejabat (T1&4)
29
SELASA Kem Kepimpinan
Pengawas/PRS/
PSS

Mesy JK LDP Program Mentor
Bil.1/2019 Mentee (1)
Mesyuarat JK
Disiplin & UBK Bil.
1/2019

M5 30 Mesy. JK Kerja Perjumpaan PBB
28 JAN – 2 RABU Mesyuarat Agung PIBG Kawad kaki (kali 4 &
Bil. 1/2019 5)
FEB 31 Mesyuarat Agong
KHAMIS Rumah Sukan

1 Mesyuarat JK
JUMAAT Kantin/3K dan JK
Bencana Alam Bil.
2 1/2019
SABTU
CUTI HARI WILAYAH
3
AHAD

9

FEBRUARI 2019

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

M6 4 CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
4 – 9 FEB ISNIN
CUTI UMUM TAHUN BARU CINA
5
SELASA CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA

6
RABU

7
KHAMIS

8
JUMAAT

9
SABTU

10
AHAD

Majlis Pelantikan
Ketua Tingkatan

11 Mesyuarat JK SKPMg2 Bil. Penghargaan Jom
ISNIN 1/2019 Ke Sekolah
(Januari)
M7 12 Mesyuarat JK PBS Psikometrik Ting. Sambutan Tahun
11 – 16 SELASA Bil. 1/2019 1 (IMK & ITP) Baru Cina
Perjumpaan
FEB 13 Mesyuarat JK Hari Perjumpaan ibu Kokurikulum (Kelab
RABU Anugerah bapa /penjaga Persatuan 4 & 5)
Cemerlang (HAC) murid MAYS
14 Bil. 1/2019 Bil. 1/2019 Taklimat Merentas
KHAMIS Bacaaan Yasin & Desa
Tazkirah
15 Kejohanan
JUMAAT Merentas Desa

16 Mesyuarat JKPA & Seminar Kemahiran Latihan Rumah Sukan
SABTU Mesyuarat Kewangan Belajar Ting 3
Bil. 2/2019 Latihan Rumah Sukan
17
AHAD Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan
Bil. 4/2019 Kokurikulum PBB kali
18 ke 6 & 7
ISNIN kawad kaki Latihan
Rumah Sukan
19
SELASA

M8 20 Mesyuarat JK
18 – 23 RABU Perancangan Strategik
Bil. 1/2019
FEB 21
KHAMIS Bicara Profesional/ Seminar Kemahiran Suntikan HPV
Mesyuarat Guru / Wacana Belajar SPM Tingkatan 1
/ Dialog Prestasi / LDP (Perempuan)
22 Bacaan Yasin &
JUMAAT LDP Bil. 1/2019 Tazkirah/
Sambutan Hari
23 Lahir (Februari)
SABTU
M9 Program Mentor Mesyuarat
25 FEB – 2 24 Mentee (2) Perkhemahan
AHAD Bersepadu
MAC Latihan Rumah Sukan
25
ISNIN

10

26 Mesy. JK Kerja Mesyuarat Latihan Rumah
SELASA Agung PIBG Bil. 2/2019 Sukan/ Perjumpaan
Permainan kali ke 4 &
27 Mesyuarat Guru 5
RABU Bil. 2/2019

28
KHAMIS

MAC 2019 TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
MINGGU
1 Mesyuarat Pengurusan - Ujian Kemajuan 1 Bacaaan Yasin &
M10 JUMAAT Bil. 5/2019 - Mesyuarat JK Tazkirah /
4 – 9 MAC Kem Akademik Psikometrik
2 Bicara Profesional/ Fasa 1, Ting. 4 (ITP)
M11 SABTU Mesyuarat Guru / Wacana Bil. 1/2019
11 – 16 / Dialog Prestasi / LDP Ujian Mesyuarat Koperasi
3 Mesyuarat Agung PIBG Kemajuan 1 Bil 2/2019
MAC AHAD Ujian
Kemajuan 1 Mesyuarat
4 Ujian Perkhemahan
ISNIN Kemajuan 1 Bersepadu
Ujian Perjumpaan
5 Kemajuan 1 kokurikulum (Kelab
SELASA & Persatuan kali ke
11 6 & 7)
6 latihan Rumah
RABU Sukan

7 Bacaaan Yasin & Mesyuarat Catur
KHAMIS
Tazkirah Zon Pudu
8
JUMAAT Penghargaan Jom Mesyuarat Majalah
Ke Sekolah Bil 2/2019
9 (Februari) Latihan Rumah
SABTU Sukan
10 AHAD Kejohanan Catur
Zon Pudu
11
ISNIN Latihan Rumah
Sukan
12 Kejohanan Catur
SELASA Zon Pudu

13 Mesyuarat JK Latihan Rumah
RABU HEM Bil. 2/2019 & Sukan/Perjumpaan
Mesyuarat JK PBB kali ke 8 & 9
14 Minggu HEM Kejohanan catur Zon
KHAMIS Bacaan Yasin & Pudu
Tazkirah
15 Kejohanan Catur
JUMAAT Zon Pudu

16 Kejohanan Catur
SABTU Zon Pudu

17 LDP 1/2019
AHAD

18 Mesyuarat JK HAC
ISNIN Bil. 2/2019

19 Mesyuarat Pengurusan Sukantara
SELASA Bil. 6/2019
Perjumpaan PBB
20 kali ke 10 & 11 (
RABU kawad kaki)
Latihan Rumah
21 Sukan/ acara akhir
KHAMIS
M12 Bicara Profesional/ Keputusan SPM Suntikan
18 – 23 22 Mesyuarat Guru / Wacana 2018 Talasemia
JUMAAT / Dialog Prestasi / LDP Tingkatan 4
MAC Bacaaan Yasin &
23 Tazkirah / Perkhemahan
M13 SABTU Sambutan Hari Bersepadu
25 - 30 Lahir (Mac)
MAC 24
AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

25
ISNIN

26
SELASA

27
RABU

28
KHAMIS

29
JUMAAT

30
SABTU

31
AHAD

APRIL 2019 TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
MINGGU
1 Mesyuarat JK Psikometrik Ting. 5 Taklimat Sukan
ISNIN PSS Bil. 2/2019 (IKK) acara akhir
Mesyuarat Panitia padang/balapan
2 Bil. 2/2019 Raptai sukan
SELASA acara akhir
Mesyuarat Panitia padang/balapan
3 Bil. 2/2019
RABU raptai sukan
Mesyuarat JK
M14 4 Kurikulum Kejohanan Olahraga
1 – 6 APR KHAMIS Bil. 2/2019 dan
Post Mortem
SPM

5
JUMAAT

6
SABTU

7
AHAD

M15 8 Penghargaan Jom
8 – 13 APR ISNIN Ke Sekolah (Mac)
Mesyuarat JK
Disiplin & UBK
Bil. 2/2019

9 Mesyuarat
SELASA Pengurusan
Bil. 7/2019

12

10 Bicara Profesional/ - Bengkel Perjumpaan
RABU Mesyuarat Guru / Penetapan Kokurikulum
Wacana / Dialog Sasaran T3 & 5 Karnival
11 Prestasi / LDP - Raptai HAC Permainan(Permainan
KHAMIS - Mesyuarat Kali ke 6 & 7)
Mesyuarat JK JK HAC Karnival Bola jaring
12 Data/ICT/Laman Bil. 3/2019 Dan Futsal
JUMAAT Web Bil. 2/2019
Mesyuarat JKPA & HAC 2019 Bacaaan Yasin &
13 Mesyuarat Tazkirah
SABTU Kewangan Mesyuarat JK
M16 Bil. 3/2019 Kem Akademik Perjumpaan
15 – 20 APR 14 Fasa 1, KoKurikulum(Kelab &
AHAD Mesyuarat JK Ihya’ Bil. 2/2019 Persatuan kali ke 8 &
M17 Ramadan 9)
22 – 27 APR 15 Bil. 1/2019 Kem Akademik 1
ISNIN Mesyuarat Kem Akademik 1 Mesyuarat JK
M18 Pengurusan Kem Akademik 1 Kantin/3K dan JK
29 APR – 4 16 Bil. 8/2019 Mesyuarat JK Bencana Alam
SELASA Penilaian & Bil. 2/2019
MEI Bicara Profesional/ Peperiksaan Bacaan Yasin &
17 Mesyuarat Guru / Bil. 2/2019 Tazkirah
RABU Wacana / Dialog
Prestasi / LDP Minggu HEM &
18 Kerjaya
KHAMIS LDP Bil. 2/2019
Kawad Kebakaran
19 Mesyuarat JK LDP
JUMAAT Bil. 2/2019 Minggu HEM & Perjumpaan
Kerjaya Kokurikulum(PBB kali
20 ke 12 & 13)
SABTU
Minggu HEM &
21 Kerjaya
AHAD
Penutup Minggu
22 HEM & Kerjaya
ISNIN Bacaaan Yasin &
Tazkirah/ Sambutan
23 Hari Lahir (April)
SELASA
Program Mentor
24 Mentee (3)
RABU

25
KHAMIS

26
JUMAAT

27
SABTU

28
AHAD

29
ISNIN

30
SELASA

13

MEI 2019 TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
MINGGU
M18 1 CUTI HARI PEKERJA
RABU
29 APR – 4
MEI 2 - Mesyuarat Psikometrik
KHAMIS Program Ting. 3 (IMK)
M19 Peningkatan
6 – 11 MEI Prestasi Bacaan Yasin &
Akademik Tazkirah
M20 Bil. 2/2019
13 – 18 MEI
3 Pelancaran Ihya’
M21 JUMAAT Ramadan
20 – 25 MEI
4 Mesyuarat
SABTU Pengurusan
Bil. 9/2019
5
AHAD

6
ISNIN

7
SELASA

8 PPT Mesyuarat
RABU (Tingkatan 4 & 5) Kokurikulum Bil.
3/2019
Mesyuarat JK Hari
Keusahawanan/Perju
mpaan Kelab dan
Persatuan ke 10 &11)

9 Bicara Profesional/ PPT
KHAMIS Mesyuarat Guru / (Tingkatan 4 & 5)
Wacana / Dialog
10 Prestasi / LDP
JUMAAT
PPT Bacaan Yasin &
11 (Tingkatan 4 & 5) Tazkirah
SABTU
PPT Penghargaan
12 (Tingkatan 4 & 5) Jom Ke
AHAD Sekolah (April)
PPT
13 (Tingkatan 4 & 5)
ISNIN
PPT
14 (Semua
SELASA tingkatan)

15 PPT Perjumpaan
RABU (Semua Kokurikulum
tingkatan) Perjumpaan Kelab
dan Persatuan ke 12
PPT & 13)
(Semua
16 tingkatan) Mesyuarat JK
KHAMIS Disiplin & UBK
Bil.3/2019
17 Majlis Berbuka Suntikan ATT
JUMAAT Puasa Tingkatan 3
Suntikan ATT
18 Tingkatan 3
SABTU Bacaan Yasin &
Tazkirah
19
AHAD CUTI HARI WESAK
PPT
20 (Semua
ISNIN tingkatan)
CUTI NUZUL AL-QURAN
21
SELASA 14

22
RABU

23 Mesyuarat Pentadbir PPT
KHAMIS & Staf (Semua tingkatan
Bil. 2/2019
24 Penutup Ihya’ PPT
JUMAAT Ramadan (Semua tingkatan

25 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SABTU
M22
27 MEI – 1 26
AHAD
JUN
27
ISNIN

28
SELASA

29
RABU

30
KHAMIS

31
JUMAAT

JUN 2019 TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
MINGGU
1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
M23 SABTU CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
3 – 8 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
M24 AHAD CUTI PERAYAAN AIDIL FITRI
10 – 15 JUN
3 Mesyuarat JK
M25 ISNIN Sambutan Aidilfitri &
17 – 22 JUN DWEN kali ke 2
4
SELASA Mesyuarat JK Hari
Keusahawanan
5 Mesyuarat Majalah Bil
RABU 3/2019
Perjumpaan
6 Kokurikulum (PBB kali
KHAMIS ke 14 & 15)

7
JUMAAT

8
SABTU

9
AHAD

10
ISNIN

11
SELASA

12
RABU

13 Mesyuarat JK Bulan
KHAMIS Akademik
Bil. 1/2019
14
JUMAAT Bacaan Yasin &
Tazkirah
15
SABTU Penghargaan Jom Mesyuarat Koperasi
Ke Sekolah (Mei) Bil3 /2019
16
AHAD Mesyuarat
Pengurusan
17 Bil. 10/2019
ISNIN

18
SELASA

15

19 Mesyuarat JK Perjumpaan
RABU Graduasi kokurikulum
Bil. 1/2019 Sukaneka
20
KHAMIS Mesyuarat Guru Sambutan Aidilfitri &
Bil. 3/2019 DWEN(Kelab &
Persatuan
21
JUMAAT

22 Mesyuarat Panitia Program Mentor
SABTU Bil. 3/2019 Mentee (4)
-Mesyuarat JK
23 PBPPP Mesyuarat JK
AHAD Bil. 2/2019 Disiplin & UBK
-Mesyuarat Panitia Bil. 4/2019
24 Bil. 3/2019 Bacaan Yasin &
ISNIN Mesyuarat Tazkirah /
Kurikulum Sambutan Hari
25 Bil. 3/2019 Lahir (Mei & Jun)
SELASA
Hari Bicara
M26 26 Akademik & Perjumpaan
24 – 29 JUN RABU Sahsiah Kokurikulum
Permainan 8 & 9
27
KHAMIS Hari Keusahawanan
(Kelab & Persatuan )
28
JUMAAT

29
SABTU

30
AHAD

JULAI 2019 TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
MINGGU
1 -Pelancaran Bulan Mesyuarat Karnival
M27 ISNIN Akademik Permainan
1 – 6 JUL -Mesyuarat JK
2 Kem Akademik Fasa Perjumpaan
M28 SELASA 2, Kokurikulum (PBB kali
8 – 13 JUL Bil. 1/2019 ke 16 & 17)
3
RABU Mesyuarat Psikometrik Ting.
Pengurusan 3 (IKP)
4 Bil. 11/2019 Mesyuarat JK
KHAMIS HEM Bil. 3/2019
Bicara
5 Profesional/ Bacaan Yasin &
JUMAAT Mesyuarat Guru Tazkirah
/Wacana / Dialog
6 Prestasi / LDP
SABTU
Mesyuarat JK Bulan Penghargaan Jom
7 Patriotisme Ke Sekolah (Jun)
AHAD Bil. 1/2019
Mesyuarat JK
8 Disiplin & UBK
ISNIN Bil.5/2019

9
SELASA

16

10 Mesyuarat JK PSS Perjumpaan
RABU Bil. 3/2019 Kokurikulum
(Perjumpaan
11 Permainan kali ke 10 &
KHAMIS 11)
Karnival Permainan
12
JUMAAT Perjumpaan ibu
bapa/penjaga
13 MAYS Bil. 2/2019
SABTU Mesyuarat JK
Kantin/3K/
14 JK Bencana Alam
AHAD Bil. 3/2019

15 Bacaan Yasin &
ISNIN Tazkirah

M29 16 LDP Minggu PSS Sesi Temuduga JK
15 – 20 JUL SELASA Bil. 3/2019 Tertinggi
Minggu PSS Pengawas
M30 17 Mesyuarat JK Sekolah 2019/20
22 – 27 JUL RABU Perancangan Minggu PSS
Strategik - Minggu PSS Penilaian Kokurikulum
M31 18 Bil. 2/2019 -Mesyuarat JK
29 JUL – 3 KHAMIS Bacaan Yasin &
Mesyuarat Graduasi Tazkirah
OGOS 19 SKPMg2 Bil .2/2019
JUMAAT Bil. 2/2019

20 Mesyuarat Mesyuarat JK Kem Penilaian Kokurikulum
SABTU Pengurusan AKademik Fasa 2,
Bil. 12/2019 Bil. 2/2019
21
AHAD Bicara Seminar Kemahiran
Profesional/ Belajar PT3
22 Mesyuarat Guru /
ISNIN Wacana / Dialog - Seminar
Prestasi / LDP Kemahiran
23 Belajar SPM
SELASA Bacaan Yasin &
- Kem Akademik 2 Tazkirah /
24 Sambutan Hari
RABU Kem Akademik 2 Lahir (Julai)

25 - Mesyuarat JKPA Kem Akademik 2 Program Mentor
KHAMIS Bil 3/2019 Mentee (5)
Mesyuarat Mesyuarat JK
26 Kewangan Penilaian &
JUMAAT Bil. 3/2109 Peperiksaan
Bil. 3/2019
27
SABTU

28
AHAD

29
ISNIN

30
SELASA

17

31 Penutup Bulan
RABU Akademik &
Pelancaran Bulan
Patriotik

OGOS 2019 TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
MINGGU
1 Mesyuarat Pengurusan Percubaan Ujian Bacaaan Yasin &
M32 KHAMIS Bil. 13/2019 Lisan Tazkirah
5 – 10 OGOS Bicara Profesional/ Mendengar PT3
2 Mesyuarat Guru / Bhs Melayu dan
M33 JUMAAT Wacana / Dialog Bhs Inggeris
12 – 17 Prestasi / LDP
OGOS 3 Percubaan Ujian
SABTU Bertulis PT3
M34 Percubaan Ujian
19 – 24 4 Bertulis PT3
OGOS AHAD Percubaan Ujian
Bertulis PT3
5
ISNIN Percubaan Ujian
Bertulis PT3
6
SELASA Percubaan Ujian Bacaaan Yasin &

7 Bertulis PT3 Tazkirah
RABU
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
8
KHAMIS CUTI HARI RAYA AIDUL ADHA

9 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
JUMAAT
-Ujian lisan Penghargaan Jom
10 mendengar PT3 Ke Sekolah (Julai)
SABTU - Pep Percubaan
SPM
11 -Ujian lisan
AHAD mendengar PT3
-Pep Percubaan
12 SPM
ISNIN

13
SELASA

14
RABU

15
KHAMIS

16
JUMAAT

17
SABTU

18
AHAD

19
ISNIN

20
SELASA

21 - Ujian Lisan Suntikan HPV
RABU Bertutur PT3 Tingkatan 1
-Pep Percubaan (Perempuan)
22 SPM
KHAMIS -Ujian Lisan Bacaaan
Bertutur PT3 - Yasin&Tazkirah
23 Pep Percubaan
JUMAAT SPM
-Ujian Lisan
Bertutur PT3 -

18

Pep Percubaan
SPM

24 - Post Mortem Program Mentor
SABTU Percubaan PT3 Mentee (6)
- Ujian Lisan
25 Mesyuarat Pengurusan Bertutur PT3
AHAD Bil. 14/2019 -Pep Percubaan
SPM
26 Bicara Profesional/
ISNIN Mesyuarat Guru / -Ujian Lisan
Wacana / Dialog Bertutur PT3
27 Prestasi / LDP -Pep Percubaan
SELASA SPM

M35 28 -Ujian Lisan Mesyuarat Kokurikulum
26 – 31 RABU Bertutur PT3 Bil 4/2019 dan
-Pep Percubaan Mesyuarat JK Hari
OGOS 29 SPM Anugerah Kokurikulum-
KHAMIS Hem

30 -Ujian Lisan Bacaaan
JUMAAT Bertutur PT3 Yasin&Tazkirah /
-Pep Percubaan Sambutan Hari
31 SPM Lahir (Ogos)
SABTU -Pep Percubaan
SPM
Sambutan Hari
Kemerdekaan

CUTI HARI KEBANGSAAN

SEPTEMBER 2019

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 CUTI AWAL MUHARRAM
AHAD
Mesyuarat JK
2 Bulan Bahasa
ISNIN Bil. 1/2019

3 Mesyuarat
SELASA JK Graduasi
Bil. 3/2019
4 Pelantikan
RABU Pengawas
Sekolah dan
M36 5 Pengawas PSS
2 – 7 SEPT KHAMIS 2019/2020
Mesyuarat JK
M37 6 Kantin/3K/
9 – 14 SEPT JUMAAT JK Bencana Alam
Bil. 4/2019
7
SABTU Bacaan Yasin &
Tazkirah
Majlis
Penghargaan
Pengawas/PRS/P
SS/SPBT

8 CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
AHAD
Mesyuarat
9 Pengurusan
ISNIN Bil. 15/2019

10
SELASA

11 -Mesyuarat JK
RABU Data, ICT &
Laman Web
Bil. 3/2019

19

12 Bicara Profesional/ Raptai Majlis Bacaan Yasin &
KHAMIS Mesyuarat Guru / Graduasi Tazkirah
Wacana / Dialog
13 Prestasi / LDP Sambutan Hari
JUMAAT Malaysia
Mesyuarat PBPPP
14 Bil. 3/2019 Majlis Graduasi
SABTU
M38 Mesyuarat CUTI HARI MALAYSIA
16 – 21 SEPT 15 Pengurusan
AHAD Bil. 16/2019 Post Mortem
M39 Mesyuarat LDP Percubaan SPM
23 – 28 SEPT 16 Bil. 3/2019 Mesyuarat JK
ISNIN Bicara Profesional/ Verifikasi Skor
Mesyuarat Guru / PT3 Bil. 1/2019
17 Wacana / Dialog
SELASA Prestasi / LDP Bacaan Yasin &
Tazkirah
18
RABU Penghargaan Mesyuarat JK Hari
Jom Ke Sekolah Anugerah Kokurikulum
19 (Ogos) HEM Bil. 2/2019
KHAMIS
Raptai Hari Anugerah
20 Kokurikulum - Hem
JUMAAT

21
SABTU

22
SABTU

23
AHAD

23
ISNIN

24
SELASA

25
RABU

26
KHAMIS

27 Majlis Mohon Bacaan Yasin &
JUMAAT Restu PT3 Tazkirah /
Sambutan Hari
Lahir (Sep)

28 Hari Anugerah Kokurikulum
SABTU - & HEM
(persatuan 12)
29
AHAD

OKTOBER 2019

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

30 Ujian bertulis PT3 Program Mentor Mesyuarat
ISNIN Mentee (7) Sambutan Deepavali &
DWEN

M40 1 -Pelancaran Bulan
30 SEPT – 5 SELASA Bahasa
-Ujian bertulis PT3
OKT 2 -Mesyuarat
RABU Kurikulum
Bil. 4/2019 Mesyuarat JK HEM
3 Ujian bertulis PT3 Bil. 4/2019
KHAMIS -Mesyuarat Bacaan Yasin &
JK PSS Tazkirah
4 Bil. 4/2019
JUMAAT Ujian bertulis PT3

Ujian bertulis PT3

20

5 Mesyuarat Ujian bertulis PT3 Taklimat Hari Sukan
SABTU Pengurusan Ujian bertulis PT3 Negara
Bil. 17/2019 Mesyuarat JK Hari
6 Bacaan Yasin & Anugerah Kokurikulum
M41 AHAD Tazkirah HEM Bil. 2/2019
7 – 12 OKT
7 Mesyuarat Majalah Bil.
M42 ISNIN 4 /2019
14 – 19 OKT Mesyuarat Koperasi
8 Bil.4/2019
M43 SELASA
21 – 26 OKT Hari Sukan Negara
9
M44 RABU -Mesyuarat Penghargaan Jom
28 OKT – Panitia Ke Sekolah (Sept.)
10 Bil. 4/2019 Program Pasca PT3
2 NOV KHAMIS -Peperiksaan bermula
Akhir Tahun T4
11 Mesyuarat JK -Mesyuarat
JUMAAT PBPPP Panitia
Bil. 4/2019 Bil. 4/2019
12 -Peperiksaan
SABTU Bicara Profesional/ Akhir Tahun T4
Mesyuarat Guru /
13 Wacana / Dialog Peperiksaan Akhir
AHAD Prestasi / LDP Tahun T4

14 Peperiksaan Akhir
ISNIN Tahun T4

15 Peperiksaan Akhir Bacaan Yasin &
SELASA
Tahun T4 Tazkirah
16
RABU Mesyuarat JKPA Peperiksaan Akhir
4/2019 Tahun
17 Mesyuarat Tingkatan 1,2,4
KHAMIS Kewangan
Bil. 5/2019 Peperiksaan Akhir
18 Mesyuarat Tahun
JUMAAT Pengurusan Tingkatan 1,2 4
Bil. 19/ 2019 Peperiksaan Akhir
19 Mesyuarat Pentadbir Tahun
SABTU & Staf Tingkatan 1,2,4
Bil. 3/2019 Peperiksaan Akhir
20 Tahun
AHAD Mesyuarat Guru Tingkatan 1,2,4
Bil. 4/2018
21 CUTI PERAYAAN DEEPAVALI
ISNIN
CUTI UMUM DEEPAVALI
22 CUTI PERAYAAN DEEPAVALI
SELASA

23
RABU

24
KHAMIS

25
JUMAAT

26
SABTU

27
AHAD

28
ISNIN

29
SELASA

21

30 Mesyuarat Peperiksaan Akhir
RABU Perancangan Tahun
Strategik Tingkatan 1,2,4
31 Bil. 3/2019
KHAMIS -Peperiksaan
Bicara Profesional/ Akhir Tahun
Mesyuarat Guru / Tingkatan 1,2,4
Wacana / Dialog -Majlis Mohon
Prestasi / LDP Restu SPM

NOVEMBER 2019

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 Peperiksaan Akhir Bacaan Yasin &
JUMAAT Tahun Tazkirah
T 1, 2, 4 Sambutan Hari Lahir
(Okt. / Nov. / Dis.)

2 Mesyuarat JK Peperiksaan SPM Pemulangan buku
SABTU SKPMg2 bermula teks Tingkatan 1&2
Bil. 4/2019
3 Bacaan Yasin &
AHAD Tazkirah
Pemulangan buku
4 teks Tingkatan 3&4
ISNIN Pengagihan buku
teks Tingkatan 2
5
SELASA

M45 6 Sambutan Deepavali &
4 – 9 NOV RABU DWEN

M46 7
11 – 16 NOV KHAMIS

M47 8 Bacaan Yasin &
18 – 23 NOV JUMAAT Tazkirah
Pengagihan buku
9 teks Tingkatan 3
SABTU
CUTI MAULIDUR RASUL
10
AHAD Pengagihan buku
teks Tingkatan 4
11
ISNIN Mesyuarat Bacaan Yasin &
Pengurusan Tazkirah
12 Bil. 20/2019
SELASA
Bicara Profesional/
13 Mesyuarat Guru /
RABU Wacana / Dialog
Prestasi / LDP
14
KHAMIS Bicara Profesional/
Mesyuarat Guru /
15 Wacana / Dialog
JUMAAT Prestasi / LDP

16 Gotong-royong
SABTU
22
17
AHAD

18
ISNIN

19
SELASA

20
RABU

21
KHAMIS

22

JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
23
M48
25 – 30 NOV SABTU
24

AHAD
25

ISNIN
26

SELASA
27

RABU
28

KHAMIS
29

JUMAAT
30

SABTU

DISEMBER 2019

MINGGU TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

M49 1 Mesyuarat CUTI AKHIR TAHUN
2 – 7 DIS AHAD Pengurusan Keputusan PT3
Bil. 1/2020
M50 2
9 – 14 DIS ISNIN

M51 3
16 – 21 DIS SELASA

4
RABU

5
KHAMIS

6
JUMAAT

7
SABTU

8
AHAD

9
ISNIN

10
SELASA

11
RABU

12
KHAMIS

13
JUMAAT

14
SABTU

15
AHAD

16
ISNIN

17
SELASA

18
RABU

19
KHAMIS

20
JUMAAT

21
SABTU

22
AHAD

23

23 Mesyuarat Guru Mesyuarat JK
ISNIN Bil. 1/2020 Kurikulum
8.00 Pg Bil. 1/2020
10.30 Pg
24 Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat JK Kokurikulum
SELASA Panitia JK HEM Bil. 1/2020
Bil. 1/2020 Bil. 1/2020 11.00 Pg
25 2.00 Ptg 8.00 Pg
RABU
M52 CUTI UMUM KRISMAS
23 – 28 DIS 26
KHAMIS
Mesyuarat Orientasi Murid
27 Panitia T1 dan T4/2020
JUMAAT Bil. 1/2020
2.00 Ptg
28
SABTU

29
AHAD

30
ISNIN

31
SELASA

24

2.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

25

2.1 CARTA ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA

EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA
PENGETUA

PN. CHE MA RABITAH HJ KAMARUDDIN PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR EN. SAHARRUDIN B YUSOF
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

2.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PN. FAIZAH BT HUSIN PN. NIK HASNI BT NIK YAHYA PN. ROHAZLINA BT OTHMAN PN. AZNITA BT NAWI
GKMP BAHASA GKMP TEKNIK & VOKASIONAL
GKMP SAINS & MATEMATIK GKMP KEMANUSIAAN

26

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. AZNITA BT NAWI (GK TEKNIK VOKASIONAL)

AJK : PN. FAIZAH BT HUSIN (GK BAHASA)
: PN. NIK HASNI BT NIK YAHYA (GK SAINS & MATEMATIK)
: PN. ROHAZLINA BT OTHMAN (GK KEMANUSIAAN)

JAWATANKUASA STAF SOKONGAN

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. HASBAN B MOHD TAHIR

AJK : KAKITANGAN PEJABAT
: KAKITANGAN MAKMAL

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. NORYATI BT HASSAN

AJK : SEMUA GURU KANAN
: SEMUA KETUA PANITIA
: EN. HASBAN B. MOHD TAHIR
: S/U ICT
: SU KURIKULUM
: S/U KOKURIKULUM
: S/U PEPERIKSAAN
: GURU PENYELARAS MEDIA
: KETUA KAUNSELOR

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU, BICARA PROFESIONAL & DIALOG PRESTASI

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ZULHAYATI BT NASARUDDIN

AJK : PN. NOR HAYATI BT ISMAIL
: PN. TEY WEY PENG
: PN. HAMIZAH BT ABAS

27

JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA, MAKLUMAT, ICT, & LAMAN WEB

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ROZANA BT AINI @ ZAINI
NAIB SETIAUSAHA (MPM (apdm), 1 BESTARI, SKPMg2, EMIS, SSQS, MYPROFILE)

: PN. MAIZATUL FARHAN BT A. RAHIM @ IBRAHIM

AJK : SEMUA GURU KANAN
: PN. NORYATI BT HASSAN (e - OPERASI)
: EN. HASBAN B MOHD TAHIR (HRMIS, e-MOHON))
: PN. NOOR IZZATI BT SUNGALI (PAJSK)
: EN. MOHD SUBRYAIMIE MAT NAWAI (BANTUAN)
: PN. NOOR ASMARA BT ABD RAHMAN @ AHAD (SEGAK)
: EN. MOHD ZULLZAILAH B. ZAKARIA (SSDM)
: PN. NUR HANIS BT ABDUL HALIM (SPLG)
: PN. AMIRAH BT USMAN (e-SARANA)
: PN. FADZILA BT MOHD YUNOS (PSIKOMETRIK)
: PN. ROZANA BT AINI @ ZAINI (MAKMAL KOMPUTER)
: PN. ROZANA BT AINI @ ZAINI (VLE FROG)
: PN. AZLINA HAZRIN BT AZUDDIN (LAMAN WEB)
: EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA (PENYELENGGARAAN)

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH, STOR & PELUPUSAN

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. MAIZATUL FARHAN BT A. RAHIM @ IBRAHIM
NAIB SETIAUSAHA : PN. SALMIAH BT MAMAT

PEGAWAI PEMERIKSA : PN. NIK HASNI BT NIK YAHYA
: PN. FAIZAH BT HUSIN
PEGAWAI PENERIMA : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN
: PN. AZNITA BT NAWI
PEGAWAI STOR
PEGAWAI REKOD : PN. NIK NORMUKARTINI BT NIK JID
AJK : EN. HASBAN B MOHD TAHIR
: PN. SIAH SIEW TENG (PUSAT SUMBER SEKOLAH)
: EN. MOHD AMIRUL AZWAN B HAMZAH (STOR PERABOT)
: PN. NOOR ASMARA BT ABD RAHMAN @ AHAD (STOR SUKAN)
: PN. ROZANA BT AINI @ ZAINI (ICT)
: PN. ROSANITA BT HANAFI (STOR MAKMAL SAINS)
: PN. NORZIAH BT AHMAD (BENGKEL RBT)
: PN. ROZANA BT MASROM (BENGKEL PVMA)

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, BEKALAN & PENYELENGGARAAN

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. HASBAN B MOHD TAHIR

AJK : EN. ADZREY B ARIFFIN (BANGUNAN, AIR & HOS BOMBA)
: EN. MOHD AMIRUL AZWAN B HAMZAH (PERABOT)
: EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA (SIARAYA & ELEKTRIK)
: EN. MOHD SUBRYAIMIE B MAT NAWAI (PADANG & PAGAR)
: EN. ARMAN B. AB. MANAF (BILIK MESYUARAT)
: PN. NIK NORMUKARTINI BT NIK JID (BILIK-BILIK KHAS)
: PN. ANITA BT HARON (PAPAN KENYATAAN)
: PN. NUR SURIANI BT ABDULLAH @ ZAKARIA (KANTIN)
: PN. NORHIDAYU BT ZAHRI (TANDAS)

28

JAWATANKUASA SKPMg2 : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
: PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
PENGERUSI : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
TIMBALAN PENGERUSI : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II : PN AZLINA HAZRIN BT AZUDDIN

SETIAUSAHA : SEMUA GKMP
: PN. ZALIFAH BT SULAIMAN (S/U KURIKULUM)
AJK : PN. RAMLAH BT ALI (S/U HEM)
: PN. SALMIAH BT MAMAT (S/U KOKURIKULUM)
: PN. ROZANA BT AINI @ ZAINI (GURU ICT)

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BERKUALITI (SPSK)

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN

KETUA AUDIT SEKOLAH : PN. NIK HASNI BT NIK YAHYA

PENYELARAS KUALITI

PK 01 PENGURUSAN PANITIA : PN. ZALIFAH BT SULAIMAN

PK 02 PENGURUSAN J.WAKTU : PN. AZLINA HAZRIN BT AZUDDIN

PK 03 PDPC : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN

PK 04 PENCERAPAN : PN. AZNITA BT NAWI

PK 05 PEPERIKSAAN : PN. NORSHILA BT HARUDDIN

PK 06 SEMAKAN BUKU : PN. FAIZAH BT HUSIN

PK 07 PENG. MESYUARAT : PN. NIK HASNI BT NIK YAHYA

PK 08 BIM. & KAUNSELING : PN. NORASLINA BT MOHD ZAINI

PK 09 PUSAT SUMBER SEKOLAH : PN. SIAH SIEW TENG

PK 10 LDP : PN. NURHANIS BT ABDUL HALIM @ JAMAHURI

PK 11 ADUAN PELANGGAN : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR

PK 12 M.B. PELANGGAN : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR

PK 13 KAW. DOKUMEN REKOD : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN

PK 14 AUDIT DALAMAN SEK. : PN. HAMIZAH BT ABAS

PK 15 KAW. PKHD. TIDAK AKUR : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN

PK 16 PEMBETULAN PENAMBAHBAIKAN : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN

PK 17 PENGURUSAN PEROLEHAN : EN. HASBAN B MOHD TAHIR

PK 18 PENGURUSAN PBS : PN. ROSNIZA BT RAMLI

PK 19 DOKUMENTASI : PN. FADZILA BT MOHD YUNOS

PK 20 PENGURUSAN FAIL : PN. FAIZAH HUSIN :

PK 21 PENGURUSAN HEM : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR

PK 22 PENGURUSAN KOKURIKULUM : EN. SAHARRUDIN B YUSOF

PK 23 PENGURUSAN SUKAN : EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA

29

JAWATANKUASA PELAKSANAAN DASAR-DASAR KPM

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN ROHAZLINA BT OTHMAN

PENYELARAS TANGGUNGJAWAB PENYELARAS
BIL DASAR

1 PDPA 21, KBAT & Ithink PN NIK MAIZATULAKMA BT MOHAMOD

2 MBMMBI PN. FAIZAH BT HUSIN

3 STEM PN. NIK HASNI BT NIK YAHYA

4 MMI PK PN. AZNITA BT NAWI
TADBIR & KURIKULUM

5 ICT / VLE DALAM PdPc PN. ROZANA BT AINI @ZAINI

6 SUDUT PIDATO PN. ZULHAYATI BT NASARUDIN
PN. VICTORIA A/P FRANCIS

7 HIP PN. AMIRAH BT USMAN

8 SEKOLAH PENYAYANG PN. NORASLINA BT MOHD ZAININ
PN. NORASLINA BT MOHD ZAININ
9 DWEN PK PN. AMIRAH BT USMAN
HAL EHWAL MURID EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA
10 SARANA SEKOLAH
SARANA IBU BAPA PK KOKURIKULUM

11 1M1S

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF, LDP DAN PLC

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. NURHANIS BT ABDUL HALIM

AJK : SEMUA GURU KANAN
: PN. FADZILA BT MOHD YUNOS
: PN. NOR AZRA BT MAHMAD REDZUAN (PLC)
: PN. HASLINDAR NOR BT ISMAIL
: KETUA PEMBANTU TADBIR

JAWATANKUASA SEBUTHARGA

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. FAIZAH BT HUSIN

AJK : SEMUA GURU KANAN

30

JAWATANKUASA BUKU TAKWIM & PERANCANGAN PENGURUSAN SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN

AJK : SEMUA GURU KANAN
: PN. NAZLI SARAH BT AB. HALIM
: PN. AZLINA HAZRIN BT AZUDDIN
: PN. ZALIFAH BT SULAIMAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN SURAU

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA

AJK : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN
PENGURUSAN FAIL & REKOD : EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA
KELENGKAPAN & PERALATAN : PN. NOOR IZZATI BT SUNGALI
PENGIMARAHAN : PN. NOR RATNA BT ABDULLAH
KEBERSIHAN & KECERIAAN : PN. NOR HAYATI BT ISMAIL
DOKUMENTASI

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN KAKITANGAN

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

PENGERUSI : PN. HASLINDAR NOR BT ISMAIL
NAIB PENGERUSI : PN. NUR HANANI BT IDRUS
SETIAUSAHA :
BENDAHARI :

AJK :
:
:
:
:
:
:
:

31

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. AMIRAH BT USMAN
BENDAHARI : PN. TEY WEI PENG

AJK GURU : EN. MOHD SYAFIQRI BIN ZAMBRY
: PN. NUR AMIRA BT ABIDIN
: PN. VICTORIA A/P FRANCIS
: PN. HASLINDAR NOR BT ISMAIL
: EN. ADZREY BIN ARIFFIN

AJK IBU BAPA :
:
:
:
:

JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

PENGERUSI : EN. MUSTAFA KAMAL B MUSA (PENGETUA)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. CHE MA RABITAH BT HAJI KAMARUDDIN (PK PENTADBIRAN)
NAIB PENGERUSI I : PN. ROSMIYATI BT ABDULLAH SHUKOR (PK HEM)
NAIB PENGERUSI II : EN. SAHARRUDIN B YUSOF (PK KOKURIKULUM)

PENYELARAS : PN. NIK NORMUKARTINI BT NIK JID

AJK : PN. NUR SURIANI BT ABDULLAH @ ZAKARIA
AL – KHAWARIZMI

IBNU SINA : PN. TEY WEI PENG

ALAF 21 : PN. NIK MAIZATULAKMA BT MOHAMOD

MAKMAL SAINS : PN. ANITA BT HARON

MAKMAL KOMPUTER : PN. ROZANA BT AINI @ ZAINI

BILIK BAHASA : PN. ZULHAYATI BT NASARUDDIN

BILIK MATEMATIK : PN. ZALIFAH BT SULAIMAN

BILIK SEJARAH : PN. NURHAZIRAH BT HARUN

BILIK GEOGRAFI : EN. MUHAMMAD SYAFIQRI B ZAMRY

BENGKEL PVMA : PN. ROZANA BT MASROM

BENGKEL SRT : PN. NOR AZRA BT MAHMAD REDZUAN

BENGKEL KERJA KAYU : P.N MASAYU BT MOHAMED YUNUS

BENGKEL KERJA PAIP : PN. NORHIDAYU BT ZAHRI

BENGKEL ELEKTRONIK : PN. NORZIAH BT AHMAD

BENGKEL ELEKTRIK : PN. NIK NORMUKARTINI BT NIK JID

BILIK PEPERIKSAAN : PN. NAZLI SARAH BT AB. HALIM

BILIK PENGAWAS : EN. AHMAD PUA’AD B IBRAHIM

BILIK PSV : EN. ABD HALIM B MD YAHYA

BILIK MUZIK : EN. MOHD ZULLZAILAH B ZAKARIA

BILIK SUKAN : PN. NOOR ASMARA BT ABD RAHMAN @ AHAD

BILIK PERSALINAN : PN. SALMIAH BT MAMAT

STOR PERABOT : EN. MOHD AMIRUL AZWAN B HAMZAH

BILIK PEJABAT : PN. CHEAN BT ISMAIL

: PN. HASMAWATI BT ISAN

BILIK MESYUARAT : EN. ARMAN B AB. MANAF

BILIK SPSK / SAHSIAH : PN. ROHAZLINA BT OTHMAN

: EN. ADZERY B ARIFFIN

BILIK REHAT GURU : PN. NUR HANANI BT IDRUS & AJK

BILIK GURU : PN. HASLINDAR NOR BT ISMAIL & AJK

BILIK KOPERASI : PN. NUR HANANI BT IDRUS

PUSAT SUMBER SEKOLAH : PN. SIAH SIEW TENG

BILIK BOSS : PN. NOR HAYATI BT ISMAIL

BILIK KESIHATAN : PN. NORUL ‘AIN BT ANWAR

BILIK BIMBINGAN & KAUNSELING: PN. NORASLINA BT MOHD ZAININ

SURAU : PN. NOR RATNA BT ABDULLAH

32

2.3 SENARAI UPACARA RASMI SEKOLAH

BIL TARIKH PROGRAM PENYELARAS/ DOKUMENTASI SELIAAN
SETIAUSAHA PK Hal Ehwal Murid

DISEMBER 2018 PK Pentadbiran
PK KoKurikulum
1 28/12/19 Hari Orientasi T1 2019 Pn. Fadzila bt Mohd Yunos Pn. Noor Asmara bt Abd
Hari Orientasi T4 2019 Pn. Noraslina bt Mohd Zainin Rahman @ Ahad

Gotong-royong 1/2019 Pn. Noor Izzati bt Sungali Pn. Haslindar Nor bt Ismail

JANUARI 2019

2 7/1/19 Pelancaran Program Pn. Siah Siew Teng Pn. Nurhidayu bt Zahri
3 11/1/19 Nilam Pn. Nik Normukartini bt Nik Pn. Nor hayati bt Ismail
Jid
Kursus Kepimpinan AJK Pn. Nazli Sarah bt Ab. Halim
Tertinggi Kokurikulum Pn. Nurhazirah bt Harun

4 14/1/19 Pelancaran Program Pn. Noraslina bt Mohd Zainin Pn. Rosniza bt Ramli PK Hal Ehwal Murid
Amalan Guru Pn. Fadzila bt Mohd Yunos
Penyayang & Jom ke
Sekolah

5 23/1/19 Majlis Perjumpaan Pn. Rohazlina bt Ohman Pn. Nor Azra bt Mahmad PK Pentadbiran
Ibu bapa/Penjaga Pn. Zalifah bt Sulaiman Redzuan
Program JUARA

6 25/1/19 Gotong-royong 2/2019 En. Mohd Amirul Azwan b Pn. Nur Amira bt Abidin PK Hal Ehwal Murid
PK Hal Ehwal Murid
Hamzah

Pn. Nor Izzati bt Sungali

7 25-26/1/19 Kem Kepimpinan En. Ahmad Pua’ad b Ibrahim Pn. Masayu bt Mohamed

Pengawas/PRS dan Pn. Noraslina bt Mohd Zainin Yunus

PSS

FEBRUARI 2019

8 11/2/19 Majlis Pelantikan Ketua Pn. Rozana bt Masrom Pn. Nik Maizatulakma bt PK Hal Ehwal Murid
Ting. & Pen. Ketua Pn. Anita bt Haron Mohamod
9 13/2/19 Ting. PK Kokurikulum
10 14/2/19 Sambutan Tahun Baru Pn. Siah Siew Teng Pn. Fadzila bt Mohd Yunos PK Hal Ehwal Murid
Cina Pn. Tey Wey Peng
11 15/2/19 Majlis Perjumpaan Pn .Noraslina bt Mohd Zainin Pn. Nurhanis bt Abd Halim PK Kokurikulum
Ibu bapa/Penjaga Pn. Fadzila bt Mohd Yunos @ Jamahuri
12 19/2/19 Program MAYS PK Pentadbiran
13 21/2/18 Kejohanan Merentas En. Mohd Zulzailah bin Pn. Nik Normukartini bt Nik PK Pentadbiran
14 23/2/19 Desa Zakaria Jid PK Pentadbiran
Pn. Nur Amira Bt Abidin
Seminar Kemahiran Pn. Fadzila bt Mohd Yunos Pn. Anita bt Haron
Belajar T3 Pn. Noraslina bt Mohd Zainin
Seminar Kemahiran Pn. Noraslina bt Mohd Zainin Pn. Hamizah bt Abas
Belajar T5 Pn Fadzila bt Mohd Yunos
LDP Bil. 1/2019 Pn. Faizah bt Husin Pn. Masayu bt Mohamed
Pn. Norhanis bt Abdul Halim Yunus
@ Jamahuri

MAC 2019

15 9/3/19 Mesyuarat Agung PIBG Pn. Amirah bt Usman Pn. Nazli Sarah bt Ab. Halim PK Pentadbiran

Pn. Rosniza bt Ramli

16 11-15/3/19 Kejohanan Catur Zon Pn. Nik Maizatulakma bt Pn. Siah Siew Teng PK kokurikulum

Pudu Mohamaod

Pn. Salmiah bt Mamat

17 22-24/3/19 Perkhemahan Pn. Salmiah bt Mamat Pn. Nur Amira bt Abidin PK kokurikulum

Bersepadu Pn. Norhanis Bt Abdul Halim

APRIL 2019

18 5/4/19 Kejohanan Olahraga En. Mohd Zullzailah bin Pn. Ramlah bt Ali PK Kokurikulum

Zakaria PK Pentadbiran
PK Pentadbiran
Pn. Nur Amira Bt Abidin PK Hal Ehwal Murid
PK Pentadbiran
20 10/4/19 Bengkel Penetapan Pn Noraslina bt Mohd Zainin Pn. Nur Hanani bt Idrus

Sasaran Pn Fadzila bt Mohd Yunos

21 13/4/19 Hari Anugerah Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya Pn. Fadzila bt Mohd Yunos

Cemerlang Pn Zalifah bt Sulaiman

22 22- Minggu HEM & Kerjaya Pn.Ramlah bt Ali Pn.Nur Suriani bt Abdullah

26/4/19 Cik Siti Fatimah bt Ibrahim

23 26-28/4/19 Kem Akademik Fasa 1 Pn Faizah bt Husin Pn. Rozana bt Aini @Zaini

Pn Haslindar Nor bt Ismail

33

24 27/4/19 LDP Bil. 2/2019 Pn. Aznita bt Nawi Pn. Fadzila bt Mohd Yunos PK Pentadbiran
Pn Norhanis bt Abdul Halim
25 3/5/19 Pelancaran Ihya’ @ Jamahuri Pn. Norshila bt Haruddin PK Pentadbiran
26 16/5/19 Ramadan Pn. Rozana bt Masrom PK Pentadbiran
27 17/5/19 Sambutan Hari Guru MEI 2019 Pn. Nor Hayati bt Ismail PK Pentadbiran
Peringkat Sekolah
28 21/6/19 Majlis Berbuka Puasa Pn. Rohazlina bt Othman Pn. Hamizah bt Abas PK Kokurikulum
Pn. Nor Ratna bt Abdullah
Sambutan Perayaan Pn. Haslindar Nor bt Ismail
Aidilfitri & DWEN SU KGKT
Pn. Nor Ratna bt Abdullah
Pn. Noor Izzati bt Sungali

JUN 2019

Pn. Haslindar Nor bt Ismail
Pn. Nik Maizatulakma bt
Mohamod

29 28/6/19 Hari Bicara Akademik & Pn Aznita bt Nawi Pn. Zulhayati bt Nasaruddin PK Pentadbiran

Sahsiah Pn. Zalifah bt Sulaiman

30 29/6/19 Hari Keusahawanan Pn. Nurhanani bt Idrus Pn. Norul‘ Ain bt Anwar PK Kokurikulum
Pn. Nurhazirah bt Harun

JULAI 2019

31 1-31/7/19 Pelancaran Bulan Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya Pn. Norziah bt Ahmad PK Pentadbiran

Akademik Pn. Maizatul Farhan bt A.

Rahim @ Irbahim

32 10/7/19 Karnival Permainan Pn. Zulhayati bt Nasaruddin Pn. Nor Azra bt Mahmad PK Kokurikulum

Pn. Noor Asmara bt Redzuan

Abdul Rahman

33 11/7/19 Perjumpaan ibu Pn. Noraslina bt Mohd Zainin Pn. Norhanis bt Abdul Halim PK Hal Ehwal Murid

bapa/penjaga MAYS Pn. Fadzila bt Mohd Yunos @ Jamahuri

Bil. 2/2019

34 13/7/19 LDP Bil. 3/2019 Pn. Rohazlina bt Othman Pn. Amira bt Usman PK Pentadbiran

Pn. Norhanis bt Abdul Halim

35 26-28/7/19 Kem Akademik Fasa 2 Pn Aznita bt Nawi Pn. Nazli Sarah bt Abd PK Pentadbiran

Pn Zalifah bt Sulaiman Halim

36 31/7/19 Penutupan Bulan Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya Pn Norziah bt Ahmad PK Pentadbiran

Akademik dan Pn. Maizatul Farhan bt A

Rahim @ Ibrahim

Pelancaran Bulan Pn. Rohazlina bt Othman

Patriotik Pn. Nurhazirah bt Harun Pn Nur Amira bt Abidin

OGOS 2019

37 30/8/19 Sambutan Hari Pn. Rohazlina bt Othman Pn. Nur Amira bt Abidin PK Pentadbiran
Kemerdekaaan Pn. Nurhazirah bt Harun

SEPTEMBER 2019

38 4/9/19 Majlis Pelantikan En. Ahmad Pua’ad b Ibrahim Pn.Siah Siew Teng PK Hal Ehwal Murid
Pengawas Sekolah & Pn. Nor Azra bt Mahmad
39 7/9/19 Pengawas PSS Redzuan Pn.Salmiah bt Mamat PK Hal Ehwal Murid
Majlis Penghargaan
40 13/9/19 Pengawas/PSS/ Pn. Nor Hayati bt Ismail En. Muhammad Syafiqri b PK Pentadbiran
41 14/9/19 PRS/SPBT Pn. Nor Azra bt Mahmad Zambry PK Pentadbiran
42 27/9/18 Sambutan Hari Redzuan Pn. Nur Suriani bt Abdullah PK Pentadbiran
43 28/9/19 Malaysia Pn. Nurhazirah bt Harun @ Zakaria PK Kokurikulum
Majlis Graduasi En. Arman b Ab. Manaf Pn. Nor Ratna bt Abdullah PK Hal Ehwal Murid
Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya
Majlis Mohon Restu Pn. Nazli Sarah bt Ab .Halim Pn. Fadzila bt Mohd Yunus
PT3 Pn. Fadzila bt Mohd Yunus
Hari Anugerah Pn. Noraslina bt Mohd Zainin
Kokurikulum & HEM Pn. Ramlah bt Ali
Pn. Salmiah bt Mamat

OKTOBER 2019

44 1/10/10 Pelancaran Bulan Pn. Faizah bt Husin Pn. Tey Wei Peng PK Pentadbiran
45 12/10/19 Bahasa Pn. Zulhayati bt Nasaruddin PK Kokurikulum
46 30/10/19 Hari Sukan Negara En. Mohd Zulzailah B Zakaria Pn. Noor Asmara bt Abd. PK Pentadbiran
47 31/10/19 Rahman PK Pentadbiran
Penutup Bulan Bahasa Pn. Nur Amira Bt Abidin Pn Tey Wey Peng

Majlis Mohon Restu Pn. Faizah bt Husin Pn Amirah bt Usman
SPM Pn. Zulhayati bt Nasaruddin
Pn. Noraslina bt Mohd Zaini
Pn. Fadzila bt Mohd Yunos

34

48 6/11/19 Sambutan Perayaan NOVEMBER 2019 Pn. Noraslina Bt PK Kokurikulum
49 22/11/19 Deepavali & DWEN Mohd Zainin Pk Hal Ehwal Murid
Gotong-royong Pn. Victoria a/p Francis Pn.Noor Izzati bt Sungali
Pn. Hamizah bt Abas
En.Mohd Subryaimie b Mat
Nawai
En.Adzrey b Ariffin

50 14/10 – Pasca PT3 Pn. Nor Azra bt Mahmad Pn. Masayu bt Mohamed
21/11/19 Redzuan Yunus
Pn. Fadzila bt Mohd Yunos
51 4 -21/11/19 Pasca peperiksaan Pn. Ramlah bt Ali Pn. Azlina Hazrin bt Azuddin
Akhir Tahun Pn. Noraslina bt Mohd Zainin

2.4 WAKTU PENTADBIRAN SEKOLAH

Nama dan alamat SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MULIA,
Sekolah
JLN BUDIMAN 19, TAMAN MULIA,
Kod Sekolah
BANDAR TUN RAZAK, 56000 KUALA LUMPUR.
Gred Sekolah
WEA 0244 No. Tel. : No. Fax :
Jenis Sekolah
03-91724573 03-91732086

B Email Sekolah : [email protected]

Laman Web : smk-serimulia.blogspot.com

Bantuan Penuh

Waktu Persekolahan Murid

Tingkatan 1, 2 dan 3  7.20 pagi – 2.30 petang
Isnin – khamis  7.20 pagi – 12.15 t/hari

Jumaat

Tingkatan 4 dan 5 :  7.20 pagi – 3.10 petang
 7.20 pagi – 2.30 petang
Isnin - Khamis
Aliran Sains:  7.20 pagi – 3.10 petang.
Isnin  7.20 pagi – 3.10 petang
Selasa – Khamis  7.20 pagi – 2.30 petang
Aliran Kemanusiaan :
Isnin (5 Neptune, 5 Marikh & 4 Neptune)  7.20 pagi – 2.30 petang
Selasa (4 Neptune & 5 Neptune)  7.20 pagi – 2.30 petang
Isnin & Selasa (4 Marikh, 4 Zuhrah,  7.20 pagi – 2.30 petang
 7.20 pagi – 1.50petang
4 Zuhal & 4 Uranus,
5 Zuhrah)  7.20 pagi – 1.50 petang
Isnin (5 Zuhal, 5 Uranus)
Rabu & Khamis(4 Neptune, 5 Neptune)  7.20 pagi – 1.50 petang
Selasa – Khamis (5 Marikh)
Selasa – Khamis (5 Zuhal, 5 Uranus)  7.20 – 12.15 t/hari
Rabu (4 Marikh, 4 Zuhrah, 4 Zuhal,
4 Uranus, 5 Zuhrah)

Khamis (4 Marikh, 4 Zuhrah, 4 Zuhal,
4 Uranus, 5 Zuhrah)

Aliran Sains & Kemanusiaan
Jumaat

Waktu Bertugas Guru Isnin – Khamis  7.10 pagi – 2.40 petang*
* sekiranya tiada kelas selepas
Waktu Guru Bertugas  7.10 pagi – 12.20 t/hari
Mingguan pukul 2.30 petang
Jumaat  7.00 pagi – 2.50 petang
 7.00 pagi – 12.20 t/hari
Isnin – Khamis  7.00 pagi – 12.30 t/hari
Jumaat
Sabtu

Waktu Bertugas Penolong Kanan dan Guru Kanan  7.00 pagi – 3.00 petang
Mata Pelajaran

Catatan: Semua guru dikehendaki berada di Dataran Seri Mulia (Tapak Perhimpunan) semasa perhimpunan pagi.

35

2.5 JADUAL BERTUGAS PENOLONG-PENOLONG KANAN DAN GURU-GURU KANAN
2.5.1. Penolong Kanan

Bil Nama Hari Tugas

1. Pn. Che Ma Rabitah bt Haji kamaruddin Isnin 1. Membantu dalam hal-hal
2. Pn. Rosmiyati bt Abdullah Shukor Selasa pentadbiran dan pengurusan
3. En. Saharrudin b Yusof Rabu sekolah.

2. Membuat penyeliaan dan rondaan
PdPc

4. Pn. Che Ma Rabitah bt Haji kamaruddin Khamis
Jumaat
5. Pn. Rosmiyati bt Abdullah Shukor/
En. Saharrudin b Yusof

 Waktu bertugas semasa Tugas Harian 7.15 pg. – 3.00 ptg.
 Waktu bertugas hari lain : 7.15 pg. – 3.00 ptg.

 Hari Jumaat, penolong kanan bertugas secara bergilir

2.5.2 GURU-GURU KANAN

Bil Nama Hari Tugas

1. Pn. Rohazlina bt Othman Isnin 1. Membantu Pengetua mengurus &
Selasa meronda sekolah
2. Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya
2. Membuat relief guru-guru

3. Pn. Faizah bt Husin Rabu 3. Membantu guru-guru dalam PdPc
Khamis
4. Pn. Aznita bt Nawi Jumaat 4. Menyemak fail-fail Panitia masing-
masing
Pn. Rohazlina bt Othman/
5. Memeriksa buku latihan guru-guru
5. Pn. Nik Hasni bt Nik Yahya/ bagi Panitia masing-masing
Pn. Faizah bt Husin/
6. Membantu dalam penyeliaan PdPc

Pn. Aznita bt Nawi/

 Waktu bertugas : 7.15 pagi – 3.00 petang
 Hari Jumaat, guru-guru kanan bertugas secara bergilir

36

2.6 JADUAL PENTADBIR BERUCAP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH HARI ISNIN

BIL BULAN MINGGU TARIKH NAMA PENTADBIR
1 Jan (ISNIN)
2 Feb 1 2 Jan 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
3 Mac (Rabu)
2 7 Jan 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
4 April 3 14 Jan 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
5 Mei 2 11 Feb 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
6 Jun 3 18 Feb 2019 Pn. Che Ma Rabitah Bt Haji Kamaruddin (PK Pentadbiran)
7 Julai 1 4 Mac 2019 Pn. Rosmiyati Bt Abdullah Shukor (PK HEM)
2 11 Mac 2019 En. Saharrudin B Yusof (PK Kokurikulum)
8 Ogos 3 18 Mac 2019 Pn. Faizah Bt Husin (GK Bahasa)
9 Sep 1 1 April 2019 Pn. Rohazlina Bt Othman (GK Kemanusiaan)
10 Okt. 2 8 April 2019 Pn. Aznita Bt Nawi (GK Teknik Vokasional)
11 Nov. 3 15 April 2019 Pn. Nik Hasni Bt Nik Yahya (GK Sains & Matematik)
4 22 April 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
1 6 Mei 2019 Pn. Che Ma Rabitah Bt Haji Kamaruddin (PK Pentadbiran)
2 13 Mei 2019 Pn. Rosmiyati Bt Abdullah Shukor (PK HEM)
3 17 Jun 2019 En. Saharrudin B Yusof (PK Kokurikulum)
4 24 Jun 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
1 1 Jul 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
2 8 Jul 2019 Pn. Faizah Bt Husin (GK Bahasa)
3 15 Jul 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
4 22 Jul 2019 Pn. Rohazlina Bt Othman (GK Kemanusiaan)
1 5 Ogos 2019 Pn. Aznita Bt Nawi (GK Teknik Vokasional)
3 19 Ogos 2019 Pn. Nik Hasni Bt Nik Yahya (GK Sains & Matematik)
4 26 Ogos 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)
4 23 Sep 2019 Pn. Che Ma Rabitah Bt Haji Kamaruddin (PK Pentadbiran)
5 30 Sep 2019 Pn. Rosmiyati Bt Abdullah Shukor (PK HEM)
1 7 Okt 2019 En. Saharrudin B Yusof (PK Kokurikulum)
2 14 Okt 2019 Pn. Faizah Bt Husin (GK Bahasa)
3 21 Okt 2019 Pn. Rohazlina Bt Othman (GK Kemanusiaan)
2 11 Nov 2019 Pn. Aznita Bt Nawi (GK Teknik Vokasional)
3 18 Nov 2019 En. Mustafa Kamal B Musa (Pengetua)

2.7 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR SEMASA CUTI

CUTI TARIKH HARI GURU

CUTI TAHUN BARU 04.02.2019 Isnin Pn. Rosmiyati Bt Abdullah Shukor
CINA 07.02.2019 Khamis Pn. Aznita Bt Nawi
08.02.2019 Jumaat Pn. Aznita Bt Nawi

25.03.2019 Isnin En. Saharrudin Bin Yusof

CUTI PERTENGAHAN 26.03.2019 Selasa Pn. Faizah Bt Husin
PENGGAL 1 27.03.2019 Rabu Pn. Faizah Bt Husin
28.03.2019 Khamis Pn. Aznita Bt Nawi

29.03.2019 Jumaat Pn. Aznita Bt Nawi

37


Click to View FlipBook Version