The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 1421-24-tracy, 2021-11-08 04:28:41

TRACY IVY APING, GKEB1072

TRACY IVY APING, GKEB1072

Keywords: kemahiran membaca,kaedah cornell,pengenalan,kepentingan,justifikasi,pemilihan,rujukan

KEMAHIRAN MEMBACA &
MEMBUAT NOTA

TRACY IVY APING

ISI KANDUNGAN1. PENGENALAN KEMAHIRAN
MEMBACA & KEMAHIRAN
MENGAMBIL NOTA

2. KEPENTINGAN KEMAHIRAN
MEMBACA & KEMAHIRAN
MENGAMBIL NOTA

3. JUSTIFIKASI PEMILIHAN KAEDAH
CORNELL

4. CARA MEMBUAT NOTA
MENGGUNAKAN KAEDAH CORNELL

5. SUMBER RUJUKAN

PENGENALAN KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran membaca merupakan salah
satu daripada empat kemahiran

bahasa yang penting dalam proses
pengajaran dan pembelajaran bahasa

Konsep kemahiran membaca pula merujuk
kepada keupayaan murid membaca dengan
sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang
betul dengan menggunakan pelbagaiteknik

bacaan

kemahiran membaca merupakan proses yang
dinamik tetapi kompleks. Ia meliputi keupayaan

membaca dengan pantas, memahami fakta,
kebolehan mengingati fakta serta membuat
interpretasi secara bijak dan analisis. (Zulkifley

Hamid) 1994

PROSES KEMAHIRAN
MEMBACA

SEBELUM SEMASA SELEPAS

JENIS- BACAAN MEKANIS
JENIS BACAAN MENTALIS
BACAAN INTENSIF
BACAAN BACAAN EKSTENSIF

PROSES MEMBACA

SEBELUM SEMASA SELEPAS

Menentukan : Mengenal pasti isi Mengenal pasti
1) jenis bahan yang utama dan isi-isi tujuan penulis
penting Menganalisis
dibaca Memahami isi teknik dan bahasa
2) perkara yang ingin kandungan bahan yang digunakan
bacaan
diketahui Menghubungkan penulis
3) jenis bacaan idea Menyenaraikan isi-
Meramal sesuatu
Mengetahui : yang akan berlaku isi penting
1) tujuan membaca Menilai kecekapan
2) topik bahan bacaan daripada hasil bacaan penulisan penulis

JENIS -JENIS
BACAAN

Bacaan bersuara yang mengeluarkan bunyi sebutan BACAAN
yang jelas dan tepat bersesuaian dengan sistem MEKANIS
bunyi bahasa Melayu
Membaca mengikut intonasi, nada dan tekanan
yang tepat.

BACAAN Dikenali sebagai bacaan akliah
MENTALIS Bacaan dilakukan secara senyap dalam hati setelah

menguasai bacaan mekanis yang bertujuan
memahami sesuatu maklumat

Bacaan secara mendalam BACAAN
Menekankan ciri-ciri tatabahasa, pembentukan dan INTENSIF

penggunaan sesuatu bahasa.
Mengembangkan pembelajaran bahasa murid

BACAAN Bacaan meluas di luar bilik darjah
EKSTENSIF Menekankan pengukuhan asas bacaan, meningkatkan
kemahiran pemahaman, membentuk dan mengukuhkan
minat mebaca serta kepandaian mengenal pasti isi-isi

penting

KEMAHIRAN
MEMBUAT NOTA

KEUPAYAAN MENGAMBIL CATATAN SEMASA PROSES
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK DIJADIKAN

BAHAN RUJUKAN.CARA-CARA MEMBUAT NOTA :
1) Annotation

2) Column notes
3) Outline notes
4) Nota rumusan

CARA-CARA
MENGAMBIL NOTA

ANNOTATION
-Membuat catatan dalam bentuk penerangan ringkas

bagi isi-isi pentingCOLUMN NOTES
-Membuat nota dalam bentuk ruangan mengikut topik

dan subtopik dalam satu kolumOUTLINE LINES
-Membuat catatan menggunakan perenggan, nombor
atau perkataan sebagai bentuk mata (points) untuk

setiap catatanNOTA RUMUSAN
- Menulis nota bedasarkan bahan bacaan atau teks
yang telah dibaca berdasarkan kefahaman sendiri

mengenai bacaan tersebut.

KEPENTINGAN

KEMAHIRAN MEMBACA

K ASAS PEMBENTUKAN DIRI SESEORANG KE ARAH MENCAPAI

ILMU PENGETAHUAN

E Mahir mengecam huruf besar dan huruf kecil , membunyikan
P perkataan dengan betul semasa membaca.

E PENTING DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BAHASA
N Membaca mendorong seseorang menimba pelbagai ilmu

T pengetahuan, idea baharu dan daya kreatif.

I UKURAN KEJAYAAN BAGI SESEORANG
Keupayaan membaca membolehkan seseorang mahir dalam
N sesuatu bidang ataupun semua bidang melalui pembacaan yang

G dilakukan.

A

N PROSES KEBALIKAN DARIPADA PROSES KEMAHIRAN MENULIS

Proses membaca perlu menukarkan kembali lambang-lambang
yang bertulis kepada lambang-lambang bunyi semasa penutur

ingin menyampaikan sesuatu.

KEPENTINGAN Memudahkan untuk mengulang kaji
MENGAMBIL NOTA pelajaran

- Nota tersedia dengan segala isi-isi
penting dan huraian yang diperlukan.Bahan rujukan dalam masa-masa

akhir
- Tidak perlu membaca nota daripada
buku teks atau buku rujukan yang tebal.Nota catatan lebih mudah difahami

dengan bahasa sendiri
- Hal ini khusus kepada nota berbentuk

proses-proses yang memerlukan
ketepatan fakta yang jelas.Mudah dibawa kemana-mana sahaja
- Murid tidak perlu membawa buku teks

atau buku rujukan yang tebal untuk
mengulang kaji pelajaran.

JUSTIFIKASI PEMILIHAN
KAEDAH CORNELL

Saya memilih Kaedah Cornell sebagai alat berfikir
disebabkan kaedah Cornell merupakan kaedah yang
mudah digunakan iaitu hanya menggunakan singkatan
dan simbol sahaja. Oleh itu, catatan nota tidak perlu
menggunakan ayat dan huraian yang Panjang. Hal ini

membolehkan nota lebih mudah untuk difahami.
Seterusnya, kaedah cornell ini dapat meningkatkan
kemahiran belajar murid khususnya dalam kemahiran
mendengar dan menulis. Murid dapat menulis catatan

ringkas dalam masa yang singkat daripada topik
pembelajaran yang dipelajarinya. Selain itu,

penggunaan kaedah Cornell ini menunjukkan catatan
nota yang lebih kemas dan teratur yang dapat

memudahkan seseorang untuk membaca dan mengulang
kaji pelajaran.

KAEDAH CORNELL

Kaedah cornell merupakan kaedah
mengambil nota yang sering digunakan
sama ada di dalam bilik kuliah mahupun

dari kajian bacaan. Menulis nota
menggunakan kaedah cornell mempunyai
susun atur yang telah ditetapkan untuk
menampakkanya leih tersusun. Kaedah
Cornell memberikan manfaat tambahan

dalam membantu individu memahami
topik yang dipelajari. Kebiasaanya,
kaedah cornell diaplikasikan oleh pelajar
sekolah menengah atau kolej. Hal ini
kerana kaedah cornell merupakan suatu

kaedah yang mempunyai format
sistematik dalam pemeluwapan dan

penyusunan nota.

CONTOH NOTA
MENGGUNAKAN KAEDAH

CORNELL

LANGKAH 1 : MELAKAR KERTAS CATATAN

i)Melakar garis horizontal
sekitar 5 cm dari bahagian

bawah kertas

Bahagian ini
digunakan untuk
mensintesis catatan

ii) Melakar garis vertikal
sekitar 6cm dari

bahagian tepi kiri kertas

Bahagian ini
digunakan untuk
mengulas catatan.

LANGKAH 2 : MEMBUAT CATATAN

i) Tulis nama mata pelajaran,
tarikh, topik pembelajaran di

bahagian atas kertas

Catatan lebih teratur dan
memudahkan pencarian sesuatu

topik dalam setiap mata
pelajaran

ii) Mencatat nota di
bahagian kanan ruangan

Memasukkan maklumat
atau isi-isi penting
daripada topik
pembelajaran yang
diajarkan.

LANGKAH 3 : MENGULAS & MENGEMBANGKAN
CATATAN

i) Mengisi ruangan sebelah
kiri dengan pertanyaan
Membuat soalan ramalan
yang mungkin ditanya dalam
ujian berdasarkan maklumat
ruangan di sebelah kiri

ii) Meringkaskan idea utama di
bahagian bawah kertas

Membantu dalam menerangkan
segala maklumat yang telah dicatat
menggunakan ayat sendiri sekaligus
menguatkan pemahaman mengenai

topik tersebut.

SUMBER RUJUKAN

1. SCRIBD. (n.d.). KEMAHIRAN MEMBACA. DEFINISI KEMAHIRAN MEMBACA.
https://www.scribd.com/doc/259864093/Definisi-kemahiran-membaca

2. PRESSREADER. (n.d.). KEPENTINGAN KEMAHIRAN MEMBACA DALAM KALANGAN
MURID. KEPENTINGAN KEMAHIRAN MEMBACA.

https://www.pressreader.com/malaysia/utusan-borneo-
sabah/20181004/281835759642340

3. OUM. (n.d.). KEMAHIRAN MEMBACA. JENIS-JENIS BACAAN.
http://bahasamelayudnisenu.blogspot.com/2012/05/jenis-jenis-bacaan.html

4. KURIKKUNDI. (n.d.). KEMAHIRAN MEMBACA. PROSES MEMBACA.
https://lamankurikkundi.blogspot.com/2019/09/proses-membaca.html

5. ID.WIKIHOW. (n.d.). SISTEM CORNELL. MENCATAT DENGAN SISTEM CORNELL.
https://id.wikihow.com/Mencatat-dengan-Sistem-Cornell

6. HVRWIKI. (n.d.). NOTA CORNELL. https://ms.hrvwiki.net/wiki/Cornell_Notes
7. CIKGU YAYA SKILL. (n.d.). KAEDAH CORNELL. Kemahiran Belajar: Teknik Mencatat

Nota Menggunakan Kaedah "Cornell Notes". https://www.youtube.com/watch?
v=LyQEFMQzJoA

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version