The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-40321418, 2022-04-22 01:34:13

MESYUARAT AGUNG PIBG SMK TAMAN SELAYANG TAHUN 2022

MAT 2022

Keywords: PIBG2022

A. ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA HALAMAN
A ISI KANDUNGAN 1
B KATA ALU-ALUAN PENASIHAT PIBG SMK TAMAN SELAYANG 2
C KATA ALU-ALUAN YANG DIPERTUA PIBG SMK TAMAN SELAYANG 3
D MAKLUMAT ASAS SMK TAMAN SELAYANG 4-5
E ATUR CARA MAJLIS & AGENDA MESYUARAT 6
F AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA MESYUARAT PIBG SESI 2021/2022
G NOTIS MESYUARAT AGUNG KALI KE-36 7-10
H SURAT MAKLUMAN PELAKSANAAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 11
12-13
36
I MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 2020/2021 14-23
J SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-35 24-26
K LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG SESI 2020/2021 27-28
L LAPORAN KEWANGAN PIBG SESI 2020/2021 29-34
M MAKLUMAT SEKOLAH 2021 35-36
N LAPORAN UNIT KURIKULUM 37-41
O LAPORAN UNIT HAL EHWAL MURID 42-44
P LAPORAN KOKURIKULUM 45-47
Q USUL/CADANGAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-36 49-49

PENGHARGAAN 50

1


B. KATA ALU-ALUAN PENASIHAT PIBG SMK TAMAN SELAYANG

KATA ALU-ALUAN
PENASIHAT PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

PENASIHAT PIBG
PUAN NOR ADDHA BINTI IBRAHIM

Assalamualaikum dan Selamat sejahtera.

Saya berasa bersyukur dan berbangga kerana kita dapat bertemu di halaman maya bagi menjayakan
Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru kali ke-37 tahun 2022.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum isu penularan
pandemik covid-19 mengajar kita untuk meneruskan kehidupan mengikut norma baharu. Namun, kita tetap
mendukung fokus utama KPM iaitu Ke Arah Merealisasikan Kemakmuran Bersama Melalui Pendidikan. Hal
ini bermakna semua rakyat berupaya bersaing dengan jayanya dalam kehidupan dan perkara ini seharusnya menjadi
agenda utama PIBG.

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan
pendidikan yang berkualiti di sekolah. Menerusi PIBG, banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi
pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Salah satu
peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa.

Dengan perkembangan semasa yang kita semua sedia maklum, PIBG menghadapi pelbagai cabaran
membantu pihak sekolah dalam semua aspek khasnya kemajuan dan kecemerlangan pendidikan anak-anak dari
semasa ke semasa. Tanpa kesepakatan dan kerjasama yang jitu, amat sukar bagi kita bagi mencapai kejayaan yang
diharapkan. Hasrat ini lebih mudah dicapai apabila semua pihak termasuk ibu bapa dan ahli komuniti bersatu dan
menyokong satu matlamat, iaitu membantu murid berjaya. Peranan ibu bapa dalam membantu pembelajaran anak-
anak di rumah tidak dapat dinafikan.

Setinggi-tinggi penghargaan juga dirakamkan kepada barisan PIBG yang diterajui oleh Encik Hairul
Jasry bin Jamaludin yang banyak memberi sokongan, baik dalam bentuk kewangan mahupun idea serta moral. Tidak
keterlaluan jika saya katakan barisan PIBG sekolah ini amat dedikasi dan komited dalam membantu sekolah
mencapai hala tuju dan kecemerlangan. Semoga Allah memberkati kerjasama dalam menjalankan tanggungjawab
masing-masing bagi membina insan yang berilmu dan cemerlang seterusnya menjadi rakyat yang berjaya kepada
agama, bangsa, dan negara.

Sekian, terima kasih.

2


C KATA ALU-ALUAN YANG DIPERTUA PIBG SMK TAMAN SELAYANG

KATA ALU-ALUAN
YANG DIPERTUA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

________________YANG DIPERTUA PIBG________________
ENCIK HAIRUL JASRY BIN JAMALUDDIN

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah dengan izinNYA kita dapat bersama-sama dalam Mesyuarat
Agung PIBG SMK Taman Selayang kali ke-37 melalui halaman maya. Kehadiran ibu bapa amat dihargai
dan disanjung tinggi serta besar ertinya sebagai tanda sokongan dan komitmen terhadap sekolah ini. Saya
juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa PIBG yang banyak memberi
sumbangan dari segi tenaga dan kewangan membantu pihak sekolah. Sesungguhnya dengan adanya
kerjasama yang erat antara PIBG dan sekolah, saya yakin kita mampu melonjakkan sekolah ini ke tahap yang
cemerlang dan gemilang.

PIBG merupakan sebuah medium yang berkesan untuk mengeratkan lagi hubungan antara pihak
sekolah dengan komuniti. Justeru, PIBG sewajarnya bergerak seiring dengan perkembangan sekolah dan
menjadi penyumbang kepada kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. PIBG SMK Taman Selayang
telah banyak berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam menjayakan aktiviti-aktiviti sekolah sama ada dalam
bidang kurikulum, kokurikulum, sahsiah dan sebagainya.Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk laporan
mesyuarat agung kali ini yang di dalamnya tercatat aktiviti PIBG dan juga sumbangan PIBG kepada sekolah.

Sumbangan PIBG yang telah diberikan oleh tuan puan telah digunakan dengan sebaik-baiknya
untuk membantu membiayai program-program sekolah untuk meningkatkan pencapaian
pendidikan dan sahsiah anak-anak kita di sekolah ini. Oleh itu, saya juga ingin mengucapkan terima
kasih kepada ibu bapa yang telah member sumbangan PIBG. Hal ini memudahkan pelbagai
program sekolah dapat dilaksanakan demi pembelajaran anak-anak.

Sehubungan itu juga, saya mengambil kesempatan ini menyeru ibu bapa yang dermawan atau yang
berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu tampil memberi sumbangan membantu pihak sekolah dalam
menentukan kelangsungan kecemerlangan pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan impian kita sebagai
ibu bapa untuk melihat anak kita berjaya menjadi insan cemerlang tercapai selaras dengan visi Kementerian
Pendidikan Malaysia dan visi SMK Taman Selayang iaitu “Pendidikan Berkualiti, InsanTerdidik, Negara
Sejahtera”

Sekian, terima kasih.

3


D MAKLUMAT ASAS SMK TAMAN SELAYANG

LENCANA SEKOLAH

BENTUK BULAT
Melambangkan kehidupan masyarakat yang harmoni

OBOR
Melambangkan semangat yang membara untuk mencapai kejayaan

TOPI MOTAR
Menggalakkan dan memimpin pelajar ke arah kejayaan

RODA
Menggunakan Sains dan Teknologi dari segi pendidikan dan pentadbiran sekolah

JANGKA, PEN, BUKU
Melaksanakan pendidikan berasaskan 3M

DISIPLIN
Teras kehidupan manusia

KEBERSIHAN
Mementingkan kebersihan rohani dan jasmani

AKADEMIK
Menjadi insan yang cemerlang

MERAH
Berani menegakkan kebenaran

HIJAU
Harmoni
KUNING
Bersih, Cekap, Amanah

FALSAFAH SMK TAMAN SELAYANG
Semua murid dapat diasuh dan digilap menjadi insan yang berakhlak mulia dan berpelajaran tinggi.

VISI SMK TAMAN SELAYANG
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI SMK TAMAN SELAYANG
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

PIAGAM SMK TAMAN SELAYANG

1. Memastikan semua guru mengajar dan murid belajar.
2. Memberikan pendidikan dan layanan secara adil tanpa mengira tahap potensi murid, bangsa dan agama.
3. Memastikan keselamatan dan kebajikan murid diutamakan sepanjang waktu persekolahan.
4. Memastikan permuafakatan warga sekolah menjadi komitmen utama.
5. Memastikan murid berdisiplin dan mempunyai sahsiah yang baik.
6. Menjawab atau memberi maklum balas kepada pegawai PPD, JPN dan KPM dalam tempoh selewat- lewatnya 5 hari dari

tarikh surat atau arahan diterima.

7. Menyediakan kemudahan prasarana persekolahan yang lengkap.

MOTO SMK TAMAN SELAYANG

“CHOOSE TO BE HAPPY”

4


D MAKLUMAT ASAS SMK TAMAN SELAYANG

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

2 21.03.2022 31.03.2021 9 11
21
01.04.2022 30.04.2022 16 1
3
01.05.2022 03.06.2022 49 12

01.06.2022 03.06.2022 9 1

JUMLAH HARI 13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 SESI 2022/2023 3
7
04.06.2022 12.06.2022 1

13.06.2022 30.06.2021 14
01.07.2022 31.07.2022 20
01.08.2022 31.08.2022 22
01.09.2022 02.09.2022 2
58
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 SESI 2022/2023

03.09.2022 11.09.2022 9

12.09.2022 30.09.2022 14

01.10.2022 31.10.2022 17

01.11.2022 30.11.2022 22

01.12.2022 09.12.2022 7

JUMLAH HARI 60

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3 SESI 2022/2023

10.12.2022 31.12.2022 22
03.01.2023 31.01.2023 18
01.02.2023 17.02.2023 13
JUMLAH HARI 31
23
18.02.2023 12.03.2023

HARI KELEPASAN AM SELANGOR TAHUN 2022

PERKARA TARIKH HARI
TAHUN BAHARU 01.01.2022 SABTU
HARI THAIPUSAM 18.01.2022 SELASA
TAHUN BARU CINA 01 – 02.02.2022 SELA – RABU
HARI NUZUL AL-QURAN 19.04.2022 SELASA
HARI PEKERJA 01.05.2022 AHAD
HARI RAYA AIDILFITRI 03 - 04.05.2022 SELASA – RABU

HARI WESAK 15.05.2021 AHAD
HARI KEPUTERAAN YDP AGONG 06.06.2021 ISNIN
HARI RAYA QURBAN 10-11.07.2021 AHAD – ISNIN
SABTU
AWAL MUHARAM 30.07.2021 RABU
HARI KEBANGSAAN 31.08.2021 JUMAAT
HARI MALAYSIA 16.09.2021 AHAD
MAULIDUR RASUL 09.10.2021 ISNIN
HARI DEEPAVALI 24.10.2021 AHAD
HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR 11.12.2021 ISNIN
HARI KRISMAS 25.12.2021
5


E. ATUR CARA MAJLIS & AGENDA MESYUARAT

9.00 pagi : ATUR CARA MAJLIS DAN AGENDA MESYUARAT
Kehadiran Jemputan dan Ibu Bapa/Penjaga.

: Kehadiran tetamu kehormat
Datuk Wira Haji Megat Zulkarnain bin Tan Sri Datuk Wira Haji
Omardin
(Pengerusi Yayasan Bank Rakyat)

: Bacaan Doa

: Ucapan Alu-aluan Penasihat PIBG SMK Taman Selayang
Puan Nor Addha bt. Ibrahim (Pengetua SMK Taman Selayang)

: Ucapan Encik Hairul Jasry Bin Jamaluddin
YDP SMK Taman Selayang

: Ucapan Perasmian oleh Tetamu Kehormat
Datuk Wira Haji Megat Zulkarnain bin Tan Sri Datuk Wira Haji
Omardin
(Pengerusi Yayasan Bank Rakyat)

: Gimik Perasmian

10.00 pagi : Membentang dan menerima Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-36
: Membentang dan menerima Laporan Tahunan
: Membentang dan menerima Penyata Kewangan
: Pembubaran AJK PIBG sesi 2021/2022 oleh YDP PIBG
: Pelantikan Pengerusi Sementara
: Pelantikan AJK PIBG Sesi 2022/2023
: Ucapan YDP baharu
: Membentang dan membahaskan usul-usul
: Cabutan bertuah
: Penyerahan sijil kepada AJK PIBG 2020/2021
: Ucapan penangguhan

12.00 tgh : Bersurai

6


F AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA MESYUARAT PIBG SESI 2021/2022

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat : Pn. Nor Addha bt. Ibrahim (Pengetua)

Pengerusi : En. Hairul Jasry bin Jamaluddin (YDP PIBG)

Naib Pengerusi I : Pn. Samieh binti Ahmad (PK Hal Ehwal Murid)

II : Pn. Marini binti Wan Abdullah Zawawi (PK Kokurikulum)

III : Pn. Azura binti Abd Rahman (PK Petang)

IV : Pn. Rohana binti Megat (PK Petang)

Penyelaras : Pn. Nor Khafidah binti Samidin

Floor Manager : En. Hisbullah bin Abd Wahab
AJK Ibu bapa : Semua AJK Ibu bapa PIBG Sementas

Ketua Penyelaras: Pn.NorAzah binti Abd Aziz (GKMP Teknik dan Vokasional)

PERKARA : SENARAI TUGAS
:
1. Bacaan Doa • Menyediakan teks doa
Ustaz Kamarulezad b. Ahmad • Memimpin bacaan doa
• Merakam video bacaan doa
2. Persediaan Banner • Menyediakan banner yang bersesuaian (dalam
Pn. Suhaila bt.Mohd. Syukor (K)
Pn. Syamiza bt. Samat bentuk fizikal dan soft copy)
Saiz banner fizikal (2pcs): 5ft x 10ft
3. Sijil/Hadiah Saiz banner soft copy:
Pn. Norufiza binti Ruzulan (K) • Mendapatkan senarai nama AJK PIBG
En. Mohd Ikhwan Hafiz binti Ismail 2021/2022 daripada S/U PIBG
Pn. Noraini binti Abdullah • Menyediakan hadiah dan sijil penghargaan
Pn. Wan Khadijah binti Wan Mohamad kepada AJK PIBG 2021/2022
• Menyediakan dulang serta meja hadiah
4. Cenderahati VIP : • Menguruskan penyampaian sijil, hadiah
Pn. Rozita bt. Zainal (K) • Menyediakan cenderahati dan sijil VIP
• Menyerahkan cenderahati dan sijil VIP kepada
5. Cabutan Bertuah : AJK Sijil / Hadiah
Pn. Salwati binti Mohd Nor (K)
Pn. Siti Zaharah binti Latib • Membeli hadiah cabutan bertuah yang bersesuaian
Pn. Noor Naimatul Akhmar binti Mohd dengan bajet
Ghazali
• Menyerahkan hadiah kepada AJK Penyerahan
Penyerahan Hadiah Cabutan Bertuah (Selepas Hadiah Cabutan Bertuah
Majlis)
Pn. Nur Azizah binti Abdul Aziz (K) • Menguruskan sesi cabutan bertuah
Pn. Nur Amirah binti Che Adnan • Menyenaraikan nama pemenang

• Menguruskan penyerahan hadiah kepada ibu bapa
• Mengambil gambar penyerahan hadiah untuk

dokumentasi

7


Ketua Penyelaras: En. Hassanul Abidin bin Yusof (GKMP Bahasa)

PERKARA SENARAI TUGAS
1 Buku Program
: - Menyediakan buku program yang lengkap
Pn. Noor Ruzzuwana binti Rahlan (K) - Mendapatkan maklumat dan bilangan buku program
Pn. Suezana binti Abd Rahman daripada S/U PIBG
Pn. Nurmastura binti Abdul Rashid - Menyediakan dan menyerahkan pautan buku program
maya
2. Juruacara (e.g: Anyflip)
En. Mohd Azizul bin Yusuf (K)
Pn. Nor Fazilah binti Othman : - Menyediakan teks pengacara
- Mendapatkan maklumat yang berkaitan daripada S/U
PIBG
- Mengacarakan majlis

3. Pencatat Minit Mesyuarat : - Mencatat minit mesyuarat mengikut format minit yang
Pn. Rahayu binti Yasin (K) betul
Pn. Noor Suziana binti Ramli - Menyerahkan minit mesyuarat kepada S/U PIBG dalam
Pn. Hasmilini binti Sulaiman masa 7 hari bekerja

4. Teks ucapan : - Menyediakan teks ucapan yang bersesuaian dengan majlis,
Pn. Nazli binti Kassim (Pengetua) (K) Pengetua, YDP dan VIP
Pn. Rosila bt. Abdullah (VIP) - Menyerahkan teks ucapan Pengetua kepada Pengetua
Pn. Norimah binti Misri (YDP) - Membuat satu salinan teks ucapan YDP PIBG dan Tetamu
Kehormat kepada SU PIBG untuk dihantar kepada personel
6. Jemputan Ibu Bapa berkenaan
Cik Tinarenu A/P Munisviran (K)
:
Semua Penyelaras Tingkatan - Memantau gerak kerja Jemputan dan Borang Usul
T2: Pn. Sudilah binti Sulaiman
T3: Pn. Suzianah binti Dahlan - Mendapatkan surat jemputan daripada S/U PIBG
T4: Pn. Hazlina bt. Hasan - Mengutip semula borang maklum balas kehadiran
T5: Pn Nor Hasliza bt. Hassan daripada murid.
- Menyerahkan borang kepada ketua unit

Borang Usul - Menyediakan borang usul (Google Form)
Pn. Nurul Hazwani binti Hisamudin (K) - Menyediakan link serta QR Code borang usul dan
Pn. Farah Norasikin binti Mohd Rosli
Pn. Lim Seok Ching serahkan kepada Ketua.
- Menganalisis dan menyenarai pendek usul yang diterima

untuk dibentangkan dalam MAT.

7 Jemputan tetamu VIP dan AJK PIBG (Ibu : - Menghantar surat jemputan kepada VIP dan AJK PIBG
Bapa) (Ibu Bapa)
Pn. Fazidah binti Aman (K) - VIP - Mendapatkan pengesahan kehadiran VIP dan AJK PIBG
En. Hisbullah bin Abd Wahab - (AJK PIBG) (Ibu Bapa)

8


Ketua Penyelaras: Pn. Rozana bt. Abdul Rahman (GKMP Sains dan Matematik)

PERKARA SENARAI TUGAS

1. Sistem Siaraya : - Memasang alat siaraya di Bilik Komputer
En. Mohd Sariffudin bin Abdul Raof (K) - Memastikan siaraya berfungsi dengan baik pada hari
En. Wajdi bin Hassan kejadian.
En. Ahmad Mokhlis bin Inngam
AJK Teknikal - Memastikan segala keperluan teknikal untuk siaran Live
En. Muhammad Nursyazwan bin Mohd Fisal Youtube berjalan dengan lancar
Pn. Marina Nazurah binti Mohsin
: Sebelum
2. Persiapan Tempat (Susunan kerusi / meja) - Memastikan Bilik Komputer / Kamar Kolokium berada
dalam keadaan bersih dan kemas
Bilik Komputer - Memastikan jumlah kerusi AJK PIBG dan Pentadbir
Sebelum sekolah mencukupi.
Pn. Syarifah Norziana bt. Syed Osman (K) - Menyusun kerusi dengan kedudukan yang sesuai untuk
Pn. Wan Azamma binti Mamat pergerakan tetamu
En. Mohd Shahrir bin Mohd Tahir - Meletakkan ‘tagging’ nama pada kerusi tetamu dan VIP

Selepas Selepas
En. Muhamad Hafizal bin Ishak (K)
En. Devarajoo A/L Ponnan - Mengemas semula Bilik Komputer / Kamar Kolokium

Kamar Kolokium - Memastikan peralatan yang digunakan diletakkan di
Sebelum tempat asal.
En. Mohd Faizal bin Mohd Tahir (K)
Pn. Nirmala Devi A/P Periasamy

Selepas : - Mendapatkan maklumat dan butiran Mesyuarat Agung
Pn. Peh Eng Hong (K) daripada S/U PIBG
En. Reduan bin Ab Wahab
3. Publisiti - Membuat publisiti melalui media sosial sekolah serta
Pn. Nurul Izdihar binti Mohd Supian group rasmi sekolah/ibu bapa

4. Tajaan : - Mencari sumbangan dan penaja
- Menyerahkan senarai penaja dan menyerahkannya kepada
Pn. Wan Salwani bt. Wan Abdullah (K) pihak yang berkeperluan (S/U PIBG, Pengacara Majlis dan
En. S. Ramis A/L Samykannu AJK Dokumentasi)
Pn. Khatijah binti Junoh
Pn. Raeshah binti Che Ali 9


Ketua Penyelaras: En. Mohd. Ezuan bin Abd. Kadir (GKMP Kemanusiaan)

PERKARA SENARAI TUGAS

1. Aplikasi e-SMAT : - Menyediakan aplikasi e-SMAT PIBG Sementas
En. Muhammad Khairul bin Mohamed (K) - Mengawal selia aplikasi e-SMAT
Cik Noor Fashah Amira binti Mohd Hazmi - Berhubung dengan jawatan kuasa yang lain sekiranya
perlu

3. Admin Slide : - Mendapatkan banner mesyuarat daripada penyedia
Cik Farehan binti Fauzi (K) banner.
Pn. Azrinda binti Othman - Membina dan mengumpul slide pembentangan yang
Pn. Azira binti Azman bersesuaian.
En. Mohd Zulhelmy bin Jaya

5. Admin Undian : - Menyediakan google form/google sheet undian.
Pn. Nor Farhana bt. Mohd Abd Kadzar (K) - menyediakan URL platform undian
Pn. Walruhanariza binti Harun -Mengawal selia Platform Undian.
Pn. Nor Hafizah binti Mohd Shafie - Sentiasa berhubung dengan Admin e-SMAT untuk
Pn. Zuriahanim binti Abdul Manan menentukan bahawa hanya ahli sahaja yang boleh
mengundi.

7. Gimik Perasmian : - Brainstorming gimik perasmian
Pn. Pamila binti Salleh (K) - Menentukan pilihan dan membuat cadangan kepada
Cik Rohayati binti Omar pengetua.
- Melaksanakan gimik

8. Persembahan Multimedia : - Memastikan persembahan multimedia bersesuaian
dengan majlis
En. Mohd Naim bin Hassan (K) (Video profil sekolah dan PIBG)
Cik Zainab ‘Abidah binti Abu Bakar - Menyediakan video aktiviti sekolah sepanjang tahun

9. Fotografi dan Dokumentasi : - Mengambil gambar sebelum program,
Pn. Noor Azrina binti Abdullah (K) semasa program dan selepas program
Pn. Zetty Ruzaireen binti Mohamed Zin - Memilih gambar yang bersesuaian untuk dimasukkan
Pn. Nor Marina binti Yaacob ke dalam laporan dokumentasi
En. Mohd Ifan bin Razaz - Menyediakan laporan dokumentasi yang lengkap dan
mengikut format
- Membuat lima salinan laporan dokumentasi
- Menyediakan borang maklum balas (Google Form).
Link borang maklum balas tersebut diserahkan kepada
AJK Teknikal untuk diberikan kepada semua ahli yang
hadir dalam mesyuarat.

10 Laporan Tahunan 2021 - - Menyediakan laporan 2021 dan perancangan 2022 bagi
. S/U Hal Ehwal Murid unit masing-masing dalam bentuk power point.

S/U Kurikulum
S/U Kokurikulum

10


Rujukan : SMKTS (100 7/1/6( )
Tarikh : 14 APRIL 2022

Kepada,
Penasihat PIBG
YDP PIBG
NYDP PIBG
Wakil Pentadbir Sekolah
Semua AJK PIBG Ibu Bapa dan Guru.

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG SMK TAMAN SELAYANG KALI KE-37

Perkara di atas dengan segala hormatnya adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Selayang Kali Ke-37
akan diadakan berdasarkan ketetapan berikut:

Tarikh : 23 April 2022 (Sabtu)
Masa : 09.00 pagi 12.00 tengah hari
Tempat : Makmal Komputer SEMENTAS
: Kamar Kolokium (AJK PIBG)
Pengerusi
Kediaman masing-masing (Ahli)
: En. Hairul Jasry bin Jamaluddin, YDP PIBG

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:
3.1 Ucapan YDP PIBG SMKTS 2021/2022
3.2 Membentangkan dan meluluskan minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-36
3.3 Membentang dan menerima laporan tahunan
3.4 Membentang dan menerima penyata kewangan
3.5 Pelantikan AJK PIBG 2022/2023
3.6 Membentang dan membahaskan cadangan serta usul-usul
3.7 Ucapan penangguhan

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

IB

Saya yang menjalankan amanah,

______________________________
(HISBULLAH BIN ABD WAHAB )
Setiausaha PIBG,
SMK Taman Selayang.

s.k i) PPD Gombak


Ruj.Kami : SMKTS 100 – 7/1/6 ( )
Tarikh : 12 APRIL 2022

Kepada,

Semua Ibu Bapa / Penjaga Murid,
Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selayang.

Melalui,
Pengetua SMK Taman Selayang.

Tuan,

MESYUARAT AGUNG PIBG SMK TAMAN SELAYANG (SEMENTAS) KALI KE-37

Dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Selayang
kali ke-37 mengikut ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 23 April 2022
Masa : 09.00 pagi – 12.00 tengah hari
Tempat : Bilik Komputer SEMENTAS

Kediaman masing-masing (secara dalam talian).

2. Sehubungan itu, saya bagi pihak sekolah dan PIBG SEMENTAS dengan sukacita menjemput
tuan/puan untuk hadir dan turut serta dalam mesyuarat ini. Untuk makluman, Mesyuarat Agung ini akan
dirasmikan oleh Yang Berusaha Datuk Wira Haji Megat Zulkarnain bin Tan Sri Datuk Wira Haji

Omardin, Pengerusi Yayasan Bank Rakyat.

3. Tuan/puan juga diharapkan dapat mengemukakan cadangan bagi melantik AJK PIBG bagi tahun
2022/2023 dan memberikan cadangan usul yang bernas demi kebaikan bersama untuk dibentangkan dalam
mesyuarat tersebut. Diharapkan tuan/puan dapat mengembalikan keratan pengesahan kehadiran dan
cadangan usul kepada guru tingkatan sebelum atau pada 15 April 2022 (Jumaat).

4. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:

4.1 Ucapan YDP PIBG SMKTS 2021/2022
4.2 Membentangkan dan meluluskan minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-36
4.3 Membentang dan menerima laporan tahunan
4.4 Membentang dan menerima penyata kewangan
4.5 Pelantikan AJK PIBG 2022/2023
4.6 Membentang dan membahaskan cadangan serta usul-usul
4.7 Ucapan penangguhan

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

“IBU BAPA DAN GURU TERPISAH TIADA”

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………………
(HAIRUL JASRY BIN JAMALUDDIN)
YDP PIBG Sesi 2021/2022,
SMK Taman Selayang.


KERATAN PENGESAHAN KEHADIRAN DAN CADANGAN USUL
Perhatian: Sila potong muka surat ini dari helaian notis mesyuarat dan minta murid serahkan
kepada guru tingkatan masing-masing pada 15 April 2022 (Jumaat).

Kepada,
Urus Setia Mesyuarat Agung PIBG ke-37 bagi tahun 2022.

Saya …………………………………………………… merupakan ibu / bapa / penjaga kepada murid
bernama ………………………………................................ dari Tingkatan : ……….… akan hadir / tidak
hadir * ke Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Selayang ke-37 tahun 2022. Saya ingin mengemukakan
usul/cadangan ini untuk dibentangkan dalam mesyuarat tersebut iaitu:
I ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
II ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
III …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

Tandatangan:

………………………………………………. No. Kad Pengenalan:……………………………

Nama:

Tarikh :

No. Telefon :

*Potong pengesahan kehadiran ke Mesyuarat Agung PIBG sama ada hadir/tidak hadir *


Tarikh : MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG
Masa :
Tempat : SMK TAMAN SELAYANG

Pengerusi : KALI KE-36
Kehadiran :
24 April 2021 (Sabtu)
9.00 Pagi
Makmal Komputer SMK Taman Selayang
Kediaman masing-masing (secara atas talian)
(Youtube https://www.youtube.com/watch?v=xi9God29lhl
En. Hairul Jasry bin Jamaluddin
(Yang Di-Pertua PIBG SMK Taman Selayang)
285 orang ibu bapa dan 110 orang guru

1.0 Ucapan Pengetua - Puan Nor Addha binti Ibrahim

1.1 Puan Pengetua merakamkan rasa kesyukuran, penghargaan dan terima kasih
kepada semua ibu bapa yang turut serta menjayakan Mesyuarat Agung PIBG
kali ke – 36 ini. Puan Pengetua menegaskan bahawa mesyuarat kali ini
diadakan mengikut norma baharu berikutan penularan pandemik covid – 19.

1.2 Puan Pengetua turut mengalu-alukan kehadiran Yang Di-Pertua PIBG SMK
Taman Selayang, En Hairul Jasry bin Jamaluddin dan Encik Muhammad
Zawawi bin Abd Hamid, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit
Pendidikan Khas, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak.

1.3 Puan Pengetua merakamkan ucapan tahniah kepada AJK pelaksana Mesyuarat
Agung PIBG pada kali ini kerana berjaya mengurus dan menjayakan mesyuarat
kali ini dalam norma yang baharu.

1.4 Puan Pengetua mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberi
sumbangan kepada PIBG dan berharap agar semua ibu bapa dapat memberikan
sumbangan kerana sekolah memerlukan pelbagai kemudahan yang perlu
ditambah baik demi pembelajaran dan kecemerlangan murid-murid.

1.6 Puan Pengetua memohon kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan anak-
anak hadir ke sekolah tepat pada masanya dan mematuhi SOP yang yang telah
ditetapkan.

1.7 Puan Pengetua berharap agar kesepakatan dan kerjasama yang jitu antara pihak
sekolah dan PIBG berterusan dalam menjalankan tanggungjawab masing-
masing bagi membina insan yang berilmu dan cemerlang.

1.8 Puan Pengetua merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada AJK
PIBG sesi 2020/2021 kerana telah menjalankan tugas dengan sempurna dan
jayanya.

Makluman

1


2.0 Ucapan Yang Di-Pertua PIBG SMKTS Encik Hairul Jasry bin Jamaluddin

2.1 YDP PIBG memanjat kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana berkesempatan hadir ke
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-36 dalam norma baharu.

2.2 Beliau mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang turut serta dalam
mesyuarat agung PIBG kali ini dan meminta semua ibu bapa untuk gigih
berusaha membantu pihak sekolah dari segi tenaga dan kewangan demi
kecemerlangan anak-anak.

2.3 Beliau turut mengucapkan jutaan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama
yang diberi kepada beliau untuk meneraju PIBG SMKTS bagi sesi 2020/2021.

Makluman

3.0 Ucapan Perasmian oleh Encik Muhammad Zawawi bin Abd Hamid, Pegawai
Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Khas, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak

3.1 Beliau memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dapat hadir bersama
menjayakan Mesyuarat Agung PIBG SMKTS kali ke-36.

3.2 Beliau merakamkan ucapan tahniah kepada pihak sekolah dan PIBG kerana
berjaya melaksanakan mesyuarat agung PIBG secara maya dan berharap agar
idea-idea baharu dapat diperoleh melalui kerjasama PIBG untuk
membangunkan sekolah.

3.3 Beliau menyeru agar PIBG bergerak secara aktif, terancang dan berterusan
untuk memupuk budaya ilmu dan kecemerlangan anak-anak.

3.4 Beliau seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Selayang
kali ke-36.

Makluman

4.0 Membentang dan menerima minit Mesyuarat Agung Tahunan Kali ke-35

4.1 En. Hisbullah bin Abdul Wahab, setiausaha PIBG SMKTS membentangkan
minit mesyuarat agung PIBG kali ke-35 yang terdapat dalam buku program
pada halaman 14 - 26 untuk diterima dan disahkan.

4.2 YDP mohon jika ada perkara berbangkit yang ingin diutarakan oleh ibu bapa
untuk dibincangkan sebelum minit mesyuarat diterima dan disahkan.

4.3 Pn. Siti Jariah binti Jamaluddin mencadangkan minit mesyuarat diterima dan
disahkan. Cadangan beliau disokong oleh En. Badrol Hisham bin
Kamarulzaman dan diterima sebulat suara.

Makluman

2


5.0 Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan PIBG SMK Taman
Selayang Sesi 2020/2021

5.1 Encik Hisbullah bin Abd Wahab membentangkan Laporan Tahunan PIBG sesi
2020/2021 pada halaman 27 – 29 untuk diterima dan disahkan.

5.2 Puan Ismarini binti Ismail mencadangkan laporan aktiviti tahunan PIBG SMK
Taman Selayang sesi 2020/2021 diterima dan disahkan. Cadangan beliau
disokong oleh Puan Norsyahidah binti Yahaya dan diterima sebulat suara.

Makluman

6.0 Pembentangan, penerimaan dan kelulusan Penyata Kewangan PIBG berakhir 31
Disember 2020 SMK Taman Selayang

6.1 Puan Zetty Ruzaireen binti Mohamed Zin selaku Bendahari Kehormat
membentangkan Laporan Kewangan PIBG bagi tahun berakhir 31 Disember
2020 pada halaman 30 hingga halaman 35.

6.2 Pn. Siti Jariah binti Jamaluddin mencadangkan penyata kewangan PIBG
berakhir 31 Disember 2020 diterima dan disahkan. Cadangan beliau disokong
oleh En. Badrol Hisham bin Kamarulzaman dan diterima sebulat suara.

Makluman

7.0 Pemilihan Jawatankuasa PIBG Sesi 2021/2022

7.1 Encik Zanzuri bin Mohamad mempengerusikan majlis pemilihan pelantikan
AJK PIBG sesi 2021/2022

7.2 Calon-calon yang berjaya dalam pemilihan tersebut adalah seperti berikut:

JAWATANKUASA PIBG SMK TAMAN SELAYANG SESI 2021/2022

Penasihat : Puan Nor Addha binti Ibrahim

Yang Di-Pertua : Encik Hairul Jasry bin Jamaluddin

Naib Yang Di-Pertua : Encik Nor Azhar bin Azilan

Setiausaha Kehormat : Encik Hisbullah bin Abd Wahab

Penolong Setiausaha : Cik Noor Fashah Amira binti Mohd Hazmi

Bendahari Kehormat : Encik Wajdi bin Hassan

Penolong Bendahari : Cik Rohayati binti Omar

Wakil Pentadbir : Puan Rohana binti Megat

AJK Guru : Puan Nurul Izdihar binti Supian

: Encik Muhammad Khairul bin Mohamed

: Encik Devarajoo A/L Ponnan

3


AJK Ibu Bapa : Puan Azlinda binti Subandi
: Encik Sharul Ariffin bin Mohd Arif
Juruaudit Dalaman : Puan Maznah binti Mustapha @ Hussain
Wakil Guru : Encik Junaidie bin Jamal
: Encik Mohd Ridza bin Jaafar @ Mustafa
: Puan Nirmala A/P Govindasamy

: Encik Mohd Sariffudin bin Abdul Raof

Makluman

8.0 Membahaskan Usul

8.1 Yang Di-Pertua PIBG Encik Hairul Jasry bin Jamaluddin merujuk usul dan
cadangan usul Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-36 yang tercatat dalam buku
program dari halaman 49 hingga halaman 53 untuk dibahaskan.

8.2 Cadangan usul meliputi 5 bahagian iaitu kurikulum, hal ehwal murid,
kokurikulum, PIBG dan usul-usul lain.

8.3 Cadangan Usul Akademik

BIL PERKARA NAMA PENGUSUL /ANAK MAKLUM BALAS
8.3.1 Nor Laila binti Majid/Syed
Mengadakan kelas Budriez 5W 1. Kelas tambahan
8.3.2 tambahan untuk
murid PT3 dan Nor Sabbita Abd Halim/ tingkatan 1 & 2
SPM 2021 Nur Dini 3B
dilaksanakan sekarang
Kamelia bt Kamarudin/
Haqeem Danish 3A 2. Tingkatan 3 dan 4
bermula pada 14.6.2021
Norismail Hj Osman/
Nuradriana Hany 5N 3. Tingkatan 5 SPM

Badrul Hisham b Darman/ bermula pada 24.5.2021
Hulaif Afhami 5W
Mengadakan kelas 1. Kelas google meet
Jalia bt Osman/Mohd
tambahan untuk Aiman Mirza 5W melibatkan semua

murid SPM 2021 Zarina bt Sharif/ kumpulan murid
Norhidayah Atiqah 5W
secara online (SUKSES,HARAPAN

(terutama dalam dan WIRA).Kelas

keadaan pandemik online akan

Covid 19) dilaksanakan dengan

kerjasama Yayasan

Pendidikan Cheras

(YPC).

2. Kelas dijangka bermula
pada 3 Mei 2021

3. Kelas google meet di
bawah pdpc guru akan
dijalankan bermula 31
Mei hingga 4 Jun 2021

4


(Cuti Pertengahan

Tahun 2021)

8.3.3 Memohon murid Che Aziz b Che Wan/Che 4. Kelas google meet
pulang pukul 12 Nur Muhamad 5W tambahan akan diadakan
tengah hari pada atas permintaan guru-
hari Jumaat Jalia bt Osman/Mohd guru subjek.
Aiman Mirza 5W
Jumlah masa pembelajaran
Tajudin b Wawi /Ahmad tahunan tidak mencukupi
Burhanudin Hilmi jika tempoh masa
dikurangkan - rujuk kepada
Pekeliling Kurikulum.

Makluman

8.4 Cadangan Usul Hal Ehwal Murid

BIL PERKARA NAMA PENGUSUL / MAKLUM BALAS
8.4.1
ANAK 1.Susunan kelas adalah
8.4.2 mengikut bilangan murid
Menukarkan Zainuren Mohamed dan keluasan bilik darjah

kelas 5 Musytari Ali/Amirah Syahirah 5MA 2.Suasana bising tidak
dapat dielakkan kerana
ke kelas yang lain Azhar b Hj Rasdi/Anis lokasi sekolah berada di
tepi jalan raya
kerana bising dan Syazana 5M
3.Namun begitu, hal ini
tidak dapat Asfazura b Ramli/Khadijah akan dikaji semula

menumpukan 5M 1. Kadar disiplin sekolah
(Salah laku berat :
perhatian dalam Sundarum A/l bergaduh, buli dan
biadap) menurun pada
kelas Govindasamy/ Navin Raja tahun 2020 daripada 25
kes kepada 12 kes dan
5M akan ditingkatkan lagi
untuk tahun 2021
Saifuzaman Zahari/Aina

Assyifa 5M

Saiful Bahari Abdullah/Nur

Suhakah 5M

DK Umi Sahrenawatie/Era

Nazaaha 5M

Ramie b Alang/ Nur Zureen

Fakitah 5M

Ramli b Masri/Nor Rabiatul

Atira 5M

Nyandasamy/Ganeswaran

5M

Meningkatkan Zuraina bt Zulkefli/
displin dalam
kalangan murid M. Hiqal Hakimy 1J

2.Mohon ibu bapa beri
5


kerjasama dengan pihak

sekolah dalam

menangani masalah

disiplin sekolah

8.4.3 Mengadakan Nor Ziana bt Abd Halim/ 1.Telah diadakan oleh unit
program / kem Nazreen Nasyira 4 P UBK 2020 kepada murid
motivasi dan melalui google meet
program Norini bt Sirin/ Muhd Irfan
kesedaran hala 2.Tajuk program: Sesi
tuju selepas tamat Google Meet Pentadbir
persekolahan dan UBK
(Program Motivasi)
bersama murid
Tingkatan 5 2020
Tarikh: 5 Mei 2020

3.Tajuk: Program

Sentuhan Kasih SPM

2020

Tarikh: Bermula

8/2/2021

Anjuran: Unit Hem,UBK

dan Panitia Pendidikan

Islam (Bersemuka dan

online)

(Program kerohanian &

Motivasi)

4.Tajuk program:

Perkongsian Kerjaya

Tarikh: 10/12/2020

Anjuran: UBK dengan

kerjasama Kelab

Remaja Isma Gombak

(Google Meet)

8.4.4 Pemakaian baju Sarina bt Miseri/ 1.Baju PJPK dipakai

PJPK dua kali Muhyidinm 5P ketika aktiviti PJPK yg

seminggu Chow Chin Fan / Cow Zhen terdapat dalam jadual

Hang 5P waktu

Wan Mohammad Saifulfitri/

Wan Mohammad Azren 5P 2.Murid boleh pakai baju

Sanisah bt Mohamed PJPK sepanjang hari

Zahuri/ Muhd. Faris Aiman tersebut

5P

Ramaney a/l Thanggapan/ 3.Hari yang tiada subjek

Durasinun 5P PJPK, murid

dikehendaki memakai

uniform sekolah

(pekeliling)

6


8.4.5 Mengadakan Kamelia bt Kamarudin/ 1.Sudah diwujudkan group
group whatsApp Haqeem Danish 3A ibu bapa
atau telegram ibu
bapa mengikut Mohd Jais b Ahmad/ Nur 2.Maklumat dan
tingkatan untuk Juliana 4Z pengumuman sentiasa
memudahkan diuar-uarkan
penyaluran Rusnani Mukhtar/ Muhd group tersebut dalam
maklumat tentang Zarif
aktiviti/ program
di sekolah 3.Pihak sekolah akan
meminta guru kelas
memberikan semula link
group itu nanti ke dalam
group kelas anak-anak

8.4.6 Meningkatkan Magasandari Subramaniam/ 1.Pihak sekolah sentiasa
Pretiban 2E menghubungi pihak polis
keselamatan berkaitan kawalan trafik,
Shahrul Ariffin b Mohd namun pihak polis
trafik depan Arif/ Batrisyia Maisarah 3B kekangan anggota dan
mengutamakan sekolah
sekolah dengan Vijayan a/l Murugesan yang red zone iaitu
Norashikin bt Basri sekolah yang lebih sesak
mengadakan trafiknya

penjaga trafik. 2.Khidmat RELA
melibatkan kos upah
Rela dan polis mengikut jumlah orang
dan tempoh mereka
sentiasa buat bertugas

rondaan

sepanjang

persekolahan

8.4.7 Membuat bumper Saedah Mohd Nor/ Shafiqah 3. PIBG boleh mengupah
8.4.8 di kedua-dua arah Sofiya 3H jika mampu, asalkan
jalan raya semua ibu bapa membuat
sebelum lampu Norashikin bt Basri sumbangan tahunan.
isyarat di hadapan
sekolah 1. Akan diajukan
permohonan kepada
Laluan keluar pihak Jabatan Kerja
masuk anak-anak Raya (JKR)
agak sesak, perlu
kawalan lebih Seperti perkara 8.4.6
ketat
1. Pihak sekolah
melaksanakan
penyuraian secara
berperingkat:
Berkenderaan sendiri
Berjalan kaki
Menaiki kenderaan
awam
Ibu bapa datang ambil

2. Melalui pintu pagar
7


yang berbeza dan masa
yang berbeza

8.4.9 Membaik pulih Norismah bt Saharudin/M. 3. Waktu balik yang
pam tandas dan Haikal berbeza –
pintu tandas lelaki Lizharli b Baharuddin/Siti
dan perempuan Maisara 5W (i.) Pukul 12.00 tengah
yang rosak/tidak Samsuria hari
berkunci Shamsuddin/M.Fitri Hakimi (ii) Pukul 12.30 tengah
5MA hari (iii)Pukul
Ahmad Latif/Nur Alya 1.10 tengah hari
Maisarah 5MA (iv) Pukul 6.10 petang
Wan Mohammad Saifulfitri/ (v) Pukul 6.30 petang
Wan Mohammad Azren 5P Rujuk SOP penyuraian
Muhammad Noor b 1.Tandas murid sentiasa
Jemali/Ahmad Amsyar 4P
Khatiah bt Kasturi/ Nur dalam perhatian sekolah
Fadilah 4P
Kamariah bt Ismail/ Nur 2.Pada tahun 2020
Liyana 4MA sebanyak RM 3000.00
Mohd Sarifuddin/ Syafiqah (disebabkan PKP)
Aqilah
Juzailah bt johari/Wan 3.Untuk tahun 2019 :
Irdina Najihah 4MA mencecah RM 20,000.00
Rostina bt Bujang/ Faten untuk membaiki tandas
Khairina Maisarah 4MA tersumbat. Sering kali
Othman b Idris / Subaitul berlaku walaupun telah
4Z dibaiki.
Badrul Hisham b Darman/
Hulaif Afhami 5W 4.Pembetungan lama perlu
Surnati bt Jamal/ Siti diubah tetapi
Aishah 5W memerlukan kos yang
Mazian b Mustafa/ Siti Nur tinggi
Atiqah 5W
Shahrul Ariffin b Mohd 5.Sikap murid yang suka
Arif/ Batrisyia Maisarah 3B membuang sampah ke
Susila Murugiah/ Meisha dalam lubang tandas
2B
Norismah b Saharudin / 6.Pada sesi gotong-royong
M.Haikal pada 3/4 /2021 yang lalu,
guru-guru mengadakan
operasi mengecat tandas
murid
agar lebih ceria

7.Mohon maklumkan
kepada guru bertugas
segala aduan untuk
diambil tindakan segera

8


8.4.10 Menyediakan Norhasni bt Md Said/M. Sekiranya kita ada
8.4.11 tandas duduk Aizat Hakimi
8.4.12 peruntukan atau dana atau
Norhasni bt Md Said/M.
Aizat Hakimi sumbangan, kita akan

Nor Laila binti Majid/Syed menimbang untuk
Budriez 5W
membuat tandas duduk

pada masa hadapan

Membaik pulih Rujuk perkara 8.4.9

dan menceriakan

tandas dan

menyediakan

sabun dalam

tandas

Memasang 1.Langsir melibatkan kos.

langsir di dalam Jika kelas mahu

kelas menceriakan kelas,

pihak sekolah amat

menggalakkan namun

setiap keceriaan

melibatkan kos.

2.Murid-murid kelas di

kelas tersebut selalunya

membuat kutipan untuk

keceriaan. terletak atas

inisiatif murid dan guru

kelas untuk

menceriakan kelas.

3.Pihak sekolah di bawah

Unit HEM telah

menyediakan banner dan

banting yang seragam

untuk diletakkan di dalam

dan pintu kelas untuk

tujuan penyeragaman dan

lebih sistematik untuk

menceriakan kelas, jika

ada persetujuan

8.4.13 Mengurangkan Jalia bt Osman/Mohd Harga makanan yang
harga makanan di Aiman Mirza 5W
kantin kerana disediakan oleh kantin
tidak berpatutan Masirah bt Misbah/Amirah
dengan makanan Syafiah 5P setakat ini sangat
yang disediakan
Abd Aziz b Sulaiman/ berpatutan, namun dari
Nurul Shafrini 3E
semasa ke semasa pihak

sekolah akan memanggil

pihak kantin untuk tujuan

penambahbaikan dan

perbincangan tentang

kualiti makanan.

Contohnya: Nasi lemak,mi

goreng, nasi goreng, ayam

goreng : RM 2.00

Nugget : RM 1.00 (3

keping)

9


8.4.14 Mempelbagaikan T.Jegan/ Thanusha 2C 1. Penyediaan makanan di
kantin adalah mengikut
jualan dan peraturan KPM

tingkatkan kualiti

makanan di

kantin 2. Pemantauan dari semasa

ke semasa oleh AJK

kantin telah

dilaksanakan

3.Gred Kebersihan yang
diberikan oleh KKM
kepada kantin ialah gred
A (Cemerlang)

4.Akan dibincangkan

dengan pengusaha

kantin (murid-murid

boleh memberikan

cadangan menu

kegemaran)

8.4.15 Meningkatkan Kalarani a/p Pihak sekolah meminta
kebersihan kantin Sinnadurai/Lorshini 5P
pihak kantin membasuh

lantai dan meja kantin

setiap hari sebelum kantin

selesai urusan jual beli

mereka pada hari tersebut

Makluman

8.5 Cadangan Usul Kokurikulum

BIL PERKARA NAMA PENGUSUL /ANAK MAKLUM BALAS
8.5.1 Patimah bt Hassan/ Azleezal
Mengadakan bin Azahar 5W 1. Dalam aplikasi sistem
kelab e-sukan
untuk mencari Norismah bt Saharudin/M. secara talian KPM iaitu
bakat baharu Haikal
Sistem PAJSK , Kelab

e-sukan tidak

disenaraikan sebagai

satu kelab atau

persatuan. Namun jika

ada aktiviti e-sukan dari

mana-mana agensi yang

dapat kelulusan dari

KPM/JPS akan

dimasukkan sebagai

Extra Kurikulum dalam

PAJSK .

2. Setakat ini, sekolah
telah mengadakan
Virtual Run Merentas
Desa antara rumah
sukan pada 13 Mac

10


2021-11 April 2021

3. Pihak sekolah akan

mengatur beberapa

pertandingan dalam

talian dalam aktiviti

tertentu kelak mengikut

aktiviti yang ditetapkan

dalam takwim

8.5.2 Mengadakan Jasri b Yunus/Siti Aisah 5W 1. Perlu Jurulatih luar
kelab/persatuan
bela diri seperti untuk kendalian .
seni silat
Jurulatih luar perlu

dapat kelulusan daripada

pihak KPM dan JPS

serta PPD

2. Pihak sekolah akan

membuat tinjauan

jumlah murid yang

berminat untuk

menyertai silat, jika

mendapat sambutan

pihak sekolah akan

usahakan membuka

kelab silat nanti

8.5.3 Mencadangkan Noor Mohd Syahidani/ 1. Akan diambil tindakan
8.5.4 koperasi Muhd. Adeeb Safwan 3A
mengadakan dan dalam perancangan
aplikasi Digital Laila bt Ishak
Banking seperti dengan pihak Maybank
penggunaan kad
Touch n Go untuk untuk pelaksanaan e-
berbelanja di
koperasi atau wallet.
kantin sekolah
2. Memandangkan orang
Mengekalkan
pembelian buku luar tidak dibenarkan
secara online di
koperasi datang ke sekolah
(pembelian,
tempahan dan urusan dengan pihak
penghantaran)
bank ditangguhkan ke

suatu hari kelak

Akan diteruskan seperti

yang dibuat sebelum ini

Makluman

11


8.6 Cadangan Usul PIBG

BIL PERKARA NAMA PENGUSUL /ANAK MAKLUM BALAS
8.6.1 Rohana binti Megat
Mengurangkan Sumbangan PIBG kekal
sumbangan PIBG RM 70.00 setelah undian
daripada RM dijalankan.
70.00 kepada RM
50.00

Makluman

8.7 Usul-usul Lain

BIL PERKARA NAMA PENGUSUL /ANAK MAKLUM BALAS
8.7.1 Tinarenu a/p Munisviran
Mengekalkan Perlu untuk mengerakkan
8.7.2 Fazilah bt Othman aktiviti peringkat unit
yuran sebanyak masing-masing.
8.7.3 Ifan bin Razaz
RM3 (rumah
8.7.4 Rosman bt Mukhtar/ Muhd
8.7.5 sukan, permainan Zarif Nukman
Juliana Jamal/ Muhammad
kelab dan Nurhanif 1I /Nur
Nazatu Ziera 5W
persatuan), RM5 Meri Jeliza bt Djazoeli/Nur
Fatini 5W
(badan Wan Mohammad Saifulfitri/
Wan Mohammad Azren 5P
beruniform)

Mengekalkan Usul diterima melalui
undian yang telah diadakan
yuran

kecemerlangan

akademik

sebanyak RM20

bagi setiap

tingkatan

Membenarkan Usul diterima melalui
undian yang telah diadakan
tukang gunting

rambut dari luar

menggunting

rambut murid

dengan bayaran

RM5

Mengadakan Pihak sekolah mengadakan
gotong-royong 3 kali
gotong-royong setahun iaitu awal,
pertengahan dan akhir tahun
untuk keceriaan

sekolah

Mengecat Setakat ini tiada peruntukan
bangunan sekolah
agar lebih ceria dan pihak sekolah kurang
dan moden
mampu untuk mengecat

bangunan sekolah kerana

memerlukan dana yang

besar melainkan pihak

PIBG menganjurkan

program seperti Jogathon

atan Senamrobikthon untuk

mengutip dana mengecat

bangunan sekolah.

12


8.7.6 Mewujudkan Roszaina Rodzi Namun, pihak sekolah telah
membuat mural untuk
projek Kolaborasi menceriakan bangunan
sekolah.
bersama PIBG ( 3
Sedang dalam proses
Sekolah lain) bagi perbincangan bersama oleh
PK Kokurikulum dari 3
membina stadium buah sekolah ( SMK Taman
Selayang, SMK Seri
mini di padang Selayang dan SK(2) Taman
Selayang .
SMK Seri

Selayang

Makluman

9.0 Hal-hal Lain

9.1 Puan Nor Addha binti Ibrahim menjelaskan berkaitan perkara berikut :

9.1.1 Rumah sampah yang ditempatkan di hadapan Blok F dikekalkan bagi
memudahkan lori pengangkut sampah. Tindakan akan diambil bagi
membina penutup bagi rumah sampah tersebut.

9.1.2 Emergency Response Team : Latihan kebakaran diadakan dua kali setahun
yang melibatkan pegawai bomba dari Jabatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia. Semua murid dilatih mengikut SOP pergerakan semasa
kecemasan. Pihak sekolah juga telah menyediakan bilik kecemasan.

9.1.3 Makanan di kantin : Kantin telah menyediakan kuantiti makanan yang
cukup untuk semua murid. Pengawas sekolah dibenarkan keluar rehat 10
minit lebih awal untuk makan.

Makluman

10.0 Ucapan Penangguhan

10.1 Yang Di-Pertua PIBG mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada AJK yang
baharu dilantik . Ibu bapa yang telah dicadangkan untuk pemilihan AJK PIBG
tetapi tidak terpilih akan diserap dalam KSIB.

10.2 Yang Di-Pertua PIBG sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kerana
mesyuarat agung PIBG dapat dilaksanakan dengan jayanya.

10.3 Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Selayang kali ke-36 telah ditangguhkan
pada pukul 12.45 tengah hari.

13


Disediakan oleh, Disemak oleh,

______________________________ _____________________________
(HISBULLAH BIN ABD WAHAB) (NOR ADDHA BINTI IBRAHIM)
Setiausaha PIBG Pengetua
SMK Taman Selayang SMK Taman Selayang

Disahkan oleh,

_______________________________
(HAIRUL JASRY BIN JAMALUDDIN)
Yang Dipertua PIBG
SMK Taman Selayang

14


SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-36

Bil No. Kad Pengenalan Nama Semak Keahlian
Guru
1 921106105342 Noor Fashah Amira Binti Mohd Hazmi Guru
Guru
2 901117075849 Hisbullah Bin Abd Wahab Ibu
Guru
3 920518105563 Muhammad Khairul Bin Mohamed Guru
Guru
4 710601615032 Salmiah Guru
Guru
5 810507105886 Noor Azrina Binti Abdullah Guru
Guru
6 830530105700 Hasmah Binti Halil Guru
Guru
7 880229115366 Walruhanariza Binti Harun Guru
Guru
8 840415105640 Suezana Binti Abd Rahman Guru
Guru
9 670809035228 Wan Salwani Binti Wan Abdullah Guru
Guru
10 740527145796 Lim Seok Ching Guru
Guru
11 791118095046 Syamiza Binti Samat Guru
Guru
12 840206045434 Nurul Izdihar Binti Supian Guru
Guru
13 730915065203 Mohd Sariffudin Bin Abdul Raof Guru

14 910718065755 Muhamad Azizul Bin Yusuf

15 791026105331 Muhamad Hafizal Bin Ishak

16 910306145556 Tinarenu Munisviran

17 930418035456 Noor Suziana Binti Ramli

18 670321105552 Norzila Binti Ahmad

19 650614035350 Salwati Binti Mohd Yusoff

20 930418035456 Noor Suziana Binti Ramli

21 820905145516 Nor Hafizah Binti Mohd Shafie

22 750703055618 Rozita Binti Zainal

23 821030146579 Wajdi B Hassan

24 860817295537 Mohd Ikhwan Hafiz Bin Ismail

25 930809115234 Nur Amirah Binti Che Adnan

26 720126025656 Nor Addha Binti Ibrahim


27 660226055236 Nor Azah Binti Abd Aziz Guru

28 801226035418 Hamzuryani Halim Ibu

29 811119015883 Hassanul Abiddin Bin Yusof Guru

30 810912115164 Wan Khadijah Binti Wan Mohamad Guru

31 890921105729 Mohd Zulhelmy Bin Jaya Guru

32 710118035732 Noora Mohamed Ibu

33 880521035996 Hasmilini Binti Sulaiman Guru

34 790518086259 Muhammad Azlan Bin Abdullah Bapa

35 751021026128 Rozana Binti Abdul Rahman Guru

36 700107086498 Fazidah Binti Aman Guru

37 711021106578 Rohana Binti Megat Guru

38 790416105308 Norhany Yaty Binti Abdul Rahim Ibu

39 750212105529 Mohd Eerza Bin Mohd Hanafiah Bapa

40 610510086974 Zarina Bt Sharif Ibu

41 810622105574 Suriani Selamat Ibu

42 730915095058 Nor Hasliza Bt Hassan Guru

43 830330035306 Murida Bt Ab Majid Ibu

44 710612106620 Suzianah Binti Dahlan Guru

45 671016086302 Norsiah Binti Abu Bakar Penjaga

46 770726615022 Nelly Haryati Ibu

47 740409016176 Samieh Bt Ahmad Guru

48 790928135076 Maisarah Binti Pauzon Ibu

49 740604035938 Raeshah Binti Che Ali Guru

50 830628145284 Hartini Binti Yussof Ibu

51 810711145148 Norzalina Binti Abdull Hamid Ibu

52 810409035255 Tengku Mohd Hazimi Bin Tuan Hassan Bapa

53 760121025864 Ashawati Binti Md Akhir Bukan Ahli


54 780404035454 Norkamazilahwati Binti Harun Bapa

55 820417035430 Wan Azamma Binti Mamat Guru

56 811110086140 Shashi Rekha A/P Chandrakasan Ibu

57 870603025936 Noor Ruzzuwana Bt Rahlan Guru

58 680606015242 Aida Binti Sa'im Ibu

59 660105115052 Salwati Binti Mohd Nor Guru

60 831007146174 Zuriahanim Binti Abdul Manan Guru

61 760718065658 Nurmastura Binti Abdul Rashid Guru

62 820228035132 Noor Naimatul Akhmar Bt Mohd Ghazali Guru

63 790705105400 Sarasu Venkataraman Ibu

64 760323105432 Zetty Ruzaireen Binti Mohamed Zin Guru

65 780207065582 Asrizah Binti Mat Yasin Ibu

66 790825035574 Salwati Binti Mohamed Ibu

67 740312025666 Saaedah Bt Yahaya Ibu

68 830605035058 Noraini Bt Abdullah Guru

69 810711145148 Norzalina Binti Abdull Hamid Ibu

70 840830115192 Norufiza Binti Ruzulan Guru

71 670814085377 Azhar Bin Hj Rasdi Bapa

72 641203085578 Nirmala Devi Periasamy Guru

73 830407145272 Azlinda Binti Ahmad Sanusi Ibu

74 810317065107 Ramza Eider Bin Abd Rahman Bapa

75 640711715076 Hanani Binti Sidek Penjaga

76 740522086336 Rafeah Mohamed Ishak Ibu

77 760704016660 Sudilah Binti Sulaiman Guru

78 650101035566 Nor Hatiah Binti Mustapha Ibu

79 950810025322 Mazidah Binti Che Mansor Guru

80 790515085058 Nor Fazilah Binti Othman Guru


81 730418055020 Mashitah Binti Mahadi Ibu
Ibu
82 710113025148 Norhayati Binti Abu Hassan Guru
Guru
83 790721055108 Nor Haslina Binti Rosli Ibu
Guru
84 840919035666 Norashida Bt Abdul Rahman Guru
Ibu
85 740806085706 Norfiza Bt Zainon Abidin Ibu
Ibu
86 690513075210 Siti Zaharah Binti Latib Guru
Ibu
87 711008095050 Roszaina Binti Rodzi Guru
Bapa
88 800727145434 Hazliza Mohd Tanzizi Guru
Guru
89 801013145832 Susila A/P Murugaiah Ibu
Guru
90 740705035574 Maznah Binti [email protected] Bapa
Bapa
91 670622015243 S.Ramis A/L S.Samykannu Guru
Ibu
92 771022145100 Nurbalqis Hayati Ahmad Najih Bapa
Ibu
93 831022035261 Mohd Ezuan Bin Abd Kadir Bapa
Ibu
94 690219086349 Mazian Bin Mustafa Ibu

95 950301086207 Muhamad Nursyazwan Bin Mohd Fisal

96 790515085058 Nor Fazilah Binti Othman

97 731020145530 Uma Sunthary A/P Murugan

98 820519035474 Farehan Binti Fauzi

99 771219036573 Muhamad Bin Mat Jusoff

100 801201125169 Mohd Noor Bin Muslim

101 681121075196 Nazli Binti Kassim

102 681210106652 Siti Mariam Binti Ali

103 650612016391 Ruzsidy Md Yusof

104 660526106680 Siti Jariah Binti Jamaluddin

105 671219715009 Muhamad Noor Bin Jemali

106 791228016038 Fareeza Binti Zahari

107 840428055144 Nur Fadzilah Binti Abd Rahman


108 760419086256 Sohani Binti Jalani Ibu
109 780309065575 Ahmad Hambali Bin Razali Bapa
110 761020145618 Patmavathy A/P Ranggayah Ibu
111 641230035488 Rahimah Binti Mohamed Ibu
112 790729145263 Jazmin Bin Jamil Bapa
113 790715145262 Norhaniza Binti Mohd Hussin Ibu
114 740411055078 Aishah Binti Zambiri Ibu
115 791226085822 Noraniza Binti Mustafa Albakri Ibu
116 790718095096 Edinorizan Binti Che Daud Ibu
117 750608086168 Norfiza Binti Mohamed Razman Ibu
118 800811146050 Devi A/P Kalimuthu Ibu
119 720714085591 Badrul Hisham Bin Darman Bapa
120 690331085178 Wan Teh Hameza Bt Wan Ahmad Kaspi Ibu
121 670410055286 Mazaniah Binti Amin Ibu
122 690507105540 Aznida Bt Bohari Ibu
123 760630085312 Ismarini Binti Ismail Ibu
124 781118085746 Norzean Binti Norzlan Ibu
125 950423115379 Mohd Zulkhairi Bin Salim Guru
126 911026026020 Nurul Nasiha Binti Nordin Guru
127 810914145682 Noorlita Binti Kushi Mohd Ibu
128 790927105844 Nirmala A/P Govindasamy Ibu
129 780825145360 Faizah Binti Anuar Ibu
130 780808035530 Zawati Binti Razak Ibu
131 920108145896 Nurul Hazwani Binti Hisamudin Guru
132 850818025169 Nor Azam Bin Jamaludin Guru
133 740810145353 Sharul Ariffin Bin Mohd Arif Bapa
134 850601085136 Azrinda Othman Guru


135 691205106139 Jamrood Bin Halidin Bapa
136 810506145106 Noorsalmi Binti Salim Ibu
137 851127035514 Rohayati Binti Omar Guru
138 790212145738 Nor Marina Binti Yaacob Guru
139 051231144547 Muhammad Nor Hidayat Bin Zulkifly Bukan Ahli
140 830330035306 Murida Binti Ab Majid Ibu
141 730915095058 Nor Hasliza Bt Hassan Guru
142 780520085256 Roslina Binti Mohamad Damanhori Guru
143 760305105308 Azlinda Binti Subandi Ibu
144 731129145788 Ramisa Bee Binti Md Kassim Ibu
145 711110715092 Meri Jeliza Binti Djzaoeli Ibu
146 760708105126 Umie Kalsom Binti Ibrahim Ibu
147 880720145928 Marina Nazurah Binti Mohsin Guru
148 951118035043 Hisyamuddin Bin Hamelam Guru
149 761020145861 Nor Azhar Bin Azilan Bapa
150 780516145025 Mohamad Radzi Bin Razali Bapa
151 810428105618 Nor Hasidah Binti Md Ali Ibu
152 791201075804 Suhaila Binti Mohd Shukor Guru
153 780613145270 Juliana Binti Jamal Ibu
154 730617035380 Nik Dzulzana Binti Md Salleh Ibu
155 841108065516 Normaliana Binti Mohamad Ibu
156 770908715032 Yunita Elfira Binti Rais Basri Ibu
157 950725105352 Sarina Binti Miseri Bukan Ahli
158 730415145397 Harun Bin Abdul Hamid Bapa
159 791028065468 Noor Azlina Binti Saadun Ibu
160 660813085130 Noriah Binti Man Ibu
161 740115145378 Mas Rahayu Abdul Rahman Ibu


162 540628105922 Salmiah Binti Ariff Bukan Ahli

163 730416115026 Hazlina Binti Hasan Guru

164 770116145385 Norismail Hj Isman Bapa

165 781204145215 Noorazddie Bin Musa Bapa

166 740211146012 Norshida Binti Sidik Ibu

167 810901075646 Noryati Binti Mohammad Guru

168 661126715174 Nor Khafidah Samidin Guru

169 820711145593 Mohd Faizal Bin Md Tahir Guru

170 720227145374 Nor Aini Musa Ibu

171 830710145638 Nurul Atiqa Abd Rahim Ibu

172 711110715092 Meri Jeliza Binti Djazoeli Ibu

173 790908105670 Priya Krishnan Ibu

174 080713100267 Muhammad Izzat Danish Bin Mohd Rizal Bukan Ahli

175 700504015327 Zulkefly Bin Ahmad Bapa

176 800510105458 Norhidayaty Binti Abdul Rahim Ibu

177 820826135432 Dayangku Umi Sahrenawatie Ibu

178 750508105341 Kamarulezad Bin Ahmad Guru

179 671117715091 Nova Aliandri Bin Alimin Bapa

180 870404305003 Mohd Naim Bin Hassan Guru

181 800422075279 Ahmad Shahir Bin Mohammad Daud Bukan Ahli

182 530327025786 Wan Hasna Wan Ismail Penjaga

183 920518105563 Muhammad Khairul Bin Mohamed Guru

184 690329055367 A.Razi Bin Aziz Bapa

185 820613035606 Normazilawati Bt Mohamad Noor Ibu

186 650214107482 Huzaimah Binti Abdul Kadir Ibu

187 640119106001 Devarajoo A/L Ponnan Guru

188 50915070898 Nur Balqis Binti Edie Bukan Ahli


189 720429105418 Nyanasaundary A/P Savary Ibu

190 780907145014 Azaliza Binti Muhamad Ali Ibu

191 770925145676 Saedah Binti Mohd Nor Ibu

192 780501015850 Normawati Binti Haji Masban Ibu

193 S122867 Elizana Binti Abdul Munir Ibu

194 791127045251 Husaine Amir Bin Kassim Bapa

195 851011085552 Rabiatul Al-Adawiyah Binti Jori Roslan Guru

196 831212146130 Zafinas Binti Hasbullah Ibu

197 780907145014 Azaliza Binti Muhamad Ali Ibu

198 700322085578 Roslina Binti Azamuddin Guru

199 801201125169 Mohd Noor Bin Muslim Bapa

200 620529045389 Mohd Nasir Bin Md Ali Bapa

201 840708115148 Siti Fatimah Binti Ali Guru

202 040120140064 Nur Fatini Binti Mohamad Fauzi Bukan Ahli

203 780115146764 Asfazyra Binti Ramli Ibu

204 640119106001 Devarajoo A/L Ponnan Guru

205 850821146252 Sazrizah Binti Johari Ibu

206 780315065766 Che Rosnani Bt Che Ya Ibu

207 981022035038 Siti Aisyah Mariam Bini Abdul Wahab Guru

208 790123085702 Rosliana Binti Ibrahim Ibu

209 890524035843 Mohd Shahrir Bin Mohd Tahir Guru

210 770919105045 Haniff Ayub Bapa

211 770202016344 Azlen Binti Salod Ibu

212 051213101818 Syaznie Natasya Binti Mohd Shukor Bukan Ahli

213 780516145025 Mohamad Radzi Bin Razali Bapa

214 750511055007 Roslan Bin Abdullah Bapa

215 760707085514 Tan Kok Wah Bapa


216 701212115128 Zaini Binti Awang Ibu
217 790407045032 Norzihan Binti Hasan Ibu
218 850505145274 Zainon Binti Idris Ibu
219 710917086296 Jamaliah Binti Osman Ibu
220 790529115684 Norzielah Binti Zakaria Ibu
221 790124055011 Moriffin Bin Mahpis Bapa
222 670429105845 Mohammad Ghazali Bin Abd Manab Bapa
223 610421016253 Nordin Bin Paiman Bapa
224 660221086121 Appalasamy A/L Narasmuloo Bapa
225 790203145154 Nursyahidah Yahaya Ibu
226 780730145376 Norhaizira Mohd Khidir Ibu
227 790407045032 Norzihan Binti Hasan Ibu
228 690404105919 Mohd Nazari Bin Muhamed Bajuri Bapa
229 770519036554 Jamilah Binti Mohamed Ibu
230 800529025706 Siti Rohaya Binti Yahya Ibu
231 631219035293 Rohim Bin Jaafar Bapa
232 790529115684 Norzielah Binti Zakaria Ibu
233 660313016251 Khalidon Bin Muhamad Bapa
234 891108125350 Noral Firah Binti Jaidi Bukan Ahli
235 781107015611 Salihuddinsharina Bin Salihan Bapa
236 740312025666 Saaedah Bt Yahaya Ibu
237 820221035228 Rahayu Binti Yasin Guru
238 800416086254 Rahayu A Rahman Ibu
239 770510035184 Rosnani Binti Mamat Ibu
240 740823035057 Pazli Bin Che Mud Bapa
241 821101085102 Nur Azizah Binti Abdul Aziz Guru
242 850504085468 Norizzah Binti Abd Manan Guru


243 780503065800 Masriza Binti Zahari Bukan Ahli
244 650313065257 Sundarum A/L Govindasamy Bapa
245 851024035597 Mohd Ifan Bin Razaz Guru
246 530327025786 Wan Hasna W Ismail
247 750424095086 Azmidar Binti [email protected] Penjaga
248 730923105113 Ahmad Idrus Bin Mohamed Ramly Ibu
249 370724025077 Idris Bin Minin Bapa
250 700510115041 Zanzuri Mohamad
251 620301015351 Ramli Bin Masri Penjaga
252 741155055148 Sahida Noor Binti Abdul Shukor Guru
253 680703105880 Peh Eng Hong Bapa
254 720512105304 Anita Binti Saroni
255 750903065108 Nooraznira-Liza Bt. Yusoh Bukan Ahli
256 720118115328 Khatijah Bt Md Nor Guru
257 780813035420 Suriati Abd Rashid Ibu
258 770728086726 Hamidah Binti Sulman Ibu
259 810731115130 Nurul Kamalia Binti Mohamad Ibu
260 761031105654 Thangeswary A/P Adekian Ibu
261 770412016940 Noorwehana Binti Alwee Ibu
262 810211145221 Junaidie Bin Jamal Ibu
263 851024035597 Mohd Ifan Bin Razaz Ibu
264 780618065448 Sahrulbariah Binti Aziz Ibu
265 720407085426 Siti Jumeah Syed Mohamed Bapa
266 730416115026 Hazlina Binti Hasan Guru
267 80615101880 Olivia Ibu
268 780618065448 Sahrulbariah Binti Aziz
269 740305086030 Sithiramoly A/P R.Muniandy Bukan Ahli
Guru

Bukan Ahli
Ibu
Ibu


270 700617145179 Lechmanan Katamutu Bapa
271 621212107048 Norimah Bt Misri Guru
272 80217140868 Saashaiyini Jagathesan Bukan Ahli
273 721221145335 Ganesan A/L Raman Bapa
274 791024035018 Mazlini Binti Mahamood Ibu
275 710220025987 Wan Mohd Nizam Bin Wan Ibrahim Bapa
276 831212146130 Zafinas Bt Hasbullah Ibu
277 771116115500 Roslina Binti Ab Rashid Guru
278 740519085236 Khazurah Yusof Ibu
279 680414025059 Mohammad Asri Bin Mat Isa Bapa
280 8509086598 Purna Maria A/P Arokiasamy Bukan Ahli
281 810929085002 Norsabbita Bt Abd Rahim Ibu
282 640619086377 Saiful Bahri Bin Abdullah Bapa
283 811203145234 Jenagam Ibu
284 711012105784 Manisah Saaim Ibu
285 770406086969 Badli Bin Baharom Bapa
286 800529025706 Siti Rohaya Binti Yahya Ibu
287 670202035512 Norhasimah Bt Ismail Ibu
288 640907715123 Kadir Bin Bambang Bapa
289 720806145678 Vijayalakshmy Ibu
290 791225125432 Safiza Binti Sarginen Bukan Ahli
291 830313095024 Nooryatimah Binti Abdul Razak Ibu
292 871108025044 Diyana Fasiha Binti Ayub Guru
293 740223045227 Abdul Mutalib Bin Radzali Bapa
294 720905086423 Mohd Zulkefeli B Mohamed Zain Bapa
295 740323105856 Rosmah Binti Mohamad Yatim Ibu
296 791015065696 Hariah Binti Abdul Razak Ibu


297 780407145077 Mohd Faizal Bin Abdul Hamid Bapa
Bapa
298 811109035557 Mohd Nazim Bin Abd Halim Ibu
Bapa
299 851129145362 Foong Hui Ling Ibu
Bapa
300 770731145299 Asmadi Bin Osman Ibu
Bapa
301 761101085872 Nor Azizah Binti Ali Guru
Ibu
302 760817115411 Mohd Amirrudin Mustafa Bapa
Bukan Ahli
303 690604106190 Kamariah Binti Ismail Ibu
Bukan Ahli
304 731106145005 Muhamad Syafek Abd Aziz Ibu
Ibu
305 870531295266 Rosila Binti Abdullah Ibu
Bapa
306 680608115300 Hanisah Binti Taib Bapa
Bapa
307 710519085677 Mohd Hamizul Bin Azman Bapa
Ibu
308 60530140188 Nur Amira Najihah Binti Mohd Bapa
Amirrudin Ibu
Ibu
309 731122145208 Norazah Bte Mohd Yusop Ibu
Ibu
310 70529140251 Ahmad Faris Ikhwan Bin Zulklifly

311 810123146320 Siti Horhana Binti Mohd Yusof

312 720502016148 Harizah Bt A Hamid

313 690225105550 Kannagi A/P Kannan

314 820430105333 Muhamad Riduwan Bin Jahaya

315 30617100050 Hairul Jasry Bin Jamaluddin

316 800215055179 Azrul Azwad Bin Abdul Kadir

317 740628115465 Azro Afandi Bin Othman

318 740723086172 Noratikah Binti Mohd Daud

319 690329055367 A.Razi Bin Aziz

320 861202435008 Hasrina Binti Jahari

321 720625145118 Zurina Bt Baharin

322 860815035010 Nor Ziana Bt Abd Halim

323 800529025706 Siti Rohaya Binti Yahya


324 820705016410 Noraslamiah Bt. Arifin Ibu
325 801211146086 Kamelia Binti Kamarudin Ibu
326 821102146026 Nordiyana Binti Mursalim Ibu
327 680201085672 Haslina Adnan Ibu
328 770622036376 Siti Syahara Bt Mamat Ibu
329 561003025669 Che Aziz Bin Che Wan Bapa
330 820525146197 Ahmad Fadhli B Mohd Azzimi Bapa
331 660308035255 Baharudin Bin Abd Rahman Bapa
332 701028106459 Muhammad Yusri Bin Muhammad Bapa
333 680425035762 Asiah Binti Othman Guru
334 900726085108 Nor Farhana Bt Mohd Abd Kadzar Guru
335 840322065424 Norjamaliah Bukan Ahli
336 760826085699 Fetah Singh A/L Banta Singh Bapa
337 780220035716 Khatijah Binti Junoh Guru
338 780417075164 Rosyini Binti Ahmad Ibu
339 780417075164 Rosyini Binti Ahmad Ibu
340 780220035716 Khatijah Binti Junoh Guru
341 770420026102 Roshaya Binti Saibon Ibu
342 770408015814 Zainon Binti Abu Samah Ibu
343 810408085568 Norazlina Bt Aminuddin Ibu
344 810929085002 Norsabbita Bt Abd Rahim Ibu
345 780501015850 Normawati Binti Haji Masban Ibu
346 760615095010 Ismazura Ismail Ibu
347 770118086833 Firdauz Hassan Basri Bapa
348 670707016296 Faridah Tasmir Ibu
349 670622015243 S.Ramis A/L S.Samykannu Guru
350 820428146021 Mohd Ridza Bin Jaafar Bapa


351 640616035822 Haminah Binti Haji Abdullah Ibu
352 670622015243 S.Ramis A/L S.Samykannu Guru
353 841129146286 Thenmoli A/P Ramasamy Ibu
354 760510035687 Faruq Zukaram Lukman Bapa
355 680606015242 Aida Binti Sa'im Ibu
356 831227085094 Azziha Binti Abdul Wahab Bukan Ahli
357 641118085004 Rosnani Yunos Ibu
358 80518101117 Goh Jun Yong Bukan Ahli
359 810206035028 Hirdayu Bt Mohd Tahir Ibu
360 750612085969 Saiful Azhar Bin Mat Isa Bapa
361 81387809246 Muhammad Ilham Baihaqi Bukan Ahli
362 990622146393 Mohd Shahrul Ikwan Bin Hj.Senin Bukan Ahli
363 780907145014 Azaliza Binti Muhamad Ali Ibu
364 770808087382 Syarifah Norziana Binti Syed Osman Guru
365 671028085059 Noorman Bin Nordin Bapa
366 700709015152 Norlaila Bbini Majid Datuk
367 80404141161 Tareshwar Kishen A/L Gopal Bukan Ahli
368 700709015152 Norlaila Binti Majid Datuk
369 681117025604 Sharifah Binti Abu Ibu
370 831011146556 Subaidah Binti Rahmatullah Ibu
371 76102935328 Humairah Abdul Hamid Bukan Ahli
372 690225105550 Kannagi Kannan Ibu
373 80711060820 Norfarazila Binti Daud Bukan Ahli
374 791003065074 Roziah Binti Ghazali Ibu
375 770218115072 Rosmawati Binti Ismail @ Razali Ibu
376 761217145996 Siti Fazura Binti Ainuddin Ibu
377 731021035616 Karimah Binti Mohd Nor Ibu


378 710612106620 Suzianah Dahlan Guru

379 760305105308 Azlinda Binti Subandi Ibu

380 760718065658 Nurmastura Bt Abdul Rashid Guru

381 670809035228 Wan Salwani Binti Wan Abdullah Guru

382 821102146026 Nordiyana Binti Mursalim Ibu

383 761113035573 Mohd Khairi Bin Mohd Shaidi Bapa

384 711008095050 Roszaina Rodzi Guru

385 850714035004 Nur Fadzilah Binti Mohamad Taib Ibu

386 660226055236 Nor Azah Abd Aziz Guru

387 640119106001 Devarajoo A/L Ponnan Guru

388 840708115148 Siti Fatimah Binti Ali Guru

389 730210025658 Sarina Binti Mohamad Isa Ibu

390 820905145516 Nor Hafizah Binti Mohd Shafie Guru

391 790101075458 Azniyante Bt Mohd Dahalan Ibu

392 901117075849 Hissbullah Bin Abd Wahab Guru

393 840206045434 Nurul Izdihar Binti Supian Guru

394 740810145353 Sharul Ariffin Bin Mohd Arif Bapa

395 760615095010 Ismazura Ismail Ibu

396 67066015243 S.Ramis A/L S.Samykannu Bukan Ahli

397 621212107048 Norimah Bt Misri Guru

398 820228035132 Noor Naimatul Akhmar Bt Mohd Ghazali Guru

399 810622105574 Suriani Selamat Ibu

400 810622105574 Suriani Selamat Ibu

401 730829086403 Ahmad Ridza Bin Idris Bapa

402 760118086105 Mohd Arman Bin Muhamad Isron Bukan Ahli

403 650319065450 Raja Rozlinda Binti Raja Abdullah Ibu

404 621212107048 Norimah Bt Misri Guru


405 730617035380 Nik Dzulzana Binti Md Salleh Ibu

406 680818065073 Chiang Chin Bukan Ahli

407 760510035687 Faruq Zukaram Lukman Bapa

408 760330055066 Roslinah Binti Mat Zin Ibu

409 700816055264 Habibah Begum Bt T Moiden Ibu

410 770218115072 Rosmawati Binti Ismail @ Razali Ibu

411 790524035781 Mohd Shazlimin B. Mohd Noor Bapa

412 731221035565 Zulhazman Mukrim Bapa

413 670622015243 S.Ramis A/ L S.Samykannu Guru

414 800208065432 Maisarah Neikmed Ibu

415 840206045434 Nurul Izdihar Binti Supian Guru

416 770209087356 Nurashikin Binti Nazali Ibu

417 731221035565 Zulhazman Mukrim Bapa

418 761217145996 Siti Fazura Binti Ainuddin Ibu

419 810217105554 Azmahani Muhammad Mahfol Ibu

420 740522086336 Rafeah Mohamed Ishak Ibu

421 700101015365 Rohaizat Tahir Bapa Tiri

422 830530105700 Hasmah Binti Halil Guru

423 810821145325 Mohd Hafiz Bin A Rahman Bapa

424 761014055552 Shamsinar Binti Shamsuddin Ibu

425 700816715066 Turyani Binti Trisnomiarto Ibu

426 710324715018 Farhiyah Binti Ninwari Ibu

427 740811105636 Ezatul Farida Binti Abdul Ghafar Bukan Ahli

428 O0912702125 Ahmad Hafiy Ikhwan Bin Ahmad Khairul Bukan Ahli

429 730617035380 Nik Dzulzana Binti Md Salleh Ibu

430 730126085412 Zuraidah Binti Ariff Ibu

431 750117125302 Hairul Jasry Bin Jamaluddin Bapa


432 810830105333 Mohd Azli Bin Mohamad Bapa
433 780105026232 Norazizah Binti Hashim Ibu
434 680606015242 Aida Binti Se'am @ Sa'im Ibu
435 850708105686 Intan Nadiah Bt Abdullah Ibu
436 670622015243 S.Ramis A/L S.Samykannu Guru
437 680821015536 Masirah Binti Misbah Ibu
438 871006145088 Azira Binti Azman Guru
439 830126086616 Punitha A/P Bahskaran Ibu
440 750417016570 Zabedah Binti Lias Ibu
441 810217035648 Fauziah Binti Mohd Fauzi Ibu
442 600206106775 Sharifuddin Bin Shaharom Bapa
443 700316085651 Govintha Samy A/L Subramani Bukan Ahli
444 41107010016 Nureen Zaini Binti Zaini Bukan Ahli


LAPORAN PIBG 2020/2021

Mesyuarat AJK PIBG 2020/2021

1. Kali pertama : 18 Jun 2021
2. Kali kedua : 25 November 2021
3. Kali ketiga : 10 April 2022

Kehadiran Ahli-ahli Jawatan Kuasa PIBG 2021/2022

Bil. Nama 18/6/21 25/11/21 10/4/22 Jumlah
1. Pn. Nor Addha binti Ibrahim H H H 3/3
2. En. Hairul Jasry bin Jamaluddin H H H 3/3
3. En. Nor Azhar bin Azilan H H H 3/3
4. Pn. Azura binti Abd Rahman - H H 2/2
5. En. Hisbullah bin Abd Wahab H H H 3/3
6. Cik Noor Fashah Amira binti Mohd Hazmi H H H 3/3
7. Encik Wajdi bin Hassan H H H 3/3
8. Cik. Rohayati binti Omar H H H 3/3
9. En. Shahrul Ariffin bin Mohd Arif H H H 3/3
10. Pn. Azlinda binti Subandi H H H 3/3
11. Puan Maznah binti Mustapha @ Hussain H H H 3/3
12. Encik Junaidie bin Jamal O H H 3/3
13. En. Mohd Ridza bin Jaafar H O O 1/3
14. Puan Nirmala A/P Govindasamy H H H 3/3
15. Pn. Nurul Izdihar binti Supian H H H 3/3
16. En. Devarajoo a/l Ponnan H H H 3/3
17. En. Muhammad Khairul bin Mohamed H H H 3/3
18. En. Mohd Sariffudin Bin Abdul Raof H H H 3/3

*Nota H - Hadir
TH - Tidak Hadir
CB - Cuti Bersalin
MC - Cuti Sakit
0 - Tidak Hadir Bersebab


Kegiatan PIBG Sepanjang Sesi 2020/2021

Bidang Kurikulum

1. Memberi sumbangan dana kepada unit kurikulum sekolah bagi mengadakan kelas
tambahan CUDIPT fasa pertama. Peruntukan melibatkan makan dan minum pelajar.

2. Agihan infaq barangan asas kepada keluarga yang memerlukan. Bantuan ini diketuai
oleh Encik Nor Azhar bin Azilan (NYDP)

3. Membiayai dana kewangan untuk murid yang mewakili selangor ke pertandingan
cabaran keselamatan siber nasional (cakna) peringkat kebangsaan 2021.

4. Sumbangan dana bagi bengkel teknik menjawab soalan kesusasteraan tamil SPM
2021.

5. Sumbangan kewangan membiayai bayaran pensyarah untuk Bengkel Teknik
Menjawab Soalan Kesusasteraan Melayu Komunikatif (KMK) SPM 2021.

6. Membiayai dana Majlis Mohon Restu Anjuran Unit Kurikulum dan UBK.
7. Sumbangan dana untuk Program Ilya Ramadhan 2021/1442 hijrah dan majlis khatam

Al-Quran.

Bidang Hal Ehwal Murid

1. Sumbangan dana bagi membina singki di blok B, blok C dan blok F bagi kemudahan
pelajar dalam tempoh pandemik mencuci tangan.

2. Sekolah dengan Kerjasama PIBG SEMENTAS melancarkan program Bangkul Makanan
SEMENTAS yang diagihkan kepada keluarga yang terjejas akibat pandemic Covid 19.
Program ini ketuai oleh En. Nor Azhar bin Azilan (NYDP).

3. Sumbangan kewangan bagi persediaan petugas vaksinasi murid berumur 16 dan 17
tahun.

4. Wakil PIBG, Encik Nor Azhar (NYDP) melakukan kerja-kerja sanitasi kelas bagi selepas
tamat sesi persekolah bagi membendung dan mencegah penularan Covid-19 di
SEMENTAS.

5. Program motivasi pagi untuk pelajar tingkatan 5 oleh wakil PIBG Encik Nor Azhar
(NYDP). Program ini adalah memberi motivasi kepada pelajar diawal sesi
persekolahan secara bersemuka.

6. Membiayai dana kewangan bagi persediaan pembukaan sekolah daripada unit HEM.
7. Membiayai dana untuk Majlis Watikah Perlantikan Pemimpin Murid SMK Taman

Selayang yang telah dijalankan pada 8 Mei 2021
8. Menjalankan program gunting rambut di sekolah kepada murid-murid SEMENTAS.
9. Membiayai dana untuk Program Naik Taraf Bilik Pengawas SMK Taman Selayang.


Bidang Kokurikulum

1. Sekolah Bersama PIBG SEMENTAS melancarkan tabung bagi program Apa Khabarmu
Disana (AKDIS). Program ini bertujuan membantu murid yang tidak berkemampuan
bagi menyediakan peranti dan murid dapat mengikuti pembelajaran secara atas
talian serta dapat meningkatkan peratus kehadiran murid.

Bidang PIBG

1. PIBG SMK Taman Selayang Bersama 14 sekolah seluruh Malaysia menjadi urusetia
Program Titipan Kasih Buat Insan Istimewa. Program ini bertujuan untuk memberi
pendedahan kepada ibubapa, penjaga, guru dan Murid Berkeperluan Khas ( MBK )
mengenai pencapaian akademik, sukan dan kokurikulum di samping membentuk
hala tuju MBK.

2. Wakil PIBG Bersama PK HEM SEMENTAS menziarah keluarga adik Faiz Yusni yang
kehilang kedua ibu dan bapa.

3. Wakil PIBG menyambut kehadiran semula murid ke sekolah selepas pembelajaran
boleh dilakukan secara bersemuka.

4. PIBG SEMENTAS terlibat dalam bantuan awal persekolah daripada Majlis
Pembandaran Selayang.

5. PIBG SEMENTAS mendapat sumbangan 20 beg sekolah daripada Yayasan Prihatin
Nasional dan telah mengagihkan sumbangan tersebut kepada pelajar SEMENTAS
yang memerlukan.

Lain-lain

1. Membiayai kos pengambilan computer peribadi sebanyak 14 unit di Alor Setar kedah.
2. Pembiayaan dan bagi menyediakan langsir dan singki mudah alih di makmal kimia dan

makmal biologi.
3. Membiayai dana menaik taraf Bilik Komputer dan Studio SMK Taman Selayang. Tujuan

menaik taraf dilakukan adalah untuk menyediakan ruangan ICT yang selesa dan kondusif
kepada pelajar.
4. Sumbangan dana untuk Majlis Hi-Tea guru 2021


L. LAPORAN KEWANGAN PIBG SESI 2020/2021

1.0 PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PIBG

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SMK TAMAN SELAYANG
PENYATA KEWANGAN

BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2021

BIL BUTIRAN NOTA RM RM
1.0 Baki Awal 1 Januari 2021 (Bank) 11,134.48

2.0 Penerimaan NOTA 1 21,594.00
Sumbangan PIBG dan PCA 2021 NOTA 2 1,250.00
Bantuan ehsan PKP NOTA 3 933.45
Lebihan program 3,395.00
Sumbangan Akdis 575.00
Sumbangan Makan Spm 235.00
Sumbangan kilat 300.00
Iklan majalah

Jumlah Penerimaan 28,282.45

3.0 Perbelanjaan NOTA 4 4,377.50
Kurikulum NOTA 5 1,431.90
Hal Ehwal Murid NOTA 6
Kokurikulum NOTA 7 576.00
Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) NOTA 8 4,677.00
Belanja Lain NOTA 9 7,181.00
Sumbangan Luar NOTA 10 3,995.00
Tunai Runcit
Caj Bank / Buku Cek NOTA 10 39.00
9.50
Jumlah Perbelanjaan
22,247.90
Baki pada 31 Disember 2021 (Bank)
Baki Tunai Runcit 17,169.03
55.30
Simpanan Bank as at 31/12/2021 :-
Maybank RM17,169.03


Disediakan oleh: JUMLAH (RM)
19,474.00
_______________________________ 2,120.00
(Wajdi b Hassan) 21,594.00
Bendahari
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) JUMLAH (RM)
SMK Taman Selayang 500.00
500.00
NOTA 1 50.00
SUMBANGAN PIBG DAN PCA 2021 200.00

BIL BUTIRAN 1,250.00
1 Sumbangan PIBG
2 Sumbangan PCA JUMLAH (RM)
JUMLAH SUMBANGAN PIBG / PCA 2021 313.80
19.65
NOTA 2 300.00
SUMBANGAN LUAR/BANTUAN EHSAN 300.00
933.45
BIL BUTIRAN
1 Sumbangan luar dari Dato Rozainor - Bantuan Ehsan PKP
2 Sumbangan luar dari Kasmawati - Bantuan ehsan PKP
3 Sumbangan luar dari Rahimah binti Megat - Bantuan ehsan PKP
4 Sumbangan luar dari Zuraidah binti Tamby – Bantuan ehsan PKP
5
6

JUMLAH SUMBANGAN TAMBAHAN / LUAR PIBG 2021

NOTA 3
LEBIHAN PROGRAM

BIL BUTIRAN
1 Lebihan dari Mesyuarat Agong PIBG 2020
2 Lebihan dari program cabutan bertuah
3 Lebihan dari program Aedes 2020
4 Lebihan dari program vaksinasi sekolah

JUMLAH LEBIHAN PROGRAM 2020


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Birthday Party Decorations at Home
Next Book
MENSURATION-3D