The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by danielsheresh, 2019-12-18 16:45:56

איוב משפט וחצי

איוב משפט וחצי

‫פרק א ‪ -‬הכל התחיל במפגש חברים‪ .‬ישבו‪ ,‬פטפטו‪ ,‬איוב אמר אין צדק בעולם‪,‬‬
‫החברים אמרו ‪ -‬יש‪ .‬אוקיי‪ ,‬אמר איוב‪ ,‬נתערב‪ .‬נעמד איוב והודיע ‪ -‬אני מתחייב להיות‬

‫מעתה צדיק‪ ,‬תם וישר‪ ,‬נקי מכל רבב‪ .‬נראה מה יהיה‪ .‬שמו כסף על השולחן‪ ,‬ויצאו‬
‫לשוט בארץ‪.‬‬

‫פרק ב ‪ְ" -‬בָּכל זֹאת לֹא ָח ָטא ִאיּוֹב ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו" ‪ -‬בחוץ פני פוקר‪ ,‬בפנים העולם קורס‪ .‬זהו‬
‫המפגש המחריד של ספר איוב ‪ -‬מצד אחד התבנית המהודקת של הסיפור‪ ,‬הכל ספור‪,‬‬
‫הכל מדויק‪ ,‬הכל במקום‪ .‬מהצד השני ‪ -‬הכאוס שמשתולל בתוך הסדר הזה‪ .‬השפתיים‬

‫של איוב הן קו הגבול ‪ -‬הסדר מכאן‪ ,‬הכאוס מכאן‪.‬‬

‫פרק ג ‪ -‬איוב מקלל‪ ,‬אוהו מקלל‪ .‬אך לא את האל‪ .‬כמו לוליין על חבל דק הוא מתהלך‬
‫סביב‪ ,‬נוגע לא נוגע‪ .‬הוא מקלל את יומו‪ ,‬מכריז כי לא ראוי להיוולד אל עולם שכזה‪,‬‬

‫מעשה ידי האל‪ .‬אך את האל עצמו הוא לא יקלל‪ ,‬הוא לא ייתן לשטן את התענוג הזה‪.‬‬

‫איוב ד ‪" -‬וְַעצֹר ְבּ ִמִלּין ִמי יוָּכל" אומר אליפז‪ ,‬ומכאן ואילך המילים יזרמו ללא מעצור‪ .‬עוד‬
‫ועוד ועוד‪ .‬ולפעמים נדמה שדווקא ריבוי המילים בספר מעיד על מוגבלותן‪ .‬ושוב‬

‫נזכרים בשבעת ימי השתיקה שקדמו לדיבור‪ ,‬שתיקה הלועגת להררי המילים‪.‬‬

‫איוב ה ‪" -‬אוָּלם ֲאִני ֶאְדרֹשׁ ֶאל ֵאל" ‪ -‬אומר אליפז‪ ,‬עוצם את עיניו ומתמלא כיסופים‪.‬‬
‫איוב מתבונן אחוז קנאה‪ ,‬תיכף יקום גם הוא ויישא את כפיו בתפילה וערגה‪ ,‬יברח‬

‫מהאל אליו‪ .‬אך איוב לא נכנע לפיתוי‪ .‬הוא ממשיך לשבת‪ ,‬מתגרד בחרס‪.‬‬

‫איוב ו ‪" -‬לוּ ָשׁקוֹל יִ ָשּׁ ֵקל ַכְּע ִשׂי וְַהוָּ ִתי ְבּמֹאְזַניִם‪ִ ...‬כּי ַע ָתּה ֵמחוֹל יִַמּים יְִכָבּד"‪ .‬משני כפות‬
‫המאזניים‪ .‬בצד האחד כאבו של איוב‪ ,‬ובצד השני חול הים‪ .‬ואיוב מכריע את הכף‪ .‬כעת‬

‫כשנוכחותו של איוב אינה מתבטלת לנוכח היקום הגדול‪ ,‬כעת שהקיום האנושי שקול‬

‫כנגד העולם כולו‪ ,‬רק כעת יוכל איוב להתייצב פנים אל פנים אל מול האל‪.‬‬

‫איוב ז ‪" -‬אדם נידון בכל יום" אמר אחד החכמים‪ ,‬תוך שהוא מצטט את דברי איוב‬
‫"וַ ִתּ ְפ ְק ֶדנּוּ ִלְב ָקִרים"‪ ,‬בכל רגע‪ ,‬הוסיף חברו וציטט "ִלְרָגִעים ִתְּב ָחנֶנּוּ"‪ .‬אך כשישבו‬
‫החכמים והרהרו בכך‪ ,‬ביקשו לתת לאדם מעט מרחב‪ ,‬כמה רגעים של נשימה‪" .‬אדם‬

‫נידון פעם אחת בשנה"‪ .‬אמרו‪ ,‬ותקעו בשופר‪.‬‬

‫איוב ח ‪ִ " -‬אם ָבּנֶיָך ָח ְטאוּ לוֹ וַיְ ַשְׁלּ ֵחם ְבּיַד ִפּ ְשָׁעם" ‪ -‬חטאו הלכו‪ ,‬מפטיר החבר מאתמול‬
‫שליבו נאטם‪ .‬כי מהו צערו של איוב אל מול האימה שחווה בלדד‪ ,‬האימה של מי‬

‫שתפיסת עולמו הסדורה ניצבת בפני אתגר‪ .‬לנוכח האיום מתנפצות פניו של החבר‪,‬‬

‫וכעת מול עיניו של בלדד מתייצב לא איוב‪ ,‬כי אם אויב‪.‬‬

‫איוב ט ‪ -‬המשוגע הזה איוב‪ .‬כשהחברים אמרו לו "האנוש מאלוה יצדק"?! הם לא העלו‬
‫בדעתם שהם הכניסו לו רעיון לראש‪ .‬עכשיו הוא הולך להפוך שולחנות‪ ,‬לקרוא את‬
‫אלוהים לדין‪.‬‬

‫איוב י ‪" -‬הקוסמוס הוא‪ ,‬לכל המוטב‪ ,‬כמו גל אשפה שפוזר באקראי"‪ ,‬אמר הרקליטוס‪.‬‬
‫וכשהבין איוב שזה המצב‪ ,‬והתוהו ובוהו עודנו כאן‪ ,‬פנה אל האל ואמר‪ :‬אם כבר בלאגן‪,‬‬

‫אני מעדיף את המקור‪ .‬שלח אותי בבקשה אל השאול ‪ -‬ארץ "ַצְל ָמוֶת וְלֹא ְסָדִרים"‪.‬‬

‫איוב יא ‪ֲ " -‬הרֹב ְדָּבִרים לֹא יֵָענֶה וְִאם ִאישׁ ְשׂ ָפ ַתיִם יְִצָדּק"‪" .‬איש שפתיים"‪ ,‬כך מכנה‬
‫צופר את איוב‪ .‬כל כך חרד הוא צופר מפני מילותיו של איוב‪ ,‬עד שמהאיש איוב לא‬

‫נותר בעיניו דבר‪ ,‬רק שפתיים‪.‬‬

‫איוב יב ‪ -‬שוב הסרקזם‪" .‬צדיק תמים"‪ ,‬כך מכנה איוב את רעהו בבוז‪ ,‬ואפשר לשמוע‬
‫את הלעג בקולו‪ .‬אל מול המילים שמתעקשות לתמוך בעולם הקורס‪ ,‬נשמע צחוקו‬
‫המריר של איוב‪ .‬אולי קרא איוב בצעירותו את פסקל‪ ,‬הפילוסוף שקבע כי "לצחוק‬
‫לפילוסופיה‪ ,‬זוהי הפילוסופיה האמיתית"‪.‬‬

‫איוב יג ‪" -‬החנופה הקוסמטית" ‪ -‬כך קורא סוקרטס לניסיון לשוות לגוף מראה יפה מכפי‬
‫שהנו‪ .‬במקום לדאוג לבריאות הגוף ועיצובו‪ ,‬נקראים הלק והפודרה לרמות את‬

‫המתבוננים‪" .‬כיחס הקוסמיטיקה אל הגימנסטיקה )=עיצוב הגוף(‪ ...‬כן יחסה של‬
‫הריטוריקה אל השיפוט"‪ ,‬אומר סוקרטס לגורגיאס‪ .‬ואיוב שמאזין מהצד‪ ,‬תובע כעת‬

‫משפט‪.‬‬

‫איוב יד ‪ -‬המוות‪ .‬מעטים מוכנים לעמוד מולו‪ ,‬לראות את חייהם כרגע חולף‪ .‬מה רב‬
‫הפיתוי לחשוב שאי שם במרחבים האינסופיים של החיים‪,‬יתבטל סבלו של איוב‪,‬‬

‫והמאזניים שכרעו תחת כובד סבלו‪ ,‬יתאזנו‪ .‬אך איוב מסרב להיתלות בנצח‪ ,‬הוא מציב‬
‫את שעון החול על השולחן ומכריז‪" :‬אָָדם‪ְ ...‬קַצר יִָמים וּ ְשַׂבע רֶֹגז"‪.‬‬

‫איוב טו ‪ -‬ספר איוב הולך ומסבך את המילים בתוך עצמן‪ ,‬תסבוכת שתביא בסוף‬
‫לקריסתן‪ .‬והפעם ‪ -‬מלכוד איוב‪ .‬אליפז‪ ,‬החבר‪ ,‬טווה מלכודת לאיוב‪ .‬אם יאמר איוב‬
‫חטאתי! יאמרו רעיו‪ ,‬נענשת‪ .‬אם יאמר לא חטאתי‪ ,‬יאמרו רעיו ‪ -‬אתה מעז להאשים‬

‫את האל באי צדק?! בכך חטאת! מסכן‪.‬‬

‫איוב טז ‪ָ " -‬שֵׁלו ָהיִי ִתי וַיְַפְר ְפּ ֵרִני‪ ,‬וְאָ ַחז ְבָּעְר ִפּי וַיְַפְצ ְפֵּצִני וַיְִקי ֵמִני לוֹ ְל ַמ ָטָּרה" ‪ -‬כל כך‬
‫ברוטאלי‪ ,‬כל כך ויזואלי‪ .‬נראה שאיוב מנסה להזכיר לחבריו העסוקים כל כך בפתרון‬

‫הבעיה הפילוסופית שלפתחם‪ ,‬כי מאחורי 'בעיית צדיק ורע לו'‪ ,‬יושב צדיק‪ ,‬ורע לו‪.‬‬


Click to View FlipBook Version