The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Poljka Futog, 2019-12-13 06:43:07

SEPTEMBAR

SEPTEMBAR.

Keywords: Letopis

септембар
2019.

Летопис

Пољопривредна
школа са домом
ученика Футог

септембар 2019.

Упознајте нашу школу

Пољопривредна школа са домом ученика смештена је у Футогу, у згради
велелепног дворца грофа Котека, саграђеног 1776. године и која је данас споменик под
заштитом државе.

Школа је основана 1947. године. На самом почетку, била је то једногодишња
бригадирска школа која прераста у двогодишњу специјалну градинарску школу, а затим у
огледну пољопривредну школу општег смера, са трогодишњим трајањем.

Четворогодишње образовање уведено је 1949. године и, поред општег смера,
уводе се: ратарство, сточарство, виноградарство и воћарство. Од 1975. године у школи се
реализује програм заједничких основа средњег васпитања и образовања, да би 1977.
године школа прерасла у Центар за образовање кадрова пољопривредно-прехрамбене
струке под називом „ Др Синиша Станковић“.

Под овим називом школа ради до 1993. године када мења име у Пољопривредна
школа са домом ученика. Прехрамбено технолошки смерови 2000. године прелазе у
Техничку школу „ Павле Савић “ у Новом Саду и у школи су остали да се образују ученици
пољопривредне струке.

Школа је специфична по томе што је смештена на грофовском сеоском имању
адаптираном за потребе наставе.

Настава се одвија у згради дворца и више помоћних зграда, окружених парком.
Посебан објекат је и комфорна сала за физичко васпитање као и вањски спортски
терени.

Дом ученика

У саставу школе је и дом за смештај ученика који заузима две зграде као и
ресторан за исхрану ученика.

Капацитет мушког дома је 128 кревета у 34 собе, а женског 62 кревета у 15 соба.
Укупна квадратура мушког дома је 1.432,48 м2. Собе су величине 15,72 м2 и имају
заједничко купатило по спратовима. Мушки дом поседује тв салу, читаоницу,
информатички кабинет, учионицу за учење и једну чајну кухињу.

Укупна квадратура женског дома је 1.010 м2 а собе су величине 15,20 м2. Женски
дом поседује, такође, тв салу, читаоницу, лепо двориште, летњиковац, чајне кухиње,
информатички кабинет са учионицом за учење.

Ресторан ученичке исхране састоји се од: кухиње која је површине 680,73 м2, простора за
припрему хране од 129,46 м2, трпезарије од 248,73 м2 и вешераја од 47,91 м2.

Васпитачи у школској 2019/20. години - у мушком дому: Зоран Пантић, Небојша
Пантовић, Љиљана Нешић, Негован Лаушев и Сања Горданић. У женском дому: Олга
Миловац, Славица Пантовић и Зорица Станковић.
Стручни сарадник дома ученика је Драган Курбалија.

У дому постоје и бројне секције у којима су ученици ангажовани. Своје стечене вештине
„проверавају“ сваке године учешћем на Домијади.
Секције у дому и задужени васпитачи:
Примењена уметност, рукотворине и биодекорација - Олга Миловац,
Хор - Љиљана Нешић.
Ликовна секција - Драган Курбалија,
Фото секција- Зорица Станковић,
Рецитаторска секција - Сања Горданић
Спортске секције: мушка и женска кошарка,

мушки и женски фудбал,
мушка и женска одбојка,
стони тенис и
шах - Небојша Пантовић

Школска економија

Недалеко од главне зграде је школска економија - полигон за извођење практичне
наставе који се састоји из три повезана дела: ратарско-повртарског, сточарског и
механизаторског. На економији се узгајају домаће животиње, ратарске, повртарске и
цвећарске културе. Школа у свом поседу има и обрадиву земљу у футошком атару.

Практична и теоријска настава су уско повезане, што данас представља модел
дуалног образовања. Школу уписују углавном сеоска деца која се и код куће баве неким
пољопривредним пословима. Имамо и могућност за ванредно школовање као и
преквалификацију и доквалификацију.

Највећа специфичност је широка палета додатних делатности, којима се шире
компетенције ученика, и којима се школа бави. То је производња вина, ракије, меда,
производа од млека и меса, производимо и поврће, воће, цвеће, семена и расад.

Ученицима је омогућено да у свим тим пословима учествују кроз Ученичку задругу
„Провентус“ и Ученичку компанију.

Делатност школе и услови рада

Пољопривредна школа са домом ученика налази се у Футогу у улици Царице
Милице бр. 2.

Испуњава све прописане услове за рад: назив, седиште и врсту установе, програм
образовања и васпитања, језик на коме се остварује васпитно-образовни рад,
довољан број ученика, простор, опрему, наставна средства, наставнике и стручне
сараднике у складу са прописаним стандардима, обезбеђена средства за рад,
обезбеђене хигијенско-техничке услове у складу са законом и прописима којима се
уређују ове области.

Школа је верификована за школовање следећих образовних профила:

Степен стручне Образовни профил
спреме
IV Пољопривредни техничар на српском и
мађарском језику
IV
IV Ветеринарски техничар
IV Техничар хортикултуре
IV
III Техничар пољопривредне технике

III Зоотехничар
III Руковалац механичар пољопривредне

технике
Цвећар-вртлар
Пољопривредни произвођач

Одељења и одељењске старешине школске 2019/20.године

Први разред Образовни профил Одељење Одељењски старешина
Кире Стојчевски
Редни број Исидора Вујић

1. Пољопривредни техничар I 1 Славка Атанацковић
Зоран Милекић
Техничар пољопривредне I 2А
Владимир Николић
2. технике
Гордана Кнежевић
Зоотехничар I 2Б
Драгана Орељ
3. Ветеринарски техничар I3

4. Ветеринарски техничар I4

5. Ветеринарски техничар I5

Цвећар-вртлар I 6А

6. Руковалац-механичар

пољопривредне технике I 6Б

7. Пољопривредни I 7
произвођач

Други разред

Редни број Образовни профил Одељење Одељењски старешина
II 1 Зоран Гојковић
1. Пољопривредни техничар
II 2 Зита Сабо
Пољопривредни техничар II 3 Небојша Бранковић
2. на мађарском језику
II 4 Весна Антић
3. Техничар пољопривредне II 5 Станко Кривокапић
технике II 6 Драгана Борђошки
II 7 Мирјана Матовић
4. Техничар хортикултуре II 8 Ивана Стевановић
II 9А
5. Зоотехничар
Станка Продановић
6. Ветеринарски техничар II 9Б

7. Ветеринарски техничар II 10 Бранислав Јовановић

8. Ветеринарски техничар

Цвећар-вртлар

9.
Пољопривредни
произвођач

10. Руковалац-механичар
пољопривредне технике

Трећи разред

Редни број Образовни профил Одељење Одељењски старешина

1. Пољопривредни техничар III 1 Драгица Ристић
2. Пољопривредни техничар III 2 Војин Јаћимовић
3. Техничар пољопривредне III 3
Игор Кинка
технике
4. Техничар хортикултуре III 4 Драгица Богојевић
5. Ветеринарски техничар III 5 Смиљана Механџић
6. Ветеринарски техничар III 6 Биљана Миловановић
7. Ветеринарски техничар III 7
Милена Ратић
Цвећар-вртлар III 8А Тодоровић

8. III 8Б Катарина Пилиповић
Руковалац-механичар

пољопривредне технике

Четврти разред

Редни број Образовни профил Одељење Одељењски старешина
1. IV 1 Валериа Обрадовић
2. Пољопривредни техничар IV 2 Драгана Станковић
Пољопривредни техничар
3. Пољопривредни техничар IV 3 Моника Фехер
4. IV 4 Горан Орељ
на мађарском језику
5. IV 5 Татјана Симин
6. Техничар пољопривредне IV 6 Мирослав Смајић
7. технике IV 7 Софија Ђурђевић
8. IV 8 Горан Милошев
9. Техничар хортикултуре IV 9 Јелена Белић
Зоотехничар

Ветеринарски техничар
Ветеринарски техничар
Ветеринарски техничар

Материјално-технички услови рада

Ресурс Укупан број Површина м²
Учионице 23 1420
Кабинети 12 720
Библиотека 1 80
Медијатека 1 30
Радионица 1 190
Простор за смештај 7 3060
животиња
Спремишта 4 1858
Стакленик 2 500
Фискултурна сала 3 1700

Полигон за практичну 2 81 ha
наставу

Школа поседује четири пластеника. Најновији пластеник, школа је добила ове
године, учествујући у пројекту AGRINNO (Agriculture innovation towards growth and
employment in crossborder region) који се реализује у оквиру ИПА прекограничне сарадње
Србија - Мађарска и суфинансира се из фондова Европске уније.Пластеник је величине 34 метра квадратна, опремљен најсавременијим
инструментима за мерење влажности ваздуха, земљишта, температуре спољне и
унутрашње.

Пластеником се управља помоћу апликације, путем интернета са велике удаљености, а
вредност је 14.000 евра.

Mлекара

Школска млекара "Еко фарма - органско млеко" успешно ради од 2015. године.
Изграђена је делом из сопствених средстава, учешћем у пројекту "Органски сир за све
генерације", и донацијом опреме од стране Пољопривредног факултета из Новог Сада,
одсека за сточарство.Почетак школске године

Нову школску, 2019/20. годину, почели смо 1. септембра 2019. године,
заједничким родитељским састанком за родитеље ученика првог разреда. Након
добродошлице и жеље да успешно заврше школу, одељењске старешине су одржале
састанке са родитељима својих одељења.

Срећно у пензији

Почетак ове школске године, неке колеге су дочекали у пензији: професор групе
предмета из пољопривредне механизације Влатко Мујан, професорица групе предмета
из хортикултуре Зузана Кукучка, професорица хемије Рада Радић Гашић, спремачица
Јасмина Ћорковић, запослена у кухињи Мира Илић и Живко Бингулац, бивши директор.

Приправница Милица Бакић, успешно је завршила свој приправнички стаж 31.
августа 2019. године.

Милица Бакић

Седнице школских органа и организација

Школски одбор је одржао седницу 14. септембра 2019. године
Савет родитеља је одржао седницу 18. септембра 2019. године

Семинари, Едукације

14. и 15. септембар
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

Дводневни семинар, „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“
(акредитован за школску 2019/2020. годину, под каталошким бројем 178) реализован је у
нашој школи 14. и 15. септембра 2019. године.

Семинару је присуствовало 17 наставника и стручних сарадника у циљу стручно-
педагошког усавршавања запослених ван установе.
Присутни наставници: Станка Продановић, Драгана Орељ, Бошко Поповић, Драгица
Богојевић, Маја Мирановић, Исидора Вујић, Кире Стојчевски, Весна Ђурић, Марко
Вулетин, Ивана Стевановић, Јулијана Панкович, Зита Вајда, Емеше Кокошчик, Драгана
Станковић, Мирослав Смајић, Гордана Кнежевић, Катарина Штерлеман и Светлана
Мелван.Летопис Пољопривредне школе са домом ученика Футог за месец септембар, припремиле
професорица Вера Николић и професорица Јасмина Ровчанин.


Click to View FlipBook Version