The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Syarat-syarat Program Pengajian UPNM 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RAJA NOR FADZILAH RAJA IZHAR, 2019-05-06 05:26:07

Buku Syarat-syarat Program Pengajian UPNM 2019

Buku Syarat-syarat Program Pengajian UPNM 2019

SYARAT-SYARAT PROGRAM PENGAJIAN
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LEPASAN SPM/SETARAF
LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN STAM
LEPASAN MATRIKULASI
LEPASAN DIPLOMA/SETARAF

Page 1 of 60

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
3
ISI KANDUNGAN 4
Sejarah Penubuhan UPNM 5
Latar Belakang Bahagian Pengurusan Akademik UPNM 6
Misi, Visi, Objektif, Moto 7
Lokasi Kampus 9
Senarai Program Pengajian 10
Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan SPM/Setaraf 11
Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan STPM 12
Syarat Am Keamasukan bagi Lepasan STAM 13
Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan Matrikulasi 14
Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan Diploma 18
Syarat Khas Program bagi Lepasan SPM/Setaraf 28
Syarat Khas Program bagi Lepasan STPM/Setaraf 39
Syarat Khas Program bagi Lepasan Matrikulasi/Setaraf 40
Syarat Khas Program bagi Lepasan STAM 50
Syarat Khas Program bagi Lepasan Diploma/Setaraf 53
Struktur Kadar Yuran Pengajian 54
Peluang Kerjaya 55
Pembiayaan/Tajaan/Biasiswa/Pinjaman Pengajian 55
Faedah sebagai Pegawai Kadet 56
Syarat Lantikan bagi Seorang Pegawai Kadet 60
Soalan-soalan Lazim
Maklumat lanjut

Page 2 of 60

SEJARAH PENUBUHAN UPNM

Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan
Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang
bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan
ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA
kemudian diperluaskan dengan menaikkan tarafnya sebagai UPNM pada 10 November 2006.

Walaupun UPNM memulakan pengambilan kumpulan pertama pelajarnya pada sesi
2007/2008, sebenarnya universiti ini telah mempunyai pengalaman mengendalikan program
pengajian di peringkat Sarjana Muda selama 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006
melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Universiti
Teknologi Malaysia di mana seramai lebih kurang 1017 graduan telah bergraduat dalam tiga
bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan. Selain memperoleh kelayakan
profesional, semua graduan telah ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka sedang
berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan
Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM).

UPNM telah ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 21 Jun 2006 untuk mengeluarkan
graduan tentera dan awam bagi keperluan pertahanan dan keselamatan negara. Setakat ini
pengambilan pelajar disandarkan kepada nisbah 80% Pegawai Kadet tajaan Kementerian
Pertahanan Malaysia manakala 20% lagi adalah Pelajar Awam. Perintah perbadanan UPNM
telah dikeluarkan pada 6 November 2006 untuk memulakan pengajian akademik mulai Sesi
Akademik 2007/2008. Bagi pengambilan siswa baharu Sesi Akademik 2007/2008 seramai 424
siswa melapor bagi Program Asasi Pertahanan yang terdiri 68 Siswa Awam dan 356 Siswa
Kadet. Sementara itu, bagi program Ijazah Sarjana Muda seramai 32 Siswa Awam dan 292
Siswa sedang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan, Sains dan
Teknologi serta Pengurusan dan Pengajian Pertahanan. Untuk memulakan pengajian Sesi
Akademik 2007/2008 UPNM telah menubuhkan tiga buah fakulti, iaitu Fakulti Pengajian dan
Pengurusan Pertahanan, Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan.
Kini UPNM telah pun mempunyai sebanyak empat buah fakulti termasuk yang baharu iaitu
Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan.

Page 3 of 60

LATAR BELAKANG BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UPNM

PENGENALAN
Bahagian Pengurusan Akademik ditubuhkan pada tahun 2007 iaitu serentak dengan
penubuhan UPNM. Sejak dari awal penubuhannya Bahagian Pengurusan Akademik diletakkan
di bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar kemudian diletakkan bawah Pejabat Timbalan Naib
Canselor Akademik dan Antarabangsa dan kini kembali diletakkan bawah penyeliaan Jabatan
Pendaftar.
Bahagian Pengurusan Akademik bertanggungjawab dalam perkara berikut:

 Mengurus Temu Duga Pelajar Baharu
 Mengurus Pengambilan dan Kemasukan Pelajar Baharu
 Mengurus Pendaftaran Pelajar
 Mengurus Rekod Pelajar
 Menyelaras Penjadualan Kuliah
 Menyelaras Peperiksaan Pelajar dan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan
 Mengurus Konvokesyen
 Mengurus Mesyuarat Senat

Page 4 of 60

MISI, VISI, OBJEKTIF DAN MOTO

MISI
UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah
universiti pertahanan primer dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan
ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi dan juga
penyelidikan polisi.

VISI
Menjadi Universiti Pertahanan Primier untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.
OBJEKTIF
1. Menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang Kemanusiaan,

Pengurusan, Sains dan Teknologi, serta menerap daya usaha intelektual melalui
pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan usaha kesarjanaan yang bertaraf
antarabangsa.
2. Menanam semangat kesetiaan dan patriotisme yang tinggi untuk berbakti kepada Negara
dengan berbekalkan ilmu, kemahiran serta kecekapan asas ketenteraan.
3. Membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan
kepada unsur-unsur kerohanian, etika budaya dan moral yang terpuji.
4. Membentuk pemimpin masa depan yang memahami, menghayati, dan mempunyai sikap
toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama.
5. Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi,
6. Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang Teknologi Pertahanan, Ekonomi dan
Diplomasi, Hal Ehwal Ketenteraan serta Pengajian Keselamatan.
MOTO
KEWAJIPAN, MARUAH, INTEGRITI
(Duty, Honour, Integrity)

Page 5 of 60

LOKASI KAMPUS

UPNM beroperasi daripada kampusnya yang terletak di Kem Perdana Sungai Besi, Kuala
Lumpur malah telah mempunyai kemudahan pembelajaran, blok penginapan dan padang
sukan serta kawasan rekreasi yang sesuai dengan keperluan sesebuah Institusi Pendidikan
Tinggi.

Fakulti
1. Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan (FPKP)
2. Fakulti Kejuruteraan (FKJ)
3. Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP)
4. Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan (FPPP)
Pusat
1. Pusat Asasi Pertahanan (PAP)
2. Pusat Bahasa (PB)
3. Akademi Kecergasan Pertahanan (AKP)

Page 6 of 60

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN

PROGRAM PENGAJIAN BAGI KATEGORI LEPASAN
SPM/SETARAF

PROGRAM PENGAJIAN ASASI

BIL. KOD PROGRAM PUSAT/FAKULTI

1 Z0080 Asasi Perubatan Pusat Asasi
2 Z0470 Asasi Kejuruteraan dan Teknologi Pertahanan
3 Z0220 Asasi Pengurusan dan Strategi
1 tahun

PROGRAM PENGAJIAN DIPLOMA

BIL. KOD PROGRAM PUSAT/FAKULTI

1 Z2229 Diploma Pentadbiran Perniagaan Fakulti
Pengajian dan
2 Z2280 Diploma Pengurusan Logistik Pengurusan

3 Z2038 Diploma Ketangkasan Pertahanan Pertahanan

3 Tahun

Akademi
Kecergasan
Pertahanan

2 ½ Tahun

Page 7 of 60

PROGRAM PENGAJIAN BAGI KATEGORI LEPASAN STPM/SETARAF

BIL. KOD PROGRAM FAKULTI
FAKULTI
1 ZM00 SARJANA MUDA DOKTOR PERUBATAN PERUBATAN DAN
KESIHATAN
PERTAHANAN
(FPKP)

2 ZK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM FAKULTI
3 ZK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJURUTERAAN
4 ZK25 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
(FKJ)
(KOMUNIKASI)
5 ZK50 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

(KUASA)
6 ZK61 SARJANA MUDA PENERBANGAN

7 ZC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) FAKULTI SAINS
8 ZC20 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS) DAN TEKNOLOGI
9 ZC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM
PERTAHANAN
KOMPUTER) (FSTP)
10 ZC33 SARJANA MUDA PENYELIDIKAN OPERASI DENGAN SAINS DATA
11 ZG37 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM FAKULTI
12 ZG57 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGAJIAN DAN
PENGURUSAN
PENGANGKUTAN MARITIM
PERTAHANAN
13 ZP44 SARJANA MUDA PENGAJIAN STRATEGI (FPPP)
14 ZP45 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PERTAHANAN
15 ZP58 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERTAHANAN DAN

KESELAMATAN
16 ZP63 SARJANA MUDA PERTAHANAN DAN KESELAMATAN ISLAM
17 ZP64 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KEPOLISAN, KESELAMATAN

GLOBAL DAN PERISIKAN

18 ZB03 SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (BAHASA DAN KOMUNIKASI PUSAT BAHASA
SILANG BUDAYA) (PB)

Page 8 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN SPM/SETARAF

SYARAT AM UNIVERSITI
1. Warganegara Malaysia; dan
2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-

kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata
pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

Page 9 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN STPM

SYARAT AM UNIVERSITI
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam

mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.
Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat
sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C
(NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;
Dan
Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;
Dan
Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 bagi setiap program yang dipohon
manakala Band 3 bagi program Perubatan dan Sains Sosial (Bahasa dan
Komunikasi Silang Budaya) sahaja dalam Malaysian University English Test
(MUET).

Page 10 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN STAM

SYARAT AM UNIVERSITI
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran
Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013.

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;
Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama
Malaysia (STAM) Tahun 2018 dan 2017.
Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test
(MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Page 11 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN MATRIKULASI

SYARAT AM UNIVERSITI
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata

pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke

atas) dalam peperiksaan SPM;
Dan

Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 bagi setiap program yang dipohon manakala
Band 3 bagi Program Perubatan dan Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang
Budaya) sahaja dalam Malaysian University English Test (MUET).

Page 12 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN DIPLOMA

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

Kertas Julai.
DAN

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat sekurang-

kurangnya PNGK 2.00;
DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET).
DAN

Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-
 Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 Salinan Kad Pengenalan/MyKad Calon;
 Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 Akuan Majikan (Jika berkaitan);
 Salinan Sijil STPM/Setaraf;
 Salinan Transkrip Penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 Salinan Diploma/Sijil (Jika ada);
 Salinan Sijil MUET;
 Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian; dan
 Salinan Keputusan Bahasa Melayu/Matematik Julai (Jika ada)

Page 13 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM BAGI LEPASAN SPM/SETARAF

(i) Program

Bil (ii) Kod Kelayakan Minimum
(iii) Tempoh

Pengajian

ASASI PERUBATAN SYARAT KHAS PROGRAM
(Z0080)
1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran
Tempoh: berikut:
1 Tahun
1  Biologi;
Terbuka kepada  Kimia;
Kategori A:  Fizik;
Aliran Sains  Matematik/Matematik Tambahan; dan
 Mana-mana mata pelajaran yang lain

2. Bagi calon Bakal Pegawai Kadet hendaklah memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh Angkatan Tentera Malaysia.

3. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa

4. Lulus ujian dan temu duga.

Page 14 of 60

ASASI SYARAT KHAS PROGRAM
PENGURUSAN
DAN STRATEGI 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran
berikut:
(Z0220)
 Bahasa Melayu;
Tempoh  Matematik/Matematik Tambahan;
2 1 Tahun  Geografi/Sejarah

Terbuka kepada 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran
Kategori A : Bahasa Inggeris dan mana-mana satu (1) mata pelajaran selain
ALIRAN SAINS daripada mata pelajaran di atas.
DAN SASTERA
3. Bagi calon Bakal Pegawai Kadet hendaklah memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan oleh Angkatan Tentera Malaysia.

4. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa

5. Lulus ujian dan temu duga.

ASASI SYARAT KHAS PROGRAM
KEJURUTERAAN
DAN TEKNOLOGI 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran
berikut:
(Z0470)  Bahasa Melayu;
 Matematik/Matematik Tambahan;
3  Fizik/Sains Komputer/Sains
Tempoh
1 Tahun 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran
Bahasa Inggeris dan mana-mana satu (1) mata pelajaran selain
Terbuka kepada daripada mata pelajaran di atas.
Kategori A dan B:
3. Bagi calon Bakal Pegawai Kadet hendaklah memenuhi syarat-
ALIRAN SAINS syarat yang ditetapkan oleh Angkatan Tentera Malaysia.

4. Bagi calon Sarjana Muda Penerbangan (ZK61) selain memenuhi
syarat-syarat di perenggan 3, calon MESTI LULUS;
a. Pemeriksaan Perubatan Anak Kapal (Air Crew Medical
Checkup) DAN
b. Ujian Kecenderungan Penerbangan (Aptitude Test Flying)

5. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

6. Lulus ujian dan temu duga.

Page 15 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

DIPLOMA 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran
PENGURUSAN berikut:
 Bahasa Melayu
LOGISTIK  Mathematics/Additional Mathematics
(Z2280)  Geografi/Sejarah

4 Tempoh 2. Mendapat sekurang-kurangnya LULUS dalam mata pelajaran
3 Tahun
Bahasa Inggeris dan Gred C dalam mana-mana dua (2) selain

daripada mata pelajaran di atas.

Terbuka kepada ATAU
Kategori A dan B:
Keutamaan diberikan kepada mereka yang telah mempunyai sijil
ALIRAN SAINS yang berkaitan atau syarat kemasukan khas iaitu di bawah
DAN SASTERA

Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL).

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
SYARAT KHAS PROGRAM
semasa.

DIPLOMA 1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran
PENTADBIRAN berikut:
PERNIAGAAN  Bahasa Melayu
 Mathematics/Additional Mathematics
(Z2229)  Geografi/Sejarah

5 2. Mendapat sekurang-kurangnya LULUS dalam mata pelajaran

Tempoh Bahasa Inggeris dan Gred C dalam mana-mana dua (2) selain

3 tahun daripada mata pelajaran di atas.

ATAU

Terbuka kepada Keutamaan diberikan kepada mereka yang telah mempunyai sijil
Kategori A dan B: yang berkaitan atau syarat kemasukan khas iaitu di bawah
Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL).
ALIRAN SAINS
DAN SASTERA

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 16 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian Gred C dalam mata
pelajaran berikut:

DIPLOMA  Bahasa Melayu
KETANGKASAN  Sejarah / Geografi
PERTAHANAN  Mana-mana dua (2) mata pelajaran selain daripada mata

(Z2038) pelajaran di atas

2. Mendapat sekurang-kurangnya LULUS dalam salah satu (1) mata
pelajaran berikut:

 Bahasa Inggeris
 Matematik
 Matematik Tambahan

3. Lulus ujian amali, temu duga dan pemeriksaan kesihatan yang

6 Tempoh ditetapkan jika perlu.

2 ½ Tahun ATAU

Terbuka kepada Calon yang aktif dalam bidang sukan seperti menjadi Jurulatih atau
Kategori A dan B: Instruktur yang sedang berlatih/melatih mana-mana sukan di
peringkat negeri/kebangsaan. Keutamaan diberikan kepada mereka
ALIRAN SAINS yang telah mempunyai sijil yang berkaitan dengan sains sukan/sains
DAN SASTERA kejurulatihan/kejurulatihan sukan spesifik;

ATAU

Terbuka kepada jurulatih-jurulatih jasmani ATM atau mana-mana
agensi beruniform yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 5
tahun ke atas, syarat kemasukan untuk kumpulan ini adalah
berdasarkan kepada kelayakan SPM atau syarat kemasukan khas
iaitu di bawah Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL).

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 17 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM BAGI LEPASAN STPM/SETARAF

Ijazah Sarjana Muda

Sains Komputer (Sistem SYARAT KHAS PROGRAM

Cerdas)

(ZC20)

1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
Sains Komputer peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics
(M)/Mathematics (T).
(Keselamatan Sistem
Komputer) 3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
(ZC27) peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) daripada mata
pelajaran berikut:
Ijazah Sarjana Muda
Sains Komputer  Information and Communications Technology (ICT)
(Kepujian)  Physics
(ZC00)  Chemistry
 Biology

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Tempoh
3 Tahun

Terbuka kepada:
 Aliran Sains
 Aliran Teknikal

Page 18 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada
Penyelidikan Operasi peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics
(M)/Mathematics (T).
dengan Sains Data
(ZC33) 3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada
peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) daripada mata
pelajaran berikut:

 Information And Communications Technology (ICT)
 Biology
 Physics
 Chemistry

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Tempoh
3 Tahun

Terbuka kepada:
 Aliran Sains
 Aliran Teknikal

Page 19 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Teknologi Maritim
1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
(ZG37) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada

peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata

Ijazah Sarjana Muda pelajaran berikut:
Sains (Kepujian) Logistik
 Perakaunan
dan Pengangkutan  Pengajian Perniagaan
Maritim  Information and Communications Technology (ICT)
(ZG57)  Physics
 Chemistry

 Biology

 Mathematics (M)

 Mathematics (T)

 Sejarah

Tempoh

3 Tahun 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh

UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Terbuka kepada:
 Aliran Sains
 Aliran Sastera

Page 20 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Kejuruteraan Awam

(ZK01)

1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)

dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK

2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada

Kejuruteraan Mekanikal peringkat STPM dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

(ZK08)  Mathematics (M)/Mathematics (T)

 Physics

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada

peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

Ijazah Sarjana Muda  Chemistry

Kejuruteraan Elektrik dan 4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh

Elektronik UPNM.

(Komunikasi)

(ZK25)

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke

semasa.

Ijazah Sarjana Muda
Kejuruteraan Elektrik dan

Elektronik (Kuasa)
(ZK50)

Tempoh
4 Tahun

Terbuka Kepada:
Aliran Sains

Page 21 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Doktor Perubatan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.67.

(ZM00) 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada
peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut :
 Biology
 Chemistry
 Physics/Mathematics (M)/
Mathematics (T)

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM
dalam mata pelajaran berikut:

Tempoh  Bahasa Melayu
5 Tahun  Bahasa Inggeris
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Mathematics/Additional Mathematics
 Mana-mana mata pelajaran yang lain

Terbuka Kepada: ATAU
Aliran Sains Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat pengajian
A-Level dalam mata pelajaran berikut:

 Biology
 Chemistry
 Physics/Mathematics

ATAU

Kelulusan Setaraf yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan
Tinggi.

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 22 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Pengajian Strategi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

(ZP44) 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata
Ijazah Sarjana Muda pelajaran berikut:
Prngurusan Sumber
Manusia Pertahanan  Mathematics (M)/Mathematics (T)
 Biology
(ZP45)  Chemistry
 Physics
Tempoh  Ekonomi
3 Tahun  Perakaunan
 Pengajian Perniagaan
Terbuka Kepada:  Geografi
 Aliran Sains  Sejarah
 Aliran Sastera  Pengajian Am
 Bahasa Melayu
 Literature in English
 Information and Communications Technology (ICT)
 Seni Visual
 Kesusasteraan Melayu Komunikatif

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 23 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata
Pengurusan Pertahanan pelajaran berikut:
dan Keselamatan

(ZP58)  Mathematics (M)/Mathematics (T)

 Biology

 Chemistry

 Physics

 Ekonomi

 Perakaunan

Tempoh  Pengajian Perniagaan

3 Tahun  Geografi

 Sejarah

 Pengajian Am

 Bahasa Melayu

Terbuka Kepada:  Literature in English
 Aliran Sains  Information and Communications Technology (ICT)
 Aliran Sastera  Seni Visual
 Kesusasteraan Melayu Komunikatif

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 24 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Pertahanan dan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Keselamatan Islam 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
(ZP63) peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata
pelajaran berikut:
Tempoh
3 Tahun  Bahasa Arab; atau
 Usuludin; atau
 Syariah; dan
 Satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

- Bahasa Melayu
- Sejarah
- Geografi
- Kesusasteraan Melayu
- Literature in English
- Ekonomi
- Pengajian Perniagaan
- Perakaunan
- Information and Communications Technology (ICT)
- Mathematics (M)/Mathematics (T)

Terbuka Kepada: 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
 Aliran Sains UPNM.
 Aliran Sastera
4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 25 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
Sains (Kepujian) peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata
pelajaran berikut:
Kepolisan, Keselamatan
Global dan Perisikan  Mathematics (M)/Mathematics (T)
(ZP64)  Biology
 Chemistry
Tempoh  Physics
3 Tahun  Ekonomi
 Perakaunan
Terbuka Kepada:  Pengajian Perniagaan
 Aliran Sains  Geografi
 Aliran Sastera  Sejarah
 Pengajian Am
 Bahasa Melayu
 Literature in English
 Information and Communications Technology (ICT)
 Seni Visual
 Kesusasteraan Melayu Komunikatif

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 26 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
Sains Sosial dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

(Bahasa dan Komunikasi 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada

Silang Budaya) peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) daripada mata

(ZB03) pelajaran berikut:

Tempoh  Pengajian Am
3 Tahun  Bahasa Melayu
 Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Terbuka Kepada:  Perakaunan
 Aliran Sains  Pengajian Perniagaan
 Aliran Sastera  Literature In English
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Seni Visual
 Information And Communications Technology (ICT)
 Mathematics (M)
 Mathematics (T)
 Ekonomi
 Geografi
 Sejarah

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan oleh
UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 27 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM BAGI LEPASAN
MATRIKULASI/SETARAF

Ijazah Sarjana Muda Sains SYARAT KHAS PROGRAM
Komputer (Sistem Cerdas) 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan

(ZC20) mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda Sains 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada
Komputer (Keselamatan peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
Mathematics.
Sistem Komputer)
(ZC27) 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred
C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam
Ijazah Sarjana Muda Sains mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
Komputer (Kepujian)
(ZC00)  Physics/Engineering Physics
 Chemistry/Engineering Chemistry
 Computer Science
 Biology
 Perakaunan
 Pengurusan Perniagaan
 Ekonomi
 Basic Engineering

Tempoh 4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
3 Tahun ditetapkan oleh UPNM.

Terbuka kepada: 5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
 Aliran Sains semasa ke semasa.
 Aliran Perakaunan
 Aliran Teknikal

Page 28 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Penyelidikan Operasi
1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan
dengan Sains Data mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.
(ZC33)
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada
Tempoh peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
3 Tahun Mathematics.

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred
C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam
mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 Biology
 Physics/Engineering Physics
 Chemistry/Engineering Chemistry
 Computer Science
 Perakaunan
 Pengurusan Perniagaan
 Ekonomi
 Basic Engineering

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
semasa ke semasa.

Terbuka kepada:
 Aliran Sains
 Aliran Perakaunan
 Aliran Teknikal

Page 29 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan
Teknologi Maritim mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

(ZG37) 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics.

Tempoh 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred C (NGMP
3 Tahun 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua
(2) daripada mata pelajaran berikut:
Terbuka kepada:
 Aliran Sains  Physics/Engineering Physics
 Aliran Perakaunan  Chemistry/Engineering Chemistry
 Aliran Teknikal  Computer Science
 Biology
 Perakaunan
 Pengurusan Perniagaan
 Ekonomi
 Basic Engineering

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 30 of 60

Ijazah Sarjana Muda Sains SYARAT KHAS PROGRAM
(Kepujian) Logistik dan
Pengangkutan Maritim 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi/Asasi dengan mendapat
(ZG57) sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 Mathematics

Tempoh 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred C (NGMP
3 Tahun 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2)
daripada mata pelajaran berikut:
Terbuka kepada:
 Aliran Sains  Perakaunan
 Aliran Perakaunan  Pengurusan Perniagaan
 Aliran Teknikal  Computer Science
 Physics/Engineering Physics
 Chemistry/Engineering Chemistry
 Biology
 Ekonomi
 Basic Engineering

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 31 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Kejuruteraan Awam
1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat
(ZK01) sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada
Kejuruteraan Mekanikal peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) mata pelajaran berikut:

(ZK08)  Mathematics
 Physics/Engineering Physics

Ijazah Sarjana Muda 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred C (NGMP
Kejuruteraan Elektrik dan 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran
berikut:
Elektronik
(Komunikasi)  Chemistry/Engineering Chemistry

(ZK25) 4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

Ijazah Sarjana Muda 5. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
Kejuruteraan Elektrik dan semasa.

Elektronik
(Kuasa)
(ZK50)

Tempoh
4 Tahun

Terbuka kepada:
 Aliran Sains
 Aliran Teknikal

Page 32 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda Doktor 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan

Perubatan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.67.

(ZM00)

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada

peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

Tempoh  Biology
5 Tahun  Chemistry
 Physics/Mathematics

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dengan Gred B pada
peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Terbuka kepada:  Bahasa Melayu
Aliran Sains  Bahasa Inggeris
 Biology
 Chemistry
 Physics
 Mathematics/Additional Mathematics dan
 Mana-mana mata pelajaran yang lain

4. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

5. Apa-apa syarat lain yang dietapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 33 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Pengajian Strategi
1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan
(ZP44) mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.

Ijazah Sarjana Muda 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
Pengurusan Sumber peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada
Manusia Pertahanan mata pelajaran berikut:

(ZP45)  Mathematics
 Physics/Engineering Physics
Tempoh  Chemistry/Engineering Chemistry
3 Tahun  Biology
 Ekonomi
 Sains Komputer
 Pengurusan Perniagaan
 Perakaunan
 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 Bahasa Inggeris

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Terbuka kepada:
 Aliran Sastera
 Aliran Sains

Page 34 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda Sains 1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi /Asasi dengan
Sosial (Bahasa dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

Komunikasi Silang Budaya) 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
(ZB03) peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana dua (2)
daripada mata pelajaran berikut:

Tempoh  Mathematics
3 Tahun  Biology
 Physics/Engineering Physics
 Chemistry/Engineering Chemistry
 Computer Science
 Perakaunan
 Pengurusan Perniagaan
 Ekonomi

Terbuka kepada: 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
 Aliran Sastera oleh UPNM.
 Aliran Sains
4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 35 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Pengurusan Pertahanan
1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan mendapat
dan Keselamatan sekurang-kurangnya PNGK 2.33.
(ZP58)
2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
Tempoh peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada
3 Tahun mata pelajaran berikut:

 Mathematics
 Physics/Engineering Physics
 Chemistry/Engineering Chemistry
 Biology
 Ekonomi
 Computer Science
 Pengurusan Perniagaan
 Perakaunan
 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 Bahasa Inggeris

Terbuka kepada: 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
 Aliran Sastera oleh UPNM.
 Aliran Sains
4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 36 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Pertahanan dan
1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi atau kelayakan yang
Keselamatan Islam diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam atau setaraf dengannya
(ZP63) yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat PNGK
minimum 2.00 daripada 4.00;

Tempoh 2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
3 Tahun oleh UPNM.

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Terbuka kepada:
 Aliran Sains
 Aliran Sastera

Page 37 of 60

Ijazah Sarjana Muda Sains SYARAT KHAS PROGRAM
(Kepujian) Kepolisan,
1. Lulus pengajian di peringkat Matrikulasi / Asasi dengan
Keselamatan Global dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.33.
Perisikan
(ZP64) 2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada
peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) daripada
mata pelajaran berikut:

Tempoh  Mathematics
3 Tahun  Physics/Engineering Physics
 Chemistry/Engineering Chemistry
Terbuka kepada:  Biology
 Aliran Sains  Ekonomi
 Aliran Sastera  Computer Science
 Pengurusan Perniagaan
 Perakaunan
 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
 Bahasa Inggeris

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa ke
semasa.

Page 38 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM BAGI LEPASAN STAM

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Pertahanan dan
1. Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan
Keselamatan Islam mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.
(ZP63)
2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang ditetapkan
oleh UPNM.

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa
ke semasa.

Tempoh
3 Tahun

Page 39 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM BAGI LEPASAN DIPLOMA/SETARAF

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Sains Komputer (Sistem
1. Memiliki Diploma Sains Komputer atau Diploma Teknologi
Cerdas) Maklumat atau kelulusan daripada Institusi Pendidikan
(ZC20) yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50.

Ijazah Sarjana Muda 2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip
Sains Komputer akademik daripada semester pertama hingga semester
akhir.
(Keselamatan Sistem
Komputer) 3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
(ZC27) ditetapkan oleh UPNM.

Ijazah Sarjana Muda 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
Sains Komputer semasa ke semasa.
(Kepujian)
(ZC00) Nota:

Tempoh  Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
3 Tahun kelulusan oleh pihak Fakulti.

Terbuka kepada:  Calon dikehendaki menghantar perkara berikut:
 Aliran Sains i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa
 Aliran Teknikal Diploma (daripada semester pertama hingga
semester akhir).
ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.
iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 40 of 60

Ijazah Sarjana Muda SYARAT KHAS PROGRAM
Penyelidikan Operasi 1. Memiliki Diploma Sains Kuantitatif atau Diploma Sains

dengan Sains Data Matematik atau Diploma Statistik atau Diploma Sains
(ZC33) Komputer atau kelulusan daripada Institusi Pendidikan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50.

Tempoh 2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip
3 Tahun akademik daripada semester pertama hingga semester
akhir.

3. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
semasa ke semasa.

Terbuka kepada: Nota:
 Aliran Sains
 Aliran Teknikal  Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar perkara berikut:
i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa
Diploma (daripada semester pertama hingga
semester akhir).
ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.
iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah

tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh

UPNM.

Page 41 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma Pengajian Nautikal/Marin/Maritim atau
Teknologi Maritim kelulusan daripada Institusi Pendidikan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan mendapat
(ZG37) sekurang-kurangnya PNGK 2.00.

2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip
akademik daripada semester pertama hingga semester
akhir.

3. Lulus ujian, pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

Tempoh 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
3 Tahun semasa ke semasa.

Terbuka kepada: Nota:
Aliran Sains
 Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar perkara berikut:
i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa
Diploma (daripada semester pertama hingga
semester akhir).
ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.
iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 42 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma Pengajian Logistik/ Pengangkutan
Sains (Kepujian) Logistik Maritim atau kelulusan daripada Institusi Pendidikan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Senat UPNM dengan
dan Pengangkutan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
Maritim
(ZG57) 2. Calon dikehendaki mengemukakan salinan transkrip
akademik daripada semester pertama hingga semester
akhir.

3. Lulus ujian, pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

Tempoh 4. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
3 Tahun semasa ke semasa.

Terbuka kepada: Nota:
Aliran Sains
 Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar perkara berikut:
i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa
Diploma (daripada semester pertama hingga
semester akhir).
ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.
iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 43 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma dalam bidang Kejuruteraan dan
Kejuruteraan Awam Teknologi yang berkaitan dari Institusi Pendidikan Tinggi
Awam (IPTA) atau Kelulusan yang diiktiraf setaraf
(ZK01) dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh
Senat Universiti dengan mendapat sekurang-
kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK)
2.50.

Ijazah Sarjana Muda 2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
Kejuruteraan Mekanikal ditetapkan oleh UPNM.

(ZK08)

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa
ke semasa.

Ijazah Sarjana Muda Nota:

Kejuruteraan Elektrik dan  Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
Elektronik (Komunikasi) kelulusan oleh pihak Fakulti.

(ZK25)

 Calon dikehendaki menghantar:

i. Salinan Transkrip Diploma yang telah disahkan.

ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat pengajian.

Ijazah Sarjana Muda iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan permohonan

Kejuruteraan Elektrik dan pengecualian kredit.

Elektronik (Kuasa)  Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
(ZK 50) tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh

UPNM.

Tempoh
4 Tahun

Page 44 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma dalam bidang Pengurusan/Pentadbiran
Pengurusan Sumber Awam/Pentadbiran Perniagaan/Pengurusan Perniagaan/
Manusia Pertahanan Pengurusan Logistik/Pengurusan Kewangan/Perakaunan/
Pengurusan Teknologi/Pentadbiran Kewangan/
(ZP45) Pengurusan/Pentadbiran dari Institusi Pengajian Tinggi
Awam (IPTA) atau kelulusan setaraf dengannya oleh
Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred
Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.

2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

Tempoh 3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
3 Tahun semasa ke semasa.

Nota:

Terbuka kepada:  Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
 Aliran Sastera kelulusan oleh pihak Fakulti.
 Aliran Sains
 Calon dikehendaki menghantar:

i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma
(daripada semester pertama hingga semester akhir).

ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.

iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 45 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma UPNM dan kelulusan setaraf dengannya
Pengajian Strategi oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat
Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata
(ZP44) Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50 dalam mana-
mana bidang berikut:

 Diploma Pengurusan Logistik
 Diploma Pentadbiran Awam

ATAU

Tempoh Bidang-bidang yang relevan dengan Pengajian Strategi dan
3 Tahun Pertahanan

2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari semasa
ke semasa.

Terbuka kepada: Nota:
 Aliran Sastera
 Aliran Sains  Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar:

i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma
(daripada semester pertama hingga semester akhir).

ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.

iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan
oleh UPNM.

Page 46 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma dalam bidang Pengurusan/ Pentadbiran
Pengurusan Pertahanan Awam/Pentadbiran Perniagaan/ Pengurusan Perniagaan/
Pengurusan Logistik/ Pengurusan Kewangan/
dan Keselamatan Perakaunan/PengurusanTeknologi/Pentadbiran
(ZP58) Kewangan/Pengurusan/Pentadbiran dari Institusi
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau kelulusan setaraf
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh
Senat Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya
Purata Nilai Gred Keseluruhan (CGPA/PNGK) 2.50.

2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

Tempoh 3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
3 Tahun semasa ke semasa.

Terbuka kepada: Nota:
 Aliran Sastera
 Aliran Sains  Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar:

i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma
(daripada semester pertama hingga semester akhir).

ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.

iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 47 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma dalam Pengajian Islam atau setaraf
Pertahanan dan dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan
diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat
Keselamatan Islam sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan
(ZP63) (CGPA/PNGK) 2.00.

2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
ditetapkan oleh UPNM.

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
semasa ke semasa.

Tempoh Nota:
3 Tahun
 Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar:

Terbuka kepada: i. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma
 Aliran Sains (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 Aliran Sastera
ii. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.

iii. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 48 of 60

SYARAT KHAS PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda 1. Memiliki Diploma UPNM dan Diploma Pentadbiran
Sains (Kepujian) Awam/Diploma Pengurusan Logistik/ Diploma in Mass
Communication/ Diploma in International Studies atau
Kepolisan, Keselamatan kelulusan setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan
Global dan Perisikan diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat
(ZP64) sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Keseluruhan
(CGPA/PNGK) 2.50 dalam mana-mana bidang berikut:

ATAU

Bidang-bidang yang relevan dengan Pengajian Strategi dan
Pertahanan

Tempoh 2. Lulus pemeriksaan kesihatan dan temu duga yang
3 Tahun ditetapkan oleh UPNM.

3. Apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat dari
semasa ke semasa.

Nota:

 Pengecualian kredit tertakluk kepada pertimbangan dan
kelulusan oleh pihak Fakulti.

 Calon dikehendaki menghantar:

Terbuka kepada: iv. Keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma
 Aliran Sains (daripada semester pertama hingga semester akhir).
 Aliran Sastera
v. Salinan Diploma atau surat pengesahan tamat
pengajian.

vi. Rangka kursus (Course Outline) bagi tujuan
permohonan pengecualian kredit.

 Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah
tertakluk kepada pengecualian kredit yang diluluskan oleh
UPNM.

Page 49 of 60

STRUKTUR KADAR YURAN PENGAJIAN
Kadar yuran Program Pengajian Sarjana Muda

FPKP

YURAN/ BAYARAN SARJANA MUDA SARJANA MUDA
PERUBATAN PENYELIDIKAN

OPERASI
DENGAN SAINS
DATA (KEPUJIAN)

A : YURAN SEKALI Yuran Pendaftaran Universiti 450.00 450.00
SEPANJANG PENGAJIAN Minggu Haluan Siswa 350.00 350.00
Yuran Alumni
( PENDAFTARAN 100.00 100.00
KEMASUKAN) 900.00 900.00
1,288.50 720.00
Jumlah (A) ( PENDAFTARAN KEMASUKAN) 420.00 420.00
49.00 49.00
Yuran Pengajian 50.00 50.00
400.00 275.00
Yuran Penginapan 2,207.50 1,514.00
3,107.50 2,414.00
B : YURAN BERULANG Tabung Kebajikan Pelajar
( PERSEMESTER)
Tabung Pembangunan
Pelajar

Yuran Perkhidmatan

Jumlah (B) ( PER SEMESTER)*
Jumlah Keseluruhan (A) + (B)**

**Jumlah Keseluruhan (A) + (B) adalah jumlah yuran untuk semester 1 sahaja.
* Jumlah (B) (PERSEMESTER) adalah jumlah yuran untuk semester 2 dan semester sete


Click to View FlipBook Version