The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PERANCANGAN kurikulum edit 8.12. 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Raja Ramanathan, 2019-12-11 00:20:10

BUKU PERANCANGAN kurikulum edit 8.12. 2019

BUKU PERANCANGAN kurikulum edit 8.12. 2019

MATLAMAT & OBJEKTIF SEKOLAH

SJKT Ladang Sungai Batu melaksanakan penambahbaikan yang
berterusan dalam membangunkan kecemerlangan sekolah ini. Usaha
untuk menbangunkan generasi yang berilmu dan berketerampilan
memerlukan satu perancangan khusus bagi membawa SJKT Ladang
Sungai Batu terus gemilang di daerah ini dan di negeri Kedah. Oleh itu,
SJKT Ladang Sungai Batu mempunyai perancangan tersendiri bagi
melahirkan kejayaan-kejayaan ini dan tumpuan adalah diberi kepada :

PENGURUSAN

1. Memantapkan pengurusan berkualiti.
2. Membangunkan sumber manusia berasaskan pembinaan jati diri.
3. Mengurus dan mengawal selia yang ada.

KURIKULUM

1. Meningkatkan pencapaian kecemerlangan kurikulum menerusi
pengajaran dan pembelajaran berkualiti.

2. Meningkatkan kualiti dan kuantiti peperiksaan PPSR.
3. Memberi tumpuan kepada Pendidikan Moral/Agama.

KOKURIKULUM

1. Memantapkan penglibatan 100% murid tahap 2 didalam aktiviti
kokurikulum.

2. Mempertingkatkan tahap kecemerlangan kokurikulum ke
peringkat yang lebih tinggi.

3. Mempertingkatkan kompetensi pengurusan kokurikulum.
4. Melaksanakan pelaksanaan SEGAK dan 1M1S.

HAL EHWAL MURID

1. Mengurangkan masalah displin ke tahap yang lebih kecil.
2. Mengukuh dan memantapakan perpaduan dan integrassi kaum.
3. Meningkatkan penlibatan murid dalam pembudayaan sahsiah

dan displin sekolah.

STSB 2020 1

STSB 2020 2

STSB 2020 3

STSB 2020 4

26 PERKARA BAHARU DALAM SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
1.STOKING DAN KASUT HITAM WAJIB MULAI 2021

2. PEMAKAIAN PRA SEKOLAH
3. PENETAPAN BILANGAN MURID PRA SEKOLAH
4. PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH (PPSR)

STSB 2020 5

5. PENTAKSIRAN ALTENATIF SEKOLAH RENDAH (PASR)
6. KSSR (SEMAKAN 2017)

STSB 2020 6

7. KSSM
8. KSSM MPEI
9. NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN
10. MODUL 10 MINIT PERHIMPUNAN (M10MP)

STSB 2020 7

11. SARAPAN PERCUMA BAGI MURID SEKOLAH RENDAH MULAI 2020

12. PDP TULISAN KHAT DALAM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI
MURID TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH (SK & SJK) MULAI 2020

13. PEMERKASAAN PT3 MULAI 2020

14.KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN (KSKP) BAGI SEKOLAH
MENENGAH

15.BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM) TIDAK LAGI DIGUNAKAN

STSB 2020 8

16. JPN & PPD DILARANG MENETAPKAN BILANGAN FAIL PANITIA MATA
PELAJARAN SEKOLAH

17. SAINS & MATEMATIK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS DI SARAWAK
MULAI 2020

18. PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI) MODEL HOLISTIC MULAI 2020

19. BUKU TEKS DIGITAL ASAS (BTDA)

20. SOP PENGGUNAAN KENDERAAN SENDIRI BAWA MURID ATAS URUSAN
RASMI

21. TEMPLAT PELAPORAN PBD DIKEMASKINI

22. MATA PELAJARAN KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN KESENIAN
DIASINGKAN SEMULA KEPADA PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) & PENDIDIKAN
MUZIK

23. PAKEJ MATA PELAJARAN BAHARU DALAM KSSM PADA PERINGKAT
MENENGAH ATAS

24.KAKITANGAN BUKAN GURU GRED 19 & KE ATAS BOLEH DILANTIK MENJADI
WARDEN ASRAMA

25. PEMERKASAAN STEM & TVET KE ARAH IR 4.0

26. PELAKSANAAN PENDIDIKAN SIVIK
SEJAK JUN 2019

STSB 2020 9

Sejarah Sekolah

SJKT Ladang Sungai Batu terletak lebih kurang 8km dari Pekan
Bedong dan 16km daripada Bandar Sungai Petani. Sekolah ini dinamakan
berasaskan sebatang sungai yang terletak berhampiran sungai yang
bernama Sungai Batu.

Pengasas sekolah ini ialah En.M.Xavier. Beliau berasal dari Selatan
India dan menetap di Sungai Batu. Beliau berkhidmat sebagai Guru Besar
yang pertama di sekolah ini. Sekolah ini mula dibina pada awal tahun 1947
dan siap pada akhir tahun 1947 dan mula beroperasi pada 1hb Januari
1948. Pada masa itu sekolah ini hanya mempunyai sebuah bangunan di
mana terdapat sebuah bilik darjah dan sebuah bilik Guru Besar.

Daripada mempunyai hanya satu bangunan yang digunakan untuk
bilik darjah sekolah ini telah ditambah ke dua buah bilik darjah, satu bilik
pejabat dan pusat sumber pada tahun 80an. Pada tahun 2009 satu
bangunan tambahan iaitu Blok B telah ditambah oleh Kementerian
Pelajaran . Sebuah bilik stor dan bilik kecil PSS dibuat.

Pada tahun 2013, sebuah makmal Komputer telah dibina dan
bermula beroperasi. Pada tahun 2015 sebuah bilik makanan bilik
makanan telah dibina dan bermula beroperasi. Pada tahun 2018 sebuah
perpustakaan telah dibina dan mula beroperasi pada bulan September
2018.

Dengan peredaran masa sekolah ini juga telah mempunyai cukup
kemudahan prasana infrastruktur seperti elektrik, air dan lain-lain
kemudahan walaupun mempunyai padang yang berkeluasan kecil.

STSB 2020 10

FALSAFAH PENDIDIKAN

P“ endidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

kearah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harminis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga

masyarakat dan Negara.

STSB 2020 11

PIAGAM SEKOLAH
Kami seluruh tenaga di SJK(T) Ladang Sungai Batu berikrar untuk:
1. Berkhidmat dengan penuh kesungguhan dan komitmen kearah

merealisasikan matlamat sekolah tanpa kegagalan.
2. Bersedia meningkat prestasi pencapaian akademik yang

cemerlang melalui PPSR.
3. Mewujudkan suasa sekolah yang bersih, ceria dan penyayang

bagi menjamin keselesaan pengajaran dan pembelajaran.
4. Menanam dan menerapkan sifat-sifat baik terhadap murid,

kakitangan dan ibubapa.
5. Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar bagi melahirkan

masyarakat berdisiplin dan berhemah tinggi.
6. Menyediakan insan yang berkualiti dan mampu menghadapi

cabaran abad ke-21.
7. Sentiasa memberi layanan yang baik dan kerjasama kepada

ibubapa dan tetamu.
8. Mendukung Falsafah Pendidikan Negara untuk kejayaan

matlamat Wawasan 2020.
9. Menanam sifat menghormati guru, kakitangan dan

mengamalkan sifat menghargai harta benda sekolah.

STSB 2020 12

PROFIL SEKOLAH

Nama sekolah : SJK(T) Ladang Sungai Batu
Alamat : 08100 Bedong, Kedah Darul Aman.
Daerah : Kuala Muda / Yan
Kod Sekolah : KBD3078
Lokasi : Luar Bandar
Gred Sekolah : SKM
No. Tel. GB : 017-4395461
E-Mail : [email protected] &
[email protected]
Laman Web : [email protected]
Daerah MGB : Kuala Muda 1
Nama Guru Besar : En.Murugasan A/L Katang
Nama PK Pentadbiran : Pn.Yogeeta A/P Yogabalan
Nama PK HEM : Pn. Aruljothi A/P Kannan
Nama PK KK : En. Raja A/L Ramanathan
Jumlah guru : 8 orang
Jumlah murid : 22 orang
Jumlah kakitangan : 3 orang
Moto sekolah : “Usaha Tangga Kejayaan”

STSB 2020 13

Erti Logo : Semangat dan budaya membaca
Buku : Melambangkan masa depan pelajar yang
Obor
cerah

Erti warna Bendera Sekolah

Kuning : Melambangkan kesetiaan kepada Raja dan

Negara

Putih : Melambangkan kebersihan, suci dan jujur.

Merah : Melambangkan keberanian

Biru : Melambangkan kejujuran dan kemuliaan

serta rajin dan berdedikasi.

STSB 2020 14

MAKLUMAT BANGUNAN SEKOLAH

Jumlah Bangunan : 2 blok

Bilik darjah :6

Bilik Guru Besar :1

Bilik Guru :1

Bilik stor/PJ/Sukan :1

Pejabat :1

Bilik PSS :1

Pondok Pengawal :1

Bilik ICT :1

Tandas Guru lelaki :1

Tandas Guru perempuan : 1

Tandas murid lelaki :1

Tandas murid perempuan: 1

Bilik makan RMT :1

Padang :1

Pondok bacaan :1

Makmal sains : 1 (Diubahsuai)

Bekalan Elektrik : TNB

Bekalan Air : SADA

STSB 2020 15

PERJAWATAN 2020
Kakitangan Akademik

1. Murugasan A/L Katang Guru Besar
2. Yogeeta A/P Yogabalan PK Pentadbiran
3. Aruljothi A/P Kannan PK Hal Ehwal Murid
4. Raja A/L Ramanathan PK Kokurikulum
5. Anthonyraja A/L Sandanasamy Guru Penolong
6. Susila A/P Subramaniam Guru Penolong
7. Kanageswary A/P Sekharan Guru Penolong
8. Theivina A/P Narayanasamy Guru Penolong

Kakitangan Bukan Akademik

1. Shuhaida Bt.Abd.Rahman Pembantu Tadbir
N17

SENARAI GURU KELAS 2020 Kelas

Nama Guru 1
2&3
1. Cik Theivina A/P Narayanasamy 4&5
2. Pn. Susila A/P Subramaniam 6
3. Pn.Kanageswary A/P Sekaran
4. En.Anthony Raja A/L Sandanasamy

STSB 2020 16

CARTA ORGANISASI KURIKULUM
TAHUN 2020

PENGERUSI (GB)
MURUGASAN A/L KATANG

N.PENGERUSI II (PK HEM) N. PENGERUSI I (PK 1) N. PENGERUSI III (PK
ARULJOTHI A/L KANNAN YOGEETA A/P YOGABALAN KOKURIKULUM)

RAJA A/L RAMANATHAN

GURU PENYELARAS SETIAUSAHA GURU PENYELARAS
MEDIA BESTARI
PN.S.SUSILA
PN.S.KANAGESWARY PN.Y.YOGEETA
BENDAHARI
KETUA PANITIA BM CIK.N.THEIVINA KETUA PANITIA BT
PN.S.SUSILA EN.S.ANTHONYRAJA
KETUA PANITIA BI
CIK.N.THEIVINA

KETUA PANITIA KETUA PANITIA SAINS KETUA PANITIA
MATEMATIK PN.Y.YOGEETA REKREASI
EN.R.RAJA
PN.K.ARULJOTHI
17
STSB 2020

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID
TAHUN 2020

PENGERUSI
En.K.Murugasan

(Guru Besar)

PEN.NAIB NAIB PENGERUSI PEN.NAIB
PENGERUSI 1 Pn.K.Aruljothi PENGERUSI 2
Pn.Y.Yogeeta
(GPK Pentadbiran (GPK Hal Ehwal Murid ) En.R.Raja
(GPK Kokurikulum)
)

BIMBINGAN & JENAYAH & PPDa 3K
KAUNSELING Pn.S.Kanageswary (Keselamatan,
Keceriaan &
& AMALAN SARANA IBUBAPA
PENYAYANG En.S.Antonyraja Kesihatan)
PnK.Aruljothi
Pn.S.Susila SKIM PINJAMAN
BUKU TEKS RMT/PS1M
KEBAJIKAN & Cik.N.Theivina Pn.K.Aruljothi
KWAMP
UNIT PENDAFTARAN UNIT
Pn.K.Aruljothi & APDM KEBAJIKAN

PENGAWAS & Pn.K.Aruljothi GURU
DISIPLIN Pn.S.Susila
En.R.Raja
Unit Lawatan
KAWALAN En.R.Raja
AEDES/DENGGI
Pn.S.Kanageswary

STSB 2020 18

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM
TAHUN 2020

PENGERUSI
GURU BESAR
EN.MURUGASAN S.KATANG

TIMBALAN PENGERUSI
GURU KANAN KOKURIKULUM

EN. R. RAJA

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
GURU KANAN 1 GURU KANAN HEM
PN.Y. YOGEETA
PN.ARULJOTHI

SETIAUSAHA KOKURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
EN. R. RAJA CIK N. THEIVINA

BADAN BERUNIFORM PERSATUAN / KELAB 1M1S

PENGAKAP PERSATUAN PENASIHAT Ketua AJK
BAHASA PERMAINAN Rumah Sukan
PN.S.KANAGESWARY Sukan
PN.Y.YOGEETA EN.R.RAJA OLAHRAGA
PN.S.SUSILA
EN.R.RAJA
KELAB PENCEGAHAN CIK N.THEIVINA Guru-guru
JENAYAH EN.S.ANTHONYRAJA Rumah Sukan

PN.S.KANAGESWARY
PN. K. ARULJOTHI

STSB 2020 19

ANALISIS PENCAPAIAN
PEPERIKSAAN PENGGAL 1&2

2019

TAHUN JUMLAH MURID LULUS JUMLAH MURID GAGAL % LULUS
PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 1 PENGGAL 2 PENGGAL 1 PENGGAL 2

4 - 100 100
11 -
1 83.33 83.33
(1)
- 100 100
5
551

(6)

6
66 -

(6)

ANALISIS PENCAPAIAN PEPERIKSAAN PENGGAL 2

MENGIKUT MATAPELAJARAN

Bil Matapelajaran Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

1. BM(Pem) 100% 100% 100%

2. BM(Pen) 100% 100% 100%

3. BT(Pem) 100% 100% 100%

4. BT(Pen) 100% 100% 100%

5. BI(Pem) 100% 83.33% 100%

6. BI(Pen) 100% 100% 100%

7. Sains 100% 100% 100%

8. Matematik 100% 100% 100%

STSB 2020 20

ANALISIS PENCAPAIAN PEPERIKSAAN PPSR 2019

Bil Matapelajaran Gred Gred Gred Gred Gred Peratus Peratus
1. BM(Pem) A B C D E Lulus Gagal
2 1 3 - - 100%
- 100% -
2. BM(Pen) 2 31 - - 100% -
- 100% -
3. BT(Pem) 4 21 - - 100% -
- 100% -
4. BT(Pen) 3 21 - - 100% -
- 100% -
5. BI(Pem) 2 22 - -

6. BI(Pen) 1 21 2

7. Sains 1 5- -

8. Matematik 3 21 -

STSB 2020 21

Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB)

Pengerusi : En.K.Murugasan

Setiausaha : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

AJK : Pn. K.Aruljothi (PK HEM)

EN.R.Raja (PK KK)

Jawatankuasa Pelaksanaan Program Perancangan Strategik

Tiga Tahun (PSPA)

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

Setiausaha : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

AJK : Pn. K.Aruljothi (PK HEM)

En.R.Raja (PK KK)

Semua Ketua Panitia

Guru PSS

Jawatankuasa Visi dan Misi

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

Setiausaha : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

AJK : Pn. K.Aruljothi (PK HEM)

EN.R.Raja (PK KK)

STSB 2020 22

Jawatankuasa ICT & Makmal Komputer

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N.Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta(PK 1)

Setiausaha : En.R.Raja

Jawatankuasa Pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan
Malaysia (SKPMg2)

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)
Setiausaha : Pn.Y.Yogeeta(PK1)
AJK : Pn. K.Aruljothi (PK HEM)
En.R.Raja (PK KK)
SU Peperiksaan Sekolah
Guru GPM
Penyelaras KSSR
Guru SPBT
Guru RMT
SU Makmal Komputer
Guru Data
Penyelaras LINUS
PT Sekolah
PPM Sekolah

STSB 2020 23

Jawatankuasa Jadual Waktu

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

Setiausaha : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

AJK : EN.R.Raja (PK KK)

Jawatankuasa Program PPSR

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : EN.S.Antonyraja

Bendahari : Pn.S.Susila
AJK : Semua guru matapelajaran Tahun 6

Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS & PBD)

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Pn. S.Kanageswary

AJK : Penyelaras Tahun 1 (Cik.N.Theivina)

Penyelaras Tahun 2&3 (Pn.S.Susila)

Penyelaras Tahun 4&5 (Pn. S.Kanageswary)

Penyelaras Tahun 6 (En.S.Anthonyraja)

STSB 2020 24

Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

Setiausaha : Pn.Y.Yogeeta

AJK : Cik.N.Theivina (PLBS Bahasa Inggeris)

Pn.S.Susila (PLBS Bahasa Malaysia)

Semua guru matapelajaran

Jawatankuasa LDP dan Kursus Dalaman

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Pn.S.Susila

AJK : Semua Ketua Panitia

Jawatankuasa Program Transisi

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Cik.N.Theivina

AJK : Semua guru Tahun 1

STSB 2020 25

Jawatankuasa Penilaian Kendalian Sekolah (PKS)

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : En.Anthony Raja

AJK : Semua guru

Jawatankuasa Induk PSS

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N.Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Pn.S.Kanageswary

AJK : Semua guru

Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Pn.S.Susila

AJK : En.R.Raja

En.Anthony Raja

STSB 2020 26

Jawatankuasa PPPM

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N.Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Pn.S.Susila

AJK : Semua ketua panitia

Jawatankuasa Pengurusan Stor

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : En.R.Raja (PK KOKO)

Pegawai Penerima peralatan : Pn. Shuhaida

Bt.Abd.Rahman

AJK : Semua guru PJ

Jawatankuasa Program MBMMBI/HIP

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

Setiausaha : Cik.N.Theivina

AJK : Pn. S.Susila

Pn.K.Aruljothi

En.S.Anthonyraja

Pn.S.Kanageswary

STSB 2020 27

Jawatankuasa Maklumat / Data Sekolah

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

Setiausaha : En.R.Raja

AJK : Pn.K.Aruljothi

Jawatankuasa Pelan Integriti Sekolah

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

Setiausaha : Pn.K.Aruljothi

AJK : En.R.Raja

Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Lembaga Pemeriksa Aset & : Pn.K.Aruljothi (PK HEM)

Pelupusan

Pegawai Penerima Aset : Pn. Shuhaida

Bt.Abd.Rahman

STSB 2020 28

Jawatankuasa Kelas Bercantum

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta (PK1)

Setiausaha : Cik.N.Theivina

AJK : Pn.K.Aruljothi

Pn.S.Susila

Pn.S.Kanageswary

En.R.Raja

En.S.Antonyraja

Jawatankuasa Amalan Guru Penyayang

Pengerusi : En.K.Murugasan (GB)

N. Pengerusi : Pn.Y.Yogeeta(PK1)

Setiausaha : Pn.S.Susila

AJK : Pn.K.Aruljothi

Semua guru Kelas

STSB 2020 29

Pn.Y.Yogeeta Pn.K.Aruljothi En.R.Raja

1. PK Pentadbiran 1. PK HEM 1. PK Kokurikulum
2. Setiausaha Kurikulum 2. Setiausaha HEM 2. Setiausaha Kokurikulum
3. Setiausaha SKPMg2 3. Ketua Panitia Matematik 3. Guru Pengawas dan Disiplin
4. Guru Penyelaras Bestari (ICT) 4. Kebajikan & Kwamp 4. Ketua Panitia Rekreasi
5. Setiausaha E-Operasi 5. Setiausaha RMT
6. Setiausaha Peperiksaan/SAPS 6. Pendaftaran & APDM 5. Guru Data- Emis
7. Sambutan Deepavali 6. Sukan Sekolah & SKM & PKG
7. AJK PIBG
8. Juru Audit PIBG 8. 3K (Keselamatan, Kecerian & 7. Hari Anugerah Cemerlang
9.Ketua Panitia Sains 8. Olahraga
10. Penyelaras SSQS Kesihatan)
11. Kelas Tambahan UPSR 9. Sambutan Saraswathy Pooja 9. Setiausaha Lawatan sambil
belajar
(Sains) 10. Kelas Tambahan UPSR
(MATEMATIK) 10. RIMUP
11. Persatuan Bahasa

TUGAS GURU TAHUN 2020

STSB 2020 30

En.S.Anthonyraja Pn.S.Susila Pn.S.Kanageswary Cik N.Theivina

1. Guru Kelas Tahun 6 1. Guru Kelas Tahun 1. Guru Pusat Sumber 1. Guru Kelas Tahun 1
2. Ketua Panitia 2&3 Sekolah
Bahasa Tamil 2. Ketua Panitia
3. Setiausaha E- 2. Penyelaras LDP & 2. Penyelaras PBD Bahasa Inggeris
Sarana Ibubapa PLC
3. Setiausaha 3. Guru SPBT
4. Setiausaha PIBG 3. Guru Bimbingan Perkhemahan
5. Kelas Tambahan dan Kaunseling 3. Sambutan Hari
4. Guru Jenayah & Merdeka
UPSR (BT) 4. Guru Pemulihan PPDa
6. Muttamil vila 4. Penyelaras HIP &
7. Merentas Desa 5. Ketua Panitia BM 5. Guru Nilam & SAL Kidt

Sekolah 6. Kelas Tambahan 6. Guru Pengakap 5. Penyelaras
8. Penyelaras UPSR UPSR BM MBMMBI
9. Hari Sukan Negara 7. Guru Kelas Tahun
7. Sambutan Hari 4&5 6. Penyelaras Kelas
Ponggal Bercantum
8. Setiausaha
8. Bendahari PIBG Sambutan Hari Guru 7. Setiausaha
Mesyuarat Guru
9. Setiausahsa 9. Guru Kelab
Kebajikan Guru Pencegahan Jenayah 8. Kelas Tambahan
UPSR (BI)
10. Guru Amalan 10. Guru Aedes &
Penyayang Denggi 9. Penyelaras Transisi

11. Pertandingan Tahun 1
Syarahan KBM

TUGAS GURU TAHUN 2020

STSB 2020 31

BIDANG DAN SENARAI TUGAS

GURU KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
Senarai Tugas

1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang
kemaskini.

2. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan minggu.
3. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia matapelajaran.
4. Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir

sekolah .
5. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru matapelajaran mengikut

keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu.
6. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
7. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan-bahan rujukan

untuk Pusat Sumber Sekolah.
8. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar, kaedah-kaedah pembelajaran terkini.
9. Penyelaras menyediakan soalan-soalan peperiksaan / ujian dan pemeriksaan kertas

jawapan.
10. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik

cetak.
11. Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi matapelajaran berkenaan

dan meyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi yang tidak
mencapai tahap yang dikehendaki.
12. Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
13. Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan
oleh pihak sekolah.
14. Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan.
15. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman
kepada ahlinya apabila diperlukan.
16. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran
PPD/JPN, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.
17. Membantu dan bekerjasama menyelaras data-data atau maklumat mengenai
matapelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.
18. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik.
19. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi matapelajarannya.
20. Membantu guru kanan matapelajaran membuat pemantauan P&P.
21. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi
peperiksaan dalaman dan luaran seperti PPSR.
22. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat bantu mengajar
diselenggarakan dengan baik.

STSB 2020 32

PANITIA REKREASI PANITIA BAHASA PANITIA BAHASA
Pengerusi MALAYSIA TAMIL
En.Raja Pengerusi
Pn.S.Susila Pengerusi
PANITIA EN.S.Anthonyraja
MATEMATIK JAWATANKUASA
PANITIA PANITIA BAHASA
Pengerusi INGGERIS
Pn.K.Aruljothi TAHUN 2020 Pengerusi

PANITIA SAINS Cik.N.Theivina
Pengerusi
Pn.Y.Yogeeta

STSB 2020 33

JAWATANKUASA PANITIA •PERANCANGAN PENINGKATAN BAHASA TAMIL
BAHASA TAMIL •1. Mesyuarat Panitia
•2. Minggu Bahasa Tamil
PENGERUSI : GURU BESAR •3. Kumpul gambar siri dan gambar tunggal
KETUA PANITIA :
EN.S.ANTHONYRAJA untuk karangan
AJK : En.R.RAJA •4. Program PPSR
•5. Sudut pameran panitia.
PN.K.ARULJOTHI •6. Menghasilkan kad bacaan Tahap 1 dan 2.
PN.S.SUSILA •7. Bengkel format baru PPSR dan KBAT
•8. LDP kelas bercantum

JAWATANKUASA PANITIA •PERANCANGAN PENINGKATAN BAHASA
BAHASA MELAYU MELAYU
•1. Mesyuarat Panitia
PENGERUSI : GURU BESAR •2. Minggu Bahasa Melayu
KETUA PANITIA : PN.S.SUSILA •3. Bacaan pada Hari Selasa
AJK : PN.Y.YOGEETA •4. Tayangan TV pada hari Rabu.
•5. Sudut pidato.
CIK.N.THEIVINA •6. Program PPSR.
•7. Bengkel format baru PPSR dan KBAT.
•8. LDP kelas bercantum.

JAWATANKUASA PANITIA •PERANCANGAN PENINGKATAN BAHASA
BAHASA INGGERIS INGGERIS
•1. Mesyuarat Panitia
PENGERUSI :GURU BESAR •2. Minggu Bahasa Inggeris
KETUA PANITIA :CIK.N.THEIVINA •3. Program MBMMBI & HIP
AJK :PN.S.KANAGESWARY •4. Program PPSR
•5. Sudut pameran panitia.
•6. Bengkel format baru PPSR dan KBAT
•7. Program Waves of English
•8. LDP kelas bercantum

STSB 2020 34

JAWATANKUASA PANITIA SAINS •PERANCANGAN PENINGKATAN SAINS
PENGERUSI : GURU BESAR •1. Mesyuarat Panitia
KETUA PANITIA : PN.Y.YOGEETA •2. Minggu Sains
AJK : EN.R.RAJA •3. Science Fair peringkat Negeri dan

sekolah
•4. Program PPSR
•5. Sudut pameran panitia
•6. LDP kelas bercantum
•7. Bengkel format baru PPSR dan KBAT

JAWATANKUASA PANITIA •PERANCANGAN PENINGKATAN MATEMATIK
MATEMATIK •1. Mesyuarat Panitia
•2. Minggu Matematik
PENGERUSI : GURU BESAR •3. Lafazkan sifir (rakan sebaya)
KETUA PANITIA : PN.K.ARULJOTHI •4. Program PPSR
AJK : •5. Sudut pameran panitia.
EN.S.ANTHONYRAJA •6. Pembinaan soalan HOTS
PN.S.KANAGESWARY •7. Bengkel format baru PPSR dan KBAT
•8. LDP kelas bercantum
•9. Pertandingan Kangroo Maths

JAWATANKUASA PANITIA REKREASI •PERANCANGAN PANITIA REKREASI
PENGERUSI : GURU BESAR •1. Mesyuarat Panitia
KETUA PANITIA :EN.R.RAJA •2. Pertandingan melukis poster.
AJK : •3. Pelaksanaan SEGAK.
PN.S.KANAGESWARY •4. Pelaksanaan PAJSK.
CIK.N.THEIVINA •5. Pertolongan cemas.
PN.S.SUSILA •6. Cara menjaga Kesihatan.
PN.Y.YOGEETA •7. Pameran Kesenian.
CIK.N.THEIVINA •8. Bengkel Kesenian.
PN.ARULJOTHI •9. Pertandingan mewarna dan menyanyi.
•10. Pertandingan seni binaan.

STSB 2020 35

JADUAL KELAS TAMBAHAN PPSR 2020

HARI NAMA GURU MASA MATAPELAJARAN
AHAD PN.Y.YOGEETA
ISNIN PN.S.SUSILA SAINS
SELASA CIK N.THEIVINA
RABU PN.K.ARULJOTHI 1.30 PETANG BAHASA MELAYU
KHAMIS EN.S.ANTHONYRAJA
- BAHASA INGGERIS

3.30 PETANG MATEMATIK

BAHASA TAMIL

JADUAL KOKURIKULUM 2020

MASA
1.30 PM – 3.30 PM

HARI 1.30 – 2.30 2.30 – 3.30

SELASA PERSATUAN BAHASA OLAHRAGA
(EN. R. RAJA) (EN. R. RAJA)

RABU KELAB PENCEGAHAN PENGAKAP
JENAYAH (PN.KANAGESWARY)

(PN.KANAGESWARY)

STSB 2020 36

ATURCARA PERHIMPUNAN MINGGUAN

1. Nyayian lagu
a) Lagu negaraku
b) Lagu Negeri Kedah
c) Lagu Sekolah

2. Upacara menaikkan bendera
3. Upacara membaca ikrar rukun Negara
4. Ucapan guru bertugas
5. Ucapan Guru penolng kanan – jika ada
6. Ucapan guru besar (tiada ucapan-ucapan lain selepas

GB berucap)
7. Persembahan murid (jika ada)
8. Pengerakkan ke kelas masing-masing di kawal oleh guru

bertugas dan pengawas sekolah
9. Perhimpunan mesti ditamatkan pada jam 8.15 pagi.
10. Pada perhimpunan harian lagu patriotic yang berlainan

akan dimainkan menggantikan lagu Negaraku setiap kali
perhimpunan
11. Pengacara majlis perhimpunan dikendalikan oleh
pengawas sekolah.
12. Perhimpunan sekolah hendaklah dengan ringkas dan
tidak mengambil masa yang berlarutan

STSB 2020 37

TUGAS-TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Guru bertugas hendaklah berada dikawasan sekolah seawall jam 7.15
pagi dan selewat-lewatnya 7.30 pagi dan balik pada pukul 2.00 petang.

2. Mengawasi kebersihan sekolah, bilik air dan bilik makanan murid.
3. RMT akan dihidangkan dari jam 10.15 pagi hingga 10.45 pagi.
4. Guru bertugas perlu arahkan murid-murid supaya berhimpun pada jam

7.40 pagi.
5. Pastikan murid-murid tidak berada di dalam bilik darjah pada waktu

rehat. Mengawasi dan mengambil berat terhadap murid-murid yang
melanggar peraturan sekolah.
6. Memeriksa pakaian seragam, kasut dan kebersihan murid.
7. Mengeluarkan borang-borang ke hospital / klinik untuk murid-murid
yang sakit dan memerlukan rawatan.
8. Membuat laporan mengenai aktiviti dalam bidang sukan, persatuan
dan sebagainya.
9. Mengawasi murid-murid ketika waktu rehat, suasana di kantin dan
pemberian RMT dan masa balik.
10. Mengawasi murid-murid di pintu pagar ketika datang ke sekolah dan
pulang dari sekolah.
11. Mengawasi perbarisan murid dan mengatur perhimpunan sekolah
serta memberi laporan dan penerangan dalam perhimpunan sekolah.
12. Mengawasi dan mengambil tindakan ke atas kerosakan harta benda
sekolah.
13. Menyediakan laporan lengkap di dalam buku laporan bertugas
mengenai segala aspek yang diawasi dalam minggu bertugas.
14. Buku laporan guru bertugas hendaklah diserahkan ke pejabat pada
setiap hari dan dihantar kepada Guru Besar setiap hari Khamis.
15. Catatkan di dalam buku laporan segala tindakan yang diambil
sepanjang minggu bertugas.
16. Isikan data kedatangan harian di papan kenyataan di pejabat sekolah.
17. Guru bertugas yang tidak dapat hadir bertugas lebih daripada 2 hari
(mc/crk/kursus) diminta mencari pengganti untuk diri beliau dan
*(atau) menggantikan tugas pada minggu berikutnya.

STSB 2020 38

JADUAL GURU BERTUGAS TAHUN 2020

MINGGU TARIKH NAMA GURU TAJUK UCAPAN

1 1.1.2020-2.1.2020 CIK.N.THEIVINA 1. SAYANGI DIRI

2 5.1.2020-9-1.2020 PN.S.SUSILA 2. மாணவர் கடமம

3 12.1.2020-16.1.2020 PN.S.KANAGESWARY 1. SAYANGI KELUARGA

4 19.1.2020-22.1.2020 EN.S.ANTONYRAJA 2. பன் மம வகுப்பு
5 28.1.2020-30.1.2020 EN.R.RAJA
6 2.2.2020-6.2.2020 PN.K.ARULJOTHI 1. SAYANGI KOMUNITI
7 9.2.2020-13.2.2020 PN.Y.YOGEETA SEKOLAH

8 16.2.2020-20.2.2020 CIK.N.THEIVINA 2. பபாங் கல்
1. CINTA AKAN NEGARA
9 23.2.2020-27.2.2020 PN.S.SUSILA 2. மைப்பூசம்

10 01.3.2020-5.3.2020 PN.S.KANAGESWARY 1. RAJIN
11 8.3.2020-12.3.2020 EN.S.ANTONYRAJA
2. உடல் சுகாைாரம்

1. SENTUHAN SELAMAT

2. கடமமயுணரவ் ு
1. SOPAN SANTUN

TERHADAP KELUARGA
2. 21-ஆம்

நூற்றாண் டின்
பாடை்திட்டம்
1. MENGHARGAI
GOLONGAN OKU
2. நேரம் ம
1. MENGHORMATI WARGA
SEKOLAH
2. ேட்பு
1. CELIK WANG
2. துணிசச் ல்
1. BERDISIPLIN
2. பிறர் ேலம்
நபணுைல்

STSB 2020 39

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

13.03.2020-22.03.2020

12 23.3.2020-26.3.2020 EN.R.RAJA 1. BIJAK TEKNOLOGI
MAKLUMAT

2. ஔமவயார்

13 29.3.2020-2.4.2020 PN.K.ARULJOTHI 1. BERFIKIRAN POSITIF
2. பைாண் டு

14 5.4.2020-9.4.2020 PN.Y.YOGEETA 1. KEBERSAMAAN
2. பபாறுப்பு

15 12.4.2020-16.4.2020 CIK.N.THEIVINA 1. KEMESRAAN
2. திருவள்ளுவர்

16 19.4.2020-23.4.2020 PN.S.SUSILA 1. INTERAKSI SIHAT
2. பாரம் பரிய

உணவுகள் /ஆமட

கள்

17 26.4.2020-30.4.2020 PN.S.KANAGESWARY 1. SAYA ANAK MALAYSIA
2. ஒற்றுமம

18 3.5.2020-7.5.2020 EN.S.ANTONYRAJA 1. PENJIMATAN SUMBER
2. பகிரே் ்து

பகாள் ளுைல்

19 10.5.2020-14.5.2020 EN.R.RAJA 1. PEMELIHARAAN DAN
PEMULIHARAAN FLORA

DAN FAUNA

2. தூய் மம

20 17.5.2020-19.5.2020 PN.K.ARULJOTHI 1. SAYANGI SESAMA
MANUSIA

2. ஒழுக்கம்

CUTI PENGGAL PERTAMA

24.05.2020 – 06.06.2020

21 07.6.2020-11.6.2020 PN.Y.YOGEETA 1. MALU MELAKUKAN
PERKARA NEGATIF

2. ஓவியக் கமல

22 14.6.2020 – CIK.N.THEIVINA 1. MENGHORMATI
KEPELBAGAIAN AGAMA
18.6.2020 BANGSA DAN BUDAYA

STSB 2020 40

2. விநவகானே்ைர்

23 21.6.2020-25.6.2020 PN.S.SUSILA 1. MENGHORMATI
UNDANG-UNDANG

JALAN RAYA

2. இமணபமாழி

24 28.6.2020 – PN.S.KANAGESWARY 1. MEMATUHI PERATURAN
2.7.2020 SETEMPAT

2. ேீ ரின் பயன்

25 5.7.2020- 9.7.2020 EN.S.ANTONYRAJA 1. MENJAGA
PERSEKITARAN SEKOLAH

2. நேரை்தின் பயன்

26 12.7.2020-16.7.2020 EN.R.RAJA 1. HAK ASASI KANAK-
KANAK

2. பழபமாழி

27 19.7.2020-23.7.2020 PN.K.ARULJOTHI 1. JUJUR
2. ஒழுக்கம்

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

24.07.2020 – 02.08.2020

28 3.8.2020-6.8.2020 PN.Y.YOGEETA 1. MENGHARGAI DAN
MENEPATI MASA
29 9.8.2020-13.8.2020 CIK.N.THEIVINA
2. வாசிப்பின் பயன்
30 16.8.2020-19.8.2020 PN.S.SUSILA 1. JASAMU DIKENANG
31 23.8.2020-27.8.2020 PN.S.KANAGESWARY 2. பகான் மற
32 30.8.2020-3.9.2020 EN.S.ANTONYRAJA
33 6.9.2020- 10.9.2020 EN.R.RAJA நவே்ைன்
1. NEGARAKU MERDEKA
2. திருக்குறள்
1. BERSYUKUR
2. மரபுைப் ைாடர்
1. SAHABAT
2. ஆைத் ிசச் ூடி
1. MENGHAYATI RUKUN

NEGARA
2. பகுை்ைரிைல்

STSB 2020 41

34 13.9.2020-17.9.2020 PN.K.ARULJOTHI 1. MENGEKALKAN
WARISAN DAN BUDAYA
35 20.9.2020-24.9.2020 PN.Y.YOGEETA MALAYSIA

36 27.9.2020-1.10.2020 CIK.N.THEIVINA 2. தூக்கம்
1. KESETIAAN KEPADA
37 4.10.2020 – PN.S.SUSILA
8.10.2020 PN.S.KANAGESWARY RAJA DAN NEGARA
EN.S.ANTONYRAJA 2. பபாறுமம
38 11.10.2020- 1. MALAYSIA TANAH AIR
15.10.2020
KU
39 18.10.2020- 2. முன் நயாசமன
22.10.2020 1. TOLERANSI
2. இலடச் ியம்
40 25.10.2020- EN.R.RAJA
29.10.2020 1. HINDARI RASUAH
2. விடாமுயற்சி
41 1.11.2020-5.11.2020 PN.Y.YOGEETA
1. MENGHARGAI ALAM
SEKITAR

2. நேரம் ம
1. MENGHARGAI ALAM

SEKITAR
2. கடமமயுணரவ் ு
1. NEGARAKU AMAN
2. ஆை்திசச் ூடி

42 8.11.2020- CIK.N.THEIVINA 1. CELIK CUKAI
12.11.2020 2. பழபமாழி

43 17.11.2020- PN.K.ARULJOTHI 3. JENAYAH SIBER
19.11.2020 4. எசச் ரிக்மக

CUTI AKHIR TAHUN
20.11.2020-31.12.2020

STSB 2020 42

LAMPIRAN B1

JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN

BIL NAMA GURU FEB MAC APR MEI JUL OGOS SEP
GB GB
1 PN. Y.YOGEETA GB
2 PN. K.ARULJOTHI GB GB GB
3 EN.R.RAJA GB GB
4 CIK.N.THEIVINA
5 EN.S.ANTHONYRAJA GB
6 PN.S.KANAGESWARY GB
7 PN.S.SUSILA GB GB
GB GB

Catatan : Sekolah Kurang Murid. Maka pencerapan hanya dilakukan oleh Guru Besar
sahaja.

LAMPIRAN C1

JADUAL AGIHAN SEMAKAN KEKERAPAN
LATIHAN MURID

PENGURUSAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS OKT
BT BT BT BT BT BT BT BT
GURU BESAR THN 6 THN 4 THN 3 THN 2 THN 1
BM THN 5 BM BM BM BM THN 4 THN 5
THN 3 BM THN 5 THN 6 THN 1 THN 2 BM BM
BI BI BI BI BI
THN 4 THN 4 THN 6 THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5
SN BI SN SN SN SN BI BI
THN 2 THN 1 THN 4 THN 5 THN 6
MAT THN 5 MAT MAT MAT MAT THN 4 THN 5
THN 5 SN THN 4 THN 1 THN 2 THN 3 SN SN

THN 3 THN 3 THN 1
MAT MAT MAT
THN 6 THN 4 THN 5

STSB 2020 43

LAMPIRAN D1

JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN
PRESTASI MURID

BIL PENGURUSAN TAHUN KUMPULAN
1 GURU BESAR 5&6 Harapan
Sederhana
2 PK PENTADBIRAN 3&4 Galus
3 PK HEM 2 Cemerlang
4 PK KOKURIKULUM 1 Harapan
Sederhana
Cemerlang
Sederhana
Cemerlang
Harapan

LAMPIRAN E1

JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK
DARJAH

BIL PENGURUSAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT
1 GURU BESAR T1 T6 T6 T5
T4 T3 T6
2 PK T5 T2
PENTADBIRAN T2 T1 T4
T1 T3 T2 T4
3 PK HEM T2 T5
T4
T3 T3 T5 T2
T3
T6
T5 T4 T2 T1

4 PK T6 T4 T2
KOKURIKULUM T4 T4

T6 T5
T4

T5
T1 T2

T1 T3

STSB 2020 44

STSB 2020 45

STSB 2020 46

STSB 2020 47

Pekeliling SKPMg2 Pekeliling Pengurusan
Panitia
Pekeliling RPH
Pekeliling Tulisan Khat
panduan keselamatan
PJ/Sukan Pekeliling Pelaksanaan
KSSR
Pekeliling Pendidikan
Sivik Klasifikasi Fail Sekolah

STSB 2020 48

TAKWIM
SEKOLAH
TAHUN 2020

STSB 2020 49


Click to View FlipBook Version