The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by topanasia, 2021-09-30 21:27:42

1001 A+ Bank Soalan Sains Tahun 5

©PAN ASIA PUBLICATIONS

an
d
Kandungan
K
gan
un
Tema 1 Inkuiri dalam Sains
©PAN ASIA PUBLICATIONS

Unit 1 Kemahiran Saintifik 1 − 15

Tema 2 Sains Hayat


Unit 2 Manusia 16 − 25

Unit 3 Haiwan 26 − 40


Unit 4 Tumbuhan 41 − 50

Tema 3 Sains Fizikal


Unit 5 Elektrik 51 − 62

Unit 6 Haba 63 − 73


Tema 4 Sains Bahan


Unit 7 Pengaratan 74 − 81

Unit 8 Jirim 82 − 89


Tema 5 Bumi dan Angkasa

Unit 9 Fasa Bulan dan Buruj 90 – 99


Tema 6 Teknologi dan Kehidupan Lestari

Unit 10 Mesin 100 – 107


Ujian Formatif (Unit 1 – 5) 108 − 117

Ujian Sumatif (Unit 1 – 10) 118 − 132


Jawapan 133 − 142


ii

1 Kemahiran Saintifik

Nota Ringkas

©PAN ASIA PUBLICATIONS
Kemahiran Proses Sains

1. Kemahiran saintifik ialah kemahiran yang penting untuk menjalankan penyiasatan,
eksperimen atau projek sains.

2. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

3. Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan
kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

4. Terdapat 12 kemahiran proses sains.

Menggunakan deria yang terlibat dan alat jika
1 Memerhati perlu untuk membuat pemerhatian secara
kualitatif bagi menerangkan sesuatu fenomena.

Membuat perbandingan atau mengenal pasti
2 Mengelas
persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri.
3 Mengukur dan Menggunakan alatan dengan teknik yang betul
menggunakan dalam unit piawai.
nombor
Menyatakan kesimpulan awal yang munasabah
4 Membuat bagi sesuatu pemerhatian berdasarkan
inferens
maklumat yang diperoleh.
1

Membuat jangkaan tentang sesuatu
5 Meramal fenomena berdasarkan pengalaman lalu atau
pengumpulan data.
Merekod data atau idea dalam bentuk yang
6 Berkomunikasi sesuai dan mempersembahkannya secara
sistematik.

©PAN ASIA PUBLICATIONS

7 Menggunakan
perhubungan Menyusun kejadian sesuatu fenomena mengikut
ruang dan masa kronologi berdasarkan masa.

Memilih idea yang sesuai tentang objek,
8 Mentafsir data fenomena atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.


9 Mendefinisi Memerihalkan satu tafsiran tentang perkara
secara operasi yang dilakukan dan diperhatikan bagi suatu
situasi mengikut aspek yang ditentukan.
Menentukan pemboleh ubah dimanipulasi diikuti
10 Mengawal
pemboleh ubah dengan pemboleh ubah bergerak balas dan
dimalarkan dalam suatu penyiasatan.

Membuat pernyataan umum yang boleh diuji
11 Hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam
sesuatu penyiasatan.

Menggunakan kemahiran proses sains bagi
mengumpul dan mentafsir data serta membuat
12 Mengeksperimen
rumusan untuk membuktikan hipotesis dan
membuat laporan.


2

Praktis1.1 Kemahiran Proses Sains

A Lengkapkan semua kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari.
8

(a)
©PAN ASIA PUBLICATIONS


Mengelas
(b)
(c)(d)
Berkomunikasi
(e)
Mentafsir data
KEMAHIRAN PROSES SAINS


(f)(g)
(h)
Mengeksperimen


Standard Pembelajaran 5
1.1 Kemahiran proses sains.

B Tuliskan pemerhatian dan inferens kamu berdasarkan penyiasatan 6
di bawah.


1.
(a) Pemerhatian©PAN ASIA PUBLICATIONS
(b) Inferens

2.
(a) Pemerhatian

A B (b) Inferens

3.
(a) PemerhatianBilangan Kecerahan
bateri mentol
2 Malap
4 Terang (b) Inferens

6 Sangat terang


6 Standard Pembelajaran
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperoleh.

Sudut Uji Diri
A Jawab soalan berikut.

1. Azila memerhati perubahan panjang bayang-bayang sebatang kayu 7
yang diletakkan di tengah padang.

Masa 7.00 pagi 9.00 pagi 11.00 pagi

©PAN ASIA PUBLICATIONS
Panjang bayang-bayang (cm) 12 8 x

Jadual 1
(a) Ramalkan panjang bayang-bayang pada pukul 11.00 pagi.(b) Bina satu hipotesis berdasarkan pemerhatian yang dibuat oleh Azila.(c) Nyatakan pemboleh ubah dalam aktiviti ini.

(i) Pemboleh ubah dimanipulasi :

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas :

(iii) Pemboleh ubah dimalarkan :
(d) Pindahkan maklumat pada Jadual 1 ke dalam bentuk graf palang.


14

2 Manusia

Nota Ringkas

©PAN ASIA PUBLICATIONS
Sistem Rangka Manusia Tengkorak untuk melindungi otak

1. Rangka terdiri daripada tulang
yang penting untuk sokongan Tulang belakang Tulang rusuk
untuk menyokong
dan perlindungan. tubuh untuk melindungi
organ dalaman
2. Terdapat 206 tulang pada
rangka manusia. Sendi

3. Sendi pula berperanan untuk
mencantumkan tulang-tulang Sendi
dan membantu pergerakan.

4. Terdapat enam jenis sendi yang
mempunyai fungsi yang berbeza. Tulang tangan
dan kaki untuk
sokongan dan
pergerakan


Sistem Peredaran Darah Manusia

1. Sistem peredaran darah berfungsi untuk membekalkan oksigen ke seluruh badan dan
mengeluarkan gas kabon dioksida dari badan.

2. Pertukaran gas berlaku di dalam kapilari darah (salur darah yang sangat kecil) di
seluruh badan.
3. Selain gas oksigen dan karbon dioksida, darah juga membawa zat makanan ke
seluruh badan.Peparu ialah tempat
pertukaran gas
oksigen dan karbon
dioksida

Jantung mengepam
darah ke peparu dan
Salur darah seluruh badan
mengangkut darah
keseluruh badan


16

Peparu
Darah lebih Darah lebih
karbon dioksida Jantung oksigen©PAN ASIA PUBLICATIONS


Badan


Perkaitan antara Sistem dalam Badan Manusia

1. Manusia terdiri daripada banyak sistem di dalam badan selain daripada sistem
rangka manusia dan sistem peredaran darah.

2. Sebagai contoh sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Sistem-sistem ini saling
berhubungan antara satu sama lain.Sistem rangka dan sistem peredaran darah
Apabila tulang patah (sistem rangka), anggota akan
membengkak kerana salur darah tersumbat.


Sistem pencernaan dan sistem pernafasan
Apabila tercekik makanan (sistem percernaan), saluran
pernafasan akan tersumbat (sistem pernafasan).

Sistem pencernaan dan sistem peredaran darah
Apabila makanan dicernakan di perut (sistem
pencernaan), zat-zat makanan akan diserap ke salur
darah dan dibawa ke seluruh badan.

17

Praktis2.1 Sistem Rangka Manusia

A Labelkan rangka utama dan bulatkan tiga kedudukan sendi pada 8
rajah di bawah. TP1


Tulang rusuk Tengkorak Tulang tangan

4. ©PAN ASIA PUBLICATIONS
Tulang belakang Tulang kakiB Lengkapkan pernyataan di bawah dengan jawapan yang betul. TP1
6


1. berfungsi untuk menyokong tubuh manusia.


2. Peparu dan jantung manusia dilindungi oleh .


3. Tengkorak manusia berperanan melindungi daripada bahaya.

berperanan untuk membantu pergerakan tulang dan

mencantumkan tulang-tulang.

5. Tulang tangan dan kaki penting untuk dan

manusia.


18 Standard Pembelajaran
2.1.1 Memerihalkan fungsi rangka utama manusia.
2.1.2 Mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia.
2.1.3 Menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia.
2.1.4 Menaakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia.

2.2 Sistem Peredaran Darah

A Padankan bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia 3
dengan fungsinya. TP2


1.Mengangkut darah ke seluruh badan.


©PAN ASIA PUBLICATIONS
2.


Mengepam darah ke peparu dan ke
seluruh badan.
3.

Tempat pertukaran gas karbon
dioksida dan oksigen.B Tandakan laluan peredaran darah yang lebih oksigen dengan garis lurus 2
dan laluan darah yang lebih karbon dioksida dengan menggunakan garis
putus-putus pada rajah di bawah. TP3
Standard Pembelajaran 19
2.2.1 Memerihalkan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia.
2.2.2 Melakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan laluan peredaran darah yang lebih karbon dioksida dalam
tubuh manusia.
2.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang sistem peredaran manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.

2.3 Perkaitan antara Sistem di dalam Tubuh Manusia

A Tuliskan kesan dan langkah-langkah yang betul untuk menjaga 6
sistem-sistem di dalam tubuh badan manusia. TP5


1. Sistem pernafasan©PAN ASIA PUBLICATIONS

(a) Kesan kepada sistem: (b) Langkah menjaga sistem:2. Sistem rangka


(a) Kesan kepada sistem: (b) Langkah menjaga sistem:3. Sistem peredaran darah


(a) Kesan kepada sistem: (b) Langkah menjaga sistem:
Standard Pembelajaran 21
2.3.2 Menaakul kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia supaya berfungsi dengan sempurna.
2.3.3 Menjana idea cara memelihara sistem dalam tubuh manusia bagi menjamin kehidupan yang sihat.

B Kenal pasti sistem dalam tubuh badan manusia berdasarkan 5
maklumat berikut. TP6


Sistem pencernaan Sistem peredaran darah

Sistem rangka Sistem pernafasan Sistem perkumuhan1. Makanan yang dimakan perlu melalui beberapa
proses yang membolehkan zat-zat dapat diserap
©PAN ASIA PUBLICATIONS
oleh badan manusia.


2. Peparu dan otak manusia selamat daripada
bahaya kerana terletak dalam salah satu sistem
badan manusia.

3. Gas oksigen disedut masuk ke dalam peparu
dan ditukarkan dengan gas karbon dioksida.
4. Jantung memainkan peranan penting untuk
membolehkan oksigen dibawa ke seluruh
badan manusia.


5. Bahan buangan perlu dikeluarkan dari badan
manusia supaya tidak menjejaskan kesihatan
manusia.


C Gariskan sistem yang terlibat dalam pernyataan di bawah. TP6
4

1. Apabila seseorang tercekik makanan (sistem peredaran darah / sistem pencernaan),
dia juga akan mengalami sesak nafas (sistem rangka / sistem pernafasan).


2. Apabila tangan seseorang patah (sistem rangka / sistem perkumuhan), tangan akan
membengkak kerana pengaliran darah yang terganggu (sistem pernafasan / sistem
peredaran darah).


3. Jika seseorang kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran (sistem pernafasan
/ sistem pencernaan), dia mungkin akan mengalami sembelit (sistem perkumuhan /
sistem pencernaan).


4. Jika seseorang mengambil makanan yang berlemak (sistem rangka / sistem
pencernaan), salur darah akan tersumbat dan menganggu aliran darah manusia
(sistem peredaran darah / sistem pernafasan).22 Standard Pembelajaran
2.3.1 Menjelaskan dengan contoh perkaitan antara sistem dalam tubuh badan manusia.
2.3.2 Menaakul kepetingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia supaya berfungsi dengan sempurna.

Sudut Uji Diri
A Jawab soalan berikut.1. Rajah 1 menunjukkan organ yang terlibat dalam sistem dalam 4
tubuh manusia.©PAN ASIA PUBLICATIONS

Rajah 1
(a) Namakan organ yang ditunjukkan pada Rajah 1.
(b) Apakah sistem yang terlibat dengan organ yang ditunjukkan pada Rajah 1?(c) Susun organ utama mengikut aliran peredaran darah bagi darah yang mengandungi
lebih banyak oksigen.


Badan

(d) Apakah cara untuk memastikan sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan
baik?


23

2. Rangka manusia berperanan memberikan sokongan dan perlindungan 4
kepada organ dalaman manusia.

(a) Antara berikut yang manakah melindungi peparu daripada terdedah kepada
hentakan kuat?

©PAN ASIA PUBLICATIONS
(b) Rajah 2 menunjukkan salah satu bahagian dalam sistem rangka manusia.Rajah 2
Apakah fungsi bahagian yang ditunjukkan dalam Rajah 2?
(c) Bulatkan dua sendi yang terdapat dalam rangka manusia pada rajah di bawah.


24

Ujian Formatif
Ujian F orma tif

(Unit 1 - Unit 5)
Kertas 1

©PAN ASIA PUBLICATIONS
(30 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja.


1. Antara berikut, yang manakah bukan Bilangan sungai
kemahiran proses sains? tercemar
A Berkomunikasi 50
40
B Melakar spesimen 30
20
C Mengukur dan menggunakan 10
nombor K L M Negeri
D Menggunakan perhubungan ruang Rajah 2
dan masa.
Apakah inferens yang menerangkan
2. Rajah 1 menunjukkan sebahagian maklumat dalam carta palang di atas?
urutan proses menjalankan eksperimen. A Negeri L mempunyai bilangan
sungai tercemar paling tinggi
Pernyataan masalah B Sungai-sungai di negeri M paling
↓ bersih
X C Penguatkuasaan undang-undang
↓ yang tegas dijalankan di negeri K
Mengumpulkan data D Penduduk di negeri K tidak
↓ mengamalkan cara pengurusan
Menjalankan penyiasatan
sampah dengan betul
Rajah 1
4. Jadual 1 menunjukkan jumlah
Apakah langkah yang mungkin bagi X? beberapa spesies haiwan di dalam
A Membina hipotesis sebuah hutan.
B Membuat laporan
C Membuat kesimpulan Spesies haiwan Q R S T
D Membuat graf
Bilangan haiwan 223 856 372 541

3. Rajah 2 menunjukkan carta palang Jadual 1
hasil pemerhatian tentang pencemaran Apakah pemboleh ubah yang
sungai di beberapa buah negeri. dimanipulasikan dalam penyiasatan ini?


108

A Habitat haiwan 7. Maklumat di bawah adalah berkaitan
B Bilangan haiwan dengan satu organ manusia.
C Spesies haiwan
D Tempat penyiasatan Berfungsi untuk memastikan darah
manusia sampai ke seluruh anggota
badan dengan cepat.
5. Antara padanan yang berikut, yang
manakah benar mengenai kepentingan Apakah organ yang dimaksudkan?
rangka utama?
A
Rangka Kepentingan
©PAN ASIA PUBLICATIONS
utama
Tulang Untuk pelekatan
A
belakang otot dan sendi
Untuk sokongan B
B Tengkorak kepala dan
pergerakan

Tulang Melindungi organ
C
rusuk dalaman
Tulang C
D Melindungi otot
tangan

6. Rajah 3 di bawah menunjukkan satu
sistem rangka utama manusia.


D


8. Rajah 4 menunjukkan kitaran laluan
peredaran darah manusia.Rajah 3 Peparu
Apakah kesan jika seseorang R T
mengalami kecederaan pada sistem Jantung
rangka tersebut?
A Tidak dapat berkumuh dengan baik S U
B Tidak dapat berdiri dengan baik Badan
C Peparu akan mengalami kerosakan
D Peredaran darah akan terganggu Rajah 4
Antara berikut, yang manakah padanan
yang betul mengenai kandungan
oksigen dalam laluan di atas?
109

R S T U 11. Jadual 2 menunjukkan dua kumpulan
pengelasan haiwan berdasarkan
A Tinggi Rendah Tinggi Rendah kemandirian spesies. KBAT Menganalisis
B Rendah Tinggi Rendah Rendah
Kumpulan X Kumpulan Y
C Rendah Rendah Tinggi Tinggi
D Tinggi Tinggi Rendah Rendah Penyu Ayam
Belalang Itik
9. Rajah 5 menunjukkan salah satu cara Siput Penguin
haiwan melindungi diri daripada cuaca Jadual 2
melampau.
©PAN ASIA PUBLICATIONS
Antara berikut, haiwan manakah boleh
dikelaskan dalam kumpulan di atas?

Kumpulan X Kumpulan Y
A Ular Cicak

B Katak Ikan
C Rama-rama Buaya

D Lalat Lipas

12. Ulat, tikus dan burung pipit yang
hidup di sebuah sawah padi telah
Rajah 5
membentuk satu rantaian makanan
Antara berikut, haiwan manakah yang di habitat tersebut. Antara hidupan di
melindungi diri dengan cara yang habitat ini, yang manakah berfungsi
sama? sebagai pengeluar?
A Ikan paus A Burung pipit B Pokok padi
B Penguin C Tikus D Ular
C Beruang
D Ayam 13. Rajah 7 menunjukkan sebatang pokok
yang tumbuh di kawasan kering.
10. Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.
Rajah 6
Bagaimanakah haiwan tersebut dapat Rajah 7
melindungi diri daripada musuh? Bagaimanakah tumbuhan tersebut
A Terbang dengan laju melindungi diri daripada musuh?
B Menyemburkan dakwat A Batang menyimpan air
C Mempunyai mata palsu B Mempunyai daun berbentuk jarum
D Memutuskan anggota badan
C Akar yang panjang
D Mempunyai duri


110

A B A Satu suis boleh mengawal semua
mentol dalam rumah
B Kecerahan mentol-mentol adalah
sama
C Semua mentol akan padam jika
C D
satu mentol rosak
D Kecerahan mentol-mentol adalah
tidak sama dalam pendawaian di
rumah

©PAN ASIA PUBLICATIONS
29. Litar selari digunakan dalam 30. Antara berikut, yang manakah bukan
pendawaian elektrik di rumah. Antara sumber tenaga elektrik?
berikut yang manakah kelebihan litar A Bateri B Dinamo
selari dalam pendawaian di rumah?
C Lampu D Generator

Kertas 2


(20 markah)

Jawab semua soalan

1. Azila menjalankan satu penyiasatan dengan menggunakan dua span 5
untuk membandingkan keupayaan penyerapan air. Kedua-dua span
direndamkan ke dalam 1000 ml air selama 1 minit. Selepas itu, span
dikeluarkan dan isi padu air yang tinggal direkodkan seperti Jadual 1.

Span Isi padu air yang tinggal (ml)

2045Jadual 1
(a) Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?(b) Nyatakan satu maklumat yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.

114

(c) Apakah corak perubahan isi padu air yang diserap oleh span?
(d) Nyatakan hipotesis yang sesuai bagi penyiasatan ini.(e) Apakah definisi secara operasi bagi keupayaan penyerapan air oleh span?

©PAN ASIA PUBLICATIONS2. Haiwan mempunyai pelbagai cara untuk memastikan kemandirian 5
spesies masing-masing.

(a) Apakah definisi kemandirian spesies?
(b) Haiwan dalam Rajah 1.1 juga mempunyai cara untuk memastikan kemandirian
spesies.


Rajah 1.1
(i) Apakah cara haiwan dalam Rajah 1.1 untuk memastikan kemandirian
spesiesnya?
(ii) Bagaimanakah cara yang dinyatakan di 2(b)(i) dapat menjamin kemandirian
spesiesnya?(c) Haiwan dalam Rajah 1.2 dapat hidup untuk tempoh yang lama tanpa makan dan
minum.Rajah 1.2
115

Ujian Suma tif
Ujian Sumatif

(Unit 1 - Unit 10)
Kertas 1

©PAN ASIA PUBLICATIONS
(40 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja.


1. Sekumpulan murid ingin menyiasat 3. Maklumat di bawah adalah tentang
ciri-ciri yang terdapat pada buah fungsi bahagian dalam tubuh manusia.
dalam Rajah 1.
Berfungsi untuk menyambungkan
tulang-tulang dan membantu
pergerakan badan

A Sendi
B Tengkorak
C Salur darah
D Tulang belakang
Rajah 1
4. Apakah fungsi lemak yang tebal pada
Apakah kemahiran proses sains yang penguin?
dipraktikkan oleh murid tersebut? A Untuk menarik pasangan
A Mengelas B Untuk memerangkap haba
B Meramal C Melindungi diri daripada musuh
C Memerhati D Membantu penguin untuk
D Mentafsir data berenang dengan baik


2. Hanash meletakkan sebuah bekas 5. Rajah 2 menunjukkan rantai makanan
yang berisi 30 ml air di bawah cahaya dalam suatu habitat.
matahari. Selepas beberapa jam, dia
mendapati air menjadi lebih panas. Burung Burung
Apakah pemboleh ubah bergerak Padi Ular pipit helang
balas dalam penyiasatan ini?
A Suhu air Rajah 2
B Isi padu air Apakah yang dipindahkan dari satu
C Masa penyiasatan hidupan ke satu hidupan dalam rantai
D Luas permukaan air terdedah makanan?
A Makanan B Air
C Tenaga D Berat hidupan
118

6. Ali mendapati bahagian tangannya A Pokok keladi B Pokok buluh
yang patah telah membengkak C Pokok getah D Cendawan
selepas beberapa jam. Apakah sistem
badan yang terlibat dalam situasi ini? 9. Antara organ yang berikut, yang
A Sistem pernafasan dan sistem manakah tidak terlibat dalam sistem
rangka peredaran darah manusia?
B Sistem peredaran darah dan A Jantung B Peparu
sistem pernafasan C Ginjal D Salur darah
C Sistem rangka dan sistem
peredaran darah 10. Rajah 5 menunjukkan siratan makanan
©PAN ASIA PUBLICATIONS
D Sistem pernafasan dan sistem bagi suatu habitat.
pencernaan
Q
7. Rajah 3 menunjukkan pengelasan
haiwan berdasarkan ciri khas untuk P R S
melindungi diri daripada musuh.
T
Haiwan
Rajah 5

Ikan Ular, Rusa, S Berapakah rantai makanan yang
buntal, R lebah terdapat dalam siratan makanan di
atas?
Rajah 3 A 3 B 5

Antara yang berikut, haiwan manakah C 4 D 6
yang boleh mewakili R dan S?
11. Maklumat di bawah adalah tentang
R S pencaran biji benih.
A Gajah Kanggaru
Bijih benih L dipencarkan sejauh 5
B Landak Kerbau meter, bijih benih M berada sejauh

C Buaya Kura-kura 10 meter dari pokok induk dan biji
benih N dipencarkan sejauh 8 meter
D Kelawar Lembu
dari pokok induk.

8. Rajah 4 menunjukkan cara tumbuhan Q Antara yang berikut, pilih carta palang
untuk melindungi diri daripada musuh. yang mewakili maklumat di atas.

A Ketinggian pokokBergetah Q Beracun
Jenis
L M N pokok
B Ketinggian pokok
Rajah 4

Apakah tumbuhan yang boleh
mewakili Q?

Jenis
L M N pokok


119

38. Rajah 21 menunjukkan sejenis mesin 40. Maklumat di bawah menunjukkan
kompleks. perhubungan makanan antara hidupan
di suatu habitat.

Hidupan R makan hidupan T
Hidupan U makan hidupan S
Hidupan S makan hidupan R
X
Antara berikut, yang manakah boleh
dikaitkan dengan maklumat di atas?

©PAN ASIA PUBLICATIONS
A Bilangan hidupan

Rajah 21
Apakah kesan jika bahagian berlabel
X tidak berfungsi? Hidupan
A Lubang tidak dapat digerudi R S T U
B Alat tersebut tidak dapat diputar B Bilangan hidupan
C Putaran mata gerudi akan perlahan
D Proses kerja menggerudi akan
lebih mudah

Hidupan
39. Bagaimanakah takwim Qamari R S T U
ditentukan? C Bilangan hidupan
A Berdasarkan kedudukan Bumi
semasa mengelilingi Matahari
B Berdasarkan tempoh masa Bumi
mengelilingi Matahari Hidupan
C Berdasarkan jumlah permukaan R S T U
Bulan yang bercahaya D Bilangan hidupan
D Berdasarkan tempoh putaran
Bulan pada paksinya


Hidupan
R S T U
Kertas 2


(40 markah)

Jawab semua soalan

1. Mesin lestari perlu dicipta bagi memastikan kehidupan manusia lebih 4
selesa dan mudah.

(a) Nyatakan satu ciri mesin lestari.

125

(b) Rajah 1 menunjukkan alat yang digunakan dalam bidang pertukangan.


Rajah 1
(i) Apakah fungsi alat dalam Rajah 1?


©PAN ASIA PUBLICATIONS
(ii) Nyatakan dua mesin ringkas yang terdapat dalam Rajah 1.2. (a) Rajah 2.1 menunjukkan beberapa organ di dalam badan manusia.
4Rajah 2.1
(i) Organ dalam Rajah 2.1 berfungsi bersama-sama dan membentuk satu sistem
badan. Namakan sistem tersebut.
(ii) Apakah fungsi sistem dinyatakan di 2(a)(i)?(b) Beberapa sistem badan terlibat untuk menjalankan aktiviti seperti dalam Rajah 2.2.


Rajah 2.2
(i) Selain sistem peredaran darah dan sistem pernafasan, nyatakan satu sistem
lain yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti dalam Rajah 2.2.

126

(ii) Bagaimana sistem pernafasan berfungsi bersama-sama dengan sistem
peredaran darah untuk menjalankan aktiviti yang ditunjukkan dalam Rajah
2.2? KBAT Menganalisis3. Satu penyiasatan dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor mengakibatkan 5
pengaratan berlaku. Susunan radas penyiasatan adalah seperti dalam
Rajah 3.1.
©PAN ASIA PUBLICATIONS
Gabus


Minyak
masak
Kalsium
Air didih klorida Air pili
kontang
Tabung uji A Tabung uji B Tabung uji C
Rajah 3.1
(a) Pemerhatian dibuat terhadap paku selepas seminggu.

(i) Paku dalam tabung uji manakah akan berkarat selepas seminggu?
(ii) Berikan inferens bagi jawapan kamu di (a)(i).
(iii) Apakah fungsi kalsium klorida kontang dalam tabung uji B?(b) Rajah 3.2 menunjukkan satu alat pertukangan.Rajah 3.2

(i) Bagaimanakah seorang tukang kayu dapat mengelakkan peralatan tersebut
daripada berkarat?
(ii) Nyatakan satu keburukan pengaratan.


127

Jawapan
Ja
w
apanUnit 1 2. Kadar pernafasan

©PAN ASIA PUBLICATIONS
PRAKTIS

A (a) Memerhati Aktiviti
(b) Mengukur dan menggunakan nombor
(c) Membuat inferens Membaca Bersenam Berenang
(d) Meramal
(e) Menggunakan perhubungan ruang dan masa G 1. S → Q → R → P
(f) Mendefinisi secara operasi 2. (a) Ais mencair menjadi cecair.
(g) Mengawal pemboleh ubah (b) Saiz ikan semakin bertambah.
(h) Membuat hipotesis (c) Biji benih bercambah menjadi anak pokok.

B 1. (a) Pokok kelihatan layu. H 1. (a) Ayam goreng merupakan makanan
(b) Pokok tidak mendapat air/ cahaya kegemaran murid Tahun 5 Delima.
matahari. (b) Bubur nasi ialah makanan yang kurang
2. (a) Saiz ikan A lebih besar berbanding saiz digemari oleh murid Tahun 5 Delima.
ikan B. 2. (a) Ramai murid Tahun 5 Nilam menaiki bas
(b) Ikan A mendapat makanan yang untuk ke sekolah.
mencukupi berbanding dengan ikan B (b) Sedikit murid Tahun 5 Nilam yang
(terima jawapan yang sesuai). berjalan kaki untuk ke sekolah.
3. (a) Mentol yang disambungkan dengan I 1. Tumbesaran arnab ditunjukkan oleh
enam biji bateri paling terang berbanding pertambahan saiz arnab.
dengan dua dan empat biji bateri. 2. Kelajuan ditunjukkan oleh masa direkodkan
(b) Enam biji bateri dapat mengalirkan oleh murid.
lebih banyak tenaga elektrik berbanding J 1. (a) (i) Kuantiti baja
dengan dua dan empat biji bateri.
(ii) Ketinggian pokok
C 1. Air, Angin, Biojisim, Matahari.
(iii) Jenis pokok
2. Petroleum, Gas asli, Arang batu, Nuklear
(b) Semakin bertambah kuantiti baja,
D 1. Silinder penyukat semakin bertambah saiz pokok.
2. Pembaris 2. Semakin licin sesuatu permukaan, semakin
3. Termometer jauh jarak guli bergolek.
4. Neraca tiga palang SUDUT UJI DIRI

E 1. (a) 4 cm 1. (a) 4 cm
(b) Saiz bayang-bayang berkurang. (b) Semakin bertambah masa, semakin
2. Pokok cili akan layu/ mati. berkurang panjang bayang-bayang.

F Haiwan Invertebrata Haiwan Vertebrata (c) (i) Masa
(ii) Panjang bayang-bayang
Ulat beluncas Kuda (iii) Panjang kayu/ Tempat penyiasatan
Ketam Katak
Siput Ikan


133

(d) Panjang bayang-bayang (cm) B

12
8
4
0 7.00 am 9.00 am 11.00 am Masa
2. (a) Untuk menyiasat hubungan di antara C 1. peparu, oksigen 2. peparu
bilangan guli dan isi padu akhir air.
(b) Isi padu akhir air bagi 3 biji guli paling 3. peparu
©PAN ASIA PUBLICATIONS
banyak berbanding 1 dan 2 biji guli. D 1. (a) Memberikan bentuk dan sokongan
(c) Isi padu guli memenuhi ruang di dalam air. (b) Melindungi organ dalaman
(d) Isi padu guli ditunjukkan oleh perbezaan (c) Membantu pergerakan
isi padu akhir dan awal air.
2. (a) Mengeluarkan bahan kumuh
(e) Pita pengukur/ Tali dan pembaris.
(b) Membawa zat makanan tercerna
Unit 2 (c) Membawa oksigen ke seluruh badan

PRAKTIS
A 1. (a) Merosakkan organ pertukaran gas/peparu.
A Tengkorak (b) Elakkan terdedah kepada udara tercemar.
2. (a) Menyebabkan kecederaan kepada tulang
belakang.
Tulang rusuk (b) Mengamalkan postur yang betul semasa
melakukan aktiviti.
Tulang tangan
3. (a) Saluran darah akan tersumbat.
Tulang belakang (b) Mengamalkan cara pemakanan yang sihat.
B 1. Sistem pencernaan
2. Sistem rangka
3. Sistem pernafasan
4. Sistem peredaran darah
5. Sistem perkumuhan

C 1. sistem pencernaan, sistem pernafasan
Tulang kaki
2. sistem rangka, sistem peredaran darah
3. sistem pencernaan, sistem perkumuhan
4. sistem pencernaan, sistem peredaran darah
SUDUT UJI DIRI
B 1. Tulang
2. tulang rusuk 1. (a) Jantung
3. otak (b) Sistem peredaran darah
4. Sendi (c) Peparu → Jantung
5. sokongan, pergerakan (d) Mengamalkan tabiat pemakanan yang
sihat/ Sentiasa bersenam.
2. (a)
A 1. Mengepam darah ke peparu seluruh badan.
2. Tempat pertukaran gas karbon dioksida dan
oksigen.
3. Mengangkut darah ke seluruh badan.
134

©PAN ASIA PUBLICATIONS


Click to View FlipBook Version
Previous Book
run
Next Book
Manual pemasangan system komputer