The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ciksu88, 2021-05-09 23:45:15

modul thn 2

modul thn 2

1|MODUL PDPR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

NAMA MURID MINGGU 16/16 MEI 2021-20 MEI 2021
Minggu/Tarikh AL-QURAN/SURAH AL-FALAQ
Bidang/Tajuk 1.3.1 Menghafaz surah Al-Falaq dengan betul dan
Objektif
bertajwid
Panduan 1.3.2 Memperdengarkan bacaan surah al-Falaq

1) Buka Buku Teks PI Tahun 2 mukasurat 19
2) Latih tubi membaca dan menghafaz surah

Al-Falaq dengan bimbingan ibubapa
3) Rakam suara melalui voice note dan

hantarkan kepada guru

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. ‫ََغ ِس ٍق‬

‫أَ ُعو ُذ َح َس َد‬

‫ٱلنَّ َّفَّٰ َثَّٰ ِت‬ ‫َخلَ َق‬

١ ‫قُ ۡل __________ بِ َر ِب ٱلۡ َف َل ِق‬
٢ ___________ ‫ِمن َ ِش َما‬

٣ ‫َو ِمن َ ِش ___________ إِ َذا َو َق َب‬
٤ ‫َو ِمن َ ِش ____________ ِِف ٱ ۡل ُع َق ِد‬
٥____________ ‫َو ِمن َ ِش َحا ِس ٍد إِ َذا‬

2|MODUL PDPR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Minggu/Tarikh MINGGU 17/23 MEI 2021-27 MEI 2021
Bidang/Tajuk AL-QURAN/MAD ASLI
Objektif 1.5.2
Rujukan Buku Teks PI Tahun 2 mukasurat 25-27

‫و‬...‫تَ ۡك ُت ُمو َن و‬ Huruf Mad Asli ‫ا‬... ‫َو َك َن‬
..‫وو‬... ‫َدا ُوو ُد‬ ... ‫ََكِ َمَّٰت‬
‫ي‬... ‫ٱۡ ۡ َل ِكي ُم‬
‫ى‬... ‫يُ ْ ِح‬ ‫ى‬... ‫ُمو َ َّٰس‬

Kategorikan kalimah/ayat berikut .

‫َع َذاب‬ ‫ٱََّّ ِلي َن‬ ‫يَلْ ُوۥ َن‬
ِِ‫أُ ْْ ِح‬ ‫ٱ ۡل ِك َتَّٰ ُب‬
ِ‫ِِ فِيه‬ ‫َو ََ َ َّٰع‬ ْ‫َك َف ُروا‬
v ‫يُ ۡؤ ِم ُنو َن‬
‫ى‬..../ ..../‫ا‬....
ُ‫و‬.... / ‫و‬..... . .. .. / ‫ى‬.. ...

3|MODUL PDPR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Minggu/Tarikh MINGGU 16/16 MEI 2021-20 MEI 2021
Bidang/Tajuk IBADAH/SOLATKU SEMPURNA
3.2.3 Menganalisis kepentingan syarat wajib dan
Objektif syarat sah solat
Buku Teks PI Tahun 2 mukasurat 79-80
Rujukan

Warnakan BIRU syarat wajib solat dan MERAH syarat sah solat. Kemudian
kelaskan.

SYARAT SAH SOLAT SYARAT WAJIB SOLAT

1) ………………………………………….. 1) …………………………………………………

2) ………………………………………….. 2) ………………………………………………….

3) ………………………………………….. 3) ………………………………………………….

4) …………………………………………………………………….……….

5) ……………………………………………………………………..……….

4|MODUL PDPR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Minggu/Tarikh MINGGU 17/23 MEI 2021-27 MEI 2021
Bidang/Tajuk
Objektif SIRAH/NABI MUHAMMAD SAW AL-AMIN

Panduan 4.2.1 Menjelaskan keunggulan sifat amanah Nabi

Muhammad SAW.

1. Buku Teks PI Tahun 2 mukasurat 104-105

2. Baca Nota melalui pautan

http://anyflip.com/selv/iycv/

3. Ibubapa boleh berhubung dengan guru

matapelajaran untuk sebarang pertanyaan.

Pilih dan tuliskan jawapan yang betul.

ikutan Sangat dipercayai Syam

amanah belia

1. Sifat ____________________ ialah salah satu daripada sifat wajib
bagi Nabi Muhammad SAW.

2. Nabi Muhammad SAW berniaga ketika masih _________________.

3. Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh Saiditina Khadijah untuk
menguruskan perniagaan di _________________ .

4. Masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin kepada Nabi
Muhammad SAW yang bermaksud ___________________.

5. Sifat amanah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi
_____________ dan ikutan para sahabat

5|MODUL PDPR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Minggu/Tarikh MINGGU 16/16 MEI 2021-20 MEI 2021
Bidang/Tajuk JAWI/PERKATAAN 3 SUKU KATA @ LEBIH
6.1.2 Membina perkataan yang terdiri daripada 3
Objektif sukukata @lebih.
Buku Teks PI Tahun 2 mukasurat 38-40
Rujukan

‫ما تا ها ر ُي‬

.‫چرايکن ڤرکاتاءن کڤد سوكو كات‬: ‫اراهن‬

Arahan: Ceraikan perkataan kepada suku kata.

‫ ڤوسارا‬.1
‫ بلالڠ‬.2

ُ‫ چنداون‬.3
‫ فينومينا‬.4
‫ جوروتربڠ‬.5
‫ ڤنچاروبا‬.6

6|MODUL PDPR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Minggu/Tarikh MINGGU 17/23 MEI 2021-27 MEI 2021
Bidang/Tajuk JAWI/PERKATAAN 3 SUKU KATA @ LEBIH
Objektif 6.1.3 Membina dan menulis perkataan yang
terdiri daripada 3 sukukata @lebih.
Rujukan
1. Buku Teks PI Tahun 2 mukasurat 38-40
2. Sebut suku kata dan gabungkan supaya

menjadi perkataan.

Padankan suku kata di bawah supaya menjadi perkataan yang betul dan tulis
semula perkataan tersebut.

‫ڤراهو‬


Click to View FlipBook Version