The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amsyarammar, 2019-01-10 22:22:25

nota pengajian am stpm sem 1

nota pengajian am stpm sem 1

PENGAJIAN AM STPM & PENGAJIAN MALAYSIA

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 1)

Konsep Negara KONSEP NEGARA
Sempadan
ada sempadan
Sistem ada sistem pemerintahan
pemerintahan ada rakyat/pemastautin tetap
Rakyat negara yang beradaulat ada sempadan yang jelas
sempadan membolehkan negara yang beradaulat ditadbir
Ciri-Ciri Negara dengan sistematik
Berdaulat sempadan menentukan bidangkuasa politik,ekonomi dan
Merdeka mobiliti sosial negara yang berdaulat
Berkuasa sendiri komponen utama negara yang berdaulat ialah badan
perundangan,badan eksekutif,dan badan kehakiman
Berwibawa persamaan bangsa,agama,budaya dan bahasa melahirkan
semangat nasionalisme yang tinggi
Beridentiti sendiri gagasan 1 Malaysia bertujuan satupadukan rakyat

CIRI-CIRI NEGARA BERDAULAT
merdeka
berkuasa
berwibawa
beridentiti
bebas daripada belenggu penjajah
bebas membuat keputusan
berkuasa membuat keputusan
perlembagaan membahagikan kuasa kepada 3 badan iaitu
perundangan,eksekutif dan kehakiman
setiap badan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri
badan eksekutif dipilih melalui pilihanraya
badan perundangan yang gubal undang-undang ialah Dewan
Rakyat dan Dewan Negara,
badan kehakiman menentukan hukuman ke atas pelanggaran
undang-undang
berupaya mempengaruhi dan menguasai rakyat
memiliki kuasa politik yang stabil
mampu menjamin keamanan dan keselamatan rakyat
mempunyai kekuatan ekonomi
mempunyai modal insan yang berkualiti
ada perpaduan kaum

contohnya Malaysia negara Islam sederhana
Malaysia bersahabat dengan semua negara
Malaysia berkecuali, tidak menyokong mana-mana blok kuasa
besar
asasnya ialah bendera,jata negara dan lagu kebangsaan

Perlembagaan PERLEMBAGAAN
sumber undang-undang tertinggi
Perlembagaan jadi panduan kepada pemerintah
Malaysia beri perlindungan dan jaminan kepada rakyat
perlembagaan bertulis/tidak bertulis
Perlembagaan ada ciri-ciri keluhuran
Bertulis ada sifat ketertinggiannya
boleh dipinda tapi bersebab
Keluhuran dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan
Perlembagaan menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara
Ciri-Ciri Keluhuran dan melaksanakan kuasa
Perlembagaan ada 15 bahagian,183 perkara
peruntukkan kuasa kepada kerajaan
Ketertinggian persekutuan,negeri,tempatan
Perlembagaan perlembagaan bertulis
kebal
Sebab-Sebab sukar dipinda
Perlembagaan Boleh undang-undang digubal di parlimen
Dipinda mahkamah ada kuasa untuk tafsir undang-undang dan
melindungi perlembagaan
contohnya perlembagaan Malaysia
perlembagaan Malaysia ialah model Westminster dari Britain
bermaksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan

mengatasi kuasa YDPA
mengatasi kuasa parlimen
mengatasi kuasa Jemaah Menteri
mengatasi mahkamah
undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan
Malaysia adalah tidak sah dan terbatal
undang-undang negeri mesti selaras dengan perlembagaan
Malaysia
mahkamah ada kuasa untuk batalkan akta yang bercanggah
dengan perlembagaan Malaysia
merupakan undang-undang tertinggi
undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan
Malaysia dianggap terbatal
parlimen tidak boleh meluluskan undang-undang yang
bercanggah
mahkamah berkuasa membatalkan undang-undang
yang bercanggah
YDPA tidak boleh mengatasi perlembagaan Malaysia
memperoleh suara majoriti biasa dari Dewan Rakyat dan
Dewan Negara
memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan
Dewan Negara

memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan

Dewan Negara dan perkenan Majlis Raja-Raja

memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan

Dewan Negara dan persetujuan Yang DiPertua Negeri jika di

Sabah dan Sarawak

Pindaan kewarganegaraan

Perlembagaan Yang Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap

Perlu Perkenan Majlis Raja-Raja

Majlis Raja-Raja Raja dan Yang dipertua Negeri

Bahasa Kebangsaan

Kedudukan istimewa orang Melayu

Kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak

Hak yang sah bagi kaum-kaum lain

Kuasa perundangan Majlis Raja-Raja

Pindaan Kuasa Dewan Undangan Negeri Sabah.Sarawak

Perlembagaan Agama,bahasa,dan hak istimewa kaum Bumiputera

Negeri Perlu Sabah,Sarawak

Perkenan Yang Kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo

Dipertua (Sabah Dan

Sarawak

Pindaan Kedudukan sultan/YDP Negeri

Perlembagaan Kedaulatan sultan/YDP Negeri

Negeri Yang Perlu Kuasa pengampunan sultan/YDP negeri

Perkenan Keistimewaan Dewan Undangan Negeri

Sultan(Negeri

Beraja)Ydpa(Negeri

Tiada Raja) Dan

Ydp(Sabah,Sarawak)

Pindaan Sumpah/ikrar

Perlembagaan Bilangan kerusi dalam DUN

Negeri Yang Perlu Pemilihan DUN

Persetujuan 2/3 Pelantikan DUN

Adun

PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Peruntukan Kewarganegaraan

Perlembagaan hak asasi warganegara

Persekutuan bahasa Melayu

agama Islam

kedudukan istimewa orang Melayu

kedudukan istimewa Bumiputera Sabah & Sarawak

1.KEWARGANEGARAAN

Jenis-jenis kuat kuasa undang-undang

Kewarganegaraan pendaftaran isteri dan anak warganegara

naturalisasi

penggabungan wilayah

Kewarganegaraan lahir di Malaysia < Hari Malaysia

Melalui Kuat Kuasa lahir di Malaysia > Hari Malaysia

Undang-Undang ibubapa lahir di Malaysia/pemastautin tetap

bapanya bekerja dengan kerajaan Malaysia di luar negara dan

kelahiraannya di daftarkan dengann Pejabat Konsul

Persekutuan atau didaftarkan dengan kerajaan Malaysia jika

lahir di Sabah,Sarawak,Singapura dan Brunei dalam tempoh 1

tahun

Kewarganegaraan ibu atau bapanya warganegara Malaysia,dia berumur < 21

Secara Pendaftaran tahun didaftarkan jadi warganegara

suaminya warganegara Malaysia, jika isterinya ingin jadi

warganegara Malaysia, dia mesti bermastaututin di Malaysia

selama 2 tahun,kelakuan baik,masih

berkahwin,perkahwinannya didaftarkan di Malaysia

individu yang berumur 18 tahun atau lebih yang lahir di

Malaysia sebelum Hari Merdeka,jika ingin jadi warganegara

Malaysia mesti berpengetahuan dalam Bahasa

Melayu,kelakuan baik,ingin tinggal tetap di Malaysia

Kewarganegaraan untuk warganegara asing yang ingin jadi warganegara

Secara Malaysia mesti berumur > 21 tahun, telah tinggal tetap di

Naturalisasi/Masuka Malaysia selama 10 tahun,kelakuan baik,tahu berbahasa

n Melayu

Kewarganegaraan mereka yang jadi warganegara Malaysia cara begini ialah

Secara Percantuman penduduk Sabah,penduduk Sarawak,penduduk

Wilayah Singapura,penduduk United Kingdom dan tanah jajahannya

serta pemastautin tetap di Sabah dan Sarawak

Cara-Cara secara sukarela

Penamatan secara paksa

Kewarganegaraan

Penamatan umurnya > 21 tahun

Kewarganegaraan waras fikirannya

Cara Sukarela tidak mahu jadi warganegara Malaysia

Penamatan ada kerakyatan negara lain

Kewarganegaraan untuk warganegara cara masukan dan pendaftaran shj

Cara Paksa tidak setia kepada negara Malaysia

derhaka kepada Malaysia ketika peperangan

derhaka ketika berniaga

menjalankan aktiviti dengan musuh Malaysia

dipenjara > 12 bulan

didenda >RM5000

tinggal di negara lain > 5 tahun secara berterusan

tinggal di negara asing tetapi mendaftar dengan Pejabat

konsulat Persekutuan

2.HAK ASASI WARGANEGARA MALAYSIA

Hak Asasi Dia tidak boleh dibunuh kecuali menurut undang-undang

Warganegara Dia tidak boleh ditahan polis > 24 jam jika tiada perintah

Malaysia tahanan daripada majistret/pegawai daerah

Sekatan-Sekatan Dia perlu diberitahu sebab-sebab dia ditangkap oleh pihak
Terhadap berkuasa
Kebebasan Hak Jika dia ditangkap, dia berhak dibela oleh peguam
Asasi Dia tidak boleh dijadikan hamba abdi
Dia boleh diberi kerja paksa mengikut undang-undang
Bahasa Melayu Dia berhak mendapat perlindungan undang-undang
Agama Islam Jika dia dibebaskan,dia tidak boleh didakwa atas kesalahan
yang sama
Dia berhak memohon harbeas corpus jika dia ditahan secara
tidak sah
Dia berhak menikmati kesamarataan
Dia tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, keturunan,
tempat lahir atau jantina
Dia bebas bergerak di mana-mana bahagian Malaysia
Dia berhak bermastautin di mana-mana bahagian Malaysia
Dia bebas bercakap
Dia bebas berhimpun secara aman
Dia bebas menubuhkan persatuan
Dia bebas beragama
Dia bebas memiliki harta

Kerajaan berkuasa untuk menahan dan menghukum sesiapa
yang mengancam keselamatan negara (undang-undang
subversif)
Kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan
menembak serta membunuh sesiapa yang mengingkari
undang-undang darurat tanpa perbicaraan (Undang-undang
Darurat)
Para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik (Akta
Universiti dan Kolej Universiti)
Tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan(Akta Rahsia
Rasmi)
Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada
kebebasan untuk membangkitkan isu-isu sensitive yang boleh
mengancam keselamatan negara (Akta Mesin Cetak dan
Penerbitan)
Rakyat dilarang menabur fitnah dan membangkitkan isu
sensitif, iaitu hak istimewa orang Melayu,bahasa,kuasa raja
dan kewarganegaraan
Berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari
Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak (Hak Istimewa
Sabah dan Sarawak)

3.BAHASA MELAYU

Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara tetapi bahasa lain
bebas digunakan

4.AGAMA ISLAM

Agama Islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi

Kedudukan Istimewa agama lain juga bebas diamalkan
Orang Melayu
5.KEDUDUKAN ISTIMEWA
Kedudukan Istimewa Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan
Bumiputera awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah di
Sabah,Sarawak bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat
perlindungan sewajarnya
Kepentingan Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan
Perlembagaan awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah di
bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat
Keamanan perlindungan sewajarnya

Perpaduan KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN
Keamanan
Kestabilan perpaduan
politik/sosial kestabilan politik
SISTEM & kestabilan sosial
STRUKTUR
PEMERINTAHAN Hak yang sama kepada semua warganegara
MALAYSIA Hak asasi dijamin
SISTEM Warganegara bebas berpersatuan,beragama dan memiliki
PEMERINTAHAN harta
Perlembagaan digubal berdasarkan kontrak sosial yang
Negara Persekutuan dipersetujui oleh semua kaum
Bahasa,agama,pemerintahan beraja,kedudukan istimewa
orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dipersetujui
bersama
Agama islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi
agama lain bebas diamalkan

Perlembagaan menjadi panduan untuk memerintah Malaysia
supaya pentadbiran cekap,jujur,adil,telus dan licin
YDPA-
Badan eksekutif-PM dan kabinet
Badan perundangan-parlimen
Badan kehakiman-mahkamah
Malaysia ialah sebuah negara persekutuan
Ketua negara ialah YDPA
Sistem pemerintahan ialah demokrasi berparlimen
Agama Islam ialah agama rasmi
Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
YDPA berada di kemuncak Badan Perundangan,Badan
Eksekutif dan Badan Kehakiman

Ialah negara yang ada pembahagian kuasa antara Kerajaan
Persekutuan(kerajaan pusat) dan Kerajaan Negeri
Kedua-dua kerajaan mentadbir negara berdasarkan kuasa
yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa
pemerintahan berdasarkan Senarai Negeri, Senarai
Persekutuan dan Senarai Bersama

Demokrasi Kerajaan Persekutuan ada 3 peringkat kerajaan iaitu kerajaan
Berparlimen pusat,kerajaan negeri dan kerajaan tempatan

Raja Maksudnya pemerintahan secara perwakilan yang dipilih oleh
Berperlembagaan rakyat melalui pilihan raya
Sistem ini berasaskan konsep Raja Berlembagaan,yakni YDPA
Kuasa Budibicara sebagai ketua negara
YDPA Kuasa diagihkan antara 3 komponen utama pemerintahan iaitu
Badan Perundangan,Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif
Kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri yang dipilih daripada
parti yang mendapat majoriti dalam pilihan raya umum
Perdana Menteri menjalankan kuasa eksekutif dengan dibantu
oleh kabinet atau Jemaah Menteri yang dipilih daripada
kalangan ahli Parlimen/ bukan

Ketua negara persekutuan
Hanya boleh didakwa di Mahkamah Khas
Raja Permaisuri Agong menduduki tempat kedua selepas
YDPA
Berkuasa dalam memelihara adat istiadat orang Melayu
Mengetuai pentadbiran agama Islam di negeri baginda
Ketua agama Islam di Pulau Pinang,Sabah,Sarawak dan
Wilayah Persekutuan
Kuasa pemerintahan terletak di tangan YDPA tetapi kuasa
eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya
Kuasa setakat diperuntukkan oleh Perlembagaan
Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia
dengan kuasanya dilaksanakan oleh Majlis Angkatan Tentera
Mengisytiharkan darurat apabila keselamatan negara terancam
Memperkenankan rang undang-undang yang digubal di
Parlimen sebelum menjadi undang-undang yang sah

Melantik Perdana Menteri
Memperkenan atau tidak permintaan Perdana Menteri untuk
membubarkan Parlimen
Meminta mesyuarat Raja-Raja Melayu diadakan bagi
membincangkan perkara berkaitan dengan
kedudukan,keistimewaan dan kehormatan Raja-Raja Melayu

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (Siri 2)

STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Struktur Pemerintahan Badan perundangan
Kerajaan Badan pelaksana pentadbiran
Persekutuan/Pengagihan Badan kehakiman
Kuasa

BADAN PERUNDANGAN/LEGISLATIF

Badan Parlimen (badan perundangan persekutuan)

Perundangan/Legisl Dewan Undangan Negeri (badan perundangan negeri)
atif

Parlimen ialah badan perundangan yang tertinggi

Tanggungjawab Tanggungjawabnya ialah menggubal dan meluluskan undang-

badan perundangan un dang. Undang-undang persekutuan yang diluluskan melalui

YDPA,Dewan Rakyat,Dewan Negara

Bidangkuasanya Bidangkuasanya terbahagi kepada 3 komponen iaitu Senarai

Persekutuan,Senarai Negeri,Senarai Bersama

Komponen Parlimen Yang diPertuan Agong
Dewan Rakyat
Dewan Negara

Fungsi Parlimen Bahaskan hal ehwal kerajaan dan negara
Bahaskan belanjawan negara
Bahaskan rang undang-undang
Bahaskan pindaan undang-undang
Mengawal kewangan kerajaan (cukai dan kadar)
Menjadi forum kritikan rakyat tentang dasar dan tin dakan
kerajaan
Membenarkan badan perundangan negeri membuat undang-
undang negeri

Keistimewaan Prosiding di parlimen tidak boleh dipersoalkan

parlimen Prosiding di parlimen tidak boleh didakwa
Berkuasa membuat peraturan Dewan
Berkuasa menghukum ahli Dewan yang melanggar peraturan

Dewan

Pentadbiran Jawatankuasa Pemilih memilih ahli untuk Jawatankuasa Dewan
parlimen Jawatankuasa Hak & Kebebaasan pertimbangkan perkara yang
dikemukakan oleh Dewan dan kepentingan ahli Dewan
Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat pertimbangkan peraturan
dan mesyuarat Majlis Dewan
Jawatankuasa Dewan menjadi penasihat kepada Yang diPertua
Dewan demi kemudahan dan keselesaan ahli dewan
Jawatankuasa kira-Kira Wang Negara memeriksa kira-kira
badan pentadbiran dan mengurus wang negeri yang
dibentangkan dalam Majlis Dewan

Persidangan Sidang pertama dalam tempoh 120 hari selepas tarikh bubar
parlimen( yang atau 90 hari selepas pilihanraya atau 160 hari dari tarikh siding
pertama) sebelum dewan bubar
Sidang pertama mengandungi titah ucapan YDPA,perancangan
Komponen Parlimen takwim selama 5 penggal
Fungsi Yang Kalendar sidang ditentukan oleh Perdana Menteri
diPertuan Agong Melantik Yang diPertua Dewan
Ahli dewan angkat sumpah
Dewan Negara
Fungsi Dewan Yang diPertuan Agong
Negara Dewan Rakyat
Dewan Negara
Keahlian Dewan
Negara Memanggil parlimen bersidang dalam tempoh masa 6 bulan
Hilang kelayakan dengan sidang sebelumnya
sebagai ahli Dewan Memperkankan rang undang-undang yang diluluskan oleh
Negara Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diwartakan dan
dikuatkuasakan. Jika tidak diperkenankan YDPA dalam masa 30
hari,rang undang-undang akan dianggap sudah diperkenankan.
Rang undang-undang akan menjadi undang-undang dan
diwartakan setelah Penyimpan Besar Raja-Raja mengenakan
Cop Mohor Besar atas perintah YDPA
Mempersetujui pembubaran atau memberhentikan persidangan
parlimen (berhak tidak ikut nasihat Perdana Menteri)
Memberi ucapan dan merasmikan pembukaan parlimen sahaja
(YDPA tidak mengikuti persidangan parlimen)

Juga dipanggil Senat
Ahlinya dikenali sebagai Senator

Membahaskan rang undang-undang yang dibentuk oleh Dewan
Rakyat
Menangguhkan rang undang-undang( kewangan 30 hari,bukan
kewangan 1 tahun) yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat
tetapi tiada kuasa menolaknya
M enyemak dan meluluskan rang undang-undang
Tiada kuasa mengusulkan rang undang-undang kewangan
Berkuasa menambah atau mengurangkan bilangan ahli dewan

Berumur > 30 tahun
Warganegara Malaysia
Bermastautin di Malaysia
Sempurna akal
Memperoleh kewarganegaraan asing
Tidak waras
Bankrap/muflis
Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam
Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan
Didenda > RM2000 tanpa pengampunan
Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh
31 hari dari tarikh keputusan rasmi

Keanggotaan Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih
Dewan Tidak hadir sidang Dewan Negara selama 6 bulan berturut-turut
Negara/Senat tanpa izin Speaker

Speaker Ahlinya dipanggil Senator
DewanNegara Jumlahnya 70 orang
26 daripada jumlah ialah 2 oarang wakil bagi setiap negeri dan
Timbalan Speaker Kuala Lumpur manakala satu masing-masing untuk Labuan dan
Setiausaha Dewan Putrajaya
Dewan Rakyat 44 daripada dilantik oleh YDPA.Mereka ini cemerlang dalam
perkhidmatan awam/bidang-bidang lain/khidmat
Fungsi Dewan masyarakat/mewakili kaum dan golongan minoriti
Rakyat Tempoh jadi senator ialah selama 3 tahun sepenggal dan
maksimum 6 tahun( 2 penggal)
Tempoh jawatan tidak terjejas walaupun parlimen bubar
Senator yang dilantik kerana ganti yang bercuti atau meninggal
dunia tempoh nya mengikut bakinya sahaja

Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan
Mempengerusikan Dewan
Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan
Menjadi jurucakap Dewan
Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak
patuhi tatatertib
Menerima/menolak solan ahli Dewan
Menangguhkan sidang Dewan
Menyingkir ahli sidang Dewan

Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir

Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara

Tempat wakil rakyat mendapat pembelaan bagi masyarakatnya
Parti yang menang undi majoriti dalam pilihanraya umum akan
membentuk kerajaan
Pemimpin parti politik yang dapat kepercayaan majoriti ahli
Dewan Rakyat akan dilantik sebagai Perdana Menteri
Jika PM hilang suara terbanyak Dewan Rakyat,maka PM kena
letak jawatan

Menggubal rang undang-undang
Membahaskan rang undang-undang
Membahaskan dasar-dasar kerajaan
Membahaskan masalah rakyat
Mencapai kata pemutus berhubung undang-undang kewangan
Mengkaji semula rang undang-undang yang ditangguhkan oleh
Dewan Negara
Hanya Dewan Rakyat yang meluluskan rang undang-undang
kewangan sebelum dipersembahkan kepada Yang diPertuan
Agong

Keahlian Dewan Berumur > 21 tahun
Rakyat Warganegara Malaysia
Hilang Kelayakan Bermastautin di Malaysia
jadi ahli Dewan Sempurna akal
Rakyat Memperoleh kewarganegaraan asing
Tidak waras
Speaker Dewan Bankrap/muflis
Rakyat Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam
Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan
Timbalan Speaker Didenda > RM2000 tanpa pengampunan
Dewan Rakyat Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh
Setiausaha Dewan 31 hari dari tarikh keputusan rasmi
Rakyat Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih
Badan Pelaksana Tidak hadir sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan berturut-turut
tanpa izin Speaker
Kabinet/Jemaah Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan
Menteri Mempengerusikan Dewan
Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan
Menjadi jurucakap Dewan
Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak
patuhi tatatertib
Menerima/menolak solan ahli Dewan
Menangguhkan sidang Dewan
Menyingkir ahli sidang Dewan
Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir

Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara

BADAN PELAKSANA/EKSEKUTIF
Kuasa membuat dasar kerajaan dan melaksanakannnya
Kuasa eksekutif terletak pada YDPA.
Kuasa tersebut boleh dijalankan oleh baginda atau jemaah
menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh kabinet
Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang memberi kuasa
eksekutif kepada orang lain mengikut peruntukan Perlembagaan
Badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh
YDPA
Merupakan badan tertinggi untuk membentuk dasar kerajaan
Malaysia
Kabinet memberi arahan yang dilaksanakan oleh jentera
pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Kabinet bertanggungjawab kepada parlimen,jika PM dapat undi
tidak percaya,seluruh jemaah menteri turut meletak jawatan
Parti yang mendapat undi majoriti Dewan Rakyat akan
membentuk barisan kabinet
YDPA akan melantik Timbalan Perdana Menteri dan menteri lain

Fungsi Kabinet atas nasihat PM
Membuat dan menggubal dasar kerajaan
Ahli Kabinet Member arahan bagi melaksanakan dasar
Setiausaha Kabinet Menentukan dasar kerajaan
Jawatankuasa Tetap Mengatasi masalah kecemasan rakyat dan negara
Jawatankuasa Diterajui oleh PM dan Timbalan PM
Khas/Sementara Mesyuarat diadakan sekali seminggu pada hari Rabu secara
Jabatan Perdana tertutup
Menteri Ketua Setiausaha Negara akan menjadi setiausaha Kabinet
Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet
Organisasi di bawah Contohnya Jawatankuasa Perjawatan Mengkaji Keselamatan
Jabatan PM Jalan Raya
Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet
KEMENTERIAN,JABATA
Menyelaraskan dasar kerajaan persekutuan
N Menentukan corak kepimpinan negara
Menentukan pelaksanaan dasar kerajaan secara cekap dan
JENIS-JENIS berkesan melalui kementerian
Diketuai oleh PM
KEMENTERIAN Dibantu oleh Menteri Kabinet
PM dilantik oleh YDPA
TUGAS KEMENTERIAN Majlis Pembangunan Negara
BIDANGKUASA Majlis Perancangan Negara
PERSEKUTUAN Majlis Keselamatan Negara
Jabatan Perkhidmatan Awam
Jabatan Perangkaan Negara
Jabatan Audit Negara
Jabatan Peguam Negara
Badan Pencegah Rasuah
Jabatan Perpaduan Negara
Agensi-agensi pusat
Melaksanakan tugas eksekutif kerajaan pusat
Biasanya menteri yang tidak mengetuai mana-mana
kementerian dikenali sebagai Menteri Tanpa Berfortfolio
Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan sahaj
seperti Kementerian Luar Negara,Kementerian
Pertahanan,Kementerian Pengangkutan,Kementerian Pengajian
Tinggi,
Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan dan
negeri seperti Kementerian Pelajaran,Kementerian Kesihatan
Gubal dasar kerajaan
Merancang rancangan pembangunan
Menyelaras rancangan pembangunan
Hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya
Dipanggil Senarai Persekutuan

BIDANG KUASA Hanya Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya
Dipanggil Senarai Negeri
NEGERI
Hanya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai
BIDANGKUASA kuasa terhadapnya
PERSEKUTUAN + Dipanggil Senarai Bersama

NEGERI BIDANG KEHAKIMAN/JUDISIARI
KEBEBASAN BADAN Tidak memihak kepada sesiapa
KEHAKIMAN Mempunyai kebebasan yang tersendiri
Tidak dikenakan kawalan oleh Badan Perundangan /pihak
FUNGSI BADAN eksekutif
KEHAKIMAN Hakim tidak boleh dipecat kecuali kerana perkara 125(3)
Kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam parlimen
KUASA BADAN kecuali usul daripada ahli parlimen
Maksimum umur jadi hakim ialah 65 tahun atau 66 tahun
KEHAKIMAN
Memastikan Perlembagaan Persekutuan dipatuhi dan
KUASA MAHKAMAH ditegakkan mengikut peruntukan undang-undang

SISTEM MAHKAMAH Sebagai pengadil
PELANTIKAN HAKIM Mahkamah Atasan
Mahkamah Rendah
PEGUAM NEGARA Mendengar dan dan menentukan perkara sivil yang berkaitan
dengan saman-lazimnya perlukan affidavit
Mendengar dan menentukan perkara jenayah yang melibatkan
kanun kesiksaan
Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan
Perundangan dan Badan Pelaksana
Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan
Perlembagaan Negeri

Melaksanakan tugas kehakiman
Mentafsir perlembagaan negara
Mentafsir undang-undang
Mengistiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan
dan Kerajaan Negeri
Mengistiharkan bahawa sesuatu tindakan kerajaan adalah tidak
sah di sisi undang-undang
Tidak boleh panda undang-undang
Disusun ikut hierarki pyramid
Individu yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah
boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi

Dilantik oleh YDPA dengan nasihat PM
Urusan pelantikan,kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan
mereka di bawah kuasa YDPA
Hakim tidak dibenarkan berpolitik untuk melindungi hakim
daripada pengaruh politik
Penasihat undang-undang kerajaan
Menjadi pendakwa raya bagi kerajaan
Menjadi peguam bela bagi kerajaan

MAHKAMAH ATASAN Dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan
Kehakiman
MAHKAMAH RENDAH Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
KETUA KEHAKIMAN Mahkamah Tinggi Malaya
BIDANGKUASA Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak
MAHKAMAH Mahkamah Khas
PERSEKUTUAN Mahkamah Majistret
BIDANGKUASA Mahkamah Sesyen
MAHKAMAH TINGGI Mahkamah Syariah
BIDANGKUASA Mahkamah Kanak-Kanak
MAHKAMAH SESYEN Mahkamah Penghulu
BIDANGKUASA Mahkamah Anak Negeri
MAHKAMAH MAJISTRET Ketua Hakim Negara
Meluluskan rang undang-undang yang digubal oleh Parlimen
BIDANGKUASA atau Badan Perundangan Negeri

MAHKAMAH KANAK2 Semua kes yang melibatkan hukuman mati
Melebihi kuasa mahkamah rendah
BIDANGKUASA Semua kes yang tidak melibatkan hukuman mati
MAHKAMAH PENGHULU Denda antara RM25000 hingga RM100,000
BIDANGKUASA Semua kes yang < penjara 5 tahun
MAHKAMAH ADAT Denda RM10000
NEGERI Kes awam (RM25000)
Melibatkan pesalah remaja (<18 tahun)

Kes sivil yang nilainya tidak melebihi RM50
Kes jenayah yang dendanya tidak melebihi RM25
Kes-kes yang melibatkan kesalahan melanggar undang-undang
adat

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1(siri 3)

DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA

Pilihan raya Sistem demokrasi berparlimen mengadakan proses

pilihan raya yang memberi kuasa kepada parti politik yang

menang bilangan kerusi terbanyak dalam pilihan raya

umum untuk memerintah negara

Tujuan pilihan raya Memilih wakil rakyat di Parlimen untuk memerintah

negara

Memilih wakil rakyat di DUN untuk memerintah negeri

Tempoh pilihan raya Diadakan setiap 5 tahun

Diadakan sebelum 5 tahun tamat apabila YDPA

membubarkan Parlimen atas cadangan PM

Sejarah pilihan raya Kawasan pilihan raya berubah dari masa ke masa

disebabkan pertambahan penduduk

Pilihan raya pertama pada tahun 1951 untuk Majlis

Perandaran Pulau Pinang

1952- pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur,

Perikatan menang 9/12 kerusi

Pilihan raya umum pertama pada 1955,Perikatan menang

51/52 kerusi.Isu yang digunakan ialah kemerdekaan dan

perpaduan kaum

Pilihan raya 1959 dan 1969-isunya ialah perkauman

Pilihan raya 1964 dan 1974-isunya ialah kestabilan politik

Faktor yang Ketokohan calon

menentukan Kekuatan parti politik

kemenangan Dasar parti

Kerajaan yang memerintah

Sikap pengundi

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA(SPR)

Tujuan SPR Memelihara, menyelia dan mengekalkan proses

demokrasi negara melalui pilihan raya yang adil

Memastikan rakyat dapat memilih wakil mereka melalui

pengundian

Peranan SPR Mendaftar pemilih sepanjang tahun

Menyemak daftar nama pemilih sepanjang tahun

Mengadakan pilihan raya kecil kerana ada kekosongan

kerusi

Mengkaji semula bahagian pilihan raya

Menyempadankan semula bahagian pilihan raya

sekurang-kurangnya dalam tempoh 8 tahun dan

maksimumnya 10 tahun

Keanggotaan SPR Mendaftar calon-calon yang bertanding
Memastikan calon memenuhi kelayakan yang ditetapkan
Urus setia SPR Menerima dan menyelidik rayuan tentang keputusan
Ahli Urusetia SPR pilihan raya untuk memastikan kelancaran perjalanan
pilihan raya
Syarat jadi ahli SPR Ahli SPR dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan
Majlis Raja-Raja
Peraturan pilihan Anggotanya ialah Pengerusi,Timbalan Pengerusi,5 orang
raya lain

Pengundi Pusat pentadbiran SPR
Kelayakan jadi Melaksanakan semua fungsi,dasar dan keputusan SPR
pengundi Seorang setiausaha sebagai ketua pentadbir
Pegawai pilihan raya negeri yang menjadi ketua pejabat
Undi pos pilihan raya negeri
Sebab-sebab undi Kakitangan urus setia
pos Umur < daripada 65 tahun
Tidak muflis
Tidak pegang jawatan bergaji yang lain
Bukan ahli parti politik
Bukan wakil Parlimen
Bukan ahli DUN
ELEMEN PENTING PILIHAN RAYA
Parti politik yang memperoleh undi majoriti di Parlimen
atau DUN akan membentuk kerajaan
Undang-undang dan peraturan berkaitan urusan pilihan
raya telah diwujudkan untuk memastikan pelaksanaan
dan perjalanan pilihan raya yang baik dan lancar
Membuang 2 kertas undi (parlimen dan DUN) kecuali
Wilayah Persekutuan

Warganegara Malaysia
Umur > 25 tahun
Telah berdaftar dengan SPR dalam daftar pemilih
Bermastautin di bahagian pilihan raya
Tidak hilang kelayakan
Bermastautin di luar kawasan pilihan raya
Anggota perkhidmatan awam (isteri & suami) yang
bertugas di luar negara
Pegawai SPR yang bertugas pada hari pengundian
Anggota polis (ditetapkan oleh undang-undang)
Pegawai tentera yang bertugas di belantara
Pelajar-pelajar (suami-isteri) yang belajar di luar negara
semasa pilihan raya

Syarat jadi calon Calon pilihan raya
pilihan raya Warganegara Malaysia
Umur > 21 tahun
Bahagian pilihan Akal fikirannya sempurna
raya Tidak muflis
Tidak pernah dipenjarakan > 12 bulan
Tempoh Tidak pernah didenda RM2000 ke atas
pelaksanaan Tiada kerakyatan asing
pilihan raya Bermastautin di negeri tempat dia bertanding untuk kerusi
Sebab pilihan raya DUN
kecil /kekosongan Tidak boleh pegang jawatan berpendapatan seperti
luar jangka kakitangan awam dll
Pilihan raya kecil Mengemukakan penyata perbelanjaan dalam tempoh 31
kerana hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan
kekosongan luar Penentuan bahagian pilihan raya berpandukan undang-
jangka undang
Sebelum hari Penentuan bahagian pilihan raya bergantung pada jumlah
pengundian penduduk dan keluasan kawasan berkenaan
Persempadan semula bahagian pilihan raya dalam tempoh
8 tahun (min) dan 10 tahun (max)
Diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran
Parlimen dan DUN di Semenjung dan 90 hari di Sabah-
Sarawak
Pilihanraya kecil diadakan dalam tempoh 60 hari
Kematian
Peletakan jawatan
Pelucutan keahlian
Tidak perlu diadakan jika berlaku dua tahun sebelum
tamatnya tempoh DUN

PERJALANAN PILIHAN RAYA
Notis pemberitahuan pendaftaran nama pemilih akan
diwartakan oleh SPR
Pendaftaran nama oleh pengundi baharu
Pendaftaran kepada Pegawai Pendaftar jika pengundi lama
ingin berpindah ke kawasan pilihan raya lain
Semakan semula daftar pengundi untuk kemaskini butir
pengundi dan tempat pilihan raya
Parlimen dibubarkan oleh YDPA
DUN dibubarkan oleh Sultan/YDP Negeri
SPR keluarkan writ pilihan raya

Semasa hari Notis disiarkan dalam Warta Kerajaan yang mengandungi
pengundian keterangan hari penamaan calon dan hari pengundian
Hari penamaan calon ditetapkan dari pukul 9 pagi hingga
Pengiraan undi 10 pagi di pusat penamaan seperti majlis
perbandaran,dewan serbaguna,sekolah,balai raya dan
Bantahan stadium
Keputusan undi Tempoh bantahan dalam masa 1 jam sebelum pegawai
Sebab-sebab pengurus pilihan raya umumkan calon yang bertanding
bantahan Antara jam 11.00 hingga 12.30 kertas penamaan calon
dipamerkan
Wang Deposit RM10,000 untuk Parlimen dan RM5000
untuk DUN duntuk calon yang bertanding
Wang deposit tidak dikembalikan jika calon tidak dapat >
1/8 jumlah undi yang diperoleh oleh calon lain

Masa mengundi dari 8 pagi hingga 5 petang
Tempat mengundi diketuai oleh ketua tempat mengundi
dan dibantu oleh kerani pengundian
Mereka yang dibenarkan berada di tempat mengundi ialah
pemilih,ahli SPR,pegawai SPR,ketua tempat
mengundi,kerani pengundian,calon dan wakil calon,ejen
tempat mengundi,ejen mengira undi,individu yang
mendapat kebenaran SPR

Individu yang dibenarkan berada ditempat mengira undi
ialah ahli SPR,pegawai SPR,kerani mengira
undi,calon,wakil calon,ejen mengira undi.
Keputusan diumumkan oleh Pegawai Pengurus SPR

Boleh dipertikaikan di Mahkamah Tinggi dalam masa 21
hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya

Berlaku penyogokan
Perbuatan menyalahi undang-undang
Tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pilihan raya
Calon atau ejen calon hilang kelayakan
Berlaku penipuan atau ugutan

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal (siri 4)

Takrif Tadbir TADBIR URUS NEGARA
Urus Negara
Yang Baik Tatacara seorang menteri,ketua setiausaha,ketua
jabatan,ketua eksekutif dan pegawai di semua peringkat
Objektif Tadbir pengurusan melaksanakan tanggungjawabnya secara
Urus Yang Baik telus,berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan
keputusan dan penyampaian hasil
Ciri-Ciri Tadbir Stuktur,budaya,dasar dan strategi serta tatacara mereka
Urus Negara berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan
Yang Baik Proses bagaimana agensi awam diarah,dikawal dan
dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif yang
4 Prinsip Tadbir ditetapkan
Urus Terbaik
Untuk menyemai dan meningkatkan keyakinan
Sistem Dan rakyatterhadap keupayaan kerajaan dalam melaksanakan
Struktur dasar yang telah diamanahkan
Pentadbiran Untuk mengekalkan akauntabiliti di dalam sistem
penyampaian awam
Bidangkuasa
Kerajaan Dari segi prestasi-perkhidmatan secara cekap dan
Persekutuan berkesan seperti yang diharapkan oleh stakeholders di
samping memastikan value for money dan pengurangan
pembaziran sumber dana
Pematuhan-setiap agensi mematuhi undang-
undang,peraturan,piawaian yang diguna pakai dan harapan
masyarakat terhadap amalan kejujuran,akauntabiliti dan
integiriti sert kewajipan perkongsian maklumat secara telus
Integriti-jujur,tatasusila yang tinggi,bertanggungjawab
Akauntabiliti-bertanggungjawab atas semua tindakan dan
keputusan
Amanah/stewardship-melakasanakan apa yang
diamanahkan
Telus-meyakinkan orang ramai

SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN

Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan
Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri
yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan dan
beberapa buah Kerajaan Negeri
Kedua-dua kerajaan menjalankan tugas berdasarkan kuasa
Perlembagaan Malaysia

Dari segi pemerintahan,terdapat pembahagiaan kuasa antara
Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri untuk
mengelakkan pertindihan kerja dan memudahkan kawalan

Senarai Hal ehwal luar negara
Persekutuan/ Pertahanan
Kuasa Mentadbir Keselamatan dalam negara
Persekutuan Undang-undang sivil dan jenayah
Pentadbiran keadilan
Senarai Bersama Kewarganegaraan
Jentera kerajaan
Kewangan
Kerja raya dan bekalan kuasa
Perdagangan dan perusahaan
Perkapalan
Perhubungan dan pengangkutan
Pelayaran dan perikanan
Siasatan,kajian dan penyelidikan
Perubatan dan kesihatan
Kebajikan orang asli
Pelajaran
Hari kelepasan am
Perumahan
Pelancongan
Akhbar,terbitan dan penerbit
Pawagam dan tempat hiburan
Perkhidmatan bomba dan penyelamat

Kebajikan masyarkat
Biasiswa
Perlindungan binatang dan burung liar
Taman negara
Penternakan
Perancangan Bandar adan kampong
Kutu rayau dan penjaja beredar
Kesihatan awam
Kebersihan dan pencegahan penyakit
Perparitan dan pengairan
Pemulihan tanah lombong
Perkahwinan
Penjagaan anak
Derma

JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Jentera YDPA

Pentadbiran Majlis Raja-Raja

Kerajaan Badan eksekutif

Persekutuan kabinet,jabatan perdana menteri,kementerian,perbadanan

awam,jabatan

Badan Perundangan

parlimen

Badan kehakiman-

mahkamah atasan,mahkamah rendah,mahkamah khas

Ketua audit negara

Suruhanjaya

YANG DIPERTUAN AGONG/YDPA

Yang Dipertuan YDPA ialah ketua negara

Agong Ketua badan perundangan

Ketua badan kehakiman

Ketua badan eksekutif

Memerintah berpandukan undang-undang

Menerintah berpandukan Perlembagaan Persekutuan

Pemilihan YDPA YDPA dipilih oleh Majlis Raja-Raja secara undian

YDPA yang dipilih akan mengangkat sumpah dan

menandatangani dokumen sumpah jawatan di hadapan

Majlis Raja-Raja dan Ketua Hakim Negara

Majlis Raja-Raja akan istiharkan YDPA yang dipilih melalui

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja kepada Parlimen

Tempoh jadi YDPA ialah selama 5 tahun

YDPA hanya boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja atas

sokongan 5/9 raja

YDPA boleh letak jawatan dengan menulis surat kepada

Majlis Raja-Raja

Saraannya ditanggung oleh Kumpulan Wang Disatukan

Syarat jadi YDPA Raja-raja

Cukup umur

Matang

Waras fikiran

Tidak uzur

Kuasa YDPA YDPA merupakan Raja Berperlembagaan

(Pentadbiran) Kuasa pentadbiran negara di bawah naungan YDPA

YDPA mendapatkan maklumat tentang pentadbiran negara

daripada kabinet

YDPA akan memilih dan melantik Perdana Menteri

daripada ketua parti politik yang paling banyak menang

Kuasa YDPA kerusi parlimen
(Perundangan) YDPA melantik timbalan YDPA atas nasihat PM
YDPA melantik ahli kabinet atas nasihat PM
Kuasa YDPA YDPA melantik ahli suruhanjaya atas nasihat PM dan
(Kehakiman) persetujuan Majlis Raja-Raja
YDPA melantik Yang diPertua Negeri atas nasihat PM dan
Kuasa persetujuan Ketua Menteri
Pengampunan YDPA akan diiringi oleh PM dalam mesyuarat Majlis Raja-
YDPA untuk Raja

Kuasa Budibicara Memanggil, menangguh dan membubarkan parlimen
YDPA Memberi ucapan semasa merasmikan persidangan
pertama parlimen
Had Kuasa YDPA Meluluskan rang undang-undang dengan menyuruh
Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengenakan Cop
Mohor Besar (undang-undang akan dikuatkuasakan setelah
diwartakan)
Walaupun YDPA tidak mahu meluluskannya, rang undang-
undang akan menjadi rang undang-undang selepas 30 hari.

Melantik hakim atas nasihat PM selepas berunding dengan
Majlis Raja-Raja, Ketua Hakim Negara, Hakim-hakim
Besar, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah
Tinggi
Mempengerusikan Jemaah Pengampunan untuk hukuman
di Mahkamah Tentera,Mahkamah Awam di Wilayah
Persekutuan, Mahkamah Syariah di Wilayah
Persekutuan,Sabah,Sarawak,Pulau Pinang dan Melaka

Mahkamah Tentera
Mahkamah Awam di Wilayah Persekutuan
Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan
Mahkamah Syariah di Sabah
Mahkamah Syariah di Sarawak,
Mahkamah Syariah di Pulau Pinang
Mahkamah Syariah di Melaka

Melantik PM
Bersetuju atau tidak untuk meluluskan permintaan PM
untuk membubarkan Parlimen
Memanggil satu mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk
membincangkan hal ehwal di raja

Tidak boleh menjadi raja di negerinya
Tidak boleh memegang jawatan bergaji
Tidak boleh berniaga
Tidak boleh berpolitik

Tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa izin Majlis Raja-

Raja lebih daripada 15 hari (lawatan tidak rasmi)

Tidak boleh melakukan kesalahan di dalam Kanun

Keseksaan dan undang-undang di Malaysia

Jika YDPA Didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja

Melakukan Izin bertulis Peguam Negara

Kesalahan Kes

Sivil Dan Kes

Jenayah

Sebab-Sebab Tingkah laku tidak baiAk

YDPA Dipecat Tidak waras

Bagaimana YDPA Persetujuan Majlis Raja-Raja

dipecat

Tugas Lain YDPA Melantik Peguam Negara atas nasihat PM

Melantik Ketua Setiausaha Negara atas nasihat PM

Melantik Ketua Polis Negara atas nasihat PM

Melantik Ketua Audit Negara atas nasihat PM selepas

berunding dengan Majlis Raja-Raja

Melantik 44 ahli Dewan Negara

Melantik Yang diPertua Dewan Rakyat

Melantik Yang diPertua Dewan Negara

Menjaga hak istimewa orang Melayu

Menjaga hak istimewa Bumiputera Sabah/Sarawak

Menjaga kepentingan kaum lain

Mengisytiharkan darurat jika negara tidak aman

Menjadi ketua agama Islam di negerinya

Menjadi ketua agama Islam di Wilayah Persekutuan

Menjadi ketua agama Islam di Sabah

Menjadi ketua agama Islam di Sarawak

Menjadi ketua agama Islam di Melaka

Menjadi ketua agama Islam di Pulau Pinang

Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia

TIMBALAN YANG DIPERTUAN AGONG

Pelantikan Dilantik oleh Majlis Raja-Raja

Timbalan YDPA Daripada Raja-Raja Melayu

Sebab-sebab YDPA gering > 15 hari

Timbalan YDPA YDPA berada di luar negara > 15 hari atas urusan tidak

ambil alih tugas rasmi

YDPA

Jika YDPA Timbalan YDPA tidak boleh menjadi YDPA

mangkat Pemilihan YDPA yang baharu akan didibuat oleh Majlis

Raja-Raja

Ahli Majlis Raja- MAJLIS RAJA-RAJA
Raja
Semasa Sultan 9 buah negeri beraja
Persidangan Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan
Majlis Raja-Raja Yang Dipertua Melaka,Pulau Pinang,Sabah, Sarawak

Tugas Majlis YDPA diiringi oleh PM
Raja-Raja Raja-Raja Melayu diiringi oleh Menteri Besar
Yang Dipertua Negeri diiringi oleh Ketua Menteri
Pelantikan Yang Wakil raja jika raja tidak dapat hadir
Perlukan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
Rundingan
Dengan Majlis Memilih YDPA dan timbalan YDPA
Raja-Raja Memecat YDPA dan timbalan YDPA
Membincangkan dasar negara
Jenis Berbincang tentang hal diraja
Suruhanjaya Mempersetujui undang-undang atau sebaliknya rang
Jenis undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-
Suruhanjaya Raja
Mempertimbangkan perkara berkaitan agama islam
Suruhanjaya Mempertimbangkan perkara berkaitan adat istiadat Melayu
Perkhidmatan Mempertimbangkan dasar hak istimewa orang Melayu
Mempertimbangkan dasar hak istimewa bumiputera Sabah
dan Sarawak
Menjaga kepentingan kaum lain

Pelantikan Ketua Negara
Pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan
Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan
Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi
Pelantikan Ketua Audit Negara
Pelantikan Ahli Suruhanjaya
Pelantikan Setiausaha Dewan Rakyat
Pelantikan Setiausaha Dewan Negara

SURUHANJAYA

Tetap
Khas

Suruhanjaya Pilihan Raya
Suruhanjaya Perkhidmatan
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia(SUHAKAM)
Suruhanjaya Khas

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang
Suruhanjaya Perkhidmatan Polis
Majis Angkatan Tentera

Tujuan Untuk kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam
Suruhanjaya tanpa pengaruh politik
Perkhidmatan
Pelantikan ahli Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM dan selepas berunding
Suruhanjaya dengan Majlis Raja-Raja
Perkhidmatan
Suruhanjaya Ketuanya ialah Ketua Pesuruhjaya dan dibantu ole 3
Pencegahan Timbalan Ketua Pesuruhjaya
Rasuah
Malaysia(SPRM) Menerima aduan tentang perlakuan kesalahan rasuah
Fungsi SPRM Menyiasat kesalahan rasuah
Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah
Suruhanjaya Mengarah, menasihati dan membantu berkaitan kaedah
Pilihan Raya memerangi rasuah
(SPR) Ditubuhkan untuk selaraskan hal-hal pilihan raya agar
Pelantikan ahli pilihan raya dapat dijalankan dengan adil dan saksama
SPR
Pemecatan ahli Ahli SPR dilantik oleh SPR selepas berunding dengan
SPR Majlis Raja-Raja
Ahli SPR Pemecatan ahli SPR oleh tribunal khas

Fungsi Pengerusi
Suruhanjaya Timbalan Pengerusi
Perkhidmatan 4-30 orang ahli lain
Awam (SPA) Pelantikan
terhadap anggota Pengesahan jawatan
perkhidmatan Kenaikan pangkat
awam Pertukaran
Persekutuan dan Tindakan tatatertib
Negeri
Ahli SPA Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Pelantikan 4-30 orang lain
Pengerusi dan Dilantik dalam kalangan bekas pegawai perkhidmatan
Timbalan awam yang telah bersara tidak lebih 5 tahun
Pengerusi

Tujuan Memberi perkhidmatan yang adil dan berkesan
Suruhanjaya Melahirkan guru dan anngota yang selaras dengan
Perkhidmatan matlamat Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar
Pendidikan (SPP) Pendidikan Kebangsaan
Ahli SPP Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Peranan SPP 4-8 ahli lain
Melantik guru
Peranan Mengesahkan jawatan guru
Suruhanjaya Meletakkan guru pada taraf pencen bagi mereka yang ingin
Perkhidmatan bersara
Kehakiman Dan Menukarkan guru ke daerah dan negeri mengikut keperluan
Undang-Undang Mengawal Tatatertib para pendidik
Ahli SP Mengawal tatatertib ahli-ahlinya
Kehakiman dan Mencadangkan pelantikan ahli
Undang2 Mencadangkan pertukaran ahli

Ahli Suruhanjaya Pengerusi SPA
Pasukan Polis Pendakwa Raya/Peguam Negara
Setiausaha SPA
Tugas Beberapa orang ahli atau bekas hakim
Suruhanjaya Pengerusi – Menteri dalam Negeri
P.Polis Pegawai Polis sebagai pemerintah umum pasukan polis
Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri
Pelantikan Ketua Wakil SPA
Polis Negara & 2-6 orang lain
Timbalannya Mencadangkan pelantikan
Ahli Majlis Mencadangkan kenaikan pangkat
Angkatan Tentera Mencadangkan pertukaran anggota polis
Mengesahkan jawatan pegawai polis
Memasukkan anggota polis ke jawatan tetap
mengawal tatatertib dan kelakuan anggota polis
Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM

Pengerusi-Menteri Pertahanan
Wakil YDPA yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja
Panglima Angkatan Tenteta Malaysia
2 orang pegawai kanan TLDM
2 orang lain

Fungsi Majlis Mengawasi tatatertib angkatan tentera
Angkatan Tentera Mengawasi pentadbiran angkatan tentera
Tujuan Memberi kesedaran tentang hak asasi manusia
Suruhanjaya Hak
Asasi Manusia Melindungi hak asasi
(SUHAKAM) Memperjuangkan hak asasi
Kuasa SUHAKAM Melindungi rakyat daripada pencabulan hak asasi manusia
Memajukan ekonomi rakyat
Fungsi Mewujudkan alam sekitar yang sihat
SUHAKAM Menasihati kerajaan tentang perundangan
Menasihati kerajaan menyertai triti antarabangsa tentang
Bidangkuasa isu hak asasi manusia
SUHAKAM Menyedarkan masyarakat dengan pendidikan tentang hak
asasi manusia
Anggota Menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia
SUHAKAM Menasihati kerajaan tentang aduan
Mengesyorkan tindakan yang harus diambil
Pelantikan Mengkaji pelanggaran hak asasi manusia
Sebab Mengeluarkaan pernyataan awam tentang hak asasi
Suruhanjaya manusia
Khas Melakukan penyelidikan
Ahli Suruhanjaya Memastikan aktiviti hak asasi manusia mematuhi undang-
Khas undang
Contoh Tidak kurang 20 orang
Suruhanjaya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama
Khas Tempoh berkhidmat selama 2 tahun
Boleh dilantik semula
Pengerusi dilantik oleh YDPA atas syor PM
Timbalannya dipilih dalam kalangan anggota
Diwujudkan secara sementara
Untuk membincangkan masalah yang timbul
Mengkaji masalah yang timbul
Mencari jalan penyelesaiannya
Pengerusi
2 orang lain
Suruhanjaya Gaji Aziz
Suruhanjaya Gaji Harun
Suruhanjaya mengkaji penambahbaikan pasukan polis
Suruhanjaya Diraja tentang Gaji dan Syarat Perkhidmatan bagi

Pelantikan Ketua Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Perbadanan
Audit Negara KETUA AUDIT NEGARA
Pemecatan Ketua
Audit Negara Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM
Saraan Ketua Berunding dengan Majlis Raja-Raja
Audit Negara Tidak boleh dipecat kecuali melalui Tribunal Khas
Fungsi Ketua
Audit Negara Dibuat oleh Parlimen
Peruntukan daripada Kumpulan Wang disatukan
Kabinet Atau Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Persekutuan
Jemaah Menteri Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Negeri
Pembentukan Mengaudit akaun dan aktiviti badan-badan berkanun
Kabinet Mengaudit akaun dan aktiviti Kerajaan Tempatan
Pelantikan Mengaudit akaun dan aktiviti Majlis Agama Islam
Kabinet Memastikan ada akauntabiliti dalam pentadbiran dan
Saraan Kabinet pengurusan wang awam

Fungsi Kabinet KABINET
Ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif YDPA
Pengerusi Ahli-
Ahli Kabinet Dibentuk oleh parti yang mendapat kerusi atau undi majoriti
Pelantikan PM di Dewan Rakyat
YDPA akan melantik Timbalan PM atas nasihat PM
Pelantikan Ahli YDPA akan melantik menteri-menteri atas nasihat PM
Kabinet Ditetapkan oleh Parlimen
Bilangan Ahli Peruntukan daripada Kumpulan Wang disatukan
Kabinet Menentukan dasar negara
Mesyuarat Membuat/menggubal dasar kerajaan persekutuan
Kabinet Memberi arahan agar dasar dilaksanakan
Mengatasi masalah kecemasan yang melibatkan
negara dan rakyat
Perdana Menteri

Dilantik oleh YDPA
Daripada ahli parti yang mendapat undi majoriti bagi Dewan
Rakyat
Dilantik oleh YDPA
Atas nasihat PM
Boleh berubah
Ditentukan oleh PM
Pada setiap hari Rabu
Seminggu sekali
Rahsia
Tidak direkodkan

Setiausaha Ketua Setiausaha Negara
Kabinet Dia ialah Pegawai pentadbiran utama Jabatan Perdana
Menteri
Tugas Setiausaha Dia ialah Ketua Tertinggi Perkhidmatan Awam Persekutuan
Kabinet Menyediakan agenda mesyuarat Kabinet
Menyediakan minit mesyuarat Kabinet
Pelantikan Menyampaikan keputusan Kabinet kepada badan-badan
Menteri pelaksana kerajaan
Menjadi penasihat utama kepada Kabinet tentang perkara-
Menteri tidak perkara perkhidmatan kerajaan
Berfortfolio Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM
Tujuan Mesyuarat Daripada ahli Dewan Rakyat
Kabinet Daripada ahli Dewan Negara
Peranan Ketua Menteri yang tiada kementerian sendiri
Setiausaha Ditempatkan di Jabatan Perdana Menteri
Negara, Ketua Membentuk dasar negara
Jabatan, Ketua
Setiausaha Memberi nasihat membentuk dasar negara
Peranan Membantu kabinet membentuk dasar negara
Jawatankuasa
Tetap Kabinet Membantu Kabinet membentuk dasar
Peranan
Jawatankuasa Membantu Kabinet membentuk dasar
Khas Kabinet Mengkaji perkara atau masalah secara mendalam
Keputusan Terdiri daripada beberapa orang menteri
Kabinet Mesti disokong oleh semua menteri
Menteri mesti mempertahankan tindakan kerajaan di
Pegawai Parlimen
Pentadbir Utama Ahli-ahli Kabinet bertanggungjawab secara kolektif
terhadap segala dasar dan keputusan yang dibuat
Ahli-ahli kabinet bertanggungjawab secara kolektif terhadap
Parlimen
Ahli-ahli yang tidak menyokong kena letak jawatan

PEGAWAI TADBIR UTAMA
Ketua Setiausaha Negara
Ketua tertinggi perkhidmatan awam Persekutuan
Menjadi Setiausaha Kabinet

Fungsi Jabatan JABATAN PERDANA MENTERI
Perdana Menteri Bentuk dasar kerajaan
(JPM) Menyelaraskan dasar kerajaan
Mengawal kementerian
Objektif Jabatan Mengawal jabatan
Perdana Menteri Mengawal badan-badan persekutuan
Menguruskan kerja-kerja Majlis Tertinggi
Agensi JPM
Merancang dasar kerajaan
Ketua JPM Menyelaraskan dasar kerajaan
Kementerian Mengawasi SUHAKAM
Fungsi Menyelaraskan urusan zakat,wakaf dan haji
Kementerian Mengawasi pembangunan tanah Persekutuan
Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA)
Struktur PERDA
Kementerian FELDA
Timbalan Menteri LUTH
Mahkamah Syariah WP
Setiausaha SPP
Parlimen SUHAKAM

PM
KEMENTERIAN

Merupakan agensi pentadbiran negara tertinggi
Menggubal dasar
Merancang program
Melaksanakan program
Menyelaraskan pelaksanaan dasar
Merancang,mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan
perkara-perkara di bawah kementerian
Mengawal jabatan dan badan berkanun yang
melaksanakan program kementerian

Kementerian dipertanggungjawabkan kepada seorang
menteri

Membantu menteri gubal dasar
Membantu menteri merancang program kementerian
Kementerian yang penting seperti Pelajaran dan Kewangan
ada 2 orang timbalan menteri
Bantu menteri
Dilantik oleh Perdana Menteri
Menerangkan dasar kementerian
Menjawab pertanyaan atas nama menteri di Parlimen

Jenis-jenis Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan

Kementerian Kementerian yang beroperasi di peringkat Persekutuan dan

cawangan di negeri serta daerah

Sistem Kewangan Mengakaun sendiri seperti Kementerian Pelajaran dan

Kementerian Kementerian Pertahanan kerana kementerian yang besar

perbelanjaannya

Akaun diakaun oleh pihak lain seperti Jabatan Akauntan

Negara

Akaun akan diaudit oleh Ketua Audit Negara dan

dibentangkan di Parlimen

Kementerian Jabatan Perdana Menteri

Utama

KETUA SETIAUSAHA NEGARA

Ketua Setiausaha Pegawai pentadbir utama

Negara

Fungsi KSN Menjadi penasihat utama kepada PM

Merancang program dan dasar

Mengawal pelaksanaan program dan dasar

Menyelaraskan kegiatan jabatan dengan kementerian

Menyelaraskan kegiatan badan berkanun dengan

kementerian

Menjalankan dasar kementerian di semua peringkat,iaitu

Persekutuan,Negeri dan Daerah

Menjalankan arahan Menteri

JABATAN

Jabatan Agensi di bawah kawalan kementerian

Agensi pelaksana kerajaan

Melaksanakan dasar kementeriannya

Ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah

Pegawai Utama Dikenali sebagai Ketua Pengarah di peringkat persekutuan

Jabatan Dikenali sebagai Pengarah di peringkat negeri

Dikenali pegawai di peringkat daerah

Pegawai Tadbir Dikenali sebagai Pengarah Negeri di peringkat negeri

Jabatan Dikenali sebagai Pengarah di peringkat negeri

Dikenali sebagai Pegawai di peringkat negeri

AGENSI PUSAT

Peranan Agensi Membantu,menyelaras,mengawal perjalanan agensi

Pusat pelaksana

Membekalkan personel dan kewangan kepada agensi

pelaksana

Contoh Agensi Perbendaharaan

Pusat Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Unit Perancang Ekonomi (UPE)
Tugas Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (UPP)
Perbendaharaan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan
Tugas Jabatan Malaysia (MAMPU)
Perkhidmatan
Awam (JPA) Merumus,merancang dan melaksanakan dasar-dasar
kewangan
Unit Perancang Merumus,merancang dan melaksanakan belanjawan
Ekonomi (UPE) kerajaan
Tugas UPE Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan membuat
unjuran bagi tujuan perancangan
Menganalisis kedudukan ekonomi antarabangsa dan
membuat unjuran bagi tujuan perancangan
Mendapatkan wang melalui kutipan cukai
Mendapatkan wang melalui pinjaman luar dan dalam negeri
Mengagihkan sumber kewangan kepada agensi kerajaan
untuk membangunkan negara
Menentukan sistem perolehan,penggunaan,pengurusan
dan pelupusan barang-barang kepunyaan kerajaan
Memberi perkhidmatan seperti kontrak pusat,pinjaman
perumahan dan pinjaman kepada agensi Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri
Menyelia dan menyusun sistem industri insurans

Menggubal dasar tentang pengambilan kerja,penamatan
kerja,pelantikan,kenaikan pangkat,disiplin dalam
perkhidmatan awam
Menggubal dasar gaji,elaun dan pencen sektor awam
Mewujudkan jawatan dalam perkhidmatan awam
Menyelesaikan ketidakpuasan kakitangan kerajaaan
tentang gaji
Menyediakan kemudahan latihan untuk kakitangan
kerajaan melalui Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Merupakan urus setia bagi Majlis Perancang Negara,Majlis
Perancang dan Pembangunan Negara,Jawatankuasa
Pelaburan Asing dan Panel Ekonomi

Merancang pembangunan ekonomi negara
Menyediakan rancangan pembangunan 5 tahun
Memeriksa belanjawan pembangunan tahunan bersama-
sama JPA dan Perbendaharaan
Menguruskan bantuan teknikal dan kewangan untuk negara
daripada kerajaan asing atau institusi antarabangsa

Tugas Unit Menyelaraskan pelbagi projek pembangunan negara
Penyelarasan dan Menganalisis kedudukan ekonomi negara atau
Pelaksanaan antarabangsa untuk dijadikan asas perancangan
(UPP) pembangunan ekonomi
Member khidmat nasihat kepada kerajaan tentang masalah
Tugas Unit ekonomi negara
Kerjasama Awam Menjalankan penyelidikan social dan ekonomi apabila perlu
Swasta (UKAS)
Menyelaras projek pembangunan negara
Tugas Unit Mengesan pelaksanaan projek pembangunan negara
Pemodenan Mengawasi agensi dan perbadanan awam seperti
Tadbiran dan MISC,HICOM,PETRONAS,PERNAS supaya selaras
Perancangan dengan DEB,DPN,Dasar Wawasan Negara
Pengurusan Membantu menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera
Malaysia dari segi persaraan dan kewangan
(MAMPU) Menilai dan menyemak semula dasar dan program
pembangunan kerajaan
Merancang dan melaksanakan program atau projek khas
kerajaan seperti bekalan elektrik,air,jalan dll
Meningkatkan penyertaan bumiputera dalam perdagangan
dan perindustrian melalui skim latihan dll
Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan
Semenanjung Malaysia melalui Pejabat Kemajuan Negeri
Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan di Sabah
dan Sarawak melalui Pejabat Pembangunan Negeri
Mengawasi pelaksanaan projek pembangunan di Pulau
Pinang melalui Bahagian Penyelarasan Penyertaan
Bumiputera

Menggalakkan kerjasama antara sektor awam dengan
swasta
Merancang,menilai,menyelaras,merunding,dan memantau
pelaksanaan projek kerjasama awam swasta
Memantau pelaksanaan projek pembangunan koridor
pertumbuhan

Memodenkan sistem pentadbiran kerajaan
Member perkhidmatan perundingan pengurusan kepada
organisasi kerajaan

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 5)

JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Jentera YDPA

Pentadbiran Majlis Raja-Raja

Kerajaan Badan eksekutif

Persekutuan kabinet

jabatan perdana menteri

kementerian

jabatan

perbadanan awam

Badan Perundangan

parlimen

Badan kehakiman-

mahkamah atasan

mahkamah rendah

mahkamah khas

Ketua audit negara

Suruhanjaya

PERBADANAN AWAM

Perbadanan Organisasi kerajaan yang menjalankan perniagaan
Awam Kerajaan ada kepentingan dalamnya

Kerajaan ada ekuiti dalamnya

Jenis Perbadanan Badan berkanun

Awam Badan tidak berkanun

Struktur Lembaga Pengarah membentuk dasarnya
Organisasi Lembaga Pengarah melaksanakan dasarnya

Perbadanan Ketua Lembaga Pengarah ialah Pengurus Besar dan dilantik

Awam oleh YDPA

Menteri mengawal perbadanan awam

Pegawai Kanan kementerian akan mengawal perbadanan

awam

Pegawai kanan kementerian menjadi ahli lembaga pengarah

perbadanan awam

Tujuan supaya kerajaan terlibat secara terus dalam ekonomi

Perbadanan supaya kerajaan dapat menceburi dalam bidang yang kurang

Awam menguntungkan

supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang perlukan modal

yang besar

supaya kerajaan dapat menceburi bidang yang tidak mampu

diceburi oleh pihak swasta

membolehkan pembangunan sosioekonomi lebih cekap dan

berkesan

untuk membantu jabatan kerajaan

Contoh Badan untuk ambl alih tugas tertentu
Berkanun supaya lebih bebas dalam hal pengurusan
supaya lebih bebas dalam hal kewangan
LKIM supaya boleh memiliki harta
supaya boleh mengurus kumpulan wang
FELDA supaya boleh menubuhkan anak syarikat
KEMAS Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM)
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
SIRIM Lembaga Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
MARA Institut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM)
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Ciri Badan Perbadanan Kemajuan Bandar (UDA)
Berkanun
Di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Membaiki ekonomi nelayan
Meningkatkan pendapatan nelayan
Mengembangkan industri perikanan

Di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Membuka rancangan tanah untuk pertanian

Di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah
Melahirkan masyarakat luar bandar yang berdikari
Memberi latihan kemahiran kepada mereka
Membantu mereka memperoleh pendapatan sampingan

Di bawah kementerian Sains,Teknologi & Inovasi
Menjalankan penyelidikan untuk memajukan industri
Meningkatkan kualiti barangan Malaysia

Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan
Koperasi
Membantu ekonomi bumiputera
Menggalakkan bumiputera berniaga
Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat

Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen
Ketuanya ialah Pengurus Besar yang dilantik oleh YDPA
Dikawal oleh Menteri secara terus
Dasarnya ditentukan oleh Menteri
Anggaran belanjawan tahunan disediakan oleh agensi pusat
Rancangan Pembangunan 5 tahun disediakan oleh agensi
pusat
Jabatan Perkhidmatan Awam mesti dirujuk sebelum
mengubah bilangan pekerja
Perbendaharaan mesti dirujuk sebelum mengubah bilangan
pekerja

Fungsi Badan Melicinkan pentadbiran

Berkanun Mengurangkan birokrasi

Bermotifkan kebajikan

Untuk melibatkan diri dalam pembangunan sosioekonomi

Negara

Contoh Badan Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)

Tidak Berkanun Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad (MISC)

Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)

Syarikat Perusahaan Makanan Malaysia (FIMA)

Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

HICOM Di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan

Industri

Kenal pasti industri berat

Melabur dalam industri berat

Mengurus projek industri berat

FIMA Di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi

& Kepenggunaan

Galakkan kemajuan dalam industri makanan

Galakkan bumiputera menyertai industri makanan

PERNAS Di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi

Meningkatkan taraf hidup bumiputera

Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat

perniagaan

Meningkatkan pemilikan saham bumiputera dalam syarikat

perindustrian

Ciri Badan Tidak Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat

Berkanun Ketuanya ialah Pengurus Besar yang dilantik oleh YDPA

Dikawal oleh Menteri secara tidak langsung

Ekuiti kerajaan ada dalamnya

Dasar-dasar ditentukan oleh Lembaga Pengarah

Dasar-dasar dilaksanakan oleh Lembaga Pengarah

Perbelanjaan tertakluk di bawah organisasi sendiri

Bebas mengambil kakitangan

Fungsi Badan Menjalankan kegiatan perniagaan untuk memperoleh

Tidak Berkanun keuntungan bagi kerajaan

Menceburi bidang yang mahal yang tidak mampu diceburi oleh

pihak swasta

SUMBER KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

Sumber Belanjawan

Kewangan Kumpulan Wang disatukan

Kerajaan Kumpulan Wang Luar Jangka

Persekutuan

BELANJAWAN

Belanjawan YDPA mengarahkan penyata anggaran pendapatan dan
perbelanjaan Persekutuan dibentangkan oleh Menteri
Tujuan Kewangan di Dewan Rakyat
Pembentangan Menentukan semua agensi kerajaan diberi peruntukan wang
Belanjawan bagi tujuan pembangunan dan pengurusan
Jenis Belanjawan
Persekutuan Perbelanjaan tanggungan
Perbelajaan bekalan
Perbelanjaan Perbelanjaan pembangunan
Tanggungan Perbelanjaan daripada Kumpulan Wang disatukan
Persekutuan seperti elaun persaraan,ganjaran,bayaran balik
Perbelanjaan cukai hadil dalam negeri,cukai kastam,cukai setem dll
Bekalan Bagi membiayai keperluan mengurus kementerian dan agensi-
Perbelanjaan agensinya
pembangunan Bagi membiayai perbelanjaan langsung dan pinjaman kepada
negeri-negeri dan agensi kerajaan
Kumpulan Wang
disatukan KUMPULAN WANG DISATUKAN
Persekutuan Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan
Kumpulan Wang Persekutuan disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan
disatukan Negeri Persekutuan
Hasil agama Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan
Islam seperti Negeri disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Negeri
Zakat,Fitrah,Baitu Dimasukkan dalam kumpulan wang berasingan
lmal
Cara Pengeluaran Mendapat kelulusan undang-undang
Wang Kumpulan
Wang disatukan Akaun hasil disatukan
Jenis-jenis Akaun Akaun amanah disatukan
dalam KW Akaun pinjaman disatukan
disatukan Pencen
Jenis-jenis Pampas an kerana kehilangan jawatan
pembayaran Caj hutang Persekutuan
daripada Bayaran yang dijatuhi hukuman oleh mahkamah atau tribunal
Kumpulan Wang terhadap Kerajaan Persekutuan
disatukan
KUMPULAN WANG LUAR JANGKA
Kumpulan Wang Untuk perbelanjaan luar jangka
Luar Jangka Membiayai perbelanjaan kerajaan

KERAJAAN NEGERI

Pemerintah Di negeri beraja ialah sultan
Negeri Di Perlis ialah Yang diPertuan Besar
Di Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ialah Yang diPertua
Pentadbiran Negeri
Negeri dilakukan
oleh Menteri Besar/Ketua Menteri
Bidangkuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Kerajaan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Negeri/Senarai Jabatan Negeri
Negeri
Hukum syarak
Senarai Bersama Undang-undang diri dan keluarga Islam
Tanah pertanian
Perhutanan
Kerajaan tempatan
Kerja air
Hari kelepasan am negeri
Penyu
Penangkapan ikan di sungai
Undang-undang dan adat istiadat bumiputera
Perbadanan
Pihak berkuasa negeri
Ukuran tanah
Perpustakaan
Muzium

Kebajikan masyarakat
Biasiswa
Perlindungan binatang
Perlindungan burung liar
Taman negara
Penternakan
Perancangan Bandar dan kampong
Kutu rayau
Penjaja beredar
Kesihatan awam
Kebersihan dan pencegahan penyakit
Perparitan
Pengairan
Pemilihan tanah lombong
Perkahwinan
Penjagaan anak

SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI

Sistem Sultan/Yang Dipertua Negeri
Pentadbiran Dewan Undangan Negeri
Kerajaan Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri/Kabinet/Majlis Tertinggi
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri

Kuasa Eksekutif SULTAN/YANG DIPERTUA NEGERI
Sultan/YDP Bertindak atas nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Negeri (yang diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri)
Melantik Menteri Besar
Kuasa Melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat
Perundangan MB
Sultan/YDP Sultan menjadi ketua agama Islam di negerinya
Kuasa Kehakiman YDPA menjadi ketua agama Islam di negeri yang tidak beraja
Sultan/YDP
Sebahagian daripada badan perundangan negeri
Kuasa Budibicara Merasmikan persidangan penggal pertama DUN
Sultan Boleh membubarkan DUN atas nasihat MB/KM
Boleh menolak permintaan pembubaran DUN
Kuasa Budibicara
YDPNegeri Melantik majistret
Mengampun kesalahan yang dibuat di negerinya atas nasihat
Jemaah Pengampunan Negeri
Sultan yang bersalah didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja
Jika didapati bersalah sultan tidak boleh memerintah
negerinya
Yang Dipertua Negeri yang bersalah di dakwa di mahkamah
awam

Melantik Menteri Besar berbangsa Melayu yang beragama
Islam
Bersetuju atau menolak pembubaran DUN
Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk
membincangkan hak istimewa raja-raja
Melantik waris
Melantik permaisuri
Melantik pemangku raja
Melantik jemaah pemangku raja
Menentukan peraturan istana
Melaksanakan tugas sebagai Ketua Agama Islamdi negerinya
Menganugerahkan bintang kehormatan,pangkat dan
kemuliaan

Melantik Ketua Menteri
Bersetuju atau tidak permintaan pembubaran DUN

Sekatan ke atas Tidak boleh berniaga

Sultan/YDP Tidak boleh berpolitik
Negeri Tidak boleh memegang jawatan berpendapatan

Dewan Undangan DEWAN UNDANGAN NEGERI
Negeri Berfungsi sebagai parlimen di peringkat kerajaan negeri
Pemilihan ahli
DUN Melalui pilihan raya,mereka dipilih oleh rakyat
Kuasa DUN
Membuat undang-undang atas perkara yang terdapat dalam
Senarai Negeri dan Senarai Bersama

MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI (MMK)

Majlis Mesyuarat Menyerupai kabinet/Jemaah Menteri di peringkat persekutuan
Kerajaan Negeri Di Sabah dipanggil Kabinet

(MMK) Di Sarawak dipanggil Majlis Tertinggi

Ketua MMK Di negeri beraja ketua MMK ialah Menteri Besar
Di negeri Sabah,Sarawak,Melaka,Pulau Pinang ketua MMK

ialah ketua menteri

Pelantikan Sultan akan melantik ahli DUN dari parti yang mendapat undi

Menteri Besar majoriti semasa pilihan raya

Pelantikan Ketua YDN akan melantik ahli DUN dari parti yang mendapat undi

Menteri majoriti semasa pilihan raya

Bilangan ahli 4-12 orang ahli DUN

MMK

Pelantikan ahli Dilantik oleh sultan/YDN
MMK

Fungsi MMK Membuat dasar-dasar negeri
Menggubal undang-undang dalam Senarai Negeri dan Senarai

Bersama

Mentadbir negeri dalam hal Senarai Negeri

Ahli MMK yang Dipanggil ex-officio
tidak menang Mereka ialah pegawai kerajaan

pilihan raya Mereka ialah Setiausaha Kerajaan Negeri

Mereka ialah Pegawai Kewangan Negeri

Mereka ialah Penasihat Undang-Undang Negeri

Bidangkuasa ex- Boleh mengambil bahagian dalam prosiding DUN

officio di Tidak boleh mengundi

negeri beraja

Bidangkuasa ex- Hanya Penasihat Undang-Undang boleh mengambil bahagian

officio di Pulau dalam prosiding DUN

Pinang dan Tidak boleh mengundi

Melaka

Bidangkuasa ex- Tidak dibenarkan prosiding

officio di Sabah Selama mana dibenarkan oleh sultan/YPN
dan Sarawak
Tempohmasa Berniaga
menjadi ahli MMK Pekerjaan bergaji
Larangan
terhadap ahli Mengamalkan sistem menteri
MMK
Ahli MMK di JABATAN NEGERI
Sabah dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Sarawak Pejabat Kewangan Negeri
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Jabatan Negeri Unit Perancang Ekonomi Negeri
Merupakan jabatan negeri yang utama
Pejabat Ketuanya ialah Setiausaha Kerajaan Negeri
Setiausaha Setiausaha Kerajaan Negeri ialah Ketua Pentadbir Negeri
Kerajaan Negeri Fungsi nya sama seperti Jabatan Perdana Menteri
Di Pulau Pinang,Melaka,Perak,Pahang,Selangor,Negeri
Tugas Pejabat Sembilan,Sabah dan Sarawak pejabat SUK di bawah Jabatan
Setiausaha Perkhidmatan Awam Persekutuan
Kerajaan Negeri Di negeri lain,pejabat SUK di bawah Jabatan Perkhidmatan
Awam Negeri
Tugas Setiausaha Merancang dasar kerajaan negeri
Kerajaan Negeri Menyelaras dasar kerajaan negeri
Menentukan pelaksanaan dasar pada peringkat daerah
Pejabat Memastikan agensi negeri melaksanakan dasar kerajaan
Kewangan Negeri negeri
Fungsi Pejabat Ketua pentadbir utama negeri
KEW Negeri Ketua perkhidmatan awam negeri
Tugas Pejabat Penasihat pentadbir utama kepada Menteri Besar/Ketua
Menteri
Pengerusi Jawatankuasa MMK
Pengerusi jawatankuasa peringkat negeri untuk
menyelaraskan agensi negeri
Ahli jawatankuasa perhubungan antara Kerajaan Persekutuan
dengan Kerajaan Negeri
Ketuanya ialah Pegawai Kewangan Negeri

Sebagai perbendaharaan
Merancang kewangan negeri
Menguruskan kewangan negeri
Melaksanakan dasar kewangan negeri

KEW Negeri Menyediakan belanjawan Kerajaan Negeri

Memeriksa belanjawan tahunan negeri

Mengagihkan sumber kewangan kepada agensi Kerajaan

Negeri

Merancang penggunaan wang melalui cukai dan pinjaman

negeri

Pejabat Penasihat Ketuanya ialah Penasihat Undang-Undang Negeri

Undang-Undang

Negeri

Tugasnya Memberi nasihat undang-undang kepada sultan

Memberi nasihat undang-undang kepada Jabatan Negeri

Memberi nasihat undang-undang kepada MMK

Memberi nasihat undang-undang kepada Menteri Besar

Memberi nasihat undang-undang kepada Ketua Menteri

Unit Perancang Ketuanya ialah Ketua Pengarah Perancang Ekonomi Negeri

Ekonomi

Negeri/UPEN

Fungsi UPEN Menyediakan rancangan pembangunan negeri bagi 5 tahun
Menyelaras program pembangunan negeri

Melaksanakan program pembangunan negeri
Membuat pelaburan dalam negeri

Memberi nasihat kepada Kerajaan Negeri berkenaan

pembangunan negeri

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

Pelantikan ahli Dilantik oleh sultan/YPN atas nasihat MB/KM
SPA Negeri

Negeri yang ada Johor,Kedah,Kelantan,Terengganu,Pahang,Perak,Sabah,Sara

SPA Negeri wak,Selangor

Fungsi SPA Melantik kakitangan awam

Negeri Menguruskan kenaikan pangkat kakitangan awam
Mengenakan tindakan tatatertib

Menukar kakitangan perkhidmatan awam

SUMBER KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Sumber Cukai Langsung

Kewangan Cukai Tidak Langsung

Kerajaan Negeri Eksport Galian

Peruntukan Kerajaan Persekutuan

Kumpulan Wang Rezab Negeri

Pembiayaan Kerajaan Persekutuan

Peruntukan Daripada Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan

Memohon Kepada Perbendaharaan(Tabung Kumpulan Wang

Pendahuluan Negeri)

Hasil Zakat,Fitrah

Cukai Langsung Cukai tanah

Cukai Tak Hasil lombong
Langsung Cukai perhutanan
Eksport Galian Hasil tanah spt cukai parit dan tali air
Peruntukan Hiburan
Kerajaan Hasil bukan cukai
Persekutuan Dalam bentuk royalty
Kumpulan Wang Berdasarkan bilangan penduduk
Rezab Negeri Berdasarkan pennyelenggaraan jalan raya yang digunakan
oleh orang awam
Pembiayaan Jumlah pemberian yang ditetapkan oleh kerajaan persekutuan
Kerajaan selepas berunding dengan Majilis Kewangan Negara untuk
Persekutuan pembangunan negeri dan negeri yang ada masalah kewangan
Peruntukan Kerajaan Persekutuan membiayai jabatan di bawah Senarai
Daripada Bersama
Kumpulan Wang
Persekutuan Untuk pembekalan air,perumahan awam,taman
Disatukan perindustrian,projek yang ditetapkan oleh Majlis Kewangan
Pinjaman Negara
Daripada
Perbendaharaan Memohon kepada Perbendaharaan untuk mendapatkan wang
Kumpulan Wang pendahuluan daripada Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan
Disatukan Negeri
Persekutuan Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan
Kumpulan Wang Persekutuan disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan
Disatukan Negeri Persekutuan
Hasil Agama Segala hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan
Islam Seperti Negeri disimpan dalam Kumpulan Wang Disatukan Negeri
Zakat,Fitrah, Dimasukkan dalam kumpulan wang berasingan
Baitulmal

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 6)

PERINGKAT PENTADBIRAN NEGERI DI MALAYSIA

Peringkat Pentadbiran Negeri di Semenanjung Malaysia

Peringkat Pentadbiran Daerah

Negeri di Mukim

Sem.Malaysia Kampong

Daerah Beberapa mukim membentuk daerah

Mukim Beberapa kampong membentuk mukim

Fungsi Jawatankuasa Memberi peluang kepada rakyat untuk turut serta
Kemajuan dan dalam pembangunan,perancangan,dan pelaksanaan
Keselamatan projek pemb.
Kampung (JKKK) Menjadi penghubung antara kerajaan dengan
penduduk kampong dalam pelaksanaan projek
pembangunan

Menyatukan semua peringkat pentadbiran negeri

Peringkat Pentadbiran Negeri di Sabah

Peringkat Pentadbiran Daerah

Negeri di Sabah Kampong

Daerah Pegawai Daerah menjadi ketua
Dibantu oleh Penolong Pegawai Daerah dan Ketua

Daerah

Tanggungjawab Ketua Mentadbir hal ehwal suku kaum di daerahnya
Daerah

Ketua Anak Ketua bagi sesuatu suku kaum

Negeri/Ketua Seorang kakitangan kerajaan

Bumiputera

Ketua Kampung Seperti di Semenanung Malaysia

Peringkat Pentadbiran Negeri di Sarawak

Peringkat Pentadbiran Bahagian
Negeri di Sarawak Daerah
Daerah kecil
Kampong

Bahagian Ada 7 bahagian
Residen
Ketua bagi bahagian
Ketua Pentadbir Bahagian

Temenggong Ketua masyarakat
Dilantik oleh kerajaan

Dalam kalangan Bumiputera di setiap bahagian

Daerah Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa
daerah

Ketuanya ialah Pegawai Daerah

Pemanca Merupakan gelaran bagi ketua masyarakat

Menjadi ketua suku kaum

Bertanggungjawab kepada Pegawai Daerah

Daerah Kecil Terbahagi daripada daerah

Ketuanya ialah Pegawai Perkhidmatan Tadbir

Sarawak

Kampung Peringkat pentadbiran terendah

Ketuanya ialah penghulu

Dilantik oleh kerajaan

Sumber Kewangan Negeri Sabah & Sarawak

Sumber Kewangan Duti import atas petroleum

Sabah dan Sarawak Duti eksais atas petroleum

Duti eksport galian hingga >10%

Cukai jualan

30% hasil kastas

Bayaran daripada pelabuhan

Bayaran lesen untuk bawa penumpang atau barang

ikut jalan darat

Cukai langsung-cukai tanah,hasil lombong,cukai

perhutanan,cukai parit.cukai tali aiar

Cukai tidak langsung-spt hiburan

Hasil bukan cukai

Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan

Kumpulan Wang Rezab Negeri

Pinjaman daripada Perbendaharaan

Peruntukan untuk Senarai Bersama

Tabung Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri

PIHAK BERKUASA TEMPATAN/KERAJAAN TEMPATAN

Pihak Berkuasa Di bawah bidangkuasa Kerajaan Negeri

Tempatan

Tujuan Kerajaan Memberi peluang kepada penduduk tempatan

Tempatan mengambil bahagian dalam pentadbiran kawasan

mereka

Memastikan pentadbiran awam di kawasan

kawalannya berjalan lancar

Memberi perkhidmatan dan rekreasi untuk memenuhi

keperluan penduduknya

Jenis-jenis Kerajaan Majlis Bandaraya

Tempatan Majlis Perbandaran

Majlis Daerah

Kuasa Kerajaan Negeri Mengawal sempadan
terhadap Kerajaan Mengawal status perbandaran
Tempatan Melantik ahli majlis
Memecat ahli majlis
Kuasa Kerajaan Melantik Datuk Bandar
Persekutuan terhadap Memecat Datuk Bandar
Kerajaan Tempatan Melantik Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan
Memecat Yang Dipertua Pihak Berkuasa Tempatan
Fungsi utama Kerajaan Meluluskan belanjawan Pihak Berkuasa Tempatan
Tempatan Meluluskan pinjaman Pihak Berkuasa Tempatan
Mengarahkan Pihak Berkuasa Tempatan
Tugas Kerajaan melaksanakan dasar kerajaan
Tempatan Mengesahkan undang-undang kecil yang dipinda atau
dibuat oleh Pihak Berkuasa Tempatan
Menggubal sebahagian Akta Kerajaan Tempatan
Memindahkan semua atau sebahagian kuasa
Kerajaan Tempatan kepada Menteri Besar/Ketua
Menteri

Menggubal dasar Kerajaan Tempatan
Menggubal undang-undang Kerajaan Tempatan
Memberi khidmat nasihat
Memberi khidmat nasihat teknikal
Menyalurkan peruntukan kewangan kepada Kerajaan
Tempatan

Melaksanakan arahan Kerajaan Negeri berhubung
projek kerajaan atau dasar kerajaan
Melaksanakan arahan Majlis Negara bagi Kerajaan
Tempatan memajukan Kerajaan Tempatan
Mengadakan Kumpulan Wang Pihak Berkuasa
Tempatan di bawah kawalannya

Mengawal kebersihan dan keselamatan
Mengawal pencemaran air
Mengawal pencemaran udara
Membuat pemeriksaan makanan dan ubat-ubatan di
kedai
Pemeriksaan timbang dan sukatan di pasar
Membuat perancangan penggunaan tanah
Menyediakan padang rekreasi,parit,saluran
najis,taliair dan kawalan banjir
Menggalakkan aktiviti ekonomi setempat
Membina pasar,ruang perniagaan,tempat berjaja

Ketua Kerajaan Ketua Majlis Bandaraya ialah Datuk Bandar
Tempatan Ketua Majlis Perbandaran ialah Yang Dipertua Majlis
Pelantikan Ketua Ketua Majlis Daerah ialah Pegawai Daerah
Kerajaan Tempatan Dilantik oleh Kerajaan Negeri
Tugas Ketua Kerajaan Di Wilayah Persekutuan,dilantik oleh Menteri Wilayah
Tempatan Persekutuan
Setiausaha Kerajaan Mempengerusikan mesyuarat
Tempatan Memanggil mesyuarat
Pegawai-pegawai Pegawai utama untuk memastikan kelancaran
Kerajaan Tempatan pentadbiran Kerajaan Tempatan
Kriteria Kerajaan Dilantik oleh Kerajaan Negeri
Tempatan Pegawai teknikal
Pegawai tadbir
Mesyuarat Kerajaan 8-24 orang
Tempatan Hasil pendapatan Majlis Bandaraya ialah RM100 j
Keahlian Kerajaan Hasil pendapatan Majlis Perbandaran ialah RM20j
Tempatan Hasil pendapatan Majlis Daerah<RM20j
Sumber Kewangan Jumlah penduduk bandaraya ialah 500000 orang
Kerajaan Tempatan Jumlah penduduk perbandaran ialah >150000 org
Jumlah penduduk Majlis Daerah ialah <150000 org
Kriteria Peruntukan Diadakan sebulan sekali
Kerajaan Persekutuan
Dilantik daripada kalangan ahli politik
Dilantik ketua jabatan teknikal daerah
Peruntukan daripada Kerajaan Tempatan
Peruntukan daripada Kerajaan Negeri
Cukai taksiran seperti cukai sampah, cukai pintu
Lesen penjaja
Lesen pusat hiburan
Lesen kedai kopi
Lesen anjing
Sewaan tempat berjaja
Sewaan ruang gerai di pasar
Bayaran perkhidmatan
Denda
Bilangan penduduk Kerajaan Tempatan
Jumlah hasil kutipan Kerajaan Tempatan
Keluasan kawasan Kerajaan Tempatan

PENYELARASAN PENTADBIRAN

Antara Kerajaan Majlis Raja-Raja

Persekutuan dengan Majlis Tanah Negara

Kerajaan Negeri Majlis Kewangan Negara

Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan

Majlis Perhutanan Negara

Majlis Perumahan Negara

Majlis Air Negara

Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan

Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

Mesyuarat Menteri-Menteri Besar atau Ketua Men

MAJLIS RAJA-RAJA

Tugas Utama Majlis Membincangkan dasar-dasar negara spt di bawah-

Raja-Raja Hak istimewa orang Melayu

Hak istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak

Perubahan sempadan negeri

Kewarganegaraan

Penetapan tarikh upacara agama Islam yang sama

Taraf bahasa Melayu

MAJLIS TANAH NEGARA

Fungsi Majlis Tanah Membentuk dasar penggunaan tanah di Malaysia

Negara Mentadbir dasar penggunaan tanah di Malaysia

Berunding dengan Kerajaan Persekutuan dan

Kerajaan Negeri tentang penggunaan tanah dan

penyelarasannya

Memastikan tanah dikawal untuk

pertanian,perhutanan dan perlombongan sumber

galian

Undang-undang Tanah Tanah di bawah kuasa Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan boleh mengambil tanah

sesebuah negeri untuk kemajuan negara

Ahli Majlis Tanah Seorang wakil negeri yang dilantik oleh sultan/YDN

Negara Wakil Sabah

Wakil Sarawak

Wakil dari Kerajaan Persekutuan (<10 orang)

MAJLIS KEWANGAN NEGARA

Fungsi Majlis Mentadbir hal ehwal kewangan negara

Kewangan Negara Menentukan jumlah pinjaman wang Kerajaan

Persekutuan kepada Kerajaan Negeri

Menentukan rancangan kemajuan negeri dan

pembiayaannya

Menentukan pinjaman yang dibuat oleh Kerajaan

Persekutuan

Mengadakan perundingan antara Kerajaan

Persekutuan dengan Kerajaan Negeri berhubung

dengan penggunaan tanah

Kriteria peruntukan Bilangan penduduk Negeri

untuk Kerajaan Negeri Jaringan jalan raya Persekutuan di negeri tersebut

Peruntukan pembangunan khas

Ahli Majlis Kewangan Perdana Menteri sebagai pengerusi

Negara Menteri Kewangan yang dilantik oleh PM

Menteri lain yang dilantik oleh PM

Wakil-wakil Kerajaan Negeri yang dilantik oleh

sultan/yDN

MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN

Fungsinya Mengadakan penyelarasan dengan Kerajaan

Tempatan

Ahli-ahlinya Menteri Perumahan

Wakil Kerajaan Negeri yang dilantik oleh sultan/YDN

Ahli yang dlantik oleh Kerajaan Persekutuan (<10 org)

Perkara-perkara yang Membentuk dasar-dasar untuk memajukan Kerajaan

diselaraskan Tempatan

Pelaksanaan projek PBT

Tindakan Kerajaan Tempatan

Undang-undang Kerajaan Tempatan

Penggubalan undang-undang oleh penasihat

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Antara Kementerian Majlis Tindakan Negara

Majlis Perancang Negara

Majlis Keselamatan Negara

Jawatankuasa Kabinet

Majlis Tindakan Ekonomi Negara

Antara Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Majlis Tindakan Negeri

Jawatankuasa Perancang Negeri

Jawatankuasa Keselamatan Negeri

Tujuan Penyelarasan Menambah kecekapan dalam perkhidmatan awam
Pentadbiran Menjimatkan sumber-sumber terhad
Mengelakkan pembaziran wang dan guna tenaga

MAJLIS PERHUTANAN NEGARA

Tujuan Majlis Menyelaraskan dasar perhutanan

Perhutanan Negara Menyelaraskan pentadbiran perhutanan

Menyelaraskan pengurusan perhutanan

Mengesahkan semua keputusan Majlis Perhutanan

Negara sebelum dilaksanakan oleh Negeri/Pusat

MAJLIS PERUMAHAN NEGARA

Majlis Perumahan Selaraskan undang-undang pentadbiran perumahan

Negara negara

Menyediakan Projek Perumahan Rakyat (PPR) untuk

memenuhi permintaan rakyat

Menempatkan semula setinggan

MAJLIS SUMBER AIR NEGARA (MSAN)

Tujuan penubuhan Mengatasi masalah air di Lembah Kelang, Selangor

MSAN dan Negeri Sembilan

Selaraskan bekalan air di seluruh negara

Negeri yang kaya air membantu negeri yang

memerlukannya

Anggota MSAN Perdana Menteri

Semua Menteri Besar

Semua Ketua Menteri

Fungsi MSAN Menyelesaikan masalah air

Mencari tempat yang sesuai untuk dibina empangan

Menggalakkan negeri yang banyak air membantu

negeri yang ada masalah air

Mencari cara-cara menyalurkan air ke negeri yang

ada masalah air

JAWATANKUASA PERHUBUNGAN ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN

DENGAN KERAJAAN NEGERI

AJK nya Ketua Setiausaha Negara

Ketua Setiausaha Kementerian

Setiausaha Kerajaan Negeri

Peranannya Mencari jalan penyelesaian jika wujud masalah antara

Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

MESYUARAT MENTERI-MENTERI BESAR/KETUA MENTERI

Tujuannya Membincangkan pelaksanaan,masalah

dasar kerajaan

Membincangkan pelaksanaan,masalah projek

kerajaan


Click to View FlipBook Version