The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LAPORAN TAHUNAN PEMERHATIAN DAN BIMBINGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEGAWAI SISC+ TAHUN 2018 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ABU SEMAN MAT KARIM, 2019-05-08 02:29:34

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPDSPT 2018

LAPORAN TAHUNAN PEMERHATIAN DAN BIMBINGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEGAWAI SISC+ TAHUN 2018 (1)

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 2

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Kandungan

Bil Perkara Muka Surat
1 Pendahuluan 4
4
2 Pegawai SISC+ PPD Seberang Perai Tengah 4
4
3 Sekolah Fokus 5
5
4 Peranan Pegawai SISC+ 5
6
5 Tanggungjawab Pegawai SISC+ 7
8
6 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Tahun 2018 8

6.1. Isu Pengajaran Berasaskan Aktiviti

6.2. Purata Matrik Bimbingan Guru

7 Maklum Balas Khidmat Pelanggan (PK 05 2)

8 Ikon Guru

9 Penutup

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pejabat Pendidikan Daerah
Seberang Perai Tengah
Permatang Pasir,
13500 Permatang Pauh, Pulau Pinang

LAPORAN TAHUNAN PEMERHATIAN DAN BIMBINGAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN OLEH PEGAWAI SISC+ TAHUN 2018.

1. Pendahuluan
Jawatan SISC+ adalah perjawatan yang diwujudkan di Pejabat Pendidikan Daerah bagi
menjayakan Program Transformasi Daerah di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013 – 2025. Pewujudan jawatan SISC+ akan membantu melahirkan golongan pendidik
berkemahiran tinggi dan meningkatkan kualiti penyampaian kurikulum.
Sesi Pemerhatian dan Bimbingan Pengajaran dan Pembelajaran oleh pegawai SISC+ Pejabat
Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah dimulakan pada bulan Februari hingga Oktober
2018. Tujuh buah sekolah yang berprestasi rendah telah dipilih sebagai sekolah fokus
bimbingan. Prosedur Operasi Standard (SOP) adalah berdasarkan punca kuasa yang digariskan
dalam Panduan Pengursan DTP 3.0 tersebut.

2. Pegawai SISC+ PPD Seberang Perai Tengah

2.1 Pn Zainab binti Hashim
2.2 Pn Asmah binti Omar
2.3 Pn Syeezra binti Safwan
2.4 En Chandra Morgan a/l N.Doraisamy
2.5 Pn Nur Anna binti Abdullah
2.6 En Roslen bin Abd Ghani
2.7 En Abu Seman bin Mat Karim
2.8 En Wan Mohd Ramzan bin Wan Sulaiman
2.9 En Khairolajman bin Ismail

3. Sekolah Fokus

3.1 SMK Prai
3.2 SMK Alma
3.3 SMK Pauh Jaya
3.4 SMK Guar Perahu Indah
3.5 SMK Permai Indah
3.6 SMK Seberang Jaya
3.7 SMK Taman Sejahtera
3.8 SMK Bukit Mertajam (Mohon untuk dibimbing)

4. Peranan Pegawai SISC+

4.1 Pembimbing pedagogi & kurikulum (Pembelajaran).
4.2 Fokus kepada bimbingan guru di sekolah yang ditetapkan oleh PPD.

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 4

5. Tanggungjawab Pegawai SISC+

5.1 Mengadakan lawatan bimbingan GDB di sekolah untuk pemerhatian dan bimbingan serta
memberikan intervensi bersesuaian.

5.2 Menerima dan melaksanakan CPD / PLC / Jaringan / Jalinan.
5.3 Membuat pelaporan kepada Pegawai Pendidikan Daerah untuk tindakan susulan dan

intervensi.
5.4 Menerima dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan.

6. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Tahun 2018 TOV SASARAN PENCAPAIAN
46.27% 2018 2018
KPI 53.23%
36.82% 47.65% 56.88%
1. Peningkatan kualiti Objektif Pembelajaran 62.84%
mencapai Tahap 4. 54.82% 58.60%

2. Peningkatan kualiti penulisan RPH 37.92% 35.64%
mencapai Tahap 4.
64.72% 72.64%
3. Peningkatan kualiti Pengajaran Berasaskan
Aktiviti mencapai Tahap 4.

4. Peningkatan peratus pencapaian skor
Matrik Bimbingan Guru (TCT).

*Peningkatan 3% berbanding TOV

6.1. Isu Pengajaran Berasaskan Aktiviti

ISU Pengajaran Berasaskan Aktiviti
 Aktiviti tidak berpusatkan murid sepenuhnya dan tidak menjurus kepada
aplikasi kemahiran.
 Guru-guru bertindak sebagai penunjuk cara dan bukan sebagai
pemudahcara.
 Murid bukan pembelajar aktif.
 Aktiviti yang dilaksanakan tersasar daripada objektif pembelajaran yang
ditetapkan.

INTERVENSI  Membimbing GDB dengan mencadangkan pelbagai aktiviti yang berpusatkan
murid yang menjurus kepada Pembelajaran Abad Ke-21 dalam usaha untuk
menerapkan 4K1N.

 Contohnya: Gallery Walk, Flipped Classroom, Consultant & Client, Quiz
Trade, Bina dan Jawab, Forum.

IMPAK  Murid dapat menjalankan aktiviti pembelajaran secara kooperatif dengan
mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari oleh mereka secara praktikal.

 GDB berkeyakinan untuk menyesuaikan PdP dengan aktiviti yang
berpusatkan murid serta berorientasikan Pedagogi Abad Ke-21(PAK 21).

 Murid menjadi pembelajar aktif dan teruja dengan aktivti yang dilaksanakan
serta memberi impak yang besar kepada PdP.

 GDB lebih positif dalam penerokaan pelbagai aktiviti yang lebih baik dan
berkesan.

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 5

6.2. Purata Matrik Bimbingan Guru

PEGAWAI SISC*

ASPEK MATRIK
BIMBINGAN
GURU
ABU SEMAN BIN MAT
KARIM
ASMAH BINTI OMAR
CHANDRA MORGAN
A/L N.DORAISAMY
KHAIROLAJMAN BIN
ISM AIL
NUR ANNA BINTI
ABDULLAH
ROSLEN BIN ABD
GHANI
SYEEZRA BINTI
SAFWAN
WAN MOHD RAMZAN
BIN WAN SULAIMAN
ZAINAB BINTI HASHIM
PURATA
PERATUS

OBJEKTIF 2.97 2.00 3.37 3.59 3.18 3.33 3.15 2.67 2.89 3.02 75.42
PEMBELAJARAN

PERANCANGAN 3.07 1.79 3.33 3.55 3.05 3.47 3.08 3.04 2.95 3.04 75.92
PENGAJARAN 3.17 1.71 3.30 2.88 2.91 3.30 2.08 2.50 2.47 2.70 67.56

PENGAJARAN
BERASASKAN
AKTIVITI

KOMUNIKASI 3.56 2.82 3.57 3.67 3.95 3.03 3.77 3.88 3.58 3.54 88.42

TUMPUAN DAN 3.14 2.32 3.17 3.27 3.05 2.90 3.46 3.79 3.11 3.13 78.36
PERHATIAN 2.83 2.09 3.53 3.31 3.18 3.13 3.00 3.96 3.14 3.13 78.25
MURID

PENGURUSAN
BILIK DARJAH

BAHAN SUMBER 2.67 1.85 3.17 3.43 2.82 3.16 2.77 2.58 2.82 2.81 70.19
PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN 3.21 2.32 3.37 3.67 3.41 3.20 2.77 3.96 3.25 3.24 81.00
KANDUNGAN

PENILAIAN 2.86 1.62 2.63 3.06 2.27 3.03 2.31 3.04 2.56 2.60 64.94
SECARA LISAN

PENILAIAN 2.66 1.56 3.07 2.86 2.32 2.90 1.85 3.00 2.56 2.53 63.28
TUGASAN MURID

KESI MPULAN 2.45 1.44 3.30 3.00 2.55 3.06 2.31 2.33 3.07 2.61 65.31

REFLEKSI 2.48 1.29 2.70 3.45 3.23 3.10 2.23 2.96 3.14 2.73 68.28
PEMBELAJARAN

PURATA 2.92 1.90 3.21 3.31 2.99 3.13 2.73 3.14 2.96 2.92

PERATUS 73.06 47.52 80.23 82.78 74.83 78.35 68.29 78.56 74.04 73.08

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 6

7. Maklum Balas Khidmat Pelanggan (PK05 2)
7.1. Maklum Balas Perkhidmatan 1 / 2018

PURATA
BIL PERKARA KESELURUHAN

(Perkara dinilai)

1 Kemahiran pegawai dalam mengendalikan perkhidmatan adalah sangat tinggi 3.58

2 Pengetahuan pegawai mengenai bidang tugas adalah sangat tinggi 3.60

3 Pegawai mudah dihubungi untuk berbincang 3.70

4 Garis panduan dan arahan yang diberikan sangat jelas 3.57
3.50
5 Bimbingan yang diberikan sangat berkesan dalam membantu mencari 3.64
penyelesaian kepada isu.

6 Kualiti perkhidmatan secara keseluruhan adalah sangat baik.

PURATA KESELURUHAN 3.60

7.2. Maklum Balas Perkhidmatan 2 / 2018

PURATA
BIL PERKARA KESELURUHAN

(Perkara dinilai)

1 Kemahiran pegawai dalam mengendalikan perkhidmatan adalah sangat tinggi 3.61

2 Pengetahuan pegawai mengenai bidang tugas adalah sangat tinggi 3.77

3 Pegawai mudah dihubungi untuk berbincang 3.73

4 Garis panduan dan arahan yang diberikan sangat jelas 3.66
3.52
5 Bimbingan yang diberikan sangat berkesan dalam membantu mencari 3.67
penyelesaian kepada isu.

6 Kualiti perkhidmatan secara keseluruhan adalah sangat baik.

PURATA KESELURUHAN 3.66

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 7

8. Ikon Guru

 Bilangan : 54 orang daripada 243 orang guru yang telah dibimbing oleh SISC+.
 Kumpulan guru yang sentiasa proaktif dan positif sepanjang proses bimbingan dijalankan.
 Sentiasa menunjukkan ciri-ciri amalan terbaik dalam PdP.
 Sentiasa mencuba, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti PdP yang menarik dan

memberi impak kepada pembelajaran murid.
 Boleh dibimbing lagi untuk menjadi contoh kepada guru-guru lain di sekolah masing –

masing.

9. Penutup

Secara keseluruhannya coaching and mentoring pada tahun ini berjalan dengan lancar
berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI 2018) iaitu peningkatan sebanyak 3%. Coaching and
mentoring akan diteruskan seperti biasa bermula seawal Januari sehingga keputusan
peperiksaan SPM 2018 diumumkan. Oleh hal yang demikian, pemilihan sekolah fokus baharu
untuk tahun 2019 hanya akan dibuat selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 8

LAPORAN TAHUNAN SISC+ PPD SPT 2018 9


Click to View FlipBook Version