The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Kefahaman melalui Reka bentuk (KmR) merupakan rangka kerja bagi meningkatkan pencapaian murid. Ia menekankan peranan kritikal guru sebagai pereka pembelajaran murid, dengan membantu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, merancang pentaksiran, dan merancang aktiviti pembelajaran yang berkesan.

Aktiviti kanak-kanak di sekolah rendah secara umum lebih fokus untuk menerokai persekitaran tempatan, benda hidup dan bukan hidup. Ini secara tidak langsung membawa kepada idea ‘kecil’ yang kurang dikaitkan dengan idea-idea besar sains. Daripada refleksi dan pemerhatian kami, guru sekolah rendah menghadapi beberapa cabaran berkaitan denganKmR, khasnya menentukan big idea dalam sains. Buku ini memberi contoh KmR dan Rancangan Mengajar harian (RPH) kepada guru-guru sekolah rendah. Dalam contoh RPH, kami juga menerapkan elemen-elemen seperti Engineering Design Process (EDP), Revolusi Industri 4.0 (IR4) dan Global Citizenship Education (GCED) sebagai satu usaha untuk membangkitkan kesedaran menyahut Pendidikan 5.0 (Edu 5.0). Hasil penulisan ini telah dirintis oleh guru siswa IPGK Kent semasa menjalani praktikum di sekolah. Harapan kami, contoh-contoh ini dapat membantu guru-guru siswa menghasilkan KmR, merancang dan melaksanakan PdPc seperti yang ditetapkan dalam KmR sebagai satu langkah melatih pemikiran kritikal guru-guru siswa.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Dr. Chiam Sun May, 2022-01-19 00:29:21

Koleksi KmR dan RPH Mata Pelajaran KSSR Sains Siri 4

Kefahaman melalui Reka bentuk (KmR) merupakan rangka kerja bagi meningkatkan pencapaian murid. Ia menekankan peranan kritikal guru sebagai pereka pembelajaran murid, dengan membantu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, merancang pentaksiran, dan merancang aktiviti pembelajaran yang berkesan.

Aktiviti kanak-kanak di sekolah rendah secara umum lebih fokus untuk menerokai persekitaran tempatan, benda hidup dan bukan hidup. Ini secara tidak langsung membawa kepada idea ‘kecil’ yang kurang dikaitkan dengan idea-idea besar sains. Daripada refleksi dan pemerhatian kami, guru sekolah rendah menghadapi beberapa cabaran berkaitan denganKmR, khasnya menentukan big idea dalam sains. Buku ini memberi contoh KmR dan Rancangan Mengajar harian (RPH) kepada guru-guru sekolah rendah. Dalam contoh RPH, kami juga menerapkan elemen-elemen seperti Engineering Design Process (EDP), Revolusi Industri 4.0 (IR4) dan Global Citizenship Education (GCED) sebagai satu usaha untuk membangkitkan kesedaran menyahut Pendidikan 5.0 (Edu 5.0). Hasil penulisan ini telah dirintis oleh guru siswa IPGK Kent semasa menjalani praktikum di sekolah. Harapan kami, contoh-contoh ini dapat membantu guru-guru siswa menghasilkan KmR, merancang dan melaksanakan PdPc seperti yang ditetapkan dalam KmR sebagai satu langkah melatih pemikiran kritikal guru-guru siswa.

Keywords: KmR,RPH

Koleksi
KmR dan RPH
Mata Pelajaran KSSR Sains

Siri 4

oleh
Wan Nur Atikah Binti Abdul Majid
Elise Woon Shuek Feng
Siti Nuraina Binti Abdul Rahim
Chiam Sun May, PhD
Ronald Yusri Batahong, PhD
Low Kee Sun
Tan Cho Chiew

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT,
PETI SURAT 2,
89207 TUARAN,
SABAH.

Hak Cipta © Institut Pendidikan Guru Kampus Kent 2022
Cetakan Pertama 2022

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-
mana bahagian kandungan, illustrasi dan jadual dalam kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga sama ada secara
elektronik, fotokopi mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat izin bertulis daripada Institut Pendidikan Guru Kampus
Kent.

Koleksi KmR dan RPH Mata Pelajaran KSSR Sains Siri 4

Wan Nur Atikah Binti Abdul Majid, Elise Woon Shuek Feng, Siti
Nuraina Binti Abdul Rahim, Chiam Sun May PhD, Ronald Yusri
Batahong PhD, Low Kee Sun, Tan Cho Chew

eISBN: 978-967-0981-89-5

Kulit Buku: Percetakan Ekspress Enterprise

Diterbit oleh,
Institut Pendidikan Guru Kampus Kent,

Peti Surat 2, 89207,
Tuaran, Sabah.
Tel: 088-797500
Fax: 088-788007

KANDUNGAN

Sekarung Budi….………………………………..……..…….i
KmR: Budiharto: The Future Animal King……...…….....1 - 7
RPH dari KmR Budiharto: The Future Animal King........8 - 12
KmR: Bethari, the Queen of King Budiharto ….……....13 - 17
RPH dari KmR Bethari, the Queen of King Budiharto..18 – 22
KmR: Johan’s Beanstalk………………………………..… 23 – 25
RPH dari KmR Johan’s Beanstalk …………………….26 – 34
Catatan …………………………………………………35 - 37

SEKARUNG BUDI

Kefahaman melalui Reka bentuk (KmR) merupakan rangka kerja bagi meningkatkan
pencapaian murid. Ia menekankan peranan kritikal guru sebagai pereka pembelajaran
murid, dengan membantu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, merancang
pentaksiran, dan merancang aktiviti pembelajaran yang berkesan.

Aktiviti kanak-kanak di sekolah rendah secara umum lebih fokus untuk menerokai
persekitaran tempatan, benda hidup dan bukan hidup. Ini secara tidak langsung
membawa kepada idea ‘kecil’ yang kurang dikaitkan dengan idea-idea besar sains.
Daripada refleksi dan pemerhatian kami, guru sekolah rendah menghadapi beberapa
cabaran berkaitan denganKmR, khasnya menentukan big idea dalam sains. Buku ini
memberi contoh KmR dan Rancangan Mengajar harian (RPH) kepada guru-guru
sekolah rendah. Dalam contoh RPH, kami juga menerapkan elemen-elemen seperti
Engineering Design Process (EDP), Revolusi Industri 4.0 (IR4) dan Global
Citizenship Education (GCED) sebagai satu usaha untuk membangkitkan kesedaran
menyahut Pendidikan 5.0 (Edu 5.0). Hasil penulisan ini telah dirintis oleh guru siswa
IPGK Kent semasa menjalani praktikum di sekolah. Harapan kami, contoh-contoh
ini dapat membantu guru-guru siswa menghasilkan KmR, merancang dan
melaksanakan PdPc seperti yang ditetapkan dalam KmR sebagai satu langkah melatih
pemikiran kritikal guru-guru siswa.

Kami amat bersyukur dan berterima kasih kepada pengarah IPGK Kent, Dr. Hajah
Rosmawati binti Hamzah, dan timbalan pengarah IPGK Kent, Datin Dr. Hajah
Rosinah binti Edinin atas kepercayaan dan sokongan sepenuh yang diberikan kepada
kami, tidak lupa guru-guru siswa PISMP Opsyen Sains Ambilan Jun 2018, yang
sentiasa sudi belajar bersama kami.

Kerana Engkau Nama Terbilang
Click to View FlipBook Version
Previous Book
3107015.pdf
Next Book
DPK Mathematics Form 3