The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH 17.5 MUHAMMAD NAZARUL IKMAL BIN NASIR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by muhammadnazarulikmal, 2022-07-06 22:57:24

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH 17.5 MUHAMMAD NAZARUL IKMAL BIN NASIR

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH 17.5 MUHAMMAD NAZARUL IKMAL BIN NASIR

LAPORAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH
SMK TAMAN UNIVERSITI

LAPORAN 1: KOMPONEN A, B, C & D

NAMA PENSYARAH:
Prof Dr Muhammad Sukri Bin Saud

Guru Pemimbing:
Puan Wan Nur Azrin Binti Wan Abdullah

Nama Maklumat Pelajar:
Nom Kad Pengenalan
Nom Matriks Muhammad Nazarul Ikmal Bin Nasir
Nama Sekolah 970814 – 08 – 5427
Sem / Tahun A19HP3041
SMK Taman Universiti
3 SHPH 2020 / 2021

1

PENGESAHAN RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH

Pengesahan Disediakan Oleh:

(Tandatangan Penyelia)

(Tandatangan Guru Pemimbing)
Nama: Muhammad Nazarul Ikmal Bin Nasir
No KP: 970814 – 08 - 5427
No Matrik: A19HP3041
Jawatan: Guru Pelatih
Tarikh:

2

SENARAI KANDUNGAN

Bil Isi Kandungan Muka Surat

Pengenalan I
KOMPONEN A: PENGURUSAN SEKOLAH

1.0 Pengenalan 1
1.1 Maklumat Sekolah (SMK Taman Universiti) 1–8

1.1.1 Logo Sekolah 9
1.1.2 Visi dan Misi Sekolah
1.1.3 Lagu Sekolah
1.1.4 Gambar – gambar sekolah
1.1.5 Peta Lokasi Sekolah
1.1.6 Pelan Sekolah
1.2 Maklumat Pengurusan Sekolah
1.2.1 Pentadbiran Sekolah

1.2.2 Carta Organisasi Sekolah

1.3 Perintah Am dan Sekolah 10 - 14
1.3.1 Perintah Am

1.3.2 Peraturan Sekolah 15 – 44
44 – 49
1.4 Takwim Sekolah
1.5 Bidang Tugas Guru – guru di sekolah

1.5.1 Pengurusan Pentadbiran dan Kurikulum 49 – 53
1.5.2 Pengurusan Hal Ehwal Murid
1.5.3 Pengurusan Kokurikulum
1.6 Pelaporan Data (Temu Bual)
1.6.1 Biodata
1.6.2 Tanggungjawab Pengurus Sekolah

3

1.6.3 Ciri – ciri Pengurus Berkesan 53
1.6.4 Proses Pengurusan Sekolah Dijalankan -
1.7 Kesimpulan Komponen A
Lampiran 55
KOMPONEN B: AKTIVITI KURIKULUM 55 – 62
2.0 Pengenalan
2.1 Pengurusan Akademik Sekolah 63 – 66
2.1.1 Jadual Waktu 67 – 68
2.1.2 Bebanan Guru 68 – 73
2.1.3 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan
2.2 Aktiviti Akademik yang Dilaksanakan 73
2.3 Pencapaian – pencapaian Akademik
2.4 Laporan Aktiviti Kurikulum 73
2.4.1 Persediaan Peralatan

2.4.2 Implikasi Tenaga dan Sumber
2.4.3 Hasil Program
2.4.4 Cadangan Pernambahbaikkan Program
2.5 Kesimpulan Komponen B

4

KOMPONEN C: PRASARANA SEKOLAH

3.0 Pengenalan 75
3.1 Pemerhatian Berkenaan dengan Prasarana Sekolah 75 – 87

3.1.1 Kemudahan Sekolah Membina Perkembangan Fizikal Murid

3.1.2 Kemudahan Sekolah Membina Perkembangan Kognitif Dan

Bahasa Murid

3.1.3 Kemudahan Sekolah Dalam Membina Perkembangan
Sosioekonomi Murid – Murid

3.1.4 Kemudahan Sekolah Dalam Membina Perkembangan Rohani 88
dan Moral Murid – Murid 88 – 90

3.2 Lain – Lain Prasarana

3.3 Data Berkaitan Prasarana Di Bengkel Reka Bentuk Dan Teknologi

3.4 Kesimpulan Komponen C 91
3.5 Lampiran Komponen C 91 – 92

KOMPONEN D: KOKURIKULUMSEKOLAH

4.0 Pengenalan 94
4.1 Pengurusan Kokurikulum 94 – 109

4.1.1 Badan Beruniform, Persatuan dan Lain-lain Aktiviti di Luar

Kelas 109 – 111
4.2 Pencapaian Sekolah dalam Kokurikulum 112 – 116
4.3 Aktiviti – Aktiviti Kokurikulum

4.3.1 Laporan Aktiviti Kokurikulum

4.4 Penambahbaikkan 117

4.5 Kesimpulan 118 -119

4.6 Lampiran 119

5

1

PENGENALAN

Laporan Orientasi Sekolah (ROS) ini mengambil tempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman
Universiti (SMKTUN), 81300 Skudai, Johor Bahru.

Menurut sejarah pertumbuhan sekolah ini, sekolah yang diberi nama SMK Taman
Universiti telah dibuka pada khamis tanggal 1 Disember 1994 iaitu seramai 1001 orang pelajar yang
telah ditempatkan dalam kelas Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 bersama dengan 46 orang
guru dalam memulakan sesi persekolahan tersebut. Pada masa itu, pelajar sekolah yang bersekolah
di SMK Taman Universiti ini terpaksa menumpang di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Universiti
2 dan Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai kerana prasarananya yang tidak mencukupi serta
keadaan persekitaran yang bising.

Pelajar mula berpindah ke lokasi sekarang pada 3 April 1995 iaitu pada awal 1998,
sekolah ini telah dinaik taraf kepada sekolah gred “A” dengan bilangan pelajar seramai 2837 orang
dan 124 orang guru dan bilangan pelajar yang bertambah dari tahun ke setahun sehinggalah
sebahagian pelajar telah dipindahkan ke dua buah sekolah baru dibuka iaitu SMK Taman Universiti
2 dan SMK Mutiara Rini.

Bangunan sekolah yang tersenggam indah ini dengan bangganya telah dirasmikan oleh
Yang Berhormat Dato’ Hisyamuddin Hussein, selaku Menteri Pelajaran Malaysia pada 6 Jun 2004.
Namun yang demikian, pada masa kini, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti yang
diketuai oleh Pengetua beserta dengan lima orang guru Penolong Kanan (GPK) yang terdiri daripada
GPK Pentadbiran, GPK petang, GPK Hal Ehwal Murid, GPK Kokurikulum dan GPK Pendidikan Khas.

i1

SMKTUN yang diberi jolokkan oleh guru - guru dan para pelajar juga mempunyai beberapa orang
Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) iaitu GKMP Bahasa, GKMP Sains dan Kemasyarakatan, GKMP
Sains dan juga GKMP Teknik dan Vokasional yang diketuai oleh Bimbingan dan Kaunseling. Selain
itu, SMKTUN mempunyai JK Hal Ehwal Murid dan juga JK Kokurikulum disamping ketua pembantu
pentadbir, pembantu pengurusan murid, guru – guru dan juga murid - murid yang belajar di Sekolah
Menengah Kebangsaan Taman Universiti ini.

Selain itu, SMK Taman Universiti juga terdiri daripada 2 sesi iaitu sesi pagi dan juga sesi
petang. Untuk sesi pagi, para pelajar terdiri daripada tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5
manakala bagi guru sesi pagi pula terdiri daripada 90 orang guru. Sesi pembelajaran yang
berlangsung pada hari ahad sehingga ke hari khamis berlangsung dari jam 7.25 pagi sehinggalah
jam 1.30 petang. Manakala untuk sesi petangnya pula terdiri daripada tingkatan 1 dan juga
tingkatan 2 dan juga kelas peralihan dimana jumlah guru yang mengajar pada sesi petang tersebut
seramai 48 orang serta tempoh pembelajaran yang berlangsung pada sesi petangnya adalah dari
jam 12.30 tengahari sehingga jam 6.00 petang.

2

ii

KOMPONEN A:
PENGURUSAN SEKOLAH

1

1.0 PENGENALAN

Komponen ini membincangkan tentang pengurusan sekolah. Demi untuk mendapatkan maklumat
untuk menghasilkan laporan ini, sebuah temubual Bersama pentadbir sekolah di Sekolah Menengah
Kebangsaan Taman Universiti telah dijalankan. Selain itu, sebuah buku pengurusan SMK Taman
Universiti telah dikongsi secara bersama dengan guru pelatih untuk mendapatkan maklumat yang
lebih terperinci.

1.1. MAKLUMAT SEKOLAH (SMK TAMAN UNIVERSITI)

1.1.1 Logo Sekolah

IKON MAKSUD
Perisai Satu perjuangan menuntut ilmu pengetahuan dan pendidikan

Buku Ilmu Pendidikan Akademik Yang Berterusan

Gear Bergigi 9 Wawasan Pendidikan

Pokok 3 Bulatan Berdauan Sumber Ilmu Yang Bercirikan Insan Kami Bersahsiah Tinggi

2

Dan Berketerampilan

Huruf ‘T’ Bergaris 5 Jalur Berteraskan Rukun Negara dan Bermaksud Taman

Huruf ‘U’ Bermaksud Universiti

Biru Melambangkan keharmonian hidup komuniti sekolah, cinta
kepada sekolah dan mencerminkan perpaduan kaum

Kuning Melambangkan kejayaan akademik dan sukan serta
melambangkan kedudukan negara

Putih Melambangkan nilai murni Bersih, Cekap dan Amanah

1.1.2 Visi dan Misi Sekolah

Visi “Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”
Misi “Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk

Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara”

1.1.3 Halatuju Sekolah

SMK Taman Universiti mencapai tahap sekolah cemerlang menjelang tahun 2025

1.1.4 Matlamat Sekolah

1 Meningkatkan kecemerlangan akademik secara menyeluruh
2 Meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang kokurikulum dan meningkatkan

prestasi pasukan sekolah
3 Mempertingkatkan amalan - amalan nilai - nilai murni dan keimanan
4 Mempertingkatkan penyertaan dan penglibatan pelajar, ibu bapa dan masyarakat

3

5 Mempertingkatkan disiplin dan sikap positif pelajar
6 Mempertingkatkan keadaan persekitaraan sekolah yang indah, damai dan

menyeronokkan
7 Mempertingkatkan pengurusan yang cemerlang dan efisien

1.1.5 Piagam Pelanggan SMK Taman Universiti

Kami warga SMK Taman Universiti dengan penuh tekad dan iltizam dan dengan melandaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk:

1. Menyediakan program Pengajaran dan Pembelajaran yang terbaik berasaskan Budaya
Ilmu bagi memernuhi keperluan hidup murid - murid, masyarakat dan negara.

2 Menentukan proses pengajaran dan pembelajaran selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

3 Memberi peluang dan layanan yang sama kepada setiap pelajar tanpa mengira latar
belakang bangsa, agama dan keturunan

4 Menggunakan Bahan Bantu PdPc yang berkesan, canggih dan selaras dengan era
globalisasi

5 Pengurusan yang cekap, pantas dan bijaksana
6 Menyediakan prasarana pendidikan yang selesa selaras dengan keperluan semasa
7 Berusaha meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan
8 Memupuk budaya prihatin dan penyayang
9 Peka dengan kehendak dan keperluan pelanggan dan memberikan perhatian serius

terhadap setiap aduan pelanggan

4

1.1.6 Lagu Sekolah

LAGU SEKOLAH SMKTUN

SMKTUN sekolah tercinta
Membimbing kami agar berjaya
Menuntut ilmu membentuk jiwa

Agar menjadi insan berjasa

Jasa ditabur bakti disumbang
Tinggi mutunya tidak terbilang
Andai seiringnya ilmu disandang
Beserta iman tinggi menjulang

Menjulang mulia Rukun Negara
Sumpah setia pada Seri Paduka
Demi Malaysia kedaulatan negara
Takkan dialpa azam berusaha

Berusaha gigih kerana ikrar pegangan
Menimba ilmu sepenuh keupayaan
Bila jaya mencipta kejayaan
Hulur bukti setulus keihlasan

Senikata: Ahmad Bin Ali
Lagu & Lirik: Idris Bin Mohamad

5

1.1.7 Gambar - gambar Sekolah

Rajah dibawah menunjukkan antara gambar - gambar yang terdapat di SMKTUN beserta dengan
peta lokasi sekolah.

Rajah 1: Susun Atur Kelas Rajah 2: Parking Kenderaan

Rajah 3: Padang Sekolah Rajah 4: Bangunan Sekolah

Rajah 5: Peta Sekolah

6

1.1.8 Pelan Kedudukan Sekolah

Berikut adalah pelan kedudukan sekolah SMKTUN yang merangkumi secara keseluruhan sekolah,
pelan kedudukan kelas sesi pagi dan juga pelan kedudukan kelas sesi petang bagi tahun 2022

Rajah 6: Pelan Kedudukan Sekolah SMKTUN

7

Rajah 7: Pelan Kedudukan Kelas Sesi Pagi 2022

Rajah 8: Pelan Kedudukan Kelas Sesi Petang 2022

8

1.2 MAKLUMAT PENGURUSAN SEKOLAH
1.2.1 Pentadbiran Sekolah

Pengetua: Tn Hj Mat Jelani Bin Tasriff
PK Pentadbiran: Tn Hj. Suhaimi Bin Hashim
PK Petang: Pn Lim Hui Kian
PK Hal Ehwal Murid: Tn Hj Mahpuz Bin Teh
PK Kokurikulum: En Rosli Bin Md Husain
PK Pendidikan Khas: Puan Noorfazlilah Binti Ghapar Shah

1.2.2 Carta Organisasi SMK Taman Universiti

Rajah 9: Carta Organisasi Sekolah SMK Taman Universiti

9

1.3 Pengurusan Am Sekolah

1.3.1 Berikut adalah Pengurusan Am Sekolah di SMK Taman Universiti.

Ciri Sekolah Berkesan
▪ Amalan kepimpinan yang professional
▪ Mempunyai wawasan dan matlamat Bersama
▪ Wujudnya persekitaran yang menggalakkan pembelajaran
▪ Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran
▪ Amalan pengukuhan positif
▪ Pemantauan kemajuan sekolah
▪ Memberi hak dan tanggungjawab kepada murid – murid
▪ Wujudnya perkongsian rumah sekolah
▪ Sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran
▪ Kepimpinan Instruksional
▪ Kepimpinan Reformasional
▪ FLC
▪ Sarana PIBG (PIBK, KSIB)

Sikap Guru
▪ Semua guru ialah guru disiplin positif terhadap profesion perguruan
▪ Mempunyai personality yang baik
▪ Mempunyai watak yang baik
▪ Menunjukkan tahap keperihatinan yang tinggi ke arah penyampampaian pelajaran yang berkesan
▪ Mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat yang menyumbang kearah penerokaan ilmu
▪ Mempunyai tahap komitmen yang tinggi
▪ Mempunyai daya kreativiti yang tinggi
▪ Inovatif
▪ Mempunyai semangat kekitaan dan berpasukan yang tinggi
▪ Integriti dalam professional perguruan

Penampilan Diri (Ciri - ciri peribadi guru yang disegani murid)
▪ Menyayangi murid

10

▪ Mencintai profesion perguruan
▪ Minat menimba dan menambah ilmu
▪ Jujur
▪ Tiada niat untuk menjadi kaya
▪ Bermotivasi
▪ Sabar
▪ Sihat tubuh badan
▪ Memahami bahawa murid ialah harta negara
▪ Percaya bahawa murid boleh dididik

▪ Mempamerkan tingkah laku amanah dan telus
▪ Tidak pilih kasih
▪ Berkongsi ilmu
▪ Berpakaian kemas dan lengkap
▪ Menjaga maruah diri

Kerahsiaan
▪ Segala maklumat yang dibincangkan oleh / dengan pihak pengurusan sekolah adalah
ditakrifkan sebagai bahan RAHSIA. Perbincangan secara terbuka tidak dibenarkan di tempat
terbuka seperti kantin, tempat letak kerta, tempat menunggu dan dalam kawasan sekolah dan
kepada / dengan yang tidak berkenaan
▪ Kerahsiaan semasa penandaan peperiksaan awam sepertI PT3 dan SPM serta maklumat data
sekolah hendaklah dipatuhi

Kenyataan Kepada Media
▪ Guru dan staf tidak dibenarkan membuat sebarang kenyataan kepada media atau mana -mana
pihak. Sekiranya hendak mengeluarkan kenyataan kepada media hendaklah merujuk kepada
PENGETUA terlebih dahulu. Gunakan kata- kata yang sopan untuk mengelakkan diri
daripada membuat kenyataan.
▪ Guru dan staf dilarang membuat tular terhadap salah satu laku murid / kakitangan murid.

Waktu Persekolahan
▪ Guru - guru dianggap mahir menggunakan jam dan menguruskan waktu
▪ Guru - guru diminta datang ke sekolah pada jam 06.50 pagi / 12.30 petang

11

Guru Bertugas
▪ Guru - guru bertugas diwajibkan menjalankan perhimpunan pada setiap hari untuk:-
▪ Menyampaikan maklumat
▪ Tindakan - tindakan disiplin
▪ Hal - hal yang diperlukan

Hari Bertugas
Guru dikehendaki bertugas seperti mana yang telah ditetapkan di lokasi - lokasi berikut iaitu:

▪ Astaka
▪ Dewan Terbuka
▪ Balai Marshini
▪ Surau
▪ Blok A,B,C,D dan Kabin
▪ Pintu Pagar Utama
▪ Kantin
▪ Bilik Air
▪ Gelanggang Serbaguna
▪ Jalan Utama
▪ Padang dan Studio

Pentadbiran Kewangan

▪ Pembelian Keperluan PdPc
▪ Setiap pembelian yang menggunakan peruntukkan mesti menggunakan LO (Pesanan

Kerajaan)
▪ Hanya Ketua Jabatan sahaja dibenarkan membeli dan mengisi LO
▪ Sikap berjimat cermat seperti kegunaan elektrik, air, penghawa dingin

Pelawat / Orang yang Tidak Dikenali
▪ Guru hendaklah menunjuk arah kepada ibu bapa / pelawat yang ingin berurusan dengan pihak
sekolah
▪ Semua pelawat hendaklah diwajibkan melapor ke pejabat dan mencatat dalam buku pelawat.
Semua pelawat hendaklah memakai tag “PELAWAT”
▪ Guru hendaklah melarang juru jual masuk ke dalam kawasan sekolah

12

Prosedur
▪ Guru matapelajaran membawa Buku Pemantauan Kelas dan mengiringi murid menuju ke
tempat berkumpul (rujuk pelan kecemasan)
▪ Guru merupakan orang yang terakhir keluar daripada kelas dan memastilan bilik darjah dan
bilik - bilik yang berhampiran telah dikosongkan
▪ Murid - murid berjalan keluar dari kelas dalam keadaan senyap dan pantas
▪ Tempat berkumpul adalah di padang
▪ Setibanya di padang, semua murid beratur mengikut kelas masing - masing
▪ Ketua Tingkatan mengambil kedatangan dan melaporkan kepada guru yang bertugas di
padang.
▪ Guru Kecemasan dan Kebakaran meronda semua kawasan dan memastikan semuanya
selamat dan melaporkan kepada Jawatankuasa Induk (Pengetua, PK Hal Ehwal Murid)
▪ Setelah keadaan pulih, guru mata pelajaran mengiringi murid- murid kelasnya balik ke kelas
masing - masing dalam keadaan senyap, pantas dan teratur

Guru Tidak Hadir
▪ Sila maklumkan kepada Pengetua / PK Pentadbiran
▪ Jika tidak hadir kerana kursus / tugasan luar, maklumkan kepada PK Pentadbiran lebih awal
sekurangnya 2 hari sebelum dan tulis di papan notis pergerakkan guru dan staf
▪ Pastikan menyediakan modul guru ganti agar mudah digunakan oleh guru ganti berkenaan
▪ Sekiranya sakit, pastikan memperolehi Sijil Sakit dan mendapat kebenaran cuti sakit daripada
pengetua.

Urusan di Pejabat
• Urusan pejabat hanya untuk urusan rasmi sahaja
• Semua kakitangan sekolah dilarang menggunakan alamat sekolah untuk urusan peribadi dan
urus niaga atas talian
▪ Keselamatan dan kebersihan pejabat adalah tanggungjawab bersama

13

Kursus Profesionalisme
▪ Semua guru diwajibkan mengikuti apa - apa jua kursus yang berkaitan dengan profesion yang
dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan - Jabatan yang berkaitan
dengannya
▪ Guru - guru digalakkan meningkatkan taraf profesionalisme masing - masing dengan
mengambil / mengikuti kursus - kursus lanjutan yang bersesuaian
▪ Guru - guru dikehendaki mendaftarkan kursus luar / PLC/ sumbangan yang dihadiri dalam
sistem SPLKPM sehingga mencapai sekurang - kurangnya 42 mata kredit setahun pada tahun
semasa
▪ Guru dikehendaki mendaftar aktiviti Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PBB) dalam
sistem SPLKPM)

Menghadiri Mesyuarat
▪ Semua mesyuarat yang berkaitan diadakan di peringkat sekolah / PPD / JPN / Kementerian
adalah wajib dihadiri. Kiranya ada sesuatu halangan / masalah, pengganti perlu dicari. Sila
maklumkan secara rasmi kepada pengetua.

Minit Curai
▪ Semua mesyuarat, kursus dan kegiatan - kegiatan yang diadakan dihadiri di luar sekolah
dilaporkan kepada Pengetua, PK Pentadbiran, PK HEM / PK Kokurikulum dan Guru
Penyelaras melalui minit curai

Penggunaan Telefon Pejabat
▪ Telefon pejabat hanya untuk urusan rasmi sahaja
▪ Sila catat di buku telefon setiap panggilan yang dibuat. Panggilan peribadi akan dikenakan
bayaran

Tempat Letak Kenderaan
▪ Tempat yang dikhaskan sahaja. Tidak dibenarkan untuk meletakkan kenderaan di merata- rata
tempat dan tempat golongan kurang upaya (OKU)
▪ Dilarang meletak kenferaan di bahagian Pengetua, PK Pentadbiran, PK Hal Ehwal Murid
Kokurikulum, PK Petang dan Guru Kanan Mata Pelajaran

14

1.4 Takwim Sekolah

JANUARI 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U SABTU KURIKULUM MURID
1

2 AHAD Program Guru
3 ISNIN Penyanyang UBK

Penyelerasan PAJSK
Fasa

4 1 SELASA Penyelerasan PAJSK
Fasa

5 RABU Taklimat Disiplin Penyelerasan PAJSK
Fasa

6 KHAMIS

7 JUMAAT

8 SABTU

9 AHAD Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 1/ 2022 Penyelerasan PAJSK

Fasa

10 ISNIN Penyelerasan PAJSK
Fasa

11 2 SELASA Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Penyelerasan PAJSK
Fasa

12 RABU Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Motivasi SPM

Majlis Peryampaian

Watil

Perlantikkan

Pengawas/

PRS/PSS/KT 22/23

13 KHAMIS Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

15

14 JUMAAT

15 SABTU

16 AHAD Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

17 ISNIN Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Penghantaran Data

HAJSK

18 SELASA CUTI HARI THAIPUSAM

19 3 RABU Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Majlis Anugerah PdPR

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan,

1,2,&4

20 KHAMIS Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan,

1,2,&4

21 JUMAAT

22 SABTU

23 AHAD Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan,

1,2,&4

24 ISNIN Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan,

1,2,&4

25 4 SELASA Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Mesyuarat Pengurusan

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan, Kokurikulum

1,2,&4 Bil.4/2021

26 RABU Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Pemeriksaan

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan, Penampilan Diri

1,2,&4

27 KHAMIS Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Pelancaran SUMUR

Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan, 2022 Pelaporan

1,2,&4 Kendiri Aedes

28 JUMAAT

29 SABTU

16

30 AHAD CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

31 ISNIN CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

FEBRUARI 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U SELASA
1 KURIKULUM MURID

CUTI TAHUN BARU CINA

2 RABU CUTI TAHUN BARU CINA

3 5 KHAMIS Penghantaran Post Program Guru

Mortem Peperiksaan Penyayang UBK

Akhir Tahun Program SUMUR

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD Mesyuarat Pengurusan
Sekolah Bil. 2/ 2022

7 ISNIN

8 6 SELASA Ujian Bertutur Bahasa Melayu Kertas 3 SPM 2021

9 RABU Ujian Bertutur Bahasa Melayu Kertas 3 SPM 2021

10 KHAMIS Ujian Bertutur Bahasa Melayu Kertas 3 SPM 2021

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN Pengagihan

Bantuan Awal

Persekolahan

15 7 SELASA Ujian Amali Sains Fizik Kertas 3, Kimia Kertas 3 & Biologi Kertas 3

SPM 2021

16 RABU

17

17 KHAMIS Penghantaran Borang Senarai Semak Tugasan
Akhir Tahun 2021

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD Solat Hajat &

Restu Ilmu SPM

2021

21 ISNIN Ujian Mendengar Bahasa Melayu Kertas 4 & Bahasa Inggeris Kertas 4

SPM 2021

22 8 SELASA Ujian Bertutur Bahasa Inggeris Kertas 3 SPM 2021

23 RABU Ujian Bertutur Bahasa Inggeris Kertas 3 SPM 2021

24 KHAMIS Ujian Bertutur Bahasa Inggeris Kertas 3 SPM 2021

25 JUMAAT Cuti Akhir Penggal 3 Sesi 2021 / 2022

26 SABTU

27 AHAD

28 ISNIN

MAC 2022

TARIK MINGGU HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H
1 SELASA KURIKULUM MURID

CUTI AKHIR PENGGAL 3 SESI 2021 / 2022

2 RABU Peperiksaan SPM 2021 Bermula

3 KHAMIS

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN

18

8 SELASA CUTI AKHIR PENGGAL 3 SESI 2021 / 2022

9 RABU

10 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil. 1/ 2022& 2023

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD Mesyuarat Pengurusan Pentadbiran & Kurikulum, HEM & Kokurikulum
Bil 1/ 2022 & 2023

14 ISNIN

15 SELASA

16 RABU Mesyuarat Panitia Bil. 1/ 2022& 2023, Pengurusan & Persiapan Bilik
PdPc 2022& 2023

17 KHAMIS Pendaftaran Pelajar Baru & Orientsi Pelajar 2022 & 2023

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN Program Guru Pendaftaran
Penyayang UBK Kokurikulum & Sukan

TG

22 1 SELASA LDP: Penetapan Program Orientasi

Keberhasilan PBPPP TG4 Pemeriksaan

(Awal Tahun) Siri 1 Penampilan Diri

23 RABU CUTI HARI KEPUTERAAN RASMI DYMM SULTAN JOHOR

24 KHAMIS Program SUMUR

25 JUMAAT

26 SABTU

27 AHAD Majlis Perlancaran
Program Jom Ke
Sekolah &

19

Outreach UBK
Penyampaian
Anugerah
Keceriaan Bilik
PdPc

28 ISNIN

29 2 SELASA Peperiksaan SPM 2021 Mesyuarat Agong
Tamat KP/SP
Mesyuarat JK SKPMg2
Bil. 1/2022 Mesyuarat Agong UB/
LDP: Bengkel SKPMMg Rumah Sukan
Siri 1

30 RABU

31 KHAMIS Pelancaran
Program Ihya’
Ramadan
Program SUMUR
Pelaporan Kendiri
Kantin& Aedes

APRIL 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U JUMAAT KURIKULUM MURID
1

2 SABTU

3 AHAD CUTI AWAL RAMADHAN

4 1 ISNIN Pencerapan PdPc/ Hasil Program Guru

Kerja Murid: Standard 4 Penyayang UBK

SKPMg2 April-Julai

(Fasa 1)

5 SELASA Saringan Minda

Sihat TG 4&5

20

6 RABU Intervensi UBK
7 KHAMIS Saringan Minda
Sihat TG 4&5
8 JUMAAT Intervensi UBK
Saringan Minda
Sihat TG 4&5
Intervensi UBK
Program Ihya’
Ramadhan

9 SABTU

10 AHAD Mesyuarat JK Kewangan Sesi Fotografi

& Aset Bil. 1/ 2022 Murid

11 2 ISNIN Saringan Minda

Sihat TG 4&5

Intervensi UBK

12 SELASA Saringan Minda

Sihat TG 4&5

Intervensi UBK

13 RABU Saringan Minda

Sihat TG 4&5

Intervensi UBK

14 KHAMIS Program SUMUR
Program Ihya’

Ramadhan

15 JUMAAT

16 SABTU

17 AHAD Sesi Fotografi
18 ISNIN Guru& Murid

19 3 SELASA Sesi Fotografi
Guru
Saringan Minda
Sihat 1&2

21

20 RABU Intervensi UBK
Sesi Fotografi
21 KHAMIS Guru
Saringan Mida
22 JUMAAT Murid Sihat TGP
23 SABTU 1&2 Intervansi
24 AHAD UBK
25 4 ISNIN Sesi Fortografi
26 SELASA Guru
27 RABU Program SUMUR
28 KHAMIS Program Ihya’
Ramadhan
29 JUMAAT
30 SABTU Pemeriksaan
Penampilan Diri

Program SUMUR
Program Ihya’ Ramadhan
Pelaporan Kendiri Kantin & Aedes

MEI 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U AHAD
1 KURIKULUM MURID

CUTI HARI PEKERJA

2 ISNIN CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

22

3 SELASA CUTI HARI RAYA PUASA

4 RABU CUTI HARI RAYA PUASA

5 KHAMIS CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

6 JUMAAT

7 SABTU

8 AHAD Pencerapan PdPc / Kerja Program Guru

Murid: Standard 4 Penyayang UBK

SKPMg

April - Julai (Fasa 1)

9 ISNIN Taklimat JK U City

Run 2022

10 7 SELASA Temuduga PRS & Taklimat JK U City
SLB Run 2022

11 RABU Temuduga PRS & Perjumpaan UB2
SLB Latihan U City Run
(Padang)

12 KHAMIS Program SUMUR
13 JUMAAT Pelaporan
SUMUR 1

14 SABTU

15 AHAD CUTI HARI WESAK

16 ISNIN

17 8 SELASA

18 RABU Perjumpaan KP 2
Latihan U City Run
(Litar)

19 KHAMIS Program SUMUR

20 JUMAAT

23

21 SABTU TAKLIMAT PIBG 2022

22 AHAD

23 ISNIN Pentaksiran SEGAK Psikometrik IMK

(Penggal 1) PJK Tingkatan 3

24 9 SELASA Pentaksiran SEGAK Psikometrik IMK

(Penggal 1) PJK Tingkatan 3

25 RABU Pentaksiran SEGAK Psikometrik IMK Perjumpaan UB3

(Penggal 1) PJK Tingkatan 3

26 KHAMIS Program SUMUR U City Run 2022

27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD Ujian Formatif Penyampaian
(Tingkatan 5 - P) Anugerah
Keceriaan Bilik
30 ISNIN Ujian Formatif PdPc
(Tingkatan 5 - P)
Pelaporan Kendiri Mesyuarat Pengurusan
31 10 SELASA Ujian Formatif Kantin & Aedes Kokurikulum Bil. 2/
(Tingkatan 5 - P) Mesyuarat 2022
Pengurusan HEM
Bil. 2 /2022

JUN 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U RABU KURIKULUM
1 MURID
Pencerapan PdPc/ Hasil
Kerja Program Guru

Penyayang UBK

Murid: Standard 4
SKPMg 2 April - Julai
(Fasa 1)

Ujian Formatif

24

(Tingkatan 5-P)

2 KHAMIS Program SUMUR

3 JUMAAT

4 SABTU

5 AHAD

6 ISNIN CUTI HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG di

- PERTUAN AGONG

7 SELASA CUTI PENGGAL 1 SESI 2022 / 2023

8 RABU

9 KHAMIS

10 JUMAAT

11 SABTU

12 AHAD Pelancaran Minggu

Anti Dadah,

Pemeriksaan

Penampilan Diri

Psikometrik KK

Tingkatan 5

13 ISNIN Psikometrik KK

Tingkatan 5

14 11 SELASA Dialog Prestasi Ujian Psikometrik KK

Formatif Penyelerasan Tingkatan 5

Target SPM 2022

15 RABU Penghantaran Perjumpaan KP 3

Laporan SUMUR 1 Latihan Rumah Sukan

1

16 KHAMIS Program SUMUR Latihan Rumah Sukan
2

17 JUMAAT

25

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 12 SELASA Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan UB 4
Kurikulum Bil. 2/ 2022 Latihan Rumah Sukan
3
22 RABU

23 KHAMIS Program SUMUR Latihan Rumah Sukan
4

24 JUMAAT

25 SABTU

26 AHAD Penyampaian
27 ISNIN Anugerah
Keceriaan Bilik
PdPc

28 13 SELASA

29 RABU Perjumpaan KP 4
Latihan Rumah Sukan
5

30 KHAMIS Program SUMUR Latihan Rumah Sukan
Pelaporan Kendiri 6
Kantin & Aedes

JULAI 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U JUMAAT KURIKULUM MURID
1

26

2 SABTU

3 AHAD Penerangan PdPc / Hasil Program Guru

Kerja Penyayang UBK

Murid: Standard 4 Psimometrik TP

SKPMg2 April- Julai Tingkatan 4

(Fasa1)

4 ISNIN Psikometrik TP

Tingkatan 4

5 14 SELASA Psikometrik TP Taklimat JK Sukan

Tingkatan 4 Tara & Kejohanan

Olahraga Tahunan Bil.

1/2022

6 RABU Sukantara

7 KHAMIS Program SUMUR

8 JUMAAT

9 SABTU

10 AHAD CUTI HARI RAYA QURBAN

11 ISNIN

12 15 SELASA

13 RABU Perjumpaan UB 5
Latihan Rumah Sukan
7

14 KHAMIS Program SUMUR Latihan Rumah Sukan
Latihan Kebakaran 8

15 JUMAAT

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN Program Taklimat Acara Akhir
Psikososial & Sebelum Sukan &
Kesejahteraann Kejohanan Olahraga

27

Mental UBK Tahunan Bil 2/2022

19 16 SELASA

20 RABU Perjumpaan KP 5
Acara Akhir Tahun
Sebelum Sukan

21 KHAMIS Program SUMUR Acara akhir sebelum
sukan

22 JUMAAT

23 SABTU

24 AHAD Amali Sains Tulen Raptai Kejohanan
Pertengahan Tahun (Ting Olahraga Tahunan
4 & 5) Kali ke 27

25 ISNIN Amali Sains Tulen
Pertengahan Tahun
(Tingkatan 4 & 5)

26 17 SELASA

27 RABU Perjumpaan UB 6

28 KHAMIS Program SUMUR Kejohanan Olahraga
Pameran Kerjaya Tahunan Kali ke 27

29 JUMAAT

30 SABTU

31 AHAD Peperiksaan Pertengahan Penyampaian

Tahun (Ting 4&5) Anugerah

Keceriaan Bilik

PdPc Palaporan

Kendiri Kantin &

Aedes

OGOS 2022

28

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U ISNIN
1 KURIKULUM MURID

Pencerapan PdPc / Hasil Program Guru

Kerja Penyayang

Murid: Standard 4
SKPMg2

Ogos- November (Fasa 2)

Peperiksaan Pertengahan
Tahun (Ting 4&5)

2 18 SELASA Peperiksaan Pertengahan Kehadiran Sahsiah

Tahun (Ting 4&5) Murid (Kehadiran)

UBK

3 RABU Peperiksaan Pertengahan

Tahun (Ting 4&5)

4 KHAMIS Peperiksaan Pertengahan Program SUMUR

Tahun (Ting 4&5)

5 JUMAAT

6 SABTU

7 AHAD Peperiksaan Pertengahan

Tahun (Ting 4&5)

8 ISNIN Peperiksaan Pertengahan

Tahun (Ting 4&5)

9 19 SELASA Peperiksaan Pertengahan

Tahun (Ting 4&5)

10 RABU Peperiksaan Pertengahan

Tahun (Ting 4&5)

11 KHAMIS Peperiksaan Pertengahan Program SUMUR

Tahun (Ting 4&5)

12 JUMAAT

13 SABTU

14 AHAD Mesyuarat JK Kewangan
& Aset Bil.2 /2022
Peperiksaan Pertengahan

29

Tahun semua tingkatan) Perjumpaan KP6
15 ISNIN Peperiksaan Pertengahan

Tahun untuk semua
tingkatan
16 20 SELASA Mesyuarat JK SKPMg2
Bil 2/2022
LDP: Bengkel SKPMag
2 Siri 2
17 RABU

18 KHAMIS Program SUMUR

19 JUMAAT

20 SABTU

21 AHAD

22 ISNIN Pemeriksaan

Penggunaan Buku

Teks (SPBT) 1

23 21 SELASA Mesyuarat Hari Jalinan

Mesra Siri 1

24 RABU Perjumpaan UB7

25 KHAMIS Program SUMUR

26 JUMAAT

27 SABTU

28 AHAD Penyampaian
29 ISNIN Anugerah
Keceriaan Bilik
PdPc

30 22 SELASA Dialog Prestasi Pelaporan Kendiri

Peperiksaan Pertengahan Kantin & Aedes

31 RABU CUTI HARI KEBANGSAAN

30

SEPTEMBER 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U KHAMIS
1 KURIKULUM MURID

Pencerapan PdPc/ Hasil Hari Guru

Kerja Penyayang UBK

Murid: Standard 4 Program SUMUR
SKPMg2 Ogos -
November (Fasa 2)

Hari Jalinan Mesra Siri 1

2 JUMAAT

3 SABTU CUTI HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR

4 AHAD CUTI PENGGAL 2 SESI 2022 / 2023
5 ISNIN
6 SELASA

7 RABU

8 KHAMIS

9 JUMAAT

10 SABTU

11 AHAD Pemeriksaan
12 ISNIN Penampilan Diri

13 23 SELASA Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan KP7
Kurikulum Bil 3 / 2022

14 RABU

15 KHAMIS Program SUMUR

16 JUMAAT CUTI HARI MALAYSIA

17 SABTU

31

18 AHAD CUTI GANTI HARI MALAYSIA

19 ISNIN

20 24 SELASA LDP: PBPPP Perjumpaan UB8
Perbincangan
Keberhasilan 2022

21 RABU

22 KHAMIS Program SUMUR

23 JUMAAT

24 SABTU

25 AHAD Majlis Anugerah
26 ISNIN Kehadiran UBK
Penyampaian
Anugerah
Keceriaan Bilik
PdPc

27 25 SELASA Mesyuarat Mesyuarat Pengurusan
Pengurusan HEM Kokurikulum Bil3/
Bil.3 / 2022 2022

28 RABU Perjumpaan KP8

29 KHAMIS Program SUMUR
30 JUMAAT Pelaporan Kendiri
Kantin& Aedes

OKTOBER 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U SABTU KURIKULUM MURID
1

32

2 AHAD Pencerapan PdPc/ Hasil Program Guru

Kerja Penyayang

Murid: Standard 4

SKPMg2

Ogos - November (Fasa

2)

3 ISNIN

4 26 SELASA Mesyuarat Karnival
Keusahawanan Bil 1
2022, Teluk Gorek
Challenge 20

5 RABU Perjumpaan UB 9

6 KHAMIS Program SUMUR

7 JUMAAT

8 SABTU

9 AHAD CUTI HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W

10 ISNIN Pentaksiran SEGAK

(Penggal 2) PJK

11 27 SELASA Pentaksiran SEGAK

(Penggal 2) PJK

12 RABU Pentaksiran SEGAK Perjumpaan KP 9

(Penggal 2) PJK

13 KHAMIS Program SUMUR Hari Sukan Negara

14 JUMAAT

15 SABTU

16 AHAD

17 ISNIN Pentaksiran

Psikometrik KP

Kertas 1&2

18 28 SELASA LDP: PBPPP Siri 2 Mesyuarat Karnival

Perbincangan Keusahawanan Bil

33

Keberhasilan 2/2022
Teluk Gorek Challenge
2022

19 RABU Perjumpaan UB 10

20 KHAMIS Program SUMUR

21 JUMAAT

22 SABTU

23 AHAD CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

24 ISNIN CUTI HARO DEEPAVALI

25 SELASA CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

26 29 RABU Perjumpaan KP 10

27 KHAMIS Program SUMUR Karnival
Keusahawanan

28 JUMAAT

29 SABTU

30 AHAD Amali Sains Tulen Penyampaian

Percubaan SPM 2022 Anugerah

Keceriaan Bilik

PdPc

31 ISNIN Amali Sains Tulen Pelaporan Kendiri

Percubaan SPM 2022 Kantin & Aedes

NOVEMBER 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U SELASA
1 30 KURIKULUM MURID

Pencerapan PdPc/ Hasil Program Guru

Kerja Penyayang UBK

Murid: Standard P4 Taklimat Halatuju

34

SKPMg2 Tingkatan 3

Ogos - November (Fasa 2)

Peperiksaan Percubaan
SPM 2022

2 RABU Peperiksaan Percubaan Perjumpaan UB 11

SPM 2022

3 KHAMIS Peperiksaan Percubaan Program SUMUR

SPM 2022

4 JUMAAT

5 SABTU

6 AHAD Peperiksaan Percubaan

SPM 2022

7 ISNIN Peperiksaan Percubaan

SPM 2022

8 31 SELASA Peperiksaan Percubaan

SPM 2022

9 RABU Peperiksaan Percubaan Perjumpaan KP 11

SPM 2022

10 KHAMIS Peperiksaan Percubaan Program SUMUR

SPM 2022

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD Peperiksaan Percubaan

SPM 2022

14 ISNIN Peperiksaan Percubaan

SPM 2022

15 32 SELASA Peperiksaan Percubaan Mesyuarat Teluk

SPM 2022 Gorek Challenge 2022

Bil 3 2022

16 RABU Peperiksaan Percubaan Perjumpaan UB 12
SPM 2022

17 KHAMIS Peperiksaan Percubaan
SPM 2022

35

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN

22 33 SELASA Mesyuarat JK SKPMg2 Perjumpaan KP 12
Bil 3 2022
LDP: Bengkel SKPMg2
Siri 3

23 RABU

24 KHAMIS Program SUMUR

25 JUMAAT

26 SABTU

27 AHAD Penyampaian
Anugerah
28 ISNIN Keceriaan Bilik
29 34 SELASA PdPc
Taklimat Halatuju
Tingkatan 5

Teluk Gorek Challenge
2022

30 RABU Pelaporan Kendiri Teluk Gorek Challenge
Kantin & Aedes 2022

DISEMBER 2022

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U KHAMIS
1 KURIKULUM MURID

Pentaksiran Tingkatan 3 Program Guru Teluk Gorek Challenge

(PT3) Penyayang UBK 2022

36

Program SUMUR

2 JUMAAT

3 SABTU

4 AHAD Pentaksiran Tingkatan 3 Penyampaian

(PT3) Anugerah

Keceriaan Bilik

PdPc

5 ISNIN Pentaksiran Tingkatan 3

(PT3)

6 35 SELASA Pentaksiran Tingkatan 3

(PT3)

7 RABU Pentaksiran Tingkatan 3

(PT3)

8 KHAMIS Pentaksiran Tingkatan 3 Program SUMUR

(PT3) Pelaporan Kendiri

Kantin & Aedes

9 JUMAAT

10 SABTU

11 AHAD

12 ISNIN

13 SELASA

14 RABU CUTI PENGGAL 3 SESI 2022 / 2023

15 KHAMIS

16 JUMAAT

17 SABTU

18 AHAD

19 ISNIN

20 SELASA CUTI PENGGAL 3 SESI 2022 / 2023

21 RABU

37

22 KHAMIS CUTI HARI KRISMAS
23 JUMAAT CUTI PENGGAL 3 SESI 2022/ 2023
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
29 KHAMIS
30 JUMAAT
31 SABTU

JANUARI 2023

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U AHAD
1 KURIKULUM MURID

Pencerapan PdPc / Hasil Program Guru

Kerja Penyayang UBK

Murid: Standard 4
SKPMg2

Januari - Mac (Fasa 3)

Amali Sains Tulen Akhir
Tahun Tingkatan 4

2 ISNIN Amali Sains Tulen Akhir

Tahun Tingkatan 4

3 36 SELASA Mesyuarat Pengurusan

Kurikulum Bil 4/ 2023

Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

38

4 RABU Peperiksaan Akhir Pemeriksaan

Tahun Tingkatan 4 Penggunaan Buku

Teks 2

5 KHAMIS Peperiksaan Akhir Program SUMUR

Tahun Tingkatan 4

6 JUMAAT

7 SABTU

8 AHAD Mesyuarat JK Kewangan

& Aset Bil 3/ 2022

Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

9 ISNIN Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

10 37 SELASA Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

11 RABU Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

Pentaksiran Akhir Tahun

(Tingkatan 4,2,1&P)

12 KHAMIS Peperiksaan Akhir Program SUMUR

Tahun Tingkatan 4

Pentaksiran Akhir Tahun

(Tingkatan 2,1& P)

13 JUMAAT

14 SABTU

15 AHAD Peperiksaan Akhir
Tahun Tingkatan 4
Pentaksiran Akhir Tahun
(Tingkatan 2,1& P)

16 ISNIN Peperiksaan Akhir
Tahun Tingkatan 4
Pentaksiran Akhir Tahun
(Tingkatan 2,1& P)

17 38 SELASA Peperiksaan Akhir

39

Tahun Tingkatan 4

Pentaksiran Akhir Tahun

(Tingkatan 2,1& P)

18 RABU Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

Pentaksiran Akhir Tahun

(Tingkatan 2,1& P)

19 KHAMIS Program SUMUR

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA

23 ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA

24 SELASA CUTI PERAYAAN DIPERUNTUKKAN KPM

25 39 RABU Penyelarasan Buku

Pengurusan 2023/2024

26 KHAMIS Penyelarasan Buku Program SUMUR

Pengurusan 2023/ 2024

27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD Penyelarasan Buku Penyampaian

Pengurusan 2023/ 2024 Anigerah

Keceriaan Bilik

PdPc

30 ISNIN Penyelarasan Buku

Pengurusan 2023/ 2024

31 40 SELASA Penyelarasan Buku Mesyuarat Mesyuarat Pengurusan

Pengurusan 2023 / 2024 Pengurusan HEM Kokurikulum Bil 4/

Bil 4/2023 2023

FEBRUARI 2023

40

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U RABU
1 KURIKULUM MURID

Pencerapan PdPc/ Hasil Program Guru

Kerja Murid: Standard 4 Penyayang

SKPMg 2 Januari - Mac

(Fasa 3)

2 KHAMIS Program SUMUR

3 JUMAAT

4 SABTU CUTI HARI THAIPUSAM

5 AHAD Penyelarasan Buku

Pengurusan 2023/2024

6 ISNIN Penyelarasan Buku

Pengurusan 2023/ 2024

7 41 SELASA Dialog prestasi

Peperiksaan Akhir

Tahun Tingkatan 4

Dialog Prestasi

Pentaksiran Tahun

(Tingkatan 2,1 & P)

Mesyuarat Hari Jalinan

Mesra Siri 2

8 RABU

9 KHAMIS Program SUMUR

10 JUMAAT

11 SABTU

12 AHAD Hari Jalinan Mesra Siri 2 Penyampaian
Anugerah
Keceriaan Bilik
PdPc

13 ISNIN Penyelarasan Buku
Pengurusan 2023 / 2024

14 42 SELASA Penyelarasan Buku
Pengurusan 2023 / 2024

41

15 RABU Penyelarasan Buku
Pengurusan 2023 / 2024

16 KHAMIS Penyerahan Borang Program SUMUR
Penyelesaian Tugas
Akhir Tahun 2022 / 2023

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELASA CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022 / 2023

22 RABU

23 KHAMIS

24 JUMAAT

25 SABTU

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELASA CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

MAC 2023

TARIK MINGG HARI PENTADBIRAN / HAL EHWAL KOKURIKULUM
H U RABU
1 KURIKULUM MURID

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022 / 2023

2 KHAMIS
Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 1/ 2023 & 2024

3 JUMAAT

4 SABTU Mesyuarat Pengurusan Pentadbiran & Kurikulum, HEM& Kokurikulum
Bil 1 / 2023 & 2024 UTM

42


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หนังสือประจำรุ่น ผ.บ.ต.31 นพรัตน์วิชระ
Next Book
BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-34