The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurul2222, 2021-05-06 13:38:30

MARI MENGENAL RUKUN ISLAM

MARI MENGENAL RUKUN ISLAM

MARI BELAJAR RUKUN
ISLAM

NAMA PENSYARAH:
DR NUR NAJWA HANANI BINTI ABD RAHMAN

SIDANG DEDUKSI

13

4
2

FARAH AMNI BINTI DAUD SYAHRIN NAJIHA BINTI GUMONO
SX200841HPIHS01 SX201826HPIHF01

NUR ATIQAH ZAHIRAH BINTI AIZUDIN NURUL AIN BINTI HAMDAN
SX200859HPIHS01 SX201827HPIHF01

i

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT

1. Sidang Deduksi i

2. Isi Kandungan ii

3. Pengenalan 2

3. Definisi Islam & Rukun Islam 3

4. 5 Rukun Islam 4

5. Mengucap Dua Kalimah Syahadah 5

6. Menunaikan Solat 6

7. Ramadhan Karim 7

8. Mengeluarkan Zakat 8

9. Mengerjakan Haji 9

10. Kepentingan Rukun Islam 10

11. Rumusan 11
12. Rujukan
12 ii

PENGENALAN

❖ Rukun islam mempunyai lima perkara dasar yang dianggap sebagai asas yang wajib bagi

orang-orang beriman.

❖ Rukun islam menekankan kita mengenai aqidah kita sebagai seorang umat islam khususnya

untuk menguasai keimanan,kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan.

❖ Rukun islam yang perlu diketahui adalah mengucap dua kalimah syahadah,Menunaikan solat ,

berpuasa di bulan Ramadhan,memberi zakat dan mengerjakan haji bagi yang mampu.

❖ Perkara diatas akan disampaikan secara berkesan dan mampu menanam asas keimanan dan

membentuk peribadi seseorang.

2

DEFINISI & HADIS

ISLAM HADIS RIWAYAT BUKHARI &
MUSLIM

BAHASA sejahtera, selamat, menyerah
ISTILAH
menyerah pada Allah, menunaikan
semua perintah dan meninggalkan
segala larangan seperti yang
terkandung dalam al-Quran

RUKUN ISLAM

Asas-asas kepada ajaran Islam

3

Mengucap 2 5 Mengerjakan
kalimah RUKUN ISLAM Haji
syahadah

Menunaikan Berpuasa di Mengeluarkan
Solat bulan Zakat

Ramadan

4

1 MENGUCAPKAN DUA KALIMAH SYAHADAH

Mengucapkan Dua Kalimah Definisi Syahadah bermaksud
Syahadah Adalah Rukun persaksian.

Islam Yang Pertama Persaksian iaitu mengakui
adanya Allah Taala dan
LAFAZ
mengakui Nabi Muhammad
itu sebagai Rasul Allah.

Maksudnya: Aku bersaksi
bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
dan aku bersaksi bahawa Muhammad
itu pesuruh Allah

5

2 MENUNAIKAN SOLAT

Definisi Solat DALIL PENSYARIATAN SOLAT

BAHASA: “...Maka laksanakanlah solat dan
tunaikanlah zakat, dan bepegang teguh
Doa kepada Allah. Dia Pelindungmu; Dia
ISTILAH: sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik

Perkataan atau perbuatan penolong.
yang didahului dengan Surah al-Hajj:78
takbiratul ihram dan
disudahi dengan salam

6

3 RAMADHAN KARIM

DALIL DISYARIATKAN PUASA DEFINISI PUASA

FIRMAN ALLAH :

“Wahai orang2 yang beriman,kamu ISTILAH :
diwajibkan berpuasa sebagaimana ia
difardukan keatas orang2 terdahulu Menahan diri daripada melakukan sesuatu
daripada kamu,semoga kamu bertaqwa. perkara yang membatalkan puasa,bermula
daripada terbit fajar hingga masuk matahari
Surah al-Baqarah:183
dengan syarat2 tertentu dan diniatkan
7 semata-mata kerana allah

Dalil Zakat 4 Definisi Zakat

Bahasa:

BERSIH, SUCI, SUBUR, BERKAT
dan BERKEMBANG

‫َوَا ِق ْي ُموا ال َّص ٰلو َة َوٰا ُُوا الََّّٰٰو َة‬ Syarak:

Dan dirikanlah oleh kamu solat, Mengeluarkan sebahagian harta
dan tunaikanlah zakat tertentu diberikan kepada asnaf-
(Al Baqarah : 110) asnaf yang berhak menerimanya

mengikut syarat-syarat yang
ditetapkan oleh syarak.

8

5 MENGERJAKAN HAJI

Definisi DALIL DISYARIATKAN HAJI

Bahasa: Maksudnya:
Menuju ke Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di
suatu tempat
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa
Istilah: memasukinya (Baitullah itu) menjadi
Mengunjungi Baitullah Al- amanlah dia; mengerjakan haji adalah
Haram dalam bulan haji untuk
menunaikan ibadah yang kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
khusus berdasarkan kepada (bagi) orang yang sanggup mengadakan
syarat-syarat dan rukun yang
tertentu dengan niat semata- perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa
mata kerana Allah Talla mengingkari (kewajiban haji), maka
sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak

memerlukan sesuatu) dari
semesta alam.
Surah Al-Imran :97

9

Kepentingan Rukun Islam

Menyembah Merapatkan
hanya kepada hubungan
sesama
Allah manuisa

Melatih diri Membersihkan
bersabar diri dan jiwa

daripada sifat-
sifat bakhil

10

RUMUSAN

Ia dapat dirumuskan disini bahawa pendekatan pembelajaran mengenai
rukun islam perlu dititikberatkan oleh umat islam. Hal ini kerana

pendedahan tentang rukun islam telahpun diketahui sejak kita kecil.
Namun masih ada yang tidak menghiraukan dan menganggap ia suatu
yang tidak penting dalam kehidupan seharian. Sedangkan rukun islam ini
amatlah penting untuk kita laksanakan ,ia juga termasuk dengan suruhan

Allah kepada umat islam

11

RUJUKAN

1) Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. (2019). Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 1. Pustaka
Salam Sdn. Bhd.
2) Al-Syeikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasqi, (2018). Mutiara Ihya’ Ulumuddin. BukuBuku.
3) Said Hawwa. (2017). Al-Islam. Gema Insani.
4) Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. (2016). Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 2. Pustaka
Salam Sdn. Bhd.
5) Ahmad Fauwaz Fadzil. (2016). Celik Fiqah. Telaga Biru Sdn. Bhd.
6) Slamet Mulyono. (2016). Rukun Islam. PT Balai Pustaka.
7) Sayed Sabiq. (2013). Akidah Islam Menurut Al-Quran dan Hadis. Pustaka Salam Sdn. Bhd.
8) Mustafa ‘Abdul Rahman. ( 2008). Hadith 40. Dewan Pustaka Fajar.
9) Kurikulum Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain. (2008). Bahagian Pembangunan Pendidikan Islam Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia.
10) Panel Penulis Aras Mega. (2007). Pendidikan Ibadat Darjah Khas. Aras Mega Sdn. Bhd.

12

TERIMA
KASIH


Click to View FlipBook Version