The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fadzilsmi, 2018-12-16 19:20:16

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Keywords: BUKU

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

Isi kandungan Mukasurat

1. Logo Sekolah 2

2. Biodata Diri 3

3. Laman web 4

4. Profil sekolah 5

5. Program Tranformasi Sekolah 6

6. FPK,FPI,Visi dan Misi KPM 7

7. Visi dan Misi SKST 8

8. Piagam Pelanggan 9

9. Lagu sekolah 10

10. Analisa Guru / Staf / Murid 11

11. Pencapaian UPSR 2018 12

12. Carta Organisasi 2019 13 -14

13. Pelan Sekolah 15

14. Polisi Pengurusan Sekolah 16 - 27
15. Prosedur Kerja Guru Kelas 28 – 30
16. Senarai Tugas – Guru Bertugas 31 – 32

17. Kesalahan & Hukuman (Murid) 33

18. Penggal Persekolahan 2019 34

19. Takwim Cuti Am Negeri & Persekutuan 35
20. Takwim Pengurusan Sekolah 36 – 47
21. Catatan 48 – 49
22. Pengurusan Pentadbiran 50 – 64
23. Pengurusan Kurikulum 65 – 73
24. Pengurusan Hal Ehwal Murid 74 – 80
25. Pengurusan Ko Kurikulum 81 – 90

1

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019
2

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

BIODATA DIRI

Nama: …………………………..……………………………….…………………………………….…………

Tarikh Lahir: …………….……………...…… No. Kad Pengenalan: ……….……...….…

Alamat:

……………………………………………………………………….………………….……….…………

..………………….…………………………………………………………………………….………..…

…………………………………….…………………..…………………………..……...……………….

No. Tel Rumah: ……………………………….….…….. No. HP : ……………..……………………

E-mail: ……………………………………………………………………….……………………..……………

No. R/S: ……………….… Gred: ……….……..…….. No. Gaji:………

No. KWSP: ……………… No. Cukai: ……………… Opsyen :.......................

TARIKH PENTING :…………………..………………..
: ………………..………..………..
Tarikh Bertugas Sekolah Semasa : …………….…………..….……..
Tarikh Lantikan :………………………..………….
Tarikh Sah Jawatan
Tarikh Berpencen

UNTUK KECEMASAN SILA HUBUNGI: ……………………………
……………………………
.............................................................
………………………………..…....………..

3

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

Sistem Laman web User id Password

e-Operasi www.eoperasi.gov.my

HRMIS https://hrmis2.eghrmis.moe.gov.my

Emis Online http://emisonline.moe.gov.my

SAPS http://sapsnkra.moe.gov.my

e-SPBT https://espbt.moe.gov.my
LINUS https://nkra.moe.gov.my
NKRA https://sps1.moe.gov.my
SSO

e-Nazir https://enazir.moe.gov.my

Frog VLE http://PBA0027.1bestarinet.net

SPL-KPM https://splkpm.moe.gov.my

e-Pangkat https://epangkat.moe.gov.my

E-Gtukar https://epgo.moe.gov.my
https://nkra.moe.gov.my
NKRA https://www.epsa.gov.my
SKPMg2

EPSA

e-Prestasi http://eprestasi.moe.gov.my

SMPK http://smpk.moe.gov.my

APDM http://apdm.moe.gov.my

ANM www.anm.gov.my
https://ssdm.moe.gov.my
Salahlaku [email protected]
Murid
Email
sekolah
Emel
Sendiri

4

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

PROFIL SK SRI TANJUNG
10050 JALAN HUTTON,
GEORGE TOWN, PULAU PINANG

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SRI TANJUNG

2. NO TEL : 04-226 2661

3. NO. FAX : 04-226 2661

4. ALAMAT SEKOLAH : 10050 JALAN HUTTON, GEORGE TOWN, PULAU PINANG

5. KOD SEKOLAH : PBA 1008

6. LOKASI : JALAN HUTTON

7. DAERAH : TIMUR LAUT

8. PPD : PPD TIMUR LAUT

9. PARLIMEN : P049 : TANJONG

10. DUN : N6 : PADANG KOTA

11. JENIS BANTUAN : SEKOLAH KERAJAAN

12. GRED : B (SKM)

13. KELUASAN TANAH : 3.14 EKAR

14. NAMA GURU BESAR : TN ZAMZURI BIN AB. RAHMAN

15. SESI PERSEKOLAHAN : PAGI SAHAJA

16. BILANGAN GURU : 13 ORANG

17. ENROLMEN MURID : 102 ORANG

18. BILANGAN KELAS : 7 KELAS

19. E-MAIL SEKOLAH : [email protected]

5

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019
6

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan
ilmu,kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi
membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba

Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan
diri,masyarakat,alam sekitar dan negara ke arah mencapai
kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KPM
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

7

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

WAWASAN JPNPP
Untuk menjadikan Pulau Pinang contoh kecemerlangan dalam pendidikan melalui

peningkatan yang berkesan

OBJEKTIF
 Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran

pendidikan di semua bidang
 Meningkatkan mutu dan tahap profesionalisme warga pendidikan di semua

bidang dan peringkat
 Meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam aspek-aspek sebagaimana

dihasratkan dalam falsafah pendidikan Negara

VISI SKST
Berusaha ke arah menjana modal insan yang cemerlang dan gemilang dalam

pendidikan masa depan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

MISI SKST
Berusaha melahirkan modal insan yang berkesan di sekolah dengan

memberi fokus kepada :

 Kecemerlangan akademik
 Kecemerlangan Ko-kurikulum
 Kecemerlangan pengurusan dan pentadbiran
 Pembentukan sahsiah murid-murid
 Iklim serta budaya sekolah selamat dan
 Persekitaran sekolah yang kondusif

8

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

PIAGAM
SEKOLAH KEBANGSAAN SRI TANJUNG

SKST akan berusaha untuk melengkapkan setiap murid dengan pendidikan
yang seimbang dan menyeluruh dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

Dalam usaha murni ini, pihak sekolah akan :-

1. Mewujudkan iklim sekolah yang sesuai, menarik dan ceria
2. Membina perkembangan individu dari segi intelek, rohani, jasmani

dan emosi, bersikap mulia dan percaya serta patuh kepada Tuhan.
3. Membentuk kemahiran asas 3M bagi menguasai kemahiran

membaca, menulis dan mengira serta bertutur dengan menggunakan
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan betul.
4. Mengasah dan mengilap bakat serta memupuk minat dan potensi
individu dalam pelbagai bidang.
5. Menggalak serta mendorong murid-murid belajar mencari dan
meneroka ilmu pengetahuan secara bersendirian dan proaktif dalam
menuju wawasan.
6. Menghasilkan murid-murid yang aktif serta berkemampuan dalam
bidang Ko-kurikulum.
7. Membimbing murid-murid ke suatu budaya kehidupan yang bersih
dan sihat agar tidak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak
diingini.

9

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

LAGU SEKOLAH

Sri Tanjung namamu indah
Sekolahku yang tercinta

Banyak ilmu telah tersedia
Untuk membangunkan bangsa Malaysia

Laut darat dan di angkasa
Kami tetap akan berjasa
Asuhan guru serta ibubapa
Jasmu kami tidakkan lupa

Majulah terus maju
Wawasan yang dituju
Nilai murni serta perpaduan
Pasti menjamin kejayaan
Mari kawan kita berjanji
Tekun belajar lengkapkan diri
Usaha jaya panduan kami
Semoga tuhan memberkati

10

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

ANALISIS GURU / BUKAN GURU

JANTINA JAN-MAC APRIL-JUN JUL-SEPT OKT- DEC JUMLAH
G BG G BG G BG CATATAN
LELAKI G BG
PEREMPUAN
JUMLAH 61
72
ANALISIS MURID 13 3

JANTINA JAN-MAC APRIL-JUN JUL-SEPT OKT- DEC
LP LP LP LP
1 CEMERLANG
2 CEMERLANG
3 CEMERLANG

JUMLAH TAHAP 1
4 CEMERLANG
5 CEMERLANG
6 CEMERLANG
PRASEKOLAH

JUMLAH TAHAP 2

JUMLAH KESELURUHAN

GURU KELAS 2019 NAMA GURU CATATAN

KELAS Pn Devika A/P Rajasegaran
Pn Salbiah Bt Ahmad
1 CEMERLANG Ustazah Siti Nur Amira Bt Abdul Rahim
2 CEMERLANG Encik Muhammad Dehya B Abdul Halim
3 CEMERLANG Ustazah Aslina Bt Mastor
4 CEMERLANG Ustazah Masiha Bt Sulaimi
5 CEMERLANG Pn Nurul Liyana Bt Ismail
6 CEMERLANG
PRASEKOLAH

11

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

1. PENCAPAIAN UPSR DAN PELUNJURAN

TAHUN Bilangan Calon % Lulus
2017 6 50 (3)
2018 14 42.86 (6)
Beza 8 -7.14
SASARAN 2019 7
71

2. PENCAPAIAN MATAPELAJARAN UPSR

TAHUN BM PEM BM PEN BI PEM BI PEN MATE SN
% GPMP % GPMP % GPMP % GPMP % GPMP % GPMP
2017
2018 100 100 100 83.3 50 100
Beza
92.86 100 64.3 64.3 57.14 92.86

-7.14 0 -35.7 -19.4 7.14 -7.14

12

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

13

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

14

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

15

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

POLISI PENGURUSAN SEKOLAH SK SRI TANJUNG

1. AKUJANJI
1.1 Semua guru perlu menandatangani Surat Akujanji sebagai Penjawat Awam.
1.2 Pegawai Kerajaan adalah terikat dan perlu mematuhi Akujanji tersebut.
1.3 Salinan akujanji perlu dilampirkan di dalam Dokumen Persediaan Mengajar
guru.

2. BILIK GURU , KELAB GURU & STAF
2.1 Bilik guru merupakan tempat larangan bagi murid.
2.2 Bilik Guru adalah di bawah tanggungjawab Kelab Guru & Staf dari aspek
menjaga susunan, kebersihan dan keceriaan pada setiap masa.
2.3 Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik menjadi ahli Kelab
Guru& Staf .
2.4 Kadar bayaran yuran adalah tertakluk kepada keputusan dalam mesyuarat
agung kelab tersebut.
2.5 Jawatankuasa bertanggungjawab ke atas kebajikan guru dan kakitangan di
bawah kawalan bidang mereka.

3. KEHADIRAN GURU DAN STAF
3.1 Semua guru dan staf dikehendaki hadir di sekolah sekurang-kurangnya 10
minit sebelum waktu rasmi mula bekerja.(Contoh :10 minit sebelum pukul
7.40pagi @7.45 [email protected])
3.2 Waktu hadir dan waktu pulang hendaklah direkodkan dalam buku
rekod kehadiran guru, perakam waktu atau lain-lain rekod yang telah
ditetapkan oleh sekolah.Semua guru dan staf diwajibkan untuk mengetip kad
perakam waktu /menulis waktu sampai ke sekolah dan waktu balik di dalam
buku rekod kehadiran yang diletakkan di pejabat.
(Ruj : Arahan Perkhidmatan Bab & Para 1, SPI BIL. 2/1981 – Ketepatan Masa
di Sekolah-sekolah)

4. TIDAK HADIR BERTUGAS
4.1 Sila maklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran / pejabat
melalui telefon Jika tidak dapat hadir bertugas pada hari berkenaan sebelum
atau pada jam 7.00 pagi supaya pihak sekolah dapat mengatur jadual ganti
waktu mengajar anda.

5. KEBENARAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH
5.1 Adalah tidak dibenarkan guru-guru meninggalkan kawasan sekolah semasa
waktu mengajar bagi tujuan peribadi kecuali jika ada hal yang tidak dapat
dielakkan atau setelah mendapat arahan/kebenaran Guru Besar atau arahan
daripada PPD/JPN dengan syarat mendapat terlebih dahulu kebenaran
daripada Guru Besar.
5.2 Sebelum meninggalkan kawasan sekolah, pastikan guru tersebut telah
mencatatkan nama,masa, tujuan serta tandatangan Guru Besar di dalam
Borang Rekod Keluar di pejabat. (tidak melebihi 4 jam)

16

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

6. GURU BERTUGAS
6.1 Guru bertugas perlu hadir lebih awal 15 minit sebelum loceng berbunyi
semasa datang dan selepas loceng berbunyi semasa balik.
6.2 Bertugas sepanjang tempoh bertugas dan membuat laporan harian.
6.3 Bertanggungjawab mengawal keadaan, kebersihan , keselamatan ,
mengurus perhimpunan, kantin , tandas dan bangunan sekolah serta
mengambil tindakan sekiranya perlu berbuat demikian.

7. MASA BERSURAI
7.1 Guru yang mengajar pada waktu akhir hendaklah menentukan murid
disuraikan dengan teratur tanpa membuat bising.
7.2 Murid beratur dengan didahului oleh ketua darjah dan diiringi oleh guru yang
mengajar pada waktu akhir keluar dari bilik kelas dan berkumpul di dewan.
7.3 Guru bertugas diminta ada bersama murid di dewan untuk memantau
pergerakan murid semasa balik.
7.4 Guru sila pastikan semua:
a) Pintu dan tingkap ditutup
b) Kipas dan lampu dipadam
c) Sampah sarap dikumpul
d) Meja dan kerusi disusun kemas.
7.5 Semua guru digalakkan pulang hanya selepas 10 minit loceng akhir
dibunyikan untuk mengelakkan kesesakan bersama murid.

8. PERHIMPUNAN RASMI
8.1 Perhimpunan rasmi akan diadakan seminggu sekali pada setiap hari Isnin jam
7.30 pagi atau pada hari-hari dan masa-masa yang lain yang ditetapkan oleh
Guru Besar .
8.2 Semua guru diwajibkan hadir dalam perhimpunan.
8.3 Semua guru dikehendaki memakai tag nama dan guru lelaki dikehendaki
memakai tali leher pada setiap hari Isnin semasa perhimpunan diadakan.
8.4 Guru Besar/ guru bertugas akan membuat pengumuman-pengumuman yang
perlu dan juga membuat apa-apa teguran atau memberi nasihat kepada
murid. [ Ruj : Per. Ikhtisas KP Bil.9/1975-KP 86-9/1 (79)].

9. KEGIATAN KOKURIKULUM
9.1 Kegiatan kokurikulum adalah wajib bagi semua guru.
9.2 Perancangan bagi kelab/persatuan dan permainan hendaklah melibatkan
semua murid Tahun 3 hingga 6.
9.3 Guru hendaklah memberi latihan kepada murid dalam bidang kepimpinan,
displin, bertanggungjawab, taat setia kepada sekolah dan negara dan
memberi galakan dalam bidang pengajian tertentu seperti mengadakan
ceramah, bahas, lawatan dan sebagainya.
9.4 Guru dikehendaki menyimpan rekod-rekod mengenai semua aktiviti yang
telah dijalankan. Rekod digunakan sebagai eviden hendaklah diserahkan
kepada PK Kokurikulum mengikut ketetapan dalam mesyuarat.

17

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

10. TATATERTIB
10.1 Adalah tanggungjawab semua guru untuk menjaga dan mengekalkan displin
murid-murid semasa di dalam atau di luar kelas.
10.2 Guru hendaklah melaporkan murid yang kerap melanggar peraturan sekolah,
tidak mengikut teguran dan nasihat dan sebagainya kepada Guru Displin atau
Guru Besar.
10.3 Guru diingatkan jangan mengarahkan murid balik atau keluar dari bilik darjah
atau melarang mengikuti Pendidikan sebagai hukuman kerana tidak
berdisplin.
10.4 Guru TIDAK DIBENARKAN merotan murid untuk sebarang kesalahan yang
dilakukan oleh murid.

11. BUKU RAMPAIAN
11.1 Semua latihan bertulis hendaklah diperiksa pada hari itu atau pada hari yang
berikut.
11.2 Semua kesalahan yang didapati dalam tiap-tiap latihan bertulis hendaklah
dibuat pembetulan sebelum menjalankan latihan baru.
11.3 Tahun 3 hingga tahun 6 hendaklah mengadakan Karangan Bertulis sekurang-
kurangnya empat kali dalam satu bulan.
11.4 Buku rampaian/latihan Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sains
hendaklah dihantar kepada Guru Besar/Penolong Kanan apabila diarahkan
oleh Guru Besar.

12. UJIAN DAN PEPERIKSAAN
12.1 Ujian dan Peperiksaan hendaklah berpandukan seperti tercatat di dalam
Takwim Sekolah/Takwim Peperiksaan.
12.2 Keputusan Penilaian pencapaian murid perlu disiapkan dan dihantar kepada
Guru Besar lengkap dengan markah, mata Pendidikan bersama-sama dengan
gred, jumlah markah keseluruhan, peratus dan kedudukan dalam kelas dan
juga kedudukan dalam semua kelas.
12.3 Analisa Keputusan Penilaian perlu disiapkan dan diserahkan kepada Guru
Penolong Kanan/Setiausaha Peperiksaan.

13. DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (DPM)
13.1. Semua guru dikehendaki mengajar seperti mana yang tercatat di dalam
Dokumen Persediaan Mengajar (DPM).
13.2 DPM hendaklah ditulis dengan kemas, jelas dan teratur serta sentiasa dalam
keadaan dikemaskinikan. Untuk tahun 2019 semua DPM perlu ditulis
berdasarkan arahan JPPP.
13.3 Butiran-butiran dalam rancangan persediaan mengajar harian perlulah
sentiasa ditulis dan dikemaskini.
13.4 DPM mestilah diserahkan ke pejabat pada setiap hari Jumaat waktu akhir
untuk semakan dan ditandatangani oleh Guru Besar. Sekiranya guru tidak
menghantar DPM sebanyak 3 kali , surat amaran akan dikeluarkan.

18

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

13.5 DPM yang telah lengkap hendaklah dihantar bagi kali pertamanya pada hari
JUMAAT 25 JANUARI 2019. Walaubagaimanapun rancangan persediaan
mengajar harian perlulah ditulis setiap hari mulai hari pertama persekolahan
2 JANUARI 2019

14. CUTI REHAT KHAS (CRK)
14.1 Setiap guru diberi peruntukan cuti rehat khas sebanyak 10 hari setahun.
14.2 Guru layak memohon cuti tetapi kelulusan atas budi bicara Guru Besar.
14.3 Semua permohonan adalah secara atas talian melalui aplikasi Hrmis.
Penolong Kanan Pentadbiran akan membuat sokongan terlebih dahulu
sebelum disahkan oleh Guru Besar.
14.4 Permohonan cuti yang dirancang perlu dibuat permohonan 3 hari lebih
awal sebelum tarikh permohonan cuti tersebut.
14.5 Sekiranya ada kecemasan dan ingin memohon cuti rehat khas ,sila
pastikan guru berkenaan menghubungi pihak pentadbir sekolah bagi
tujuan guru ganti dan setelah kembali semula pastikan borang cuti diisi.
14.6 Guru tidak dibenarkan bercuti selagi permohonan belum mendapat
kebenaran atau kelulusan Guru Besar. Layak memohon sahaja tetapi
bukan hak mutlak.

15. CUTI SAKIT
15.1 Sekiranya cuti sakit ,serahkan sijil cuti sakit kepada Guru Besar pada hari
berikutnya.
15.2 Andainya cuti sakit lebih dari 2 hari, sila dapatkan pengesahan daripada
doktor kerajaan.
15.3 Sijil cuti sakit dari klinik kerajaan atau swasta hanya terhad kepada
15 hari bagi setiap tahun. Perlu diingat, setiap cuti sakit yang diambil
boleh menjejaskan kiraan ganjaran pencen kelak
15.4 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.
(Rujuk : SPP Bil.2/2006)

16. CUTI HJ / CUTI UMRAH/ CUTI BERSALIN / CUTI TANPA REKOD / CUTI TANPA GAJI
16.1 Segala dokumen/sijil/surat perlu dikemukakan bersama borang permohonan
melalui Guru Besar sebelum dihantar ke JPN untuk kelulusan.
16.2 Permohonan perlu dibuat lebih awal mengikut prosedur yang sedia ada.
16..3 Istilah ‘keluarga terdekat ‘ ialah isteri/suami ,anak-anak, ibu bapa dan mertua
guru itu sahaja.,Adik-beradik tidak termasuk dalam istilah keluarga terdekat.
16.4 i) Cuti Haji - 40 hari (Perintah Am Bab C)
ii) Cuti Umrah - 7 hari bekerja (SPP Bil. 3/2017)
iii)Cuti Bersalin - 90 hari@60 hari ,suami layak 7 hari (Layak untuk 5 kali
sepanjang perkhidmatan (SPP Bil.5/2017)
iv) Cuti Tanpa Rekod –tidak melebihi 14 hari setahun ( Perintah Am Bab C)
v) Cuti Tanpa Gaji – tidak ada had/tempoh yang ditetapkan tetapi mengikut
tempoh perkhidmatan.Cuti tanpa gaji untuk tujuan ke luar negara hanya
boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.(SPP Bil.4/2009)

19

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

17. CUTI KELUAR NEGARA
17.1.1 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara perlu mendapat kelulusan
JPN (Unit Perhubungan Dan Pendaftaran)
17.1.2 Borang permohonan perlu di kemukakan sekurang-kurangnya 21 hari dari
tarikh mula bercuti. (Online ke unit Perhubungan JPN).

18. CUTI MENGHADIRI PEPERIKSAAN
18.1 Kebenaran diberi dengan syarat guru berkenaan telah mendapat kebenaran
secara bertulis daripada Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan
Negeri untuk mengikuti pengajian tersebut.

19. CUTI PENGGAL
19.1 Guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan
cuti rehat tahunan . Walau bagaimana pun, guru boleh dipanggil
bertugas oleh guru besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti
sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas
mengajar.

20. CUTI KUARANTIN
20.1 Guru layak memohon cuti kuarantin jika anak jagaan (kandung/tiri/angkat)di
bawah umur 18 atau 21 tahun (jika masih belajar) diperakukan oleh pegawai
perubatan kerajaan atau swasta menghidap penyakit berjangkit.
20.2 Tempoh yang diluluskan terhad kepada 5 hari bekerja.
(Rujuk : SPP Bil.11/2016)

21. FAIL-FAIL BIDANG / UNIT/JAWATANKUASA
21.1 Fail-fail yang dalam simpanan peribadi guru seperti fail meja, fail
panitia,fail unit dan sebagainya perlu disimpan di tempat selamat
dalam bilik fail dan sebagainya.
21.2 Kandungan fail hendaklah sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa.
21.3 Fail-fail bukanlah milik peribadi dan tidak dibenarkan bawa pulang ke rumah.
21.4 Semua fail perlu ada nombor yang telah ditetapkan menggunakan
sistem fail arked yang sedang digunapakai sekarang.
21.5 Semua fail merupakan dokumen penting sebagai bahan dokumentasi
dan bukti serta menjadi bahan rujukan /semakan/panduan kepada guru.

22. FAIL-FAIL SEKOLAH
22.1 Fail peribadi guru adalah fail sulit dan guru dilarang mengambil atau
melihat kandungan fail tersebut kecuali pentadbir.
22.2 Fail-fail di pejabat yang hendak dirujuk /diambil perlulah melalui
pembantu Tadbir/Pembantu Operasi dan dikembalikan dengan kadar
segera.
23.4 Fail-fail sekolah di pejabat adalah dilarang di bawa keluar dari pejabat.

23. PENGESAHAN JAWATAN & KEMASUKAN KE DALAM JAWATAN BERPENCEN
23.1 Sekolah akan uruskan pengesahan jawatan guru dan kemasukan ke dalam
jawatan berpencen
23.2 Boleh memilih skim pencen atau KWSP

20

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

23.3 Pengesahan boleh dibuat setelah lulus kursus induksi (hadir dan lulus dalam
tempoh 3 tahun)

23.4 Tempoh pengesahan bergantung kepada surat tawaran.

24. GAJI
24.1 Persediaan gaji dibuat dua bulan lebih awal
24.2 Potongan yang diuruskan oleh pihak sekolah melibatkan hal yang berkaitan
dengan kerajaan seperti; cukai pendapatan, pinjaman perumahan, KWSP dan
tabung Hj.
24.3 Potongan pinjaman bank & koperasi melalui ANGKASA dibuat terus oleh
Akautan Negara Malaysia.
24.4 Jika ada masalah tentang potongan koperasi dan ANGKASA, sila hubungi terus
dengan yang berkenaan.
24.5 Bagi guru yang bertukar masuk ke sekolah ini, gaji hanya akan diproses bila
sekolah menerima Sijik Gaji Akhir (LPC) daripada sekolah asal.
24.6 Kew 8 diproses setelah sekolah mendapat LPC
24.7 Tuntutan gaji dibuat setelah mendapat kelulusan Kew 8
24.8 Bagi yang bertukar masuk, gaji masih diuruskan oleh sekolah lama sehingga
LPC diterima
24.9 Sebarang masalah berkaitan gaji, uruskan dengan pihak sekolah dahulu
sebelum ke JPN.

25. PERSARAAN PILIHAN
• Boleh pilih tarikh sama ada pada 1/6 atau 1/12
• Had umur mesti 50 tahun bagi guru lelaki dan 45 tahun bagi guru perempuan
• Permohonan dibuat satu tahun sebelum tarikh
• Dapatkan borang melalui JPN dan hantarkan melalui sekolah

26. JADUAL WAKTU GURU GANTI
26.1 Jadual guru ganti akan dibuat oleh Penolong Kanan / Guru Jadual Waktu
apabila seseorang guru tidak dapat hadir atau menjalankan tugas di luar.
26.2 Guru ganti hendaklah memastikan mereka mendapat slip / maklumat butiran
gantian yang akan dilakukan dengan menandatangani pada buku rekod
jadual waktu guru ganti.
26.3 Guru yang akan berkursus / mesyuarat dan sebagainya, dikehendaki
menyediakan kerja/latihan Pendidikan bagi kelas yang diajarnya supaya guru
ganti dapat memanfaatkan waktu ganti tersebut dengan aktiviti yang
berfaedah. (MMI)
26.4 Guru ganti diminta menyambung Pendidikan berkenaan atau mengajar
Pendidikan yang difikirkan perlu atau memberi latihan/kerja yang telah
disediakan oleh guru ganti.

27. JADUAL WAKTU MENGAJAR
27.1 Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu mengajar yang telah
ditetapkan.
27.2 Guru bersedia untuk masuk ke kelas 5 minit sebelum loceng berbunyi.

21

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

27.3 Guru yang mengajar hendaklah berada di dalam kelas sepanjang
tempoh PdPc.

27.4 Sekiranya seseorang guru tidak dapat masuk ke kelas dalam waktu
tertentu ,sila maklumkan pada penolong Kanan yang bertugas untuk
membuat guru ganti.

28. JADUAL KEDATANGAN MURID
28.1 Jadual kedatangan murid hendaklah ditulis dan ditanda oleh guru kelas
secara teratur dan kemas pada setiap hari sebelum permulaan waktu
kedua.Tanggungjawab ini tidak boleh ditugaskan pada murid.Sekiranya
guru kelas berkenaan tidak hadir, maka tanggungjawab tersebut perlu
dilaksanakan oleh penyelaras kelas.
28.2 Semua butiran dan maklumat murid didalam jadual kedatangan murid
perlulah lengkap diisi dengan kemas dan teratur.Penggunaan liquid
paper adalah dilarang.
28.3 Jadual kedatangan hendaklah ditutup pada setiap hari akhir bulan.
28.4 Guru perlu mendapatkan bukti tentang sebab murid tidak hadir ke
sekolah seperti surat dari waris atau sijil sakit dari doktor.
28.5 Sekiranya seseorang murid didapati tidak hadir melebihi hari yang
ditetapkan, maka guru perlu mengambil tindakan mengikut prosedur
yang telah ditetapkan.
28.6 Jadual kedatangan murid mestilah diserahkan ke pejabat sebelum
permulaan waktu ketiga.
28.7 Guru adalah dilarang sama sekali membawa pulang buku jadual
kedatangan murid.

29. KAWASAN LARANGAN MURID
29.1 Murid tidak dibenarkan masuk ke kawasan larangan sekolah iaitu
pejabat,bilik Penolong Kanan ,bilik guru,makmal komputer,makmal
sains,pusat sumber sekolah, bengkel RBT selain mendapat kebenaran
daripada guru dengan menggunakan pas.

30. PAKAIAN GURU DAN STAF
30.1 Semua guru/kakitangan dikehendaki berpakaian lengkap dan kemas
seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Kasut sukan.seluar jeans,slacks dan tracksuit,baju T,jersi,seluar pendek,
ketat ,sendat dan apa-apa pakaian menutup muka serta lain-lain pakaian dari
jenis kain jarang dan menjolok mata tidak boleh dipakai.
(Rujuk : SPI Bil.6/1985 dan SPP Bil.2/1985)
30.2 Pakaian uniform lengkap hendaklah dipakai pada setiap hari Rabu,
berbaju batik pada hari Khamis, berbaju Melayu pada hari Jumaat
sepertimana yang telah ditetapkan oleh KPM dan JPN
30.3 Guru dibenarkan memakai pakaian sukan lengkap sepanjang hari
persekolahan semasa hari kegiatan Pendidikan Jasmani ataupun mengikut
kesesuaian aktiviti dengan kebenaran guru besar.
(Contoh: Aktiviti Sukan/ Gotong Royong )

22

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

30.4 Semua guru dan staf mesti memakai tanda nama sepanjang waktu
persekolahan . (latar hitam dan tulisan nama berwarna putih).

30.5 Guru lelaki tidak digalakkan berambut panjang atau membuat rambut
yang berfesyen.

31. KELAS TAMBAHAN/INTENSIF
31.1 Guru yang ingin mengadakan projek/aktiviti/kelas tambahan di luar
waktu persekolahan iaitu selepas masa persekolahan atau pada hari
Sabtu atau Ahad perlu mendapat kebenaran Guru Besar dengan mengisi
borang yang telah disediakan di pejabat.
31.2 Pihak kawalan keselamatan sekolah perlu di maklumkan.
31.3 Pastikan guru berkenaan hadir dan bertanggungjawab sepenuhnya
pada kelas tersebut.

32. PENGLIBATAN LUAR
32.1 Guru tidak boleh terlibat dengan perniagaan atau kerja-kerja sampingan yang
boleh menjejaskan tugas
32.2 Perlu mendapat kebenaran JPN untuk membuka kelas tusyen luar, menulis
buku atau terlibat aktif di dalam pertubuhan politik.

33. LAIN-LAIN TEMUJANJI
33.1 Temujanji dengan doktor hendaklah seboleh-bolehnya dibuat di luar
waktu bertugas atau pada masa cuti sekolah.
33.2 Jika tidak dapat dielakkan dan terpaksa dibuat pada waktu
bertugas, guru berkenaan hendaklah kembali bertugas sebaik sahaja
selesai temujanji jika waktu persekolahan belum berakhir.’Time slip”
hendaklah dikemukakan sebagai bukti temujanji tersebut.
33.3 Sebarang temujanji lain atau urusan peribadi hendaklah dibuat di luar
waktu bertugas/persekolahan.

34. PBPPP/LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT)
34.1 Borang Keberhasilan (PBPPP)/ LNPT perlu diisi dan lengkapkan pada awal
tahun bersama sasaran kerja tahunan yang telah dirancang bagi tempoh
tahun semasa.
34.2 Semakan dan penilaian semula terhadap rancangan /sasaran kerja bagi
tujuan penambahbaikan dilakukan pada pertengahan semester.
34.3 Pastikan borang tersebut diisi dengan lengkap dan diserahkan kepada
pihak pentadbir sebelum tamat sesi persekolahan tahun tersebut.

35. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
35.1 LDP perlu dihadiri oleh guru sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun
35.2 Guru perlu memastikan Laporan LDP diisi dan disahkan oleh ketua
jabatan/pihak penganjur.
35.3 Salinan laporan perlu dihantar ke jabatan pada akhir tahun atau melalui
secara online.

36. MELAKSANAKAN ARAHAN/TUGAS/PERINTAH
36.1 Apabila diarahkan/ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu arahan /
tugas /perintah atau lain-lain sebagai contoh menghadiri mesyuarat/
seminar/taklimat/bengkel/kursus dan sebagainya, diminta membawa

23

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

murid maka guru berkenaan perlu hadir dan tidak boleh diganti
dengan orang lain tanpa kebenaran Guru Besar .Sekiranya ada
pertukaran, maka perlu mendapat persetujuan guru yang sanggup jadi
pengganti serta memaklumkan pertukaran ini kepada Guru Besar
secara bertulis.
36.2 Setiap guru yang hadir mesyuarat /bengkel/taklimat/kursus perlu
membuat laporan kepada Guru Besar melalui borang minit curai yang
disediakan.
36.3 Guru juga perlu akur pada arahan melalui edaran/pekeliling sekolah
terutama berkaitan dengan tarikh-tarikh penting yang telah ditetapkan
supaya tidak menimbulkan kesulitan dan mengganggu perjalanan
pengurusan pentadbiran sekolah.
37. MEMBAWA MURID UNTUK AKTIVITI LUAR
37.1 Guru yang terlibat dengan aktiviti luaran bersama murid perlu
mendapatkan kebenaran bertulis daripada waris dan senarai terlibat
diserahkan kepada GB/PK untuk makluman.
37.2 Sekiranya guru perlu membawa murid dengan kenderaan
sendiri,peraturan jalanraya perlu dipatuhi.Kebenaran bertulis
membawa kenderaan sendiri perlu diperolehi daripada Guru Besar
37.3 Guru tidak dibenarkan membawa murid secara berlebihan di dalam
sesebuah kenderaan.
37.4 Guru yang mengiringi murid tertakluk kepada 10 murid bagi seorang
guru.
38. MENGHADIRI KURSUS/MESYUARAT/TAKLIMAT/SEMINAR/BENGKEL ANJURAN
SEKOLAH/PPD/JPN/KPM
38.1 Kehadiran guru adalah wajib.
38.2 Sila lengkapkan minit curia sekembalinya daripada
mesyuarat/seminar/taklimat/kursus/bengkel untuk makluman serta
tindakan pentadbir seterusnya.
38.3 Sekiranya tidak dapat hadir, sila berjumpa terus lebih awal dengan
Guru Besar bersama surat tunjuk sebab.
38.4 Buku Rekod Mengajar perlu disediakan seperti biasa dan buat catatan.
38.5 Siapkan minit curai dan adakan ‘in-house training’ selepas menghadiri kursus.
39. MESYUARAT GURU DAN JAWATANKUASA SEKOLAH
39.1 Setiap guru mesti hadir pada mesyuarat guru yang diadakan.
39.2 Setiap guru yang menjadi ahli jawatankuasa induk sesuatu
bidang juga perlu hadir pada mesyuarat yang di adakan.
39.3 Sekiranya guru berkenaan tidak dapat hadir, sila maklumkan kepada
Guru Besar sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat diadakan.
39.4 Pastikan guru membuat catatan semasa mesyuarat dijalankan .
39.5 Pencatat minit/setiausaha dikehendaki menyediakan minit mesyuarat
selewat-lewatnya 3 hari selepas mesyuarat diadakan dan kemudiannya
diedarkan untuk tindakan guru.

24

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

40. PROSES PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
40.1 Guru perlu bersedia lebih awal untuk mengajar sebelum masuk ke kelas.
40.2 Pastikan guru tidak mengajar sambil duduk kerana ini budaya atau
amalan yang tidak baik bagi seorang guru. (kecuali atas sebab kesihatan)
40.3 Guru mengajar berdasarkan perancangan yang telah dibuat
sepertimana tercatat di dalam buku dokumen Persediaan Mengajar.
40.4 Guru perlu sentiasa bersedia untuk menerima pemantauan /
pencerapan dari pentadbir /pelawat sekolah (Nazir,PPD,JPN,KPM)
berdasarkan skor standard 4 SKPMg2.

41. PAS KELUAR MURID
41.1 Semua kelas diberi dua pas keluar murid.
41.2 Pas ini perlu disimpan di dalam kelas pada setiap masa.
41.3 Pas keluar diberi kepada murid yang difikirkan perlu sahaja terutama
sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.
41.4 Guru bertanggungjawab ke atas murid yang dibenarkan keluar.

42. PEMBELIAN DAN PEMESANAN BARANGAN
42.1 Sebarang pembelian dan pesanan alatan/barangan hendaklah melalui
Ketua Panitia masing-masing dengan menggunakan Borang Nota Minta
untuk mendapat kelulusan daripada Guru Besar/Penolong Kanan.
42.2 Pastikan semua pembelian hendaklah ada dalam perancangan terlebih
dahulu dan dirujuk pada baki peruntukan yang sedia ada, bajet
tahunan/jumlah PCG.

43. PENGAWASAN PEPERIKSAAN AWAM
43.1 Guru tidak boleh menolak lantikan kecuali atas sebab sarat
mengandung , sakit berterusan dan berkursus, tidak digalakkan untuk
SPM/STPM/ SVM.

44. PENGGUNAAN ALATAN / HARTA BENDA SEKOLAH
44.1 Sebarang penggunaan alat hendaklah digunakan dengan betul
mengikut tatacara/kaedah penggunaan .
44.2 Perlu mendapat kebenaran Ketua Panitia atau penjaga stok dan perlu
direkodkan.
44.3 Sekiranya meminjam alat / benda ,pastikan dikembalikan dengan kadar
segera dan tidak rosak/hilang.
44.4 Alatan / harta benda tidak dibenarkan dibawa ke rumah tanpa
kebenaran Guru Besar.

45. PENGGUNAAN MESIN FOTOSTAT
45.1 Sebarang bahan cetakan adalah untuk edaran dalaman sekolah sahaja.
45.2 Sebarang bahan yang hendak di cetak perlu diserahkan kepada Pembantu
Operasi sekolah.
45.3 Guru dilarang menggunakan mesin tersebut tanpa
kebenaran Guru Besar.

46. PENGGUNAAN TELEFON SEKOLAH
46.1 Penggunaan telefon sekolah hanya tujuan urusan rasmi sahaja dan
perlu direkodkan dalam buku daftar telefon.

25

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

47. PENGGUNAAN WAKTU ‘FREE PERIOD’
47.1 Guru diminta membuat perancangan / persediaan mengajar.
47.2 Memeriksa buku latihan murid.
47.3 Perbincangan secara profesional dengan rakan-rakan untuk PLC.
47.4 Menyediakan alat bantu mengajar, menyediakan laporan/analisis dan
sebagainya.

48. PENGISYTIHARAN HARTA
48.1 Setiap guru diminta mengisytiharkan harta mereka sekurang-kurangnya
dalam tempoh 5 tahun.
48.2 Sekiranya terdapat pertambahan dalam harta perlu diisytiharkan melalui
mengisi borang tambahan harta dan hantar ke pejabat.
48.3 sebarang pelupusan harta / pelucutan hakmilik harta juga perlu
diisytiharkan.

49. RAHSIA SEKOLAH
49.1 Guru adalah dilarang sama sekali membocorkan rahsia sekolah.
49.2 Guru adalah dilarang sama sekali membuat kenyataan akhbar berkaitan
dengan sekolah (Rujuk Perintah Am).
49.3 Guru mestilah menjaga nama baik Jabatan/Kementerian .Tindakan
tatatertib boleh diambil mengikut Perintah Am Bab D(24)

50. PERINTAH AM
50.1 Guru sebagai pegawai kerajaan adalah tertakluk kepada peraturan-
peraturan di dalam Perintah Am Persekutuan.Guru-guru dinasihatkan
meneliti ,memahami dan mematuhi isi kandungan dokumen-dokumen
yang terdapat di dalam buku tersebut,khasnya Bab C dan Bab D.
50.2 Sebagai Pendidik, guru juga hendaklah memahami dan menghayati
serta mempraktikkan tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.

51. PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI
51.1 Pemohon perlu mendapatkan kebenaran /kelulusan PPD/JPN.
51.2 Pastikan jumlah potongan tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah
keseluruhan pendapatan bulanan.
51.3 Guru Besar hendaklah memastikan peraturan ini dipatuhi oleh
pemohon.

52. PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN/KENDERAAN/KOMPUTER
52.1 Pemohon perlu mendapatkan borang samada dari pejabat sekolah atau
PPD/JPN/KPM.
52.2 Pastikan borang lengkap diisi bersama –sama dokumen sokongan yang
dikehendaki.
52.3 Semua permohonan mestilah melalui guru besar sekolah untuk
sokongan dan pengesahan.

53. PERTUKARAN GURU
53.1 Permohonan dan semakan pertukaran guru antara negeri dibuat secara
online sepanjang tahun.Namun proses pertukaran hanya berlaku dua
kali setahun iaitu Jun dan Disember.

26

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

53.2 Pertukaran guru antara daerah dan dalam daerah perlu dibuat kepada
JPN melalui PPD.

53.3 Pengesahan dan perakuan daripada ketua jabatan adalah diperlukan.
53.4 Pastikan maklumat EMIS/HRMIS guru yang bertukar dibawa bersama.
54. TUGASAN LUAR (JURULATIH UTAMA/FASILITOR/KAKITANGAN SUMBER).
54.1 Guru yang terlibat dengan tugasan-tugasan rasmi luar masih tertakluk

kepada kelulusan/kebenaran guru besar
54.2 Guru perlu mengutamakan tugasan sekolah tempat bertugas.
55. SENARAI SEMAK BUDAYA TUTUP DAN BUKA SEKOLAH
55.1 Pastikan semua butiran dalam Senarai Semak dipatuhi dan dilaksanakan.
55.2 Senarai Semak yang telah lengkap diisi hendaklah diserah ke pejabat
56. URUSAN DENGAN PPD DAN JPN
56.1 Setelah mendapat kebenaran dan kelulusan atau arahan Guru Besar.
56.2 Berpakaian rasmi (pakaian kerja).
57. SURAT ATAU PEKELILING KELUAR/MASUK DARI PPD / JPN /KPM UNTUK TINDAKAN
57.1 Bertindak segera apabila surat diminitkan kepada guru berkenaan.
57.2 Bincang dengan pihak Pentadbir dan serah kepada pentadbir berkenaan

untuk semakan/ simpanan fail.
57.3 Pastikan semua surat yang keluar perlu disertakan surat iringan dan perlu

ada salinan sekolah mengikut format surat yang telah ditetapkan.
57.4 Semua surat keluar yang menggunakan kepala surat alamat sekolah perlu

ditandatangani oleh Guru Besar selaku Ketua Jabatan.
58. SURAT KELUAR KE PPD/JPN/KPM

58.1 Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan hal sekolah atau
perjawatan hendaklah melalui dan salinan Guru Besar terlebih dahulu.

58.2 Semua surat rasmi perlu mengikut format surat rasmi yang telah ditetapkan.
59. VISI DAN MISI SEKOLAH (DIPAMERKAN)

59.1 Semua guru perlu memahami serta menghayati visi dan misi sekolah
selaras dengan kehendak semasa

59.2 Semua guru perlu memperingatkan kepada semua warga sekolah
tentang visi dan misi sekolah

60. URUSAN DENGAN PELAWAT/TETAMU
60.1 Pastikan semua pelawat melaporkan diri di pondok pengawal sekolah
dan berurusan di pejabat/ guru gesar.
60.2 Pihak tertentu / syarikat/wakil insuran atau orang perseorangan yang
hendak berjumpa dengan guru hendaklah melapor atau mendapat
kebenaran guru besar di pejabat terlebih dahulu.
60.3 Orang luar juga dilarang berjumpa atau berurusan dengan murid di
bilik darjah atau semasa guru sedang mengajar.(SPI bil 8/2011)
60.4 Orang luar yang mendapat kebenaran daripada guru besar /pentadbir
akan dibekalkan dengan pas lawatan.

27

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

PROSEDUR KERJA GURU KELAS

1.JADUAL KEDATANGAN

Proses Kerja Petunjuk/catatan

1.Lengkapkan semua butiran di dalam jadual kedatangan. 1.Jadual kedatangan sempurna
2.Senaraikan nama pelajar disusun ikut abjad. &lengkap pada minggu kedua.
3.Dahulukan dengan nama pelajar lelaki dan diikuti dengan
pelajar perempuan. 2.Tidak ada kesilapan teknikal.
4.Isikan nombor pendaftaran sekolah.
5.Isi butir-butir ibu bapa/waris dengan lengkap.
6.Catat kedatangan pada waktu pertama dan hantar ke
pejabat sebelum pukul 9.00 pagi.

2.MENANDA KEDATANGAN

Baca arahan dan peraturan di dalam jadual kedatangan. 1. Pastikan jadual kedatangan
Menanda jadual kedatangan sempurna ditanda dengan teliti.

1) Tanda (0) bagi pelajar yang tidak hadir. 2. Surat-surat tidak hadir ke
2) Tulis (s) di dalam 0 jika pelajar menyerahkan surat sekolah dikumpul dengan
penjelasan daripada waris atau surat cuti sakit. kemas.
3) Tulis (P) jika pelajar tidak membawa surat.
4) Pelajar tidak sakit. 3. Pastikan jadual kedatangan
5) Tiga hari (3) berturut-turut atau berselang, hantar kemas dan bersih tanpa
surat peringatan kepada ibu bapa/waris. penggunaan pemadam dan
6) Tujuh (7) hari surat peringatan kedua (hijau). pemadam cecair, potong
7) Empat belas (14) hari hantar surat amaran (merah). kesalahan dan tanda tangan.
8) Dua Puluh Satu (21) hari hantar surat amaran kedua
berhenti sekolah.
Tutup kedatangan di akhir bulan dengan tepat
Bilangan hari belajar
Hitung panjang
Purata dan lain-lain
Lapor kepada PK HEM

3. YURAN PERSEKOLAHAN

1) Tiada yuran persekolah dikenakan kepada pelajar. 1. bayaran yuran khas ditanggung

2) Sebarang kutipan bayaran persekolahan hendaklah oleh KPM.
dengan kebenaran PPD/JPN.

4. PENGURUSAN KELAS

1) Bentuk jawatankuasa kelas dengan di wakili oleh Ibu PIBK/SARANA

bapa/waris, Guru Kelas dan pembantu guru kelas serta AJK

kecil.

28

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

Proses Kerja Petunjuk/catatan

Bentuk jawatankuasa kecil dengan melantik ketua kelas, 1. kelas sentiasa indah dan ceria.
Penolong ketua kelas dan pembahagian kumpulan kecil 2. Hadiah akan disediakan kepada
untuk tugasan.
kelas terbaik bulanan dan tahunan.
1) Beri taklimat untuk semua ahli kelas. 3. Checklist
2) Buat carta bertugas dan lekatkan di papan

kenyataan.
3) Uruskan dan bereskan keceriaan kelas selewat-

lewatnya minggu pertama januari termasuklah
poster, kata-kata hikmat dan pembalut meja murid.
(langsir mengikut kesesuaian).

4) Setiap kelas mestilah mempamerkan budaya
kreatif dengan suasana kondusif dan ceria.

5) Bakul sampah, penyodok diletak dengan kemas
disudut belakang kelas, manakala penyapu
hendaklah digantung.

5. PENGURUSAN DISIPLIN

1. Terangkan peraturan dan disiplin sekolah pada

minggu pertama persekolahan supaya difahami

oleh semua pelajar. 1. Laporan segera perlu untuk
2. Tangani masalah disiplin dengan bijaksana. tingkatkan disiplin murid.
3. Catatkan nama pelajar yang melanggar disiplin di
2. Pemantauan disiplin diri hendaklah
dalam buku pemantauan kelas dan buku disiplin. dibuat setiap kali selesai
4. Hantar buku pemantauan kelas kepada PK Hem perhimpunan rasmi untuk
memantau kebersihan diri murid.
untuk pemeriksaan setiap minggu. (laporkan
dengan segera setiap masalah berat kepada guru

bertugas/PK HEM untuk tindakan)

5. Tindakan boleh diambil dengan memberi nasihat,

beri amaran 1, beri amaran II dan boleh dilaporkan

kepada guru Disiplin/PK HEM.

6. INVENTORI KELAS

1. Sediakan daftar inventori :- 1.Daftar inventori tampal di hadapan
> Bilangan kerusi> Bilangan meja kelas.
> Meja guru/ Penyapu/ Penyodok/Bakul Sampah 2.Serahkan satu salinan kepada guru
> Pemadam papan hitam perabot/ pegawai yang dilantik.

7. BUKU REKOD DAN KAD KEMAJUAN

1.Kumpul semua fail kemajuan Perjumpaan waris/Hari kualiti
2. Isi semua butir dengan lengkap
3.Pastikan semua pelajar menggunakan BUKU/KAD SKJ sahaja Semua maklumat
kecuali pelajar baru di tahun 6. berdasarkan cetakan
4.Isi semua butir dengan lengkap. SAPS/APDM.
5.Beri catatan / komen yang sesuai bagi setiap peperiksaan dalam
SAPS
6. Buku/kad kemajuan diserahkan ke pejabat ikut tarikh yang
ditetapkan.
7. Pungut semula fail kemajuan sehari selepas diedarkan.

29

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

8. JAMUAN/LAWATAN KELAS

1.Adakan jamuan ringan hujung tahun. 1.Jamuan kelas

2.Wujudkan cirri-ciri penyayang ,pemuafakatan dan 2.Lawatan kelas
hubungan guru dan pelajar yang mesra. 3. kelulusan PPD/JPN

9. KEBAJIKAN

1.Mengambil berat tentang kebajikan pelajar

~ Kemiskinan
~ Pelajaran

~ Kesihatan

2. Membantu menyelesaikan masalah.

3. Menghubungi ibu bapa/waris untuk membincangkan
masalah.

10. PEPERIKSAAN

1.Membantu Setiausaha peperiksaan :- Pastikan tidak berlaku sebarang
a. Mengurus Pendaftaran kesilapan data.
Denda RM30.00 satu kesilapan dat
2. Menyemak butir-butir pendaftaran:-
a. Kemasukan yang betul 1.Bilik di kemas dan dikunci
b. Kod yang betul

3. Menyelesaikan pendaftaran pada masa dan tarikh yang
ditetapkan.
4. Pastikan tidak ada sebarang KESILAPAN DAN
KECICIRAN.

11. PENGURUSAN AKHIR TAHUN
1.Kemaskini jadual kedatangan dan ditutup.
2. Mengemas dan membersihkan bilik darjah.

a. sampah b. sawang c. cermin tingkap dilap
d. lantai di sapu
3. Menyemak inventori
4. Menyimpan langsir untuk digunakan di tahun
hadapan.menyerahkan apa jua alat yang dipinjam
kepada pihak yang berkenaan.

12. PENGURUSAN BUKU TEKS
1. Membantu guru SPBT
2. Mendapatkan buku-buku teks untuk kelas.
3. Melengkapkan borang SPBT.(tandatangan murid)
4. Mengedarkan buku teks kepada pelajar.
5. Memungut semula buku teks pada hujung tahun.
6. Menyemak buku-buku yang dipulangkan pelajar.
7. Pastikan pelajar menggantikan buku-buku yang rosak

dan hilang.
8. Menyerahkan buku SPBT kepada guru SPBT

13. DATA SISTEM MAKLUMAT MURID APDM, SPS.
1.Menyemak dan mengemaskini data Sistem Maklumat
Murid dari segi pendapatan,isi keluarga,alamat dan nombor
telefon terkini.
2. Mulai tahun 2009 ,semua guru kelas diminta
mengedarkan borang yang mengandungi data maklumat
murid terkini yang dipanggil data BMM iaitu data Borang
Maklumat Murid .Dengan mengisi borang tersebut,pelajar
tidak perlu mengisi borang-borang bantuan yang lain seperti
SPBT,RMT dan lain secara berasingan.
3.Semua data ini hendaklah dikemaskini sebelum 15/1/2019

30

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

SENARAI TUGAS UNTUK GURU BERTUGAS MINGGUAN

SEMUA GURU BERTUGAS, BERTUGAS SEBAGAI SATU PASUKAN.

1. KETUA:
a) Bertanggungjawab mengagihkan tugas guru bertugas.
b) Kekemasan laporan yang dibuat.
c) Mendapatkan buku bertugas pada hari pertama bertugas.
d) Mengumpul dan menyerahkan laporan lengkap pada hari terakhir bertugas.
2.SEMUA GURU BERTUGAS

a) Berada di dalam kawasan sekolah 20 minit sebelum loceng berbunyi pukul 7.40 pagi.

b) Berada di stesen masing-masing pada waktu pagi,rehat dan selepas sekolah.

c) Pulang 30 minit selepas loceng akhir berbunyi / setelah dipastikan semua pelajar telah pulang.

3.WAKTU PERHIMPUNAN MURID
a) Mengawas perhimpunan murid-murid pada waktu pagi dan pada bila-bila masa jika

perhimpunan diadakan pada hari itu.
b) Pastikan murid berbaris dengan lurus dan mengikut kelas masing-masing.
c) Pastikan tidak ada yang berbual semasa ucapan,pengumuman dibuat.
d) Pastikan kerusi untuk guru mencukupi dan teratur.
e) Tentukan alat siaraya berfungsi dengan baik dan sedia digunakan.
f) Pastikan ucapan dan pengumuman padat dan ringkas serta perhimpunan bersurai tepat

mengikut waktu. Sediakan Minit Curai untuk makluman semua guru.
4.SELEPAS PERHIMPUNAN
a) Membantu pengawas mengawasi pergerakan pelajar balik ke kelas masing-masing dengan

teratur dan tidak membuat bising serta membuat pemeriksaan kebersihan diri murid.
b) Mengawasi pergerakan pelajar sepanjang masa persekolahan berjalan supaya tiada pelajar

yang berkeliaran tanpa sebab,tiada kelas yang terlalu bising dan pastikan murid yang keluar
memakai kad keluar.
5. MASA 20 MINIT
a) 20 minit sebelum dan selepas loceng pertama, bantu pengawas awasi murid di pintu masuk
dan menahan murid yang datang lewat.
b) Guru bertugas diminta berada di laluan jalan balik untuk memantau pergerakan murid keluar
dari kawasan sekolah secara tertib dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
6. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

a) Mengawas murid-murid sakit/mendapat kemalangan mengikut arahan Guru Besar dan
Penolong Kanan.

b) Pertimbangan rawatan kecemasan .(JANGAN SEKALI-KALI MEMBERI UBAT KEPADA
MURID)

c) Kalau terlalu serius uruskan penghantaran ke hospital dan maklumkan kepada Penolong Kanan
HEM untuk menghubungi waris.

d) Hubungi ibu bapa /Waris, maklum, jika perlu hubungi ambulans.
7.PENYELIAAN

1) Bagi tujuan memastikan premis di bawah sentiasa berada di dalam keadaan :-
a. Bersih b. Kemas c. Teratur d. Ceria

a) Bilik Darjah b) Bangunan c) Tandas dan bilik air d) Kantin e) Kawasan sekolah

2. Buat laporan segera jika berlaku:-

a. kerosakan /kebocoran b. Pencerobohan /vandalisma

8.KESELAMATAN JALANRAYA

a) Mengawas keselamatan murid menyeberang jalanraya dan yang menunggu kenderaan pada

waktu lepas persekolahan.

b) Membantu murid berpayung semasa hujan waktu pagi semasa hadir ke sekolah.

31

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

9. DISIPLIN
a) Mengawal disiplin murid-murid pada waktu tidak mengajar terutamanya pada waktu rehat ,guru

bertugas hendaklah meronda ke seluruh bangunan dan kawasan sekolah untuk mengawas
kelakuan murid.
b) Mengawasi sekitar kantin sekolah bagi memastikan peraturan membeli makanan dan minuman
dipatuhi murid.
10. PENGAWAS SEKOLAH
a) Mengawas pengawas-pengawas sekolah menjalankan tugas-tugas mereka mengikut
sebagaimana yang diatur oleh Guru Besar /Guru pengawas/Penolong Kanan HEM.
11.PENGUMUMAN
a) Menyampaikan pengumuman kepada murid-murid bagi pihak Guru Besar /Penolong Kanan 1,
Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan ko-kurikulum pada bila-bila masa jika dikehendaki.
12. KEBENARAN
a) Memberi kebenaran murid-murid meninggal/keluar daripada kawasan sekolah bersama
ibubapa/ waris dengan menandatangani Buku Kebenaran Keluar dan borang kawalan
pengawal.
13. PERKARA-PERKARA LAIN
a) Menjalankan tugas-tugas lain sebagaimana yang diarahkan oleh Guru Besar /Penolong Kanan.
b) Sekurang-kurangnya seorang guru bertugas berada di kawasan sekolah 20 minit selepas
loceng balik dibunyikan.
Garis panduan baru (peraturan-peraturan Pendidikan ,Disiplin Murid-1998) Dikeluarkan bagi menjelaskan
serta memberi tafsiran berhubung kesalahan Dan Hukuman untuk mendisiplinkan murid.Berikut
merupakan Jadual Peraturan-Peraturan Pendidikan yang menggariskan Jenis Kesalahan
berat,sederhana,ringan dan biasa serta bentuk hukuman.

32

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

KESALAHAN DAN HUKUMAN

KATEGORI JENIS KESALAHAN TINDAKAN/ PENENTU DAN
KESALAHAN HUKUMAN PELAKSA
HUKUMAN/TINDAKAN

1.Jenayah tafsiran polis di luar 1.Siasatan polis Mahkamah
kawasan sekolah.
2. Gantung sekolah Lembaga Disiplin
2.Jenayah tafsiran polis berlaku di atau buang sekolah. sekolah
luar kawasan sekolah dan
dimaklumkan kepada sekolah.

JENAYAH

3.Jenayah dalam konteks sekolah
dan dilaksanakan dalam kawasan
sekolah seperti dinyatakan dalam
Buku Rekod salahlaku.

1.Salah laku seperti yang 1.Sebatan dengan rotan Lembaga Disiplin
dinyatakan dalam jadual 3(a) atau pembaris tidak Sekolah
kurang 3 kali dan tidak
2.Salah laku sederhana kali melebihi 7 kali.
ketiga(3)
BERAT

1.Salah laku seperti yang 1.Sebatan dengan rotan Jawatankuasa Disiplin
dinyatakan dalam Jadual 3(b). atau pembaris tidak sekolah
melebihi 2 kali.
2. Salah laku ringan kali ketiga.(3)
2. Melakukan kerja-
SEDERHANA kerja kebajikan.

1.Salah laku seperti yang 1.Amaran Jawatankuasa Disiplin
dinyatakan dalam Jadual 3(C). 2. Denda sekolah
3. Tahanan
RINGAN 3. Salah laku biasa kali
ketiga.(3)

BIASA 1.Salah laku semasa proses Hukuman Tindakan Guru-guru.
pengajaran pembelajaran berlaku yang adil setimpal serta
samada di dalam atau luar darjah bersifat mendidik
seperti yang dinyatakan dalam seperti nasihat,surat
jadual 3(d) aku kesalahan ,bersih
kelas.

33

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019
34

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

TAKWIM CUTI AM NEGERI DAN PERSEKUTUAN 2019

TARIKH HARI CUTI

1 Jan Selasa Tahun Baru
21 Jan Isnin Hari Thaipusam
5 Feb Selasa Tahun Baru Cina
6 Feb Rabu Tahun Baru Cina Hari Kedua
1 Mei Rabu Hari Pekerja
19 Mei Ahad Hari Wesak
20 Mei Isnin Cuti Hari Wesak
22 Mei Rabu Hari Nuzul Al-Quran
5 Jun Rabu Hari Raya Aidilfitri
6 Jun Khamis Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
7 Jul Ahad Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown
13 Jul Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
11 Ogos Ahad Hari Raya Haji
12 Ogos Isnin Hari Raya Haji Hari Kedua
31 Ogos Sabtu Hari Kebangsaan
1 Sep Ahad Awal Muharram
2 Sep Isnin Cuti Awal Muharram
9 Sep Isnin Hari Keputeraan YDP Agong
16 Sep Isnin Hari Malaysia
27 Okt Ahad Hari Deepavali
28 Okt Isnin Cuti Hari Deepavali
9 Nov Sabtu Maulidur Rasul
25 Dis Rabu Hari Krismas

Catatan:* Tertakluk kepada perubahan. Peringatan:Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan

mingguan atau hari kelepasan yang lain,maka hari tersebut diganti dengan hari yang esoknya dan jika hari
kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan , maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

35

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

JANUARI

TARIKH HARI CUTI TAHUN BARU
1 SELASA Buka Sekolah - Bacaan Yasin

2 RABU MINGGU PERTAMA

3 KHAMIS Mesy. J/K PSS 1
4 JUMAAT Mesy. J/K NKRA 1
5 Mesy. Pengurusan / J/K ICT 1 Kemaskini Data SAPS/SPPBS
6 SABTU
7 AHAD Mesy. Aset
8 ISNIN Mesyuarat Peningkatan Prestasi UPSR
9 SELASA Perjumpaan Waris Tahun 6/ SARANA Hari Target
10 RABU
11 KHAMIS MINGGU KETIGA
12 JUMAAT THAIPUSAM
13 SABTU
14 AHAD Hantar Data Murid Tahun 6 Kepada SU MGB
15 ISNIN
16 SELASA Mesyuarat HEM / Kokurikulum
17 RABU
18 KHAMIS
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU
25 KHAMIS
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA
31 RABU
KHAMIS

36

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

FEBRUARI

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
JUMAAT CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA
1
2 SABTU CUTI TAHUN BARU CINA
3 AHAD CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA
4 ISNIN CUTI TAMBAHAN TAHUN BARU CINA
5 SELASA
6 RABU Semak Fail Panitia /PBS
7 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum ke-2 / Mesyuarat Guru 2
8 JUMAAT
9 SABTU MINGGU KETIGA
10 AHAD
11 ISNIN Mesy.Panitia Ke-2
12 SELASA Kemp Program 3K/ Latihan Kebakaran 1
13 RABU Mesyuarat Agung PIBG / LDP 1
14 KHAMIS
15 JUMAAT Pencerapan 1/ Pemeriksaan Buku Latihan Murid
16 SABTU Mesyuarat J/K Kewangan & Akaun 1
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA
20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS

37

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

MAC

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
1 JUMAAT
2 Kem Bestari Solat 1 / LDP 2
3 SABTU
4 AHAD
5 ISNIN
6 SELASA
7 RABU
8 KHAMIS
JUMAAT
9
SABTU

10 AHAD
11 ISNIN PPPA T 4,5,6/ UP 1

12 SELASA PPPA T 4,5,6/ UP 1

13 RABU PPPA T 4,5,6/ UP 1

14 KHAMIS PPPA T 4,5,6/ UP 1

15 JUMAAT

16 SABTU Kem Motivasi

17 AHAD

18 ISNIN CUTI PERISTIWA 1

19 SELASA

20 RABU

21 KHAMIS Tarikh Akhir Markah Online PPPA

22 JUMAAT

23 SABTU

24 AHAD

25 ISNIN

26 SELASA

27 RABU CUTI PENGGAL PERTAMA

28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

31 AHAD

38

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

APRIL

TARIKH HARI Mesy. J/K PBS 2
1 ISNIN

2 SELASA

3 RABU Mesy. Sukan

4 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum ke-3 / Mesyuarat Guru 3

5 JUMAAT MINGGU PERTAMA
6 SABTU
7 AHAD
8 ISNIN
9 SELASA Semak Fail Panitia /PBS

10 RABU
11 KHAMIS Mesyuarat J/K Pengurusan & Perancangan Sekolah Kali Ke-2

12 JUMAAT CUTI PERISTIWA 1
13 SABTU MINGGU KETIGA
14 AHAD
15 ISNIN
16 SELASA
17 RABU
18 KHAMIS Sukantara
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU Raptai Sukan
25 KHAMIS Raptai Sukan
26 JUMAAT Raptai Sukan
27 SABTU SUKAN TAHUNAN 2019
28 AHAD
29 ISNIN CUTI PERISTIWA 2
30 SELASA

39

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

MEI

TARIK HARI
H
RABU Mesyuarat Aset Ke-2 CUTI HARI PEKERJA
1 KHAMIS MINGGU PERTAMA
2 JUMAAT Awal Ramadhan
3 PKSR 1 / PPP TAHUN 6
4 SABTU PKSR 1 / PPP TAHUN 6
5 AHAD PKSR 1 / PPP TAHUN 6
6 ISNIN PKSR 1 / PPP TAHUN 6
7 SELASA
8 RABU HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH 2019
9 KHAMIS MINGGU KETIGA
10 JUMAAT CUTI WESAK
11 SABTU
12 AHAD Tarikh Akhir Hantar Markah Online PKSR 1 / PPP Tahun 6
13 ISNIN CUTI NUZUL AL-QURAN
14 SELASA
15 RABU Ihya Ramadhan & Majlis Berbuka Puasa Peringkat Sekolah
16 KHAMIS
17 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
21 SELASA
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

40

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

JUN

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
SABTU HARI RAYA PUASA
1 AHAD
2 CUTI TAMBAHAN HARI RAYA PUASA
3 ISNIN
4 SELASA
5
6 RABU
7 KHAMIS
8 JUMAAT
9
10 SABTU
11 AHAD
12 ISNIN
13 SELASA
14 RABU
15 KHAMIS
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
AHAD
ISNIN

25 SELASA

26 RABU
27 KHAMIS Mesyuarat Guru Ke-3
28 JUMAAT Jamuan Raya Peringkat Sekolah
29 SABTU
30 AHAD

41

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

JULAI

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
ISNIN HARI BANDAR WARISAN SEDUNIA GEORGETOWN, PENANG.
1
2 SELASA CUTI UMUM
3 RABU
4 Mesyuarat Kurikulum & Guru Ke-4
5 KHAMIS
6 JUMAAT Mesyuarat Aset Ke-3
7 HARIJADI YANG di-PERTUAN NEGERI PULAU PINANG
8 SABTU
9 AHAD Mesyuarat J/K PBS Ke-3
10 ISNIN Latihan Kebakaran
11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
SELASA
RABU

18 KHAMIS

19 JUMAAT MINGGU KETIGA
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN PERCUBAAN UPSR 2019
23 SELASA PERCUBAAN UPSR 2019
24 RABU PERCUBAAN UPSR 2019
25 KHAMIS PERCUBAAN UPSR 2019
26 JUMAAT
27 SABTU Kem Bestari Solat 2
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA
31 RABU

42

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

OGOS

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
KHAMIS Tarikh Akhir Hantar Markah Online Percubaan Tahun 6
1 JUMAAT
2 HARI RAYA HAJI
3 SABTU CUTI PENGGAL KEDUA
4 AHAD
5 ISNIN MINGGU KETIGA
6 SELASA
7 RABU Bacaan Yasin Dan Solat Hajat UPSR / Kemerdekaan
8 KHAMIS HARI KEBANGSAAN KE-62
9 JUMAAT
10 SABTU
11 AHAD
12 ISNIN
13 SELASA
14 RABU
15 KHAMIS
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
29 KHAMIS
30 JUMAAT
31 SABTU

43

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

SEPTEMBER

TARIKH HARI AWAL MUHARRAM
AHAD Cuti Awal Muharram
1 ISNIN
2 SELASA MINGGU PERTAMA
3 RABU HARI KEPUTERAAN YDPA
4 KHAMIS
5 JUMAAT Sambutan Kemerdekaan Peringkat Sekolah
6 SABTU
7 AHAD HARI MALAYSIA
8 ISNIN Mesyuarat HEM / KOKU Ke-3
9 SELASA
10 RABU MINGGU KETIGA
11 KHAMIS
12 JUMAAT UPSR 2019
13 SABTU UPSR 2019
14 AHAD UPSR 2019
15 ISNIN UPSR 2019
16 SELASA
17 RABU
18 KHAMIS
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD
22 ISNIN
23 SELASA
24 RABU
25 KHAMIS
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD
29 ISNIN
30

44

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

OKTOBER

TARIKH HARI Mesyuarat HEM / KOKU Ke-4
SELASA Mesyuarat J/K PBS Ke-4
1 Mesyuarat Panitia Ke-4
2 RABU Mesyuarat Aset Ke-4
3 KHAMIS
4 JUMAAT MINGGU PERTAMA
5
6 SABTU PKSR 2
7 AHAD PKSR 2
ISNIN Maulidur Rasul
8 PKSR 2
SELASA PKSR 2
9
RABU PKSR 2
10 KHAMIS
11 Perkhemahan Ko-Ku MINGGU KETIGA
12 JUMAAT Perkhemahan Ko-Ku
13 SABTU
14 AHAD CUTI PERISTIWA KE-3
15 ISNIN
16 SELASA Pengurusan Markah PKSR 2 DEEPAVALI
17 RABU CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI
18
19 KHAMIS CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI
20 JUMAAT CUTI TAMBAHAN DEEPAVALI
21
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

45

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

NOVEMBER

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
JUMAAT
1 HARI ANUGERAH CEMERLANG 2019
2 SABTU CUTI PERISTIWA 4
3 AHAD
4 ISNIN MINGGU KETIGA
5 SELASA
6 RABU MAULIDUR RASUL
7 KHAMIS
8 JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN
9 SABTU
10 AHAD
11 ISNIN
12 SELASA
13 RABU
14 KHAMIS
15 JUMAAT
16 SABTU
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA
20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS
29 JUMAAT
30 SABTU

46

MANUAL PENGURUSAN SK SRI TANJUNG 2019

DISEMBER

TARIKH HARI MINGGU PERTAMA
SABTU
1 AHAD MINGGU KETIGA
2
3 ISNIN MESYUARAT PENGURUSAN SEKOLAH BAGI TAHUN 2020
4 SELASA HARI KRISMAS
5
6 RABU ORIENTASI TAHUN 1 & JUALAN BUKU
7 KHAMIS
8 JUMAAT
9
10 SABTU
11 AHAD
12 ISNIN
13 SELASA
14 RABU
15 KHAMIS
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
29 KHAMIS
30 JUMAAT
31 SABTU
AHAD
ISNIN

47


Click to View FlipBook Version