The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mastura azlim, 2020-01-20 23:07:23

RPT Asas Sains Komputer T2

RPT_ASK_T2

SMK TUNKU SYED IDRUS
73000 TAMPIN

NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

ASAS SAINS KOMPUTER

TINGKATAN 2

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

1.0 PERWAKILAN DATA

MINGGU 1.1 Sistem Nombor Perlapanan 1.1.1 Membezakan nombor perlapanan dan Melengkapkan jadual perbandingan
01
nombor perpuluhan. antara sistem nombor perlapanan dan

sistem nombor perpuluhan.

MINGGU 1.1.2 Menukar nombor kepada (i) Menonton video tutorial penukaran
02 (i) perpuluhan kepada nombor nombor perpuluhan kepada nombor
perlapanan.
(ii) perlapanan perlapanan.
perpuluhan. nombor (ii) Menonotvideo tutorial penukaran

nombor perlapanan kepada nombor
perpuluhan.

MINGGU Menukar nombor kepada (iii) Menonton video tutorial
03 (iii) perlapanan kepada nombor penukaran nombor perlapanan
perduaan.
(iv) perduaan kepada nombor perduaan.
perlapanan. nombor (iv) Menonton video tutorial

penukaran nombor perduan kepada
nombor perlapanan.

MINGGU 1.1.3 Menukar pengekodan ASCII kepada Layari laman seswan goo.gl/Pnl6sx
04
nombor perlapanan berdasarkan untuk mendapatkan maklumat
MINGGU
05 aksara yang diberi pengekodan ASCII.

MINGGU 1.2 Sistem Nombor 1.1.4 Menghubungkaitkan nombor Layari laman sesawan berikut bagi
06 Perenambelasan
perlapanan dengan pengekodan ASCII mendapatkan maklumat lanjut goo.gl/
MINGGU
07 yang digunakan dalam bahasa mesin. sr79Ju, goo.gl/4NpnHe,

goo.gl/qqAGqg dan goo.gl/r6VjAi

1.2.1 Membezakan nombor Melengkapkan jadual perbandingan

perenambelasan dan nombor antara sistem nombor

perpuluhan. perenambelasan dan sistem nombor

perpuluhan.

1.2.2 Menukar nombor (i) Menonton video tutorial penukaran
(i) perpuluhan kepada nombor nombor perpuluhan kepada nombor
perenambelasan.
perenambelasan.

(ii) perenambelasan kepada nombor (ii) Menonotvideo tutorial penukaran

perpuluhan. nombor perenambelasan kepada

nombor perpuluhan.

MINGGU Menukar nombor (iii) Menonton video tutorial
08
(iii) perenambelasan kepada nombor penukaran nombor perenambelasan
MINGGU
09 perduaan. kepada nombor perduaan.

MINGGU (iv) perduaan kepada nombor (iv) Menonton video tutorial
10
perenambelasan. penukaran nombor perduan kepada
MINGGU
11 nombor perenambelasan.

1.2.3 Menukar pengekodan ASCII kepada Meneka warna berdasarkan nombor

nombor perenambelasan berdasarkan perenambelasan dengan melayari

aksara yang diberi laman sesawang

http://yizzie.com/whatthehex/ untuk

permainan interaktif.

1.2.4 Menghubungkaitkan nombor Menyediakan folio digital mengenai

perenambelasan dengan pengekodan sistem nombor perenambelasan dan

ASCII yang digunakan dalam bahasa perwakilannya dalam pengekodan

mesin. ASCII.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

2.0 ALGORITMA

MINGGU 2.1 Pembangunan Algoritma 2.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta (i) Layari laman sesawang
12
alir menggunakan goo.gl/jQkaU1 dan goo.gl/c5vLya bagi

(i) struktur kawalan ulangan (for, maklumat lanjut struktur kawalan

while-do) dalam penyelesaian masalah ulangan

(ii) Menulis pseudokod

(iii) Melukis carta alir

MINGGU Menulis pseudokod dan melukis carta (i) Layari laman sesawang

13 alir menggunakan goo.gl/DbNlbd bagi maklumat lanjut

(ii) struktur kawalan pilihan bersarang struktur kawalan ulangan

dalam penyelesaian masalah (ii) Menulis pseudokod

(iii) Melukis carta alir

MINGGU 2.1.2 Mengesan dan membaiki ralat Layari laman sesawang goo.gl/l1OhXy
14 daripada pseudokod dan carta alir bagi maklumat lanjut jenis-jenis ralat.
dalam penyelesaian masalah.

MINGGU 2.1.3 Menyelesaikan maslaah menggunakan Menyelesaikan masalah berkenaan
15 pseudokod dan carta alir dengan syarat-syarat untuk mendapat lesen
menggabungkan pelbagai struktur memandu kelas D.
kawalan.

3.0 KOD ARAHAN

MINGGU 3.1 Persekitaran Kod Arahan 3.1.1 Menggunakan jenis data (integer, Layari laman sesawang goo.gl/y9CPTe
16 boolean, double, char, dan string) bagi maklumat tambahan jenis data.
dalam kod segmen.

MINGGU 3.1.2 Membezakan antara pemboleh ubah Layari laman sesawang goo.gl/YTnEja
17
dan pemalar dalam kod segmen. bagi maklumat tambahan tentang

pemboleh ubah.

MINGGU 3.1.3 Menghasilkan kod segmen Menghasilkan kod segemn Peperiksaan
18 menggunakan aplikasi IDLE Python Pertengahan
menggunakan 3.5.2.
Tahun
(i) fungsi input dan output
Peperiksaan
MINGGU Meghasilkan kod segmen Menghasilkan kod segmen Pertengahan
19 menggunakan aplikasi IDLE Python
menggunakan 3.5.2. Tahun

(ii) operator perbandingan

(iii) operator logik

MINGGU 3.1.4 Mengesan dan membaiki ralat pada Menggunakan teknik semakan meja
20
kod segemn yang dihasilkan dalam untuk mengesan dan membaiki ralat

penyelesaian masalah. yang dihasilkan dengan mengunakan

IDLE Python 3.5.2.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 3.1.5 Menyelesaikan masalah yang Menyediakan satu laporan ringkas
21 melibatkan gabungan jenis data, mengenai BMI murid-murid dalam
pemboleh ubah, pemalar
MINGGU 3.2 Struktur Kod Arahan operator dalam kod segmen. dan kelas dengan menggunakan IDLE
22 Python 3.5.2.

MINGGU 3.2.1 Menghasilkan aturcara yang Menggunakan Scratch 2.0 dan IDLE
23
melibatkan Python 3.5.2 untuk menyelesaikan
MINGGU
24 (i) struktur kawalan jujukan dalam masalah.

MINGGU penyelesaian masalah.
25
Menghasilkan aturcara yang Menggunakan Scratch 2.0 dan IDLE
MINGGU
26 melibatkan Python 3.5.2 untuk menyelesaikan

MINGGU (ii) struktur kawalan pilihan dalam masalah.
27
penyelesaian masalah.
MINGGU
28 Menghasilkan aturcara yang Menggunakan Scratch 2.0 dan IDLE

melibatkan Python 3.5.2 untuk menyelesaikan

(iii) struktur kawalan pilihan bersarang masalah.

dalam penyelesaian masalah.

Menghasilkan aturcara yang Menggunakan Scratch 2.0 dan IDLE

melibatkan Python 3.5.2 untuk menyelesaikan

(iv) struktur kawalan ulangan dalam masalah.

penyelesaian masalah.

3.2.2 Menguji atur cara dan membaiki ralat Menggunakan Scratch 2.0 dan IDLE

pada kod arahan yang dihasilkan. Python 3.5.2 untuk menyelesaikan

masalah.

3.2.3 Menghasilkan atur cara yang Menggunakan Scratch 2.0 dan IDLE

melibatkan gabungan pelbagai Python 3.5.2 untuk menyelesaikan

struktur kawalan. masalah.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU ULANGKAJI DAN MEMBUAT MINI PROJEK MENGGUNAKAN APLIKASI PHYTON.
29
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU
30

MINGGU
31

MINGGU
32

MINGGU
33

MINGGU
34

MINGGU
35

MINGGU
36

MINGGU
37

MINGGU
38

MINGGU
39

MINGGU
40

MINGGU
41

MINGGU
42

MINGGU
43

CUTI AKHIR TAHUN


Click to View FlipBook Version