The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mastura azlim, 2019-12-25 12:37:53

Buku Manual Pengurusan Sekolah SMKTSI 2020

Manual Pengurusan Sekolah 2020

1Sekilas Info

ISI KANDUNGAN

1 MUKA SURAT
SEKILAS INFO 1
2
BIL PERKARA 3
1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 4
2. Maklumat Asas Sekolah
3. Kata Aluan Pengetua 5
4. 4.1 Ikrar Perkhidmatan Awan 6

4.2 Ikrar Integriti 7
4.3 11 Anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 8 - 16
5. 5.1 Inisiatif KPM
5.2 5 Aspirasi Sistem Pendidikan
6. 6.1 Aspirasi Murid
6.2 Visi
6.3 Misi
6.4 Matlamat
6.5 Moto
6.6 Slogan
7. Lencana Sekolah
8 Senarai Staf Sekolah

2 PENGURUSAN MUKA SURAT
ORGANISASI
18
BIL PERKARA 19
2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 19
19
1. 2.1.1 Jawatankuasa Pengurusan Sumber Manusia 20
2. 2.1.2 Pengurusan Kewangan 20
3. 2.1.3 Jawatankuasa Perancangan Strategik 21
4. 2.1.4 Jawatankuasa Manual Pengurusan 21
5. 2.1.5 Jawatankuasa TS25
6. 2.1.6 Jawatankuasa Jadual Waktu PdPc
7. 2.1.7 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)
8. 2.1.8 Jawatankuasa SKPMg2

9. 2.1.9 Jawatankuasa Prestasi 21
10. 2.1.10 Jawatankuasa Majalah 22
11. 2.1.11 Jawatankuasa Bimbingan Mesra dan Pementoran 22
12. 2.1.12 Jawatankuasa Pemantauan Buku Latihan 22
13. 2.1.13 Jawatankuasa Setiausaha 2020 23

2.2 PENGURUSAN ASET 24
1. 2.2.1 Jawatankuasa Pengurusan Aset 25
2. 2.2.2 Jawatankuasa Kehilangan Aset 25
3. 2.2.3 Jawatankuasa Pengurusan Aset 25
4. 2.2.4 Jawatankuasa Peralatan Siaraya dan Multimedia 26
5. 2.2.5 Jawatankuasa Perabot 26
6. 2.2.6 Jawatankuasa Inventori
30
2.3 PENGURUSAN KEWANGAN 31
1. 2.3.1 Jawatankuasa Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) 31
2. 2.3.2 Jawatankuasa Pemantauan & Tindakan Susulan Perbelanjaan 31
31
2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN 31
1. 2.4.1 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah 32
32
2.5 IKLIM 32
2.5.1 PENTADBIRAN
1. 2.5.1.1 Dewan Gemilang 33
2. 2.5.1.2 Balai Pendeta 33
3. 2.5.1.3 Surau Qatrun Nada 33
4. 2.5.1.4 Pejabat Ketua Bidang 33
5. 2.5.1.5 Pejabat Guru 34
6. 2.5.1.6 Balai Membaca 34
7. 2.5.1.7 Wakaf 34
8. 2.5.1.8 Maktabah Sibawih (Perpustakaan KAA) 34
35
2.5.2 KURIKULUM 35
1. 2.5.2.1 Perpustakaan
2. 2.5.2.2 Makmal Komputer
3. 2.5.2.3 Makmal Biologi
4. 2.5.2.4 Makmal Fizik
5. 2.5.2.5 Makmal Kimia
6. 2.5.2.6 Makmal Sains Menengah Atas
7. 2.5.2.7 Makmal Sains Menengah Rendah
8. 2.5.2.8 Bilik Unit Penilaian & Pentaksiran
9. 2.5.2.9 Bilik Pendidikan Islam
10. 2.5.2.10 Bilik Akses KAA

11. 2.5.2.11 Studio Seni 35
12. 2.5.2.12 Bengkel Agrotek 35
13. 2.5.2.13 Studio Mekatronik 36
14. 2.5.2.14 Bengkel Masakan 36
15. 2.5.2.15 Studio RBT 36
16. 2.5.2.16 Bengkel Mekanikal 36
17. 2.5.2.17 Bengkel Reka Bentuk dan Fesyen 36

2.5.3 HAL EHWAL MURID 37
1. 2.5.3.1 Bilik kaunseling 37
2. 2.5.3.2 Bilik Disiplin 37
3. 2.5.3.3 Bilik Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 37
4. 2.5.3.4 Bilik Persinggahan Selesa Lelaki 38
5. 2.5.3.5 Bilik Persinggahan Selesa Perempuan 38
6. 2.5.3.6 Kantin
39
2.5.4 KOKURIKULUM 39
1. 2.5.4.1 Koperasi 39
2. 2.5.4.2 Bilik Sukan 39
3. 2.5.4.3 Bilik Inovasi 40
4. 2.5.4.4 Gelanggang Futsal 40
5. 2.5.4.5 Gelanggang Sepak Takraw 40
6. 2.5.4.6 Gelanggang Petanque
7. 2.5.4.7 Bilik Doktor Muda 41

2.6 PENGURUSAN PERPADUAN 42
1. 2.6.1 Jawatankuasa Seranta 43

2.7 PENGURUSAN PERPADUAN
1. 2.7.1 Jawatankuasa Permuafakatan Strategik
2. 2.7.2 Penyelaras Program 2020

3 PENGURUSAN MUKA SURAT
KURIKULUM
45
BIL PERKARA 46
3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM 46

1. 3.3.1.1 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 48
2. 3.3.1.1.1 Kelas Aliran Agama 48
3. 3.3.1.1.2 Jawatankuasa NILAM 49
49
3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN 49
3.1.2.1 Panitia Mata Pelajaran Mengikut Bidang
50
BIDANG BAHASA 50
1. 3.1.2.1.1 Panitia Bahasa Melayu 50
2. 3.1.2.1.2 Panitia Bahasa Inggeris 51
3. 3.1.2.1.3 Panitia Bahasa Cina 51
4. 3.1.2.1.4 Panitia Bahasa Tamil 51
5. 3.1.2.1.5 Panitia Bahasa Arab
52
BIDANG SAINS & MATEMATIK 52
1. 3.1.2.1.6 Panitia Sains Teras 52
2. 3.1.2.1.7 Panitia Biologi 52
3. 3.1.2.1.8 Panitia Kimia 53
4. 3.1.2.1.9 Panitia Fizik 53
5. 3.1.2.1.10 Panitia Matematik 53
6. 3.1.2.1.11 Panitia Matematik Tambahan 53
54
BIDANG KEMANUSIAAN
3.1.2.1.12 Panitia Pendidikan Seni Visual 54
3.1.2.1.13 Panitia Sejarah 54
3.1.2.1.14 Panitia Geografi 54
3.1.2.1.15 Panitia Pendidikan Islam 55
3.1.2.1.16 Panitia Pendidikan Moral 55
3.1.2.17 Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
3.1.2.1.18 Panitia Pendidikan Sivik dan Kemanusiaan
3.1.2.1.19 Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
3.1.2.1.20 Panitia Pendidikan Syariah Islamiah
BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
3.1.2.1.21 Panitia Reka Bentuk dan Grafik Digital
3.1.2.1.22 Panitia Perniagaan
3.1.2.1.23 Panitia Prinsip Perakaunan
3.1.2.1.24 Panitia Reka Bentuk Teknologi
3.1.2.1.25 Panitia Sains Komputer/ Asas Sains Komputer

3.1.2.1.26 Panitia Sains Rumah Tangga 55
3.1.2.1.27 Panitia Pertanian 55

3.1.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL 56
3.1.3.1 Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik 57
1. 3.1.3.1.1 Jawatankuasa Pecutan Strategik 57
2. 3.1.3.1.2 Jawatankuasa Pakej Percutian 57
3. 3.1.3.1.3 Jawatankuasa Kelas Kecemerlangan (Kelas Tambahan) 57
4. 3.1.3.1.4 Jawatankuasa Permata Segar 58
5. 3.1.3.1.4 Jawatankuasa Gerak Minda 58
6. 3.1.3.1.5 Jawatankuasa Bengkel Elit
7. 3.1.3.1.6 Jawatankuasa I See You 59
60
3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID 60
3.1.4.1 Jawatankuasa Penilaian Murid 60
3.1.4.1.1 Peperiksaan Awam 61
1. 3.1.4.1.1.1 Jawatankuasa Penilaian Tingkatan 3 (PT3) 61
2. 3.1.4.1.1.2 Jawatankuasa Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (SPM) 61
3.1.4.1.2 Peperiksaan Dalaman 62
1. 3.1.4.1.2.1 Jawatankuasa Menengah Rendah
2. 3.1.4.1.2.2 Jawatankuasa Menengah Atas
3. 3.1.4.1.2.3 Jawatankuasa Penilaian Bilik Darjah

4 PENGURUSAN HAL MUKA SURAT
EHWAL MURID 63
65
BIL PERKARA 66
3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID 68

1. 3.3.1.1 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid

3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
1. 3.3.2.1 Jawatankuasa Pengurusan Disiplin Murid

3.3.3 PENGURUSAN KESELAMATAN
1. 3.3.3.1 Jawatankuasa Keselamatan

3.3.4 PENGURUSAN KESIHATAN MURID
1. 3.3.4.1 Jawatankuasa Kesihatan Murid

3.3.5 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID 69
1. 3.3.5.1 Jawatankuasa Biasiswa dan Kebajikan Pelajar 70
2. 3.3.5.2 Jawatankuasa Kafeteria Sekolah 70
3. 3.3.5.3 Jawatankuasa Pinjaman Buku Teks
71
3.3.6 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. 3.3.6.1 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling 72

3.3.6. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
1. 3.3.6.2 Jawatankuasa Pentaksiran Psikometrik

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 2020
1. 1.1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1.2 Falsafah Pendidikan Khas
1.3 Visi Pendidikan Khas
1.4 Misi Pendidikan Khas
2. Carta Organisasi Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah 2020
3. Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas
2020
4. Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum Pendidikan Khas 2020
5. Carta Organisasi Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas 2020
6. Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum Pendidikan Khas 2020
7. Carta Organisasi Jawatankuasa Program Inklusif Pendidikan Khas 2020
8. Carta Organisasi Jawatankuasa Program e-RPI Pendidikan Khas
9. Jawatankuasa Kelas Pendidikan Khas Integrasi 2020
10. Jawatankuasa Program 1M1S 2020
11. Jawatankuasa Disiplin Pendidikan Khas 20202
12. Senarai Tugas Guru-Guru Pendidikan Khas 2020

5 PENGURUSAN MUKA SURAT
KOKURIKULUM
73
BIL PERKARA 74
3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
75
1. 3.2.1.1 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 76
2. 3.2.1.2 Jawatankuasa Majlis Sukan 76
76
3.2.2 PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN 76
3.2.2.1 Pengurusan Persatuan 76
1. 3.2.2.1.1 Persatuan Bahasa Melayu 77
2. 3.2.2.1.2 Persatuan Bahasa Inggeris 77
3. 3.2.2.1.3 Persatuan Bahasa Arab 77
4. 3.2.2.1.4 Persatuan Bahasa Cina 77
5. 3.2.2.1.5 Persatuan Bahasa Tamil 77
6. 3.2.2.1.6 Persatuan Sains dan Matematik
7. 3.2.2.1.7 Persatuan Pendidikan Seni Visual 78
8. 3.2.2.1.8 Persatuan Pendidikan Islam 78
9. 3.2.2.1.9 Persatuan Sejarah 78
10. 3.2.2.1.10 Persatuan ERT 78
78
3.2.2.2 Pengurusan Kelab 79
1. 3.2.2.2.1 Kelab Pencinta Alam 79
2. 3.2.2.2.2 Kelab Tunas Niaga 79
3. 3.2.2.2.3 Kelab Akauntan Muda 79
4. 3.2.2.2.4 Kelab Pelaburan Bijak 79
5. 3.2.2.2.5 Kelab Komputer 80
6. 3.2.2.2.6 Kelab Kerjaya 80
7. 3.2.2.2.7 Kelab SPBT
8. 3.2.2.2.8 Kelab Rukun Negara 81
9. 3.2.2.2.9 Kelab Kebudayaan dan Kesenian 82
10. 3.2.2.2.10 Kelab Doktor Muda 82
11. 3.2.2.2.11 Kelab Robotik 82
83
3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM 83
3.2.3.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
1. 3.2.3.1.1 Kadet Polis
2. 3.2.3.1.2 Pengakap
3. 3.2.3.1.3 Kadet Remaja Sekolah
4. 3.2.3.1.4 Pandu Puteri
5. 3.2.3.1.5 Puteri Islam

6. 3.2.3.1.6 Kadet Bomba 83
7. 3.2.3.1.7 St. John Ambulans 84
8. 3.2.3.1.8 Seni Silat 84

3.2.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN 1M1S 85
3.2.4.1 PENGURUSAN SUKAN & PERMAINAN (1M1S) 86
1. 3.2.4.1.1 Olahraga & Merentas Desa 86
3.2.4.1.2 Bola Sepak 86
3.2.4.1.3 Badminton 87
3.2.4.1.4 Bola Keranjang 87
3.2.4.1.5 Sepak Takraw 87
3.2.4.1.6 Bola Jaring 87
3.2.4.1.7 Bola Baling 88
3.2.4.1.8 Ping Pong 88
3.2.4.1.9 Bola Tampar 88
3.2.4.1.10 Catur
89
3.2.5 PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
3.2.5.1 JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN 90
KOKURIKULUM 90
1. 3.2.5.1.1 Bola Keranjang 90
2. 3.2.5.1.2 Sepak Takraw
3. 3.2.5.1.3 Badminton 91
92
3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA 92
3.2.6.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN RUMAH SUKAN 93
1. 3.2.6.1.1 Rumah Alza (Biru) 93
2. 3.2.6.1.2 Rumah Kelisa (Hijau)
3. 3.2.6.1.3 Rumah Kancil (Kuning) 94
4. 3.2.6.1.4 Rumah Kenari (Merah)

3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
3.2.7.1 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum

6 PENGURUSAN PPKI

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 2020 95
96
1 Carta Organisasi Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah 2020
2 Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas 97
98
2020 99
3 Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum Pendidikan Khas 2020 100
4 Carta Organisasi Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas 2020 101
5 Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum Pendidikan Khas 2020 102
6 Carta Organisasi Jawatankuasa Program Inklusif Pendidikan Khas 2020 103
7 Carta Organisasi Jawatankuasa Program e-RPI Pendidikan Khas 104
8 Jawatankuasa Kelas Pendidikan Khas Integrasi 2020 105 - 106
9 Jawatankuasa Program 1M1S 2020
10 Jawatankuasa Disiplin Pendidikan Khas 20202
11 Senarai Tugas Guru-Guru Pendidikan Khas 2020

6 MUKA SURAT
LAMPIRAN
107 - 124
BIL PERKARA 125 - 126
1. Perancangan Tahunan 2020
2. Pakej Mata Pelajaran 127
3. Senarai Guru Mentor dan Penyelaras Tingkatan 128 - 129
4. Jadual Bertugas Guru Mingguan 130 - 131
5. Jadual Semakan Buku Rekod Mengajar 132 - 134
6. Jadual Pencerapan PdPc 135-141
7. Jadual Penyemakan Buku Latihan
8. Pelan Kedudukan Kelas 142

Falsafah
Pendidikan

Negara

“Pendidikan di Malaysia adalah satu
usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkaninsan
yang seimbang dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab

dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian

dan kemakmuran keluarga”

MAKLUMAT ASAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SYED IDRUS,
TAMPIN.

Nama dan SMK Tunku Syed Idrus,
Sekolah Alamat 73000 Tampin,

Negeri Sembilan

Kod Sekolah NEA 5052
Gred Sekolah
Lokasi Sekolah A
Sesi Persekolahan
Nama Pengetua Bandar
Bilangan Guru
Pagi
Bilangan Staf Pn. Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Sokongan
Bilangan Murid Lelaki Perempuan Jumlah

19 59 78

Lelaki Perempuan Jumlah

7 8 15

Lelaki Perempuan Jumlah
391 399 787

Bilangan Calon PT 3 SPM
Peperiksaan 2019 147 142
06-441 1481
No Telefon

No Faksimili 06 – 441 2561

Emel [email protected]

2Sekilas Info

Kata Aluan Pengetua 3Sekilas Info

Salam Transformasi,

Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah SWT dengan belas
ikhsan ,limpah kurnia serta izin-Nya, Buku Manual Panduan Pengurusan Sekolah bagi
tahun 2020 dapat dihasilkan. Ia bertujuan memberi panduan kepada guru dan staf
sekolah ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan produktif dan
efisien.

Saya mengambil kesempatan, merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa yang terlibat
dalam menghasilkan buku ini. Marilah kita memohon hidayah daripada Allah SWT, semoga segalanya
dipermudahkan dan segala usaha murni yang dilakukan ini akan diberkati serta menghasilkan kejayaan dan
kecemerlangan melalui keredhaan, restu dan inayah-Nya.

Buku ini penting sebagai garis panduan dan rujukan kepada semua warga SMKTSI untuk melaksanakan
tugas dengan lebih konsisten dan sistematik. Semua warga SMKTSI khususnya para guru dan anggota kakitangan
sokongan perlu meneliti dan memahami isi kandungannya agar dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi.
Sebagai penjawat awam, kita bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar dan arahan- arahan kerajaan,
khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Berlabuhnya tirai 2019 menyaksikan
pelbagai tindakan telah berjaya dilaksanakan untuk penambahbaikan dan perubahan yang melibatkan
keberkesanan kualiti kerja terhadap kawalan mutu kerja di sekolah. Perubahan-perubahan dasar di peringkat
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) menuntut
semua warga pendidik supaya berubah dari budaya lama kepada budaya baharu.

SMKTSI telah dipilih menjadi Sekolah Transformasi TS25. Oleh itu bersama kita meningkatkan
kecemerlangan sekolah melalui

Fokus kita kepada 3 aspek utama iaitu
1. Pemimpin berkesan yang menjadi role model dan meningkatkan pengurusan sekolah
2. Guru berkualiti yang dapat menjalankan PdPc yang berkesan dengan kemahiran pembelajaran abad ke
21
3. Pembelajaran bermakna yang membudayakan PAK 21 dan KBAT yang menuntut murid sebagai
pembelajar aktif .

Pada masa kini, Kemenjadian murid secara holistik dari segala aspek menjadi prasyarat utama kepada kejayaan
untuk meningkatkan imej sekolah. Sememangnya produktiviti yang didasari dengan kreativiti dan inovasi mampu
melonjakkan kecemerlangan dari segi kemahiran, kecekapan dan keberkesanan di sekolah khususnya dan
institusi pendidikan amnya. Selain itu, pencapaian yang cemerlang dalam bidang kokurikulum harus dijadikan asas
untuk memperhebat usaha melahirkan jaguh dan wira yang mampu mengharumkan nama sekolah. Sekiranya kita
dapat memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan serta komitmen yang tinggi dalam apa-apa jua tugasan
yang diberikan, kejayaan dan kecemerlangan akan pasti menjadi milik kita.

Akhir kalam, saya mendoakan semoga warga SMKTSI akan bergerak secara proaktif, berfikir secara
kreatif dan inovatif serta bertindak dengan komited dan penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang
diamanahkan sepanjang tahun 2020 ini. Harapan saya agar kita semua warga SMKTSI dapat bekerja sebagai
satu pasukan yang utuh demi mencapai kecemerlangan dalam semua bidang terutamanya aspek kemenjadian
murid.

.
Selamat bertugas dengan cemerlang sepanjang 2020.

’ANAK BAIK LAGI CERDIK TANPA DADAH’

`TEKUN TAKLUK SEMUA`

TSI : KOMITED, INKLUSIF, TOTAL

SITI A’ISYAH SANDRA BINTI ABDULLAH
PENGETUA,
SMK Tunku Syed Idrus,
73000 Tampin, N.Sembilan.

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi
kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa
menjalankan tugas-tugas. Ke arah ini, kami;

 Berazam akan meningkatkan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
 Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan
 Berpegang teguh kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI
Kami, Pegawai Awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan
integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salahguna kuasa dan
penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut;

Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah

Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada
amalan rasuah.

Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang,
peraturan dan etika jabatan.

Keempat: Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi
sebarang perlakuan jenayah rasuah.

Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan
imej pegawai awam dan,

Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai
murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

11 ANJAKAN YANG TERKANDUNG DALAM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 :
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabagsa.

2. Memastikan setiap murid fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.

5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.

6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.

7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.

8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
9.

10. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.

11. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

12. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.

4Sekilas Info

5Sekilas Info

VISI 6Sekilas Info
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU

BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SYED IDRUS,

73000 TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

MATLAMAT
Melahirkan bangsa malaysia
Yang taat setia dan bersatu padu

Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia,
Berilmu, berketerampilan dan sejahtera

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara

Memberi peluang pendidikan kepada semua
warganegara malaysia

MOTO
TEKUN TAKLUK SEMUA

SLOGAN
DISIPLIN PERTAMA, AKADEMIK UTAMA,

KOKURIKULUM TERJANA

LENCANA SEKOLAH

MATA GEAR MOLEKUL

Melambangkan subjek teknikal Lambang kepada bidang sains
yang ditawarkan sebagai dan peluang mempelajarinya di
subjek elektif di SMK Tunku sekolah ini
Syed Idrus
REHAL
BUKU
Menjadi pernyataan tentang
Buku merupakan wardah bagi kewujudan kelas beraliran agama
penyebaran ilmu pengetahuan di sekolah ini dan
kepada para pelajar. menggambarkan betapa
pentingnya pendidikan agama
kepada pelajar-pelajar.

Melambangkan keberanian. Dalam menuntut ilmu, seseorang itu perlu berani
menghadapi cabaran dan rintangan.

Mengambil sempena nama sekolah yang diwarisi daripada nama Tunku Besar
Tampin.

Melambangkan keharmonian.

Direka Oleh: Pn Faridah Binti Abdul Latif

OBJEKTIF

PADA TAHUN 2020, SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU SYED IDRUS, 73000 NEGERI
SEMBILAN DARUL KHUSUS AKAN:

1. Mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan PT3 dan SPM dengan pencapaian kelulusan 100%.
2. Mencapai kecemerlangan 10% dalam SPM dengan sekurang-kurangnya 5A.
3. Mencapai kecemerlangan 20% dalam PT3 dengan sekurang- kurangnya 5A.
4. Mencapai kecemerlangan kokurikulum berwatak ragbi,dan seni silat peringkat kebangsaan ,sepak

takraw,bola jaring dan bola baling peringkat negeri.
5. Mencapai kecemerlangan olahraga sekurang-kurangnya 5 pingat emas peringkat negeri.
6. Mencapai kecemerlangan dalam pertandingan bercorak akademik sekurang-kurangnya 3 acara terutama

pidato,forum remaja, tulisan khat, kuiz PNB peringkat kebangsaan
7. Mencapai peratus sifar bagi kes-kes ponteng melebihi 10 hari dalam setahun dan kes-kes berisiko tinggi.

7Sekilas Info

SENARAI STAF AKADEMIK 2020

SITI A’ISYAH SANDRA BINTI ABDULLAH BAHARUDIN BIN
PENGETUA RUSLAN
DG 54
TESL GPK HEM
019-6240140 DG 52
Fizik / Matematik
MOHD TAJUDDIN BIN 017-6280196
AYUB
GPK AKADEMIK
DG 52
Fizik / Matematik
019-3342789

RUSMAN BIN MOHD NORIRWAN BIN SUJAK
YUSOF GPK PPKI
GPK KOKURIKULUM DG 44
DG 52 PPKI
Ekonomi Sumber 012-6745067
011-10652036
CHONG CHAN LOONG
NORMAH BINTI
ROSLAN KB SAINS & MATEMATIK
KB BAHASA DG 48
DG 48 Sejarah & Sains Politik
Bahasa Melayu 016-6743333
019-2048785
NORAZIAH BINTI
ROZIAH BINTI SHARIF BARUDIN
KB TEKNIK &
KB KEMANUSIAAN VOKASIONAL
DG 52 DG 44
Sejarah Sains Rumah Tangga
012-2988253 019-3338834

8Sekilas Info

ALIAS BIN DAUD SHAZANA BINTI 9Sekilas Info
GURU BIMBINGAN & SAHARUDIN
KAUNSELING GURU BIMBINGAN &
DG 48 KAUNSELING
Bahasa Melayu DG 44
012-9587927 BK
017-3512494
ABG. ALI BIN ABG.
OBENG ASPALELA BINTI
DG 52 MOHAMAD KHALIL
Bahasa Melayu DG 52
019-2759198 Bahasa Inggeris
013-2632123
AZDIYAH BINTI
ABDULLAH CHAN FUAN CHUAN
DG 48
TESL DG 52
019-7754480 Matematik
013-2605127
CHEONG BENG YOKE
DG 48 CHIN KEE SIENG
Bahasa Inggeris DG 48
014-2680178 Sains Sukan
017-6283002
FARHANA MASTURA
BINTI MAZLAN FAIZOL AZNI BINTI
DG 41 AZAZI
Perdagangan DG 44
011-23033383 PPKI
019-9706951
GAN KHEK SEONG
HASMAH BINTI AWANG
DG 44 DG 52
Matematik Bahasa Arab
012-6170514 013-2718056

J.LETCHEMY A/ P K.SUPPIAH A/L KAMOO
MADAVAN
DG 42 DG 48
Bahasa Tamil Bahasa Tamil
010-2867307 019-6541360

KAMALIAH BINTI KHOO SWEE CHAN @
SHARIF KHOO SWEE YAU
DG 48 DG 48
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
019-2806463 019-2767686

LOW FOO KWONG MASTURA BINTI MOHD
AZLIM
DG 48 DG 44
Bahasa Melayu Sains Komputer
017-6851585 017- 9097342

MOHD FAIRUL IZHAR BIN MOHD NIZAM BIN ABD
MOHD ZAIN AZIZ
DG 44 DG 52
Kimia Geografi
013-6722873 013-6833739

MOHD RAHIMI BIN A MOHD ZAKI BIN SAMIIN
RAHMAN
DG 44 DG 44
Perdagangan Sains
012-2988049 017-6586931

MOHD ZAMRI BIN MONARASIAH BINTI
ABDUL AZIZ SAAD
DG 48 DG 44
Bahasa Melayu Pend Seni Visual
012-9238272 012-5256081

Sekilas Info 10

MURIDA BINTI MOHD YIN NABIHAH BINTI MOHD Sekilas Info 11
DG 48 HALUI
Ekonomi DG 44
019-6119614 Pend. Agama Islam
012-6485562
NAH YAAM BINTI
MAHMOOD NGAN YING YEE
DG 52 DG 48
Pend. Agama Islam Bahasa Cina
019-6341256 012-3928095

NOOR HANIM BINTI NOR AISAH BINTI
KARIM OMAR
DG 44 DG 44
Bahasa Melayu Pend Sivik &
013-2779462 Kewargegaraan
017-2093647
NOR HIDAYAH BINTI
MARSAN @ NYUNU NOR ILYANI BINTI
DG 44 MAMAT
PJK DG 44
017-7293725 PPKI
017-3370510
NOR INTAN BAIZURA
BINTI SAHAK NORMASHITAH BINTI
DG 41 SUHAIMI
PJK DG 41
012-9707674 Sejarah
012-3410305
NOR LIZA BINTI RAZALI
NOREHAN BINTI AHMAD
DG 48 ANUAR
Bahasa Melayu DG 48
019-6884445 Fizik
019-6619586

NORHAYATI BINTI NORHAYATI BINTI Sekilas Info 12
SAMAD YAAKUB
DG 48 DG 52
Bahasa Inggeris Pd. Agama Islam
019-2355169 011-11338533

NORIDAH BINTI NORMARDIHA HANIM
MOHAMAD BINTI KASMARUDDIN
DG 44 DG 44
Biologi / Kimia Fizik
010-4370435 016-3232412

NORSUSILAWATI BINTI NUR ATIKAH BINTI
MOHAMMAD SHAH MAHMUD KAMARUDDIN
DG 48 DG 41
Sains PPKI
017-2809838 019-3760292

NURUL IKHSAN BINTI PANI MALAR A/P PALANI
SOIF SAMY
DG 41 DG 44
ERT Sains
019-4132830 019-6665231

RAFIDAH BINTI BAHARI RAVINDER KAUR A/P
JAILA SINGH
DG 44 DG 48
Matematik Bahasa Inggeris
019-6268905 012-6031234

ROBIAH BINTI TAHIR ROSFAZILAWATI BINTI
DG 52 MOHD ZIN
Pend Agama Islam DG 44
019-6728308 Geografi
019-3066093

ROSLINA BINTI ZAINAL SA'ADIAH BINTI Sekilas Info 13
ABIDIN MAHMOOD
DG 34 DG 52
Sains Pd Si Visual
014-7237796 012-3145361

SALWA BINTI SARIAH BINTI SULAIMAN
SURADIN DG 52
DG 44 Matematik
KHT 019-2143299
013-9343115
SITI MUHERAN BINTI
SHAMSUDDIN BIN WAHID
YUSOF DG 41
DG 38 Pend Moral
Pengajian Melayu 014-9288283
019-9293966
SITI HAJAR BINTI HASSIM
SHARIPAH BINTI
RASHID DG 44
DG 52 Pend Moral
PJK 012-5185164
018-3776055
SITI RAFYZA BINTI ISMAIL
SITI NORDINI BINTI ABD DG 48
MANAFF Bahasa Melayu
DG 41 013-6206010
Sejarah
019-2142716 SITI ZUBAIDAH BINTI
MOHD MUHAGIRIN
SITI RUZILA BINTI DG 44
HASSAN Sains
DG 44 012-6100984
Matematik
013 - 6686580

SUZILAWATI BINTI SYAZRAH BINTI
ISMET SAHRANI
DG 48 DG 44
TMK PPKI Pend Seni Visual PPKI
013-9817359 017-6660051

TENGKU AZHARIYAH UMI HUZAIFAH BINTI
BINTI TENGKU MOHD NGAH
DG 44 DG 44
Biologi Pd Sivik & Kewargegaraan
017-6687058 017-6894679

UMMI DALINA BINTI WONG SOOT FAN
LANI DG 44
DG 32 Bahasa Cina
PPKI 012-6848516
019-3469292

ZURIATI BINTI
MOHAMMAD ZAINUDDIN
DG 41
Bahasa Arab
013 – 7229833

Sekilas Info 14

SENARAI STAF SOKONGAN 2020

NORPARAZILAH BINTI
MOHD NOR

KPT / N 22

Pejabat Sekolah

011-12244017

MOHAMAD SUHAIMI BIN ASMAWATY BINTI
ZAKARIA AHMAD
PT / N 17 PM / C 22
Pejabat Sekolah Makmal Sains
019 – 6040063 018-2330802

BADARIAH BINTI HASIM MUHASLINOR BIN
MOHAMAD
PM / C 22 PM / C 22
Makmal Sains Makmal Sains
019 – 6813132 019 – 6311415

SITI NORAMIRAH BINTI MOHD HAMID BIN
BABA MUSTAFA
PM / C 17 PM / C 17
Pembantu Makmal Makmal Sains
019 – 6286025 013 – 3950503

FAUZITA BINTI ARIS AZURA BINTI ROSLI Sekilas Info 15
PM / C 22 PPM / N 17
Makmal Sains Pend Khas
0176790751 012 - 6566078

KHAIRUL ASRAFF BIN NORAFIDAH BINTI
ZAKARIA RAZALI
PPM / N17 PPM / N 17
Pd Khas Pdidikan Khas
017 – 6873688 019 – 2768612

ABDUL GHAFAR BIN MOHD ROSLI BIN
SHAMSUDIN MOHD ISA
PO N11/ N14 PO N11/ N14
Pejabat Sekolah Pejabat Sekolah
017-2671246 013-2311437

RAHMAN BIN ALI
PO N11/ N14
Pejabat Sekolah
016-3151968

Sekilas Info 16

PENGURUSAN SUMBER A 2.1
MANUSIA

Standard Kualiti

Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang

Tindakan Untuk Mencapai Standard

Mengagih, menyediakan dan menyebarluaskan perincian tugas serta menilai prestasi kerja dengan mematuhi
arahan, mengikut keperluan, seimbang dan telus.

Tahap Tindakan

Tindakan dilaksanakan :
i. Dengan mematuhi arahan / prosedur
ii. Mengikut keperluan / kesesuaian / kepakaran
iii. Secara menyeluruh setiap guru dan AKP/ setiap bidang
iv. Secara seimbang/ telus/ adil

Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan :
i. Dengan mematuhi arahan.
ii. Mengikut keperluan/kesesuaian/kepakaran.
iii. Secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/setiap bidang.
iv. Secara seimbang/telus/adil.

2.1.1 JAWATANKUASA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III
Siti Muheran Binti Wahid Guru Data
Setiausaha Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Ahli Jawatankuasa Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Pengurusan 18Organisasi Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Shazana bin Saharudin Guru Bimbingan & Kaunseling

Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling

2.1.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN

KEWANGAN

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua

Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Setiausaha Norparazilah binti Md Nor Ketua Pembantu Tadbir
Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Ahli Jawatankuasa Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Shazana bin Saharudin Guru Bimbingan & Kaunseling
Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling

2.1.3 JAWATANKUASA
PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Sariah Binti Sulaiman Ketua Panitia
Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Setiausaha Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Ahli Jawatankuasa Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan

Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Shazana bin Saharudin Guru Bimbingan & Kaunseling
Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling

2.1.4 JAWATANKUASA

MANUAL PENGURUSAN

Pengurusan 19Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Shamsuddin Yusuf Guru Media (Ketua Editor)

Setiausaha Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Ahli Jawatankuasa Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
i.Bahan dan proofing Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Mohd Fairul Izhar Bin Mohd Zain Menaip/cetakan/Jilid

Faizol Azni Binti Azazi Menaip/cetakan/Jilid
Mastura binti Mohd Azlim Menaip/cetakan/Jilid
Siti Muheran binti Wahid Menaip/cetakan/Jilid
Low Foo Kwong Kokurikulum/carta organisasi/takwim
Normadiha Hanim binti Kasmaruddin Kurikulum/carta organisasi/takwim

Nor Aisah binti Omar Hal Ehwal murid/carta organisasi/takwim
Pembantu Makmal Cetakan/Jilid
Mohd Rosli bin Md. Isa Cetakan/Jilid

2.1.5 JAWATANKUASA
TS25

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II
Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Siti Ruzila binti Hassan
Setiausaha Rafidah binti Bahari
Bendahari Ketua Panitia
Ketua Unit Hal Ehwal Murid
Ketua Unit Kokurikulum

2.1.6 JAWATANKUASA
JADUAL WAKTU PdPc

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Setiausaha
Penolong Setiausaha Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Noraziah binti Barudin GKMP Teknik dan Vokasional
Ahli Jawatankuasa Syazrah binti Sahrani
Low Foo Kwong
Pengurusan 20Organisasi Norehan Binti Ahmad Anuar

2.1.7 JAWATANKUASA LATIHAN

DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norhayati binti Samad
Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Setiausaha Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa GKMP Teknik & Vokasional
Noraziah binti Barudin GKMP Bahasa
Normah binti Roslan
Norilyani binti Mamat Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
2.1.8 Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
JAWATANKUASA SKPMg22 Guru Penolong Kanan PPKI
Guru Data
Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah GKMP Sains & Matematik
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub GKMP Kemanusiaan
Baharudin bin Ruslan GKMP Teknik & Vokasional
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof GKMP Bahasa
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Bimbingan & Kaunseling
Naib Pengerusi III Siti Muheran binti Wahid Guru Bimbingan & Kaunseling
Chong Chan Loong
Setiausaha Roziah binti Sharif
Ahli Jawatankuasa Noraziah binti Barudin
Normah binti Roslan
Shazana binti Saharudin
Alias bin Daud
Ketua Panitia Mata Pelajaran
Ketua Unit Hal Ehwal Murid
Ketua Unit Kokurikulum

2.1.9

JAWATANKUASA PRESTASI

Pengurusan 21Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Norparazilah binti Md Nor Ketua Pembantu Tadbir
Setiausaha Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Ahli Jawatankuasa Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Normah binti Roslan GKMP Bahasa

2.1.10 JAWATANKUASA
MAJALAH

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua

Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Setiausaha Abang Ali bin Abang Obeng
Nabihah binti Mohd Halui
Penolong Setiausaha Ketua Panitia
Ahli Jawatankuasa Ketua Unit HEM

Ketua Unit Kokurikulum
Guru Tingkatan
Penyelaras Tingkatan
Penyelaras PPKI

2.12..11.111 JAWATANKUASA
BIMBINGAN MESRA & PEMENTORAN

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Normah binti Roslan GKMP Bahasa

Setiausaha Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional

2.1.12 JAWATANKUASA

PEMANTAUAN BUKU LATIHAN

Pengurusan 22Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I
Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Setiausaha Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Ahli Jawatankuasa Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan

2.1.13

SETIAUSAHA 2020

Mesyuarat Guru : Ummi Dalina Binti Lani

Mesyuarat Pengurusan Sekolah : Shazana Binti Saharudin

Mesyuarat Kurikulum : Normadiha Hanim Binti Kasmarudin

Mesyuarat Hal Ehwal Murid : Nor Aisah Binti Omar

Mesyuarat Kokurikulum : Low Foo Kwong

Mesyuarat Pengurusan PPKI : Nur Atikah Binti Mahmud Kamarudin
N NILAM : Siti Nordini Binti Abd Manaff

Pengurusan 23Organisasi

PENGURUSAN ASET A 2.2

Standard Kualiti

Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang

Tindakan Untuk Mencapai Standard

Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak alih, merekod dan mengambil tindakan susulan
terhadap hasil pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan secara menyeluruh dan berterusan

Tahap Tindakan

Mengurus aset alih dan tak alih dengan :
i. Menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah
ii. Menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur
iii. Menyelenggara harta modal dan infrastruktur
iv. Mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur
v. Merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan

Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan :
i. Mengikut prosedur yang ditetapkan
ii. Mengikut keperluan / kesesuaian
iii. Secara menyeluruh / optimum
iv. Secara berterusan / berkala

2.2.1 JAWATANKUASA

PENGURUSAN ASET

Pengurusan 24Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III K.Suppiah A/L Kamoo
Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Setiausaha Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Shazana binti Saharudin Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru Bimbingan & Kaunseling
Alias bin Daud Guru Media
Shamsuddin bin Yusuf Pembantu Tadbir
Mohamad Suhaimi bin Zakaria Pembantu Pengurusan Murid PPKI
Khairul Asraff bin Zakaria

2.2.2 JAWATANKUASA

KEHILANGAN ASET

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak
Setiausaha Mohd Nizam bin Abd. Aziz GKMP Sains & Matematik
Chong Chan Loong GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa Roziah binti Sharif GKMP Teknik & Vokasional
Noraziah binti Barudin GKMP Bahasa
Normah binti Roslan
Setiausaha Setiap Unit

2.2.3 JAWATANKUASA
PELUPUSAN ASET

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Murida binti Mohd Yin GKMP Sains & Matematik
Chong Chan Loong GKMP Kemanusiaan
Setiausaha Roziah binti Sharif GKMP Teknik & Vokasional
Ahli Jawatankuasa Noraziah binti Barudin GKMP Bahasa
Normah binti Roslan
Pengetua
Setiausaha Setiap Unit Penolong Kanan Pentadbiran
Guru Penolong Kanan HEM
2.2.4 JAWATANKUASA Guru Penolong Kanan Kokurikulum
PERALATAN SIARAYA DAN MULTIMEDIA Guru Penolong Kanan PPKI

Pengurusan 25Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah

Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak
Setiausaha Mohd Rahimi bin Abdul Rahman
Mohd Zaki bin Sami’in
Penolong Setiausaha Setiausaha Sukan
Ahli Jawatankuasa Ketua Panitia Mata Pelajaran
Ketua Unit HEM
Ketua Unit Kokurikulum

2.2.5 JAWATANKUASA

PERABOT

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua

Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Setiausaha Mohd Zaki bin Sami’in
Setiausaha Setiap Unit
Ahli Jawatankuasa

2.2.6 JAWATANKUASA
INVENTORI (Aset Bernilai Bawah 2000)

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Tengku Azhariyah binti Tengku Mohd
Setiausaha Setiap Unit
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

Pengurusan 26Organisasi

PENGURUSAN KEWANGAN A 2.3

Standard Kualiti

Kewangan diurus secara sistematik dan terancang

Tindakan Untuk Mencapai Standard

Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksana perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan
susulan dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secara menyeluruh.

Tahap Tindakan

Mengurus kewangan dengan :
i. Menyediakan anggaran perbelanjaan
ii. Melaksanakan perbelanjaan
iii. Melaksanakan pemantauan perbelanjaan mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan :
i. Dengan mematuhi peraturan/ ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa
ii. Mengikut keperluan / keutamaan
iii. Secara menyeluruh meliputi setiap bidang / optimum

2.3.1 JAWATANKUASA ANGGARAN

BELANJAWAN MENGURUS (ABM)

Pengurusan 27Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norparazilah binti Md Nor Ketua Pembantu Tadbir
Mohamad Suhaimi bin Zakaria Pembantu Tadbir
Setiausaha
Penolong Setiausaha Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik
Roziah binti Sharif GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa Noraziah binti Barudin GKMP Teknik & Vokasional
Normah binti Roslan GKMP Bahasa
Shazana binti Saharudin Guru Bimbingan & Kaunseling
Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling
Setiausaha Setiap Unit

2.3.2 JAWATANKUASA PEMANTAUAN &

TINDAKAN SUSULAN PERBELANJAAN

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norparazilah binti Md Nor Ketua Pembantu Tadbir
Mohamad Suhaimi bin Zakaria Pembantu Tadbir
Setiausaha Chong Chan Loong
Penolong Setiausaha Roziah binti Sharif GKMP Sains & Matematik
Noraziah binti Barudin GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa Normah binti Roslan GKMP Teknik & Vokasional
Shazana binti Saharudin GKMP Bahasa
Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru Bimbingan & Kaunseling
Setiausaha Setiap Unit

Pengurusan 28Organisasi

PENGURUSAN SUMBER A 2.4
PENDIDIKAN

Standard Kualiti

Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang

Tindakan Untuk Mencapai Standard

Menyedia, menyimpan, mengguna dan merekod sumber pendidikan serta melaksanakan penyeliaan mengikut
ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

Tahap Tindakan

Mengurus sumber pendidikan dengan :
i. Menyediakan alat/ bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK
ii. Menyimpan dan menyusun alat/ bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK
Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanaka :
i. Mengikut ketetapan/ prosedur
ii. Berdasarkan keperluan / kesesuaian

2.4.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN

MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Siti Muheran binti Wahid Guru Data

Setiausaha Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Bimbingan & Kaunseling
Shazana bin Saharudin Setiausaha Penilaian
Ahli Jawatankuasa Rafidah binti Bahari Setiausaha Kurikulum
Normadihah Hanim binti Kasmaruddin Setiausaha Kokurikulum
Pengurusan 29Organisasi Low Foo Kwong Setiausaha Disiplin
Mohd Zamri bin Abd Aziz Setiausaha Sukan
Chin Kee Sieng Setiausaha Aset
Setiausaha LDP
K.Suppiah A/L Kamoo Setiausaha Kebajikan/Biasiswa
Norhayati binti Samad Setiausaha SPBT
Sharipah binti Rashid Setiausaha Jadual Waktu
Ravinder Kaur A/P Jaila Singh Guru Media
Roziah binti Sharif Penyelaras ICT
Shamsuddin bin Yusuf Ketua Pembantu Tadbir
Mohd Fairul Izhar bin Mohd Zain
Norparazilah binti Md Nor
Penyelaras Tingkatan
Guru Tingkatan

IKLIM A 2.5

Standard Kualiti

Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang

Tindakan Untuk Mencapai Standard

Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran fizikal serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara berterusan

Tahap Tindakan

Menyelenggara persekitaran fizikal dengan :
i. Membersihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
ii. Menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
iii. Memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah

mewujudkan ciri-ciri keselamatan

Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan :
i. Mengikut keperluan
ii. Dengan mematuhi prosedur
iii. Secara berterusan/ berkala
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

2.5.1 PENTADBIRAN

2.5.1.1 Dewan Bestari

Pengurusan 30Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Umi Huzaifah binti Ngah
Monarasiah binti Saad
Setiausaha Setiausaha Setiap Unit
Penolong Setiausaha Penyelaras Tingkatan

Ahli Jawatankuasa Guru Bimbingan & Kaunseling

Dewan Gemilang
2.5.1.1

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak
Rafidah binti Bahari
Setiausaha Ketua Panitia
Ahli Jawatankuasa Guru Bimbingan & Kaunseling

2.5.1.2 Balai Pendeta

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Cheong Beng Yoke
Sa’adiah binti Mahmood
Setiausaha Ketua Panitia
Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

2.5.1.3 Surau Qatrun Nada
Rahmah

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norhayati Bt Yaakub
Nah Yaam binti Mahmood
Setiausaha Semua guru Pendidikan Islam dan KAA
Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

Pejabat Ketua Bidang
2.5.1.4

Pengurusan 31Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Chong Chan Loong GKMP Sains & Matematik

Setiausaha Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Pejabat Guru Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
2.5.1.5 Guru Penolong Kanan PPKI
Pengerusi Kelab Guru dan Staf
Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub
Baharudin bin Ruslan
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Chan Fuan Chuan
AJK Kelab Guru
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

2.5.1.6 Balai Membaca

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi II Siti Nordini binti Abd Manaff Guru Nilam
Semua ketua panitia
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

2.5.1.7 Wakaf

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I
Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling
Semua ketua panitia
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

2.5.1.8 Maktabah Sibawih
(Perpustakaan KAA)

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Zuriati binti Mohammed Zainudin
Hasmah binti Awang
Setiausaha Robiah binti Tahir
Ahli Jawatankuasa

Pengurusan 32Organisasi

2.5.2 KURIKULUM

2.5.2.1 Perpustakaan

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Shamsudin bin Yusuf Guru Media
Farhana Mastura Binti Mazlan
Setiausaha Siti Nordini binti Abd Manaff Guru Nilam
Penolong Setiausaha Azdiyah binti Abdullah Bilik Tayang
Roslina binti Zainal Abidin BBM
Ahli Jawatankuasa
Pengetua
2.5.2.2 Makmal Komputer Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan PPKI
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Makmal A
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Makmal B
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Google Classroom
Naib Pengerusi III Mohd Fairul Izhar Bin Mohd Zain Google Classroom
Setiausaha Dr. Mastura binti Mohd Azlim
Normadiha Hanim binti Kasmarudin Pengetua
Penolong Setiausaha Low Foo Kwong Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
2.5.2.3 Makmal Biologi Guru Penolong Kanan PPKI

Pengurusan 33Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pembantu Makmal
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub
Baharudin bin Ruslan
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Norsusilawati binti Mohamad Shah
Badariah binti Hasihm
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

2.5.2.4 Makmal Fizik

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norehan binti Ahmad Anuar
Badariah binti Hassim Pembantu Makmal
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

2.5.2.5 Makmal Kimia

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Mohd Zaki bin Sami’in
Mohd Hamid bin Mustafa Pembantu Makmal
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
2.5.2.6 Makmal Sains Men Atas Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Guru Penolong Kanan PPKI
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub
Baharudin bin Ruslan Pembantu Makmal
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Noridah binti Mohamad
Fauzita binti Aris
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

2.5.2.7 Makmal Sains Men Rendah

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III
Tengku Azhariyah binti Tengku Mohd Pembantu Makmal
Setiausaha Siti Noramirah binti Baba Pembantu Makmal
Ahli Jawatankuasa Muhaslinor bin Mohamad

2.5.2.8 Bilik Unit Penilaian &
Pentaksiran

Pengurusan 34Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi II Rafidah binti Bahari
Gan Khek Seong
Setiausaha Pani Malar A/P Palanisamy
Penolong Setiausaha Khoo Swee Chan @ Khoo Swee Yau
Siti Ruzila binti Hassan
Ahli Jawatankuasa

Bilik Pendidikan Islam
2.5.2.9

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak
Nah Yaam binti Mahmood Pengetua
Setiausaha Nabihah binti Mohd Halui Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Setiausaha Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
2.5.2.10 Bilik Akses KKQ Guru Penolong Kanan PPKI

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub
Baharudin bin Ruslan
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Robiah binti Tahir
Zuriati binti Mohamed Zainuddin
Setiausaha
Penolong Setiausaha

2.5.2.11 Studio Seni

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Monarasiah binti Saad
Sa'adiah binti Mahmood
Setiausaha
Penolong Setiausaha

2.5.2.12 Bengkel Agrotek

Pengurusan 35Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Sharipah binti Rashid

Setiausaha

2.5.2.13 Studio Mekatronik

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha

2.5.2.14 Bengkel Masakan

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II
Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Noraziah Binti Barudin
Setiausaha

2.5.2.15 Studio RBT

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Farhana Mastura binti Mazlan

Setiausaha

Bengkel Mekanikal

Pengurusan 36Organisasi 2.5.2.16 Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi Penolong Kanan HEM
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi I Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi II Salwa binti Suradin Pengetua
Naib Pengerusi III Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Setiausaha Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penolong Kanan PPKI
Bengkel Reka Bentuk dan Fesyen

2.5.2.17 Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Mohd Tajuddin bin Ayub
Pengerusi Baharudin bin Ruslan
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof
Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi I Nurulikhsan binti Soif
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III

Setiausaha

2.5.3 HAL EHWAL MURID

2.5.3.1 Bilik Kaunseling

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Shazana bin Saharudin Guru Bimbingan & Kaunseling
Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling
Setiausaha
Penolong Setiausaha

2.5.3.2 Bilik Disiplin

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Mohd Zamri bin Abd. Aziz
Siti Hajar binti Hassim
Setiausaha
Penolong Setiausaha

2.5.3.3 Bilik SPBT

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Guru Penolong Kanan PPKI
Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Ravinder Kaur A/P Jaila Singh SPBT PPKI
Setiausaha Tengku Azhariyah binti Tengku Mohd
Siti Zubaidah binti Mohd Muhagirin
Penolong Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

Pengurusan 37Organisasi 2.5.3.4 Bilik Singgah
Selesa Lelaki

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Gan Khek Seong

Setiausaha

2.5.3.5 Bilik Singgah
Selesa Perempuan

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan Penolong Kanan HEM
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Nor Intan Baizura bte Sahak
Pengetua
Setiausaha Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
2.5.3.6 Kafeteria Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penolong Kanan PPKI
Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Timbalan Pengerusi Baharudin bin Ruslan
Mohd Tajuddin bin Ayub
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III J.Letchemy A/P Madavan
Roslina binti Zainal Abidin
Setiausaha Wong Soot Fan
Penolong Setiausaha Siti Rafyza binti Ismail
Rosfazilawati binti Mohd Zin
Ahli Jawatankuasa Kamaliah binti Sharif

Pengurusan 38Organisasi

2.5.4 KOKURIKULUM

2.5.4.1 Koperasi

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Penolong Kanan Kokurikulum
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak
Setiausaha Nabihah binti Mohd Halui Pengetua
Bendahari Mohd Rahimi bin Abdul Rahman Penolong Kanan Kokurikulum
Mohd Zaki bin Sami’in Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa Siti Muheran binti Wahid Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan PPKI
2.5.4.2 Bilik Sukan
Pengetua
Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Penolong Kanan Kokurikulum
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Chin Kee Sieng

Setiausaha

2.5.4.3 Bilik Inovasi

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof
Mohd Tajuddin bin Ayub
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak
Naib Pengerusi III Salwa binti Suradin
Mohd Rahimi bin Abdul Rahman
Setiausaha
Penolong Setiausaha

Pengurusan 39Organisasi 2.5.4.4 Gelanggang Futsal

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof Penolong Kanan Kokurikulum
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II
Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Alias bin Daud Guru Bimbingan & Kaunseling
Setiausaha

2.5.4.5 Gelanggang
Sepak Takraw

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norirwan bin Sujak
Mohd Fairul Izhar bin Mohd Zain
Setiausaha

2.5.4.6 Gelanggang Petanque

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof Penolong Kanan Kokurikulum
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Faizol Azni binti Azazi

Setiausaha

2.5.4.7 Bilik Doktor Muda

Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Rusman bin Mohd Yusof Penolong Kanan Kokurikulum
Mohd Tajuddin bin Ayub Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Norsusilawati binti Mohamad Shah

Setiausaha

Pengurusan 40Organisasi

Pengurusan Perpaduan A 2.6

Standard Kualiti

Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara terancang.
Tindakan Untuk Mencapai Standard

Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program yang berteraskan kepelbagaian masyarakat
Malaysia dengan mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara menyeluruh dan berterusan.

Tahap Tindakan

Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan :
i. Menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia
ii. Merancang program yang berteraskan perpaduan / silang budaya
iii. Melaksanakan program yang berteraskan perpaduan / silang budaya
iv. Merancang program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya
v. Melaksanakan program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya

Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan:
i. Mengikut kesesuaian/ keperluan sekolah
ii. Dengan mekanisme yang sesuai / relevan (jawatankuasa / pasukan petugas / ruang maklumat)
iii. Secara menyeluruh meliputi semua warga sekolah / program.
iv. Secara berterusan / berkala

2.6.1 JAWATANKUASA

SERANTA

Pengurusan 41Organisasi Pengerusi Siti A’isyah Sandra binti Abdullah Pengetua
Timbalan Pengerusi Mohd Tajuddin bin Ayub Penolong Kanan Pentadbiran
Baharudin bin Ruslan Guru Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi I Rusman bin Mohd Yusof Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II Norirwan bin Sujak Guru Penolong Kanan PPKI
Naib Pengerusi III Umi Huzaifah binti Ngah
Siti Hajar binti Hassim
Setiausaha Nurulikhsan binti Soif
Penolong Setiausaha
Ahli Jawatankuasa


Click to View FlipBook Version