The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sanzacepic96, 2018-12-11 06:10:40

Soalan

Soalan

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 14 : Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal

1. Antara berikut, yang manakah cara pengangkutan awal di Malaysia?

I Feri III Monorel

II Sungai IV Lebuh raya

A I dan II C II dan IV

B I dan III D III dan IV

2. Denai penarikan sangat popular pada masa dahulu kerana ia menghubungkan negeri Melaka dengan
A Pahang dan Johor
B Pahang dan Terengganu
C Negeri Sembilan dan Johor
D Negeri Sembilan dan Pahang

3. Mengapakah pengangkutan sungai sangat penting pada zaman dahulu?
A Mengangkut arang batu
B Mengangkut susu getah
C Membawa pekerja lombong
D Mengangkut hasil dagangan

4.

Kawasan berlorek di atas dapat dikaitkan dengan
A alatan muzik C kenderaan awal
B jenis tanaman D perhubungan awal

5. Jalan air penting pada masa dahulu kerana
A kebanyakan penduduk tinggal di pinggir sungai
B tiada jalan kereta api dan jalan udara pada masa
tersebut
C jalan tersebut boleh menghubungkan semua
tempat
D jalan tersebut boleh mengangkut barang pukal
dengan banyak

6.

Kedua-dua pengangkutan di atas berperanan untuk mengangkut
I barangan III kayu balak
II penumpang IV surat perutusan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

1

7. Landasan kereta api yang pertama dibina pada zaman penjajahan British ialah
A Taiping ke Port Weld
B Gemas ke Port Dickson
C Bukit Mertajam ke Ipoh
D Port Swettenham ke Kuala Lumpur

8. Antara berikut, yang manakah merupakan isyarat yang digunakan untuk berhubung pada zaman dahulu?

I Hon III Isyarat asap

II Gendang IV Isyarat bunyi

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

9. Pengangkutan awal yang utama pada zaman dahulu ialah pengangkutan
I laut III sungai
II darat IV udara
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

10. Antara berikut, yang manakah sistem jalan raya yang pertama di Malaysia?
A Rompin ke Pekan
B Melaka ke Johor Bahru
C Taiping ke Kuala Sepetang
D Kuala Lumpur ke Seremban

11. Kegiatan ekonomi negara berubah daripada sara diri kepada ekonomi eksport kerana terdapat
A perkembangan sistem kereta api
B kemajuan dalam sistem telekomunikasi
C perubahan dalam sistem pemerintahan
D perkembangan sistem pengangkutan udara

12. Antara berikut, faktor yang manakah membawa kepada perkembangan jalan kereta api di Malaysia?
I Penanaman getah
II Petempatan baru
III Penerokaan petroleum
IV Perlombongan bijih timah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13. Apakah masalah pengangkutan darat di Malaysia pada zaman dahulu?
I Sungai mengalir deras
II Kawasan berhutan tebal
III Kawasan berbukit bukau
IV Jangka masa perjalanan yang panjang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

14. Asap digunakan oleh masyarakat zaman dahulu kala untuk menunjukkan
A terdapat majlis kenduri
B terdapat musuh di hadapan
C terdapat rumah yang terbakar
D terdapatnya kematian di hadapan

2

15. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang kampung bagi sesuatu tujuan ialah
A gong C beduk
B wisel D kompang

16. Sistem pengangkutan awal penduduk di Gua Niah dengan masyarakat sekitarnya ialah
A jalan air
B lebuh raya
C jalan darat
D jalan udara

17. Pada zaman British, lorong kereta lembu dibina untuk
I mengangkut buruh
II mengangkut bijih timah
III mengangkut hasil getah
IV keperluan perlombongan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Pilih pernyataan yang benar tentang pengangkutan air pada zaman British.
I Kapal wap digunakan untuk membawa hasil
ke negara penjajah
II Buruh dari negara China dan India dibawa
masuk melalui pengangkutan air
III Tongkang digunakan untuk mengangkut
bekalan makanan dan buruh
IV Kapal susur pantai digunakan untuk membawa
bijih timah ke Britain
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

19. Antara berikut, pelabuhan yang manakah dibuka oleh pihak British?
I Port Swettenham
II Pelabuhan Labuan
III Pelabuhan Pasir Gudang
IV Pelabuhan Tanjung Pelepas
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

20. Mengapakah rangkaian pengangkutan di Pantai Barat Semenanjung Malaysia lebih padat?
I Penemuan bauksit
II Penemuan bijih timah
III Kegiatan penanaman getah
IV Tumpuan penduduk yang tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3

21.

Kenderaan yang dimaksudkan di atas ialah

A lanca C kereta kuda

B motosikal D kereta lembu

22.

Jenis kenderaan di atas boleh dijumpai di
I laut III darat
II sungai IV udara
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

23.

Antara berikut, lokasi stesen kereta api yang manakah benar?

I Gua Musang III Port Dickson

II Gemas IV Port Weld

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

24.

Berdasarkan peta, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan ciri di atas?
A I C III
B II D IV

25. Antara berikut, alat yang manakah digunakan untuk memberitahu masyarakat kampung tentang kematian?
I Beduk
II Gong

4

III Nafiri
IV Ketuk-ketuk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26. Landasan kereta api yang pertama di Malaysia menghubungkan
A Taiping ke Port Weld
B Tapah ke Teluk Intan
C Alor Star ke Padang Besar
D Bukit Mertajam ke

27.

Tempat-tempat di atas dapat dikaitkan dengan pembinaan
A jalan raya
B lebuh raya
C landasan kereta api
D pelabuhan pesisir pantai

28. Pengangkutan kereta api di Sarawak tidak begitu penting kerana
I pengangkutan kereta api yang kurang popular
II masih bergantung kepada pengangkutan air
III bentuk muka bumi yang berhutan tebal
IV kos tambang yang mahal
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

29. Mengapakah jalan raya menjadi lebih penting daripada jalan kereta api?
I Penemuan enjin dan kenderaan bermotor
II Kos pembinaan jalan raya lebih murah
III Tahap ketersampaian lebih tinggi
IV Barang lebih mudah diangkut
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

30.

X ialah landasan kereta api
A Gemas

5

B Tumpat
C Port Dickson
D Port Swettenham

31. Sistem perhubungan telefon pada masa dahulu hanya boleh didapati di
I balai polis
II ladang getah
III stesen kereta api
IV kampung tradisional
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32.

Pernyataan di atas menerangkan tentang
I Port Swettenham
II Port Dickson
III Pelabuhan Kuala Pahang
IV Pelabuhan Jesselton
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

33. Antara berikut, yang manakah merupakan pelabuhan awal di Malaysia?
I Kuala Kedah
II Pulau Pinang
III Pasir Gudang
IV Melaka
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6

34.

Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan stesen kereta api dibina di kawasan berlorek di atas?
A Industri kaolin
B Kegiatan penanaman teh
C Perlombongan bijih timah
D Pembukaan tanah rancangan

35.

Maklumat di atas merujuk kepada landasan kereta api yang dibina untuk menghubungkan
A Bau dengan Kuching
B Bintulu dengan Miri
C Sri Aman dengan Kuching
D Kuching dengan Batu 10

36.

Tujuan pembinaan landasan kereta api di atas adalah untuk
A memajukan kegiatan pertanian
B menguatkan sistem ketenteraan
C memajukan sistem pengangkutan
D memajukan industri perlombongan bijih timah

37. Antara berikut, pengangkutan yang manakah digunakan oleh pihak British untuk mengangkut bijih timah ke
negara penjajah?
A Kereta kuda C Lanca
B Kapal wap D Gajah

38. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan awal di
Malaysia?
I Taburan hujan
II Taburan mineral
III Kesuburan tanah
IV Bentuk muka bumi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7

39. Jalan raya yang pertama dibina pada zaman British ialah
A Taiping – Matang
B Port Weld – Taiping
C Krian – Seberang Perai
D Kuala Lumpur – Klang

40. Antara berikut, yang manakah pengangkutan awal di Malaysia?
I Lanca
II Sampan
III Kereta lembu
IV Ketuk-ketuk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41.

Antara berikut, yang manakah merupakan peranan pelabuhan di atas kepada pihak British?
I Pusat mengeksport bijih timah dan getah
II Mengeksport keluar petroleum ke luar negara
III Membawa masuk pelancong ke Tanah Melayu
IV Pusat mengimport barangan buatan dan

perkakasan kilang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

42. Kepentingan jalan air di Sarawak pada masa dahulu dipengaruhi oleh faktor
A bentuk muka bumi
B jalan yang selamat
C kehidupan yang mewah
D perhubungan yang cepat

43. Pengenalan sistem telekomunikasi yang pertama di Malaysia adalah berbentuk

I telefon III telefaks

II wayarles IV Internet

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

44. Pilih kombinasi yang benar mengenai jaringan landasan kereta api pada tahun 1931.

8

45. Antara berikut, isyarat bunyi yang manakah digunakan untuk mengumpulkan masyarakat di sesebuah

kawasan?

I Beduk

II Seruling

III Serunai

IV Ketuk-ketuk

A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

46. Perkhidmatan pos pada peringkat awal memberi penekanan kepada
I teleks
II pos laju
III telegraf
IV pengendalian surat-menyurat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

47. Antara berikut, susunan yang manakah betul?
A Ketuk-ketuk -- telefon -- pos -- telegraf
B Pos -- telegraf -- telefon -- ketuk-ketuk
C Ketuk-ketuk -- pos -- telegraf -- telefon
D Telegraf -- ketuk-ketuk -- telefon -- pos

48. Pembinaan landasan kereta api dan jalan raya telah membuka tanah untuk penanaman
A kopi
B koko
C getah
D kelapa sawit

49.

Senarai tersebut berkaitan dengan stesen kereta api di
A Sabah
B Perak
C Sarawak
D Negeri Sembilan

50. Antara berikut, negeri manakah yang pertama diperkenalkan sistem telegraf pada zaman penjajahan British?
A Perak C Selangor
B Johor D Pulau Pinang

51. Sistem telegraf yang digunakan pada peringkat awal adalah untuk tujuan
A perniagaan
B pentadbiran
C perdagangan
D perkhidmatan

9

52. Pada abad ke-19, telefon digunakan untuk tujuan
I pelancongan
II perniagaan
III pentadbiran
IV keselamatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53. Mengapakah sistem telegraf diperkenalkan pada zaman penjajahan?
I Menjalankan urus niaga
II Menjaga kepentingan pihak British
III Menyampaikan maklumat dan arahan
IV Mengawal keselamatan Negeri-negeri Melayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

54.

Landasan kereta api terawal di dalam peta di atas menghubungkan
A kawasan petroleum dengan kilang petrokimia
B kawasan ladang dengan kilang memproses

makanan
C kawasan kampung dengan bandar pelabuhan
D kawasan lombong bijih timah dengan

pelabuhan

55.

Maklumat di atas merujuk kepada
A pos C telefon
B radio D telegraf

56. Perkembangan ekonomi zaman dahulu berdasarkan kemajuan pengangkutan
I air

10

II darat C III dan IV
III denai D I dan IV
IV udara
A I dan II
B II dan III

57.

Landasan kereta api yang dimaksudkan di atas bertanda
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Jalan raya awal di Malaysia menghubungkan
I ladang-ladang getah
II ladang-ladang kelapa sawit
III kawasan-kawasan pelabuhan
IV kawasan-kawasan lombong bijih timah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan alat
perhubungan awal yang digunakan oleh manusia?
I Beduk
II Telefon
III Pembawa utusan
IV Burung merpati terlatih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.

Antara berikut, sistem pengangkutan yang manakah menghubungkan kawasan tersebut?
A Jalan laut
B Jalan raya
C Jalan denai

11

D Jalan kereta api

12

Jawapan Unit 14

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:
1 A 11 A 21 A
2 D 12 D 22 A
3 D 13 D 23 A
4 D 14 B 24 D
5 A 15 C 25 B
6 B 16 A 26 A
7 A 17 C 27 C
8 C 18 A 28 B
9 A 19 A 29 C
10 D 20 D 30 B

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:
31 B 41 D 51 B
32 A 42 A 52 D
33 B 43 A 53 B
34 C 44 B 54 D
35 D 45 B 55 D
36 D 46 C 56 A
37 B 47 C 57 A
38 D 48 C 58 C
39 A 49 A 59 C
40 A 50 A 60 C

13


Click to View FlipBook Version