The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hansheng576, 2021-11-11 06:35:49

FongHanSheng (Tugasan 2)dd

FongHanSheng (Tugasan 2)dd

Topik 3: Kemahiran Proses kompleks Maksud Kemahiran Membolehkan kita
membaca dan yang melibatkan membaca yang mendapat fakta
membuat nota proses komunikasi TEKNIK
antara pembaca. MEMBACA betul dapat
Memerlukan meningkatkan
kemahiran proses Proses Selepas pemahaman.
membaca
membaca iaitu Meramal Kelajuan
sebelum, semasa, apa yang Membaca

atau selepas. akan Kelajuan membaca Pembacaan KWLH
berlaku kurang bermakna perlahan SQ3R
Menentukan
bahan yang Berhubung jika kefahaman Pembacaan
dengan tidak dicapai. cepat
dibaca idea-idea
Mengenal
Menentukan Sebelum Semasa pasti tujuan
cara bahan
penulis
disusun

Menentukan Mengenal Menganalisis Skimming
bahan yang pasti isi-isi teknik Scanning
menulis
perlu penting
diingati Menilai
Mengenal kecekapan
Tujuan pasti pola
Membaca pemikiran penulis

Kemahiran mendapat maklumat ringkas Kemahiran mendapat maklumat yang lebih
dan pantas. mendalam.

Kemahiran mendapat maklumat ringkas Membaca secara imbasan dan mendalam
tetapi menyeluruh. dengan pantas.

Kemahiran mendapat gambaran idea Digunakan untuk mendapat maklumat
utama tertentu.

Tiga atau empat kali cepat daripada Skimming Pembacaan Tindakan mengerakkan anak mata untuk
pembacaan normal. cepat mencari maklumat

Menjimatkan masa. Scanning

Kaedah cepat untuk mendapatkan fakta.

Membaca tajuk, melihat gambar rajah Merupakan langkah awal bacaan.

dan carta untuk mendapat idea. Tidak lebih daripada beberapa minit

Membaca perenggan, pendahuluan dan Dapat menentukan tahap kepentingan
penutup. sesuatu konsep.

Diguna untuk melihat graf, jadual atau
carta

Pembacaan perlahan

1) Teknik membuat SQ3R KWLH 1)Kemahiran mendapat
analisis mendalam maklumat terperinci.
S-Survey (Meninjau) K-Know (Apa yang diketahui) 2) Memerlukan
2) Amat berkesan Lihat tajuk, subtajuk, carta dan grafik Catat pengetahuan tentang tajuk penumpuan yang teliti
untuk pembelajaran
bahasa. sepintas lalu untuk melihat idea bahan bacaan.
keseluruhan.
W-What (Apa yang hendak
Q-Question (Menyoal) diketahui)
Membentuk soalan dan menyoal
Catat apa yang ingin diketahui.
perkara yang berkaitan.
L-Learned (Apa yang telah dipelajari
R-Read (Membaca) semasa membaca)
Memberi perhatian dan membaca Catat isi penting.

dengan teliti H-How (Bagaimana maklumat
tambahan diperolehi)
R-Receive (Menyebut)
Cuba faham dengan menyebut Catat bagaimana mendapat fakta
tambahan selepas membaca.
semula

R-Reverse (Mengulas)
Buat ulasan nota dan cuba jawab

soalan.

Kaedah mengambil nota

Perkara Penting Cara-cara membuat
mencatat nota nota

-Mengetahui idea Kaedah Cornell
utama.
-Mengenalpasti Kaedah Rangka (Nota
maklumat yang sesuai Outline)
untuk ditulis.
-Menggunakan cara Kaedah Pemetaan (Peta
yang sesuai. Minda)
-Mencatat sumber yang
diperolehi. Kaedah Carta
-Menggunakan
perkataan sendiri. Nota Kolum

Nota Rumusan

Nota kolum Nota Outline Nota Rumusan Bertujuan memberi
gambaran yang jelas
Catatan disusun mengikut Mengasingkan isi mengikut Berdiri sendiri kerana
tajuk dalam satu kolum turutan merupakan inti pati sumber Kekal dengan makna yang
asal
Kolum kiri merupakan idea Dalam bentuk nombor dan asal
tajuk Mencatat semula apa yang
Kolum kanan merupakan Membuat pemetaan tentang difahami
penerangan Format berbentuk kolum pemikiran secara nyata

Menggunakan kata kunci
atau frasa

cara-cara
membuat
nota

Kaedah yang menarik, Setiap kolum mewakili Bahagian tengah untuk
mudah dan berkesan kategori yang unik mencatat nota

Peluang untuk memikirkan Catatan nota berbentuk Bahagian atas untuk topik
hubungan antara idea statistik dan fakta perbincangan dan tarikh

Perlu membuat kolum dan Bahagian bawah untuk Bahagian kiri untuk
baris seperti jadual ringkasan atau menambah mencatat nota sendiri

Peta Minda Kaedah Carta fakta.

Kaedah Cornell

Membantu mengingat dan mencatat nota Peta Minda Membantu membentuk gambaran mental
dengan ringkas dan mudah. daripada perkara yang difikir.

Mengorganisasikan idea dalam bentuk Mengimbangkan penggunaan otak kanan
gambar dan kata kunci. dan otak kiri.

Peta Minda Jenis Peta Minda Jenis Peta Minda Jenis
Pokok Cabang Kitaran

Peta Minda Jenis Peta Minda Jenis
Tulang Ikan Alir


Click to View FlipBook Version
Previous Book
_PDF_ Betrayal: The Final Act of the Trump Show kindle
Next Book
รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564